handdator

Visa fullständig version : Diskriminering mot papporna


Joel K
2013-05-02, 23:26
Vad hände med Den diskrimineringen som pågår mot Pappor när det gäller vårdnadstvister?

Tommten
2013-05-03, 06:13
Vad ska hända menar du? Sen när?
Här är ett ställningstagande PP tagit iaf.
Systematiskt arbete för att förändra invanda strukturer, attityder och traditionella arbetssätt i samhället, som får som effekt att människor missgynnas utifrån härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning och andra irrelevanta faktorer. I rättsväsendet måste exempelvis attityder förändras så att en målsägares eller ett vittnes trovärdighet inte sänks av att någon visar ilska eller sorg i ett läge där det i Sverige är social norm att dölja sådana känslor, och så att män slutar missgynnas vid vårdnadstvister. Kriterier för kompetens måste sättas så att de inte diskriminerar utifrån kultur och inkluderar både sådana relevanta kompetenser som ofta hittas hos män och sådana som ofta hittas hos kvinnor.2012-höst, P23-Y06