handdator

Visa fullständig version : I mötets elfte timme


Sennah
2013-05-09, 12:44
Nu i mötets sena timme kan det vara dags att ställa sig frågan vad gör jag här?
Jag tillhör den kanske glesnande skaran av medlemmar, vars fokus ligger på piratfrågor och ingenting annat (i stort sett). Det känns därför inte meningsfullt att lägga ner tid på meningslösa ställningstaganden som vare sig lockar väljare eller innebär förändring. För att nämna ett exempel
”att Piratpartiet ska verka för att bidragsutbetalningarna och kontrollerna av dessa frikopplas från arbetsförmedlingen och istället hanteras av annan enhet.”
Detta vet jag att är exakt vad som sker idag (några år sedan nu). Jag blev själv avstängd från arbetsförmedlingen, men min a kassa stuntade i detta och betalade ut ersättningen och tur var väl det för i ett senare beslut av JK beviljade de principiellt skadestånd.

Ni hittar säkert fler exempel själva


(Men jag är väl inte en typisk medlem numera.:crying:)


Varför ägnar då mötet tid åt dessa och andra liknade självklarheter, som får mig att tappa intresset.


Jo min slutsats är att det saknas en ledning i partiet. Det saknas en röst som definierar vad som är rimligt att tillföra programmet i kampen för om väljare och inflytande. Till min stora glädje fann jag att ungpirat faktiskt hade en sådan funktion där styrelsen rekommenderade avslag med motivet att förslaget låg för långt från praktiskt (pirat) politik. Heders.
Min slutsats är att klassisk ledning av partiet i stort är obefintlig.

Heder år de ca 60 som orkat rösta sig igenom alla dessa voteringar!

Vad som dessutom ger mötet lågstatus är brist på vad man inom modernt management kallar ”Walk the Talk” eller som man sade förr det som chefen gör, gör medarbetaren.

Vår partiledare Anna Trober producerade 11 april 5 inlägg och 17 april 1 inlägg. Summa 6 inlägg på den månad mötet varade. Signalen är tydlig - mötet är inte viktigt.:angry:
Jag förstår i och för sig Annas ointresse - Hon får ju inte sitt mandat från mötet så varför vara aktiv.
Signalvärdet är tydligt. Partiets högsta beslutande organ är inte viktigt
Att även EU parlamentarikerna och Falkvinge lyser med sin frånvaro förstärker det hela.

Kanske är det ett misstag att ha 2 möten per år. Intresset räcker inte.

En annan lite praktisk påpekande som skulle underlätta deltagandet och intresset är att på raden där det står att mötet antagit yrkande också skriva in hur röstena föll. Alla yrkanden ställs ju mot avslag så tekniskt är det inget problem. Det leder till en viss självsanering, då potentiella förlagsställare inser att vissa typer av förslag är döfödda.


Det känns som om den styrkefaktor, som ett öppet internetbaserat parti är och där alla medlemmar kan göra sin röst hörd, börjar mattas.Uppryckning!

Hoppas att dessa tankar leder till några reflektioner

Henry Rouhivuori
2013-05-09, 13:01
Det finns en poäng i att partiledning, styrelse, euparlamentariker inte skall hålla på och styra mötet då ett medlemsmöte är högsta beslutande organ.

RikMatts
2013-05-09, 15:34
Det finns ju en (självupplevd) vänsterfalang och en (självupplevd) högerfalang i partiet. Misstänker att eu-parlamentariker och styrelse väljer att hålla sig utanför debatterna för att inte framstå som att de öppet väljer sida.

Sedan har de väl annat att göra också.

För övrigt anser jag att forumet bör komma tillbaka. Utan ens embryot till en idédebatt blir det så här.

Tommten
2013-05-09, 15:35
Det känns därför inte meningsfullt att lägga ner tid på meningslösa ställningstaganden som vare sig lockar väljare eller innebär förändring.Yrkandena på mötet är lagda av piratpartister. Vi beslutar tillsammans vad som ska vara piratpartistfrågor och meningsfulla ställningstaganden. Vad väljare lockas av är nog olika för varje väljare och kanske ett av alla ställningstaganden du eller jag tycker är meningslöst och självklart blir droppen som får bägaren att rinna över så att någon annan väljare kan känna sig trygg med att rösta pirat, precis som att piraten som lade yrkandet tyckte att det var ett viktigt ställningstagande. Det vet vi inte.
Varför ägnar då mötet tid åt dessa och andra liknade självklarheter, som får mig att tappa intresset.Det du eller jag anser är självklarheter kan någon annan pirat tycka raka motsatsen om och tycka att det är självklart att tycka som han/hon istället. Vi kan inte hålla med varandra i allt men för att slippa framtida konflikter är det bra om vi i alla fall har tagit beslut på vilken väg vi ska ta. Dom piraterna som inte håller med får avgöra om de kan acceptera PPs vägval eller om de inte kan stödja PP längre. Att pirater som inte håller med vänder partiet ryggen är en risk partiet får ta när det tar ställning i frågor.

Sennah
2013-05-09, 16:04
Det finns en poäng i att partiledning, styrelse, euparlamentariker inte skall hålla på och styra mötet då ett medlemsmöte är högsta beslutande organ.

Har svårt att hålla med eller ens förstå, men alla har rätt till sin åsikt.
Ett parti skall stå enigt och hålla ihop. Om ledningen inte argumenterar för vad den tycker att är partiets bästa politik så ställer den sig ju utanför de beslut de senare skall genomföra. Alla har ju yttranderätt och rösträtt så styrning är det inte fråga om i vilket all som helst. Ledning är något annat.

Sennah
2013-05-09, 16:08
Det finns ju en (självupplevd) vänsterfalang och en (självupplevd) högerfalang i partiet. Misstänker att eu-parlamentariker och styrelse väljer att hålla sig utanför debatterna för att inte framstå som att de öppet väljer sida.

Sedan har de väl annat att göra också.

För övrigt anser jag att forumet bör komma tillbaka. Utan ens embryot till en idédebatt blir det så här.

Kanske rätt. Kan inte ta ställning. Men varför avlönade tjänstemen inte skall ha tid vänder jag mig emot. De kan skiva inlägg på arbetstid --vi andra på fritid. Det är prioritering det handlar om

Sennah
2013-05-09, 16:43
Yrkandena på mötet är lagda av piratpartister. Vi beslutar tillsammans vad som ska vara piratpartistfrågor och meningsfulla ställningstaganden. Vad väljare lockas av är nog olika för varje väljare och kanske ett av alla ställningstaganden du eller jag tycker är meningslöst och självklart blir droppen som får bägaren att rinna över så att någon annan väljare kan känna sig trygg med att rösta pirat, precis som att piraten som lade yrkandet tyckte att det var ett viktigt ställningstagande. Det vet vi inte.
Det du eller jag anser är självklarheter kan någon annan pirat tycka raka motsatsen om och tycka att det är självklart att tycka som han/hon istället. Vi kan inte hålla med varandra i allt men för att slippa framtida konflikter är det bra om vi i alla fall har tagit beslut på vilken väg vi ska ta. Dom piraterna som inte håller med får avgöra om de kan acceptera PPs vägval eller om de inte kan stödja PP längre. Att pirater som inte håller med vänder partiet ryggen är en risk partiet får ta när det tar ställning i frågor.

Hm Om majoriteten av målgruppen inte engageras så är det inte ett bra program. Det är ett litet antal frågor som avgör ett val. Det finns god statistisk information över vad som väljarna tycker är viktigt. Budskap kan försvinna i bruset. Varför skall man bekräfta det som de flesta är överens och som redan är infört i samhället. Särintressen vinner inga allmäna val.

Sedan är det väl så att små frågor faktiskt kräver lika mycket beredning som stora frågor då för- och nackdelar skall vägas in. Jag tycker ung pirat ledningen gör alldeles rätt som direkt säger att frågan inte är tillräckligt utredd.

Varför skall inte de skickligaste, mest insatta av oss, deltaga i utformningen av partiets ställningstaganden? Det begriper jag inte.

Håller du med om att de blir bättre och mindre splittring med ledningens deltagande eller inte?

SM5POR
2013-05-09, 16:58
Men varför avlönade tjänstemen inte skall ha tid vänder jag mig emot. De kan skiva inlägg på arbetstid --vi andra på fritid. Det är prioritering det handlar om
Som månatlig bidragsgivare till PP är jag mån om att partiet utnyttjar influtna medel på bästa sätt - och till "influtna medel" räknar jag inte enbart de pengar partiet självt förfogar över, utan även det indirekta stöd som för närvarande utgörs av EU-avlönade parlamentariker och tjänstemän.

Parlamentarikerna har ett alldeles särskilt viktigt uppdrag att driva vår politik i EU, för det kan ingen annan utföra åt oss vare sig med eller utan lön. De är givetvis också välkomna att framföra sina synpunkter till medlemsmötena, men om de behöver prioritera, så förutsätter jag att de i första hand har parlamentsarbetet framför ögonen.

På samma sätt är det de anställda tjänstemännens främsta uppgift att stödja parlamentarikerna och i övrigt verka för vår politik på hemmaplan och internationellt. Om de i stället använder "våra" pengar och "vårt" förtroende till att sitta och försöka skriva medlemsmötet på näsan vilka beslut det får fatta, då förbrukar de både pengar och förtroende på fel saker och bör bytas ut.

Vill medlemmarna att partiet skall ägna tid åt arbetslöshetsförsäkringar eller energihushållning, då är det partiledningens skyldighet att verkställa den politiken, inte att tala om för medlemmarna att de har fel.

Att leda ett parti är i någon mening som att köra buss - det är bussförarens sak att hålla ögonen på vägen och framföra fordonet enligt föreskriven rutt, inte att tala om för passagerarna vart de bör åka.

Sennah
2013-05-09, 19:33
Som månatlig bidragsgivare till PP är jag mån om att partiet utnyttjar influtna medel på bästa sätt - och till "influtna medel" räknar jag inte enbart de pengar partiet självt förfogar över, utan även det indirekta stöd som för närvarande utgörs av EU-avlönade parlamentariker och tjänstemän.

Parlamentarikerna har ett alldeles särskilt viktigt uppdrag att driva vår politik i EU, för det kan ingen annan utföra åt oss vare sig med eller utan lön. De är givetvis också välkomna att framföra sina synpunkter till medlemsmötena, men om de behöver prioritera, så förutsätter jag att de i första hand har parlamentsarbetet framför ögonen.

