handdator

Visa fullständig version : Motion B09: Sakpolitik: Finanspolitik: Reglering av höghastighetshandel på finansiella marknadsplatser [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-02, 17:09
I början på 1800-talet tog det normalt ett dygn för nyheter från
Antwerpen och Bryssel att nå Paris via kurir. När systemet för optisk
telegrafering blev tillgängligt för civilt bruk fanns det handlare som
gjorde sig en förmögenhet på att få marknadspåverkande nyheter mycket
tidigare. Det tog c:a 45 minuter för ett meddelande från Bryssel att
nå Paris via en kedja av optiska telegraftorn.

Att på det här sättet skaffa sig en fördel på marknaden har vi idag
lagstiftat bort. Alla på marknaden ska få tillgång till nyheter
samtidigt. Ett börsbolag får inte släppa kurspåverkande nyheter till
en utvald grupp investerare innan den görs tillgänglig för
allmänheten. Gör man det så får man ett kännbart straff. Det finns
inskrivet både i avtalet som bolaget har med marknadsplatsen och i den
ekonomiska lagstiftningen i de flesta länder i världen.

Tyvärr har lagstiftningen inte hållit jämna steg med den tekniska
utvecklingen, och det är idag möjligt att handla i värdepapper med
information som ännu inte har nått marknaden. Man kan också genom
manipulativ handel påverka kursen på det man handlar med.

Det här är grovt samhällsskadligt och staten bör införa reglering som
tryggar marknadsplatsernas traditionella roll i det finansiella
systemet.

Marknadsplatser för aktier, derivat, valutor, råvaror och mycket annat
är grunden för ett fungerande kapitalistiskt system. Aktiemarknaden
förser aktiebolagen med baskapital för att driva rörelsen, den ger
kapitalägare möjlighet att mot en viss risk låta kapitalet generera
avkastning och den ger personer som äger aktier en möjlighet att sälja
dessa till ett marknadsmässigt pris. Det pågår ständigt en auktion i
varje värdepapper. För valutor och råvaror så sätter marknadsplatsen
ett aktuellt pris för för varan.

För 100 år sedan var tempot inte så högt. Avslut presenterades
t.ex. en gång om dagen på Stockholmsbörsen. Sedan hade man till nästa
dag på sig att utifrån informationen göra upp affärer med andra
börshandlare. Kurserna publicerades i morgontidningen på samma sätt
som de fortfarande gör på sina ställen.

Med utvecklingen av datorer ökade tempot. Man kunde i början på
1980-talet få minutaktuella kurser via t.ex. text-TV. Spelplanen var
fortfarande ganska jämn, även om man för en stor hög med pengar kunde
köpa sig abonnemang på den allra färskaste strömmen med
börskurser. Handeln skulle ändå gå genom en börsmedlem och det var
relativt lika villkor för alla.

Idag har utvecklingen gått så långt att det förekommer betydande ras
och stegringar i aktiekurser som bara är 100-200 millisekunder
långa. En människas snabbaste beslutstid för köp- och säljbeslut är
c:a 650 millisekunder. [1]

Man kan idag köpa sig plats i racket intill datorerna som sköter en
viss handelsplats. Det gör att man får marknadsinformationen någon
eller några millisekunder innan resten av marknaden känner till den.

Man kan lägga tusentals ordrar under en millisekund, bara för att dra
bort dem från marknaden nästa millisekund. Det gör att traditionella
mått på intresset i marknaden, som t.ex. köptryck och säljtryck,
förlorar sin betydelse.

Man kan genom att ha extremt snabb kommunikation och extremt snabba
datorer leta efter arbitragemöjligheter, där man kan tjäna pengar helt
utan risk. Genom att köpa på ett ställe och sälja på ett annat kan man
nytta det faktum att nyheter färdas långsammare via publika
kommunikationsmedel än via dina köpta länkar.

