handdator

Visa fullständig version : Motion B40: Sakpolitik: Skola: Motverka snedrekrytering till högre utbildning [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-04, 16:09
Ansökningarna till högre utbildning är idag snedfördelade inom tekniska sektorn. Bara cirka 1 av 4 är kvinnor till många civilingenjörsutbildningar samtidigt som kvinnor är i majoritet i de flesta icke-tekniska utbildningarna. Denna snedrekrytering vore det bra att minska på genom att man inför ett kampanj för att skapa intresse för tekniska utbildningar hos kvinnor tidigt i skolan.

Då man redan i ansökan till gymnasiet väljer vilka utbildningar man sedan har möjligthet att läsa på högskola så ha så är det bra att redan där införa aktiviteter för att stimulera fler kvinnor att söka sig till utbildningar som gör att de sedan kan söka in på civilingenjörsutbildningar och andra tekniska utbildningar.Civilingenjörsutbildning leder normalt till höga livslöner genom att de fungerar som inkörsport till att göra karriär och det är inte ovanligt att en VDar på börsbolag har en sådan examen. Detta är en bättre lösning än att kvotera in kvinnor i börsföretags styrelsen för att då skapa förebilder för att få fler kvinnor och läsa till ingenjörer – för de aldra flesta har ingen aning om vilka som sitter i börsföretagens styrelser.


Det behövs därför uppmuntran så fler tjejer redan i grundskolan lär sig att uppskatta de tekniska ämnena och vågar söka till civilingenjörsprogrammen.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:26
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Det skall finna informationskampanjer eller aktiviteter på grund- och gymnasieskolor för att påverka individer att söka utbildningar så det blir mindre snedrekrytering till högre utbildning."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

Tommten
2013-10-11, 23:12
Ordet "snedrekrytering" implicerar att det är ett problem att kvinnor och män statistiskt sett vill göra olika livsval när det gäller vilken utbildning dom väljer.

Motivera varför det är ett problem att människor vill välja på det sättet som dom vill välja?

Motivera varför ska det vara ett politiskt mål att försöka forcera fram en statistisk likhet mellan kvinnors och mäns livsval när människor redan är nöjda med att dom får göra sina egna val?

AndersLindbäck
2013-10-11, 23:56
Motivera varför ska det vara ett politiskt mål att försöka forcera fram en statistisk likhet mellan kvinnors och mäns livsval när människor redan är nöjda med att dom får göra sina egna val?

Varför finns det då kvinnor som driver kravet att man skall införa kvotering till börsbolagens styrelsen och tvinga in kvinnor där ?

Tyder inte på nöjdhet.

Tommten
2013-10-12, 00:46
Motionen handlar ju om utbildning. Du vill med politiska medel försöka förändra hur människor av olika kön väljer utbildning. Motivera varför det är ett problem att människor vill välja på det sättet som dom vill välja idag.

Jacob Hallén
2013-10-12, 14:45
Motionen handlar ju om utbildning. Du vill med politiska medel försöka förändra hur människor av olika kön väljer utbildning. Motivera varför det är ett problem att människor vill välja på det sättet som dom vill välja idag.

Intressant, jag tolkade snedrekrytering som en socioekonomisk faktor och inte som en genusfaktor.

Tommten
2013-10-13, 12:42
Intressant, jag tolkade snedrekrytering som en socioekonomisk faktor och inte som en genusfaktor.Han vill med poltiska medel försöka forcera fram en situation där kvinnor gör andra utbildningsval än dom gör idag. Det viktiga är att människor får välja själva. Kvinnornas egna val är inte ett fel som behöver lagas.

Tommten
2013-10-13, 12:55
Det behövs därför uppmuntran så fler tjejer redan i grundskolan lär sig att uppskatta de tekniska ämnena och vågar söka till civilingenjörsprogrammen.
Okej, så anledningen att inte fler tjejer söker sig till civilingenjörsprogrammen skulle alltså vara för att dom inte törs söka dit? Har du något som helst belägg för det?

AndersLindbäck
2013-10-13, 13:05
Han vill med poltiska medel försöka forcera fram en situation där kvinnor gör andra utbildningsval än dom gör idag. Det viktiga är att människor får välja själva. Kvinnornas egna val är inte ett fel som behöver lagas.

Målet är en informationkampanj så folk kan göra mera upplysta val.

De flesta väljer yrken utifrån de yrken de känner till. Då det idag finns få kvinnliga civilingenjörer så blir det även per automatik även få kvinnor som söker sig till dessa utbildningar.

En av sverige fördelar är vårt högutbildade arbetskraft och då bör vi självklart se till att de mest kunniga och mest lämpade utbildas till
den utbildning som bäst tar tillvara deras naturliga förutsättningar.