På samma sätt är det de anställda tjänstemännens främsta uppgift att stödja parlamentarikerna och i övrigt verka för vår politik på hemmaplan och internationellt. Om de i stället använder "våra" pengar och "vårt" förtroende till att sitta och försöka skriva medlemsmötet på näsan vilka beslut det får fatta, då förbrukar de både pengar och förtroende på fel saker och bör bytas ut.

Vill medlemmarna att partiet skall ägna tid åt arbetslöshetsförsäkringar eller energihushållning, då är det partiledningens skyldighet att verkställa den politiken, inte att tala om för medlemmarna att de har fel.

Att leda ett parti är i någon mening som att köra buss - det är bussförarens sak att hålla ögonen på vägen och framföra fordonet enligt föreskriven rutt, inte att tala om för passagerarna vart de bör åka.

Visst, alla har rätt till en åsikt...

Men det är inte alls som att köra buss. Det var en totalt verklighetsfrånvänd analogi.
Skulle svärmen föra fram en icke valbar politik och dessa parlamentariker missar sin plats i EU, så är det inte ok för mig. För jag vill ha piratpartister på plats i EU även nästa valperiod. Dom har gjort ett fantastiskt jobb. De är de bäst informerade politikerna i partiet och deras erfarenhet är guld värd och kan betyda skillnad mellan fiasko och framgång.

Jag vill också bara stillsamt påpeka att så går det inte alls till i övrig politik, där ledningarna kämpar frenetiskt för att kongressen inte skall fatta politiskt omöjliga beslut . Jag tycker inte att det är odemokratiskt eller är nedvärderande för partimedlemmarna. Men piratpartiet lever givetvis helt annorlunda värld.https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

Tommten
2013-05-10, 01:32
Hm Om majoriteten av målgruppen inte engageras så är det inte ett bra program. Det är ett litet antal frågor som avgör ett val. Det finns god statistisk information över vad som väljarna tycker är viktigt.Men vi måste väl ändå driva det vi tycker är viktigt? Det låter konstigt att lobba för idéer och tankegångar vi inte tror på själva eller inte tycker är viktig.
Budskap kan försvinna i bruset. Varför skall man bekräfta det som de flesta är överens och som redan är infört i samhället. Särintressen vinner inga allmäna val.Jag tycker också att flera formuleringar är överflödiga och ganska meningslösa eftersom de liksom är självskrivna och självklara. Jag har röstat avslag på flera yrkanden på flera medlemsmöten pga det, eftersom det enligt mig rimligen borde ta bort fokus från det vi vill förändra och kämpa för (som inte är självklart). Men andra tycker uppenbarligen att formuleringarna är klargörande och viktigt eftersom flera av dom har fått bifall. Så det du eller jag tycker är självklart tycker antagligen inte vissa andra pirater är lika självklart. Jag kan tänka mig att många väljare kan vara skeptisk och lite misstänksam på PP, och för dom är det kanske bra och tryggt att PP säger en massa självklara saker som de kan känna att de håller med oss på. Efter många diskussioner i PP har jag också förstått att det jag själv tagit för självklarheter i flera fall inte alls är självklart för andra pirater och då är det bra med ett beslut.
Sedan är det väl så att små frågor faktiskt kräver lika mycket beredning som stora frågor då för- och nackdelar skall vägas in. Jag tycker ung pirat ledningen gör alldeles rätt som direkt säger att frågan inte är tillräckligt utredd.

Varför skall inte de skickligaste, mest insatta av oss, deltaga i utformningen av partiets ställningstaganden? Det begriper jag inte.

Håller du med om att de blir bättre och mindre splittring med ledningens deltagande eller inte?Henrik Brändén sitter i ledningen och har öppet argumenterat för sin sak och deklarerat sin åsikt och hur han kommer rösta i sakfrågor. Jag tror inte att jag gör någon större skillnad på om åsikter på mötet kommer från Henrik som sitter i ledningen, om åsikten kommer från någon styrelsemedlem, eller om det vore du som skulle uttryckt exakt samma sak. Jag försöker ta ställning till det som sägs istället.

Jag misstänker att det kan bero på att vi har ett så öppet debattklimat där det är extremt lättillgängligt för helt vanliga medlemmar att diskutera med ledning, styrelse och partiledare på ett oerhört öppet sätt. Det är nog väldigt unikt. Det gör att det lätt att se att de är vanliga människor med olika åsikter precis som alla oss andra.

Något jag tycker var väldigt tråkigt däremot var att de som ställde upp till styrelsevalet var så fåordig på mötet och inte hade något uppenbart intresse alls av att redogöra sina åsikter ens när de blev tillfrågade vad de tyckte, mer än lite ytligt. Det tycker jag är värre än att några personer i ledande positioner valde att vara tysta i många av mötets sakfrågor. Utfrågningstrådarna har aldrig fungerat bra tycker jag. Jag tycker att utfrågningstrådarna har fungerat riktigt dåligt faktiskt.

SM5POR
2013-05-10, 20:22
Men det är inte alls som att köra buss. Det var en totalt verklighetsfrånvänd analogi.
Jag utgår från att du också vill att bussföraren skall hålla ögonen på vägen. Om du samtidigt menar att en partiledare i stället skall hålla ögonen på medlemmarna, så att de inte avviker från den förutbestämda politiken, då förstår jag att du inte köper analogin, men den duger alltså gott för mig. Vad som är "verklighetsfrånvänt" blir då en rent subjektiv bedömning.

Skulle svärmen föra fram en icke valbar politik och dessa parlamentariker missar sin plats i EU, så är det inte ok för mig.
Flertalet motioner på detta möte handlar inte om att slutgiltigt spika valprogrammet för 2014, utan om att ge partiledningen underlag att skriva valprogrammet. Skulle det dyka upp något olycksfall i arbetet i stil med gratis pengar åt alla, så litar jag på att ledning eller styrelse har sinnesnärvaro nog att inte lansera det som vårt vallöfte, utan att skicka tillbaka det för omprövning av nästa medlemsmöte.

För jag vill ha piratpartister på plats i EU även nästa valperiod. Dom har gjort ett fantastiskt jobb. De är de bäst informerade politikerna i partiet och deras erfarenhet är guld värd och kan betyda skillnad mellan fiasko och framgång.
I frågan om hur vår politik skall se ut så kan jag i viss mån hålla med dig; jag är själv anhängare av en "smal" politik som inte breder ut sig på områden där vi saknar kompetens. Samtidigt måste jag ta hänsyn till att stora väljargrupper inte nöjer sig med att rösta för legaliserad fildelning, och inför valåret 2014 har också ledningen frågat medlemmarna vilka andra frågor de vill se i partiets program. Resultatet ser vi här; över 60 motioner i alla möjliga ämnen mellan himmel och jord. Man kan inte ropa "Brainstorm!" och sedan sitta och rata alla nya förslag före votering bara för att de inte ryms inom principprogrammet från 2006. Att många motioner slutar i avslag är inte ett misslyckande; det är ett tillfälle för medlemmarna att säga bu eller bä i frågor som annars aldrig hade ventilerats. Diskussionerna föder också nya idéer till framtida möten.

Jag vill också bara stillsamt påpeka att så går det inte alls till i övrig politik, där ledningarna kämpar frenetiskt för att kongressen inte skall fatta politiskt omöjliga beslut .
Nej, andra partier har ofta sedan decennier fastlagda huvudlinjer som de ogärna avviker från, och deras kongresser får i stora stycken färdigskrivna förslag att ta ställning till. Jag ser i marginalen att vi under detta medlemsmöte har behandlat elva propositioner från partistyrelsen; om jag inte tar miste så har flertalet av dem vunnit bifall, om än med vissa mindre ändringar. Det tyder på att styrelsen haft någorlunda god fingertoppskänsla för medlemmarnas åsikter.

Det stämmer att våra styrelseledamöter har hållit en låg profil och inte höjt rösten i onödan. Det tycker jag är bra; deras synpunkter är välkomna men de äger inte automatiskt företräde framför övriga medlemmars.

Vad gäller mötesnärvaron, så är det inte de förtroendevaldas närvaro som är det största bekymret för mig, utan medlemmarnas. Jag vill veta vad majoriteten av medlemmarna tycker, inte vad en procent av dem tycker. Att få höra denna enda procent uttala sig är dock bättre än att bara få höra styrelsens åsikt.

Anton Nordenfur
2013-05-10, 20:25
Jag tycker det vore tråkigt om ledning, styrelse, våra parlamentariker et cetera började ses som övermänniskor som ska bestämma partiets riktning. Jag ser ogärna att den auktoritet dessa har används för att svänga opinionen allt för mycket.

Det sagt ser jag gärna ökad aktivitet från alla aktiva i partiet, däribland många ledamöter i styrelse, ledning, folkvalda, et cetera. Att vara aktiv på mötet är ett bra sätt att visa att man bryr sig och göra reklam för sig själv, om inte annat.

Det sagt är det en del från styrelse och ledning som varit aktiva, dock inte organiserat med någon officiell uppgift (och det tycker jag som sagt inte heller ska finnas). Däribland ledningens Henrik Brändén, styrelsens Anders S Lindbäck, C Magnus Berglund, och jag själv - flera som diskuterat, motionerat, et cetera.

Sennah
2013-05-10, 22:48
Kul med ett litet meningsutbyte och så ordrikt också! Jag tar Anders och Anton på en gång.
Anders:
# Släpp bussföraren. Han bestämmer inte bussens mål, men det gör kongressen med alla förslag till politiska mål. Partiledningen kan tillföra mycket beträffande målen.
Sedan så vänder jag mig mot att man å ena sidan säger att partiledningen skall följa kongressens beslut ” det är bussförarens (partiledningen) sak att hålla ögonen på vägen och framföra fordonet enligt föreskriven rutt”
men när det gäller valprogram så kan man frångå kongressens beslut
” Flertalet motioner på detta möte handlar inte om att slutgiltigt spika valprogrammet för 2014, utan om att ge partiledningen (bussföraren) underlag att skriva valprogrammet.”
Så du menar att din bussförare skall välja och vraka bland besluten eller vad menar du?

Det jag argumenterar för, är att processen skall ske vid samma tillfälle i största möjliga omfattning för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Partiet kan aldrig springa ifrån kongressens beslut eller? Förfarandet eliminerar framtida svekdebatter. Kunde inte föreställa mig att syftet med kongressen är en brainstorming. Man lär sig hela tiden.

