handdator

Visa fullständig version : Motion B13: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Rösträtt till alla med permanent uppehållstillstånd [avslagen]


Mötespresidiet
2013-09-30, 19:50
I riksdagsvalet har alla svenska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt.

I valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har alla myndiga svenska medborgare som är folkbokförda i kommunen och landstinget rösträtt. Utländska medborgare som har bott och varit folkbokförda i Sverige i tre år har också rösträtt (med undantag för medborgare från EU, Norge och Island som endast behöver varit folkbokförda i 30 dagar).

Synen att man måste vara medborgare eller bott i åratal i ett land för att vara en samhällsmedlem är dock föråldrad! Vi lever i en global värld.

Redan på 1980-talet föreslog en statlig utredning att rösträtt knyts till uppehållstillstånd istället för medborgarskap (se bl.a. Rösträtt och medborgarskap SOU 1984:11). Under samma tidsperiod öppnades möjligheten upp för långtidsbosatta invandrare att rösta i kommun- och landstingsvalen oavsett medborgarskap. Men där stannade reformerna och sedan började nationalistiska vindar blåsa över Europa.

Piratpartiet är dock ett framtidsparti. Vi är världsmedborgare på nätet. Vi står för mångfald, inkludering och deltagardemokrati.

I vårt principprogram sägs det:

"För att bygga ett gott samhälle behöver vi inte bara höra väletablerade normsvenskars åsikter. En 15-årig bög från Sveg, en gömd papperslös flykting, en 50-årig gruvarbetare i Kiruna, en lattemamma på Söder, en student i Lund eller en pensionär i Göteborg har allra minst en sak gemensamt. Samhället behöver just deras tankar och åsikter för att utvecklas och förbättras."

Ett logiskt steg på vägen mot detta är att utöka rösträtten till riksdag, kommun och landsting till att gälla alla med permanent uppehållstillstånd i landet.

flintberg
2013-10-07, 20:50
Jag gillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Mycket bra! Lagom omfattnade, tydliggörande, ideologiskt, men inte extremt. Bra!!!

Anton Nordenfur
2013-10-07, 20:55
Jag gillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Superbra! Det finns ingen anledning att hålla kvar vid föråldrade synsätt, och detta går hand i hand med vårt principprogram.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:08
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:54
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Det är naturligt att man har krav på koppling till orten man får rösta i.

puggan
2013-10-07, 23:11
Jag gillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.men behåll "medborgare som är folkbokförda i kommunen och landstinget"

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 23:13
Stödjer motionen. Skall gilla när det kommer en omformulering. :-)

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:38
Jag gillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Makten till dem som berörs. Dvs dem som bor i landet.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:53
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:42
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.

Varför? :)

AndersLindbäck
2013-10-08, 14:43
Varför? :)För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.

Jan Lindgren
2013-10-08, 14:52
Fast rätten att rösta i ovanstående val är väl inte samma sak som rätten att ställa upp i de valen?

AndersLindbäck
2013-10-08, 14:54
Fast rätten att rösta i ovanstående val är väl inte samma sak som rätten att ställa upp i de valen?


Alla röstberättigade är valbara enligt svensk lag.

Henry Rouhivuori
2013-10-08, 14:55
Jag har lagt yrkande B13-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."

AndersLindbäck
2013-10-08, 15:46
Jag ogillar yrkande B13-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."Gillar principen: har man rösträtt så är man valbar.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 16:03
För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.

Jag ser ingen överhängande fara att bli invaderade av Polen. Jag tror inte heller att det finns någonting objektivt bättre med svenska medborgare än polska.

Anna Blixt
2013-10-08, 16:10
Jag ogillar yrkande B13-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."Den som får rösta ska också kunna väljas.

Jan Lindgren
2013-10-08, 16:12
Jag ser ingen överhängande fara att bli invaderade av Polen. Jag tror inte heller att det finns någonting objektivt bättre med svenska medborgare än polska.

Har du inte hört talas om polsk riskdag. ;) :P

Som halvpolack själv så har jag inte så mycket emot polska medborgare. :D

Rasmus Haglund
2013-10-08, 19:12
Jag skulle vilja att man måste ha haft permanent uppehållstillstånd i exempelvis 6 månader. Som Anders skriver tycker jag att man ska ha lite koppling till det man röstar om, och för att göra folk som är nervösa för en hostile take over av polacker mindre oroliga.

