handdator

Visa fullständig version : Motion B38: Sakpolitik: Skola: Betyg i skolan [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 12:12
"Att mäta kunskaper med betyg är som att försöka mäta hur många sekunder det går på en liter med linjal."

Tyvärr hittar jag inte var detta citat kommer ifrån, det upprepades ofta då vi diskuterade betyg i Elevorganisationen mellan 1980-1990, som organisationen redan då var emot.

Denna motion handlar om att Piratpartiet bör anta ståndpunkten att betyg skall tas bort från skolan. Från alla nivåer hela vägen upp till universitetet.

Jag tänkte inte orda speciellt mycket om detta, förutom att säga att de många negativa effekter som betyg har inte på något betydande sätt uppvägs av de eventuella, vanligtvis svårbevisade fördelar som betyg har. Men även att det finns ingen som helst anledning att en institution (tex grundskolan) skall se som sin uppgift att sortera ut vilka elever skall skall få träda in i nästa institution (tex gymnasiet). Det kan de göra själva.

http://morelearning4morestudents.files.wordpress.com/2012/11/einstein-exam-cartoon.jpg
(Källa (http://morelearning4morestudents.com/tag/multicultural-learning-and-teaching/))

Mer läsning
Börja med vad den otroligt kloka forskaren och pedagogen Alfie Kohn skriver om betyg och deras effekter. Häri finnns även ett antal referenser.

From Degrading to De-Grading (http://www.alfiekohn.org/teaching/fdtd-g.htm)

För den som undrar över hur man motiverar människor utan belöning och bestraffning utan betyg, vilket är de två saker betyg vanligen försvaras med, så kan det vara av intresse att ta del av vad man har lärt sig om vad som motiverar människor de senaste 100 åren. Det finns numera helt nya svar på samma fråga och straff/belöning-diktomin som det enda som motiverar människor att göra saker har man i stort sett övergett. Daniel H. Pink har skrivit en intressant bok i detta ämne, Drive. Han har även gett ett intressant föredrag om saken här:

Drive – The Surprising Truth About What Motivates Us (Bokus)
(http://www.bokus.com/bok/9781847677693/drive/)

Dan Pink: The puzzle of motivation - TED Talks (http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation.html)

rrkrvAUbU9Y

Läs gärna även boken Visible Learning av John Hattie som innehåller en metastudie av 800 studier där man forskar på metod och huruvida den metoden har något bevisad effekt på inlärningen. Det intressanta med den boken är den ger en poäng till ett antal vanliga metoder som pedagoger försöker genomföra för att förbättra inlärning och resultat.

Visible Learning (Bokus)
(http://www.bokus.com/bok/9780415476188/visible-learning/)
Vad som har absolut högst effekt i hela boken, av alla 800 studier, är att elever bedömer sitt eget lärande. Intressant bok.

flintberg
2013-10-07, 21:16
Det stämmer och jag håller i grunden med om ditt resonemang även om jag inte är helt säker på att jag delar att vi ska avskaffa betyg som slutsats.

Hattie är ju numera välkänd bland de flesta pedagoger. Och det är helt rätt - formativ bedömning (när bedömningen formas av alla som berörs av processen - eleven själv, andra elever, läraren, och sker i dialog kontinuerligt) är absolut överlägsen summativa nedslag i form av prov och annat (som möjligen kan fungera som diagnostiska utvärderingar av var man befinner sig innan man börjar kunskapsinhämtningen eller som en slags kvantitativ bedömning.

Men jag tror att det viktiga är att fokusera på att istället arbeta för att kvalitativa bedömningsmetoder som formativ bedömning, peer learning (elever bedömer elever) och annat får en likvärdig plats som betyg, innan vi avskaffar det. Anledningen är enkel. Utan betyg och utan betygskriterier blir det än svårare för en disparat lärarkår att både fånga upp svaga elever, och ge rättvisa jämförelsebara betyg. En svag lärare kan missa en elev med särskilda behov och "teoretiska" elever som lär sig på "traditionellt" sätt får istället en nackdel gentemot de socialt begåvade eleverna. Då har vi bara en annan slags förskjutning.

Men FÖR att vi ska verka för att få in mer kvalitativa bedömningsformer i berörd lagstiftning. Jag tror vi behöver i så fall begära en utredning om betygsreform som inte handlar om bokstavskombinationer utan om hur vi jämför och bedömer lämplighet till t.ex. universitetens intag.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:29
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

puggan
2013-10-07, 22:27
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Betyg i förskolan känns lite väl tidigt, men att ta bort betyg helt känns fel

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:22
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.betyg behövs för att dels ge elev mål att kämpa mot och dels för att kunna urval vem som är bäst lämpad att gå på en utbildning.

Carl Johan Rehbinder
2013-10-07, 23:41
Att något "känns fel" är knappast ett relevant argument.

Carl Johan Rehbinder
2013-10-07, 23:45
Nej, barn har en naturligt drift att lära sig saker, och betygen fyller snarare en destruktiv funktion än konstruktiv när det gäller motivation.

Dessutom är betygen extremt dåliga verktyg för att bedöma kompetens.
Naturligtvis kan man inte bara avskaffa betygen utan att samtidigt förändra systemet i grunden, men det är ett bra första steg.
Ett mycket bättre system, som dessutom skulle vara mer individanpassat, vore att man redan i grundskolan hade som på universitetet enstaka kurser som man tentar av, i sin egen takt. Då kan man ta sig framåt i egen takt utan att ständigt få höra att man är "efter de andra" (typ dum i huvudet), eller att man är besvärlig.

Idag är skolan framför allt ett likriktningsmaskineri, och det är inte vad vi behöver i ett framtida samhälle.

Taz_1999
2013-10-07, 23:59
Anders Lindbäck: Om du svarar "betyg behövs för att dels ge elev mål att kämpa mot och dels för att kunna urval vem som är bäst lämpad att gå på en utbildning.", så inser jag att du inte tagit del varken av motionens text eller de källor jag refererar till och vad som står i dessa?

Att baserat på mycket lite i information som du gör när du ogillar yrkandet så ifrågasätter jag om du har lärt dig tillräckligt om denna fråga för att delta i diskussionen om den?

Bara yrkandet och vilka missuppfattningar man har med sig i bagagen är alltså inte tillräckligt för en seriös diskussion i denna seriösa fråga.

Du har helt enkelt fel vilket framgår av motionens text, länkarna och filmerna:

Betyg behövs inte för att motivera. De fungerar inte så. Alla som vet något om "gameification" vet att det finns långt bättre metoder för att motivera människor och det visar även den forskning som presenteras i den nämna boken.

Att göra urval är en funktion skolan har idag, men bevisen tyder alltså på att det finns ingen som helst mening med att göra det. Varför skall en institution sortera ut vilka som passar in på nästa institution? Det är helt idotiskt.

Sedan har betyg förutom detta många negativa effekter som gör att de varken är motiverande eller bra sorteringsinstrument.

Men om du trots detta vill ogilla yrkandet, i strid med sunt förnuft, vetenskap, vad man vet om inlärning och motivation och och vidhålla att dagens system är det allra bästa vi kan åstadkomma, när bevisen tornar upp sig för att det inte är så, så har du förstås all rätt att göra det.

Men det vore sjukt bra om detta radikala, kloka, väl underbyggda och evidensbaserade förslag och för en valrörelse intresseväckande förslag gick igenom.

AndersLindbäck
2013-10-08, 01:12
Att göra urval är en funktion skolan har idag, men bevisen tyder alltså på att det finns ingen som helst mening med att göra det. Varför skall en institution sortera ut vilka som passar in på nästa institution? Det är helt idotiskt.

Idag finns ju standardiserat vad man förväntas kunna genom att ha läst en viss kurs. Därmed har man standardiserat även vilken kunskap som skall förväntas has hos eleven som får ett visst betyg.

Det är ett effektivt sätt att genomföra urval av elever. Kostnaden för varje institution att för sig själva räkna ut vilka som ansöker som är bäst är rätt hög. En person som söker 10 högre utbildningar måste då utvärderas 10 ggr.

Kostnadseffektivitet gör att betyg fungerar bra för samhället.

Taz_1999
2013-10-08, 01:27
Men jösses Anders. Du finner alltså att hantera 10 ansökningar, vilket förmodligen kostar några hundralappar, är billigare än det arbete som lärare lägger utför på 12 år av skolan. Där de sätter ett betyg i varje ämne, två gånger per år, baserat på dussintals prov per termin med dussintals frågor i, som de konstruera, delar ut, samlar in. Sedan rättar de var och en av svaren eleverna lämnat. Sedan tar de dessa resultat gör lite statistik på dem och sedan för de in i register för att få fram ett resultat? Ett betyg. Så den administrationen finner du vara billigare än... men herregud...

För övrigt så kostar det förstås inte ett dugg att det tex på läkarlinjen som har massor med avhopp och där man även har högst betygskrav alltså då med det system du förespråkar helt enkelt plockar in fel personer som inte fullföljer utbildningen?

Så att betyg skulle vara billigare är nonsens. Rent och skärt nonsens.

Att du helt ignorerar de stora mängder med bevis som står i motionstexten som du uppenbarligen fortfarande inte har läst, som representerar enorma kostnader i det nuvarande systemet med betyg och de många negativa konsekvenser de har på familjeliv, psykisk ohälsa hos barn och självförtroende för elever, gör att du helt enkelt har noll i trovärdighet i att diskutera dessa frågor överhuvudtaget.

Sedan verkar ditt argument vara av typen "ser inte skogen för alla träd som står ivägen".

Om du skall delta i diskussionen, försök att höja ribban och komma med relevant kritik och inte är fullt så fantasilösa invändningar och ansträng dig för att kunna bevisa dem också. Det vora kanoners! :)

Självklart kan man konstruera antagningssystem till högre utbildning som är gör att personer som söker till flera utbildningar hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Alltså varför i hela friden skulle man inte kunna det? Tror du att alla andra är idioter eller?

Jag har alltså bevisat mitt förslag med källor. Talar du emot förslaget, får du vederlägga källorna.