# Visst piratpartiet saknar de politiska partiernas editerings kommitté, men du tycks helt ha missat SAP och Löfve'ns ambition att hindra kongressen från att göra en låsning beträffande vinst i välfärden för att ta det senaste exemplet. Jag hävdar att du har fel.

# Du gnäller över att så få deltar i möten. Det var ju precis det jag förklarade med detta konstruktiva inlägg. Ledningen visar att mötet inte är viktigt genom att inte delta – varför skall då medlemmarna delta?
Jag tror aldrig att vi kan få upp deltagandet under nuvarande premisser.

# Det är naturligtvis inte budskap från ledningen: "att så röstar jag", som gör att programmet utvecklas utan deras argument för det ena eller andra. Tvärtom deras gilla eller inte gilla är snarast improduktiv för processen. Jag tycker att det är bra att de avhållit sig från detta. Deras input är att spetsa formuleringarna och argument för att det ena eller andra är valbar politik.

Även om du med dina bidrag vill att partiet göra bra ifrån sig under innevarande mandatperiod så är det viktagaste för mig att grundlägga nästa…..

Till slut Anton
# Styrelsen gör så gott den kan på sin fritid. Men partiet har i ledningen (Sverige och EU)) lika många personer, som i åratal på heltid har lärt sig politikens villkor och dessutom tid att sätta sig in i sakfrågorna.
Jag får intryck att det handlar om makt. Hoppas att jag har fel.
Jag vidhåller att dessa heltidsanställda personer är partiets viktigaste resurs för att utforma strategier för valframgång och att den måste arbeta ihop med kongressen. Jag tycker också att Brände´n gör stor nytta med sin tidigare politiska erfarenhet. Men han representerar inte partiledningen.
Sedan tror jag att när det gäller EU valet så kommer inte breddningen att hjälpa ett dugg, tvärtom.
Genomslag i valmanskåren av internet, integritet, EU, Upphovsrätt,Fildelning och kanske något till är det enda som kan ge framgång.

Jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt om det fanns en diskussion inom partiet, där man belyste skillnader i styrning av politik respektive företag, Betydelsen av att en svärm kan slå ner en diktatur eller driva en enskild fråga men inte bygga upp ett samhälle. Skillnaden mellan opinions bildning genomförande av politik. Om målguppen partimedlemmar eller väljare. mm. Det finns många lösa trådar.

Mitt syfte är inte att ni skall tänka som jag utan mer att ni skall bli varse om att man kan se saker olika. Kanske tittar jag in till hösten, vem vet.

Henry Rouhivuori
2013-05-10, 23:01
Sennah

Partiledningen skall naturligtvis driva partiets politik så som dessa möten beslutats. Alla frågor kan inte vara vallöften där litar jag på att partiledningen väljer valvinnare.

Anton Nordenfur
2013-05-10, 23:36
# Styrelsen gör så gott den kan på sin fritid. Men partiet har i ledningen (Sverige och EU)) lika många personer, som i åratal på heltid har lärt sig politikens villkor och dessutom tid att sätta sig in i sakfrågorna.
Jag får intryck att det handlar om makt. Hoppas att jag har fel.
Jag vidhåller att dessa heltidsanställda personer är partiets viktigaste resurs för att utforma strategier för valframgång och att den måste arbeta ihop med kongressen. Jag tycker också att Brände´n gör stor nytta med sin tidigare politiska erfarenhet. Men han representerar inte partiledningen.

Det där stämmer helt enkelt inte. Partiledningen har en enda heltidsanställd medlem, och det är partiledaren. Hennes uppgift är helt annan än att skriva politik. EU-parlamentarikerna sitter inte i partiledningen.

Sennah
2013-05-10, 23:50
Det där stämmer helt enkelt inte. Partiledningen har en enda heltidsanställd medlem, och det är partiledaren. Hennes uppgift är helt annan än att skriva politik. EU-parlamentarikerna sitter inte i partiledningen.

Men läs vad jag skrev (Sverige och EU) så blir diskusionen enklare att följa

Sennah
2013-05-10, 23:50
Sennah

Partiledningen skall naturligtvis driva partiets politik så som dessa möten beslutats. Alla frågor kan inte vara vallöften där litar jag på att partiledningen väljer valvinnare.

Det inser jag givetvis också. Jag argumenterade främst mot att bussföraren är passiv i en målformulering men aktiv i nästa och då låst av beslut tagna,där han förväntas vara passiv.

Det slog mig nu att det är fler än jag som tycker mötet är ointressant av det begränsade deltagandet att döma.

Maktfrågorna intresserar mig inte, så jag är uppenbarligen i otakt med styrelsen och centrala personer. Partiledningen skall inte påverka vad medlemmarna skall tycka tycks vara det centrala. För mig spelar det faktiskt ingen roll så länge vi har yttranderätt och rösträtt samt att medlemmarna agerar självständigt

Henrik Brändén
2013-05-11, 00:36
Jag är en del av ledningen i partiet. Jag har deltagit i diskussionen i långt mer än hälften av frågorna på mötet. Jag har dessutom för de medlemmar som inte är intresserade av de ibland väldigt detaljerade småfrågor som upptar en stor andel av mötets voteringar inför vart och ett av de stora voteringsomgångarna publicerat en vägledning till de i mina ögon viktigaste frågorna på mötet. Det är enögt, jag skulle till och med nästan kalla det förolämpande mot oss andra i ledningen, att säga att "ledningen" inte bryr sig om mötet, bara för att Anna inte hänger där hela tiden.

Vidare är påståendet att det skulle saknas ledning för den här processen totalfel. Bara det att ledarskapet inte utövas genom att peka med hela handen och tala om hur folk ska rösta:

Våren 2011 började Anna blogga om behovet av att vi breddar oss, och uppmanade medlemmar att börja fundera och föreslå. Hösten 2011 tog jag och Anna fram en tidsplan för arbetet med breddning, som sedan antogs av styrelsen. Sedan har en arbetsgrupp ledningen tillsatte (med bl a Anna och mig) haft en mycket tydlig bild, som vi kommunicerat utåt, om att vi inför valet 2014 behöver om inte en heltäckande politik så i alla fall tydliga svar i många av de väsentliga frågorna i flertalet klassiska politikområden. Men bara sådana svar, som tydligt kan motiveras inte nödvändigtvis utifrån klassiskt informationspolitiska resonemang, men utifrån de analyser och värderingar vi preciserar i principprogrammet.

Den arbetsgruppen har därefter noga följt diskussionen i partiet, och i de ämnen vi sett att det saknats debatt har vi knuffat på för att få fram en. I några fall har vi själva behövt gå in och lägga förslag. När vi märkte att diskussionen inte ville ta fart skapade vi breddningsbloggen. När den tog fart följde vi debatten där, och sorterade ut förslag vi trodde det skulle finnas ordentlig uppslutning om i partiet, och förberedde propositioner till styrelsen. Så att processen för att bredda partiet, precis som planerat och avsett, i stort sett slutförts i och med det här mötet. Efter detta möte har vi en politik med tydlig substans och tydlig förankring i våra gemensamma värderingar kring ekonomisk politik, socialförsäkringar, miljö, utrikespolitik, arbete, utbildning, vård, mångfald, kultur, rättspolitik och konstitution. Det Anna flaggade för våren 2011 att vi behövde i god tid före valet 2014 är nu uppfyllt. Frånvaro av ledarskap???

Jag som skött mycket av det praktiska arbetet med att hålla reda på vilka förslag som flugit omkring i diskussionen och att dokumentera och föra ihop de beslut som sedan fattats har dock tre kommentarer, som i vart delvis går i den linje Sennah pekar.

För det första kommer våra program och dokumentationen av ställningstaganden att bryta samman ifall många medlemmar fortsättar komme med motioner med så detaljerade förslag som en del på detta möte. Skriv motioner som pekar ut huvudriktningar: Vill man ha en mer generös och mänsklig immigrationspolitik ska man föreslå att vi ska tycka det, och kanske hge två exempel på vad man ska göra för att flytta oss i den riktningen. Inte föreslå ett ställningstagande för varenda liten regel man skulle kunna ändra på för att ta oss i den riktningen! Vill man vi ska tycka att det ska byggas med järnväg ska man föreslå det - inte lägga ett yrkande för varje järnvägssträckning man skulle tycka det vore kul om byggdes. Och det är allvar när jag säger: bättrar vi oss inte på den punkten kommer systemet för att håla reda på vår sakpolitik förr eller senare att bryta samman, och folk kommer att behöva ägna sig åt mötesforumsarkeologi för att hålla reda på vad vi egentligen tycker.

För det andra måste vi bli bättre på att inte lägga förslag om att vi ska tycka sådant som vi faktiskt redan tycker. En del av våra åsikter täcks efter detta möte av fyra separata, olika formulerade ställningstaganden. Vill man utvidga ett ställningstagande måste man inte bara föreslå en ny formulering, utan också att man upphäver de gamla formuleringar som den nya överlappar!

För det tredje kan vi faktiskt nöjda konstatera att den breddning vi kraftsamlat för att genomföra i sina huvuddrag är i hamn. Säkert finns det enstaka hål att fylla och formuleringar att slipa på till nästa medlemsmöte. Men jag tror att det viktigaste vi har att göra i vår politiska diskussion nu är att vända oss tillbaka till våra kärnfrågor, och se till att vår politik i dem är fräsch och uppdaterad. Hur ska vi skydda individer inte bara mot statens utan också företags övervakning och informationssamling? Ska det verkligen vara privata företag och inte staten som ger oss den elektroniska legitmation vi behöver för att kommunicera smidigt med skattemyndigheten? Det finns många sådana frågor vi nu måste samla ihop oss för att besvara.

RikMatts
2013-05-11, 01:34
Jag uppfattar att Sennah och Henrik är inne på att man inte kan bygga upp en politik med alltför små, detaljerade byggstenar - att det då blir ett oöverskådligt och rentav motsägelsefullt lapptäcke.

Jag håller bara delvis med. Det vore förstås bra om det gick att anta ett begripligt partiprogram som helhet. Men att ha något begripligt, "konsistent", till exempel ett partiprogram, *kan* inte genomföras top-down, i ett stycke. Det blir för mycket floskler, samma fyra nyanser av brunt som den övriga partipolitik många av oss vänder oss mot avsmak bort ifrån.

Man *måste* bygga upp det, del för del, och det enhetliga kan egentligen inte förstås förrän i efterhand. Livet kan bara förstås bakåt men måste levas framåt.

