handdator

Visa fullständig version : Proposition P04: Verksamhetsplan 2014 [bifallen]


Mötespresidiet
2013-09-22, 12:20
Inledning
Piratpartiet står inför en av sina största möjligheter någonsin. Supervalåret 2014 med val till Europarlamentet på våren och kommun, landstings samt riksdagsval på hösten. För att möta denna utmaning har partiet antagit en separat valplan som redogör för vilken verksamhet som ska ske i anknytning till valen. All valverksamhet redovisas således där och lämnas utanför den ordinarie verksamhetsplanen som istället täcker övrig verksamhet partiet kommer syssla med under året. Givetvis kommer även den verksamheten i mångt och mycket vara kopplad till valsatsningarna.

Mål för verksamheten
Verksamhetens mål för 2014 är att ha igång partiets normala verksamheter parallellt med
valverksamheten.

Internt arbete
För att vara framgångsrik i det utåtriktade arbetet är det helt nödvändigt att det interna arbetet
fungerar som det ska och fungerar som en stabil bas för allt annat arbete.

Lokal verksamhet
Partiet ska ha som mål att minst trettio lokala föreningar ställer upp i kommun och landstingsvalen på hösten
Partiet ska erbjuda de lokala föreningarnas företrädare utbildningar i hur man leder och
organiserar en lokal förening inom piratpartiet så att de kan bära upp lokalpolitiskt arbete efter en
valseger. Samtliga kommuner och landsting där partiet tar mandat ska erbjudas utbildning.
Partiet ska uppmuntra och stötta bildandet av en rikstäckande samarbetsorganisation för lokala
föreningar efter höstens val.
Minst 100 pirater ska ha genomgått någon av partiets centrala eller lokala studiecirklar under året
för lokalt aktiva pirater. Dessa får gärna genomföras i samverkan med Ung Pirat på de orter där
det är möjligt


Ekonomi
Partiet ska löpande arbeta för att få de regelbundna donationerna att stiga.
Partiet ska centralt genomföra minst en allmän donationskampanj för ett specifikt ändamål
utöver de som sker i samband med valen.

Partiet ska centralt genomföra minst en donationskampanj riktad mot en specifik målgrupp.
Partiet ska underlätta för lokala föreningar att driva egna donationskampanjer

Utåtriktat arbete
Kampanj
Partiet ska säkerställa att det under hela året finns kampanjmaterial att tillgå som presenterar
partiet och vår politik.
Partiet ska under sommaren genomföra en större, centralt initierad, medlemsvärvningskampanj.
Media
Partiet ska bibehålla en hög närvaro i traditionell media och ha målsättningen att synas i
rikstäckande media minst fyra gånger per månad under hela året.

Hemsidan
Partiet ska säkerställa att partiets hemsida underhålls och uppdateras. Särskild vikt ska läggas
vid att få de lokala föreningarna att bli aktiva på sina respektive underbloggar.
Partiet ska ha en god exponering på hemsidan av valda representanter och av kandidaterna i de
olika valen.
Partiet ska se till att det skapas ett livaktigt forum kopplat till partiets hemsida
Sociala medier
Partiet ska strukturera upp och öka sin närvaro på sociala medier och i olika diskussionsforum
på nätet
Centralt stödda evenemang
Partiet ska delta i Almedalsveckan och skapa förutsättningar för enskilda pirater att på egen hand
ta sig till ön och där integreras i partiets verksamhet, med målsättningen att minst femtio pirater
finns närvarande och marknadsför partiet.
Partiet ska delta i Pridefestivalen i Stockholm och ha målsättningen att minst hundra pirater
sluter upp under piratflagg i Prideparaden
Partiet ska delta i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg
Partiet ska delta på Dreamhack Sommar
Partiet ska delta på Dreamhack Vinter
Partiet ska delta på minst en större musikfestival
Partiet ska delta på Stora Noliamässan
Partiet ska stödja lokala föreningars närvaro på evenemang med resurser i de fall då det
bedöms att det lokala evenemanget är av sådan omfattning att partiet i dess helhet gynnas av
den lokala närvaron