AndersLindbäck
2013-10-08, 01:34
Du finner alltså att hantera 10 ansökningar, vilket förmodligen kostar några hundralappar, är billigare än det arbete som lärare lägger utför på 12 år av skolan.

Till gymnasiet kanske med 10 ansökningar per elev så 100 000 elever per årskull gånger 10 dvs 1 miljon ansökningar.

Taz_1999
2013-10-08, 02:03
Anders,

I motionstexten och i yrkandet står inget om att borttagandet av betyg skall innebära att en instans som tex Verket för högskoleservice skall tas bort det med. Siffror på ett papper är alltså inte det enda man kan basera antagningar på, det är bara du som tror det.

Det är bara då som din beräkning blir aktuell. Dessutom, gör motsvarande beräkning för det jobb som utförs av lärare under 12 år i grundskolan som ger kvalitativt sett dåliga mätdata för bedömning om en elev skall komma in på en viss utbildning eller inte. Som läkarutbildningen (och många andra) visar.

Det står heller inget om att en motsvarande instans för antagning inte kan komma ifråga för lägre stadier, tex gymnasiet. Det finns till stor del då kommuner har gemensam antagning.

Det står heller inget i motionen om, och det är heller inte bevisat på något sätt att verksamheten i skolan under 12 år inte skulle lämna ett enda spår efter sig. Att eleverna minsann kan lämna skolan som tomma blad. Du verkar tro att om man tar bort betyg så finns minsann ingenting annat. Noll information helt enkelt. Varför tror du det?

Det står en alldeles utmärkt harang med många exempel på vad man kan ersätta betyg med i en av de många länkar som du fortfarande vägrar läsa, så jag undrar vad ditt deltagande i denna viktiga och seriösa diskussion har för syfte? Varför kan du inte se några möjligheter?

http://www.vhs.se/

Som sagt, relevant och icke fantasilös kritik, underbyggd med fakta vore toppen. Kan du inte i alla fall försöka med det? Se möjligheterna! :)

Här är exempel på ett brev till gymnasier från grundskolor, läs alltså det här, fundera på möjligheterna i något nytt och bättre antagningssystem och de exempel som finns med nedan, det finns massa kul att göra.

SIDEBAR B:
A Letter for Colleges

We at ______________ High School believe our graduates are uniquely qualified to take advantage of what your institution of higher learning has to offer because they are interested in what they will be able to learn rather than in what grade they will be able to get. By the time they leave us, our students have grown into scholars, and that's due in large part to the absence of traditional ratings. Students in other schools spend much of their time and mental effort keeping track of their grade-point averages, figuring out what is required for an A and then doing only that and no more. At ___________, that time and energy are devoted exclusively to encountering great ideas and great literature, using the scientific method, thinking like an historian or a mathematician, and learning to speak and write with precision. Our students not only think clearly - they take joy in doing so . . . precisely because their efforts have not been reduced to letters or numbers.

The enclosed transcript includes a wealth of other information about the applicant - a descriptive list of the courses s/he has completed and the special projects and extracurricular activities s/he has undertaken, as well as what selected members of our staff have to say about the student as a thinker and as a person. We believe that these data, together with the personal essay you may request and the interview we hope you will conduct, will give you a rich and complete portrait of this applicant such that a list of grades would add little in any case.

Källa: http://www.alfiekohn.org/teaching/fdtd-g.htm

Taz_1999
2013-10-08, 02:06
Opps, fel länk, detta är rätt:

Verket för högskoleservice har lagts ner och ersatts av Universitets och högskolerådet som gör samma sak:

http://www.uhr.se/

AndersLindbäck
2013-10-08, 02:29
. Siffror på ett papper är alltså inte det enda man kan basera antagningar på, det är bara du som tror det.


Det är ett sätt man kan sköta antagningarna på. Det funkar bättre och är mera kostnadseffektivt än att t.ex. läsa 20 000 ansökningar till 500 platser på en populär utbildning och försöka finna vilka av dessa 20 000 som är bäst för dessa 500 platser.

Ett sådant urval är i praktiken omöjligt att göra på ett bra sätt på de få dagar som man har på sig att göra urvalet. Det enda som fungerar då är automatiserade system som betyg utgör.

Per Ghosh
2013-10-08, 02:37
Det är ett effektivt sätt att genomföra urval av elever.
Det är ett otroligt dålig systemet, systemet har inga som helst möjligheter att upptäcka talanger, systemet dödar snabbt elevers intressen.

Vad systemet däremot uppmuntrar är lydnad, den som lyder bäst får bäst betyg

Per Ghosh
2013-10-08, 02:43
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Så som betygen är utformade idag så har det mycket lite att göra med kunskaper, de är nästan helt inriktade på måluppfyllelse och lydnad. Konsekvenserna ser man nästan dagligen via alla rapporter om hur elevers studieresultat blir sämre och sämre.

Möjlighet att mäta sina kunskaper på ett trovärdigt och valfritt sätt är bättre. Det borde även vara en hjälp för lärarna får då får de också en indikation om vad som fungerar och vad som inte fungerar i deras yrke

flintberg
2013-10-08, 06:55
Låt oss hyfsa debatten.

Det finns en bred samsyn i skolan att summativ bedömning (prov och betyg) är svaga mätare. Det behövs en viss gemensam normalisering och kalibrering dock, i form av nationella prov för att se till att det man kallar för kunniga individer på en ort också motsvarar vad man kallar kunniga invidider på en annan. Vi behöver statistik och mätning i samhället för att fånga upp trender och se om de politiska styrinstrument vi har går åt rätt håll.

Det är ett argument för nationella prov och för någon form av slutsummering. Låt vara att den kan se ut på andra sätt än idag, och att den kanske ska vara bredare än en siffra eller fokusera på ett visst ämne.

Det andra är att någon form av signal till föräldrar, en begriplig summering av vilka ämnen eleven är stark eller svag i, var det brister eller om det finns t.ex. dyslexi, är viktiga. Att helt ta bort betygen och lita på att alla plötsligt blir utmärkta på att bedöma utan några betyg och därmed inte heller några betygskriterier är vanskligt. Det förutsätter den perfekta läraren och att alla lärare är likvärdiga i sin behandling av alla elever. Så är inte fallet och samhället måste försöka ge alla elever en rimlig chans, även om man har en duktig/dålig lärare.

Att göra helt individuella bedömningar som enda urval i alla intag, på såväl gymnasieskola som universitetens linjer, gör dels att våra elever inte kan söka utbildningar utomlands där man fortfarande använder betyg, dels att man pålägger kommunerna enorma kostnader. Idag sitter i småkommunerna ca 2, i storkommunerna ca 4+ personer som jobbar heltid med antagning till gymnasiet och omplaceringar i grundskolan. Då har man ändå betygen att använda (med alla undantag och special som blir resultatet av detta) och rätt avancerade systemstöd. Jag arbetar just nu med en utredning av effektiviseringen av antagningssystemen för gymnasiet t.ex och ser vilket massivt jobb det är. Att ta bort betygen är i det närmaste att skapa kaos.

Det jag HAR tilltro till, är hur man kommer fram till att elev X i slutändan ska ha Y i betyg och vad man kompletterar betyget med. Jag har inga problem med att betygen ska åtföljas av en kvalitativ berättelse, också den reglerad i betygskriterierna och att man ska använda kvalitativa och formativa metoder för att landa i vilket betyg en elev har. Samt att vi ska arbeta än mer för att få bort jämförelsen mellan betyg, men där har vi kommit långt. Idag är betygen individuella, det var de inte på min tid, då fanns X antal 5:or som fick delas ut i en viss klass.

Så: Vi behöver kunna jämföra för intag till universitet på ett snabbt, enkelt sätt och vi behöver se till att elever kan söka sig utomlands.

Vi behöver också betyg för att lärarna ska få enhetlighet i sitt stöd i betygsarbetet och för att elever, lärare och förälder ska ha en gemensam grund att stå på vad en utvärdering betyder, oavsett om eleven flyttat från Burträsk till Ystad eller gått på friskola i Stockholms innerstad.

Vi ska skapa en bättre skola, men jag skulle vilja att vi håller oss från att kasta oss frågor på ett så radikalt sätt. Vill vi förändra hur betygen påverkar, låt oss börja med att förändra vad det är som betygssätts och hur, snarare än deras existens.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:16
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Som f.d. undervisande lärare tror jag på betygen som redskap för att bedöma och följa upp elevernas fram- och motgångar. Att ta bort betygen gynnar ingen.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:30
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Ola har helt rätt.

Anna Blixt
2013-10-08, 17:59
Jag vill också påpeka att det är fullkomligt otillräckligt att bara slå fast att "betygen ska bort" utan att föreslå någonting att ersätta dem med. Vi behöver kunna bedöma eleverna enligt någon form av betygsskala, dels för att kunna jämföra nationellt och dels för att kunna skapa möjligheter för internationella samarbeten. Elevers talanger kan visst komma i ljuset även genom betyg - men detta blir tydligare ju fler steg betygsskalan har.

Betygen kompletteras idag av nationella prov, och till vissa högskoleutbildningar kompletteras de av talangprover (t.ex. till konstnärsutbildningar).

Att kontinuerligt arbeta med betyg är också ett utmärkt sätt att hålla kontakten med föräldrar på ett lättförståeligt sätt. Om alla utvärderingar ska göras med ord istället, så förlorar man tydligheten och jämförbarheten.

Dessutom vill jag rikta lite kritik mot motionen - städa upp den! Det som länkas till är böcker och klipp som skulle ta dussintals timmar att läsa igenom. Läsarna av motionen uppmanas till och med att gå och köpa en bok i ämnet. Det är inte ett bra sätt att skriva en motion på - motioner ska vara lättöverskådliga och inte kräva vare sig inköp eller egen forskning för att man ska kunna läsa och hänga med i dem.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 20:36
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag tycker att betyg inte hör hemma i de lägre årskurserna, men jag är inte övertygad om att betyg ska tas bort helt och hållet.
Jag förstår att det är svårt att mäta betyg rättvist, men tills vi har ett bättre system tycker jag att vi ska ha betygssystemet kvar.

