handdator

Visa fullständig version : Alternativ voteringsmetod


Tommten
2013-04-23, 20:18
Det går inte att genomföra det här mötet eftersom mötesplattformen inte är förbredd för det, men här är en alternativ voteringsmodell jag tycker vore bättre. Jag utgår ifrån nuvarande voteringsordning för exemplet.

Skillnader i detta förslag mot mötespresidiets förslag
1. Alla voteringar mot avslag börjar Vp1 om de inte behöver ställas mot andra yrkanden först.

2. Voteringar mot avslag fortsätter tills sista voteringspasset stänger om det inte behövs avslutas tidigare pga efterföljande votering om framvaskning. Motivering till detta är att det blir längre tid för mötets deltagare att hinna votera på varje yrkande mot avslag, vilket är positivt.

Orkade inte med motion B43, så det här är resultatet utan den.


KONSEKVENSER
Yrkanden som avslutas på voteringspass 1
Vp1a: P02-Y01 mot P02-Y10
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y09
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y12
Vp1a: P03-Y01 mot Avslag
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y08
Vp1l: P04-Y01 mot P04-Y14
Vp1a: P05-Y04 mot P05-Y11
Vp1b: P05-Y07 mot P05-Y10
Vp1c: P05-Y01 mot P05-Y12
Vp1a: P09-Y01 mot P09-Y02
Vp1a: P10-Y01 mot P10-Y02
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y03
Vp1a: A03-Y01 mot A03-Y02
Vp1a: B01-Y02 mot B01-Y04
Vp1a: B02-Y03 mot B02-Y04
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03
Vp1a: B04-Y01 mot B02-Y01
Vp1b: B04-Y02 mot B04-Y05
Vp1c: B04-Y03 mot B04-Y06
Vp1a: B05-Y02 mot B05-Y04
Vp1a: B07-Y08 mot B07-Y06
Vp1g: B07-Y05 mot B07-Y07
Vp1a: B08-Y02 + B08-Y01 mot B08-Y02
Vp1a: B10-Y01 mot B10-Y05
Vp1b: B10-Y06 mot B10-Y04
Vp1a: B11-Y01 mot B11-Y03
Vp1a: B12-Y01 mot B12-Y02
Vp1a: B13-Y01 mot B13-Y04
Vp1a: B15-Y04 mot B15-Y05
Vp1a: B21-Y01 mot B21-Y04
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y09
Vp1b: B26-Y08 mot B26-Y10
Vp1a: B29-Y10 mot B29-Y13
Vp1b: B29-Y03 mot B31-Y02
Vp1a: B30-Y05 mot B30-Y06
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04
Vp1b: B32-Y02 mot B32-Y01
Vp1a: B33-Y02 + B33-Y01 mot B33-Y01
Vp1a: B35-Y02 mot B35-Y01
Vp1a: B36-Y02 mot B36-Y03
Vp1a: B37-Y06 mot B37-Y12
Vp1a: B39-Y02 mot B39-Y06
Vp1a: B41-Y01 mot B41-Y06
Vp1a: B44-Y01 mot B44-Y04
Vp1b: B44-Y05 mot B44-Y06
Vp1a: B45-Y08 mot B45-Y10
Vp1a: B47-Y03 mot B47-Y05
Vp1a: B54-Y01 mot B54-Y02
Vp1a: B56-Y03 mot B56-Y08
Vp1a: B57-Y06 mot B57-Y07
Vp1a: B58-Y01 mot B55-Y01
Vp1b: B58-Y03 mot B59-Y02
Vp1a: B61-Y02 mot B61-Y04
Vp1a: B63-Y01 mot B63-Y04
Vp1a: B64-Y06 mot B64-Y09
Vp1b: B64-Y10 mot B64-Y15
Vp1c: B64-Y01 mot B64-Y13
Vp1d: B64-Y04 mot B64-Y18
Vp1e: B64-Y05 mot B64-Y14
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y02
Vp1a: C03-Y01 mot C03-Y06
Vp1a: 1 st revisor, för 2013
Vp1a: 1 st mötesordförande
Yrkanden som avslutas på voteringspass 2
Vp2a: P03-Y04 mot Avslag
Vp2b: P03-Y05 mot Avslag
Vp2c: P03-Y02 mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1l mot P04-Y10
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P05-Y09
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B01-Y03
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y04
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B05-Y01
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B10-Y08
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B31-Y06
Motion B32: Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B35-Y03
Motion B39: Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y06
Motion B58: Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B61-Y01
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B64-Y17
Vp2a: Vinnande Vp1a mot C03-Y03
Yrkanden som avslutas på voteringspass 3
Vp3a: P04-Y09 + Vinnande Vp2c mot Vinnande Vp2c
Vp3a: B58-Y02 mot Vinnande Vp2a
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Yrkanden som avslutas på voteringspass 4
Alla andra yrkanden.