Allt det här sker idag i stor omfattning och det har många negativa
konsekvenser. T.ex. så baseras en stor del av bolagsvärderingen inte
längre på summan av människors förväntningar om bolagets framtid utan
på en datoralgoritm som räknar fram vad vi borde förvänta oss och som
sedan iscensätter ett handelsmönster som ska ge spekulanten en vinst,
helst inom loppet av några mikrosekunder. Det gör att alla kurser på
alla handelsplatser är manipulerade av datoralgoritmer. De speglar
inte längre människors förväntningar och är därför inte att lita på.

Höghastighetshandeln skummar av vinster från toppen av värdet på de
bolag eller de resurser som man handlar i och man gör det utan att
tillföra någon nytta. Det här påverkar dig och mig om enskilda
medborgare. Våra pensionspengar och våra sparpengar ligger i fonder
som till mycket stor del äger de aktier vars vinster skummas av. Vi är
direkt drabbade av höghastighetshandeln, även om det kan dröja 40 år
innan vi märker av det, i form av tunna pensionsutbetalningar.

Nyttan av en handelsplats kommer av kapitaltillförseln och det faktum
att ett stort antal människor sätter ett pris på sina förväntningar.

Höghastighetshandeln tillför inget kapital, för pengarna som investeras
ligger sällan kvar en hel sekund. Var och en som har drivit företag
vet att man inte kan åstadkomma någonting med ett aktiekapital som man
disponerar under så kort tid. Höghastighetshandeln speglar inte på
något sätt de långsiktiga förväntningarna på ett värdepapper eller en
produkt, bara kortsiktiga förväntningar på marknadsrörelser - helt
rensade från konkret bolagsinformation.

Det är lätt att begränsa möjligheterna att tjäna pengar på
informationsövertag och möjligheten att manipulera kurser genom snabba
handelsmönster. Man kan t.ex. reglera att handelsplatsen måste lämna
kursinformation till alla exakt samtidigt. Man kan också införa
tekniska begränsningar för hur fort eller hur ofta avslut kan
göras. För handel där det sitter människor bakom tangentbordet skulle
det säkert räcka om man fick avslut var 15:e minut och att alla fick
uppgifter om vilka avslut som gjorts med 15 minuters fördröjning. Det
hinner inte hända mycket i ett aktiebolag på 30 minuter, och om något
drastiskt inträffar så är villkoren lika för alla.

[1]http://www.nature.com/srep/2013/130911/srep02627/full/srep02627.html

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:12
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi vill se en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

duke_h3
2013-10-08, 00:58
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Även om jag som historiker älskar din text. Vem som är det minsta intresserad av penning politik har inte hört historian om hur Nathan Rotshield genom snabba kurirer kunde lura skjortan av London börsen, genom att veta resultatet av slaget vid Waterloo före de andra.

Dock så har du ett par fakta fel.


Den som tror att börsen var smart och övervägande innan robotarna dök upp har ett allt för dåligt minne. Börsen, eller marknaden är lika oberoende som ett gäng kor.
Börshandel tillför inget nytt kapital till bolagen, det gör bara att ägare till bolagen byter plats. Kapitalet har redan anskaffats när bolaget startade.
Våra pentioner förvaras i mycket liten utsträckning idag i fonder tyvärr. Utan i det fagra löftet om att vi kommer att få lov att råna våra barn på samma sätt som våra föräldrar rånar oss.


Jag saknar dock den ideologiska förankringen, och förstår faktiskt inte varför inte marknaden klarar av att lösa problemet själv. Jag menar om fonderna förlorar på att handla bland robotarna så är det väl bara att vända sig till börser där så inte är fallet. Vi kanske borde sikta på en avreglering av börsmarknaden istället?

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:26
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Låter lika framsynt som att förbjuda tågen åka snabbare än en hästdroska. Man kan inte lagstifta bort den tekniska utvecklingen.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:48
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Det känns som en motsättning mot vår IT-profil att lagstifta bort möjligheter till realtidsuppdatering mm på börsen.

AndersLindbäck
2013-10-09, 11:04
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Det känns som en motsättning mot vår IT-profil att lagstifta bort möjligheter till realtidsuppdatering mm på börsen.