Henrik Brändén
2013-10-08, 21:11
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag tycker att betyg inte hör hemma i de lägre årskurserna, men jag är inte övertygad om att betyg ska tas bort helt och hållet.
Jag förstår att det är svårt att mäta betyg rättvist, men tills vi har ett bättre system tycker jag att vi ska ha betygssystemet kvar.
Ett bättre system för att uppnå vaddå?

flintberg
2013-10-08, 21:38
Vi behöver en bedömning av elever av följande skäl:

1) Kunna märka om elever har olika former av inlärningssvårigheter genom att vi tar olika mätvärden som indikerar om eleven är stark eller svag i ett område

2) Kunna jämföra elever på nationell basis så att olikheter i själva utvärderingen av lärare inte blir helt subjektiv och därmed djupt orättvis och olikbehandlande

3) låta våra elever i sverige söka utbildningar utomlands

4) hantera antagning till gymnasiet. man kan inte hålla individuella intervjuer med samtliga elever som ska söka till gymnasiet och högskolan, det är en sisyfosuppgift som dessutom är extremt arbiträr och öppnar upp för korruption och felbehandling i enorma proportioner.

När folk klagar på betyg är det för att betygen är trubbiga. Låt oss istället göra bedömningsgrunden bättre så att det faktiskt visar bättre ungefär var vi är. Och kanske komplettera i olika årskurser med annat istället.

Henrik Brändén
2013-10-09, 14:47
Vi behöver en bedömning av elever av följande skäl:

1) Kunna märka om elever har olika former av inlärningssvårigheter genom att vi tar olika mätvärden som indikerar om eleven är stark eller svag i ett område

2) Kunna jämföra elever på nationell basis så att olikheter i själva utvärderingen av lärare inte blir helt subjektiv och därmed djupt orättvis och olikbehandlande

3) låta våra elever i sverige söka utbildningar utomlands

4) hantera antagning till gymnasiet. man kan inte hålla individuella intervjuer med samtliga elever som ska söka till gymnasiet och högskolan, det är en sisyfosuppgift som dessutom är extremt arbiträr och öppnar upp för korruption och felbehandling i enorma proportioner.

När folk klagar på betyg är det för att betygen är trubbiga. Låt oss istället göra bedömningsgrunden bättre så att det faktiskt visar bättre ungefär var vi är. Och kanske komplettera i olika årskurser med annat istället.

i) Betyg fungerar på alla nivåer dåligt som urvalsinstrument för högre studier. Ungefär lika dåligt som lottdragning, om man tittar på betygens förmåga att förutsäga hur bra en sökande ska klara en högreutbildning. Till de allra flesta utbildningar är antalet sökande i realiteten inte så mycket större än antalet platser att man inte rätt enkelt kan ha fri antagning. Till den handfull utbildningar som är undantag kan man ha olika former av inträdesprov/intervjuer, speciellt designade för att fånga upp dem med fallenhet och just de förkunskaper som krävs för just den utbildningen. (Med undantag, naturligtvis, för den trängsel till utbildningar på Stockholms innerstadsgymnasier, som det fria skolvalet skapade.)

ii) Jämförelser av elever på nationell basis görs säkrare med gemensamma nationella prov än genom de betyg läraren sätter.

iii) Det övergår mitt förstånd att man ska behöva sätta betyg för att se om en elev har sådana svårigheter att hen behöver särskild hjälp.

Henrik Brändén
2013-10-09, 14:54
Jag var en varm betygsanhängare medan jag själv var elev och student. Sedan jag tillbringat en tid på andra sidan katedern har jag blivit övertygad om att betygen både är meningslösa och destruktiva.

1) Betygen är destruktiva, därför att de tvingar läraren att utforma undervisningen så att hen får många tillfällen att mäta det som staten bestämt att betygen ska avspegla. Och det man måste göra för att mäta kunskaper och insikter är ofta helt andra saker än de man bör göra för att förmedla dem, och hjälpa eleverna att finna dem. Betyg försämrar skolans möjligheter att undervisa.

2) Betygssättning av levande elever extremt subjektiv. När jag fick ta över klasser från kollegor vars omdöme jag har stort förtroende för skilde ändå i genomsnitt ett halvt av de gamla betygsstegen G-VG-MVG per elev mellan min och kollegans bedömning. Av samma elev. Därför att man även som mycket skicklig lärare lägger märke till olika saker, och värderar dem olika. Betygsättning kan därför aldrig bli rättvis, hur mycket man än joxar med regelverk kring rättning av prov, dokumentation osv.

3) Urval från betyg fungerar lika dåligt som urval genom lottning för att hitta dem som sedan visar sig prestera bäst på en utbildning. På de flesta utbildningar är i slutänden antalet som vill gå så nära antalet platser att man skulle kunna avskaffa hela antagningscirkusen. På de få utbildningar som verkligen behöver ett urval skulle lottdragning vara lika effektivt och rättvist som betygsintagning. Inträdesprov designade för just den utbildningen skulle vara mycket effektivare, och antagligen också rättvisare.

Nicholas Miles
2013-10-09, 16:23
Just nu föreslår motionens yrkande bara att betygen ska slopas, men inte vad de ska ersättas med vid t ex urval till högre utbildning (skriftliga omdömen? intervjuer? slumpen? högskoleprov? valbara kurser? ska universiteten få välja urvalskriterier själva?). Jag har hört att Oxford och Cambridge lyckas bra med intagningsintervjuer, men det är möjligt att folk här har andra idéer. Jag skulle hur som helst vilja se ett konkret yrkande om vilket system betygen ska ersättas med.

Rasmus Haglund
2013-10-09, 19:43
Ett bättre system för att uppnå vaddå?
Det är det bästa systemet vi har idag för att uppnå någon form av standard. Sedan kan man diskutera om betyg ska sättas på ett annat sätt, men det är den möjligheten vi har idag för att säga om en elev precis klarat en kurs eller klarat den med bravur.

Anna Blixt
2013-10-11, 13:59
i) Betyg fungerar på alla nivåer dåligt som urvalsinstrument för högre studier. Ungefär lika dåligt som lottdragning, om man tittar på betygens förmåga att förutsäga hur bra en sökande ska klara en högreutbildning. Till de allra flesta utbildningar är antalet sökande i realiteten inte så mycket större än antalet platser att man inte rätt enkelt kan ha fri antagning. Till den handfull utbildningar som är undantag kan man ha olika former av inträdesprov/intervjuer, speciellt designade för att fånga upp dem med fallenhet och just de förkunskaper som krävs för just den utbildningen. (Med undantag, naturligtvis, för den trängsel till utbildningar på Stockholms innerstadsgymnasier, som det fria skolvalet skapade.)

ii) Jämförelser av elever på nationell basis görs säkrare med gemensamma nationella prov än genom de betyg läraren sätter.

iii) Det övergår mitt förstånd att man ska behöva sätta betyg för att se om en elev har sådana svårigheter att hen behöver särskild hjälp.

Att påstå att betyg fungerar dåligt för antagning är rent uppåt väggarna fel. Dels ignorerar du helt den upplevda rättviseaspekten som kommer sig av att man sätta tydliga numerära gränser, dels ignorerar du helt att de med bäst fallenhet för ett yrke inte behöver vara de som gör bäst ifrån sig på en intervju, och dels hävdar du helt felaktigt att betygen inte säger någonting om elevens inlärningsförmåga. Betygen säger mycket om elevens inlärningsförmåga. En elev som har toppbetyg i alla ämnen har bättre chanser att klara av en läkarutbildning än en elev som har svaga betyg i de flesta ämnen, förutom ett lysande betyg i bild. Man kan säga ganska mycket genom att titta på en elevs betygsbild.

Dessutom undrar jag - vem ska bära kostnaden för alla dessa intervjuer? Om jag söker en läkarutbildning i Umeå, Malmö och Stockholm, ska jag betala resorna till intervjuerna / talangproverna själv då? Eller betalar du åt mig? Resor runt i Sverige för att intervjua för många olika utbildningar kan kosta en hel månads CSN. Skapar det en rättvisare situation? För vem?

Nationella prov ges inte i alla ämnen. Nationella prov fungerar också mycket illa i många ämnen, som inte är lätt jämförbara. Olika kommuner kan fokusera på olika saker och olika lärare kan lägga upp undervisningen på olika sätt. Att genomföra nationella prov i samtliga ämnen kräver en total omarbetning och standardisering av alla ämnen - vilket inte är riktigt önskvärt.

Ett underkänt betyg tar mycket mer skruv hos både föräldrar och elever än utvärderingar i stil med "Ja, Kalle har ju lite svårt med matten". Betygen behövs för framgångsrik kommunikation, för ofta råkar man på situationen att vare sig föräldrarna eller barnet förstår allvaret i en utvärdering som kommer i ord. De förstår däremot ett underkänt betyg. Många förnekar att problemen finns. De säger "Jo, men min lelle Kalle, han tar det i sin egen takt". Det säger de inte om ett betyg.

Per Ghosh
2013-10-11, 14:36
Jag har lagt yrkande B38-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad objektivitet och en förändring till att skolan bedömer kunskaper istället för som idag när fokus ligger på måluppfyllelse.

Tommten
2013-10-11, 19:16
Det kanske är bättre att koncentrera sig på att betygens funktion inte ska vara att möjliggöra antagning till vidareutbildningar?

Dvs, att koncentrera sig på att skolor inte får använda sig av betygskrav för att släppa in folk på en vidareutbildning. Något slags intyg på att man har vissa relevanta förkunskaper måste skolan förstås kunna kräva ändå.

