handdator

Visa fullständig version : Motion B39: Sakpolitik: Skola: Läxor i skolan [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 13:39
For starters, there are no data whatsoever to show that elementary school students benefit from doing homework. None. And even in high school there’s only a modest correlation between time spent on homework and achievement - with little reason to think that the achievement was caused by doing more homework. Then there’s other evidence, including a brand-new study of TIMSS data from 50 countries, and it shows no positive effects from homework, even for older students. I wasn’t able to find any reason to believe that students would be at any sort of intellectual disadvantage if they had no homework at all.

Alfie Kohn

Piratpartiet bör anta ståndpunkten att läxor skall tas bort från skolan. Från alla nivåer hela vägen upp till universitetet.

Ett av de tydligaste tecknen på att skolan har flera inbyggda systemfel är det regelmässiga överförandet av just lärandet till miljöer utanför skolan i form av läxor. Vadhelst man inte hinner med på den avsatta tiden i skolan skickar man med eleverna hem för att göras av eleven med dennes föräldrar. Det är så mycket att även föräldrar tycker det är betungande att förmå sina barn att göra de, oftast mycket meningslösa uppgifter barnen får i läxor. De negativa effekterna på familjers hemliv är väl kända och elever tappar lusten att lära sig saker.

Om skolan var den plats där man faktiskt lärde sig något, av kompetenta lärare som själva anser att de verkligen verkligen behövs, varför finns läxor överhuvudtaget?

http://weknowmemes.com/wp-content/uploads/2012/11/studying-incentive-gummy-bear.jpeg
Källa. (http://weknowmemes.com/2012/11/gummy-bear-studying-incentive/)

I USA så åtdrar sig en dokumentärfilm stort intresse, då den handlar just om den enorma press som dagens barn får på sig i form av stora mängder läxor. Elever utsätts för så stor press så en del av dem tar helt enkelt livet av sig. Filmen heter Race to nowhere och det finns en webbsite för filmen och även en trailer här:

Race to nowhere (http://www.racetonowhere.com/)

Race to nowhere theatrical trailer (Original) (http://www.youtube.com/watch?v=Uem73imvn9Y)

Uem73imvn9Y

Denna utveckling har vi även i Sverige, bara något lite mindre. Mängden hemläxor är stor. För stor och framförallt, så är hemläxor helt enkelt meningslöst att ge. Det finns helt enkelt inga bevis för att läxor fyller något behov. Så varför då inte fatta det kloka beslutet, att tag bort dem?

Mer läsning
Börja med vad den otroligt kloka forskaren och pedagogen Alfie Kohn skriver om läxor och deras effekter. Häri finnns även ett antal referenser.

Homework: New Research Suggests It May Be an Unnecessary Evil
(http://www.huffingtonpost.com/alfie-kohn/homework-research_b_2184918.html)
Han skriver följande, slarvigt översatt och förkortat:

Vad vi vet från tidigare studier på hemläxor är att:
1. Ingen undersökning har någonsin lyckats bevisa fördelen med att ge läxor i något som helst slag eller i någon som helst mängd i grundskolan. /…/ Om vi tvingar 12-åringar och även 5-åringar, göra läxor, så är det antingen för att vi är illa informerade om vad forskningen säger eller så är det för att vi anser aett barn skall göra läxor oavsett vad forskningen säger.

2. Även i grundskolan så finns det mycket svaga bevis till stöd för hemläxor.

3. När läxor verkar hänga ihop med provresultat, verkar sambandet vara starkast, eller snarare mindre flimsigt med matematik. Om det då är att sambandet även i detta ämne är mycket svagt, så borde det betyda att det troligen är helt meningslöst med läxor i andra ämnen.

Alfie Kohn skriver även här om effekterna av läxor:

Rethinking homework (http://www.alfiekohn.org/teaching/rethinkinghomework.htm)

Här är vad han skriver, något förkortat om varför det är underligt att hemläxor ens förekommer när…

1. De negativa effekterna av läxor är väl kända.

2. De positiva effekterna av hemläxor är i stort sett mytiska.

3. Mer och mer hemläxor läggs på eleverna trots bristen på bevis för att detta gör någon som helst nytta.

Videos med Alfie Kohn, det finns massor på Youtube, men här är ett par

Alfie Kohn: "Making students work a 'second shift'" (1 min 29 sek) (http://www.youtube.com/watch?v=npZ4dkt4e4U)

npZ4dkt4e4U

Alfie Kohn on Feel-Bad Education (7 min 18 sek) (http://www.youtube.com/watch?v=aviOJ9DVcyo)

aviOJ9DVcyo

Läs gärna även boken Visible Learning av John Hattie som innehåller en metastudie av 800 studier där man forskar på metod och huruvida den metoden har något bevisad effekt på inlärningen. Det intressanta med den boken är den ger en poäng till ett antal vanliga metoder som pedagoger försöker genomföra för att förbättra inlärning och resultat.

Visible Learning (Bokus) (http://www.bokus.com/bok/9780415476188/visible-learning/)

flintberg
2013-10-07, 21:21
Det är en het debatt just nu. Jag vet inte om jag tycker man ska lagstifta om läxor. Jag tycker det är något som ligger i pedagogens händer, hur man arbetar med olika lärformer. Att kunna lära sig att ta ansvar för att något ska vara genomfört vid en viss tidpunkt och vara beredd att lämna bevis på att så har skett är ju en arbetslivserfarenhet som inte är så dum.

Men visst finns det gott om argument mot läxor. Men att lagstifta är seriösa grejor och jag tycker nånstans det är något som lärarna som pedagogiska experter ska klara av att hantera på lokal nivå, tillsammans med kloka skolledare.

Jag kan däremot tänka mig att man ser över, i ett betydligt bredare perspektiv, hur nya former av metodik som inte innebär traditionell läxläsning. Det finns djupa orättvisor i det här med läxor, som bidrar till att barn från akademikerfamiljer får betydligt bättre förutsättningar än barn vars föräldrar inte kan hjälpa till med läxan.

Så jag tycker inte du har fel i sak, men jag tycker problemet är mer grundläggande och handlar om hur vi kan skapa lagstiftning kring metodiken i skolan, men inte på sådan detalj att vi talar om exakt hur en lärare ska göra sitt jobb.

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 21:26
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det är möjligen på fel nivå att riksdagen som det gäller för vår sakpolitik att besluta om en så omfattande åtgärd det är.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:28
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:24
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Finland har idag bäst skola. Finland har betyg.

flintberg
2013-10-07, 23:45
Men det beror på att mätningarna som visar bästa skolan bara använder summativa bedömningsmetoder ;-)

Taz_1999
2013-10-08, 00:16
flintberg:
I motionen står alltså inget om att lagstifta om detta. Tror inte det är nödvändigt.

Man kan tänka sig att man skriver in det i de många förordningar som gäller för både skolan och skolinspektionens. Det är något man kan utreda med riksdagens utredningstjänst om PP kommer in i riksdagen.

Trevligt att du håller med mig i övrigt dock! :)

Henry:
Att avslå detta förslag av den anledningen är hitta en detalj i något, förstora den ur proportioner, anse detaljen är detsamma som helheten, missa det kloka och väl underbyggda i förslaget och välja att baserat på detta så klickar man ogilla eller avslå. Inte helt rättvist.

Att göra så kan man diskutera om det ens att agera klokt och omdömesgillt i en seriös diskussion om viktiga frågor för våra barn och Sveriges framtid?

Anders:
Ok, jättebra. Ett slumpmässigt faktum du känner till anser du motbevisar precis hela alltet av den forskning som länkas till i ovanstående länkar av oerhört skickliga pedagoger och forskare? Verkligen? Är det så?

Korrelation innebär inte ett orsak-verkan-samband. Din invändning är tyvärr irrelevant och om du vill delta i denna viktiga diskussion hoppas jag att du läser källorna mera, istället för att omedelbart klicka på ogilla.

Om du klickar på ogilla måste du ju även anse att de många negativa effekter som betyg bevisligen har är en bra sak som vi skall fortsätta med?

I det här fallet och förslaget har vi som en parti ett utmärkt tillfälle att ta ett seriöst ställningstagande i en viktig fråga av stor betydelse för barns och ungdomars framtid. Som kan ha otroligt många positiva effekter både för dem själva och för Sverige som helhet. Och även förstås för Piratpartiet i det kommande valet.

Men att läsa noll, ignorera bevisen och klicka på ogilla är bra det med. :)

Henry Rouhivuori
2013-10-08, 00:33
Oj Taz_1999 (https://mote.piratpartiet.se/member.php?u=13438) okej jag var för snabb där. Då kan man istället säga att här har partiet en möjlighet att ta tag i frågan på underbyggt sätt om det skulle vara så att slopandet av läxor inte påverkar negativt här i sverige. Jag tar till exempel att ha en fix tidpunkt då ett arbete skall vara klart och inlämnat är en bra sak att lära sig då sådana förekommer i arbetslivet.

flintberg
2013-10-08, 07:01
Och återigen - att detaljstyra om det ska få finnas läxor är att göra ingrepp i lärarens arbetsroll. Det är ungefär som att säga att "Piratpartiet ska verka för att snickare inte använder elektriska verktyg i arbetet då dessa är farliga" eller "Piratpartiet ska verka för att vårdpersonal ska ha hårnät på samma sätt som i restaurangbranschen".

Det är inte en fråga för lagstiftning. Så svenskt och så centralstyrande. Vad hände med friheten att skapa.

I sakfrågan: Jag tror läxor fyller viktiga funktioner men man kan gott utmana hur de används. Att få uppgifter som ska vara klara vid en viss tidpunkt är viktigt om man tänker sig en elev som ska ut i arbetslivet. Att använda läxor som ett sätt att lägga över jobb på föräldrarna är dåligt, det är lättja. Att jobba med "flipped classroom" är bra, det ger en stark struktur för att man får i "läxa" att läsa det som man idag ibland läser i klassrummet för en "lugn" lektion. Läsandet sker innan men diskussionen sker på plats.

Det blir brett och svepande och alldeles för onyanserat att säga att "vi ska förbjuda läxor". Det finns ett parti för de som vurmar hårt för detta, Sjöstedt tar emot med öppna armar. Men jag tycker vi tagit bort verktyg i den pedagogiska verktygslådan så det räcker. Lärare behöver fler möjligheter att arbeta med utveckling, inte färre. Sen måste vi jobba med förädlingen av lärare och elevdeltagande.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:18
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Nej. Läxor är bra. Läxor ger eleverna möjlighet att lära in moment på egen hand, och förbereder dem studietekniskt för högre studier. Alla elever är olika - en del jobbar bättre direkt efter skolan, andra behöver äta först eller vill göra läxorna efter träningen. En del föredrar att göra läxorna i klump, andra behöver ett ämne om dagen. Och alla läser i olika takt. Läxor är bra.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:32
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Ola har alldeles rätt.