Detta handlar om nätneutralitet. Skall rika få rätt att köpa sig förtur på nätet och få börsinformation före alla andra ?

AndersLindbäck
2013-10-09, 11:05
Jag gillar yrkande B09-Y03:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som garanterar att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Nätneutralitet på börsen! Yes!

AndersLindbäck
2013-10-09, 11:07
Jag gillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Undviker omotivirade ras på marknaden om folk hinner besinna sig och faktiskt tänka i stället för att låta automatiska datorprogram ta ryggmärgsbeslut utan korrekt underlag.

Jacob Hallén
2013-10-10, 04:00
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Även om jag som historiker älskar din text. Vem som är det minsta intresserad av penning politik har inte hört historian om hur Nathan Rotshield genom snabba kurirer kunde lura skjortan av London börsen, genom att veta resultatet av slaget vid Waterloo före de andra.

Dock så har du ett par fakta fel.


Den som tror att börsen var smart och övervägande innan robotarna dök upp har ett allt för dåligt minne. Börsen, eller marknaden är lika oberoende som ett gäng kor.
Börshandel tillför inget nytt kapital till bolagen, det gör bara att ägare till bolagen byter plats. Kapitalet har redan anskaffats när bolaget startade.
Våra pentioner förvaras i mycket liten utsträckning idag i fonder tyvärr. Utan i det fagra löftet om att vi kommer att få lov att råna våra barn på samma sätt som våra föräldrar rånar oss.


Jag saknar dock den ideologiska förankringen, och förstår faktiskt inte varför inte marknaden klarar av att lösa problemet själv. Jag menar om fonderna förlorar på att handla bland robotarna så är det väl bara att vända sig till börser där så inte är fallet. Vi kanske borde sikta på en avreglering av börsmarknaden istället?

1. Jag har inte hävdat att börsen var smart innan robothandeln. Det jag säger är att robothandeln inte tillför någon nytta och gör stor skada genom att höja risken för okontrollerbara krascher och genom att skumma toppen av vinsterna i de börsnoterade bolagen. Finansiella marknadsplatser är till sin natur instabila system och om man tillåter att handeln sker i en takt där en människa inte hinner trycka på den stora röda stopp-knappen innan en finansiell härdsmälta har inträffat så lever man mycket farligt.

2. Om du läser texten till motionen så påstår jag inte att börshandeln tillför kapital till bolagen. Kapitalet tillförs genom nyemissioner. En förutsättning för en framgångsrik nyemission i ett större bolag är att en aktie som man får i utbyte mot insatt kapital är likvid - att det finns så många potentiella köpare att man får ett marknadsmässigt pris. Det bästa system vi har för det är finansiella marknadsplatser.

3. Vilken sten lever du under? Statligt pensionskapital förvaltas i 4 stora fonder - AP-fonderna. Avtalspensioner för arbetare och tjänstemän, såväl privatanställda som offentliganställda förvaltas av bolag som placerar pengarna i fonder. Har du ett privat pensionssparande så ligger det med största sannolikhet i en fond. Din premiepension har du investerad i en fond. Huvuddelen av allt kapital i alla dessa fonder är investerat i aktier i börsnoterade bolag.

4. På frågan varför det här hör hemma i piratideologi, så är det i mycket hög grad en fråga om utformning av informationssamhället. Det är lika oacceptabelt att autonoma datoralgoritmer som utvecklats för att tjäna pengar åt privata företag sätter världsekonomin på spel som att autonoma drönare fattar beslut om vapeninsatser mot människor. Att sätta gränser för hur informationsteknik får användas är piratpolitik.

Jacob Hallén
2013-10-10, 04:32
Jag ogillar yrkande B09-Y01:att Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Låter lika framsynt som att förbjuda tågen åka snabbare än en hästdroska. Man kan inte lagstifta bort den tekniska utvecklingen.

Din liknelse haltar. Jag förordar inte att gå tillbaka till ett upprop om dagen.