Så länge de små åsikts-"atomerna" i form av motioner anknyter till några grundläggande principer, inte bara råkar ha ord med flera betydelser gemensamt med principerna, så tror jag inte bara att de är värda mödan att ta ställning till, de är också *enda* vägen till ett heltäckande (jag avskyr det ordet...) partiprogram.

Det hela ställer förstås stora krav på en styrelse som skall försöka få ihop ett program av detta smörgåsbord, och förhoppningsvis plocka lite av varje rätt. Men jag kan inte se att det kan göras på något annat sätt.

En sak till kräver ett sådant byggande från botten: Någon som styr upp även de mest pyttedetaljerade förslag och påpekar uppenbart tokiga saker. Det är ett ansträngande arbete med det har verkligen Henrik gjort på det här mötet och en stor tumme upp för det.

Där kan jag ge Sennah rätt: Det hade varit bättre om Henrik fått lite eldunderstöd från parlamentariker och de mera ideologiska delarna av styrelsen.

Henrik Brändén
2013-05-11, 06:51
Jag och Viktualiebrodern har diskuterat detta flera gånger; Jag tror man måste arbeta från bägge hållen parallellt; både försöka formulera mer övergripande principer och de många "atomer", konkreta förslag som politiken bygger på. Vad jag försökte säga här gällde inte den frågan i sig, utan storleken på atomerna: "Bygga mer järnväg", eller peka ut ett antal sträckningar? "En generösare asylpolitik" eller femton konkreta regeländringar?

Å ena sidan är det som jag ofta sagt så att en hög detaljnivå kräver en enorm massa tid för att sätta sig in i olika detaljer, som det inte finns mågon chans att klara av förrän vi har tillgång till riksdagens professionella utredningskanslier. Från erfarenheten lägger jag nu till att med för många "små" krav kommer arbetet att hålla reda på vår politik och formulera läsbara program att bli en huvudsakligen ideellt arbetande ledning övermäktigt.

Å andra sidan är det onekligen så att politikens kärna är att i en massa konkreta frågor väga de olika intressen och principer som kolliderar i just den frågan mot varandra, och först i de valen blir det riktigt tydligt vilka värderingar man egentligen har; vad man i verkligheten låter gå först respektive komma i andra hand. Ju allmännare och fluffigare man gör sitt ställningstagande, desto större chans att smita från de riktigt besvärliga sådana avvägningarna, och desto mindre tydligt vad man egentligen tycker.

Henrik Brändén
2013-05-11, 06:58
Därtill ytterligare en kommentar till Sennah: De heltidsanställda i och kring EU-parlamentet är förvisso en viktig resurs, men har man synpunkter på vad den resursen ska användas till är det mer fruktbart att rikta dessa mot de MEPar, som bestämmer över saken, än mot den ledning som (enbart tack vare en MEPs goda vilja) förfogar över en enda av dessa personers arbetstid.

Tommten
2013-05-11, 13:13
För det första kommer våra program och dokumentationen av ställningstaganden att bryta samman ifall många medlemmar fortsättar komme med motioner med så detaljerade förslag som en del på detta möte. Skriv motioner som pekar ut huvudriktningar: Vill man ha en mer generös och mänsklig immigrationspolitik ska man föreslå att vi ska tycka det, och kanske hge två exempel på vad man ska göra för att flytta oss i den riktningen. Inte föreslå ett ställningstagande för varenda liten regel man skulle kunna ändra på för att ta oss i den riktningen! Vill man vi ska tycka att det ska byggas med järnväg ska man föreslå det - inte lägga ett yrkande för varje järnvägssträckning man skulle tycka det vore kul om byggdes. Och det är allvar när jag säger: bättrar vi oss inte på den punkten kommer systemet för att håla reda på vår sakpolitik förr eller senare att bryta samman, och folk kommer att behöva ägna sig åt mötesforumsarkeologi för att hålla reda på vad vi egentligen tycker.För det första behöver ställningstagandena vi har tagit bli lika lätt att hitta som när man googlar nått, fastän ställningstaganena är många. Att söka rätt på en PDF-fil och sen söka i den fungerar förstås inte i längden. Vi kan inte förvänta sig att alla som lägger yrkanden först kollar igenom en gigantisk PDF för att se att inget krockar. Och sen ha ett separat dokument för att visa på vad som är kommun/landstingspolitik. Även fast det vore det bästa att alla har stenkoll och är jättenoga är det helt enkelt en orealistisk sak att förvänta sig att det kommer fungera ens om alla har ambitionen att göra rätt.

Istället måste grundläget vara att förvänta sig att det kommer bli lite knas på medlemsmötena, och ha en bra process för att i efterhand granska partiets ställningstaganden och se om man kan pussla ihop dubletter, dra upp motstridiga åsikter, riva upp och omformulera jättedetaljerade saker, och flytta floskler mm som inte tillför någonting som konkret sakpolitik i det sakpolitiska dokumentet till någon skrivelse i principprogramet istället och så vidare...

Yrkandets författare bör kontaktas av styrelsen eller de personer som kommer ha hand om att rätta till yrkanden om en upprivning av ett yrkande behöver göras för att förtydliga eller förändra ett ställningstagande. Detta ifall styrelsen/gruppen missuppfattat ett yrkande/ställningstagande, och så att det slipper bli onödiga konflikter. Det är alltid bättre att saker görs i samförstånd med medlemmen/medlemmarna än att det kommer som en överraskning.

Det är ett så pass stort arbete att det kanske behövs en separat arbetsgrupp för det? Som alltså inte har i uppdrag att förändra åsikterna, utan snarare kombinera, förenkla och förtydliga tagna ställningstaganden i samråd med de som lade yrkandena om de går att få tag på och vill medverka. Jag tror att det är många aktiva piratpartister som skulle vara villiga att ställa upp på det och kunna respektera att målet i gruppen inte är att förändra grundtanken med de tagna ställningstagandena. Jag skulle själv vara intresserad av att vara med i en sådan förädlingsgrupp faktiskt.

Ett förslag på namn är "Förädlingsgruppen". :)

Henrik Brändén
2013-05-11, 14:51
Håller med om att vi behöver en sökbar databas för ställningstagandena. Presidiet hade som ambition att skapa en sådan i mötesplattformen, som skulle göra det jättelätt att söka efter befintliga åsikter kring en fråga när man skriver motioner. Själv hoppas jag att någon i partiet som är duktigare än jag på att bygga databaser skulle kunna hjälpa mig att göra en sådan. De krav den behöver leva upp till både för att fungera för motionsskrivare, för den som ska dokumentera medlemsmötets beslut och för styrelsen när den tar fram sakpolitiska program ges nedan. Den som vill hjälpa till med att bygga - skicka ett mail till henrik.branden@piratpartiet.se.

Ifall en sådan är på plats till nästa möte, och det leder till att det finns ett enkelt sätt för ledningen att dokumentera besluten och ett enkelt sätt för medlemmar att undvika yrka sådant vi redan tycker, då tror jag att oredan inte behöver bli större än att vi klarar av att hantera den.

Styrelsen är redan på gång att ta listorna med beslut, och omvandla dem till språkligt lite mer sammanhängande sakpolitiska program. Det arbetet tror jag fyller mycket av det syfte Tommy tänker sig med "förädlingsgruppen", och jag tror vi har viktigare saker att göra nu inför valet än att dubblera det arbetet. Det som skulle ge allra mest hjälp för processen är om någon som kan programmera skulle kunna hjälpa till att sätta upp en databas som kan följande:

Egenskaper hos databas för sakpolitiska beslut

För varje sakpolitiskt beslut, ha fält för
- formuleringen
- mötet det beslutades
- yrkande på det mötet
- kategorier (flerval möjligt)
- att ange vilket eller vilka sakpolitiska program det är inkorporerat i
- att ange om det är inkorporerar i kommunalpolitisk och/eller landstingspolitisk mall
- noteringar för den som administrerar det hela.

En lättanvänd sökfunktion ("googla" själva beslutstexterna och få lista över alla ställningstaganden i en kategori) och en funktion för att göra mer avancerade sökningar (typ lista alla ställningstaganden i kategorin utbildning som inte är inkorporerade i sakpolitiska program eller alla beslut på ett visst möte som inkorporerats i ett visst sakpolitisk program).

Vidare bör man i de listor som fås ut i en sökning som default inom parentes efteråt få vilket möte och vilket yrkande det varit, men om man önskar också få angivet vilka program och lokalpolitiska ställningstaganden de är inkorporerade i.

Samt en framsida som är tillräckligt snygg för att kunna lägga på en sida på vår webb/länka till från huvudmenyerna i webben, och en baksida för den som matar in som är tillräckligt enkel att använda för att de partiaktiva som inte är datatekniker eller tillbringar all sin fritid i datorn ska kunna använda den utan att behöva ringa efter support var annan gång.
P { margin-bottom: 0.21cm; }

Sennah
2013-05-12, 12:58
Hej igen
Jag noterar att jag har fått indirekt stöd och via bisatser för delar av min kritik från alla deltagare utom Anton och Henry. Jag tror att majoriteten har rätt. Men vad är det egentligen som jag försöker förbättra?
För att med siffror understryka varför jag pekade på vägar framåt, gjorde jag en begränsad statisk analys. Jag jämförde valdeltagandet för 5 motioner v2013 och v 2010 (utvalda slumpmässigt som första och sista resp ¼, ½, ¾ och avslag). Resultatet är i högsta grad alarmerande. Vårmötet 2013 : 68 röster i snitt. Vårmötet 2010 hela 251 i snitt. Slutsats utvecklingen går åt fel håll. Mitt larm är berättigat#Tommten och Rikmats mfl nämner smörgårdsbordsresonemanget. Analogin, där man plockar godsaker gäller faktiskt inte alls. Som väljare tvingas man äta upp alltihopa och alla inser att många av det skälet avstår från att lösa biljett. Partiet är ju bundet av alla rätter som fått ok av kongressen.
Det finns sannolikt ett optimum om man vill maximera antalet deltagare vid kalaset och det är inte ens samma rätter vid EU valet och Riksdagsvalet.


# Jag vill kraftfullt tillbakavisa tolkningen att jag skulle förespråka att partiledningen skulle påtvinga mötet sina åsikter. Jag tror att detta är ett missförstånd. Som jag ser det så är ”rösta som jag” ”gilla” yttringar som förminskar debatten inte fördjupar den. Det är ju det man tar till när man inte har några argument själv att komma med. Denna form av auktoritetsstyrning borde om inte förbjudas så åtminstone försvåras. Det är de övertygande argumenten som skall fram. De som har bäst chans att sätta sig in i frågorna måste argumentera utifrån sin kompetens.