Vp1-Vp4 innebär att yrkandet startar under Voteringspass 1 och avslutas när Voteringspass 4 slutar och så vidare. Så här skulle det se ut med den här modellen.

Utkast till voteringsordning
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38468)
Vp1-Vp4: att verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag

7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38467)
Vp1-Vp4: att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna mot avslag

8. Revisionsberättelse för det föregående året (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38466)
Vp1-Vp4: att revisionsberättelsen läggs till handlingarna mot avslag

9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38568)
Vp1-Vp4: att ge avgående styrelse ansvarsfrihet mot avslag

11. PROPOSITIONER

Motion P01: Om beslut kring syfte för ett politiskt piratparti på europeisk nivå (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38463)
Vp1-Vp4
Vp1a: P01-Y01 mot Avslag

Motion P02: Om ekonomisk politik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38461)
Vp1
Vp1a: P02-Y01 mot P02-Y10
Vp1b: P02-Y02 mot P02-Y09
Vp1c: P02-Y04 mot P02-Y12
Vp1-Vp4
Vp1d: P02-Y03 mot Avslag
Vp1e: P02-Y05 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot Avslag

Motion P03: Om grundandet av stiftelse (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38462)
Kommentarer:
P03-Y01 : Avslås denna sker inga fler voteringar i detta ärende
Vp1
Vp1a: P03-Y01 mot Avslag (Om utfallet blir avslag, genomförs ej resterande voteringar i frågan.)
Vp2
Vp2a: P03-Y04 mot Avslag
Vp2b: P03-Y05 mot Avslag
Vp2c: P03-Y02 mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Framvaskat mot Avslag

Motion P04: Om miljöpolitik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38458)
Kommentarer:
P04-Y09 : Yrkandet tolkas som ett generellt tilläggsyrkande till yrkandena om biobränslen.
P04-Y03 och P04-Y12 har exakt samma betydelse, därför bör endast det språkligt korrekta P04-Y12 tas upp för votering.
Vp1
Vp1b: P04-Y02 mot P04-Y08
Vp1l: P04-Y01 mot P04-Y14
Vp1-Vp4
Vp1a: P04-Y12 mot Avslag
Vp1c: P04-Y07 mot Avslag
Vp1d: P04-Y11 mot Avslag
Vp1e: P04-Y05 mot Avslag
Vp1f: P04-Y06 mot Avslag
Vp1g: P04-Y04 mot Avslag
Vp1h: P04-Y16 mot Avslag
Vp1i: P04-Y15 mot Avslag
Vp1j: P04-Y17 mot Avslag
Vp1k: P04-Y18 mot Avslag
Vp2
Vp2c: Vinnande Vp1l mot P04-Y10
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3
Vp3a: P04-Y09 + Vinnande Vp2c mot Vinnande Vp2c
Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag

Motion P05: Om utrikespolitik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38460)
Vp1
Vp1a: P05-Y04 mot P05-Y11
Vp1b: P05-Y07 mot P05-Y10
Vp1c: P05-Y01 mot P05-Y12
Vp1-Vp4
Vp3d: P05-Y03 mot Avslag
Vp3e: P05-Y08 mot Avslag
Vp3f: P05-Y05 mot Avslag
Vp3g: P05-Y06 mot Avslag
Vp3h: P05-Y02 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot P05-Y09
Vp2-Vp4
Vp3b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3c: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion P06: Arbetsordning för riksdagsgrupp (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38454)
Vp1-Vp4
Vp1a: P06-Y01 mot Avslag