PS som yrkandet är skrivet så kan det även använda för att informera män.

Tommten
2013-10-13, 13:31
Jag har lagt yrkande B40-Y02:att mötet antar sakfrågan ”Det är viktigt att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett kön. Piratpartiet motsätter sig informationskampanjer eller aktiviteter om utbildningar på grund- och gymnasieskolor som är anpassade för att locka till sig individer av ett specifikt kön.”Det viktiga är att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett könstillhörighet. Detta präglar på lång sikt en inställning om att könstillhörigheten är irrelevant, och är mycket viktigare än att med propaganda försöka få fler av ett visst kön att gå en viss utbildning för att försöka "rätta till" statistik.

AndersLindbäck
2013-10-13, 13:32
Jag ogillar yrkande B40-Y02:att mötet antar sakfrågan ”Det är viktigt att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett kön. Piratpartiet motsätter sig informationskampanjer eller aktiviteter om utbildningar på grund- och gymnasieskolor som är anpassade för att locka till sig individer av ett specifikt kön.”Samma som B40-Y01 men uttryckt med andra ord

Henry Rouhivuori
2013-10-13, 13:34
Jag har lagt yrkande B40-Y02:att mötet antar sakfrågan ”Det är viktigt att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett kön. Piratpartiet motsätter sig informationskampanjer eller aktiviteter om utbildningar på grund- och gymnasieskolor som är anpassade för att locka till sig individer av ett specifikt kön.”Det viktiga är att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett könstillhörighet. Detta präglar på lång sikt en inställning om att könstillhörigheten är irrelevant, och är mycket viktigare än att med propaganda försöka få fler av ett visst kön att gå en viss utbildning för att försöka "rätta till" statistik.
Du pratar om kön, originalyrkandet gör inte det.

Henry Rouhivuori
2013-10-13, 13:41
Jag ogillar yrkande B40-Y02:att mötet antar sakfrågan ”Det är viktigt att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett kön. Piratpartiet motsätter sig informationskampanjer eller aktiviteter om utbildningar på grund- och gymnasieskolor som är anpassade för att locka till sig individer av ett specifikt kön.”Snedrekrytering har fler orsaker än kön, därför avslag på ett yrkande som endast tar upp könsaspekten.

Tommten
2013-10-13, 16:30
Du pratar om kön, originalyrkandet gör inte det.Läst brödtexten och syftet med hela motionen?

Henry Rouhivuori
2013-10-13, 16:34
Läst brödtexten och syftet med hela motionen?
Jag förstår och är med på syftet med motionen. Originalyrkandet är tillfyllest med motionens syfte.

Tommten
2013-10-13, 16:41
Jag ogillar yrkande B40-Y02:att mötet antar sakfrågan ”Det är viktigt att varje individ ges intrycket att dom är lika välkommen till en utbildning oavsett kön. Piratpartiet motsätter sig informationskampanjer eller aktiviteter om utbildningar på grund- och gymnasieskolor som är anpassade för att locka till sig individer av ett specifikt kön.”Samma som B40-Y01 men uttryckt med andra ord
Nej det är inte samma. Det är motsatsen. Specifikt pratar du om att försöka förändra kvinnors utbildningsval istället för att kvotera in kvinnor i börsföretags styrelse. Väljer dom inte som du vill så är det ett problem som behöver lösas. Målet blir ju då att locka tjejer att söka på ett annat sätt, att ändra fördelningen. Inte att neutralt belysa att alla är välkommen.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:35
Bifall på yrkande B40-Y01.
Däremot Anders så tror jag att fler vdar är civilekonomer än civil ingenjörer idag.

Andreas Kasp
2013-10-18, 10:15
Däremot Anders så tror jag att fler vdar är civilekonomer än civil ingenjörer idag.
Stämmer och på civilekonomutbilningen har vi en majoritet av kvinnor.

Andreas Kasp
2013-10-18, 10:45
Ogillar yrkande B40-Y01 av följande skäl.
1) Jag anser att det är upp till varje universitet och skola att styra sina informationskampanjer.
2) Redan idag har brukar universitet gå ut med kampanjer för sina teknikutbildningar riktade till specifikt till tjejer. De verkar dock inte ha någon effekt. Det finns även tjejteknik aktiviteter och liknande på högstadienivå, som vekar ha lite större effekt. Det som yrkandet gäller görs redan frivilligt.
3) Orsaken till att det ändå är 1 på 4 tror jag beror på att problemet till snedrekrytering till tekniska utbildningar ligger långt tidigare än när det är dags att välja universitetsutbildning eller gymnasieinrikting. Det är fortfarande allt för vanligt att unga tjejer redan på lågstadiet får lära sig att det där med matematik, det är svårt och tråkigt.(Även allt för många killar bör tilläggas men inte i lika stor utsträckning)
4) De flesta skolor är medvetna om detta och jobbar på det, men det är inte bara skolornas ansvar utan även föräldrar och alla runt om. Lösningen på problemet är anser jag därför snarare vara en attitydförändring än en lagförändring.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 11:43
Jag har lagt yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.För att illustrera en poäng om valfrihet och snedfördelningar.