Per Ghosh
2013-10-08, 17:12
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Nej. Läxor är bra. Läxor ger eleverna möjlighet att lära in moment på egen hand, och förbereder dem studietekniskt för högre studier. Alla elever är olika - en del jobbar bättre direkt efter skolan, andra behöver äta först eller vill göra läxorna efter träningen. En del föredrar att göra läxorna i klump, andra behöver ett ämne om dagen. Och alla läser i olika takt. Läxor är bra.
Bara för att man inte ger läxor innebär det inte att elever inte kan läsa hemma ändå

Anna Blixt
2013-10-08, 18:03
Bara för att man inte ger läxor innebär det inte att elever inte kan läsa hemma ändå

Vilken nonsens-kommentar. Visst händer det att barn spontant sitter och räknar matte hemma, men har man inga läxor är det väldigt ovanligt. Grundskoleelever har inte den helhetssynen som en lärare har över hur en 9 år lång utbildning behöver läggas upp, och en 10-åring har ingen egen förståelse för hur kunskaperna han tillgodogör sig i årskurs 4 spelar in för hans lärande i årskurs 7. Vi kan inte lägga ett sådant ansvar på barn. Det är de vuxna som ska lägga upp utbildningen, inte barnen själva. Barnen vet inte vad de behöver lära sig.

Något man också snabbt lär sig när man jobbar som lärare, det är att om man säger till barnen "det är frivilligt att läsa kapitel 6", då kommer någon enstaka i klassen att läsa. De andra kommer inte att göra det.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 20:42
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag tycker med som Salman Khan (skapare av Khan academy) att läxor ska göras i skolan där man får hjälp, och hemuppgifterna istället går ut på att t ex titta på en förinspelad föreläsning eller göra någonting kreativt.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 20:45
Jag håller alltså med om att dagens läxor där man ska ta med sig det man lärt sig och lösa ett antal uppgifter helt klart ska tas bort (det ska göras i skolan där man kan få hjälp av utbildad personal). Jag vill istället att man ska få ta med sig hemuppgifter som inte går ut på att plugga glosor eller räkna ut mattetal, utan som jag nämde innan titta på en film. Om man har frågor kan man skriva ned dessa och ta upp på följande dag.

flintberg
2013-10-08, 21:45
Rasmus är inne på något som jag tycker är viktigare att diskutera.

Synen på hemarbete. Skit i terminologin om det är läxor eller annat. Hur bör en bra skola se ut? Är det test och träning hemma och föreläsning i klassrummet som är bäst? Eller föreläsning hemma och test och träning och dialog i klassrummet.

Flipped classroom-metodologin har en stor fördel i att den viktiga dialogen sker i relationen lärare-elev, det som har absolut störst inflytande på om en elev klarar skolan bra - en god relation till en duktig lärare.

Bra lärare och tid för läraren att spendera tid med eleven som inte är administrativ utan pedagogiskt. Allt vi kan göra för att stärka detta kommer hjälpa.

Anna Blixt
2013-10-09, 11:43
Jag håller alltså med om att dagens läxor där man ska ta med sig det man lärt sig och lösa ett antal uppgifter helt klart ska tas bort (det ska göras i skolan där man kan få hjälp av utbildad personal). Jag vill istället att man ska få ta med sig hemuppgifter som inte går ut på att plugga glosor eller räkna ut mattetal, utan som jag nämde innan titta på en film. Om man har frågor kan man skriva ned dessa och ta upp på följande dag.

Jag anser att att det finns ett stort värde i att man lär sig att göra uppgifter på egen hand, utan ständig tillgång till facit / personal. Det beror lite på vad det gäller för ämne också. Glosor gör man normalt bättre i grupp / tillsammans med lärare, så att man kan träna även uttal. Medan matteuppgifter eller ett läsbeting är sådant som man bättre gör ensam.

En tendens som man ofta ser i klassrummen är att barnen använder hjälpen som finns tillgänglig, oavsett om de behöver den eller ej. Alla som har jobbat i skolan har sett det. 12-åringen som fastnar på ett mattetal efter 5 sekunder, slänger upp handen, och sätter sig och tittar ut genom fönstret eller börjar kladda bilder på fotbollar i marginalen på matteboken - dvs kopplar bort hjärnan och tar paus i väntan på hjälp. Hade han gjort uppgiften hemma hade han tänkt till en extra gång och klarat det själv. Har man jobbat med detta och sett detta varje dag, då tappar man lite tron på att det skulle vara bäst att alltid ha tillgång till personal.

Det ligger ett stort värde i att eleverna lär sig att slå upp svåra ord själva, att lista ut saker själva, utan att ha ständig tillgång till hjälp. Och läxorna ska vara utformade så att det är möjligt.

Sedan tycker jag också att metoden att se föreläsningar först hemma och sedan gå på lektion är utmärkt i många ämnen, men det kräver en viss typ av lärare, som klarar av att samspela med det inspelade materialet på ett bra sätt. Jag har varit med om att det har gjorts bra, och om att det har gjorts uselt. Det hänger mycket på lärarens personlighet. En del är jättebra på att diskutera ett material som eleverna har sett, andra är bättre på att själva introducera och du fungerar hemarbete i efterhand bättre.

Men framförallt så anser jag att läxorna lägger en bra grund tidigt för att lära sig studieteknik - och det kommer man behöva på gymnasium och högskola.

Sedan tycker jag också att skolan kan och bör tillhandahålla frivilliga läxhjälpslektioner efter skoltid. Särskilt viktigt för t.ex. glosor där man behöver öva uttal. Hur många har en fransk- eller tyskspråkig förälder hemma, liksom? En del saknar till och med en engelskspråkig förälder som kan lyssna och höra om uttalet på "colonel" eller "Yale" är rätt. Det är också motiverande för en del att ha tillgång till kompisar när man pluggar, medan andra tycker tvärt om.

Läsning, till exempel. Många föredrar att läsa hemma snarare än att läsa i skolan - för ett klassrum är sällan helt tyst.

Jag tror på hemarbete som metod, men jag tycker absolut att det finns en intressant diskussion i hur hemarbetet ska se ut i framtiden. Det är dock kritiskt att man inte tar bort hemarbetet från lärarens arsenal. Det är att göra eleverna en björntjänst.

Jan Lindgren
2013-10-09, 11:51
Tycker det här är en intressant motion som jag inte riktigt vet vad jag ska rösta på...

Å ena sidan så har Anna poänger i att det ofta kan vara stökigt i klassrummen och att i alla fall vissa saker lämpar sig bättre genom att man får göra det hemma där man (förhoppningsvis) kan ha det lite lugnare än i skolan.

Men sen minns jag också hur det var när jag pluggade på KTH. Det var en mattekurs där vi ett tag hade långa föreläsningar (3h) och där vi mitt i fick ta en paus och räkna på det föreläsaren precis hade gått igenom. Det fastnade hur bra som helst, men sen var det flera som klagade och vi gick ner till 2h igen och utan räknepausen. Det han gick igenom då fastnade mycket sämre eftersom det blev ett antal timmar (ibland dagar) mellan det att föreläsaren tog upp nåt och jag räknade på det.

flintberg
2013-10-09, 12:47
Stor skillnad också på att läsa på KTH och gå i tredje klass när folk skriker och springer runt i rummet (vilket jag hoppas man inte gör på KTH ;)

ZastDerg
2013-10-09, 13:25
Jag har själv grundskolan färskt i minnet och kan med säkerhet säga att läxor inte var bra för mig. De gjorde att jag aldrig kunde koppla av från skolan och hela tiden var stressad över allt som behövde göras. Lägg därtill alla skuldkänslor man fick av att inte hinna med allt. Att konstant vara stressad gör att man tappar lusten för skolan och istället börjar vantrivas. Jag vet inte hur många som delar mina erfarenheter, men det jag beskriver är inte en nyttig mijö för ett barn att växa upp i. Därför tycker jag det är konstigt att se folk bestämt hävda att "läxor är bra".

Slutligen vill jag hylla motionären som länkar till vetenskapliga källor och jag vill uppmana motionens motståndare till att göra detsamma. Det förekommer alldeles för många gissningar, antaganden och "jag har en känsla av att x är sant, därför är x sant" på PP's möten.

Jan Lindgren
2013-10-09, 13:38
Stor skillnad också på att läsa på KTH och gå i tredje klass när folk skriker och springer runt i rummet (vilket jag hoppas man inte gör på KTH ;)

:D

Över lag stor skillnad, ja. Men du skulle vara förvånad på vissa föreläsningar...

Det var visserligen inte lika illa, men just det här året var den en grupp på 10-15 pers som levde rövare bland annat på just de här föreläsningarna. Som att sitta längst fram, kasta sig fram och tillbaka i stolen och högljutt konstatera att föreläsaren var usel och andra ord som jag inte minns (vill skriva värdelös, men har inget fog för det).

Jag har haft gott om lektioner i tredje klass som varit lugnare än vissa föreläsningar på KTH även de flesta föreläsningarna på KTH så klart varit bättre än så.

Anna Blixt
2013-10-09, 15:34
Jag har haft dölugna tredjeklasser där eleverna sssh-ade varandra om någon ens började viska. Och jag har haft tredjeklasser där det var så stökigt att lärarna hade gett upp och tillhandahöll ljuddämpande hörlurar för de elever som behövde tystnad för att kunna tänka, medan stojpellarna fick skrika som de ville. Vilket ofta var könsord eller bara skrik, som några jäkla förväxta bäbisar.

Överlag tror jag på att lämna det hela till läraren ifråga. Om man märker att klassen är stökig, då lägger man upp lektionerna lite annorlunda och anpassar läxorna lite. En klass som "ballar ur" så fort man slutar prata och där många individer inte klarar av att jobba själva - och stör de andra - kanske man måste köra lite mer gemensamt med och sedan köra kompletterande hemarbete, än i en klass som hänger med bra i föreläsningen och sedan klarar av att jobba tyst. En lösning fungerar inte för alla klasser och i alla ämnen. Allmänn och särskild matte var upplagd lite på det sättet när det fanns på min tid. Den allmänna gruppen hade mer gemensamma genomgångar och ganska lätt med läxor, medan den särskilda gruppen jobbade mer själva (både på lektioner och hemma) och sedan hade mer koncisa genomgångar.

Sedan kvarstår också den oerhört viktiga punkten med att vi fortfarande vill ge våra elever möjlighet att söka skolor internationellt. Hur ska man kunna göra det utan betyg - det mesta av världen tillämpar ju ett betygssystem som urval för högre studier. Om vi tar bort betygen, kan vi verkligen förvänta oss att skolor i England, USA eller Kina kan anpassa sig efter våra icke-betygsatta utvärderingar? Nej. "Skicka dina betyg" kommer svaret att bli när vi skickar dit gulliga personliga brev och självutvärderingar av våra kunskaper. Vad ska man skicka då, om man inte har några betyg? Hur många dörrar stänger vi genom att frångå ett system som är kvantitativt "översättningsbart" till andra länder?