Rent tekniskt kan ett modernt tåg köra i bort emot 400 km/h. Det har motorstyrka nog att göra det, men vi har genom lagstiftning reglerat hur fort det får köra, eftersom det annars finns en överhängande risk för att det spårar ur, med död och förödelse som följd.

Vi låter inte marknaden reglera hur fort tåg, flyg och bilar får köra eller hur starka broar och hus måste byggas.

Att reglera finansiella marknader är redan en uppgift för staten, men staten har inte uppdaterat sin lagstiftning på området, vilket innebär att en liten grupp räknenissar med mycket datorkraft tjänar enorma förmögenheter. De är den moderna tidens gulaschbaroner.

Peter Johansson
2013-10-10, 14:57
B09-Y01Jag gillar yrkandet men ser inte att det i praktiken är genomförbart då vi är ihop kopplade med andra länders börs system. Ett skifte i Sverige kan ge andra länders handel konkurrens fördelar på den svenska börsen.

Därför avslag på ovanstående.

Bifall på de andra två yrkandena.

Aktie kurser och handel ska baseras på vad fysiska människor eller företag köper och säljer inte datoriserad robothandel.

AndersLindbäck
2013-10-10, 15:10
B09-Y01Jag gillar yrkandet men ser inte att det i praktiken är genomförbart då vi är ihop kopplade med andra länders börs system. Ett skifte i Sverige kan ge andra länders handel konkurrens fördelar på den svenska börsen.

Därför avslag på ovanstående.

Bifall på de andra två yrkandena.

Aktie kurser och handel ska baseras på vad fysiska människor eller företag köper och säljer inte datoriserad robothandel.

Självklart innebär ett stopp för robothandel att alla aktier som handlas på svenska börsen får det stoppet oavsett om man handlar aktier från england eller sverige.

Det enklaste sättet att genomföra ett sådant stopp är att göra om handeln från kontinuerlig till batchform så man gör ett call var 5:e minut eller något sådant.

Henry Rouhivuori
2013-10-10, 15:17
Att reglera finansiella marknader är redan en uppgift för staten, men staten har inte uppdaterat sin lagstiftning på området, vilket innebär att en liten grupp räknenissar med mycket datorkraft tjänar enorma förmögenheter. De är den moderna tidens gulaschbaroner.
Det är väl främst de som har sina datorer mycket nära marknadsplatsen som får fördel genom den lägre latensen före den som har sin maskin någon annanstans i Stockholm.

Om man politiskt bestämde för en uppdateringstid om t.ex 5 sekunder så skulle börsen tvingas lägga in en sådan broms i sitt system.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:00
Jag har lagt yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y01: Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som återför tempot på finansiella marknadsplatser till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:02
Jag har lagt yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:02
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y02: Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som begränsar möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:04
Jag har lagt yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:04
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y06: medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:17
Som parti är vi i stort behov av uppmärksamhet och gärna positiv sådan. De här ställningstagandena är rätt verkningslösa i en värld där det inte händer något uppseendeväckande. Däremot så har de en extremt stor PR-potential i en situation där vi får börsstopp eller en finansiell härdsmälta på grund av problem med höghastighetshandeln. Att i det läget ha varnat för konsekvenserna skapar både förtroende och publicitet.

Vi bör leta efter fler frågor med liknande potential.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:17
Jag har lyft yrkande B09-Y06: medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.

Jacob Hallén
2013-10-10, 19:18
Jag har dragit tillbaka yrkande B09-Y03: Piratpartiet ska verka för en lagstiftning som garanterar att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.

AndersLindbäck
2013-10-10, 20:45
Jag gillar yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.Nätneutralitet - ingen skall få köpa sig förtur genom att de har mycket mer pengar.

AndersLindbäck
2013-10-10, 20:46
Jag gillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Bra - nog med omotiverade börsras pga robothandel som driver handeln snabbare än människor hinner reagera.

AndersLindbäck
2013-10-10, 20:47
Jag gillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Mer nätneutralitet.

