handdator

Visa fullständig version : Proposition P03: Uppstart av European Pirates [bifallen]


Mötespresidiet
2013-09-22, 22:05
Under det senaste året har Piratpartiet, tillsammans med sina europeiska systerpartier, jobbat med att bygga stommen för en organisation som ska samla alla Europeiska piratpartier inför EU-valet nästa år. Efter en lång rad konferenser det senaste årer där stadgar arbetats fram under mycket stötande och blötande finns det nu ett färdigt och klubbat förslag på stadgar och på politiskt manifesto för organisationen.

Stadgarna finns här: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:draft

manifestot finns här: http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=statutes:manifesto

Datum för uppstartsmötet har satts till mars nästa år och fram tills dess kan de olika partierna fatta beslut om huruvida de vill vara en av organisationens grundare genom att ställa sig bakom stadgar och manifesto.

EnRIz
2013-10-12, 16:29
"Piratpartiet ratfierar stadga och manifesto för Europen Pirates med ambitionen att stå som medgrundare till organisationen när den bildas nästa 2014."

Jag tror mig förstå vad som menas, men ser gärna att motionären(dvs. styrelsen) formulerar ett yrkande som är tydligare än "nästa 2014".

Mab
2013-10-13, 10:15
Jag har lagt yrkande P03-Y02:att Piratpartiet ratfierar stadga och manifesto för Europen Pirates med ambitionen att stå som medgrundare till organisationen när denna startas upp under år 2014.Bättre formulering efterfrågades. Jag hoppas det här kan vara en sådan

Henrik Brändén
2013-10-13, 11:40
De föreslagna statuterna är mycket långa och komplicerade, och till och med jag som har viss vana att läsa sådana tycker att texten är relativt svårforcerad. Jag skulle därför mycket uppskatta en sammanfattning av de viktigaste punkterna, som också pekar ut vad som kan vara känsligt eller kontroversiellt, så att även de som inte har tid och orkar penetrera hela dokumentet kan ha en aning om vad man röstar ja till.

AndersLindbäck
2013-10-13, 12:42
De föreslagna statuterna är mycket långa och komplicerade, och till och med jag som har viss vana att läsa sådana tycker att texten är relativt svårforcerad. Jag skulle därför mycket uppskatta en sammanfattning av de viktigaste punkterna, som också pekar ut vad som kan vara känsligt eller kontroversiellt, så att även de som inte har tid och orkar penetrera hela dokumentet kan ha en aning om vad man röstar ja till.

Prova och läsa en del texter från EU :)


Här är var artiklarna säger:

1. European Pirate Party aka PPEU aka PIRATES
2. Adress: 47A Rue Gerard, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium.
3. English annars räknas det inte.
4. PPEU har ett Manifest ihop
5. Vi hjälper varandra
6. Minst 5 medlemar. Ordinare eller observationsmedlemmar.
7. Ordinarie medlemmar är Piratpartier och de har all makt och kan rösta i rådet.
8. Observationsmedlemmar får vara med och lyssna och snacka men ej besluta
9. (finns ej)
10. Rådet godkänner nya medlemsansökningar.
11. Medlemmar får inte byta namn eller gå ihop med andra utan att tala om det.
12. Medlemmar som uppför sig illa och inte längre är pirater kan slängas ut
13. Alla måste betala medlemsavgift.
14. Rådet bestämmer i PPEU och håller möten med öppna dörrar
15. Medlemmar får 2 till 6 delegater och 1+ röster (beroende på hur många röster de får i nationella val). OBS Denna kan vara känslig - när PPEU bildas så kommer PPSE få 3 röster och island 2 och tyskland 4 (men hade tyskland gjort ett bra val och kommit in i bundestag i valet 2013 så hade de haft rätt till 8 röster och 6 delegater) Sverige kan dock nästan aldrig räkna med mer än 3 röster (för det krävs minst 400 000 röster i ett val eller 8% av rösterna i eu eller riksdagsval (man räknar det bästa) ) och 2 delegater (vi har fått dem pga vårt mycket goda EUval 2009) pga utformningen av systemet - det är problematiskt skulle jag vilja hävda. Behåller vi 1 eu-parlamentariker i valet 2014 så har vi fortfarande rätt till 3 röster.
16. styrelsen består av 1 ordförande 2 vice 1 ekonomiansvarig och upp till 5 ledamöter
17. Styrelsens väljs genom majoritetsval i rådet. Det betyder att om något land dominerar rådet så kan det i praktiken även dominera styrelsen då inga fördelning av platser sker genom att minoriteter har rätt att få in personer i styrelse (borde inte vara något större problem )
18l. styrelsens ordförande representerar PPEU utåt och kallar till styrelsemöten.
19. ekonomiansvarig fixar med ekonomin
20. styrelsen tecknar firma etc.
21. PPEU förljer kalenderår och pengar som blir över återanvänds till nästa års budget
22. Kostnadsersättning används
23. Revisorer skall granska föreningen
24-26 hur rådet kan ändrar stadgar och manifest genom kvalificerad majoritetsvoteringar
27. PPEU kan läggas ner om kvalificerad majoritet vill det.
28. Svenska piratpartiets EU representanter kallar till första rådsmötet för att bilda PPEU
29. När EU godkänner PPEU så skall det kallas till möte och bestämmas medlemsavgift etc.