Därtill, hur ska antagning till högskola fungera? Att gå på betyg eller högskoleprov, eventuellt kompletterat av talangprover vid behov, är ett sätt som skapar transparens och möjliggör en någorlunda neutral bedömning. Tänk vilka problem med subjektivitet vi skulle få, om antagningarna gjordes baserat enbart på intervjuer och beskrivande ansökningar.... för att inte tala om vilka svårigheter detta skulle skapa för elever som inte är så sociala och inte har någon bra talang för att formulera ansökningar. Jag vet ju vilka problem min man hade med att författa ett personligt brev till sitt CV... han är helt enkelt inte så litterärt lagd. Det tog mig 20 minuter att fixa ett personligt brev åt honom - något han hade kämpat med och suttit fast med i månader. Karln är expert på IT och databaser, men han kan inte skriva. Är det verkligen en förbättring att ersätta ett lättöverskådligt och neutralt betygssystem med ett system som skapar svårigheter för elever som inte är så bra på just att formulera sig i skrift och kanske blir nervösa på intervjuer?

Henrik Brändén
2013-10-09, 17:43
Det här är en fråga om ifall vi ska ha en skola som ger alla elever samma chanser att tillgodogöra sig undervisningen, eller om vi ska ha en skola vars arbetsformer är specialdesignade för att gynna dem med välutbildade föräldrar med tillräckligt stora bostäder för att varje barn ska kunna ha en egen arbetsplats med en dörr att stänga om sig när det blir rörigt i resten av bostaden.

Jag har inget emot tanken att en lärare ger elever ett uppdrag att lösa tills de ska ses nästa gång. Men då ska skolan organisera plats där eleverna kan sitta i lugn och ro för att lösa dessa uppgifter, där de kan ha tillgång till lärare /pedagoger/stödpersoner som kan ge alla den hjälp, som bara vissa högutbildades barn har idag, då föräldrarna kan hjälpa barnet hitta lämpligt material, rätta till missförstånd om vad uppgiften innebar, diskret kan peka på sakfel och be dem rätta till olyckliga formuleringar.

Det är helt enkelt fruktansvärt orättvist att så mycket av undervisningen bygger på läxor, som somliga barn kan få hur mycket hjälp med som helst, medan andra är hänvisade bara till sig själva, och dessutom inte har något vettigt lugnt ställe att sitta på för att göra dem.

Rasmus Haglund
2013-10-09, 19:35
Många bra poänger som vanligt Anna.

Jag anser att att det finns ett stort värde i att man lär sig att göra uppgifter på egen hand, utan ständig tillgång till facit / personal. Det beror lite på vad det gäller för ämne också. Glosor gör man normalt bättre i grupp / tillsammans med lärare, så att man kan träna även uttal. Medan matteuppgifter eller ett läsbeting är sådant som man bättre gör ensam.

En tendens som man ofta ser i klassrummen är att barnen använder hjälpen som finns tillgänglig, oavsett om de behöver den eller ej. Alla som har jobbat i skolan har sett det. 12-åringen som fastnar på ett mattetal efter 5 sekunder, slänger upp handen, och sätter sig och tittar ut genom fönstret eller börjar kladda bilder på fotbollar i marginalen på matteboken - dvs kopplar bort hjärnan och tar paus i väntan på hjälp. Hade han gjort uppgiften hemma hade han tänkt till en extra gång och klarat det själv. Har man jobbat med detta och sett detta varje dag, då tappar man lite tron på att det skulle vara bäst att alltid ha tillgång till personal.
Argumentet mot att göra mattetal eller liknande hemma är att det finns en risk att man lär sig fel eller på fel sätt om man frågar efter hjälp eller försöker lista ut hur man löser problemen själv. Jag hörde i lunchrummet här om dagen hur en kollegas syster hade slutat helt med läxor i matte för att föräldrarna förvirrade/försvårade arbetet eftersom de hade egna tankar om hur man skulle lösa vissa problem.

Att man gör läxorna i skolan behöver ju inte innebära att eleverna automatiskt har tillgång till facit. Där kan ju läraren själv gå runt och hjälpa de som behöver hjälp, och dessutom be eleverna jobba på och tänka en extra gång (istället för att direkt ge upp). En annan tanke är att eleverna kan gå iväg och jobba någon annan stans, men att läraren finns en bit ifrån (eller en viss tid) för att besvara frågor.


Sedan tycker jag också att metoden att se föreläsningar först hemma och sedan gå på lektion är utmärkt i många ämnen, men det kräver en viss typ av lärare, som klarar av att samspela med det inspelade materialet på ett bra sätt. Jag har varit med om att det har gjorts bra, och om att det har gjorts uselt. Det hänger mycket på lärarens personlighet. En del är jättebra på att diskutera ett material som eleverna har sett, andra är bättre på att själva introducera och du fungerar hemarbete i efterhand bättre.
Exakt, och det borde ju vara upp till läraren att bestämma om hen ska utnyttja möjligheten till föreläsningar på distans.
Kanske ska vi verka för att det ska finnas utbildningsmaterial tillgängligt i form av inspelade föreläsningar, kursböcker och övningar som överensstämmer med kursplanen som lärarna kan utnytja om de så vill? I så fall kan en lärare välja att visa föreläsningar vissa lektioner, ha egna föreläsningar andra lektioner, och dessutom ge eleverna möjlighet att se på vissa föreläsningar hemma.
Vi ska inte gå in och detaljstyra lärare, men vi kan ge dem verktyg som kanske underlättar deras jobb.

Hur som håller jag helt med om att hemmaarbete (oavsett om man kallar det läxa eller ej) ska finnas kvar, och att det finns en pedagogisk poäng i att eleverna ska lära sig vissa saker på egen hand.

Deeqo
2013-10-10, 12:23
En intressant replik om läxhjälp och läxor. som publicerades idag av Lennart Fernström på svtdebatt.

Han menar att läxor ökar klyftor i samhället.

http://http://debatt.svt.se/2013/10/10/inte-bara-laxrut-utan-aven-laxorna-bor-avskaffas/"När lärare ger läxor till sina elever bygger det på att det finns någon i hemmet som kan hjälpa till, vilket alla familjer inte har möjlighet till. Skolans syn på läxor bidrar till att upprätthålla klassklyftor – menar vi allvar med en skola för alla måste vi därför inte bara avskaffa läxrut utan också läxorna. Satsa istället på lärartäthet och kvalitet i skolan."

"De som har råd att anlita personlig läxhjälp med hjälp av rut har i de allra flesta fall också bäst förutsättningar att själva hjälpa barnen. Medan de som är ensamstående med flera barn, själva har en begränsad utbildning eller har problem med språket sällan har råd att köpa läxhjälp."

Taz_1999
2013-10-10, 21:05
Jag postade några länkar idag relaterade till denna motion i PiFS Pirater i fritt samtal på Facebook (https://www.facebook.com/groups/506594049389207/permalink/551265754922036/), här är de.

Skola utan läxor - Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/sverige/skola-utan-laxor/

Detta är en svensk skola som alltså bestämt sig för att köra utan läxor, så det finns förebilder i Svenska skolan att lära sig av.

"På Rotundaskolan har man tagit ett beslut: det blir inga läxor. Skolan ska inte delegera ansvaret för barnens utbildning till föräldrarna.
– Vi ser mycket negativt med läxor. Elever har olika förutsättningar. Alla föräldrar kan inte sitta ner med barnen och diskutera tjugo mattetal. Vi förstärker en ojämlikhet genom att skicka hem läxor, säger rektorn Linda Lindahl."


I döden finns inga läxor - Västervikstidningen
http://2007.vt.se/nyheter/utrikes.aspx?articleid=6910309

Denna artikel handlar om stressen och den psykiska ohälsa som läxor i stora mått ger upphov till i Kina. En andel svenska barn har liknande problem med press på sig och olust inför skolan. Att göra något åt detta, genom att ta bort läxor, och låta tiden hemma vara kvalitetstid med föräldrarna, eller tid att ägna sig åt sina intressen, skulle vara riktigt betydelsefullt vad gäller psykisk ohälsa bland ungdomar. Även i Sverige anser många att det skall ställas högre krav i skolan och det medför mera läxor. Utvecklingen går åt det hållet och därför borde vi göra vad vi kan för att stoppa den.

"En 13-åring i Jiangsu uppmanades komma i kapp med läxläsningen. När han insåg att han inte klarade det skrev han ett avskedsbrev och hängde sig i trappen. Liknande nyheter är vanliga i Kina.
Extrema krav på höga betyg, en skoldag på över åtta timmar och ett berg av läxor sätter hög press på kinesiska barn. Flera rapporter vittnar om depression, fysisk ohälsa och kraftiga synproblem hos många som spenderar all tid vid skolböckerna i stället för att vara ute och leka."Läxfria elever blev bra på att ta ansvar för sitt lärande
http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/laxfriaeleverblevbrapaatttaansvarforsittlarande.5.6356b4f112f7fbfa9b38000924.html
Ett antal svenska forskningsrapporter om läxor sammanfattade som säger att läxor har ingen positiv effekt, men många negativa. Även Rotundaskolan näms som är med ovan.

Ingenstans i skolans styrdokument står något om läxor. Ändå är de självklara i de flesta skolor. Många forskare ser samband mellan läxor och resultat, andra hittar inga alls. Rotundaskolan är en helt läxfri skola - med resultat klart över riksgenomsnittet.Jag uppskattar alla som tagit sig tid att diskutera denna motion, men trots allt så tycker jag att eget tyckande väger mycket lite i relation till forskningsresultat. Om beviset är svagt för att något fungerar, men bevisen för att det ger negativa resultat är så tydliga, så spelar det egna tyckandet ingen som helst roll om det står i strid med forskningen. Faktiskt. Så rösta för denna motion. Gilla yrkandet! :)

Taz_1999
2013-10-10, 21:45
Jag nämnde även den underbara boken Visible learning i motionstexten. Nu kan man tycka att det är ofint och orättvist att hänvisa mötesdeltagaren till litteratur som denne inte har, men trots allt är detta en komplicerad fråga som kräver att man som mötesdeltagare måste göra något av tre saker:

1. Basera sitt röstande på eget tyckande, som möjligtvis står i strid med vetenskap, praxis och beprövad erfarenhet. Det är ett sätt att gå och jag tycker att så skall det helt enkelt inte gå till.