Nicholas Miles
2013-10-08, 19:58
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Det här skulle höja tröskeln till permanent uppehållstillstånd. Det är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.

Om vi säger att vi tycker om invandring och någon invänder "men tänk om folk kuppar riksdagen?" ska vi inte låta oss avledas till en lång diskussion om hypotesens sannolikhet, utan bara kunna hänvisa frågan till ämnet "medborgarskap" istället för invandring.

Tänk bara på hur folk skrockar om bidragskostnader varje gång vi pratar flyktingpolitik. Ska vi nu göra dem ännu svårare att övertala genom att blanda in rösträtt också?

TL;DR: Det här förslaget leder till minskad invandring.

duke_h3
2013-10-09, 14:59
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Det finns få saker som är så intressanta som ett provokativt förslag. Detta är definitivt ett sådant.

Jag skulle dock vilja mana till besinning. Majoritetsdominans i en så här pass känslig fråga kommer bara att ytterligare förstöra partiets chanser att nå framgång i EU valet, och driva den största potentiella väljargrupp vi har att rösta på deras andra alternativ, SD.

JorgenL
2013-10-10, 09:21
Med tanke på tidigare debatter tycker jag att förslagsställarna bör förtydliga sina yrkanden så att det framgår ifall man avser att denna utökade rösträtt ska tillfalla ALLA med permanent uppehållstillstånd, eller enbart de som uppnått rösträttsålder.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:24
Jag anser att man ska kunna läsa och förstå ett partiprogram för att få rösta så man kan bilda sig en egen uppfattning om vad de olika partierna står för och vill.

De som är/har fått medborgarskap förutsätter man har den läsförståelsen i svenska att denna ska kunna bilda sig en egen uppfattning.

Jag har i den politiska luften hört en historia om ett vis(S)t parti som gick runt bland hyreshusen i förorten och med igen klistrade ock klara kuvert med olika löften och halvsanningar såg till att de boende gick till närliggande val lokal.

Yrkar avslag på yrkandena.

Henry Rouhivuori
2013-10-10, 15:26
Jag har dragit tillbaka yrkande B13-Y02: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige. För att vara valbar till riksdagen ska kravet på svenskt medborgarskap finnas kvar."

JorgenL
2013-10-11, 00:50
Jag har lagt yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Lägger detta för att det inte ska bli nån diskussion i efterhand om ifall detta beslut betyder att även 1-åringar ska ha rösträtt....

infallsvinkel
2013-10-17, 16:26
Jag Jämkar bort mitt yrkande B13-Y01 till fördel för B13-Y03.

Mitt bortjämkade B13-Y01:rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
B13-Y03, som jag tycker bättre om: rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.

Bra förtydligande.

Tegmen
2013-10-24, 22:52
Jag ogillar yrkande B13-Y01:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige.Nja. Jag anser nog att man ska vara medborgare och ha bott i landet en viss tid för att få rösta.

Ett bakslag för den demokratiska utvecklingen om människor blir nekade rösträtt.
Självklart ska alla som bor i ett land kunna påverka ett val,där individen har rätt och rösta som alla andra.
Som politiskt parti borde vi va öppen för alla och inte särbehandla människors rätt till bidra utvecklingen.

Tegmen
2013-10-24, 22:56
För att slippa att vi plötsligt står där med en svensk regering bestående av bara polska medborgare.

Om folket har valt polackerna så det borde vi respektera det,hellre alla andra i riksdag än Sverigedemokraterna i en riksdag,

Nicholas Miles
2013-10-30, 12:31
Jag ogillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Det här skulle höja tröskeln till permanent uppehållstillstånd. Det är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.

Om vi säger att vi tycker om invandring och någon invänder "men tänk om folk kuppar riksdagen?" ska vi inte låta oss avledas till en lång diskussion om hypotesens sannolikhet, utan bara kunna hänvisa frågan till ämnet "medborgarskap" istället för invandring.

Tänk bara på hur folk skrockar om bidragskostnader varje gång vi pratar flyktingpolitik. Ska vi nu göra dem ännu svårare att övertala genom att blanda in rösträtt också?

TL;DR: Det här förslaget leder till minskad invandring.