Partiet ska uppmuntra lokala föreningar att ta huvudansvaret för de centralt stödda
evenemangen i de fall där det finns lokala föreningar med resurserna att göra så.
Internationella perspektiv
Partiet ska verka för en uppstart av ett European Pirate Party under året samt vara aktiva i vårt
medlemskap i organisationen efter dess bildande.
Partiet ska delta på årsmötet för PPI
Partiet ska stärka samarbetet med övriga nordiska piratpartier
Styrelsen
genom Anders S Lindbäck

Anton Nordenfur
2013-10-07, 20:21
Jag gillar yrkande P04-Y01:att mötet antar ovanstående verksamhetsplan för 2014En bra verksamhetsplan som tar upp det som behövs. Missa inte att det också finns en separat prop om valstrategi.

Det är super att vi besöker Bokmässan ett tredje år, liksom de traditionella Pride och DH.

JorgenL
2013-10-08, 20:02
Jag saknar skrivningar avseende lokal verksamhet för de orter där det inte riktigt finns underlag att bilda förening.

Det finns garanterat massor av orter där det finns pirater som är intresserade av att jobba för partiet i valet, men där intresset för att bilda förening sannolikt är lågt.

Jag anser att den tidigare KL/VL/DL organisationen fungerade utmärkt under de år som det var val, och jag tror att det är viktigt att vi satsar på att återuppliva den för de områden där det inte finns intresse eller underlag att bilda föreningar.

Det finns uppåt 300 kommuner i Sverige, vi bör inte lämna walk over i riksdagsvalet i de där vi inte kan fixa föreningar, det är ändå uppåt 90% av landets kommuner.

Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen. I de orter där vi har föreningar ska naturligtvis de ta ansvaret för detta, men i alla övriga bör vi skyndsamt bygga upp KL organisationen, och det måste påbörjas omgående.

JorgenL
2013-10-09, 23:30
Jag har lagt yrkande P04-Y02:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.Jag saknar skrivningar avseende lokal verksamhet för de orter där det inte riktigt finns underlag att bilda förening.

Det finns garanterat massor av orter där det finns pirater som är intresserade av att jobba för partiet i valet, men där intresset för att bilda förening sannolikt är lågt.

Jag anser att den tidigare KL/VL/DL organisationen fungerade utmärkt under de år som det var val, och jag tror att det är viktigt att vi satsar på att återuppliva den för de områden där det inte finns intresse eller underlag att bilda föreningar.

Det finns uppåt 300 kommuner i Sverige, vi bör inte lämna walk over i riksdagsvalet i de där vi inte kan fixa föreningar, det är ändå uppåt 90% av landets kommuner.

Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen. I de orter där vi har föreningar ska naturligtvis de ta ansvaret för detta, men i alla övriga bör vi skyndsamt bygga upp KL organisationen, och det måste påbörjas omgående.

Irena
2013-10-15, 19:50
Jörgen, jag undrar vad du menar med DL/VL/KL?

Henrik Brändén
2013-10-15, 20:55
Att sätta upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i ALLA landets kommuner där vi har medlemmar tycker jag absolut bör vara med i verksamhetsplanen.

Jag och hela ledningen håller helt med.

Däremot tror jag att ett beslut att uppdra åt styrelsen att under år 2014 uppdra åt ledningen att återstarta den gamla KL/VL/DL-organisationen är kontraproduktivt om det är vad man vill uppnå.

Vi har idag inte den uppsättning aktivister som vi hade vid de enda tillfällen och på de enda ställen den organisationen verkligen fungerat och levererat det du skissar. Därför behövs andra medel, och dessa måste vi börja jobba med omedelbums. Inte efter det att styrelsen haft sitt första möte under 2014. Då är det alldeles för sent.