2. Basera sitt röstande på vad motionen säger, alltså anta att motionären är väl påläst i frågan och har diskuterat denna med andra och kommit fram till ett bra förslag. Så då kan man med trygghet hålla med motionären, trygg i förvissningen om att denne är väl insatt i frågan. Speciellt om man inte orkar sätta sig in i den. Om dessutom motionären hänvisar till riktigt vederhäftiga källor, professorer, forskare, pedagoger i det här fallet, som gjort riktigt gedigna undersökningar, faktiskt, de absolut bästa sådana i hela världen, många av dem, då kan man vara bergsäker på att motionen är klok. Så tycker jag det skall gå till.

3. Basera sitt röstande på gillanden/ogillanden - svärmarbete helt enkelt. Det kan man också göra. Vad tycker gruppen, mina medpirater? Varning - många fördomar är vanligt förekommande hos stora delar av befolkningen och det är inte säkert att den samling medpirater vi har i denna tråd är ett bra urval av personer. Exempelvis kan det till övervägande del finnas personer som inte är insatta i frågan. Speciellt inte om det är ett komplicerat ställningstagande och det är mycket text, vilket brukar betyda att andelen som sätter sig in i motionen sjunker. Ställ dig frågan: De som talar för eller emot denna motion och även motionären, verkar de veta vad de snackar om? I så fall, är de personerna MERA pålästa än de professorer, forskare som motionären hävisar till? Denna metod har 50/50 chans att leda dig rätt beroende på personerna som deltar i diskussionen och även hur duktig du är på att korrekt bedöma om någon är mer trovärdig än forskningen det hänvisas till.


Så anledningen att ha med källor, i det här fallet en hel bok, och även att länka till professorer och forskning, en del av dem den bästa i världen som sagt, är just att hjälpa mötesdeltagaren att fatta rätt beslut. En motionär som gör så, bör ha hög trovärdighet och just denna bok - Visible learning, är berömd på just området forskning om lärande, då den är helt enkelt bäst.

Vad säger då denna bok?

Jo, de har alltså gjort sk metastudier. Det är när man letar reda på en massa annan forskning, så många som möjligt, och ser vad den sammanlagda erfarenheten är i flera forskningsrapporter. Man gör inte en egen studie om tex läxor. Man söker fram ett dussin studier om läxor, kollar hur de gjorde och om dessa konsekvent kommit fram till samma resultat. Man har pysslat med detta i 15 års och gjort över 800 metastudier, på sammanlagt flera miljoner studenter.

Metastudierna i boken har delat in forskningen på lärande och vad som ger effekt och delat in den i dessa områden: Påverkan från student, hemmet, skolan, läraren, läroplanen och metoden. Varje metod har en poäng och högst poäng, 1,44 har "Self-report grades".

För att en metod skall anses vara verksam, dvs ha någon som helst effekt på lärandet som man kan mäta med någon metod, så skall poängen vara 0,4 eller högre.

Läxor har 0,29 och är på 88 plats! Det betyder att det finns alltså 88 metoder som är bättre än läxor. (63 av dem har en poäng ovanför 0,4 och det finns totalt 138 metoder i boken.)

Om någon anser att denna motion inte skall bifallas, är det alltså denna forskning man skall vederlägga och man gör det genom att hänvisa till bättre sådan.

Tips: Det finns inte. Ok? :)

Rasmus Haglund
2013-10-10, 22:39
...
Touche!

Men vad är det då för skillnad mellan att göra läxa hemma eller att t ex plugga till ett prov? För eleven är det inte så stor skillnad mellan läxa och prov förutom att proven kräver mer arbete hemma.

Ska i så fall prov också tas bort?

Men frågan är då om läxor är strikt dåligt eller om det beror på att läxor ges på fel sätt? Om man nu känner att man måste ge läxor, ska man då förespråka att förlänga skoldagen istället? Kanske ska läxläsningen schemaläggas i skolan?

Anna Blixt
2013-10-11, 13:27
Touche!

Men vad är det då för skillnad mellan att göra läxa hemma eller att t ex plugga till ett prov? För eleven är det inte så stor skillnad mellan läxa och prov förutom att proven kräver mer arbete hemma.

Ska i så fall prov också tas bort?

Men frågan är då om läxor är strikt dåligt eller om det beror på att läxor ges på fel sätt? Om man nu känner att man måste ge läxor, ska man då förespråka att förlänga skoldagen istället? Kanske ska läxläsningen schemaläggas i skolan?

En dålig idé, tycker jag, eftersom det blir väldigt dåligt för de elever som inte jobbar bra i skolmiljön. Om läxtimmen blir schemalagd och obligatorisk blir det svårt för de som inte vill jobba i den miljön, och det blir dessutom jobbigt för de som inte hinner med läxorna på den anvisade tiden - de kommer ändå behöva gå hem och jobba i sin egen takt efteråt. Vem ska man anpassa schemaläggningen efter? De långsamma?

Så länge läxhjälp är frivillig har jag ingenting emot att det tillhandahålls.

Angående det där med att föräldrarna lär barnen fel... visst, det händer. Det har hänt i klasser som jag har haft. Men det hör till ovanligheten, och det är inte speciellt svårt att rätta till, för man upptäcker det normalt snabbt som lärare. Ibland hjälper det till och med att lära sig olika metoder, och ibland finns det fler metoder och tankesätt som är rätt än den som läraren föredrar. Att eleverna har löst uppgiften på olika sätt ger ofta bra underlag för diskussion om uppgiften.

Anna Blixt
2013-10-11, 13:40
Det är också värt att notera att den forskning som bedrivs om läxor inte kommer fram till några entydiga resultat. Det finns därmed inget belägg för att påstå att läxor skulle vara så dåligt att det måste förbjudas på en central nivå. Minst lika många undersökningar som visar att eleverna presterar bättre utan läxor, finns det som visar att eleverna presterar bättre med läxor.

Och vad tycker lärarna, för övrigt? Det är väl inte helt ointressant vad de tycker i frågan, eftersom de är de som måste jobba med de olika metoderna?

Såhär skriver ordf för Lärarnas riksförbund:
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article13008640.ab

Läxor är en bra repetition för att befästa kunskap. Det är meningen att eleven så att säga ska ”knäcka koden” i klassrummet för att sedan komma hem och träna. Det är därför det är så viktigt att elever tillförsäkras tid med sina lärare.
Att ha en hemuppgift är också en betydande del i elevernas utveckling mot att klara av att ta eget ansvar, och utgör samtidigt en daglig länk mellan skolan och hemmet som möjliggör för föräldrar att följa med i sitt barns utveckling.
Att kräva ett avskaffande av hemläxor är fel väg att gå. Ansvarstagande är något alla elever måste lära sig, eftersom det är något som kommer att förväntas av dem i arbetslivet.

Taz_1999
2013-10-11, 23:02
Men Anna, inbillar du dig verkligen att ordföranden i ett fackförbund är en expert som smäller högre än Hattie? Verkligen? Är det så?

Dessutom har du fel angående forskningen, den är rätt tydlig på att läxor är dåliga.

De argument du framför läxor går att genomföra på många andra sätt. Var inte så kär i läxor så ser du möjligheterna.

Tommten
2013-10-11, 23:22
Det här är en fråga om ifall vi ska ha en skola som ger alla elever samma chanser att tillgodogöra sig undervisningen, eller om vi ska ha en skola vars arbetsformer är specialdesignade för att gynna dem med välutbildade föräldrar med tillräckligt stora bostäder för att varje barn ska kunna ha en egen arbetsplats med en dörr att stänga om sig när det blir rörigt i resten av bostaden.

Jag har inget emot tanken att en lärare ger elever ett uppdrag att lösa tills de ska ses nästa gång. Men då ska skolan organisera plats där eleverna kan sitta i lugn och ro för att lösa dessa uppgifter, där de kan ha tillgång till lärare /pedagoger/stödpersoner som kan ge alla den hjälp, som bara vissa högutbildades barn har idag, då föräldrarna kan hjälpa barnet hitta lämpligt material, rätta till missförstånd om vad uppgiften innebar, diskret kan peka på sakfel och be dem rätta till olyckliga formuleringar.

Det är helt enkelt fruktansvärt orättvist att så mycket av undervisningen bygger på läxor, som somliga barn kan få hur mycket hjälp med som helst, medan andra är hänvisade bara till sig själva, och dessutom inte har något vettigt lugnt ställe att sitta på för att göra dem.
Jag gillar det här resonemanget och anser att det vore en konstruktiv väg för partiet att göra ett ställningstagande om att skolorna eller kommunen ska organisera sådana platser för att hjälpa elever. Jag kommer inte på ett yrkande för att sammanfatta det du skrev, men jag skulle mycket gärna rösta för det, med just de där bakomliggande åsikterna och värderingarna som grund för ställningstagandet. Jag hoppas att det formuleras ett sådant yrkande innan yrkandestopp.

Svarttusch
2013-10-11, 23:26
Jag kan inte, som blivande lärare, hålla med till 100% om motionen. Vissa läxor behövs faktiskt. t. ex läsläxan. Att läsa är inget du lär dig på en kvart, att läsa är något man behöver träna på. Under längre tid än skolan kan erbjuda. Läsläxor är därför nästan ett måste, om vi inte vill ta bort ämnen eller förlänga skolgången. Däremot tycker jag inte att lärare i årskurs 1-3 ska bestämma vilka böcker eleverna ska ha som läsläxa. Eleverna bör själva få välja böcker, handledda av läraren om så behövs. För att få läxan att bli mindre läxa och mer nöje.

Varje lärare bör fråga sig: "Varför ger jag mina elever det här i läxa?". Kan man inte komma på något annat än: "De ska ju ha läxa", då ska man inte ge den. Sen bör man ge läxor som handlar om att finslipa kunskaperna barnet fått. Har man jobbat om 10-kamrater i matematiken bör läxan också vara om 10-kamrater. Den läxan kan i så fall barnet oftast göra själv. Om man dessutom försöker se till att ha en lärare och en fritidspedagog per klass kan fritidspedagogen snabbt "rätta" läxan och fråga eleverna om den var svår eller lätt för att se om eleven hänger med.

När jag fick läxor hade jag ingen hjälp. Jag kunde göra dem själv. Det är problemet idag; att eleverna får med sin läxor hem som de inte kan göra själva och i vissa fall kan inte föräldrarna heller. Min mamma kan inte räkna med kort division, på samma sätt som jag inte kan använda liggande stolen. Där bör fokus vara. Att läxor ska handla om att finslipa det man redan lärt sig, och målet ska vara att de ska klara det själva.

Sen bör inte alla ämnen ha läxa. Jag kan bara komma på läsläxa, matematik och engelska.

simon556
2013-10-12, 00:34
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.När man jobbar (för det mesta) förväntas man inte att jobba från att man kliver upp tills att man går och lägger sig så varför förvänta sig det av barn, helt orimligt. Alla måste få tid då de kan slappna av och särskilt barn då.

Bifall.