JorgenL
2013-10-11, 00:19
Jag gillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Ett bra förslag. En marknadsplats ska ge rättvisa villkor mellan aktörerna. I alla andra sammanhang är lagstiftningen strikt med att alla ska ha tillgång till likvärdig information vid aktiehandel. Då är det inte rimligt att den med mycket pengar ska kunna köpa sig access till informationen innan de man handlar med så som sker idag och därigenom manipulera marknaden.

Henrik Brändén
2013-10-11, 07:52
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Låter som förslagen att förbjuda tåg köra snabbare än hästdroskor. Kan man lagstifta mot tekniks utveckling?

Henrik Brändén
2013-10-11, 07:55
Din liknelse haltar. Jag förordar inte att gå tillbaka till ett upprop om dagen.

Rent tekniskt kan ett modernt tåg köra i bort emot 400 km/h. Det har motorstyrka nog att göra det, men vi har genom lagstiftning reglerat hur fort det får köra, eftersom det annars finns en överhängande risk för att det spårar ur, med död och förödelse som följd.

Vi låter inte marknaden reglera hur fort tåg, flyg och bilar får köra eller hur starka broar och hus måste byggas.

Att reglera finansiella marknader är redan en uppgift för staten, men staten har inte uppdaterat sin lagstiftning på området, vilket innebär att en liten grupp räknenissar med mycket datorkraft tjänar enorma förmögenheter. De är den moderna tidens gulaschbaroner.
Men är det möjligt att utforma en sådan lag så att den efterlevs?

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:13
Men är det möjligt att utforma en sådan lag så att den efterlevs?

Stoppa börsen att ha kontinuerlig handel och i stället får den var 5:e minut köra med en öppningscall.

Det hindrar robothandlare på börsen att lägga fuskorder.
Det hindrar robothandlare att få mera information än resten av börsen.
Det ger tid för de människor som handlar på börsen att se hur vilken kurs som då är den rätta och fatta beslut enligt det ( iofs bara under några minuter men det borde vara tillräckligt).

Call är en speciell sätt för börsen att hantera avslut som innebär att den för in alla order i orderboken utan att genomföra dem. När alla orders är inne så finner den den då den perfekta kursen utgående från vilka order som finns och alla som har köp eller säljorder till den kursen (eller mer) får då avslut på sina affärer till denna kursnivån.

PS 5 min är bara taget ur luften men är ungefär den tid det tar för börsen att ordna till en call.

AndersLindbäck
2013-10-11, 10:06
"Amerikanska myndigheter diskuterar att förändra publiceringen av statistik på grund av oro för läckor och att högfrekvenshandlare kan handla på släppta data före andra investerare."

http://www.di.se/artiklar/2013/10/11/usa-stryper-finanslackor/

Tommten
2013-10-11, 18:35
Jag skulle gärna se att det skapas något alternativ till börsen som fungerar så som många tror att det fungerar när man köper en aktie. Många tror ju att pengarna när man köper en aktie direkt hjälper företaget som man har köpt aktien i, men det är ju bara ett köp och säljsystem med andra privatpersoner. Jag förstår inte varför det är uppbyggt på det sättet.

Om jag filosoferar lite så tycker jag att ett slags "Lån till företag" system för privatpersoner vore bra, med något slags indexsystem där man kan se vilka företag som folket litar på mest och vill låna ut pengar till för tillfället. Då skulle folket direkt kunna investera i och påverka olika företags utveckling på ett trevligt och demokratiskt sätt. Företag som folket gillar skulle då uppmärksammas genom att de hamnar högre upp i topplistan och företagen borde gynnas bra av detta också då de på ett smidigt sätt skulle få en direktinvestering ifrån folket som tror på dom. Gillar man ett företag som har en awesome idé så skulle man direkt kunna gå in och satsa på det företaget. Det skulle bli lite kickstarter över det hela.

Jag vet inte om det skulle kunna vara en politisk åsikt att införa något sådant, men det är i alla fall en personlig åsikt som jag har. Jag skulle gärna vilja investera i företag som jag gillar och tycker att det ska gå bra för via ett sådant system.

