handdator

Visa fullständig version : Motion B01: Sakpolitik: Arbetsmarknad: FAS-3 fast tvärtom [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-04, 11:32
FAS-3 har kritiserats hårt och skapar mycket rubriker. Många känner säkert att syftet med FAS-3 inte riktigt stämmer med hur det motiveras retoriskt.
För att dels få massmedial uppmärksamhet kring Piratpartiet i de klassiskt viktiga områdena och samtidigt retorisk skärpa föreslår jag ett slags ”Anti FAS-3”.
Förslaget går ut på att man genom ett ansökningsförfarande skall tillåta obeskattad betalning som läggs rakt på eventuella bidrag eller lön. Lagligt svartjobb! Orsaken till att man behöver ansöka om tillåtelse är framförallt att jobbet inte skall få konkurrera med fungerande branscher. Sverige beskattar arbete mycket högt och det innebär att en del efterfrågade tjänster blir för dyra, de utförs aldrig och om de nu utförs så är det i sällsynta undantagsfall.
Exempel på jobb kan vara ”följa barn till skolan”, ”gå ut med hundar”, ”rensa skräp på otillgängliga rastplatser” osv. Betalningen är helt upp till den som vill få jobbet utfört men jobbet måste annonseras ut för alla (för att undvika missbruk). I realiteten kommer endast personer som går på bidrag, studerande eller andra vara intresserade av dessa jobb då de har högst marginaleffekter. Om någon går på socialbidrag kan 1000 kronor vara värt för en veckas arbete om det läggs på toppen av bidraget. Samma lön för person med jobb är uteslutet.

Företag med FAS-3 anställda får 225 kronor per dag för att sysselsätta arbetslösa med något meningslöst, hela upplägget bygger på tvång. ”Anti FAS-3” sysselsätter arbetslösa med något meningsfullt och pengarna går till den arbetslöse, upplägget bygger på frivillighet.

flintberg
2013-10-07, 20:38
1) Jag tycker inte vi ska skapa motioner bara för att få uppmärksamhet i media. Jag tycker vi ska skapa uppmärksamhet i media genom att ha vassa och skarpa förslag. Inte skapa förslag bara för att de ska få uppmärksamhet.

2) Vem bestämmer vilka branscher som är aktuella? Vad gör man när EU-arbetare från fattigare länder kommer och med stöd av arbetsrätten arbetar gratis utan att skatta för småpengar och utnyttjas av arbetsgivare

3) Hur mycket pengar kan man tjäna? Om man tjänar 150.000 i månaden, är man fortfarande aktuell?

4) Varför inte bara bygga ut RUT istället, som täcker de områden du beskriver när du exemplifierar?

Är det inte bättre att man istället för att kasta ut ett system modifierar det på något sätt?

Rasmus Haglund
2013-10-07, 21:43
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att Obeskattad lön tillåts efter godkännande av kontrollorganJag får en känsla av att de som är i systemet med den nya anti-FAS-3 kommer att bli utnytjade och används mer eller mindre som slavar. Kanske är en bättre väg att begränsa vilken typ av arbete de kan ta och inte låta privata aktörer utnytja arbetskraften. Förslag på aktiviteter kan vara en extra vuxen i skolan/på ett äldreboende.

Per Ghosh
2013-10-07, 21:48
1) Jag tycker inte vi ska skapa motioner bara för att få uppmärksamhet i media. Jag tycker vi ska skapa uppmärksamhet i media genom att ha vassa och skarpa förslag. Inte skapa förslag bara för att de ska få uppmärksamhet.
Bäst är väl om det är både och, alltså både vasst och ger uppmärksamhet (området diskuterar i media)

2) Vem bestämmer vilka branscher som är aktuella?
Vi har många myndigheter och antingen får det här bli ytterligare en myndighet eller så skulle skatteverket kunna kontrollera. Kanske konkurrensverket

3) Hur mycket pengar kan man tjäna? Om man tjänar 150.000 i månaden, är man fortfarande aktuell?
Ja, vem som helst får ta jobbet. Men i praktiken kommer de som redan har bra inkomst att låta bli eftersom det inte alls är lika lönsamt för dem. Har man normalt jobb och exempelvis jobbar över så tjänar man bra mycket mer än vad man gör på ett sådant här jobb. Vanlig jobb ligger på nivåer så de saknar marginaleffekter, en övertidstimme ger extra klirr i plånboken.