# Anders och Henrik är inne på EU parlamentarikerna. Men jag undrar om ni inte har förbisett det faktum att EU i sin tidsplanering allokerar ”and four weeks a year where MEPs concentrate exclusively on constituency work.” Man har alltså förutsett behovet. Om man drar bort ferier och dyligt så handlar det om upp mot 10% av arbetstiden, Jag tror att kvaliteten inom partiet höjs om en del av dessa 160 timmar ägnas åt argument i partiets högsta beslutande organ, och detta utan att Anders oro för penninganvändningen äventyras. :)# Henrik .. Ledningen nu är du plötsligt i (parti) ledningen. Nu används i och för sig ledning i många betydelser lite slarvigt. Men det framstår som om partiledaren snarast är en tjänsteman, som styrs av styrelsen. Styrelsen i sin tur har medlemmar som förvisso utövar styrning av partiet men också osynliga passiva medlemmar. Sammanhållande fokuserande ordförande saknas. Sedan har vi partiets största resurs EU parlamentarikerna och deras avlönade staber, som gör som dom vill. Ovanpå detta så har vi medlemsmötet… . Det jag ser är ett parti under något slags kollektivt ledarskap UPA?.
Det här är inte en bra struktur för långsiktig utveckling av partiet. Det borde de flesta inse. Henrik ta taktpinnen: Det är ok för mig. ”Någon djävla ordning måste det bli också inom ett parti”. I partiets start utövades ett kraftfullt ledarskap annars hade inte partiet funnits. En ledning borde den ha tagit tag i nedanstående:
# Breddning
Det här är ett välkänt begrepp som följer samma mönster för alla typer av organisationer. Jag har inte tid för att göra illustrationen här så ni får göra övningen själva
Rita upp ett koordinatsystem. Låt Y- axeln peka mot kompetens (hög uppåt) och X- axeln mot antal partimedlemmar (nya) eller antal väljare. (Flera åt höger.) Vad målgruppen väljare föredrar finns det 10 i top frågor från eftervalsundersökningar och är tämligen konstanta år från år. Responsen svarar mot hur väl förslaget fångar upp det efterfrågade.
Plotta alla förlag i koordinatsystemet.
Den samlade forskningen visar att om man skall lyckas expandera så skall man röra sig i första kvadranten. Anders är inne på detta. Tredje kvadranten är slutet. Vi vet således vad som ger framgång. Ledningspersonen, som inser detta, går ut till medlemmarna och säger att vi vill ha förslag i första kvadranten för vi vill vinna valet. Kom in med sådana förslag för det gynnar våra mål om inflytande. Det här är ett exempel på vad jag menar är den ledning som saknas. Är det verkligen något att förfasas över…

Håller med Rikmats om att det inte finns någon plats för systematisk ide- och strategidebatt i partiet. Det som Henrik så förtjänstfullt gjort på eget initiativ har förhindrat totalt kaos men borde ha utvecklats under debatt.

Kul att jag lyckades få igång en så livlig debatt. Behovet tycks finnas:D

RikMatts
2013-05-12, 15:48
Vi vet således vad som ger framgång. Ledningspersonen, som inser detta, går ut till medlemmarna och säger att vi vill ha förslag i första kvadranten för vi vill vinna valet. Kom in med sådana förslag för det gynnar våra mål om inflytande. Det här är ett exempel på vad jag menar är den ledning som saknas. Är det verkligen något att förfasas över…

Jag förfasas :w00t:. Det blir lite som den där nidbilden om flumskolan - det skall tyckas på beställning, vad som tycks eller någon ansträngning för att ta reda på något i frågan anses onödigt.

Jag tycker att den ledning är den bästa, som likt Henrik putsar och ansar de mest vildvuxna plantorna i trädgården, och likt Anders A. lägger modererande motyrkanden.

Det vi kallar för medvetande är egentligen inte något annat än en förmåga att säga nej eller hyfsa till alla de tokiga förslag som vårt undermedvetna sköljer över oss med. En organisation fungerar på ett liknande sätt, tror jag. En god lednings roll blir därför som ett gott medvetandes: Att hyfsa till eller säga emot många förslag som kommer av sig självt underifrån.

Slänger in en Piet Hein - gruk också, som en liten dansk läsövning

Kunsten er ikke
at få en idé.
Enhver kan med lethed
få to -.
Kunsten er den
mellem to eller fler
ganske almind'lige
hverdagsidéer
at se
hvilken en
der er go.

RikMatts
2013-05-12, 17:11
Men det är ett problem att det inte går att efterlysa ståndpunkter i allmänhet - och då inte bara av styrelsen.

Till exempel detta med EU-förslaget om förbud mot "små" frösorter som Cornucopia refererar till idag

http://cornucopia.cornubot.se/2013/05/ny-eu-lag-kriminaliserar-all-odling-med.html

Det här faller ju klockrent inom piratidéerna. Fildelare och småbönder, "Den Första Stiftelsen". Någon som förstår sig på biologi och genetik skulle gärna få snickra på ett ställningstagande i den frågan. Henrik som genetiker vore jättebra, men han kan ju inte göra allt.

Men som sagt saknas ett forum för där man kan efterlysa förslag på ställningstaganden i olika frågor. Forumet tillbaka!

Henry Rouhivuori
2013-05-12, 17:27
Men som sagt saknas ett forum för där man kan efterlysa förslag på ställningstaganden i olika frågor.
Vi har denna: http://breddning.piratpartiet.se/

Forumet tillbaka!Nej tack.

Henrik Brändén
2013-05-12, 20:44
Sennah:

Så lätt man kan missförstå varandra om man är slarvig med orden. När du skriver partiledning läser jag det rätt naturligt som den grupp i partiet som formellt heter partiledning, inte som "alla i framträdande position i partiet och deras assistenter". Men är det vad du menar förstår jag flera av dina resonemang bättre och håller med: Ja, det vore bra om fler av oss som betrotts med uppdrag deltog aktivare på mötet. Ja, det vore mycket bra om meparna allokerar mer av sina assistenters arbetstid till att hjälpa partiet med olika saker.

Att det är ett problem att deltagandet på mötet går ner håller jag också med dig om. Men jag tror inte orsaken till det problemet är breddningen. Nedgången hade börjat långt före höstmötet 2012. Och i vilket fall är processen nära att vara i mål nu, så det lär inte hjälpa att nu bestämma sig för att den borde vara ogjord.

Vad gäller ledarskap så ser vi helt olika saker, vilket naturligtvis inte är så konstigt med tanke på att jag ser många processer "innifrån, men där jag också tror att du inte riktigt haft radarn tillräckligt på för att se allt som funnits att se även utifrån. (Vilket är fullständigt legitimt, man måste få ta till orda som partimedlem utan att ha läst all text som producerats i partiets kanaler). Men jag ser en partiledare som tydligt efterlyst breddning, tydligt talat om målet med breddningen, tydligt angett ramar (grunda sig i de principer vi spikat fast i principprogram) och tydligt sagt att hon vill ha medlemmarnas hjälp med att fylla breddningen med innehåll, och dessutom aktivt deltagit i att mejsla ut överbryggande och enande formuleringar i de de frågor där partiet kunnat hamna riktigt snett medialt och inför väljare. Vidare ser jag en ledning och en styrelse som i gott samarbete sedan samlat ihop allt input som kommit, och från det skapat en stomme av genomtänkta förslag, där de allra flesta samlat breda majoriteter på medlemsmötena. Jag tycker detta är ett bra ledarskap, och jag tror det är just den sorts ledarskap partiet behöver just nu.

Vad gäller ditt resonemang om koordinatsystem och kvadranter:
(a) Jag tolkar dig som att vi framför allt ska anta ställningstaganden i de frågor som många väljare tycker är viktiga, och där partiet har hög kompetens. Det tror jag att de allra flesta av oss håller med om. Och jag tycker att det är ungefär det vi nu har gjort. Ty:
(b) Om du tittar på listorna över vilka ställningstaganden som antagits kommer du att se att vi nu (till skillnad från för ett år sedan) har en någorlunda sammanhängande politik i merparten av de ämnen som kommer som väljarnas tio i topp (samt ett par ytterligare som vi strategiskt tror det är lämpligt för partiet att profilera sig i, som mångfald och kultur). Och att en stor andel av våra krav i de områdena handlar om just sådant där vi som parti har särskild kompetens: Journalsystem och distansdiagnostik i vård, en modern kunskapssyn och vettigare utnyttjande av IT i skolan, en arbetsmarknadspolitik anpassad till den nya verkligheten osv.
(c) Letar du bland de yrkanden som lagts på mötena kan du naturligtvis hitta en del som ligger i den motsatta kvadranten (ointressant för väljare och vi har som parti ingen specialkompetens i frågan), men ytterligt få av dem har gått genom, och de som gått genom är ofta mycket kloka och rimliga.
(d) Det som kommer ut ur medlemsmötena är en bruttolista på ställningstaganden. Från dessa arbetar styrelsen successivt fram sakpolitiska program i de områden där vi börjar få en heltäckande politik och styrelsen tycker det är viktigt att vi kan presentera denna utåt. När sedan ledningen och lokala föreningar gör agitationsmaterial sker av nödvändighet en sovring av vilka ställningstaganden som lyfts fram.

Jag förstår att processen har kunnat se kaotisk ut för den som kommit direkt in till mötesforumet. Själv har jag suttit genom hela processen med ett jättelikt ordbehandlingsdokument med rubriker för de olika ämnen som vi behöver ha ordentliga program kring, redan antagna ställningstaganden markerade med en slags punkt och sådana som dykt upp i debatten som det är rimligt att tro att mötet skulle ställa sig bakom markerat med en annan slags punkt (och då och då när dokumentet varit så städat att det varit begripligt för andra än mig har jag lagt ut det på breddningsbloggen, så de som velat ha denna överblick har kunnat få den). Och det var fascinerande att se hur det till både detta möte och till höstmötet dök upp flera riktigt bra motioner som täckte upp de områden där stora vita hål gapade som allra tydligast i det dokumentet. Så sett ur ett helikopterperspektiv har det varit just den typ av svärmande strukturerat kaos, ur vilket riktigt bra saker kan uppkomma. Sedan skulle man naturligtvis kunna ha önskat sig en bättre infrastruktur för att alla hela tiden skulle kunnat ha bättre överblick under processens gång.