Tommten
2013-10-12, 00:55
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.När man jobbar (för det mesta) förväntas man inte att jobba från att man kliver upp tills att man går och lägger sig så varför förvänta sig det av barn, helt orimligt. Alla måste få tid då de kan slappna av och särskilt barn då.

Bifall.
Du övertygade mig. Jag kommer att rösta bifall om ingen kommer med någon mycket övertygande replik på detta som kan få mig på andra tankar.

Svarttusch
2013-10-12, 09:25
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.När man jobbar (för det mesta) förväntas man inte att jobba från att man kliver upp tills att man går och lägger sig så varför förvänta sig det av barn, helt orimligt. Alla måste få tid då de kan slappna av och särskilt barn då.

Bifall.

Jag förstår hur du menar, problemet är bara att om vi tar bort alla läxor måste vi antingen förlänga skoldagarna eller antalet år i skolan. Vi kan inte bara ta bort läxorna. En elev i förstaklass går i skolan från kl 8-13:30 typ, med två raster däremellan. Är det verkligen så jobbigt att hen får ta med sig en läsläxa hem som tar tio minuter? tvingas hen jobba från hen stiger upp till hen lägger sig?

Jag skulle hellre se att eleven har läxor på ca 1 timme per vecka än att hen tvingas gå en timme extra varje dag eller ett extra halvår. Som sagt tycker jag man kan ta bort de onödiga läxorna, men språk och matematik är ämnen som behöver att man tränar oftare än de lektionerna man har.

flintberg
2013-10-12, 17:46
Jag har fortfarnade inte fått svar på min fråga kring vad som menas med läxor - är det alla former av uppgifter som eleven får utanför den formella lärkontexten? För i så fall är jag så mycket emot att det sjunger om det.

Att lära sig är en kontinuerlig process. Det måste få ske både i och utanför klassrummet. Traditionella läxor har många utmaningar. Men det är inte politiker som ska bestämma alla metoder för hur detta ska ske.

Visible Learning listar även ett antal andra saker som är viktiga för lärande. Att engagera föräldrarna i lärprocessen är en sak. Att lära sig kollaborativt är en annan. Menar motionsförfattaren att uppgifter som att tillsammans med en kamrat lösa ett problem hemma också är en läxa och ska bort? Eller att läsa om och försöka förstå ett problem och kanske diskutera med föräldrarna (äldre barn) - är allting som sker utanför skolan en "läxa"? Då har vi problem om vi ska avskaffa dem.

Om vi med "läxor" menar "läs sidorna X-Y" så kan man möjligen diskutera. MEN, bra strategier och metoder för lärande är också viktiga - och det är där vi behöver ha struktur.

Jag tycker därför att "ta bort läxor" är trubbigt och felaktigt att indikera i en motion. Jag överväger att motyrka på en formulering som mer driver mot "meningsfyllda uppgifter som kan utföras på egen hand". Läxor för läxornas skull är inte viktiga, det är vad du vill uppnå med dem som spelar roll.

Och så till sist - detta är en viktig del av lärarens roll, vilka verktyg som ska användas. Vi bör inte peta för mycket. Vi bör indikera, skicka riktning och tillhandahålla strategier.

AndersLindbäck
2013-10-12, 21:02
En läxa kan vara att t.ex. be barnen att tala med en äldre släkting eller någon annan gammal person de känner och be dem berätta hur det var att gå i skolan då de var unga för att lära dem hur världen förändras.

Men men det är tydligt farligt att be barnen göra sådant.

AndersLindbäck
2013-10-14, 10:21
Enligt en nyutkommen rapport så har man funnit en av de stora orsakerna till att Finland har bättre skolresultat än Sverige

Svaret är att Finland är bättre på att ge läxor

"De finska skolresultaten ligger långt över de svenska och norska och enligt forskarna bakom rapporten är just läxorna en viktig förklaring. Men det handlar inte om hur mycket läxor eleverna får utan om hur de används i klassrummet. "

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5673557

Taz_1999
2013-10-14, 17:26
Idag postade SvD en chatt med en expert. Det intressanta är dels vilka typer av problem som föräldrarna beskriver att de har med läxor i skolan och dels vad experten säger om läxors effekt som beskrivs som ungefär noll. Väg problem mot bevisad effekt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-om-laxor-med-martin-karlberg_8615048.svd

AndersLindbäck
2013-10-14, 19:10
Idag postade SvD en chatt med en expert. Det intressanta är dels vilka typer av problem som föräldrarna beskriver att de har med läxor i skolan och dels vad experten säger om läxors effekt som beskrivs som ungefär noll. Väg problem mot bevisad effekt.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-om-laxor-med-martin-karlberg_8615048.svd

Japp det kom en rapport idag som sade att svenska lärarna använder läxor fel. Finska lärare använde verktyget rätt och det var den stora orsaken till att finska barn får bättre resultat i undersökningar.

Använder man ett verktyg fel så blir det fel.

Taz_1999
2013-10-14, 19:18
Jag såg att du postade den länken. Den länken är förstås strunt då du inte länkar till avhandlingen eller rapporten i fråga.

Taz_1999
2013-10-14, 19:26
Läsläxor är nödvändiga?!

Återigen, forskningen bevisar att läxor inte fungerar, alltså är de inte nödvändiga. Skall det verkligen vara så svårt att förstå?

Här är ett litet tankeexperiment du kan göra själv. Säg att en bokhandel vill öka läsandet. Det är ju samma ambition som man har i skolan.

Så i kassan i bokhandeln så säger man till alla kunder:

- Vilken intressant bok du har valt! Jag byter dock ut den boken du har valt mot den här istället, för den står på vår läslista. När du köper en bok av oss är vår nya policy att du skall skriva en rapport på de böckerna vi har valt med minst 400 ord och lämna den till oss inom en vecka för rättning och betygssättning. Om du inte gör det får du dåliga betyg av oss och vi lämnar dessa betyg till din skola för att skriva in dem i betygskatalogen. Sedan påverkar det vilka jobb du kan söka och vilka utbildningar du kan komma in på. Vi gör så här för att se till att alla läser böckerna vi säljer och för att öka läsandet.

Det är alltså exakt det vi gör i skolan! Med just läxor, mera specifikt läsläxa. Jag kan verkligen inte tänka mig något mera effektivt sätt att döda lusten att läsa och det otroligt givande och roliga i att läsa. Komplett idioti.

En bokhandel som gjorde så där skulle gå i konkurs rätt snart, just för att det kan varenda kotte räkna ut att det är en bra ide. Men av någon anledning så förmår inte de lärare och lärarstuderande vi har i denna tråd att inse det här? Jag tycker det är märkligt. Hemmablindhet?

Rasmus Haglund
2013-10-14, 20:12
Dags att hyfsa debatten lite? Jag tror inte att folk här blir övertygade genom påhopp och härskartekniker.

Rasmus Haglund
2013-10-14, 20:12
Ta bort...

Taz_1999
2013-10-14, 20:49
Dags att hyfsa debatten lite? Jag tror inte att folk här blir övertygade genom påhopp och härskartekniker.

Vad menar du?

Taz_1999
2013-10-14, 20:52
En bokhandel som gjorde så där skulle gå i konkurs rätt snart, just för att det kan varenda kotte räkna ut att det är en bra ide.

Jag skriver slarvigt, och rättar till det efter att jag skickat in i normalfallet, men det kan man inte göra i detta forum. Ovanstående skulle ha formulerats sålunda:

En bokhandel som gjorde så där skulle gå i konkurs rätt snart, just för att det kan varenda kotte räkna ut att det är en dålig ide.

jenny.s
2013-10-15, 13:35
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Hur skulle exempelvis språkinlärning gå till om eleverna inte får hemläxor som att plugga glosor? Ska värdefull lektionstid användas till att sitta och nöta in ord istället för att få undervisning?

Läxor som ges kan säkert bli bättre i många fall, men att föreslå att de ska avskaffas låter urbota dumt. :facepalm:

Ingen lärare är tvungen att ge hemläxor, om en lärare tycker att inlärningen av ämnet fungerar bäst utan läxor så är han/hon fri att inte ge några hemläxor.

Anna Troberg
2013-10-15, 13:43
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Om uppgifter ska utföras utanför lektionstid, så måste skolan kunna erbjuda utrymme och stöd för det. Alldeles för många elever har tyvärr hemförhållanden som gör det svårt eller omöjligt för dem att göra hemläxor på ett tillfredsställande sätt. Det är inte rimligt att de ska halka efter på grund av en situation de inte själva kan påverka.

Spam
2013-10-15, 15:55
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Om uppgifter ska utföras utanför lektionstid, så måste skolan kunna erbjuda utrymme och stöd för det. Alldeles för många elever har tyvärr hemförhållanden som gör det svårt eller omöjligt för dem att göra hemläxor på ett tillfredsställande sätt. Det är inte rimligt att de ska halka efter på grund av en situation de inte själva kan påverka.
Jag håller med dig Anna! Om den kvantitet av kunskap och förståelse som ska läras ut inte ryms på de normala lektionerna måste skolan se till att skoltiden anpassas efter detta. Barnen måste ändå spendera tid till "läxläsning" och det är betydligt bättre att ha den tiden i skolan med en tillgänglig lärare än att försöka ta motsvarande tid i hemmet, kanske efter middagen eller liknande när man är trött. Så himla dyrt är det inte, speciellt inte från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Spam
2013-10-15, 16:37
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola... Alla elever är olika - en del jobbar bättre direkt efter skolan, andra behöver äta först eller vill göra läxorna efter träningen. En del föredrar att göra läxorna i klump, andra behöver ett ämne om dagen. Och alla läser i olika takt...Ja, därför kör skolan samma läxor för alla eftersom alla är ju helt lika - det känns inte särskillt vetenskapligt, objektivt, eller resonligt.

Varför ska inte skolan anpassa studietiden i skolan efter de krav på kunskaper och förståelse som de ska lära ut? Och framför allt, anpassa inlärningsmetoderna utifrån barnets behov? Många skolor och lärare kör med ren fakta-inlärning är bra, får det går att mäta lätt med prov. Tyvärr missar de ofta helt det där med förståelse....

Taz_1999
2013-10-15, 18:55
Ännu en debattartikel i denna fråga:

Hög tid att ifrågasätta läxorna

Skolor som avskaffat läxor har inte sämre resultat. Det är dags att ifrågasätta varför läxor ska inskränka på återhämtningen efter tröttande skoldagar, skriver Magnus Thorn.

http://www.unt.se/debatt/hog-tid-att-ifragasatta-laxorna-2640302.aspx

Tack Deeqa för tipset.

flintberg
2013-10-16, 14:52
Här är länken till undersökningen, ligger på norska regeringens hemsida, så sluta med härskartekniker. Så trött på attityder och nedvärderande unken debatteknik...

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Rapporter/TIMSS_rapport.pdf

Utförd av institutet för lärarutbildning och skolforskning i oslo.