Jacob Hallén
2013-10-11, 20:28
Men är det möjligt att utforma en sådan lag så att den efterlevs?

Ja, det är det. Antalet finansiella handelsplatser är mycket litet. Reglerna siom ska till är inte komplicerade och påverkar framför allt programvaran i handelsplatsen. Befintliga tillsynsmyndigheter (finansinspektionen?) får i uppgift att kontrollera att handelsplatserna lever upp till lagkraven. Det kan kräva att man skaffar sig teknisk specialkompetens, men det ska inte behöva röra sig om mer än någon heltidstjänst.

Henrik Brändén
2013-10-11, 22:25
Ja, det är det. Antalet finansiella handelsplatser är mycket litet. Reglerna siom ska till är inte komplicerade och påverkar framför allt programvaran i handelsplatsen. Befintliga tillsynsmyndigheter (finansinspektionen?) får i uppgift att kontrollera att handelsplatserna lever upp till lagkraven. Det kan kräva att man skaffar sig teknisk specialkompetens, men det ska inte behöva röra sig om mer än någon heltidstjänst.

Jag kan inte ämnet tillräckligt väl för att säkert kunna avgöra om du har rätt eller fel, men eftersom ni är flera kunniga och intelligenta personer som säger att det är möjligt får jag lita på er, och drar tillbaka mitt ogillande. Tack för förklaringar och tålamod.

willenfort
2013-10-13, 20:38
Dett finns ett flertal olika sätt att hantera de manipulationer som höghastighetshandlarna använder. Jag tänkte nämna ett par.

Den enklaste är att endast föra avslut en gång per x/sekunder. Detta hindrar stor del av milisekundshandeln. Men dne hindrar inte problemet där företag lägger upp enormt stora och många ordrar bara för att dra tilbaka dem innan avslut hinner ske (ännu en gång talar vi om millisekunder.) Detta manipulerar hur tillgång och efterfrågan verkar se ut för aktier.

Därför gillar jag den andra lösningen bättre. Man reglerar hur lång tid en order måste ligga innan den får dras tilbaka. Om man väljer ett värde på strax över en sekund. så förhindrar man i princip alla oarter med kursmanipulation samtidigt som man inte skadar "vanliga" köpare och säljare. (ingen mäniska hinenr dra tilbaka en order på mindre än ett par sekunder.) och man saktar inte ner hastigheten på börsen.

Dock så är det inte säkert att företagen som jobbar med detta inte kommer hitta andra sätt att mnipulera börsen. därför bör vårt ställningstagande vara relativt gennereltl och lämna utrymme för att experter på lämplig myndighet uppdaterar ett skydsregelverk regelbundet.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:53
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Det finns ingen sådan nivå som gör att människor hinner fatta underbyggda beslut i alla lägen. Det är därför vi använder maskiner för att förbättra vår begränsade mänskliga förmåga. Den här motionen har drag av magiskt tänkande.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:55
Jag ogillar yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.Det är redan olagligt att manipulera börsen. Automatisering har inget med saken att göra. Om något som bidrar automatisering med att minska fusket och minska kostnaden för en finansiell transaktion så att det blir mer pengar över för vinst.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:56
Jag ogillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Det här låter som en otroligt komplicerad policy att genomföra i praktiken. Jag uppmanar motionären att redovisa detaljer på hur en sådan policy skulle kunna implementeras.

Jacob Hallén
2013-10-18, 15:49
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Det finns ingen sådan nivå som gör att människor hinner fatta underbyggda beslut i alla lägen. Det är därför vi använder maskiner för att förbättra vår begränsade mänskliga förmåga. Den här motionen har drag av magiskt tänkande.

Det finns nivåer där mänsklig reaktionsförmåga inte längre räcker till för att fatta några beslut alls. Det är noga undersökt inom neurologisk vetenskap. Den nedre gränsen ligger någonstans vid 650 millisekunder (uppmätt i form av den tid det tar en schackmästare att göra en grundläggande utvärdering av ställningen på ett schackbräde). Att sitta redo att trycka på en knapp när en lampa börjar lysa kräver minst 150 millisekunder.