Betygen säger mycket om elevens inlärningsförmåga. En elev som har toppbetyg i alla ämnen har bättre chanser att klara av en läkarutbildning än en elev som har svaga betyg i de flesta ämnen, förutom ett lysande betyg i bild. Man kan säga ganska mycket genom att titta på en elevs betygsbild.
Jag håller inte med dig. När det gäller inlärningsförmågan så kanske dåliga betyg säger att skolans inlärningsmetoder inte passade eleven, men mest av allt säger bra betyg att eleven hade uthållighet nog att traggla sig igenom ett extremt långdraget system där eleven har lyckats med att plugga in tråkig information för att få betyg i något som troligen är helt irrelevant för hur bra personen kan vara som tex läkare. Betygsbilden har ju inte någon direkt koppling alls till hur bra läkare personen kan bli.

simon556
2013-10-12, 00:11
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Detta är ett vettigt förslag som jag kan stödja. Om det skulle genomföras kan äntligen skolan fokusera på att lära ut och inte kontroll. Tänk vad mycket resurser som skulle kunna läggas på bättre saker än alla kontroll system i skolan. Lärare sitter helger och kvällar året om och rättar prov efter prov efter prov. Tänk om läraren istället kunde ta bort den tiden då skulle den tid de spenderar på arbetstid med att rätta prov gå till att lära ut istället och när lärare får vara lediga efter att de gått hem skulle kanske ansökningarna till lärarprogrammet öka något.

Bifall

Anna Blixt
2013-10-12, 13:03
Jag ogillar yrkande B38-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad objektivitet och en förändring till att skolan bedömer kunskaper istället för som idag när fokus ligger på måluppfyllelse.Yrkandet är obegripligt. Vi har idag kunskapsmål, och det är detta som bedöms vid betygssättning, dvs man bedömer uppfyllelse av kunskapsmål. Ska vi förespråka en linje där vi inte siktar på att uppfylla några mål? Vad menas?

ololizoz
2013-10-12, 16:39
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Men vad ska det ersättas med?

flintberg
2013-10-12, 17:32
I argumenterandet kring detta pratar nästan alla av er bara om intagning till gymnasiet. Jag kanske tror det är ett resultat av att många här är akademiker, men skolpolitik för mig, där ligger universitetet som en mycket liten del i en stor kaka av andra frågor.

Antagning till gymnasiet är den största intagsproceduren vi har och att säga att "betyg ska bort" är dels trubbigt (menar man att inga elever ska bedömas, eller att kvantifierade mätningar ska bort, eller att nuvarande betygssystem ska bort eller att bedömningen ska ske på andra grunder än de i huvudsak kvantitativa?)

Not till Henrik B: Att göra bedömningar av unga elever så att man hittar detta är inte alls ovanligt. En elev som får kontinuerligt svaga betyg börjar man göra undersökningar på. Eleven byter ofta skola mellan olika årskurser t.ex. och betygen är det som följer med. Det kan chockera men få lärare har möjlighet att läsa in alla sina kanske 200 elever i en grundskola för att se hur de var och en individuellt har utvecklats innan de kom till just den läraren.

Att ha någon form av övergripande struktur för hur vi utvärderar, som inte BARA är en individuell detaljredogörelse av varje individ (som då blir än mer subjektiv beroende på vem som tolkar med ökad nepotism och inget skydd i systemet för mänskliga fel alls).

Så jag kvarstår i min åsikt. Ändring av hur vi tittar på betyg så att de blir mer i linje med piratideologin om individuell bedömning, se varje människas förutsättningar och arbeta för dem (även de duktiga eleverna som behöver stöd också), det är jag för.

Att radikalt avskaffa betyg känns trubbigt, och kontraproduktivt.

Spam
2013-10-13, 09:47
Jag har lagt yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Betyg anses av många (även här på forumet/mötet) som objektiva och därför rättfärdigar att dra alla barn över "betygskammen". Det är dock ett fundamentalt fel eftersom barn är individer som är unika och olika.

Ett betygssystem kan inte se till ett barn som en helhet. En lista med betyg som förs över från lärare till lärare kommer inte hjälpa läraren att förstå barnet, och därför kommer barnet inte att få rätt hjälp i sin skolgång för att uppfylla sin potential.

Skolan ska verka för att vi ska utveckla människor till lyckliga, glad och starka individer som inte faller för samhällets många tryck. Människor som känner sig självsäkra och mår bra i sig själva bidrar till ett betydligt bättre samhälle.

Om det behövs från nationellt/statligt synsätt en metod för att kvantifiera vissa kunskapsämnen i skolan kan nationella prov eventuellt fylla syftet.

Spam
2013-10-13, 10:06
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg skall bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.betyg behövs för att dels ge elev mål att kämpa mot och dels för att kunna urval vem som är bäst lämpad att gå på en utbildning.Mjae. Jag kände iaf ingen målsättning med betyg i skolan även om jag överlag hade höga betyg. Inte tror jag heller att de som som låg på låga betyg kände speciellt hög motivering med dem....

Det finns andra sätt att motivera och uppmuntra lärande som är betydligt effektivare än betyg!

Anna Troberg
2013-10-15, 13:40
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Betyg är ett otroligt trubbigt redskap för att bedöma utveckling under skolgången och lämplighet inför universitetsstudier. Det är dags att se sig om efter bättre alternativ.

AndersLindbäck
2013-10-15, 14:24
Jag ogillar yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Betyg var för mig ett utmärkt sätt att se hur min skolgång förändrades och hur jag genom att plugga kunde öka mina betyg.

Spam
2013-10-15, 15:37
Jag ogillar yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Betyg var för mig ett utmärkt sätt att se hur min skolgång förändrades och hur jag genom att plugga kunde öka mina betyg.

Så du tycker att betygen fungerade utmärkt som "helhetssyn på dig och att se till att både det mentala och själsliga fick utvecklas till fullo utefter din kapacitet och dina möjligheter. Nä, jag tror inte det. Snarare är det förmodligen så att du hade egen möjlighet att ta tillvara på din tid för att förbättra dina resultat - och den möjligheten hade du även haft oavsett vilka system som används för att bedöma dina kunskapsnivåer.

Menar du att det inte finns andra sätt att motivera och följa upp kunskaper, förståelse och själslig (personlig) utveckling som kan fungera bättre än graderade betyg?

JorgenL
2013-10-15, 20:36
Jag ogillar yrkande B38-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad objektivitet och en förändring till att skolan bedömer kunskaper istället för som idag när fokus ligger på måluppfyllelse.VEM verkar? PP, lärare, rektor, staten, trafiksäkerhetsverket???
Omöjligt yrkande.

Per Ghosh
2013-10-15, 21:05
Jag ogillar yrkande B38-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad objektivitet och en förändring till att skolan bedömer kunskaper istället för som idag när fokus ligger på måluppfyllelse.VEM verkar? PP, lärare, rektor, staten, trafiksäkerhetsverket???
Omöjligt yrkande.
Måste man skriva ut piratpartiet?

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:55
Måste man skriva ut piratpartiet?

ja

AndersLindbäck
2013-10-16, 00:03
Jag har lagt yrkande B38-Y04:att att mötet antar ställningstagandet "Betyg är omstridda och kan vara obarmhärtliga men samtidigt så är det idag den effektivaste sättet att hantera gradering av hur elever lärt sig det de skall lära sig i skolan och behövs som underlag för att bestämma intag till utbildning på nästa nivå."Sverige behöver betyg. Det finns inget bättre system som rättvist kan gradera 100 000 barn så de kan välja rätt skola i nästa nivå på ett effektivt och enkelt sätt. Betyg är en bra avskiljare i hur bra någon kan klara av en utbildning och även om då små skiljander självklart kan bestå av olika lärare värderingar så är det rätt effektivt att se till att de som kommer in på en eftertraktad utbildning har stora chanser att klara av den.

Per Ghosh
2013-10-16, 00:19
Jag har lagt yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktIden som centern hade (och Finland har) är bra: C vill slopa skolplikten (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/c-foreslar-laroplikt-och-att-narvaroplikten-tas-bort_7752866.svd)

Henrik Brändén
2013-10-16, 00:19
Måste man skriva ut piratpartiet?
Gången är tänkt att vara följande. Medlemsmötet antar ett ställningstagande, där att-satsen är formulerad

att medlemsmötet antar ställningstagandet "xxx yyy zzz".

Sedan kikar någon genom mötesprotokoll/mötesforum, och copypejstar in det som står inom citattecken i alla bifallna yrkanden i listan över ställningstaganden. Så det man skriver inom citattecknet ska vara en mening eller ett kort stycke som är självförklarande. En mening utan subjekt är sällan det. :)

Det betyder att alla andra varianter av konstruktioner av yrkanden antingen leder till obegripliga formuleringar i listan, eller till att den som regigerar listan får försöka skriva om formuleringar som "att piratpartiet ska driva som sin politik att storkar inte får flyga mellan skorstenarna när de levererar bebisar" till något som är begripligt som en självständig mening, typ "Storkar ska inte få flyga mellan skorstenar när de levererar bebisar". Som synes tvingas man då göra små förändringar i formuleringar, som i olyckliga fall skulle kunna få betydelser att glida bort från det förslagsställaren och mötet avsett.

Därför: Snälla, skriv yrkanden där ni skriver precis det ställningstagande ni anser att partiet ska ha i sin lista, i fullständiga meningar, sätt citattecken omkring och kläm dit "medlemsmötet antar ställningstagandet".

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 13:29
Jag ogillar yrkande B38-Y04:att att mötet antar ställningstagandet "Betyg är omstridda och kan vara obarmhärtliga men samtidigt så är det idag den effektivaste sättet att hantera gradering av hur elever lärt sig det de skall lära sig i skolan och behövs som underlag för att bestämma intag till utbildning på nästa nivå."Ett intresse är i sig meriterande. Sedan kan man ha antagningsprov eller liknande, betyg är långt från en ända lösningen.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 13:38
Jag gillar yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Betyg leder till en tidig selektering av vilka elever som upplever sig själva som duktiga och de som anses sig värdelösa och inte orkar ta tag i fortsatt skolgång. En tidig stämpling via dåligt betyg innebär sämre självkänsla och försämrade antusiasm av eleven, vilket leder till sämre möjligheter senare i livet.

Genom att ta bort betyg är det lättare att se individer och behov. Det kan också minska antalet "misslyckade" elever i grundskolan som går ut utan betyg, studiemotivation, osv.

Åtminstone, om detta inte går igenom, bör betyget vara mellan lärare och elev och inte framföras offentligt inför andra elever för att minimera den skadliga påverkan.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 14:04
Jag ogillar yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Betyg var för mig ett utmärkt sätt att se hur min skolgång förändrades och hur jag genom att plugga kunde öka mina betyg.