Läxor på fel sätt = dåligt. Läxor på rätt sätt = bra.
Stöd i skolan till att läsa läxor - ABSOLUT bra. Varför har vi inte den diskussionen istället? Hur man gör för att skapa bättre lärande?

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 15:00
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det är inte föräldrar som ska ansvara för elevernas utbildning, utan lärarna. Det är djupt orättvist att dumpa över delar av ansvaret på föräldrar eftersom olika föräldrar har olika mycket tid och är olika bra lärare.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:32
Bifall på yrkandet
Bort med läxor:)

Anna Blixt
2013-10-17, 13:02
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det är inte föräldrar som ska ansvara för elevernas utbildning, utan lärarna. Det är djupt orättvist att dumpa över delar av ansvaret på föräldrar eftersom olika föräldrar har olika mycket tid och är olika bra lärare.

Vissa här tycks missförstå vem det är som ska göra läxan. Det är inte föräldrarna som ska göra läxan, utan barnet. Själv. Och läxorna ska vara utformade på ett sådant sätt att barnet ska klara det själv.

Att föräldrar har olika mycket tid att lägga på att hjälpa barnet ska inte spela någon roll. Ibland kan föräldrar hjälpa till, men normalt ska läxorna vara utformade så att det är BARNET som ska göra läxorna.

Herregud. Vissa argumenterar som om man inte har några möjligheter att göra läxan utan någon som står bredvid och berättar hur man ska göra. Då har man inte mycket insikt om hur läxor normalt är upplagda.

Att använda sig av läxor som metod handlar inte om att "dumpa över ansvaret på föräldrarna" utan om att möjliggöra för eleven att träna in vissa typer av uppgifter i sin egen takt - något som man sällan gör effektivt i skolmiljön.

Att ta bort läxorna gynnar ingen. Att försöka ta bort de duktiga elevernas försprång gynnar heller ingen. Det är bättre att 19 av 25 har gjort läxan än att ingen har haft någon läxa alls - för att 19 elever hänger med och 6 ligger efter ger läraren hyggligt med tid i klassrummet att hjälpa de 6 personer som ligger efter att komma ikapp. Om ingen får några läxor alls blir kunskapsnivån uppenbarligen lidande.

AndersLindbäck
2013-10-17, 13:14
Jag har lagt yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Det kom nyligen en undersökning som drog slutsatsen till varför finlands elever får bättre resultat än svenska elever. Det beror på hur man i Finland utnyttjar läxor på ett bättre sätt för att lära eleverna. Sverige borde kunna införa samma system.

Martin Jönsson-Niedziolka
2013-10-17, 15:27
Jag postade några länkar idag relaterade till denna

Detta är en svensk skola som alltså bestämt sig för att köra utan läxor, så det finns förebilder i Svenska skolan att lära sig av.

Men just så här bör det ju fungera. Enskilda skolor bestämmer sig för att prova olika metoder. Läxor/inte läxor. Andra former av hemarbete... osv. När politiker talar sig varma över önskan att öka lärares status är det lite paradoxalt när politiker försöker bestämma hur lärarna skall sköta sitt arbete.
Man kan ju hoppas att duktiga lärare plockar upp de metoder som fungerar för deras klasser/ämnen.

Spam
2013-10-17, 17:29
Men just så här bör det ju fungera. Enskilda skolor bestämmer sig för att prova olika metoder. Läxor/inte läxor. Andra former av hemarbete... osv. När politiker talar sig varma över önskan att öka lärares status är det lite paradoxalt när politiker försöker bestämma hur lärarna skall sköta sitt arbete.
Man kan ju hoppas att duktiga lärare plockar upp de metoder som fungerar för deras klasser/ämnen.

Jag tror inte det här egentligen handlar om att styra hur lärare jobbar - utan att skydda barnens rätt till lika lärande, fri tid och återhämtning. Det är en viktig princip.

Deeqo
2013-10-17, 18:02
Jag har lagt yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Det kom nyligen en undersökning som drog slutsatsen till varför finlands elever får bättre resultat än svenska elever. Det beror på hur man i Finland utnyttjar läxor på ett bättre sätt för att lära eleverna. Sverige borde kunna införa samma system.

Jag tycker den formuleringen är jätte konstig.
Varför ska vi anama oss efter ett lands elevarbetssätt?
Det kanske kommer en ny undersökning nästa år som säger att de var helt fel, eller om ett annat land helt plötsligt får bättre skolresultat med helt andra arbetssätt?

TeirdeZ
2013-10-17, 21:49
Jag gillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Finland har bra utbildning. Ingen dålig inspirationskälla.

TeirdeZ
2013-10-17, 21:50
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Dumt att detaljreglera lärare på det här sättet.

Deeqo
2013-10-17, 22:41
Jag gillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Finland har bra utbildning. Ingen dålig inspirationskälla.

Finland var inte bäst för 10 år sen, utvecklingen går framåt. Att anamma skolarbetsätt låter inte i mina öron hållbart.

Det är många saker som skiljer Finland från Sverige, för det första så är läraryrket mer respektabelt, och mer lönsammare.
För det andra så har inte Finland många invandradre, de som står för mångfalden är finlandsvenskarna.

Så här säger den finska lärare och forskare i tidningen sydsvenskan:

" Det är mycket mer homogena grupper här. I Sverige är det många elever som kommer från olika bakgrunder och har råkat ut för olika saker som kan göra det svårt att fungera i en klassituation. Det är mycket lättare att undervisa när man har elever som vuxit upp under trygga förhållanden, säger läraren Tobias Lindberg.


– Den kanske största faran som jag ser är att det uppstår situationer när skolans andel av utlänningar ökar till 40-50 procent så att andra flyr till andra skolor. Men inte har vi haft mycket åtgärder mot det tillsvidare. Det är bara i Helsingforsregionen det har blivit aktuellt, säger Timo Lankinen.

Och då sitter Sverige med många av svaren på hur Finland ska utveckla sin skola, tror han. Så har Finland gjort förut, sett hur Sverige provat något, avvaktat i tio år för att se om det fungerar, och i så fall infört samma sak.

Men det är svårt att säga idag. Varför skulle man lyssna på Sverige, den ständiga ärkerivalen, på ett område där Finland är överlägset?"

http://http://www.sydsvenskan.se/varlden/de-har-varldens-basta-skola/

Deeqo
2013-10-17, 23:19
Varför göra politik över hur man ska härma ett annat lands metoder?

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 23:31
Varför göra politik över hur man ska härma ett annat lands metoder?
Piratpartiet härmar inte, det kopierar.

Hur som helst har det alltid funnits lobbygrupper som försöker påverka politikerna till att ändra lagar på si och så sätt. Där har det funnits att sverige skall göra som det och det landet inom det här området.

När nu det yrkas om att studera hur Finland i denna vår sakfråga lyckats så är det vår uppgift att fixa relevant lagstiftning som möjliggör att göra på det sättet här.

Det kanske är en feluppfattning vad du menar med att göra politik, men så ser jag det.

Deeqo
2013-10-18, 00:01
Piratpartiet härmar inte, det kopierar.

Hur som helst har det alltid funnits lobbygrupper som försöker påverka politikerna till att ändra lagar på si och så sätt. Där har det funnits att sverige skall göra som det och det landet inom det här området.

När nu det yrkas om att studera hur Finland i denna vår sakfråga lyckats så är det vår uppgift att fixa relevant lagstiftning som möjliggör att göra på det sättet här.

Det kanske är en feluppfattning vad du menar med att göra politik, men så ser jag det.

Ursäkta mitt språk, och låt oss säga kopiera.

Finland har inte alltid varit bäst i skolan, de var efter 2009 de började nå topprakningen. Om vi nu skulle bestämma oss för koncentrera oss på ett land, så kanske ett annat land helt plötsligt börjar leda. Ska vi då fortfarande gå efter Finlands metoder?

Henry Rouhivuori
2013-10-18, 00:13
Finland har inte alltid varit bäst i skolan, de var efter 2009 de började nå topprakningen. Om vi nu skulle bestämma oss för koncentrera oss på ett land, så kanske ett annat land helt plötsligt börjar leda. Ska vi då fortfarande gå efter Finlands metoder?
Om vi nu tar till oss Finlands modell för att förbättra skolan. Då har vi ju själva möjlighet att utveckla den vartefter tiden går om det skulle visa sig att skolan här halkar efter senare. Det är nu som ett parti behöver ta täten och göra något. Det vore bra om det är vi.

Deeqo
2013-10-18, 00:57
Om vi nu tar till oss Finlands modell för att förbättra skolan. Då har vi ju själva möjlighet att utveckla den vartefter tiden går om det skulle visa sig att skolan här halkar efter senare. Det är nu som ett parti behöver ta täten och göra något. Det vore bra om det är vi.


Problemet är att Finlands modell, inte är ett komplett system som kan förankras i det svenska systemet. Och vi vet inte heller om de är ett system som skulle gå att förankra i det svenska systemet.

Anledningen för att Finland har bra skolresultat är också för lärararna är bättre i Finland.

Många vill bli lärare. Till varje plats på den 5-åriga lärarutbildningen går det tio sökande. De väljs ut både genom kunskapstester och personliga intervjuer. Svårast är att komma in på utbildningen till klasslärare för de yngre klasserna.

Hur ska vi kunna förhålla de kraven i Sverige?

TeirdeZ
2013-10-18, 03:19
Ursäkta mitt språk, och låt oss säga kopiera.

Finland har inte alltid varit bäst i skolan, de var efter 2009 de började nå topprakningen. Om vi nu skulle bestämma oss för koncentrera oss på ett land, så kanske ett annat land helt plötsligt börjar leda. Ska vi då fortfarande gå efter Finlands metoder?

Fast det där är en sanning med modifikation. Sverige och Finland låg väldigt lika i internationella rankings fram till slutet av 1980-talet då Sverige lade om sin lärarutbildning och kommunaliserade anställningsformen för lärarkåren. Efter det har Finland blivit bättre och Sverige blivit sämre.

Sedan dess har Sverige på stora, omvälvande sätt förändrat skolan ungefär vart fjärde år. Skolan är en stor institution som inte så enkelt förändrar sig i grunden (precis som alla andra stora institutioner) och därför har de snabba och tvära vändningarna inte varit särskilt lyckade. Det är svårt att se hur några större och mer omfattande förändringar i svenska skolor skulle leda till något bra resultat - det man behöver i skolan är om något lugn och ro.

Med det sagt är det en bra poäng att elevgrupperna i Sverige är mindre homogena än de svenska. Frågan är dock om det är Sveriges heterogena elevkår, snarare än den extrema instabilitet som råder i skolan, som verkligen är den större boven i dramat för de sjunkande resultaten.