Dagens handel går i en sådan takt att en krasch i ett värdepapper kan vara över innan de 150 millisekunderna har gått. Det är osunt och samhällsfarligt.

Det är fullt möjligt att reglera om aktiehandeln så att man har i princip genomför en auktion var 5:e eller var 15:e minut, där alla utestående affärer görs upp inom auktionen. Det ger tillräckligt med tid för människor att fatta besluten och de får gärna ta vilka datorhjälpmedel de vill till hjälp. De får om de vill låta sina datorer fatta besluten. Vitsen med regleringen är att det blir möjligt för människor att följa handeln och fatta egna beslut. Bland annat kan en person trycka på den stora röda stoppknappen för handeln, om något är på väg att gå helt över styr. Med dagens system kan det vara för sent innan en människa över huvud taget har hunnit reagera.

Jacob Hallén
2013-10-18, 15:58
Jag ogillar yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.Det är redan olagligt att manipulera börsen. Automatisering har inget med saken att göra. Om något som bidrar automatisering med att minska fusket och minska kostnaden för en finansiell transaktion så att det blir mer pengar över för vinst.

Jag tror du skrev ditt svar utan att läsa artikeln som jag länkade till. Den manipulation som sker är för närvarande antingen laglig eller oåtkomlig för lagstiftningen som begränsar möjligheten till manipulation. Kurserna manipuleras bland annat genom att stora mängder ordrar skapas för att mikrosekunder senare makuleras. Det skapar en falsk bild av efterfrågan, men ligger inom ramen för vad som anses vara tillåtet. Yrkandet siktar in sig på att skärpa reglerna för handeln så att den här typen av manipulation blir svårare. Det kan t.ex. ske genom att man kräver att en order ligger kvar under minst ett visst tidsintervall, men jag vill inte komma med detaljerade lösningar i mina yrkanden. Det finns många andra lösningar som skulle lösa problemet och en detaljlösning som jag skulle presentera kan falla på faktorer som jag inte vet någonting om. Partiet tar ställning - om vårt ställningstagande får gehör så tillsätts en utredning som tar fram detaljerade lösningar.

Jacob Hallén
2013-10-18, 16:06
Jag ogillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Det här låter som en otroligt komplicerad policy att genomföra i praktiken. Jag uppmanar motionären att redovisa detaljer på hur en sådan policy skulle kunna implementeras.

Nej, det är inte otroligt komplicerat. Det går att göra med flera olika metoder. Fördröjningar i nätverkskorten i börs-servrarna är en. Slumpvisa fördröjningar av handelsmeddelanden är en annan. Tidsbundna kryptografiska metoder är en tredje.

Metoderna appliceras på ett mycket begränsat antal servrar. Det är upp till handelsplatsens ägare att uppfylla kraven. Det är sedan mycket enkelt för en kontrollmyndighet att verifiera att man lever upp till ställda krav.

Jacob Hallén
2013-10-19, 23:52
Jag trillade på den här artikeln i ämnet idag
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2536492

Vatten på min kvarn.

JorgenL
2013-10-20, 13:31
Jag trillade på den här artikeln i ämnet idag
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2536492

Vatten på min kvarn.

Mycket intressant artikel. Bland annat visar den på att det extrema trycket på snabbhet gör att man måste använda rätt så korkade algoritmer för att kunna dra nytta av förspånget mot andra handlare. Detta innebär också att man hela tiden är en tradeoff mellan att vara snabb och låta roboten ta rationella beslut, vilket innebär dels en risk att man blir manipulerad av andra som drar nytta av denna svaghet, dels att systemet riskerar att "gå i spinn" med plötsliga krascher som följd av att en mängd dumma robotar agerar på samma sätt, med enorma värdestegringar/krascher som bara beror på att robotarna följer mekaniska regler.