Motion P07: Stadgereglering av representationen i EU-parlamentet (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38455)
Vp1-Vp4
Vp1a: P07-Y01 mot Avslag

Motion P08: Riktlinjer för partiets kandidater i allmänna val (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38456)
Vp1-Vp4
Vp1a: P08-Y01 mot Avslag

Motion P09: Medlemskap i lokala föreningar (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38457)
Vp1
Vp1a: P09-Y01 mot P09-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion P10: Om fastställande av EU-lista (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38453)
Vp1
Vp1a: P10-Y01 mot P10-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion P11: Om justering av bibliotekspolitik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38459)
Vp1
Vp1a: P11-Y01 mot P11-Y03
Vp1-Vp4
Vp1b: P11-Y04 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

12. MOTIONER
Motion A01: Om stadgereglering kring oplanerad frånvaro av PL (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38504)
Motionen tillbakadragen, inga voteringar.

Motion A02: Ändrig av stadgebilaga: Självstyre för lokala föreningar (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38520)
Vp1-Vp4
Vp1a: A02-Y10 mot Avslag

Motion A03: Ändrig av stadgebilaga: Ändring av de lokala stadgarna (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38533)
Vp1
Vp1a: A03-Y01 mot A03-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion A04: Ändring av stadgebilaga: Rättning av stadgebilagan för lokala föreningar (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38502)
Vp1-Vp4
Vp1a: A04-Y01 mot Avslag

Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Arbetsmarkanden för unga (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38516)
Vp1
Vp1a: B01-Y02 mot B01-Y04
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B01-Y03
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: En ny definition av trygghet (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38527)
Kommentarer:
B02-Y01 : Behandlas i B04
Vp1
Vp1a: B02-Y03 mot B02-Y04
Vp1-Vp4
Vp1b: B02-Y02 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B03: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Reformera arbetsförmedlingen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38528)
Vp1
Vp1a: B03-Y02 mot B03-Y03
Vp1-Vp4
Vp1b: B03-Y01 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B04: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Slopa arbetsmarknadsåtgärderna (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38526)
Vp1
Vp1a: B04-Y01 mot B02-Y01
Vp1b: B04-Y02 mot B04-Y05
Vp1c: B04-Y03 mot B04-Y06
Vp1-Vp4
Vp1d: B04-Y07 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B04-Y04
Vp2-Vp4
Vp2c: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2d: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B05: Sakpolitik: Deltagarkultur: Avgiftsfri offentlighetsprincip (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38547)
Vp1
Vp1a: B05-Y02 mot B05-Y04
Vp1-Vp4
Vp1b: B05-Y03 mot Avslag
Vp1c: B05-Y05 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B05-Y01
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B06: Sakpolitik: Deltagarkultur: Korrigering av beslut om bidragssystem för ideella organisationer (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38485)
Vp1-Vp4
Vp1a: B06-Y03 mot Avslag
Vp1b: B06-Y02 mot Avslag
Vp1c: B06-Y04 mot Avslag
Vp1d: B06-Y05 mot Avslag

Motion B07: Sakpolitik: Deltagarkultur: Urban allemansrätt (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38525)
Vp1
Vp1a: B07-Y08 mot B07-Y06
Vp1g: B07-Y05 mot B07-Y07
Vp1-Vp4
Vp1b: B07-Y01 mot Avslag
Vp1c: B07-Y02 mot Avslag
Vp1d: B07-Y03 mot Avslag
Vp1e: B07-Y04 mot Avslag
Vp1f: B07-Y10 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1g mot Avslag

Motion B08: Sakpolitik: Energi: PP och framtidens drivmedelsutbyggnad. (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38509)
Vp1
Vp1a: B08-Y02 + B08-Y01 mot B08-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: mot Avslag

Motion B09: Sakpolitik: Energi: Vätgasforskning (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38560)
Motionen tillbakadragen, inga voteringar.