AndersLindbäck
2013-10-30, 14:39
Om folket har valt polackerna så det borde vi respektera det,hellre alla andra i riksdag än Sverigedemokraterna i en riksdag,

Med folket menar du alla polacker som via tillfälligt boende i sverige röstade in sina egna i sverige riksdag ?

Tommten
2013-10-30, 20:09
JDet är svårt nog som det är att agitera för högre invandring till Sverige utan att vi skall ha ytterligare en sakfråga som krånglar till diskussionen.Agitera inte för en högre invandring till Sverige. Prata om helt andra saker istället. Piratfrågor.

Tegmen
2013-11-03, 20:55
Med folket menar du alla polacker som via tillfälligt boende i sverige röstade in sina egna i sverige riksdag ?

Självklart ska vi respektera om medborgarna har röstat förtroende för dem,
vi bor i ett EU land med många möjligheter.
Vi stänger inte dörren för nån, riksdags dörren är öppen för alla speciellt har vi
många nazistsympatisörer som SD i cirkushuset på Riksgatan 1, så önskar jag Polackerna varmt välkomna till vår RD.

AndersLindbäck
2013-11-03, 21:11
Självklart ska vi respektera om medborgarna har röstat förtroende för dem,


Medborgarna ? Nej som förslaget är skrivet krävs inte medborgarskap i sverige för att få rösta - räcker med att man tillfälligt skriver sig här under valet.

Swingthatcat
2013-11-04, 11:35
Jag ogillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Dumt förslag

liljesno
2013-11-04, 19:59
Jag gillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Jag har bott i Sverige 15 år, jag har två barn här, betala skatt och jobbar som psykiatri undersköterska, är stallpojke hemma för familjen pga vi driva en gård med alla gamla svenska landraser men jag har inte rätt att rösta. Min nationalitet garantera mig rättigheter som t.ex (till min egen kropp, till och med köpa eller säljer den) och tills dess kommer jag inte blir svensk, men jag kan inte påverka mina önskemål. Jag har inget rösträtt. Jag känner hundratals utlänningar som skulle gärna vilja rösta den tiden dom är här. Vi skulle jätte gärna har ett röst, men tills Sverige tillåter att vi kan hoppa över från andra klass medborgare kommer Sverige prata om oss istället med oss. Om man entligen tar oss seriöst skulle många utländska medborgare blir väldigt bra aktivister som strider för PP och våran röst (rätt)..

liljesno
2013-11-04, 22:18
Jag gillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Jag har bott i Sverige 15 år, jag har två barn här, betala skatt och jobbar som psykiatri undersköterska, är stallpojke hemma för familjen pga vi driva en gård med alla gamla svenska landraser men jag har inte rätt att rösta. Min nationalitet garantera mig rättigheter som t.ex (till min egen kropp, till och med köpa eller säljer den) och tills dess kommer jag inte blir svensk, men jag kan inte påverka mina önskemål. Jag har inget rösträtt. Jag känner hundratals utlänningar som skulle gärna vilja rösta den tiden dom är här. Vi skulle jätte gärna har ett röst, men tills Sverige tillåter att vi kan hoppa över från andra klass medborgare kommer Sverige prata om oss istället med oss. Om man entligen tar oss seriöst skulle många utländska medborgare blir väldigt bra aktivister som strider för PP och våran röst (rätt)..

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 22:09
Jag ogillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Det kommer bli svårare att debattera för invandring om det här går igenom. Vi måste inte bara ta debatten om människovärden och så vidare - vi måste även ta debatten om att vi inte kommer bli invaderade av människor som vill kuppa och ta över Sverige. Även om det är ett löjligt argument så kommer det bli betydligt svårare för oss att debattera faktiska sakfrågan om vi även antar detta.

Michael Rapp
2013-11-07, 20:08
Jag ogillar yrkande B13-Y03:att rösträtten till riksdag, kommun och landsting ska utökas till att omfatta alla med permanent uppehållstillstånd i Sverige och som uppnått röströttsåldern.Vad är i så fall vitsen med ett medborgarskap? Härtill kommer att den som har permanent upphållstillstånd kan inom några få år (max 5) förvärva svenskt medborgarskap, vilket torde vara naturligt för den som ser sin framtid här. Den som icke avser kvarbli, bör icke på nationell nivå genom sin rösträtt kunna påverka beslut som kan har mycket långsiktiga verkningar.