Anna Blixt
2013-10-21, 16:51
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.FInns ingen sådan magisk nivå. Vi har gnällfior på jobbet som pratar om "det var bättre förr" när datasystemet inte uppdaterades så ofta. Ville man ha ut något ur datorn fick man skriva ett brev till andra sidan Sverige, sedan kom det en utskrift med posten. Det tog 3 dagar. Då tyckte gnällfiorna att de hängde med. Jag är snabb - jag hänger med i realtidsuppdateringar.

Anna Blixt
2013-10-21, 16:51
Jag ogillar yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.Det är redan olagligt.

Anna Blixt
2013-10-21, 16:52
Jag ogillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Låter alldeles för svårt att genomföra. Om jag sitter på en seg lina, är inte det mitt eget problem?

JorgenL
2013-10-21, 20:13
Jag ogillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Låter alldeles för svårt att genomföra. Om jag sitter på en seg lina, är inte det mitt eget problem?

Problemet motionen avser att lösa är tex att vissa, de som har råd att ställa sina servrar vägg i vägg med börsens datorer, kan manipulera kurserna genom att lägga miljontals köp och säljorder, bara för att några hundra millisekunder senare dra tillbaka dem. Din sega lina är liksom inte relaterad till det problemet...

Jacob Hallén
2013-10-22, 00:43
Jag ogillar yrkande B09-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Begränsa möjligheterna att med automatisering manipulera kursrörelserna på finansiella marknadsplatser.Det är redan olagligt.

Snacka om drive-by-ogillande. Du har ju inte läst diskussionen i tråden. Syns på dina andra kommentarer också.

Doddyswe
2013-10-22, 07:15
Jag gillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Ett steg i rätt riktning. Jag ser gärna fler förslag i samma anda, då det handlar om att jämna spelplanen och effektivisera systemet. Skall dessutom bli intressant att se de andra partierna argumentera emot det och försöka behålla sina opinionssiffror.

Michael Ståhl
2013-10-24, 12:04
Jag ogillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Sådan nivå går inte att sätta.

Michael Ståhl
2013-10-24, 12:09
Jag gillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Idén är bra, men vem bär egentligen ansvaret för detta? Mottagare eller sändare av informationen?

Jacob Hallén
2013-10-24, 15:09
Jag gillar yrkande B09-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta för att garantera att prisinformation från en finansiell marknadsplats görs tillgänglig för alla intresserade parter med en samtidighet som säkerställer att ingen part får en handelsfördel på grund av tidsdifferensen vid leverans.Idén är bra, men vem bär egentligen ansvaret för detta? Mottagare eller sändare av informationen?

Det är otvetydigt att det är sändaren av informationen.

För kurspåverkande nyheter från ett börsnoterat bolag har styrelsen redan ett ansvar att den når marknaden på ett sätt som inte ger vissa parter en fördel. För kursinformation skulle man ge bolaget som driver handelsplatsen ett motsvarande ansvar.

Att otillbörligen försöka komma åt kursinformation innan den är publicerad är rimligen redan straffbelagt genom normal lagstiftning kring dataintrång.

Johan mlg Karlsson
2013-11-07, 11:00
Jag gillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Som Jacob skriver så skulle det här kunna lösas tex med avslut var 15:e minut. Med större och större del av börsens kapital "inlåst" i höghastighetshandel så riskerar vi en krash utav bara h-vete på bara några millisekunder. Vi KAN sänka hastigheten så mycket att någon hinner trycka på nödstopp - och vi BÖR också göra det. Bifall!

Michael Rapp
2013-11-07, 19:44
Jag gillar yrkande B09-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Lagstifta så att tempot på finansiella finansplatser återförs till en nivå där människor hinner fatta underbyggda beslut om köp och försäljningar.Jag har länge haft samma uppfattning som motionären. Det är genom den automatiserade höghastighetshandeln som omotiverade finanskriser kan uppstå. Ett sätt att motverka ofoget är att ett säljerbjudande icke får återtagas under 15 minuter. En svårighet härvid är att detta är en global fråga; kapitalet flyttar till de börser som har de för de professionella spekulanterna gynnsammaste villkor. Å andra sidan börjar även den längsta resan med det första steget.