Tommten
2013-10-18, 23:53
Jag gillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Jag gillar detta yrkande eftersom det beskriver på ett bra sätt varför B40-Y01 är ett riktigt dåligt yrkande. B40-Y01 har samma ambition. Det är ett dåligt mål att sträva efter.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:56
Jag ogillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Förutsätter att yrkandet är någon form av satir?

AndersLindbäck
2013-10-20, 13:13
Jag ogillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Sluta trolla!

Tommten
2013-10-20, 15:59
Jag ogillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Sluta trolla!Du borde jämka dig med yrkandet. Det stämmer väl överens med brödtexten i din motion.

Anna Blixt
2013-10-20, 20:53
Jag ogillar yrkande B40-Y01:att mötet antar sakfrågan ”det ska finnas informationskampanjer eller aktiviteter på grund- och gymnasieskolor för att påverka individer att söka utbildningar så det blir mindre snedrekrytering till högre utbildning.”Ogillar, eftersom jag dels inte anser att "snedrekrytering" förekommer - det är individens eget val, inte skolan som rekryterar. Dels eftersom jag inte anser att snedfördelning mellan könen på olika utbildningar nödvändigtvis är något som måste åtgärdas eller ens motarbetas.

simon556
2013-10-21, 19:48
Jag ogillar yrkande B40-Y01:att mötet antar sakfrågan ”det ska finnas informationskampanjer eller aktiviteter på grund- och gymnasieskolor för att påverka individer att söka utbildningar så det blir mindre snedrekrytering till högre utbildning.”Lyckas man inte hitta dessa utbildningar idag kanske man inte ska ta och gå dem heller. Är övertygad om att problemet ej ligger här information är idag väldigt lättillgänglig så detta är inget annat än val fläsk för dem som ej har insikt.

Michael Ståhl
2013-10-24, 14:13
Jag ogillar yrkande B40-Y01:att mötet antar sakfrågan ”det ska finnas informationskampanjer eller aktiviteter på grund- och gymnasieskolor för att påverka individer att söka utbildningar så det blir mindre snedrekrytering till högre utbildning.”För otydligt vad som faktiskt menas så det skulle kunna resultera i vad som helst.

JorgenL
2013-10-26, 18:59
Jag ogillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Det vore önskvärt om man låter bli att använda omröstningssystemet till "att illustrera poänger".

Andreas Bjärnemalm
2013-11-03, 15:33
Jag ogillar yrkande B40-Y03:att tvinga kvinnor som visar på tekniskt ointresse att välja ett teknikintensivt yrke med fokus på teoretisk fysisk.Det här är ett tramsyrkande som mötespresidiet egentligen tycker ligger utanför alla motioners område, då mötet inte behandlar trams.
Mötespresidiet vill dock inte sätta en praxis om att lyfta ut yrkande med tramsighet som argument, det skulle kunna missbrukas, och därför är yrkandet inkluderat för votering.

AndersLindbäck
2013-11-03, 20:18
Jag gillar yrkande B40-Y01:att mötet antar sakfrågan ”det ska finnas informationskampanjer eller aktiviteter på grund- och gymnasieskolor för att påverka individer att söka utbildningar så det blir mindre snedrekrytering till högre utbildning.”Elever behöver informeras om vilka utbildningar som finns hur de leder till bra jobb inför framtiden.

Jan-Erik M
2013-11-04, 19:20
Som jag har förstått det är det snedrekrytering till hela högskolan, där närmare dubbelt så många kvinnor som män läser vidare, de är majoritet i bl.a. medicin, juridik, humaniora, genusvetenskap... Kanske skulle man kampanja för att tjejer ska läsa mindre och killar mer.

Vad jag istället föredrar är som många tidigare talare, låt universiteten administrera sådana kampanjer själva. Och låt politiken vara könsneutral.

AndersLindbäck
2013-11-04, 20:10
Som jag har förstått det är det snedrekrytering till hela högskolan, där närmare dubbelt så många kvinnor som män läser vidare, de är majoritet i bl.a. medicin, juridik, humaniora, genusvetenskap... Kanske skulle man kampanja för att tjejer ska läsa mindre och killar mer.


Det beror på att det idag finns en kultur bland unga killar som säger att det är fult att studera.

Tommten
2013-11-05, 01:36
Det beror på att det idag finns en kultur bland unga killar som säger att det är fult att studera.
Nej.