4) Varför inte bara bygga ut RUT istället, som täcker de områden du beskriver när du exemplifierar?
RUT har samma marginaleffekter som alla andra jobb, inte alls samma sak. Ovanstående typ av jobb adresserar precis det problem som folk utanför arbetsmarknaden stöter på. Klivet mellan bidragsförsörjning och arbete blir långt då bidrag räknas ner med samma summa som man tjänar. I praktiken måste man över bidraget med några tusen för att alls se extra inkomster i plånboken om man räknar med fördyringar som ett arbete innebär.

Är det inte bättre att man istället för att kasta ut ett system modifierar det på något sätt?
Det är precis det som förslaget gör. Tror inte man kan modifiera på enklare sätt och som samtidigt som man träffar rätt målgrupp

Per Ghosh
2013-10-07, 21:51
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att Obeskattad lön tillåts efter godkännande av kontrollorganJag får en känsla av att de som är i systemet med den nya anti-FAS-3 kommer att bli utnytjade och används mer eller mindre som slavar.
Om ett system saknar marginaleffekt, hur får du ihop det med "slaveri"? Marginaleffekterna är det som gör att folket kan "manipuleras"

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:18
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Obeskattad lön ska tillåtas efter godkännande av kontrollorgan"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Per Ghosh
2013-10-07, 22:22
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Obeskattad lön ska tillåtas efter godkännande av kontrollorgan"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Finns det någon "tutorial" för det här? Inte helt lätt för oss "nybörjare"

flintberg
2013-10-07, 23:07
Så som det är utformat nu så kan man ju behålla bidraget man får som FAS-3 även om man jobbar heltid med obeskattade svartjobb om jag tolkar din text korrekt?

Nä, jag tycker det här låter som en utökad massiv förstärkning av RUT och tror den skulle få negativa skatteeffekter som är svåröverskådliga. Jag förstår intentionen men för radikalt för min smak.

Adam Eltér
2013-10-07, 23:10
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att Obeskattad lön tillåts efter godkännande av kontrollorganVad skulle det finnas för incitament för företagen att skapa de här jobben som inte redan finns idag? Poängen med FAS-3 är ju att företag inte ska förlora på att ge människor jobb (vilket som vi vet fungerar lite för bra).

Per Ghosh
2013-10-07, 23:16
Så som det är utformat nu så kan man ju behålla bidraget man får som FAS-3 även om man jobbar heltid med obeskattade svartjobb om jag tolkar din text korrekt?
Visst men denna typ av jobb kommer aldrig bli speciellt välbetalt. Så fort någon har möjlighet att betala lön på högre nivåer så är det en stark indikation om att jobbet inte platsar bland de som aldrig utförs på grund av för höga skatter mm.

Tjänar man 2000-3000 extra som läggs rakt på bidragen kan det vara värt en hel del timmar. Det finns exempelvis de som letar pantflaskor hela kvällar och då flera kvällar i veckan. Blir inte många hundringar men eftersom det läggs rakt på bidragen (staten ser inte pengarna) kan de ändå tycka det är värt ansträngningen.
Kriminalitet har samma fenomen. För en socialbidragstagare kan det vara värt att begå något brott även om brottet endast ger en tusenlapp extra. Orsaken till varför det är så lockande är att det är pengar som läggs rakt på bidragen. Mycket låg lön sett till arbetsinsats och dessutom hög risk men ändå värt det.

Per Ghosh
2013-10-07, 23:20
Jag ogillar yrkande B01-Y01:att Obeskattad lön tillåts efter godkännande av kontrollorganVad skulle det finnas för incitament för företagen att skapa de här jobben som inte redan finns idag? Poängen med FAS-3 är ju att företag inte ska förlora på att ge människor jobb (vilket som vi vet fungerar lite för bra).

Inga, det här är inte jobb som företag skapar. Ideella föreningar, privatpersoner mm kommer förmodligen vara de som skapar dessa jobb. Kanske kommuner.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:57
En stor del av de jobb som går under FAS3 skapas av idella föreningar typ statsmissioner, studieförbund och liknande.