Slutligen får jag tacka för alla snälla ord som sagts om mig i tråden. Och tacka för det här tillfället att berätta om hur processen sett ut ur mitt perspektiv.

Sennah
2013-05-14, 23:59
Henrik
Det var bra att du beskrev processen och du är diplomatiskt som alltid. Observera att jag inte är ute för att kritisera personer, utan ett dåligt system.

# ”Ledning?” Du är styrelseledamot men när du skriver din lista over yrkanden avslutar du med
”Henrik Brändén, ansvarig för studier i ledningen.” Vad betyder det? Du är en ledningsperson tillsammans med övriga styrelsen, partiledningsorganisationen och EU strukturen utan tvekan. Om du också är med i partiledningen – hur skall du då övervaka ditt eget jobb? Men varför skall dina/Annas förslag dryftas i en privat blogg. Kan man kräva av oss medlemmar att vi skall läsa alla privata bloggar för att förstå vad som är på gång?
Jag vidhåller att ledningen av partiet är rörig numera. Ledning upa, utan någon vars ord gäller tills hen avsätts eller blir nedröstad. Det finns ingen av kött och blod som är ansvarig. Det finns ingen som man som medlem kan ha som förebild och som är accountable för helheten. Vem tar ansvaret för en valförlust? (Vid seger brukar alla känna sig ansvariga.) Det finns ingen som kan ställa krav på EU parlamentarikerna, ens när reglementet faktiskt medger det. Situationen är långt ifrån optimal enligt teoriboken för framgångsrikt management. Att styrelsen inom sig? utser en partiledare är en dålig lösning, inte minst i och med att en ordförande saknas.

# Mötet Du tar som jag upp problemet med mötesdeltagandet, som nu är så lågt att styrelsen, partiledningen och några närstående i praktiken kan styra mötet. Man kan därigenom i praktiken styra så att heltokiga förslag inte går igenom, vilket är positivt men i övrigt är problematisk. Tror inte heller att breddning är ensamt är ansvarig för dåligt deltagande, men fokus har förändras.
Vem är det som bestämt att länken till mötet skall tas bort? Man länkar till styrelse och partiledning både under svärm- och partiledningsfliken men en länk till mötet kan man inte kosta på sig. Ja, till och med mötepresidiet har en länk!!! En ledare med helhetssyn borde ha insett att detta försvårar för dem som attraheras av PPs låga tröskel till beslutsprocessen. Klart deltagandet minskar. Det finns inte ens en frågetråd till styrelsens utvalda partiledare.

# Yrkanden. Jag läste igenom din lista med yrkanden. Bra sammanställning. Den är dock inte alls orienterad efter rangordnade problem och därmed med potentiella valvinnare först. Håller inte med om att första och fjärde kvadranten är så dominerande. Jag tycker snarast att syftet tycks vara att skapa ett alibi. Ingen skall kunna säga att piratpartiet är ett enfrågeparti (argument i riksdagsvalet, ej på EU nivå).
Tittar man på yttrandena i sig så är kvaliteten hög inom de områden man har kompetens. Men sen får man leta efter något som skulle vara så kontroversiellt att de skulle få mig att avstå eller vilja rösta på piratpartiet. Vem vill inte: ” Regelsystem för småföretag behöver förenklas” ” Utöka resurserna för Barn- och Ungdomspsykiatrin” ”Piratpartiet ska verka för att öka byggandet av boenden för äldre.” ”Piratpartiet ska verka för att missbrukarvården för äldre förbättras.” osv.
Ganska heltäckande men lika upphetsande som att läsa telefonkatalogen. Jag kan dock hålla med dig att när man kopplar an till piratområden så dyker en och annan träff upp som kan ha stöd i folkopinionen.
Processen känns väldigt ineffektiv. Ung pirat har en bättre process och styrning

Hoppas verkligen att partisekreterare jobbet (i analogi till hur övriga politiska partierfungerar) får framgång och att lokalorganisationen kan kompensera. Om alla inte är insatta så är det partisekreterarens roll att sköta utbildning, lokalorganisation, interninformation och kansli mm.

Så kommer nu Rikmatts ovan med ett fantastiskt förslag om ett utsädesförbud. Här känner man vingslagen från en retad folkopinion. Han uppmanas skriva i breddningsbloggen, som har en mycket begränsad diskussion och en handfull inlägg vissa månader. sic. Däremot så har internationella pirater fångat upp det redan. Jag kan också konstatera att det är ett jättegap mellan vad som sker här och vad den internationella piratrörelsen ägnar sitt fokuserade arbete åt. Kan det möjligen vara ett skäl för deras ointresse.

Jag har en bestämd känsla av att Tyskarna och Islänningarna gjorde på ett helt annat sätt. Man plockade helt enkelt in populära förslag i opinionen och gjorde dem till sina efter en intern diskussion.

Det man skulle drömma om, är ett radikalt förslag om jobben, inkl näringspolitiken. Segregationen osv En vision om ett piratsamhälle…. Piratfolkhemmet….

TeirdeZ
2013-05-15, 11:25
Vår partiledare Anna Trober producerade 11 april 5 inlägg och 17 april 1 inlägg. Summa 6 inlägg på den månad mötet varade. Signalen är tydlig - mötet är inte viktigt.:angry:
Jag förstår i och för sig Annas ointresse - Hon får ju inte sitt mandat från mötet så varför vara aktiv.
Signalvärdet är tydligt. Partiets högsta beslutande organ är inte viktigt
Att även EU parlamentarikerna och Falkvinge lyser med sin frånvaro förstärker det hela.

Hej Sennah,

Jag har ju inte deltagit på medlemsmötet alls eftersom jag är väldigt upptagen i Bryssel, men jag kan förklara hur jag tänker:

Jag upplever mig ha fått ett mandat från svenska väljare att motverka skadliga monopolbildningar i samhället, samt att upprätthålla privatliv för medborgare. Jag samarbetar med personer som kan dessa ämnen från många europeiska medlemsstater och gör så gott jag kan. Det är svårt att ta det politiska ansvaret och tar enormt mycket tid, eftersom vi knappt har en konsoliderad debatt om vad som utgör rimlig digital infrastruktur (även mjukvara) eller rimlig acceptans av monopol alls.

Du tar upp frölagen - jag har ägnat lite tid på Facebook åt att berätta för en mängd personer att Sverige redan har den inte ens ännu föreslagna europeiska lagstiftningen om fröer. Det är alltså inte ett EU-problem, utan ett problem som i Sverige skapades via remissvar från Weibull-Svalöv redan mot slutet av 1980-talet. Vi har paralleller i bilindustrin, och det rör sig om en konflikt mellan konkurrens och statliga skyddsåtgärder för vissa industrisegment, samt en bristande analys av hur man skyddar konsumenter (staten har en tendens att tro att certifieringssystem är det bästa för att skapa konsumentförtroende - eftersom vi medborgare litar på staten, är tanken, kommer varje statligt certifieringssystem med nödvändighet öka vårt förtroende för marknaden). Också i elektronik, IT-säkerhet och personuppgiftsskydd lider "vi" (offentliga institutioner) av den feluppfattningen.

Jag lägger mig i årsmöten i den mån jag tror att de kommer att klubba igenom förslag som är skadliga för mina ambitioner att skapa ett bra privatlivsskydd för europeiska och svenska medborgare, eller göra det svårare för mig att bedriva en konkurrenshöjande politisk retorik.

Det är inte värdefullt för mig att lägga mig i debatter som inte riskerar att begränsa mitt mandat att göra det som jag tycker är "rätt". I slutändan har jag ändå mycket begränsade resurser och begränsad tid att för varje enskild medlem i partiet summera de stora mängder information och stundtals invecklade resonemang jag tvingas genomlida här i lagstiftningsprocessen.

Igår emottog jag ett mejl där en liberal(!) kollega hävdade att det konsumenter på EU:s inre marknad allra helst vill ha är en statlig myndighet som berättar när en viss IT-lösning är säker. All forskning tyder istället på att vi behöver tydliga ekonomiska incitament att skapa säkra lösningar. Det måste helt enkelt kosta pengar att vara osäker. När jag har föreslagit detta ses det som "överreglering".

Vi har också enorma problem med personuppgiftslagstiftningen. Liberalerna är vågmästare men ogillar alla former av reglering (just nu). Finns några schysta nederländare som fattar att politikers ansvar är att sätta upp tydliga moraliska ramverk för samhället som begränsar mängden obehag, misstro och konflikter, men andra liberaler verkar tro att framför allt amerikanska företag, som bevisligen samarbetar med amerikanska myndigheter om privatlivsintrång, kommer att av egen god vilja inse att de naturligtvis måste bli bättre på att skydda europeiska medborgares privatliv så som europeiska konventionen medger. Trots att EKMR verkar gentemot stater och därför lagstiftare, vilket därför medför ett krav att just lagstiftarna tar ansvar för samhällets ideologiska/politiska ramverk. Vet inte hur man på rätt sätt kan skuldbelägga t ex svenska liberaler för att de godtar den här sortens galen laissez-faire.

Här är mitt arbete om växtförädlarrätter (vagt kopplat till frölagen): http://ameliaandersdotter.eu/skriftliga-fragor-written-questions/#plant

Här är en text jag skrev om frölagen till en orolig medborgare imorse:

Det här är egentligen inte kopplat till patentpolitik eller GMO-politik (Piratpartiet har förresten inget enhälligt ställningstagande mot GMO) utan certifieringspolitik. Vi har samma tendens också i bilbranschen.
Vanligtvis uppstår certifieringsverksamhet (alltså att man för att bedriva vissa typer av verksamhet måste uppfylla av staten uppsatta krav) efter att konkurrenspolitik verkat på en viss marknad. I Sverige har dock fröhandeln varit kontroversiell länge. Tror att det relevanta att följa här är Weibull-Svalövs lobbying mot regeringen sedan 1988 och hur det har påverkat t ex Lindbloms fröer.
Se t ex den här artikeln från 2011: http://www.runabergsfroer.se/file.php?id=4 (http://www.runabergsfroer.se/file.php?id=4) Jörgen Lindell vi behöver uppenbarligen inte alls peka på EU för att hitta tosigheter i fröhandeln. Svenska regeringen är tillräckligt usel på egen hand.
Läs gärna http://www.runabergsfroer.se/file.php?id=4 (http://www.runabergsfroer.se/file.php?id=4) som visar att svenska regeringen är tillräckligt vansinnig på egen hand. EU har snarare varit långsamma i rättsutvecklingen i förhållande till t ex Sverige, Nederländerna, Frankrike...
I Sverige har vi bara 1,27% lantbrukare, medan protesterande bönder fortfarande är en stor och viktig politisk faktor i länder som Frankrike eller Belgien. Kokopelli-målet från EG-domstolen har orsakat väldigt stora sociala rörelser i Tyskland, Frankrike, Belgien, Italien, Spanien men knappt märkts alls i Sverige: http://kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/press-release-july-16-2012-european-court-justice-confirms-sales-hurdles-plant-biodiversity (http://kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org/press-release-july-16-2012-european-court-justice-confirms-sales-hurdles-plant-biodiversity)
Press release July 16, 2012: European Court of Justice confirms sales hurdles for plant biodiversity
kulturpflanzen-nutztiervielfalt.org
Kokopelli and seed saving organisations in Europe fear disadvantages from the upcoming reform of the EU seed legislation
Tror man ska vara försiktig med att dra skylla-på-EU-korten i just det här fallet. Svenska regeringen är absolut inga duvungar.