Motion B10: Sakpolitik: Finans: Avskaffande av bolånetaket (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38537)
Vp1
Vp1a: B10-Y01 mot B10-Y05
Vp1b: B10-Y06 mot B10-Y04
Vp1-Vp4
Vp1c: B10-Y02 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B10-Y08
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp3b: Vinnande Vp2b mot Avslag

Motion B11: "Sakpolitik: Finans: Ett statligt girosystem med elektroniska "kontanter"" (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38540)
Kommentarer:
B11-Y02 : Detta yrkande faller om avslag vinner i Vp2a
Vp1
Vp1a: B11-Y01 mot B11-Y03
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: B11-Y02 mot Avslag

Motion B12: Sakpolitik: Finans: Möjlighet att överklaga riksbanksbeslut att vägra lösa in ogiltiga sedlar (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38495)
Vp1
Vp1a: B12-Y01 mot B12-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B13: Sakpolitik: Finans: PP och bankers krav på kontanthantering. (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38508)
Vp1
Vp1a: B13-Y01 mot B13-Y04
Vp1-Vp4
Vp1b: B13-Y02 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B14: Sakpolitik: Finans: Revidera Riksbankens guldreserv (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38493)
Vp1-Vp4
Vp1a: B14-Y03 mot Avslag
Vp1b: B14-Y02 mot Avslag
Vp1c: B14-Y04 mot Avslag

Motion B15: Sakpolitik: Finans: Räntetak (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38539)
Vp1
Vp1a: B15-Y04 mot B15-Y05
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B16: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om förolämpning (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38489)
Vp1-Vp4
Vp1a: B16-Y01 mot Avslag
Vp1a: B16-Y02 mot Avslag

Motion B17: Sakpolitik: Författning mm: Avskaffa lagen om Hets mot folkgrupp (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38487)
Vp1-Vp4
Vp1a: B17-Y01 mot Avslag

Motion B18: Sakpolitik: Författning mm: En demokratiskt proportionerlig representation i riksdagen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38506)
Vp1-Vp4
Vp1a: B18-Y01 mot Avslag

Motion B19: Sakpolitik: Författning mm: Fullständig rösträtt (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38552)
Vp1-Vp4
Vp1a: B19-Y01 mot Avslag

Motion B20: Sakpolitik: Försvar: Blandad sakpolitik rörande försvarspolitiken (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38554)
Vp1-Vp4
Vp1a: B20-Y01 mot Avslag
Vp1b: B20-Y02 mot Avslag
Vp1c: B20-Y03 mot Avslag
Vp1d: B20-Y04 mot Avslag
Vp1e: B20-Y05 mot Avslag

Motion B21: Sakpolitik: Försvar: FN Sanktionerade uppdrag (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38542)
Vp1
Vp1a: B21-Y01 mot B21-Y04
Vp1-Vp4
Vp1a: B21-Y02 mot Avslag
Vp1b: B21-Y03 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B22: Sakpolitik: Försvar: Frivilligrörelserna och försvaret (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38545)
Vp1-Vp4
Vp1a: B22-Y01 mot Avslag

Motion B23: Sakpolitik: Försvar: Försvarets materielförsörjningsstrategi (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38546)
Vp1-Vp4
Vp1a: B23-Y02 mot Avslag

Motion B24: Sakpolitik: Försvar: Personal i Försvaret (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38543)
Vp1-Vp4
Vp1a: B24-Y01 mot Avslag
Vp1b: B24-Y02 mot Avslag

Motion B25: Sakpolitik: Försvar: Piratpartiets Försvarspolitiska vision (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38541)
Vp1-Vp4
Vp1a: B25-Y01 mot Avslag
Vp1b: B25-Y02 mot Avslag
Vp1c: B25-Y03 mot Avslag
Vp1d: B25-Y04 mot Avslag
Vp1e: B25-Y05 mot Avslag
Vp1f: B25-Y06 mot Avslag
Vp1g: B25-Y07 mot Avslag