På gymnasiet kanske, men jag ifrågasätter om det var så under grundskolan. På min tid fick man dessutom bara betyg under 8:e - 9:e året.

flintberg
2013-10-16, 14:32
Jag tror inte vi kan ta bort betyg utan att prata om vad det ska ersättas med. Det måste finnas något annat på plats.

1. Hur ska vi sköta intag till gymnasiet?
2. Hur ska vi sköta utlandsstudier på högskolenivå?
3. Hur ska vi sköta antagning till högskola för linjer som har högt tryck?
4. Hur ska vi hantera uppföljning av elever som behöver stöd?
5. Hur ska lärare bedöma elever? Eller ska vi inte bedöma elevers lärandeutveckling längre?
6. Hur ska en sådan bedömning undvika att bli beroende av en lärares och elevs individuella relation utan istället vara kunskapsfokuserad?
7. Hur ska administrationen av en sådan bedömning se ut?

Alla som är för motionen får gärna fundera på om de har svar på frågorna?
Det blir lite annars som att ta bort trafikreglerna för att de är dåliga.

En "cool idé" som ger lite mediastuns men som är helt omöjlig i praktiken i dagsläget. Om någon har exempel på ett skolsystem utan kvantifierad bedömning så får ni gärna peka på det, för jag känner inte till något.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 14:53
Jag vill också påpeka att det är fullkomligt otillräckligt att bara slå fast att "betygen ska bort" utan att föreslå någonting att ersätta dem med. Vi behöver kunna bedöma eleverna enligt någon form av betygsskala, dels för att kunna jämföra nationellt och dels för att kunna skapa möjligheter för internationella samarbeten. Elevers talanger kan visst komma i ljuset även genom betyg - men detta blir tydligare ju fler steg betygsskalan har.

Betygen kompletteras idag av nationella prov, och till vissa högskoleutbildningar kompletteras de av talangprover (t.ex. till konstnärsutbildningar).

Att kontinuerligt arbeta med betyg är också ett utmärkt sätt att hålla kontakten med föräldrar på ett lättförståeligt sätt. Om alla utvärderingar ska göras med ord istället, så förlorar man tydligheten och jämförbarheten.

Dessutom vill jag rikta lite kritik mot motionen - städa upp den! Det som länkas till är böcker och klipp som skulle ta dussintals timmar att läsa igenom. Läsarna av motionen uppmanas till och med att gå och köpa en bok i ämnet. Det är inte ett bra sätt att skriva en motion på - motioner ska vara lättöverskådliga och inte kräva vare sig inköp eller egen forskning för att man ska kunna läsa och hänga med i dem.


Jag ser betyg som en metod från en helt annan tid då skolan såg helt annorlunda ut. Betyg är en gammal arbetsmetod som är väl rotad inom skolan. Naturligtvis är det svårt att ändra väl rotade arbetsmetoder och göra något annat. Men jag torr inte de problemen de löser idag måste lösas med betyg.

Betyget är åtminstone tre saker idag:


Ett sätt att anta till vidare utbildning
Ett sätt att beskriva barnen inför föräldrarna
Ett sätt att hitta behov i klasser


Redan att det löser många problem på en gång är ett tecken på att systemet är dåligt och antagligen inte löser något så vidare bra.

Jag är helt säker på att det finns mycket bättre metoder att uppnå dessa saker på än genom att gradera barn på en skala. Bara man inte snöar sig inne på gamla arbetssätt.

Att beskriva barn inför föräldrar förutsätter också att föräldrarna kan göra något åt situationen. Allt för ofta ser jag att lärare har en tendens att skjuta över problem på föräldrar, möjligtvis kommet ur den gamla traditionen att man ska straffa elever genom att berätta för föräldrar, även om detta görs detta mer konstruktivt idag. Men föräldrarna kan oftast inte göra så mycket åt saken, och att dumpa problemet hos föräldrar löser sällan problemet. De kan bara ytterligare förstärka barnens syn på att de inte duger till när man tar problemet även till hemmen. Det måste vara lärarna som ansvarar för att eleverna får en jämn och bra utbildning, de har betalt för att göra detta. Inte föräldrarna. Därför ser jag inte varför en skriftlig eller muntlig redogörelse för hur det går för eleven inte ska räcka.

Att hitta behov som dyslexi kan göras med prov utan att offentliggöra resultatet. Att elever ligger efter kan man också se på provresultat utan att för den skull offentliggöra resultatet eller göra det till ett betyg.

Antagning kan göras med antagningsprov, intervjuer, etc. Det tar naturligtvis tid men det gör det ju att sätta betyg också.

Osv.

Jag brukar resonera som så att man inte ska utsätta barn för sådant man inte själv vill utsättas för. Och skulle vi börja sätta skriftliga omdömen på hur duktiga medlemmar är i detta parti är skulle detta antagligen leda till en otrevlig stämning. Inte ens lärare vill bli utvärderade.

AndersLindbäck
2013-10-16, 16:32
J
Jag brukar resonera som så att man inte ska utsätta barn för sådant man inte själv vill utsättas för. Och skulle vi börja sätta skriftliga omdömen på hur duktiga medlemmar är i detta parti är skulle detta antagligen leda till en otrevlig stämning. Inte ens lärare vill bli utvärderade.


Det görs idag. Den enhet som sköter sådant heter valberedningen.
Dock är betygen hemliga.

flintberg
2013-10-17, 09:12
I bara Göteborgsregionen där jag bland annat verkar så är det 10000 elever som söker till gymnasiet varje år. Det finns 200 skolor i regionen. Ska alla skolor intervjua alla elever och sen ska dessutom antagningsenheten som sköter administrationen och består av 6 personer, ta hand om all placering? Ledsen, men jag får inte ihop det.

flintberg
2013-10-17, 09:16
jag är absolut för att ändra på hur betyg hanteras - men jag tror inte lösningen är "ta bort".

Spam
2013-10-17, 10:06
I bara Göteborgsregionen där jag bland annat verkar så är det 10000 elever som söker till gymnasiet varje år. Det finns 200 skolor i regionen. Ska alla skolor intervjua alla elever och sen ska dessutom antagningsenheten som sköter administrationen och består av 6 personer, ta hand om all placering? Ledsen, men jag får inte ihop det.
Är det enbart de med högst betyg som förtjänar en plats? 10000/200 = 50 sökande till varje skola..

Det finns andra sätt än betyg för att utvärdera kunskapen. Jag tycker visst att vi kan ha som ståndpunkt att vilja slopa graderade betyg i grundskolan. I grunden innebär det att vi kommer jobba för att ta fram andra modeller för bedömning. I Englang, tex finns inte graderade betyg i grundskolan.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:29
Avslag samtliga yrkanden.

Anna Blixt
2013-10-17, 12:55
Jag ogillar yrkande B38-Y04:att att mötet antar ställningstagandet "Betyg är omstridda och kan vara obarmhärtliga men samtidigt så är det idag den effektivaste sättet att hantera gradering av hur elever lärt sig det de skall lära sig i skolan och behövs som underlag för att bestämma intag till utbildning på nästa nivå."Varför ska vi anta detta ställningstagande? Betygen finns redan, det är ingenting vi vill införa. Det här låter som ett ställningstagande som kanske hade varit intressant om det kom från Lärarnas Riksförbund.

Anna Blixt
2013-10-17, 12:57
Är det enbart de med högst betyg som förtjänar en plats? 10000/200 = 50 sökande till varje skola..

Det finns andra sätt än betyg för att utvärdera kunskapen. Jag tycker visst att vi kan ha som ståndpunkt att vilja slopa graderade betyg i grundskolan. I grunden innebär det att vi kommer jobba för att ta fram andra modeller för bedömning. I Englang, tex finns inte graderade betyg i grundskolan.

Det finns inga andra sätt än betyg som är någorlunda effektiva i stor skala.

Taz_1999
2013-10-17, 22:41
I bara Göteborgsregionen där jag bland annat verkar så är det 10000 elever som söker till gymnasiet varje år. Det finns 200 skolor i regionen. Ska alla skolor intervjua alla elever och sen ska dessutom antagningsenheten som sköter administrationen och består av 6 personer, ta hand om all placering? Ledsen, men jag får inte ihop det.

Det har nyligen kommit till min kännedom att du är en av de personer som blivit handplockade av Erik Einarsson till det sakpolitiska utskottet om utbildning. Det ställer dina inlägg i mina motioner i ett nytt ljus

I så fall så borde väl du kunna tänka ut hur man kan sköta antagningarna till högre utbildningar utan betyg? Om du funderar lite, kommer du verkligen inte på någonting? Du har inga ideer över huvud taget?

Man kan ifrågasätta alla möjliga antaganden som de har presenterats här ovan, halmgubbar och annat. Men du har alltså, inga som helst ideer på hur man kan sköta antagningen till högre nivåer? Utan betyg? Det är det enda man kan använda sig av?

Så jag frågar nu - kan du fundera ut något sätt man kan säkerställa att elever finner den utbildning de kommer att trivas med i livet, där de kommer att gå väl för dem, och som passar dem helt enkelt. Något de gillar att göra.

Säg att du var ansvarig för den enheten - hur skulle du lösa den uppgiften?

Jag själv har nämligen massor med svar då jag är en grymt kreativ person och ruskigt påläst, men jag tänkte hålla på dem ett tag, för att jag vill ge dig chansen att briljera lite. Visa vad du går för helt enkelt.

JorgenL
2013-10-17, 23:23
Jag ogillar yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktDet här är en motion som handlar om betyg i skolan, det här yrkandet ligger långt utanför motionens ämne enligt min uppfattning.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:18
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Om man liksom jag är missnöjd med hur dagens betygsystem är utformat så är de ingen bra lösning och ta bort dem och ersätta dem med ingenting, förbättra dem istället. Därför avslag.

Tommten
2013-10-18, 23:32
Jag har lagt yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktIden som centern hade (och Finland har) är bra: C vill slopa skolplikten (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/c-foreslar-laroplikt-och-att-narvaroplikten-tas-bort_7752866.svd)Det ena utesluter inte det andra. Bara för att man inför en läroplikt så behöver man inte ta bort skolplikten. Man skulle ju kunna ha både en skolplikt och en läroplikt.