Henrik Brändén
2013-10-15, 20:57
Jag tryckte på posta-knappen för snabbt.

Vi har också betydligt mer kunskap och organisatorisk erfarenhet nu än vi hade under tidigare valrörelser. Därför kan vi åstadkomma något betydligt bättre, än det man skulle åstadkomma bara genom att återskapa en kopia av den gamla organisationen.

Henrik Brändén
2013-10-15, 21:02
Jag ogillar yrkande P04-Y02:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.Vill vi uppnå målet att ha kampanjaktivitet och valsedelsutdelning på många ställen vore det mycket olyckligt att låsa oss vid just den gamla organsiationsmodellen. Förutsättningarna är mycket annorlunda idag.

Mab
2013-10-16, 00:37
Jag ogillar yrkande P04-Y02:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.Samma invändning som Henrik Bränden framför

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 11:54
Jörgen, jag undrar vad du menar med DL/VL/KL?
I brist på Jörgen så svarar jag :)

Distriktsledare, valkretsledare och kommunledare. (I Göteborg mfl fanns även KDL - Kommundelsledare. I vissa delar av Sverige, tex Stockholm så hoppades även steget kommunledare över eftersom kommun och valkrets är samma sak.)

Det hela är en trädstruktur av ansvarsposter som utses uppifrån och ner.

Leffelini
2013-10-16, 14:48
Jag ogillar yrkande P04-Y02:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.KL/VL/DL funktionerna fungerade generellt dåligt på de flesta ställen i landet där många satte sig som KL/VL för att hjälpa till att dela ut valsedlar endast vilket rollerna inte främst var till för. Detta glapp som upplevs finnd går att få till genom att man får anmäla sig till partiet att ha hand om valsedlar och kampanjmaterial istället för att bli tillsatt som KL eller VL.

Mab
2013-10-17, 07:09
Jag vill börja med att säga att Jörgens invändning om att det behövs sättas upp en fungerande valorganisation för affischering och valsedelsutdelning i landets samtliga kommuner är viktig och jag håller helt med honom om den saken.

Men jag tror inte att lösningen är att återskapa den gamla KL/VL/DL-rollen. Det är givetvis så att man kan ta bitar ur det systemet när man bygger ett nytt. Till exempelvis var en hierarkisk struktur för distribution av valsedlar väldigt effektiv och bör implementeras även i höstens val. Däremot är jag mindre nöjd med hur den dubbla rollen som intern koordinator och extern representant fungerade. Här är tyskarnas modell med en kapten och en styrman i varje crew förmodligen något vi istället kan inspireras av.

Men med detta sagt tycker jag att verksamhetsplanen är fel plats för den här frågan. Inledningstexten i styrelsens förslag på verksamhetsplan säger följande:

Piratpartiet står inför en av sina största möjligheter någonsin. Supervalåret 2014 med val till Europarlamentet på våren och kommun, landstings samt riksdagsval på hösten. För att möta denna utmaning har partiet antagit en separat valplan som redogör för vilken verksamhet som ska ske i anknytning till valen. All valverksamhet redovisas således där och lämnas utanför den ordinarie verksamhetsplanen som istället täcker övrig verksamhet partiet kommer syssla med under året. Givetvis kommer även den verksamheten i mångt och mycket vara kopplad till valsatsningarna.
Jörgen har tydligt markerat att han vill ha systemet med KL/VL/DL inför valet i syfte att koordinera valrörelsen och då anser jag att han bör dra tillbaks sitt yrkande från verksamhetsplanen och istället lägga det som ett ändringsyrkande i styrelsens proposition om Tio punkter för ett framgångsrikt supervalår 2014 (https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=39101). Gärna omformulerat så att det inte explicit säger att vi måste återinföra exakt samma modell som vi faktiskt avskaffade av en anledning.