I huvudsak tror jag att man ska vara försiktig med att avhända svenska regeringen ansvar för det dom har gjort med fröindustrin senaste 25 åren. det som föreslås i EU nu har jag sett i remissvar av Weibull-Svalöv (Sveriges största fröföretag) listad i en promemoria från 1988 redan innan vi fick nya UPOV-konventionen 1991 så det är liksom inget nytt.

Sennah
2013-05-15, 18:07
Hej Amelia
Kul att du tittade in!


#Du har tydligen samma problem som jag i det att mötets fokus ligger för långt ifrån internationell Piratpolitik. Men trots detta kan man inte säkert säga att fallet i deltagarantal beror enbart på detta.


# Du nämner tidsbrist. Här måste jag kraftfullt protestera. I detta ligger en nedvärdering av alla oss deltagare som trots att vi har lika viktiga och engagerande jobb som du, på vår fritid tar oss tid att delta i mötet. Argumentet bör användas med stor försiktighet.


# Även om jag både förstår och delar din inställning (tror jag) så betyder vårt agerande helt olika saker. Huruvida jag inte deltar i mötet struntar alla i (eller blir glada) men om du och dina anställda kollegor inte deltar sjunker såväl status som legitimitet för mötet. Det är tyvärr ett dilemna. Ett annat skäl att delta borde vara självbevarelsedrift- se till att förutsättningarna för ett återval i EU blir så goda som möjligt


# Det som jag tyckte mig se i EU förslaget var inte slaget mot särintresset- fröhandeln utan sprängkraften låg i problemet för mig som potatisodlare mm
"Ny EU-lag kriminaliserar all odling med eget utsäde eller fröer - även privat"
Men du är bättre insatt och tolkningen kanske inte är rätt.


# Jag måste också gratulera dig till det utomordentligt värdefulla jobb du utfört som EU parlamentariker. Uppskattar verkligen ditt slit med paragrafer och bisatser. Högsta betyg. Hoppas verkligen partiet tar sig samman och satsar all kraft på framgång i EU valet och lägger det som inte direkt bidrar åt sidan.

Mab
2013-05-15, 23:53
# Du nämner tidsbrist. Här måste jag kraftfullt protestera. I detta ligger en nedvärdering av alla oss deltagare som trots att vi har lika viktiga och engagerande jobb som du, på vår fritid tar oss tid att delta i mötet. Argumentet bör användas med stor försiktighet.

Hej

Jag tänkte att jag skulle protestera lite mot din protest. De flesta av oss, inklusive jag, har jobb som förväntas ta drygt 40 timmar av vår tid i veckan (plus lite övertid här och där). Amelia har ingen sådan reglering utan en eu-parlamentariker jobbar så mycket, eller lite, som samvetet tillåter. I Amelias fall innebär det att hon jobbar så pass mycket att min vanligaste uppmaning till henne är att hon ska försöka ta mer fritid. En uppmaning som hon allt för sällan följer eftersom de frågor som inte hon tar tag i inom de utskott hon sitter i helt enkelt inte kommer utsättas för en informationspolitisk analys med tillhörande försök till åtgärder.

Att mer eller mindre ensam försöka förändra synen på teknik och politik i Europaparlamentet är helt enkelt inte ett vanligt jobb, och utan att förringa någons arbete är jag nog beredd att hävda att det inte riktigt går att sätta sig in i hur mycket tid det tar om man vill lyckas åstadkomma något som EU-parlamentariker om man inte varit här nere (med det sagt är alla pirater välkomna att titta in på vårt kontor i Bryssel, och få en Exile6e-t-shirt på kuppen).

Det betyder inte att Amelia inte bryr sig om vad som händer i partiet. Hon vet att jag följer våra medlemsmöten och litar på (tror jag) att jag ska peta på henne när det dyker upp något som jag tror att hon kan behöva eller vilja engagera sig i. Och hon och jag har haft många diskussioner kring hur vi ska få partiet att lägga sin tid på att bli bäst på informationspolitik snarare än en i mängden kring allt annat.

Själv har jag läst samtliga motioner på det här mötet och följt debatten i de jag tyckt varit intressanta. Jag har i viss utsträckning även kommenterat i de fall där jag tyckt att jag haft något att tillföra. Och i övriga förlitat mig på att kloka människor som Henrik ska kunna föra fram en vettig linje. Jag har på grund av sådana saker som kroatiska EU-val och en hög omsättning praktikanter på jobbet dessvärre inte riktigt haft lika mycket tid till att delta i det här medlemsmötet som i tidigare.

TeirdeZ
2013-05-16, 22:36
Jag kan ta mig tid att svara igen.

Jag har både Mattias Bjärnemalm och Nils Agnesson i min stab som har instruktioner om att påtala för mig när partiets diskussioner går åt ett håll som jag eventuellt kan vilja hindra. Både Mattias Bjärnemalm och Nils Agnesson har också påtalat att jag aktivt borde forma partiets politik, men jag upplever att partiets nuvarande ställningstaganden och principprogram är så allmänt hållna att jag inte hindras i mitt arbete på något sätt.

Ett av de stora bekymmer jag upplever att jag har i partiet är dock sådana panikartade grejer som att EU är dumma för att de förbjuder vissa typer av fröer. Det är eventuellt inte helt lätt, men det går, att genom t ex internet och offentlig dokumentation som är tillgänglig på nätet informera sig förhållandevis väl om t ex svenska regeringens förhållning till fröhandlare över tid. Man får en mycket tydligare bild av vad det är som går fel i EU när man också tagit reda på vad som redan gått fel i Sverige, och får en bättre möjlighet att påverka EU om man förstår vad som gått fel i Sverige.

Vi har inom de närmsta fem åren, på frösidan, att se fram emot i EU det förslag du har uppmärksammat, samt utvärderingen av växtförädlarrätterna 2015. Jag har hört att det eventuellt kommer en utvärdering också av biotek-direktivet från 1998. De här politiska processerna kommer att fortgå under kanske 4-5 år. De går att påverka antingen genom att etablera och lobba på Jordbruksverket i Sverige eller genom att etablera relationer med Europaparlamentet. Helst både och. Jag tror också att man eventuellt skulle kunna få riksdagen mer involverad i de här processerna, men svenska riksdagen har en förmåga att exakt följa regeringens rekommendationer i sina beslut om EU-frågor, och i allmänhet blir deras ideologiska analys inte mer exakt än att de tycker att de själva borde få bestämma egentligen (vilket är ohjälpsamt, eftersom ett underkännande av den politiska processen som sådan också undergräver ens möjligheter att utöva inflytande).

En av de saker som skulle göra mig lite olycklig med Piratpartiets framtid är om vi blir valda till riksdagen och sedan upprätthåller denna enligt mig riksdagens dåliga arbetsmetod gentemot EU-frågor. Men jag kan knappast göra någonting åt det - det som behövs är personer i Sverige som själva utreder och informerar sig om politiska processer i EU och hur de anknyter till tidigare processer i Sverige.

Kanske behöver man engagera ett samarbete med Centerpartiet, SLU, Lindbloms fröer och Piratpartiet och diskutera t ex certifieringssystem - är det motiverat att staten certifierar växter och fröer på det sätt som vi idag förpliktigar fröhandlare att göra? Är det verkligen staten som är bäst på det här med att sätta standarder för fröhantering? Varför det? Vad innebär certifieringsprocesser för konkurrensen på marknaden, om det nu är en marknad vi vill ha? Jordbrukspolitik är i allmänhet rätt underhållande från innovationsperspektiv.

Sennah
2013-05-17, 01:12
Mab och Amelia
Jag var inte ute för att kritisera er specifikt utan pekade på ett generellt problem med att inte Anna Troberg , Christian Engström , Rick Falkvinge och alla andra av de betalda politikerna är med och påverkar politiken via kongressen. Hela denna diskussion blir därmed väldig skev. Jag tycker att ni är onödigt känsliga.

För upptagen är ett ihåligt argument – det handlar alltid om prioritering. Jag anar en viss naivitet, få chefer och andra i näringslivet har 40 h arbetstid. Jag kan försäkra er att om min chef kallar till möte - då kommer jag. Detta, att bevaka är väl bra men det får andra konsekvenser. Mötet är inte viktigt i våra ögon, förutom att aktivitet givetvis är bättre än passivitet. Inte minst gäller det att bereda för att det viktiga jobbet i EU fortsätter också efter nästa val. Om vi alla skulle agera på samma sätt…. Jag delar Mabs och Agnesons uppmaning, men t.ex Hax m.fl skulle också vara väldigt intressant att få input från. Ni som grupp har mötets framtid i er hand.

Det som Mab beskriver är förskräckligt. Om jag får komma med ett tips så handlar det om delegering och det är det svåraste en chef har att lära sig. Det tar åratal. Delegering i normala verksamheter innebär att man låter någon ta fullt ansvar för en funktion. I politik är det inte så det går till. Där innebär delegering att man har en spökskrivare och att man själv ser, godkänner och skriver under alstret. På så sätt kan politiken uträtta enormt mycket med begränsad insats. Namnet blir en kvalitetsstämpel och ett varumärke. Självklart kan man inte delegera AFK möten, men just internet öppnar fantastiska möjligheter att synas.