Anna Blixt
2013-10-19, 13:52
Jag ogillar yrkande B38-Y03:att Graderade betyg (A-F, IG-MVG, 0-5, m.fl.) i grundskolan ska tas bort.

Skolan ska verka för en helhetssyn på barnet och att se till att både det mentala och själsliga får utvecklas till fullo utefter barnets kapacitet och möjligheter.Ju tidigare man börjar med betyg, desto mindre dramatik blir det kring dem. Skolsystem som har tidigare betyg har ofta en lugnare attityd gentemot betygen på högre stadium.

Anna Blixt
2013-10-19, 13:52
Jag ogillar yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktVad har detta med motionen att göra? Skriv en egen motion istället för att försöka smyga in sånt här via orelaterade motioner!!!

Anna Blixt
2013-10-19, 13:56
Det har nyligen kommit till min kännedom att du är en av de personer som blivit handplockade av Erik Einarsson till det sakpolitiska utskottet om utbildning. Det ställer dina inlägg i mina motioner i ett nytt ljus

I så fall så borde väl du kunna tänka ut hur man kan sköta antagningarna till högre utbildningar utan betyg? Om du funderar lite, kommer du verkligen inte på någonting? Du har inga ideer över huvud taget?

Man kan ifrågasätta alla möjliga antaganden som de har presenterats här ovan, halmgubbar och annat. Men du har alltså, inga som helst ideer på hur man kan sköta antagningen till högre nivåer? Utan betyg? Det är det enda man kan använda sig av?

Så jag frågar nu - kan du fundera ut något sätt man kan säkerställa att elever finner den utbildning de kommer att trivas med i livet, där de kommer att gå väl för dem, och som passar dem helt enkelt. Något de gillar att göra.

Säg att du var ansvarig för den enheten - hur skulle du lösa den uppgiften?

Jag själv har nämligen massor med svar då jag är en grymt kreativ person och ruskigt påläst, men jag tänkte hålla på dem ett tag, för att jag vill ge dig chansen att briljera lite. Visa vad du går för helt enkelt.

Jag skulle lösa det genom intagning genom betyg, eventuellt kompletterat med ett antal platser dit antagning kan ske genom intervjuer eller talangprov - dvs som det fungerar idag. Det är det enda sättet att få ett någorlunda rättvist system. Allting som baseras uteslutande på intervjuer / talangprover blir totalt subjektivt, och dessutom kostsamt både för skolan och för eleverna.

Jag som har arbetat 7 år inom skolan och studerat på ett antal olika kurser kan inte tänka mig något bättre system än betyg / högskoleprov för antagning, och jag ser inget behov av att ändra på hur det fungerar idag. Dagens intagningssystem är bra - det är också en valid slutsats att komma fram till som insatt i frågorna.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:56
Jag har dragit tillbaka yrkande B38-Y04: att mötet antar ställningstagandet "Betyg är omstridda och kan vara obarmhärtliga men samtidigt så är det idag den effektivaste sättet att hantera gradering av hur elever lärt sig det de skall lära sig i skolan och behövs som underlag för att bestämma intag till utbildning på nästa nivå."

Leffelini
2013-10-19, 14:28
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag håller helt med om att vi ska avskaffa betygssystemet. Jag rekommenderar att läsa Henrik Brändéns inlägg nedan. Som pirater pratar vi mycket om en ny slags skola som fokuserar på annat än faktaupprepning och en del av detta är att sluta fokusera på betyg i tron att de är mätbara när de egentligen inte alls är så bra på att mäta kunskap som många tror.

Per Ghosh
2013-10-20, 00:18
Jag ogillar yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktVad har detta med motionen att göra? Skriv en egen motion istället för att försöka smyga in sånt här via orelaterade motioner!!!
Motionsskrivandet har en hel del brister. Om ett halvår är det för sent

Tommten
2013-10-20, 09:09
Jag ogillar yrkande B38-Y05:att Avskaffa skolplikten och ersätta den med en läropliktLärare känner en plikt att lära ut redan nu. Det är ju det dom är anställd för att göra.

flintberg
2013-10-20, 11:04
Det har nyligen kommit till min kännedom att du är en av de personer som blivit handplockade av Erik Einarsson till det sakpolitiska utskottet om utbildning. Det ställer dina inlägg i mina motioner i ett nytt ljus

I så fall så borde väl du kunna tänka ut hur man kan sköta antagningarna till högre utbildningar utan betyg? Om du funderar lite, kommer du verkligen inte på någonting? Du har inga ideer över huvud taget?

Man kan ifrågasätta alla möjliga antaganden som de har presenterats här ovan, halmgubbar och annat. Men du har alltså, inga som helst ideer på hur man kan sköta antagningen till högre nivåer? Utan betyg? Det är det enda man kan använda sig av?

Så jag frågar nu - kan du fundera ut något sätt man kan säkerställa att elever finner den utbildning de kommer att trivas med i livet, där de kommer att gå väl för dem, och som passar dem helt enkelt. Något de gillar att göra.

Säg att du var ansvarig för den enheten - hur skulle du lösa den uppgiften?

Jag själv har nämligen massor med svar då jag är en grymt kreativ person och ruskigt påläst, men jag tänkte hålla på dem ett tag, för att jag vill ge dig chansen att briljera lite. Visa vad du går för helt enkelt.

Jag ogillar lite det jag uppfattar som härskarteknik i ditt svar. Du antyder att du sitter på en överlägsen mängd kunskap men av nåd låter du mig ge chansen att visa mig inför dig och vad jag går för. Det är en härskarteknik som kallas Förlöjligande och jag vänder mig mot den.

Jag har också en del erfarenhet och arbetar med skolutvecklingsfrågor i olika kommuner. Det finns många sätt att sköta antagning, men jag är inte FÖR din motion, så jag ser väldigt få anledningar att

Att lägga en motion om att "avskaffa" betyg är bara populistiskt och radikalt i mina ögon. Det handlar om att skaffa sig uppmärksamhet och visa hur häftig man är som vill ändra kraftfullt på saker. Men det är just den här typen av motioner som gör att PP har svårt att bli tagen på allvar. Vi kan inte bara börja med utgångspunkt i vad vi har för system idag, nej - istället måste man totalrasera allt som finns och börja om. Jag vet inte om du är bekant med hur organisationerna ser ut i kommunerna. En process så enkel som att ändra betygssystem från MVG-VG-G till A-F var en tre år lång process med massiv satsning på utbildning från Skolverkets sida där tiotusentals lärare i hela landet fick kompetensutveckling för att lära sig hur de nya kriterierna såg ut och hur man skulle tänka kring regelverket för att sätta rättvisa betyg.

Det finns en paroll som är viktigare än alla andra för de som håller på med antagning och betyg - det är ett ord som kallas "rättssäkerhet". Elevens antagning måste bli rättssäker. Och betygen har en extremt viktig roll att spela här. Ett individuellt omdöme som inte kan kopplas till nationella kriterier, dvs en lärare som bara "tycker" saker om sin elev, är en så rättsvidrig sak att det aldrig borde vara enda modellen för bedömning. Elever som inte har hög social kompetens utan är tysta men duktiga, kommer förfördelas. Elever som är lite stökiga men har potential kommer få sämre omdömen av lärare. Systemet måste nämligen även skydda elever till del från lärare som brister. Och själva antagningen kommer bli vansinnig och rentav omöjlig så som systemet ser ut.

I mina ögon är inte problemet att vi har betyg utan att vi har en osund relation till betyg och att vi har en förlegad syn på vad som mäts genom betygen. Detta är på väg att förändras och jag liksom många önskar att förändringsarbetet gick fortare fram.

Men jag är inte populist eller anarkist och därför kan jag aldrig någonsin föreslå att ta bort något utan att se på konsekvenserna. I Västra Götaland, där jag just nu har ett utredningsuppdrag om antagning, söker cirka 21.000 elever till gymnasiet bara i år. Ofta till 2-3 olika skolor. Det är 40-60.000 ansökningar som då ska granskas manuellt. Av vem? Med vilka resurser? Hur görs det rättssäkert? Det går inte i dagens system.

Av den anledningen tänker jag inte lägga kraft på att tänka ut hur man gör om det inte finns betyg utan istället lägga min kraft på att betygens omfattning och innehåll ska bli klokare - att de ska spegla en lärprocess och inte en kunskapsnivå. Att betyg (eller bedömningar eller vad vi vill kalla dem) ska grundas i en modell som inte bara bedömer vad du lärt dig utan hur du lärt dig och var dina styrkor är.

Jag kan tänka mig jobba med peer-to-peer reviewing, komplettera betygen med elever-bedömer-elever, självskattning och rentav balanced scorecard. Men detta är inte en enkel process. Man kan inte börja med att ta bort betygen och sen hoppas allt ordnar sig. Våra elever i högstadiet och gymnasiet är inte labbråttor.

Men jag ska lägga ett motyrkande så du känner att jag inte ignorerar din frågeställning och utmaning. Och använd inte härskartekniker på mig framöver, jag kommer lyfta upp dem vid varje enskilt tillfälle.

flintberg
2013-10-20, 11:10
Jag har lagt yrkande B38-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Verkar för att betygssystemet i svensk skola omformas så att det på sikt speglar individuella lärprocesser snarare än måluppfyllelse"Idag mäter man bara en form av lärprocessen - kunskapsmålen. I detta får processen och lärandet bara en del av uppmärksamheten. Problemen med betyg i mina ögon är att de är för stela och fortfarande i stor grad representerar vilka mål man uppnått. Det blir en tävling och ett race.

Jag vill att processen, det som på skolsvenska kallas "formativ bedömning", där läraren bedömer hela tiden genom feedback och dialog tillsammans med eleven, också ska speglas i betygen och att kunskapsmål bara är en sådan process. En annan är själva lärandet - hur väl lyckas eleven tillskansa sig kunskap, vilket metoder har eleven för att kunna lära sig. Och en tredje är analys och deduktionsprocessen - på vilka sätt kan eleven skapa ny förståelse från information.