Personligen tror jag att mycket av det Finland gör "rätt" har att göra med att de förändrar skolan långsamt - skolan är jättestor, elever och lärare många. De behöver informeras om förändringar innan förändringarna äger rum, och man behöver säkerställa sig om att alla förstår vad förändringarna innebär. Så gör man inte alls i Sverige - här dumpar vi tjocka, nya lärarplaner på samtliga lärare, och inför snabbt ett nytt betygssystem, utan att förbereda eller fortbilda våra lärare i hur de ska hantera den här stora, nya informationsmängden.

Så om en granskning av finska hemläxor kan leda oss fram till ovanstående kloka slutsatser tycker jag definitivt att det kan vara värt besväret.

TeirdeZ
2013-10-18, 03:32
Finland var inte bäst för 10 år sen, utvecklingen går framåt. Att anamma skolarbetsätt låter inte i mina öron hållbart.

Det är många saker som skiljer Finland från Sverige, för det första så är läraryrket mer respektabelt, och mer lönsammare.
För det andra så har inte Finland många invandradre, de som står för mångfalden är finlandsvenskarna.

Det här är nästan en dubbelpostning från mig men jag upptäckte otydligheter i mitt tidigare inlägg som kanske kan klargöras här.

Jag tror att man gör det enkelt för sig om man säger att det är de heterogena elevgrupperna i Sverige som skapar sjunkande resultat i skolan. Det är svårt att se varför just elevernas geografiska ursprung skulle vara det mest avgörande för skolresultaten - föräldrarnas utbildningsnivå torde vara mer avgörande.

Vad vi gör i Sverige, som man inte gör i Finland, är framför allt många, stora och ofta återkommande förändringar i skolan. Lärare går till exempel en femårig utbildning på universitet - men efter det måste de certifieras av sin rektor om rektorn upplever att de varit duktiga under sitt första år som lärare! Vi har alltså lyckats underkänna våra egna universitetsutbildningar av lärare i Sverige. Vi har dessutom förändrat lärarutbildningarna ofta och mycket under de senaste 25 åren. Den sortens instabilitet gör att lärare som utexaminerats med fem års mellanrum inte har gemensamma referensramar när de kommer ut på arbetsplatserna.

Vi ändrar ofta och storligen på våra lärarplaner utan att förbereda varesig lärare, föräldrar eller elever på detta. Lärare har inte givits fortbildning i de nya betygssystemen. Individuell lönesättning på varje skola innebär att lärare får starka incitament att vara snälla mot sin rektor snarare än goda lärare för eleverna - men för att skapa större incitament för lärare att vilja ha högre lön har man skapat en ny sorts lärarpost i kommunerna där vissa särskilt inspirerande lärare ska få bättre betalt för att ägna 10% av sin arbetstid åt att inspirera andra lärare i sin kommun. Vi ger alltså de lärare som ägnar en del av sin arbetstid åt att inte arbeta med elever bättre betalt.

Andra omöjliga arbetssysslor som lärare ålagts sedan 1990-talet är kontinuerliga resultatregistreringar för varje elever. Det gör att lärarna lägger betydligt mer tid på att utvärdera respektive elev än på att lära ut saker till eleverna. Det är av uppenbara skäl ingen bra investering av lärarnas tid, men har skett för att man sett ett behov av att skära på administrativa kostnader.

De här stora, obegripliga förändringarna är inte alls typiska för den sittande regeringen utan har tvärtom normaliserats sedan slutet 1980-talet. När man inte ger skolan ro att ta till sig av förändringar och dessutom undergräver lärarnas utbildning och relation till eleverna, då verkar det rätt klart för mig att den etniska sammansättningen av eleverna spelar mindre roll.

Deeqo
2013-10-18, 11:09
Det här är nästan en dubbelpostning från mig men jag upptäckte otydligheter i mitt tidigare inlägg som kanske kan klargöras här.

Jag tror att man gör det enkelt för sig om man säger att det är de heterogena elevgrupperna i Sverige som skapar sjunkande resultat i skolan. Det är svårt att se varför just elevernas geografiska ursprung skulle vara det mest avgörande för skolresultaten - föräldrarnas utbildningsnivå torde vara mer avgörande.

Vad vi gör i Sverige, som man inte gör i Finland, är framför allt många, stora och ofta återkommande förändringar i skolan. Lärare går till exempel en femårig utbildning på universitet - men efter det måste de certifieras av sin rektor om rektorn upplever att de varit duktiga under sitt första år som lärare! Vi har alltså lyckats underkänna våra egna universitetsutbildningar av lärare i Sverige. Vi har dessutom förändrat lärarutbildningarna ofta och mycket under de senaste 25 åren. Den sortens instabilitet gör att lärare som utexaminerats med fem års mellanrum inte har gemensamma referensramar när de kommer ut på arbetsplatserna.

Vi ändrar ofta och storligen på våra lärarplaner utan att förbereda varesig lärare, föräldrar eller elever på detta. Lärare har inte givits fortbildning i de nya betygssystemen. Individuell lönesättning på varje skola innebär att lärare får starka incitament att vara snälla mot sin rektor snarare än goda lärare för eleverna - men för att skapa större incitament för lärare att vilja ha högre lön har man skapat en ny sorts lärarpost i kommunerna där vissa särskilt inspirerande lärare ska få bättre betalt för att ägna 10% av sin arbetstid åt att inspirera andra lärare i sin kommun. Vi ger alltså de lärare som ägnar en del av sin arbetstid åt att inte arbeta med elever bättre betalt.

Andra omöjliga arbetssysslor som lärare ålagts sedan 1990-talet är kontinuerliga resultatregistreringar för varje elever. Det gör att lärarna lägger betydligt mer tid på att utvärdera respektive elev än på att lära ut saker till eleverna. Det är av uppenbara skäl ingen bra investering av lärarnas tid, men har skett för att man sett ett behov av att skära på administrativa kostnader.

De här stora, obegripliga förändringarna är inte alls typiska för den sittande regeringen utan har tvärtom normaliserats sedan slutet 1980-talet. När man inte ger skolan ro att ta till sig av förändringar och dessutom undergräver lärarnas utbildning och relation till eleverna, då verkar det rätt klart för mig att den etniska sammansättningen av eleverna spelar mindre roll.

Med det sagt, tycker ni fortfarande att vi skall ta ställningstagande om att omfatta Finlands metoder?
Det är inget ställningstagande som kan bestå, och vara överens med helhetsbilden.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 11:41
Jag har lagt yrkande B39-Y03:att antalet läxläsningstimmar som förväntas ingå i en kurs ska redovisas och betraktas som vanlig skoltid.Om läxläsning ska slopas så ska skoltimmarna ökas. Har man barn i grundskolan så finns det gott om möjligheter att förfäras över hur förskräckligt dåliga en del elever är. Förskräckligt på ett sådant sätt att de redan i årskurs 6 har en betydande risk att aldrig kunna få ett jobb som inte trivialt också kan ersättas med en maskin eller sällsamt begåvad höna som tröttnat på att lägga ägg.

Henry Rouhivuori
2013-10-18, 12:05
att antalet läxläsningstimmar som förväntas ingå i en kurs ska redovisas och betraktas som vanlig skoltid.Jag gick en kurs som var full tid (100% CSN-pengar) men bestod i fyra timmar undervisning och fyra timmar hemläsning. Det informerades om det redan då för 10-15 år sedan.

Henry Rouhivuori
2013-10-18, 12:19
Jag ogillar yrkande B39-Y03:att antalet läxläsningstimmar som förväntas ingå i en kurs ska redovisas och betraktas som vanlig skoltid.Detta förändrar dock inte grundskolan för den är inte uppbyggt kring att eleven skall vara på "jobbet" ett fixt antal timmar per vecka. Vad jag vet.

Som jag postade i en tidigare kommentar kan det dock gälla olika vuxenutbildningar där man räknar dagar som arbetsdagar och får betalt efter om kursen är på full tid eller halvtid. Hur olika kurser är uppbyggda redovisas i kursplanen som man läser när man väljer vilken kurs man skall söka till.

Anna Blixt
2013-10-18, 13:07
Jag ogillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Sverige bör titta på många olika metoder från många olika länder.

Anna Blixt
2013-10-18, 13:08
Jag ogillar yrkande B39-Y03:att antalet läxläsningstimmar som förväntas ingå i en kurs ska redovisas och betraktas som vanlig skoltid.Obegripligt. Innebär detta en sänkning av skoltiden? Och vem ska man utgå ifrån - den lågsammaste eleven eller medelmåttan?

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 21:55
Jag ogillar yrkande B39-Y03:att antalet läxläsningstimmar som förväntas ingå i en kurs ska redovisas och betraktas som vanlig skoltid.Obegripligt. Innebär detta en sänkning av skoltiden? Och vem ska man utgå ifrån - den lågsammaste eleven eller medelmåttan?

Det tycker jag är väldigt viktiga frågor att ställa. Kan man inte svara på dem bör man rösta nej till den här motionen.

EnRIz
2013-10-19, 14:12
Jag kommer rösta avslag på den här motionen.
1: Hatties metastudie säger förvisso att läxors verkanseffekt ligger på 88e plats, men den säger också att studieteknik ligger på 25e. Att ge eleverna möjlighet att träna på egen hand utan att ge uppgifter för detta blir väldigt svårt.
2: Det finns exempel på hur uppgifter som görs hemma fungerar, ett bra exempel är det flippade klassrummet och Khan Academy. Det är exempel på hur pedagoger använder ny teknik för att skapa material som lätt kan tillgängliggöras fritt för alla intresserade.
3: Att detaljstyra lärarna, oavsett vad vi bestämmer, är inte rätt väg att gå. Lärarna behöver inte mer detaljstyrning, de är kompetenta och kommer med rätt utbildning och fortbildning välja de arbetsmetoder som passar bäst för ändamålet.
4: På universitetsnivå förväntas studenterna arbeta självständigt utanför lektionstid för att genomföra sina uppgifter, varför inte förbereda för högre studier i tidigare utbildningsinstanser?

EnRIz
2013-10-19, 14:28
Läsläxor är nödvändiga?!

Återigen, forskningen bevisar att läxor inte fungerar, alltså är de inte nödvändiga. Skall det verkligen vara så svårt att förstå?

Här är ett litet tankeexperiment du kan göra själv. Säg att en bokhandel vill öka läsandet. Det är ju samma ambition som man har i skolan.

Så i kassan i bokhandeln så säger man till alla kunder:


Det är alltså exakt det vi gör i skolan! Med just läxor, mera specifikt läsläxa. Jag kan verkligen inte tänka mig något mera effektivt sätt att döda lusten att läsa och det otroligt givande och roliga i att läsa. Komplett idioti.

En bokhandel som gjorde så där skulle gå i konkurs rätt snart, just för att det kan varenda kotte räkna ut att det är en bra ide. Men av någon anledning så förmår inte de lärare och lärarstuderande vi har i denna tråd att inse det här? Jag tycker det är märkligt. Hemmablindhet?