Om jag fick drömma så skulle året fram till valet fyllas med material från Christian och Amelia i alla upptänkliga medier. Fram med allt material som tänkas kan med underskrift och bilder av dessa två. Min tanke är att väljarna skall veta vilka de och vad de uträttat hitills - inför EU valet. Nu söker t.ex partiet talesmän i olika områden. Den rollen skall i första hand EU parlamentarikerna ta av det enkla skälet att måste bli välkända för väljarna. Personvalaspekten är en bra chans i EU valet, för man inte räkna med ett media drag som förra gången. Tiden börjar bli knapp för budskapet måste hamras in.

Vi pratar förbi varandra om fröerna. Det jag läste var att bonden eller privatpersonen inte skulle få använda sitt eget utsäde om han så önskar. Den kommersiella delen av certifieringen har inte alls samma politiska sprängkraft. Om detta är en feltolkning av EUs förslag så säg det i en enkel mening! Så vitt jag vet så har vi ingen svensk lag som hindrar mig som privatperson från att spara lite potatis eller blomfrön till nästa års sådd.

PS Varför skriver Amelia EU parlamentariker 2009- 2014. Det verkar så defaitistisk. Sedan 2009 räcker.
Bevistade just regionfinalen i Venture Cup. Där fick jag lyssna på diverse pitchar (1min) för olika förslag. Starten för Amelias pitch kunde vara ” Jag är EU parlamentariker sedan 2009. Jag var förslagställare i den kommitte inom EU som först sade nej till ACTA. Jag har startat osv…

TeirdeZ
2013-05-17, 11:34
Vi pratar förbi varandra om fröerna. Det jag läste var att bonden eller privatpersonen inte skulle få använda sitt eget utsäde om han så önskar. Den kommersiella delen av certifieringen har inte alls samma politiska sprängkraft. Om detta är en feltolkning av EUs förslag så säg det i en enkel mening! Så vitt jag vet så har vi ingen svensk lag som hindrar mig som privatperson från att spara lite potatis eller blomfrön till nästa års sådd.

Privatpersoner kommer inte att regleras av lagen, men jordbruk är ett sådant område där det ibland är svårt att veta skillnaden. Om du i din trädgård tillverkar stora mängder sylt som du sedan säljer till vänner och bekanta för lite över självkostnadspris så är det redan kommersiell verksamhet. Alla som deltar på höstmarknader med prydnadspumpor och annat bedriver också kommersiell verksamhet i lagens mening - och då omfattas man av fröanvändningsförbudet.

Du har olika lager av regelverk i den här sektorn: certifieringssystemet kommer att begränsa vem som får sälja vilka fröer och när, och under vilka omständigheter. Läs gärna Lindbloms fröers kommentarer på detta. Om man begränsar fröförsäljarna så begränsar man också hobbyodlare, eftersom de oftast måste få sina fröer någonstans ifrån.

På själva odlingssidan har du olika lager av immaterialrätter som kan komma att användas mot en odlare: växtförädlarrätter begränsar redan dina möjligheter att återanvända fröer. Den striden kommer inte i det direktiv du är upprörd över (som rör återförsäljning av fröer under givna omständigheter) utan i växtförädlarrättsförordningen som vi tror kommer omarbetas 2015. Växtförädlarrätten innebär att den som har "rätt" till den växtsort du vill odla får ta ut licensavgifter från dig för varje år du odlar dennes växtsort. I dagsläget finns ett undantag för småjordbrukare (mindre än något antal tusen hektar), men det finns tydliga indikationer på att det undantaget kommer begränsas i kommissionens nästa förslag.

Det jag menar är att du har blivit upprörd över att EU föreslår någonting som redan är lagstiftning i Sverige. Det är liksom sämre än du tror i Sverige för odlare, och därför blir du upprörd över saker EU gör utan egentligt fog. EU:s lag kommer inte heller att drabba dig som privatperson.

Förlåt för att det är en så osexig och icke-spektakulär fråga. Många politiska frågor är sådana.

Henrik Brändén
2013-05-18, 00:23
# ”Ledning?” Du är styrelseledamot men när du skriver din lista over yrkanden avslutar du med
”Henrik Brändén, ansvarig för studier i ledningen.” Vad betyder det?

Det betyder att jag sedan några månader lämnat styrelsen för att istället vara en del av ledningen. Detta har både jag och Anna skrivit om på partiets hemsida, och det framgår med all önskvärd tydlighet om du tittar på styrelsens resp ledningens sammansättning på hemsidan.

Henrik Brändén
2013-05-18, 00:29
Men varför skall dina/Annas förslag dryftas i en privat blogg. Kan man kräva av oss medlemmar att vi skall läsa alla privata bloggar för att förstå vad som är på gång?


När processen började hade vi en problematisk situation med en hemsida som inte fungerade och medlemsutskick som få läste, och det minst dåliga sättet vid det tillfället för Anna att nå ut med saker var våren 2011 att skriva på sin egen blogg.

Men eftersom det inte är en tillfredsställande ordning och arbetet med partiets nya hemsida drog ut på tiden skapade vi av just den anledning du pekar på breddningsbloggen, och under huvuddelen av den process där nya sakpolitiska förslag dykt upp har det varit på den bloggen de preenterats, och därtill lade jag flera gånger där ut de listor jag satt samman med de förslag som dykt upp. Så ingen har krävt att du läst alla bloggar. Det hade räckt utomordentligt med breddningsbloggen, och PLs blogg.

Henrik Brändén
2013-05-18, 00:35
Jag läste igenom din lista med yrkanden. Bra sammanställning. Den är dock inte alls orienterad efter rangordnade problem och därmed med potentiella valvinnare först.
Alldeles riktigt. Den listan är en dokumentation för medlemmarna om vilka förslag som fastställts, grovt sorterad efter politikområden. Från dessa håller ledning och styrelse nu på att göra sakpolitiska program. Och därefter tar vi fram agitationsmaterial.

Henrik Brändén
2013-05-18, 00:38
Hoppas verkligen att partisekreterare jobbet (i analogi till hur övriga politiska partierfungerar) får framgång och att lokalorganisationen kan kompensera. Om alla inte är insatta så är det partisekreterarens roll att sköta utbildning, lokalorganisation, interninformation och kansli mm.

Jag föreslår att du går in på partiets hemsida och ser hur ledningen organiserat och delat upp sitt arbete, så slipper du föreställa dig en massa saker utifrån hur man har det i partier med en heltidsanställd partisekreterare med en stab av heltidsanställda ombudsmän.

Sennah
2013-05-18, 20:50
Jag ber om ursäkt Henrik för att jag missade din nya position. Till mitt försvar måste jag framhålla att det inte är så vanligt att man lämnar ett förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod. Det ställer ju Annas frånvaro i ett delvis annat ljus. Du var ju defacto partiledningens stand in i möte. Kanske det bör framgå i ditt nick.Kanske propositioner från partiledningen? Dessvärre ändrar det inte min kritik alls. Mötets betydelse reduceras i och med att de tyngsta avlönade befattningshavarna inte deltar aktivt.

Jag tycker Amelias inhopp illusterar vad kompetens betyder. Hon visste att cornicopias blogg inte var korrekt och framförde det. Kunskapsnivån höjdes betydligt.

Jag kan inte se varför man inte kan göra analogier med andra partier som har deceniers mer erfarenhet av demokrati och partiarbete än piratpartiet.


I höst är fler funktionärsval på agendan och dessutom skall budskapet reduceras till 6-7 valvinnande punkter och dessutom fördelningen mellan satsning på EU-valet och Riksdagsvalet. Kan inte tänka mig ett lika stort skolk igen. Deltagandet måste öka.

Henrik Brändén
2013-05-19, 20:06
Jag ber om ursäkt Henrik för att jag missade din nya position. Till mitt försvar måste jag framhålla att det inte är så vanligt att man lämnar ett förtroendeuppdrag under pågående mandatperiod. Det ställer ju Annas frånvaro i ett delvis annat ljus. Du var ju defacto partiledningens stand in i möte. Kanske det bör framgå i ditt nick.Kanske propositioner från partiledningen? Dessvärre ändrar det inte min kritik alls. Mötets betydelse reduceras i och med att de tyngsta avlönade befattningshavarna inte deltar aktivt.

Jag tycker Amelias inhopp illusterar vad kompetens betyder. Hon visste att cornicopias blogg inte var korrekt och framförde det. Kunskapsnivån höjdes betydligt.

Jag kan inte se varför man inte kan göra analogier med andra partier som har deceniers mer erfarenhet av demokrati och partiarbete än piratpartiet.


I höst är fler funktionärsval på agendan och dessutom skall budskapet reduceras till 6-7 valvinnande punkter och dessutom fördelningen mellan satsning på EU-valet och Riksdagsvalet. Kan inte tänka mig ett lika stort skolk igen. Deltagandet måste öka.

För börja med att jag håller med om förhoppningen om ett större deltagande på höstmötet.

Jag saknar också många ur ledningen på mötet. jag saknar många ur styrelsen. Och jag saknade våra MEPar och några av deras funktionärer. I synnerhet tycker jag det var märkligt att MEParna inte ens deltog i diskussionen kring motionen om vår relation till EU.

Slutligen: Det har nog inte undgått så många som följer diskussionen i partiet närmare att jag och Anna inte sällan har liknande åsikter. Men det är att göra det lite för enkelt för sig att tro att jag skulle vara hennes "stand in" i alla diskussioner. Så för säkerhets skull ska jag utfärda en officiell varning: Att jag säger någonting betyder inte nödvändigtvis att Anna också tycker så!

Anton Nordenfur
2013-05-20, 16:25
Jag skulle tycka det var olyckligt om partiledningen fick allt för stor roll i att bilda ny politik för partiet. Deras uppgift är att på uppdrag av partistyrelsen, på sin tur i uppdrag från medlemsmötet, bedriva den politik som medlemmarna beslutar och leda partiorganisationen i det dagliga arbetet. Deras jobb är inte att skriva långsiktig politik. Det är medlemmarnas och styrelsens jobb.

Det sagt vore det mycket trevligt om partiledningens medlemmar deltog mer på möten, men då som medlemmar, inte som representanter för partiledningen. Jag tycker inte det är någonting som kan krävas av dem som del av deras arbete för partiet, ideellt eller ej.

På samma vis vore det trevligt om fler av partistyrelsens medlemmar deltog i möten, men också som medlemmar, inte representanter. Partistyrelsen bör även framöver ha representanter som deltar i att jämka sig, lägga ändringsyrkanden et cetera, men då enbart på de av styrelsen inskickade propositionerna.