Det finns fler - men en bra början är att inte låta betygen vara en hetsjakt eller en kamp, utan ett mått, som självklart ska kompletteras med personliga bedömningar men ändå på något sätt ger en översikt på hur eleven lärt sig. Detta är ett pågående arbete vi skulle kunna arbeta med i skolpolitiska utskottet. Att ett samtingsbetyg kanske ska ta med olika former av processer och vara betyg både på kunskap, lärprocess och analytisk förståelse av ett ämne i skolan.

För mig är detta en mer konstruktiv metod att förändra betyg än att ta bort dem.

AndersLindbäck
2013-10-20, 13:57
Jag vill att processen, det som på skolsvenska kallas "formativ bedömning", där läraren bedömer hela tiden genom feedback och dialog tillsammans med eleven, också ska speglas i betygen och att kunskapsmål bara är en sådan process. En annan är själva lärandet - hur väl lyckas eleven tillskansa sig kunskap, vilket metoder har eleven för att kunna lära sig. Och en tredje är analys och deduktionsprocessen - på vilka sätt kan eleven skapa ny förståelse från information.


Borde då inte skolan ge egna betyg för just den biten - varför skall den vara del av betyget i alla ämnen ?

Anna Blixt
2013-10-20, 14:39
Jag ogillar yrkande B38-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Verkar för att betygssystemet i svensk skola omformas så att det på sikt speglar individuella lärprocesser snarare än måluppfyllelse"Ogillar, eftersom det inte säger någonting om nivån på individens kunskap. Sådana betyg kan möjligen komplettera de övriga, men betygen måste kunna användas för att mäta om man t.ex. kvalificerar sig för en viss utbildning. Att jag har gjort stora framgångar inom matematik enligt mina personliga förutsättningar och processer betyder inte att jag har de kunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra mig en ingenjörsutbildning.

Mötespresidiet
2013-10-20, 18:00
Motionen handlar om "betyg i skolan". B38-Y05 handlar om att avskaffa skolplikten. Detta yrkande ligger därmed utanför motionens avgränsning och presidiet kommer inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.

flintberg
2013-10-20, 18:08
Jag ogillar yrkande B38-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Verkar för att betygssystemet i svensk skola omformas så att det på sikt speglar individuella lärprocesser snarare än måluppfyllelse"Ogillar, eftersom det inte säger någonting om nivån på individens kunskap. Sådana betyg kan möjligen komplettera de övriga, men betygen måste kunna användas för att mäta om man t.ex. kvalificerar sig för en viss utbildning. Att jag har gjort stora framgångar inom matematik enligt mina personliga förutsättningar och processer betyder inte att jag har de kunskaper som behövs för att kunna tillgodogöra mig en ingenjörsutbildning.

Jag tror ju då att en process kan innehålla kunskapsmoment också och inte måste utesluta dem. Men att lärprocessen är större än bara kunskapsinhämtningen. Jag tror dessutom att stora delar av kunskapsrapandet kommer få ge vika på sikt för egenskaper, färdigheter och förmågor. Men därom tycker vi säkert olika.

Per Ghosh
2013-10-20, 20:35
Det ena utesluter inte det andra. Bara för att man inför en läroplikt så behöver man inte ta bort skolplikten. Man skulle ju kunna ha både en skolplikt och en läroplikt.
Varför tycker ett parti att skolplikt är viktigt när man också ofta beskriver att partiet står för individuell frihet?

Nicholas Miles
2013-10-20, 23:18
Jag har lagt yrkande B38-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet "betyg i förskola, grundskola, och gymnasieskola ska slopas till förmån för skriftliga omdömen och ett utlåtande om eleven är godkänd eller inte. Högre lärosäten - Universitet, Högskolor o dyl. - ska själva ha rätt att avgöra sina antagningskriterier."Jag vill egentligen att någon som varit mer investerad i den här diskussionen lägger förslag på vad vi egentligen ska ersätta betygssystemet med, men eftersom ingen verkar bry sig får väl jag göra det.

Eftersom ingen yrkat på något konkret har jag helt enkelt föreslaget att universitet och högskolor får avgöra själva hur de ska ta in folk. Cambridge och Oxford intervjuar sina ansökande och intervjuintag sker även i vissa fall i Sverige. Det verkar vara ett vinnande koncept. En bonus med det här yrkandet är förstås att lärosätena blir mer självständiga.

Några kanske rynkar pannan åt att jag vill behålla Godkänd och Icke Godkänd, men det handlar mest om att vara ärlig om hur processen skulle gå till. Lågstadiet har formellt inga betyg, men barn som inte når upp till målen kan fortfarande gå om en årskurs. Att kunna underkänna elever. Det verkar därför rimligt att även fortsättningsvis låta skolsystemet underkänna elever som inte når upp till kursmålen, även om man ogillar skolsystemet i övrigt.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:39
Jag ogillar yrkande B38-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet "betyg i förskola, grundskola, och gymnasieskola ska slopas till förmån för skriftliga omdömen och ett utlåtande om eleven är godkänd eller inte. Högre lärosäten - Universitet, Högskolor o dyl. - ska själva ha rätt att avgöra sina antagningskriterier."Dyrt och dåligt förslag.

Tommten
2013-10-21, 23:15
Varför tycker ett parti att skolplikt är viktigt när man också ofta beskriver att partiet står för individuell frihet?Det gör förmodligen ingen som helst skillnad oavsett. Den som vill skolka skiter ju i skolplikt och den som inte vill skolka skiter också i den, eller hur?

Per Ghosh
2013-10-22, 01:03
Det gör förmodligen ingen som helst skillnad oavsett. Den som vill skolka skiter ju i skolplikt och den som inte vill skolka skiter också i den, eller hur?
Varför skolkar man? Tror du inte risken för skolk minskar om man får mer att säga till om hur man vill studera.

En väldigt stor fördel med läroplikt är att det är tidseffektivt, man slipper sitta av timmar som ändå inte är till någon nytta.

jenny.s
2013-10-22, 06:24
Varför skolkar man? Tror du inte risken för skolk minskar om man får mer att säga till om hur man vill studera.

En väldigt stor fördel med läroplikt är att det är tidseffektivt, man slipper sitta av timmar som ändå inte är till någon nytta.

Och hur skulle man mäta att eleverna faktiskt lärt sig det de ska om man nu inte har betyg?

flintberg
2013-10-22, 10:01
Jag har lagt yrkande B38-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet "betyg i förskola, grundskola, och gymnasieskola ska slopas till förmån för skriftliga omdömen och ett utlåtande om eleven är godkänd eller inte. Högre lärosäten - Universitet, Högskolor o dyl. - ska själva ha rätt att avgöra sina antagningskriterier."Jag vill egentligen att någon som varit mer investerad i den här diskussionen lägger förslag på vad vi egentligen ska ersätta betygssystemet med, men eftersom ingen verkar bry sig får väl jag göra det.

Eftersom ingen yrkat på något konkret har jag helt enkelt föreslaget att universitet och högskolor får avgöra själva hur de ska ta in folk. Cambridge och Oxford intervjuar sina ansökande och intervjuintag sker även i vissa fall i Sverige. Det verkar vara ett vinnande koncept. En bonus med det här yrkandet är förstås att lärosätena blir mer självständiga.

Några kanske rynkar pannan åt att jag vill behålla Godkänd och Icke Godkänd, men det handlar mest om att vara ärlig om hur processen skulle gå till. Lågstadiet har formellt inga betyg, men barn som inte når upp till målen kan fortfarande gå om en årskurs. Att kunna underkänna elever. Det verkar därför rimligt att även fortsättningsvis låta skolsystemet underkänna elever som inte når upp till kursmålen, även om man ogillar skolsystemet i övrigt.

Hur menar du att man ska göra intagning till gymnasiet då?

flintberg
2013-10-22, 10:05
Varför skolkar man? Tror du inte risken för skolk minskar om man får mer att säga till om hur man vill studera.

En väldigt stor fördel med läroplikt är att det är tidseffektivt, man slipper sitta av timmar som ändå inte är till någon nytta.

Jag har en stor studie på mitt skrivbord Per, från ett projekt som studerat just avhopp från gymnasiet. Du kan läsa mer på www.grdropouts.se (http://www.grdropouts.se) om du är intresserad av avhoppsfrågan.

Men du har rätt - om man är engagerad i sitt lärande och känner att man har inflytande minskar risken för frånvaro och avhopp. Men skolplikten handlar inte om att tvinga barnen att vara i skolan, den försvarar barnens rättigheter från föräldrar som inte vill att barn ska vara i skolan. Så den tycker jag vi låter vara i 20 år till innan vi ger oss på den - när alla vill vara i skolan behöver vi inte ha det lagstiftat men jag känner vi har rätt mkt mer att göra innan dess. :)

flintberg
2013-10-22, 10:06
Det gör förmodligen ingen som helst skillnad oavsett. Den som vill skolka skiter ju i skolplikt och den som inte vill skolka skiter också i den, eller hur?

Skolplikten gör att föräldrar som tycker att barnen ska vara hemma får ett tryck från lagstiftningen att alla barn ska gå i skolan och lära sig saker. Jag vill inte vi ska ha ett samhälle där vi inte tar ansvar för att grundutbilda våra kommande generationer.

Mattias Lennartsson
2013-10-22, 22:17
Nu är det tydligen för sent att lägga nya yrkanden, men det här yrkandet tror jag ganska många kan ställa sig bakom:

att mötet antar sällningstagandet "Graderade betyg ska avskaffas i förskola, grundskola och gymnasieskola. Istället ska antagningen till högskola ske via högskoleprov till 100% av platserna, samt provet utökas med riktade och valbara provdelar som är anpassade efter utbildningsgren. Lika stor vikt ska sättas mellan allmän del och riktad provdel vid antagning. Ett motsvarande prov ska också skapas för antagning till gymnasieskolan. I kommunikation med föräldrar ska muntliga eller skriftliga omdömen användas istället för graderade betyg."


Motivering:
Betyg leder till en tidig selektering av vilka elever som upplever sig själva som duktiga och de som anses sig värdelösa och inte orkar ta tag i fortsatt skolgång. En tidig stämpling via dåligt betyg innebär sämre självkänsla och försämrade antusiasm av eleven, vilket leder till sämre möjligheter senare i livet.