JorgenL
2013-10-19, 00:42
Med anledning av kommentarerna till mitt yrkande:

Det är korrekt att den gamla KL/VL/DL inte fungerade perfekt på alla ställen, och att den idag inte fungerar speciellt bra, men det anser jag i mycket beror på att man låtit den förfalla de senaste åren, inte tillsatt nya människor när de gamla tröttnat etc. Visst fanns det många som inte gjorde vad som förväntades av dem, men det berodde dels på att uppdragen aldrig definierats ordentligt, dels på att man från ledningshåll inte såg till att byta ut dem som inte fyllde sina roller.

Dock, visst kan man tänka sig flera lösningar på detta problem. Det fanns även nackdelar i den gamla operativa organisationen som man inte bör återupprepa i en nystart. Exempelvis bör man inte så starkt göra resultatet beroende av en enda person per område utan kanske utse en grupp av människor med gemensamt operativt ansvar för flera kommuner.

DOCK, så upplever jag att man genom att droppa den gamla organisationen lät ett antal bebisar följa med badvattnet ut.

Att det fanns lokala personer utsedda med ansvar för kommunen är en sådan. Det är mycket lättare att vända sig till en person i samma kommun när man vill höra efter vad som är på gång.

Att det finns någon med tillgång till medlemsregistret och kan kommunicera med medlemmarna för lokala aktiviteter och snabba aktioner likaså. Idag är det mycket svårt för att inte säga omöjligt för random aktivist att ens veta om det finns fler pirater på ens ort, och ens ha en chans att veta om det finns nån att gå ut och affischera tillsammans med eller göra en flygbladsutdelning med.

Valrörelser innebär praktisk aktivitet. Praktiskt aktivitet kräver att människor känner till varandra, kan kommunicera och träffas, och det kräver lokal samordning.

Utan en KL-funktion i kommuner där det saknas förening så kan detta inte ske.

Att "återuppliva" den gamla operativa organisationen betyder naturligtvis inte att den måste se ut exakt så som den gjorde förut, men de saker jag nämner ovan behövs, och jag tycker det saknas ett resonemang om detta både i verksamhetsplanen och i valplanen. Det är en för stor och viktig aktivitet att bygga en sådan organisation för att det ska förbigås med tystnad, därav mitt yrkande.

JorgenL
2013-10-19, 12:14
Jag har lagt yrkande P04-Y03:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.Eftersom det tidigare yrkandet verkar tolkats som att det är EXAKT den gamla operativa organisationen som förespråkas, ändrar jag till en formulering som lämnar implementationen mera öppen, men som framhåller vad som är det viktiga att uppnå.

JorgenL
2013-10-19, 12:18
Jag Jämkar bort mitt yrkande P04-Y02 till fördel för P04-Y03.

Mitt bortjämkade P04-Y02:Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer styrelsen att uppdra åt ledningen att göra en omstart av den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar. Det är av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.
P04-Y03, som jag tycker bättre om: Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.

En öppnare formulering som framhåller de viktiga sakerna med en lokal operativ organisation.

Peter Johansson
2013-10-19, 17:44
Bifall Y01

Henrik Brändén
2013-10-22, 23:28
Jag gillar yrkande P04-Y03:att Följande stycke läggs till under rubriken "Lokal verksamhet"

Utöver satsningen på att starta föreningar så kommer vi att satsa på att bygga upp en ny operativ organisation istället för den tidigare DL/VL/KL organisationen för de områden där vi inte har resurser eller nog med intresse av att starta riktiga föreningar.

Syftet med denna är att skapa lokalt förankrad samordning så att pirater ute i kommunerna kan komma i kontakt med varandra och göra aktiviteter tillsammans. Detta är alltid viktigt, med det är i synnerhet viktigt under ett valår.

Det är därför av stor vikt att detta inleds tidigt under året så att det finns en organisation på plats för de 90% av kommunerna där vi under valrörelsen inte kommer att ha föreningar så att det finns en möjlighet att sprida material och att samordna aktivism lokalt på dessa ställen.Viktigt tillägg