Motion B26: Sakpolitik: HBTQ: Komplettering av HBT-politik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38521)
Vp1
Vp1a: B26-Y01 mot B26-Y09
Vp1b: B26-Y08 mot B26-Y10
Vp1-Vp4
Vp1b: B26-Y02 mot Avslag
Vp1c: B26-Y03 mot Avslag
Vp1d: B26-Y04 mot Avslag
Vp1e: B26-Y11 mot Avslag
Vp1f: B26-Y06 mot Avslag
Vp1g: B26-Y07 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag

Motion B27: Sakpolitik: Hälsa: Gör vissa tvångsbehandlingar frivilliga, men ej slopande av tvångsvård (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38501)
Vp1-Vp4
Vp1a: B27-Y03 mot Avslag

Motion B28: Sakpolitik: Hälsa: Könsbestämma foster före v18 (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38519)
Vp1-Vp4
Vp1a: B28-Y01 mot Avslag

Motion B29: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk hälsa i skolan (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38522)
Vp1
Vp1a: B29-Y10 mot B29-Y13
Vp1b: B29-Y03 mot B31-Y02
Vp1-Vp4
Vp1c: B29-Y05 mot Avslag
Vp1d: B29-Y06 mot Avslag
Vp1e: B29-Y07 mot Avslag
Vp1f: B29-Y01 mot Avslag
Vp1g: B29-Y09 mot Avslag
Vp1h: B29-Y08 mot Avslag
Vp1i: B29-Y02 mot Avslag
Vp1j: B29-Y04 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B31-Y06
Vp2-Vp4
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B30: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38512)
Vp1
Vp1a: B30-Y05 mot B30-Y06
Vp1-Vp4
Vp1b: B30-Y01 mot Avslag
Vp1c: B30-Y07 mot Avslag
Vp1d: B30-Y03 mot Avslag
Vp1e: B30-Y08 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B31: Sakpolitik: Hälsa: Psykisk ohälsa i skolan (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38513)
Kommentarer:
B31-Y02 : Behandlas i B29
B31-Y06 : Behandlas i B29
Vp1-Vp4
Vp1a: B31-Y05 mot Avslag
Vp1b: B31-Y04 mot Avslag

Motion B32: Sakpolitik: Informationsfrihet: Undantag för informations frihet (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38514)
Vp1
Vp1a: B32-Y03 mot B32-Y04
Vp1b: B32-Y02 mot B32-Y01
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B33: Sakpolitik: Integritet: Medgivande vid kameraövervakning (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38515)
Vp1
Vp1a: B33-Y02 + B33-Y01 mot B33-Y01
Vp1-Vp4
Vp1b: B33-Y03 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B34: Sakpolitik: Integritet: Skydd av personuppgifter (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38511)
Vp1-Vp4
Vp1a: B34-Y01 mot Avslag

Motion B35: Sakpolitik: Integritet: Tillägg till vår drogpolitik. (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38510)
Vp1
Vp1a: B35-Y02 mot B35-Y01
Vp1-Vp4
Vp1b: B35-Y05 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B35-Y03
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B36: Sakpolitik: Jordbruk: Om systemiska pesticider (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38558)
Vp1
Vp1a: B36-Y02 mot B36-Y03
Vp1-Vp4
Vp1b: B36-Y01 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B37: Sakpolitik: Konsument: Skydd mot inträngande reklam (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38536)
Vp1
Vp1a: B37-Y06 mot B37-Y12
Vp1-Vp4
Vp1b: B37-Y08 mot Avslag
Vp1c: B37-Y03 mot Avslag
Vp1d: B37-Y04 mot Avslag
Vp1e: B37-Y05 mot Avslag
Vp1f: B37-Y01 mot Avslag
Vp1g: B37-Y02 mot Avslag
Vp1h: B37-Y09 mot Avslag
Vp1i: B37-Y10 mot Avslag
Vp1j: B37-Y11 mot Avslag
Vp1k: B37-Y13 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B38: Sakpolitik: Kriminal: Häktespraktik för blivande åklagare (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38494)
Vp1-Vp4
Vp1a: B38-Y01 mot Avslag