Genom att ta bort betyg är det lättare att se individer och behov. Det kan också minska antalet "misslyckade" elever i grundskolan som går ut utan betyg, studiemotivation, osv.

Högskoleprovet kommer då fungera som motivation till studier istället för att enbart arbeta mot höga betyg.

Anna Blixt
2013-10-23, 17:26
Jag ogillar yrkande B38-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet "betyg i förskola, grundskola, och gymnasieskola ska slopas till förmån för skriftliga omdömen och ett utlåtande om eleven är godkänd eller inte. Högre lärosäten - Universitet, Högskolor o dyl. - ska själva ha rätt att avgöra sina antagningskriterier."1) Yrkandets båda delar är inte förenliga med varandra. Om högskolor ska ha rätt att avgöra antagningskriterier måste de ha en betygsbas att basera dessa kriterier på för att systemet inte ska bli fullkomligt godtyckligt.
2) Skriftliga omdömen är dyrare och mindre precist. Det tar enormt mycket mer tid för läraren att formulera skriftliga omdömen om varenda elev - tid som istället borde läggas på undervisning.
3) Du föreslår godkänd / icke-godkänd som betygsskala, utan att kalla det för betyg, men det är en otillräcklig skala och vi känner väl till att en skala med få graderingar leder till lägre krav och minskad inlärning eftersom eleverna som lätt uppnår betyget godkänd då inte har något högre betygsmål att sträva mot.

Michael Ståhl
2013-10-24, 12:47
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.I den grad bedömning för anställning eller vidare studier behövs så kan det ske separat från skola och undervisning.

Anna Blixt
2013-10-24, 17:45
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.I den grad bedömning för anställning eller vidare studier behövs så kan det ske separat från skola och undervisning.

Öh, hur då? Och hur skulle det bli bättre, leda till mer kunskap och/eller ge mer kostnadseffektivt?

AndersLindbäck
2013-10-24, 21:35
Jag ogillar yrkande B38-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Verkar för att betygssystemet i svensk skola omformas så att det på sikt speglar individuella lärprocesser snarare än måluppfyllelse"Betyg bör visa kunskapsmål. Har man lyckats lära sig så mycket att man har de förkunskapar som behövs för vidare kurser i ämnet.

Michael Ståhl
2013-10-27, 11:24
Öh, hur då? Och hur skulle det bli bättre, leda till mer kunskap och/eller ge mer kostnadseffektivt?

Redan nu kan man göra högskoleprov för att komma in på universitet inte sant? Mer ämnesspecifika sådana skulle kunna tillkomma i de fall högskolorna har behov av det, är det dessutom väldigt specifika kunskaper de söker så får de administrera och bekosta det själva såsom det är nu med t.ex. arkitektprov.

När det sedan gäller företag som vill ha bevis på de ansökandes kunskap så får även de utforma och bekosta de proven själva.

Mer kostnadseffektivt blir det då endast en del av befolkningen kommer genomföra dessa prov och då kostanden för proven sprids ut på flera parter.

(Leda till mer kunskap är inte relevant i det här fallet, prov är till för att mäta kunskap inte skapa den.)

flintberg
2013-10-27, 14:54
Jag ogillar yrkande B38-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Verkar för att betygssystemet i svensk skola omformas så att det på sikt speglar individuella lärprocesser snarare än måluppfyllelse"Betyg bör visa kunskapsmål. Har man lyckats lära sig så mycket att man har de förkunskapar som behövs för vidare kurser i ämnet.

Fast en del av processen är att man tillskansar sig kunskap. En annan är att man tillskansar sig metoder för att tillgodogöra sig information. En tredje att man lyckas samverka med andra i sin kunskapsinhämtning i ett ämne. En fjärde att titta på hur mycket ytterligare analys och förståelse utanför den rena kunskapen som eleven skaffat sig.

Idag mäts enbart "hur mycket info har du lagrat i huvudet och hur bra är du på att återberätta den". Det har blivit bättre på senare år men det är mycket, mycket kvar att göra.

Om vi ska peta på betygen (igen...) så ska det vara för att de ska bli mer mångsidiga och ge en bättre referensram vid bedömning.

Jag menar att förmågan att återupprepa och lagra information inte är en bra mätsticka i ett alltmer internetifierat samhälle. Det behöver reflekteras i hur vi betygssätter saker.

AndersLindbäck
2013-10-27, 15:27
Fast en del av processen är att man tillskansar sig kunskap. En annan är att man tillskansar sig metoder för att tillgodogöra sig information. En tredje att man lyckas samverka med andra i sin kunskapsinhämtning i ett ämne. En fjärde att titta på hur mycket ytterligare analys och förståelse utanför den rena kunskapen som eleven skaffat sig.

Idag mäts enbart "hur mycket info har du lagrat i huvudet och hur bra är du på att återberätta den". Det har blivit bättre på senare år men det är mycket, mycket kvar att göra.

Om vi ska peta på betygen (igen...) så ska det vara för att de ska bli mer mångsidiga och ge en bättre referensram vid bedömning.

Jag menar att förmågan att återupprepa och lagra information inte är en bra mätsticka i ett alltmer internetifierat samhälle. Det behöver reflekteras i hur vi betygssätter saker.

Du talar om någonting annat. Förmågan att kunna förstå information kräver att man förstår vad man läser - dvs i grunden att man har viss förkunskap.

När det då gäller att t.ex. läsa på högskola så förutsätts att man har viss grundkunskap för att kunna tillgodogöra sig kurserna. Då är betyg som anger kunskapnivå det korrekta som det betygen skall ange.

Vill du att det skall finnas betyg som anger någons förmåga att ta till sig kunskap så borde det finnas ett särskilt betyg i ett sådant ämne. Men egentligen är sådan kunskap oviktig - målet när det gäller betyg är att de skall visa vad man kan. För genom att lära sig ämnet har man visat på att man faktiskt ochså kan lära sig. Då behövs inget betyg i förmågan att lära sig - för möjligheten att klara av en utbildning handlar inte bara om hur duktig man är på att lära sig ett ämne utan även hur intresserad man är av ett ämne. Någon som är väldigt intresserad av ett ämne och spendera mer tid på det kan då vara minste lika bra om inte ännu bättre än någon som har lätt för att lära sig men egentligen tycker ämnet är trist.

flintberg
2013-10-27, 17:23
Jag håller inte riktigt med. Att bara ha uppnått en viss kunskap visar bara att du tryckt in kunskapen i tid för provet som ska ge dig betyget. Att du inte förstått eller glömt det kort efteråt gör att kunskapen inte kan existera hängande fritt i luften - utan den lärandekontext i vilken kunskapen finns spelar enormt stor roll.

Därför förs idag en diskussion kring hur mycket man ska eller inte ska hantera kunskapsinlärningen. Björklund är t.ex. väldigt tydlig med den linjen som du också förespråkar - det är kunskapen som är det viktiga. Ju mer information man kan lagra i huvudet på eleven, desto bättre.

Andra som förespråkar mer dynamiskt lärande och mer öppna lärprocesser, menar att i ett alltmer fragmenterat samhälle där man har många olika karriärer, där teknologi och samhällsförändring går fort, där behöver man också ta hänsyn till att det blir mindre viktigt att bara få kunskap som går att rapa upp - kreativiteten, processen och förståelsen blir alltmer viktig.

Tyvärr kan man inte ha ett eget ämne i skolan för allt. Men ja, det vore högst intressant att ha ett ämne i "läran om att lära".

EU listar 8 nyckelkompetenser (http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm) som blir viktiga för framtidens medborgare, där kunskap bara är i fokus i ungefär hälften av dem. De andra handlar om processer och metoder och analys.

Bland saker som jag tycker betyget inte tar tillräcklig hänsyn till idag är förmågan att söka information, förmågan att vara källkritisk, förmågan att analysera kunskap och skapa ny.

Det är dessa egenskaper, som ofta kallas "färdigheter" eller "skills" som jag efterlyser ska vara en större del av betygssättandet för att säkerställa att man inte bara lär för stunden - större delar av den kunskap man skaffar sig framöver handlar om kontext snarare än bara kunskapsinnehåll.

Paven
2013-11-11, 09:54
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Att sätta rättvisa betyg är omöjligt och det tar bort fokus från lärandet. Elever ska gå i skolan för att få ut så mycket kunskap som möjligt inte för att kategoriseras och mätas. Betygen gör att elever nöjer sig. Lägger sig platt när de uppnåt kraven för ett betyg eller tror att de inte är bra nog för att någon sin få ett VG. Det begränsar oxå elever från att ta egna initiativ till sitt lärande. Det är oxå slöseri med lärar resurser // lärarn

jim.groth
2013-11-13, 01:57
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Betyg kan inte tas bort utan att alternativa system för kunskapsinventering finns på plats.

Jag är för övrigt mer positivt lagd till att ta bort betyg i årskurser 1-6.

HIB
2013-11-13, 15:48
Jag gillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Betygen diskuterades i SECO redan under 50-talet. När jag var ordförande för SECO (1964) beslöt vi att det skulle vara möjligt att överklaga beslut.

Men nu håller jag helt med motionären. Betyg är ett trubbigt och ofta felvisande kvalitetsinstrument. Skolan ska ge eleven verktyg för att bedöma sin kunskap och förmåga helt löpande. Det kan ske genom datoriserad uppföljning. Lärarna ska också kunna utvärdera sin förmåga och sitt resultat genom datoriserad uppföljning av hur eleverna utvecklar sig. Salman Khan visar möjlighetera på TED: http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html

Paven
2013-11-14, 08:37
Barqa för individuella betyg på elever ska bort behöver man inte ta bort tester av kunskapen. Men då betyg är ett dåligt verkyg kan man lika gärna skippa det steget.

morr
2013-11-15, 15:27
Jag ogillar yrkande B38-Y01:att betyg ska bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Hade förslaget delats upp i tre olika ställningstaganden så hade antagligen förskolan och eventuellt grundskolan gått igenom (finns det verkligen betyg i förskolan?). Känns lite svajigt att ta beslut om totalt borttagande i den här formen.