Per Ghosh
2013-10-08, 00:27
En stor del av de jobb som går under FAS3 skapas av idella föreningar typ statsmissioner, studieförbund och liknande.
Skillnaden är att när de skapas av dessa organisationer så är det organisationerna som tjänar på att skapa jobbet. Tror jag läst om företag som enbart lever på att sysselsätta FAS-3 personer.
Den som deltar i FAS-3 förstår också att det är något meningslöst man håller på med.

Aktuellt förslag innebär att det finns ett behov som är tillräckligt stort för att någon skall vara beredd att betala för det och pengarna går till den som arbetar.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:34
För det första anser jag inte alls att det är belagt att Fas 3 inte fyller sitt syfte. Faktum är att de flesta enligt undersökningar är nöjda med sin plats, att Fas 3-platserna fyller en bra funktion i att hjälpa föreningar, församlingar och små verksamheter, och att upp till 30% får jobb - vilket är mycket givet att gruppen långtidsarbetslösa är svårplacerad. Sedan finns det en mindre grupp inom Fas 3 som är starkt missnöjda. Typiskt är detta lång-lång-långtidsarbetslösa som inte har hittat någon egen plats utan blivit anvisade en plats. Dessutom finns det en problematik kring vissa företag som utnyttjar reglerna... men...

... för det andra anser jag att Piratpartiet inte ska ha någon åsikt i frågan. Det finns ingen mirakellösning när det gäller att hantera långtidsarbetslösa och hjälpa dem tillbaka till försörjning. Låt de andra partierna käbbla om vilken lösning som är bäst.

För det tredje anser jag att konceptet med "obeskattad lön" är för stort för att smygas in genom en motion som kritiserar Fas 3. Om vi ska driva en linje med obeskattad lön, då ska vi inte smyga in det genom en missnöjesmotion utan skriva en riktig motion som tar ställning till obeskattad lön och dess konsekvenser för samhället i stort - inte bara med fokus på långtidsarbetslösa.

Peter Johansson
2013-10-08, 10:06
Fas 3 är inte något bra många är missnöjda ytterligare statliga pengar som göder små företagarnas fickor. Till exempel ett secondhand/loppis varuhus på pappret 7 anställda men med ytterligare 25st fas3are. Summa 100000kr rakt ner i företagetsfickor per månad = 0 till fas3aren.

Anti fas3 som i förslaget ökar den social turismen vi har redan gott om rumänska tiggare i våra städer runt om i Sverige. Många faktum försäljare jag ser har utom nordisk utseende så vi bör inte bifalla motioner som spär på utanförskapet.

YRKAR AVSLAG

JorgenL
2013-10-08, 20:13
Finns det någon "tutorial" för det här? Inte helt lätt för oss "nybörjare"

Om du vill ändra ditt yrkande så klickar du "Lägg motyrkande" på det gamla och skriver ett nytt.

Sen kan du dra tillbaka, eller ännu snyggare, jämka ditt gamla yrkande med det nya. Då försvinner det gamla, och det nya ligger kvar.

JorgenL
2013-10-08, 20:14
Fast "Jämka" funkar visst inte riktigt just nu hörde jag, så bara dra tillbaka ditt gamla när du lagt ett motyrkande.

Per Ghosh
2013-10-08, 22:19
Jag har lagt yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteMarginaleffekt kan beskrivas som det ökade konsumtionsutrymme någon får för att ta ett arbete. Bidragssystemets utformning där 100% dras av för varje krona som tjänas innebär att person som får arbete med kort arbetstid (några dagar) kan gå back. Fördyringar arbetet innebär täcks inte upp samtidigt som bidragen räknas ner med samma summa som man får i lön. Både anställd och arbetsgivare vet givetvis det här. Därav finns inget intresse från någon sida att anställa på kort arbetstid, arbetsgivare vet att anställd kommer söka vidare och anställds motivation är låg då det ekonomiska utbytet är negativt. Klivet från bidragsförsörjning till arbete blir därför mycket långt då en bidragstagare ofta behöver gå från 100% i bidrag till 100% arbete.

Per Ghosh
2013-10-08, 22:19
Jag har dragit tillbaka yrkande B01-Y01: Obeskattad lön tillåts efter godkännande av kontrollorgan

Anna Blixt
2013-10-09, 12:02
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteOgillar eftersom jag anser att detta ligger för långt ifrån våra kärnfrågor och går in för mycket på ren fördelningspolitik.