Motion B39: Sakpolitik: Känslor: Kärlek! (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38500)
Vp1
Vp1a: B39-Y02 mot B39-Y06
Vp1-Vp2
Vp1b: B39-Y01 mot Avslag
Vp1c: B39-Y03 mot Avslag
Vp1d: B39-Y05 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Framvaskat mot Avslag (Om B39-Y05 bifallits krävs 75% majoritet)

Motion B40: Sakpolitik: Media: Avskaffa Radiotjänst AB före valet 2014 (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38535)
Vp1-Vp4
Vp1a: B40-Y01 mot Avslag
Vp1b: B40-Y02 mot Avslag

Motion B41: Sakpolitik: Media: Public Service rättigheter och skyldigheter (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38503)
Vp1
Vp1a: B41-Y01 mot B41-Y06
Vp1-Vp4
Vp1b: B41-Y02 mot Avslag
Vp1c: B41-Y03 mot Avslag
Vp1d: B41-Y04 mot Avslag
Vp1e: B41-Y05 mot Avslag
Vp1f: B41-Y09 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B42: Sakpolitik: Migration: Bättre integration av nyanlända invandrare (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38499)
Vp1-Vp4
Vp1a: B42-Y01 mot Avslag

Motion B44: Sakpolitik: Migration: Låt tolkarna komma in (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38550)
Vp1
Vp1a: B44-Y01 mot B44-Y04
Vp1b: B44-Y05 mot B44-Y06
Vp1-Vp4
Vp1c: B44-Y02 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag

Motion B45: Sakpolitik: Miljö: En rättighetsbaserad och vetenskaplig miljöpolitik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38531)
Vp1
Vp1a: B45-Y08 mot B45-Y10
Vp1-Vp4
Vp1b: B45-Y01 mot Avslag
Vp1c: B45-Y03 mot Avslag
Vp1d: B45-Y04 mot Avslag
Vp1e: B45-Y06 mot Avslag
Vp1f: B45-Y07 mot Avslag
Vp1g: B45-Y02 mot Avslag
Vp1h: B45-Y09 mot Avslag
Vp1i: B45-Y13 mot Avslag
Vp1j: B45-Y11 mot Avslag
Vp1k: B45-Y12 mot Avslag
Vp1l: B45-Y05 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B46: Sakpolitik: Miljö: Motion om miljömässiga principer (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38555)
Vp1-Vp4
Vp1a: B46-Y01 mot Avslag

Motion B47: Sakpolitik: Minoriteter: En rättighets- och kunskapsbaserad språkpolitik (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38517)
Vp1
Vp1a: B47-Y03 mot B47-Y05
Vp1-Vp4
Vp1b: B47-Y01 mot Avslag
Vp1c: B47-Y02 mot Avslag
Vp1d: B47-Y04 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B47-Y06
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B48: Sakpolitik: Skatter, Finans: Motion om ekonomiska principer (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38551)
Vp1-Vp4
Vp1a: B48-Y01 mot Avslag
Vp1b: B48-Y02 mot Avslag
Vp1c: B48-Y03 mot Avslag
Vp1d: B48-Y04 mot Avslag

Motion B49: Sakpolitik: Skatter: Fler betalningsmedel i skatteuppbörden (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38548)
Kommentarer:
B49-Y03 : Detta yrkande faller om motion B11 inte resulterar i ett beslut om ett sådant statligt elektroniskt betalningsmedel.
Vp1-Vp4
Vp1a: B49-Y01 mot Avslag
Vp1b: B49-Y02 mot Avslag
Vp1c: B49-Y03 mot Avslag
Vp1d: B49-Y04 mot Avslag

Motion B50: Sakpolitik: Skatter: Ränteavdrag (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38553)
Vp1-Vp4
Vp1a: B50-Y02 + B50-Y01 mot Avslag (Vi uppfattar det som att dessa två yrkanden hör ihop.)