Henrik Brändén
2013-10-13, 21:01
Tusen tack Anders.

Vem bestämmer medlemsavgift, utifrån vilka principer ska den beräknas, och vad kommer det att kosta för oss?

Henrik Brändén
2013-10-16, 20:02
Jag har en undran:

Vem bestämmer medlemsavgift? Enligt vilka principer fastställs den? Vad kommer det att kosta för oss om vi går med?

Mab
2013-10-17, 04:36
De föreslagna statuterna är mycket långa och komplicerade, och till och med jag som har viss vana att läsa sådana tycker att texten är relativt svårforcerad. Jag skulle därför mycket uppskatta en sammanfattning av de viktigaste punkterna, som också pekar ut vad som kan vara känsligt eller kontroversiellt, så att även de som inte har tid och orkar penetrera hela dokumentet kan ha en aning om vad man röstar ja till.

De föreslagna stadgarna är en minskning till mindre än en tredjedel av det ursprungliga draft som lades fram och vi var en av de länder som var drivande i att minska omfattningen.

Vad som är känsligt och kontroversiellt är nog relativt, så det tror jag var och en måste avgöra själv. Men min ambition när jag jobbat med stadgan på och mellan de olika konferenserna har varit att få bort allt som jag trott skulle kunna vara kontroversiellt för oss, och min upplevelse är att jag lyckats förhållandevis bra i det arbetet. För den som vill läsa mer om det rekomenderar jag de underlag som jag skickat in till diverse styrelsemöten det senaste året från de konferenser som hållts.


Vem bestämmer medlemsavgift, utifrån vilka principer ska den beräknas, och vad kommer det att kosta för oss?

Vem som sätter medlemsavgiften framgår i stadgan:

Art. 13 – Membership Fees

A fee is requested of the Ordinate Member parties. The amount of which is set annually by the Council on proposal of the Board represented by the Treasurer. The Treasurer will meet up with all the Ordinary Member Parties' Treasurers to discuss the obligations of the member parties in regard to the annual fee in advance of the first Council meeting of the year. The Ordinary Member Parties have to hand out to the Treasurer a copy of their last annual account in advance of the meeting. If no agreement can be reached, the member parties will pay the same fee as last year. Membership Fees are fixed in Euro; they are payable without deduction of incurred costs.
The annual Membership Fees of the Association's Ordinary Members consist of a basic fee and an additional part based on decision of the Council.
The membership fee will be multiplied by the number of additional and supplementary votes of each Ordinary Member.


Beloppet för 2014 är satt till 300 Euro enligt beslut i Luxembourg vilket sedan ska multipliceras med vår röststyrka i rådet där vi utifrån beräkningen av vårt resultat 2009 i enlighet med artikel 15 i stadgan har 3 röster. Således blir vår avgift för 2014 totalt 900 Euro. Vi har även möjlighet att avsäga oss våra extra röster i rådet och då enbart betala 300 Euro.

Att stadgan pratar om en basic fee och en additional part beror på att Tyska Piratpartiet enligt tysk lagstiftning inte får skänka bort pengar hur som helst vilket förhindrar dem från att vid behov donera extra pengar till organisationen. Därför vill de ha en möjlighet att få en högre avgift vissa år om det till exempel behövs för att vi ska kunna uppfylla krav på egenfinansiering från EUs sida.

Partistyrelsen
2013-10-18, 12:42
Jag Jämkar bort mitt yrkande P03-Y01 till fördel för P03-Y02.

Mitt bortjämkade P03-Y01:Piratpartiet ratifierar stadga och manifesto för Europen Pirates med ambitionen att stå som medgrundare till organisationen när den bildas nästa 2014.
P03-Y02, som jag tycker bättre om: Piratpartiet ratifierar stadga och manifesto för Europen Pirates med ambitionen att stå som medgrundare till organisationen när denna startas upp under år 2014.

Partistyrelsen har beslutat sig att jämka sig med Mabs yrkande.

Peter Johansson
2013-10-19, 17:42
Bifall!!:)

Henrik Brändén
2013-10-20, 18:48
Tack mab för tydligt svar och förklaringar.