Per Ghosh
2013-10-09, 14:32
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteOgillar eftersom jag anser att detta ligger för långt ifrån våra kärnfrågor och går in för mycket på ren fördelningspolitik.
Med den grundinställningen så röstar man väl nej på allt som inte är kärnfrågor? Finns det inte något övergripande beslut om att Piratpartiet skall bredda sig?

JorgenL
2013-10-09, 18:29
Jag har lagt yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteMarginaleffekt kan beskrivas som det ökade konsumtionsutrymme någon får för att ta ett arbete. Bidragssystemets utformning där 100% dras av för varje krona som tjänas innebär att person som får arbete med kort arbetstid (några dagar) kan gå back. Fördyringar arbetet innebär täcks inte upp samtidigt som bidragen räknas ner med samma summa som man får i lön. Både anställd och arbetsgivare vet givetvis det här. Därav finns inget intresse från någon sida att anställa på kort arbetstid, arbetsgivare vet att anställd kommer söka vidare och anställds motivation är låg då det ekonomiska utbytet är negativt. Klivet från bidragsförsörjning till arbete blir därför mycket långt då en bidragstagare ofta behöver gå från 100% i bidrag till 100% arbete.

Är inte detta i princip redan en antagen ståndpunkt?

Förra mötet antog den här formuleringen:
Piratpartiet verkar för att försörjningsstödet endast gradvis räknas ner pga extra inkomster för att undvika tröskeleffekter som motverkar att man tar sig ur bidragsberoende.

Iofs, så säger det beslutet specifikt "försörjningsstödet", men såvitt jag vet så är det väl i huvudsak där man har nedräkningsproblemet?

simon556
2013-10-09, 22:06
Jag gillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteJag gillar yrkandet att det finns en incitament att ta extremt lågavlönade jobb öppnar upp en helt ny arbetsmarknad, så länge det inte finns ett krav från systemen för arbetslös att ta dessa jobb ser jag inte hur detta kan missbrukas. Bara för arbetaren att säga upp sig om det inte funkar.

Per Ghosh
2013-10-09, 22:21
Iofs, så säger det beslutet specifikt "försörjningsstödet", men såvitt jag vet så är det väl i huvudsak där man har nedräkningsproblemet?
Det finns olika sätt att sänka marginaleffekter. Att räkna ner försörjningsstöd med en lägre procentsats än 100% är en teknik. Den här formuleringen är bredare (låser sig inte vid en viss teknik) och tänkte fylla på med andra förslag.

Henrik Brändén
2013-10-10, 12:50
Jag gillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteDet här vidgar ett ställningstagande vi redan gjort en aning, och det tror jag är bra.

AndersLindbäck
2013-10-10, 13:14
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteDet är tvärt om - ökande marginaleffekter ökar incitamentet att ta ett jobb.

Per Ghosh
2013-10-10, 14:39
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteDet är tvärt om - ökande marginaleffekter ökar incitamentet att ta ett jobb.

Det ökar incitament att ta ett jobb man inte trivs med och det blir färre jobb att ta. Ökad arbetslöshet!

AndersLindbäck
2013-10-10, 14:56
Det ökar incitament att ta ett jobb man inte trivs med och det blir färre jobb att ta. Ökad arbetslöshet!

Så om folk tar jobb så ökar arbetslösheten ?

Per Ghosh
2013-10-10, 16:04
Så om folk tar jobb så ökar arbetslösheten ?
Höga marginaleffekter ökar jämviktsarbetslösheten. Det måste till för höga marginaleffekter innebär ett starkare skydd för de inne på arbetsmarknaden och det i sin tur är inflationsdrivande. För att dämpa den effekten måste riksbanken öka räntan om arbetslösheten sjunker för mycket

AndersLindbäck
2013-10-10, 21:09
Höga marginaleffekter ökar jämviktsarbetslösheten. Det måste till för höga marginaleffekter innebär ett starkare skydd för de inne på arbetsmarknaden och det i sin tur är inflationsdrivande. För att dämpa den effekten måste riksbanken öka räntan om arbetslösheten sjunker för mycket

I dagsläget så vore det bra med mera inflationstryck då vi haft flera år med för låg inflation. Samtidigt har inte riksbanken våga sänka räntan tillräckligt pga husbubblan.