Motion B51: Sakpolitik: Skatter: Sakpolitiska krav i skattesystemet (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38556)
Vp1-Vp4
Vp1a: B51-Y01 mot Avslag
Vp1b: B51-Y02 mot Avslag
Vp1c: B51-Y03 mot Avslag
Vp1d: B51-Y04 mot Avslag
Vp1e: B51-Y05 mot Avslag
Vp1f: B51-Y06 mot Avslag
Vp1g: B51-Y07 mot Avslag
Vp1h: B51-Y09 mot Avslag

Motion B52: Sakpolitik: Skatter: Värnskattens avskaffande (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38538)
Vp1-Vp4
Vp1a: B52-Y01 mot Avslag

Motion B53: Sakpolitik: Social: Aktivitetsstöd (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38491)
Vp1-Vp4
Vp1a: B53-Y01 mot Avslag

Motion B54: Sakpolitik: Social: Avskaffa danstillståndet (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38486)
Vp1
Vp1a: B54-Y01 mot B54-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B55: Sakpolitik: Social: Basinkomst (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38523)
Kommentarer:
B55-Y01 : Behandlas i motion B58. Inga voteringar i denna.

Motion B56: Sakpolitik: Social: De äldre i samhället (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38544)
Vp1
Vp1a: B56-Y03 mot B56-Y08
Vp1-Vp4
Vp1b: B56-Y01 mot Avslag
Vp1c: B56-Y02 mot Avslag
Vp1d: B56-Y04 mot Avslag
Vp1e: B56-Y05 mot Avslag
Vp1f: B56-Y06 mot Avslag
Vp1g: B56-Y07 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B57: Sakpolitik: Social: Förstatliga och reformera bidragssystemen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38524)
Vp1
Vp1a: B57-Y06 mot B57-Y07
Vp1-Vp4
Vp2b: B57-Y01 mot Avslag
Vp2c: B57-Y02 mot Avslag
Vp2d: B57-Y03 mot Avslag
Vp2e: B57-Y04 mot Avslag
Vp2f: B57-Y05 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B58: Sakpolitik: Social: Medborgarlön (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38498)
Vp1
Vp1a: B58-Y01 mot B55-Y01
Vp1b: B58-Y03 mot B59-Y02
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Vinnande Vp1b
Vp3
Vp3a: B58-Y02 mot Vinnande Vp2a
Vp4
Vp4a: Vinnande Vp3a mot Avslag

Motion B59: Sakpolitik: Social: Villkorslös basinkomst (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38505)
Kommentarer:
B59-Y02 : Behandlas i motion B58. Inga voteringar i denna.

Motion B60: Sakpolitik: Transport: Om infrastruktur, järnväg (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38561)
Vp1-Vp4
Vp1a: B60-Y01 mot Avslag
Vp1b: B60-Y02 mot Avslag
Vp1c: B60-Y03 mot Avslag
Vp1d: B60-Y04 mot Avslag
Vp1e: B60-Y05 mot Avslag
Vp1f: B60-Y07 mot Avslag
Vp1g: B60-Y08 mot Avslag

Motion B61: Sakpolitik: Utbildning: Minska Skolklasserna! (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38496)
Vp1
Vp1a: B61-Y02 mot B61-Y04
Vp1-Vp4
Vp1b: B61-Y03 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B61-Y01
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B62: Sakpolitik: Utbildning: Stoppa betygsinflationen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38484)
Vp1-Vp4
Vp1a: B62-Y01 mot Avslag
Vp1b: B62-Y02 mot Avslag
Vp1c: B62-Y03 mot Avslag

Motion B63: Sakpolitik: Utrikes: Avväpna diktaturerna (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38529)
Vp1
Vp1a: B63-Y01 mot B63-Y04
Vp1-Vp4
Vp1b: B63-Y02 mot Avslag
Vp1c: B63-Y03 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion B64: Sakpolitik: Utrikes: Sveriges förhållande till den Europeiska Unionen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38530)
Vp1
Vp1a: B64-Y06 mot B64-Y09
Vp1b: B64-Y10 mot B64-Y15
Vp1c: B64-Y01 mot B64-Y13
Vp1d: B64-Y04 mot B64-Y18
Vp1e: B64-Y05 mot B64-Y14
Vp1-Vp4
Vp1f: B64-Y03 mot Avslag
Vp1g: B64-Y12 mot Avslag
Vp1h: B64-Y08 mot Avslag
Vp1i: B64-Y11 mot Avslag
Vp1j: B64-Y02 mot Avslag
Vp2
Vp2a: Vinnande Vp1a mot B64-Y17
Vp2-Vp4
Vp2b: Vinnande Vp1b mot Avslag
Vp2c: Vinnande Vp1c mot Avslag
Vp2d: Vinnande Vp1d mot Avslag
Vp2e: Vinnande Vp1e mot Avslag
Vp3-Vp4
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag

