handdator

Visa fullständig version : Årsmötesprotokoll UP Sölvesborg 2013


JimmieK
2013-06-22, 17:09
Närvarande
Jimmie Karlsson
Nicklas Svensson
Jessica Karlsson

1. mötets öppnande
Mötet öppnades 18.30 den 16e juni
2. mötets behörighet
Mötet anses vara behörigt kallat.
3. val av mötets ordförande
mötet valde Jimmie Karlsson
4. val av mötets sekreterare
mötet valde Jimmie Karlsson

5. val av en eller flera personer att justera protokollet
mötet valde Nicklas Svensson

6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Under året så arrangerade föreningen ett vårläger, det skedde en del planering för andra event men inget som blev av.

7. ekonomisk berättelse för förra året
Resultat 2012
Ingående belopp
8460
Bidrag centralt
4280
Julbidrag
3420
+16160
-10777,63
Summa: 5382,37

8. revisorernas berättelse för förra året
Revisorn har granskat föreningens bokföring och bankkonto och rekomenderar ansvarsfrihet för avgående styrelse.
Mötet valde att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Mötet valde att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.

10. årets verksamhetsplan
Under året kommer huvudmålet vara att hjälpa till så fler föreningar startas i Blekinge.
Att arrangera någon sorts event.

11. årets budget
Inkomster
Ingående kapital + 5382,37 :-
Bidrag +5000:-
Summa +10382,37 :-
Utgifter
Medlemsvärvning 4000kr

12. val av årets styrelse
Ordförande: Jimmie Karlsson
Kassör: Nicklas Svensson
Sekreterare: Jessica Karlsson

13. val av årets revisor
Christoffer Eldengrip

14. val av årets valberedare
Mötet valde att vakanssätta posten som valberedare
15. övriga frågor
16. Mötets avslutande
Mötet avslutades 18.50

NicklasS
2013-06-22, 17:12
Justerat