Så ja sverige behöver större inflationstryck för att minska arbetslösheten. När då inflationen tar fart och folk får jobb så kan man då börja se på åtgärder för att minska jämviktsarbetslösheten.

En sak i taget. Först måste vi rädda ekonomin.

Per Ghosh
2013-10-10, 23:45
I dagsläget så vore det bra med mera inflationstryck då vi haft flera år med för låg inflation. Samtidigt har inte riksbanken våga sänka räntan tillräckligt pga husbubblan.

Så ja sverige behöver större inflationstryck för att minska arbetslösheten. När då inflationen tar fart och folk får jobb så kan man då börja se på åtgärder för att minska jämviktsarbetslösheten.

Inflationen är mycket hög om man räknat på pengamängd, det gör vi inte. Och därför blir det bubblor.

De som tjänar på inflation är:
Folk med arbete som kan räkna upp lönen efter inflationen
De som är högt skuldsatta
Ägare av sådant som stiger med inflation

De som förlorar är arbetslösa, bidragstagare, folk som sparat massa pengar

Inflationspolitik är grymt och folk lär sig dåliga beteenden som gör det mycket svårare att få ordning på ekonomin

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:39
KPI inflationen är idag 0.1% - de som då jagar inflationsspöket ägnar sig åt fel saker imho.

Fredrik Eldh
2013-10-17, 14:24
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteVi bör inte verka för full sysselsättning, utan snarare verka för en värld där inte alla behöver arbeta.

Per Ghosh
2013-10-17, 14:54
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteVi bör inte verka för full sysselsättning, utan snarare verka för en värld där inte alla behöver arbeta.
Sänkta marginaleffekter gör att folk kan arbeta mindre, man kommer kunna anpassa livet efter hur mycket tid man har.

Total arbetstid med sänkta marginaleffekter kommer bli mindre eftersom man slipper en hel del jobb som endast är byråkrati och liknande, istället fokuseras arbeten till efterfrågade tjänster

Michael Ståhl
2013-10-24, 11:39
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteKommer leda till missbruk och svårare för individer att få "vita" jobb. Lämpligare väg vore att istället reformera bidragssystemet och minska marginaleffekten den vägen.

anderserk
2013-11-06, 16:06
Jag ogillar yrkande B01-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verka för att marginaleffekter sänks för personer som uppbär bidrag via offentliga medel och därigenom korta vägen från arbetslöshet till arbeteVi bör inte verka för full sysselsättning, utan snarare verka för en värld där inte alla behöver arbeta.

Lönearbeta, vill säga. Vi som känner till allt gratisjobb som görs på nätet bör väl vlija underlätta sånt - basinkomst? som samtidigt tar bort alla marginaleffekter till lönearbete.

anderserk
2013-11-06, 16:22
Grundfrågan är väl - hur skaffar vi oss en "jobbpolitik", utifrån våra grundvärderingar, inklusive våra kunskaper om hur Internet fungerar, och det som händer där. Främja fritt skapande av kultur, lärande och spridande av kunskap, bevarande av integritet. Integriteten först: Vi har en situation där eventuell tillväxt alltmer används till att rationalisera via mekanisering och datorisering, flytt av jobb annorstädes eller ökad press på dem som redan har jobb. Att i detta läge behandla dem som inte kan få lönearbete som man gör i dag är inte integritetsfrämjande. Snarare förnedrande och kreativitetshämmande. Det enklaste sättet, som på sikt kan bli oundvikligt, är att garantera alla en försörjning på enkel nivå via basinkomst av något slag - utan piska men med olika medel för att stimulera enskild och gemensam kreativitet - just det, kunskap och kultur -- den politik vi redan har, kompletterad med motsvarande möjligheter afk. Stödja samlingslokaler, öppna verkstäder, aktiva bibliotek etc. Framtidens "produktion" kommer mer att handla om kreativ samverkan som inte sabbar naturresurser och miljö. Vem ska vara föregångare i att se detta, om inte vi, som "jobbar gratis" på nätet tillsammans med hela open source-rörelsen, hemsidesdrivare, bloggare, musik- och videomakare etc. Givar-och delarekonomi med basinkomst i grunden...