Motion B65: Sakpolitik: Övrigt: Nobelpriset i ekonomi ska avskaffas. (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38518)
Vp1-Vp4
Vp1a: B65-Y01 mot Avslag

Motion C01: Arbetsgrupp för framtagande av alternativa partinamn (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38549)
Vp1-Vp4
Vp1a: C01-Y01 mot Avslag

Motion C02: Fysiskt medlemsmöte (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38559)
Vp1
Vp1a: C02-Y01 mot C02-Y02
Vp2-Vp4
Vp2a: Vinnande Vp1a mot Avslag

Motion C03: Motioner och möten (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38507)
Vp1
Vp1a: C03-Y01 mot C03-Y06
Vp1-Vp3
Vp1b: C03-Y05 mot Avslag
Vp2
Vp2a: C03-Y03 mot Vinnande Vp1a
Vp3
Vp3a: Vinnande Vp2a mot Avslag
Vp4
Vp4a: Framvaskat mot Avslag

Motion C04: Opensourcemetodik för interna verktyg (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38488)
Vp1
Vp1a: C04-Y01 mot Avslag
Vp1b: C04-Y02 mot Avslag
Vp1c: C04-Y03 mot Avslag
Vp2-Vp4
Vp2a: Framvaskat mot Avslag

13. Fyllnadsval till styrelsen (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38477)
Vp1-Vp4
Vp1a: 2 st Ledamöter, med mandat t o m 2013-12-31

13. Fyllnadsval revisor (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38478)
Vp1
Vp1a: 1 st revisor, för 2013
Vp2-Vp4
Vp2a: 2 st revisors ersättare, för 2013 (flervalsvotering)

14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod (https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38479)
Vp1a: 1 st mötesordförande
Vp2-Vp4
Vp2a: 6 st vice mötesordförande (flervalsvotering)

Tommten
2013-04-23, 20:22
Under Voteringspass 1 skulle det vara en kategori i menyn till vänster.
"Voteringar som stänger under voteringspass 1"

Under Voteringspass 2 skulle det vara en kategori i menyn till vänster.
"Voteringar som stänger under voteringspass 2"

Och så vidare. Fördelen är att man kan rösta på nästan allt från start om man vill. Det är få voteringar som stänger voteringspass 2 och ännu färre voteringar som stänger voteringspass 3, vilket ni kan se i spoilerrutorna.

agnesson
2013-04-24, 10:37
Vad tycker du är nackdelarna?

Tommten
2013-04-24, 11:24
Vad tycker du är nackdelarna?Inte så mycket.

1. Om det inte visas på ett bra sätt vilka yrkanden som stänger under voteringspass 1 så kan mötets deltagare missa yrkandena som stänger om de lägger sin tid på att rösta på andra frågor och inte hinner igenom alla innan voteringspass 2 börjar. Men det löses med "Voteringar som stänger under voteringspass 1" informationen.

2. Yrkanden som avslutas med lika många på bifall och avslag på voteringspass 4 förlänger mötet eftersom den extra voteringsrundan måste användas. Endera så kan man låta det vara så och se det som mer värt att medlemmarna får längre tid på sig att rösta, eller så man kan avsluta voteringarna mot avslag på voteringspass 3 istället, och använda det 4:e voteringspasset som extravotering om det blir lika (och ändå ha det extra 5:e voteringspasset kvar). Som du ser i spoilern på voteringspass 3 så vore det bara 3 yrkanden som avslutats normalt sett på voteringspass 3 annars.

Några fler nackdelar än så ser jag inte.