Hatties metastudie säger även att program för upprepad läsning(Repeated reading programs) ligger på en sextondeplats. Även om en hel del läsning kan göras i skolan så skadar det inte att eleven får i uppgift att ha läst text och mängd anpassad efter hens nivå.

TeirdeZ
2013-10-21, 08:36
Med det sagt, tycker ni fortfarande att vi skall ta ställningstagande om att omfatta Finlands metoder?
Det är inget ställningstagande som kan bestå, och vara överens med helhetsbilden.

Du har rätt så klart. Det är onödigt att anta det som sakpolitiskt ställningstagande. Det kanske är en yrkesskada att jag försöker hitta det som är minst farligt att säga ja till i varje förslag.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:34
Med det sagt, tycker ni fortfarande att vi skall ta ställningstagande om att omfatta Finlands metoder?
Det är inget ställningstagande som kan bestå, och vara överens med helhetsbilden.

I dagsläget har vi två alternativ gällande läxor.

1. Köra på som nu
2. Fixa skolan så vi är minst lika bra som finland när det gäller läxläsning.

Då är 2 det bästa alternativet. När vi väl har nått detta blir iofs ställningstagandet föråldrat. Men Sverige kan inte hålla på som nu gällande läxor.

Henrik Brändén
2013-10-22, 23:07
Jag ogillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Vi bör ständigt studera hur man gör på många olika håll, och det sker redan.

Michael Ståhl
2013-10-24, 12:48
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det ska vara upp till varje skola och lärare att bestämma detta. Föräldrar och senare elever kan sedan ta detta i beaktande vid val av skola.

AndersLindbäck
2013-11-03, 20:13
Jag gillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Finland har toppskolan alla andra vill ha. Sverige måste självklart se vad vi kan lära från den.

AndersLindbäck
2013-11-03, 20:16
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Efter motionstiden kom en fin rapport som avslöjade att Finska skolans dominans kom från hur de integrerade läxläsning i skolan på ett annat sätt än de flesta andra skolor - det är själva grunden till deras dominans i skolvärlden.

Fabian Rosdalen
2013-11-05, 14:11
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det är helt idiotiskt med obligatoriska läxor att göra hemma då alla inte har samma hjälp, det blir helt plötsligt en fråga om ekonomisk status eller tid hemifrån om ett barn får hjälp att ens klara av utbildningen. Tar man bort läxorna anser jag att resultatet kommer vara sakta men positivt då eleverna kan uppmuntras att lära sig och utvecklas inom sina egna intressen, kanske ett barn inte vill läsa glosor utan istället spela sitt favoritspel (och i och med det kanske bli superbra på engelska, om spelet är på engelska, eller på något annat som spelet utvecklar individen i) eller måla, eller något helt annat. I och med läxor visar vi att vi inte har någon tro på att barn vill lära sig något på eget initiativ och detta blir en självuppfyllande profetia! Stöd individualiteten - Slopa läxor!

Fabian Rosdalen
2013-11-05, 14:24
Varför tvinga alla barnen att göra samma saker hemma?
Jag känner att tanken av att ett barn helt på egen hand kommer lära sig saker inom sina egna intressen inte tas upp alls, precis som att om man slopar läxor kommer barnen gå hem och "inte lära sig något" vilket ju är helt och hållet felaktigt. Att slopa läxorna innebär att skolan och staten inte längre styr vad eleverna skall lära sig, inte att eleverna kommer efter på något sätt.
Jag tror att vi måste lyfta frågan av vad vi anser kunskap är först.
Anser vi att det är att kunna flest glosor i engelska eller att kunna multiplikationstabellen utantill? Det gör då inte jag i alla fall.
Idag ser vi en massa barn som enligt skolan ligger efter men som på sin fritid lär sig en massa saker inom de ämnen som skolan inte erbjuder dem någon undervisning i, det är dessa elever som blir självständiga, kreativa individer.

Ett konkret exempel är min egen lillasyster som blir tvingad att läsa en speciell bok som läxa vilken hon inte gillar alls, medan hon annars på fritiden läser väldigt många andra böcker men i och med detta drar hon sig för att läsa över huvudtaget eftersom att staten bestämt att hon inte får läsa det hon vill innan hon läst det som dom bestämt att hon ska läsa. Snacka om att ta död på en ung flickas läslust!

Lusten att lära sig finns i alla barn, låt oss inte döda den genom att försöka styra vad de ska lära sig.

flintberg
2013-11-06, 00:15
Att olika elever har olika förutsättningar för lärande är ingen grund för att ta bort läxor. Det gör inte att elever får mer jämlika förutsättningar, det gör bara att du inte märker av de olika förutsättningarna.

Däremot bör skolan tillse att man får plats och tid att göra läxor i skolan på skoltid med lärarstöd eller motsvarande om så önskas för de eleverna som önskar det.

Vi kan absolut se över hur läxhanteringen ska hanteras för ett ur elever rättssäkert perspektiv som inte diskriminerar på samma sätt och som minskar klyftorna, men vi kan inte utradera klassfrågor och utbildningsförutsättningar hos föräldrar genom att söka lagstiftning för vad barnen får eller inte får lov att ha för lärandemetodik.

Det blir skott i luften och petande i hur lärande ska ske. Vilken annan lärmetodik ska vi titta på? Prov? Läsuppgifter där dyslektiker missgynnas? Grupparbeten där verbalt svaga får nackdelar gentemot verbalt starka?

Jag kommer rösta avslag på motionen.

Taz_1999
2013-11-06, 11:13
flintberg: Du har ägnat alla dina inlägg i mina motioner om skolan att koka ihop egna teorier om hur lärande fungerar. Men det tråkiga är att du inte har evidens för något av det du påstår. Du verkar helt enkelt inte veta vad du pratar om.

Jag förväntar mig faktiskt mera från en person som både aspirerar på att sitta i styrelsen och dessutom sitter i det sakpolitiska utskottet för just utbildning.

Iden med dessa utskott är att det skall innehålla personer som är sakkunniga på ett område och jag har inte sett ett enda inlägg från dig som innehåller något annat än påståenden som inte går att belägga.

Hur menar du att dina insatser i dessa motioner skall bedömas? Jag kommer med evidens och presenterar forskning. Du lägger fram tyckanden?

Taz_1999
2013-11-06, 11:59
Jag ogillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Efter motionstiden kom en fin rapport som avslöjade att Finska skolans dominans kom från hur de integrerade läxläsning i skolan på ett annat sätt än de flesta andra skolor - det är själva grunden till deras dominans i skolvärlden.

Låt mig berätta en historia för att förklara varför du har fel:

De blinda männen och elefanten
Alla känner till denna historia eller hur? Sex blinda män bodde i en by, en dag bestämde de sig för att de skulle ta reda på hur en elefant ser ut. Så de gick till en inhägnad och började känna sig för. En föll in i dess mage och säger att elefanten är som en vägg. En annan fick tag i dess betar och beskrev elefanten som ett spjut. En tredje hittade svansen och kom fram till att elefanten är som ett rep. Den fjärde rörde vid knäet och sade att elefanten är som ett träd. Den femte rörde vid ett öra och sade att elefanten är som en solfjäder. Den sjätte fann elefantens snabel och sade att elefanten är som en orm.

Här finns denna story på svenska:
De blinda männen och elefanten < Griniga malena
(http://grinigamalena.blogspot.se/2010/11/de-blinda-mannen-och-elefanten.html)

Här finns den på engelska med dess bakgrundshistoria och hur spridd den är i olika kulturer.
Blind men and an elephant
(http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_men_and_an_elephant)

Det är en intressant historia som används för att illustrera en form av argumentationsfel. Den du gör dig skyldig till med den artikeln du har hittat, den är helt enkelt inte ett argument.

Du påstår med tvärsäkerhet att du minsann vet att den enda skillnaden mellan svenska och finska skolan, är just detta: Hur man ger läxor. Det är också, återigen med en envis tvärsäkerhet på att du har absolut rätt i denna fråga, precis det enda som gör att finska skolan är bättre än den svenska.

Men...

För det första står det inte alls det du tror står där. Man har funnit EN sak. Men skolmiljön består av väldigt många andra saker. Hur man skriver läroplaner är en sak. Sammansättningen av elever är en annan. Attityder visar sig ha stor betydelse för studieresultat, det är en tredje. Lärarlöner och organisation av skolan och förväntningar på elever är några till. Man kan fortsätta rätt länge, det finns en massa saker. En av mina favoriter som länge var enda sättet att kunna förutsäga studieresultat efter att ha gjort ett test på elever var huruvida man var atomist eller holist. En av få svenska forskningsrapporter på inlärning och skolan som har tillmätts någon betydelse utomlands.

Vad är du då? Du är en blind man i en inhägnad med en elefant och du har fått tag i en del av elefanten och tror att den är helheten.

Människor har stött och blött denna fråga i mer än 20 år och man har mätt olika saker och försökt finna samband mellan dem och resultaten. I 20 år. Nu menar du att denna enda undersökning är alltså hela sanningen? Alltså verkligen... Korrelation är inte kausalitet.

Vad du gör dig skyldig till är inte mindre än tre argumentationsfel:

Delning och sammansättning (http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel#Delning_och_sammans.C3.A4ttning_.28komposition.29) - vad som är sant för en del av en sak, gäller även helheten. Vad som är sant för helheten gäller även de olika delarna. Det är två fel.

Delen gäller inte helheten: Finska skolan hanterar läxor annorlunda. Det betyder inte att den delen (läxorna) är enda orsaken till helheten (de bättre resultaten). Den kan mycket väl vara helt irrelevant för helheten. Faktiskt så är det så, denna undersökning är irrelevant.

Helheten gäller inte delen: Svenska skolan är inte bäst i världen (helheten). Så den del som spelar roll är då läxorna (delen). Nä, så är det förstås inte. Det är som att påstå att felet på en bil som stannar på motorvägen är att vänster blinker är trasig.

Det tredje felet: Icke representativt urval vid jämförelse (http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel#Icke_representativt_urval_vid_j.C3.A4mf.C3.B6relse).

Du har hittat EN rapport som stödjer din åsikt och ignorerar då de alla de rapporterna som finns i den forskning jag hänvisar till. Som faktiskt är den bästa i världen på området.

Ett av skälen till att den forskningen är det beror på att det är just metastudier. Där man alltså tittar på ett helt gäng av undersökningar av ungefär samma sak och ser vad de är överens om. Ett antal undersökningar ligger alltså i ena vågskålen. I den andra placerar du en enda, och lägger även ett finger på skålen för att den skall väga tyngre. Det är en oärlig argumentation minst sagt.

Dessa viktiga frågor gällande våra barns framtid kräver att vi är långt mer seriösa, duktigare och mera pålästa än så här.

Fabian Rosdalen
2013-11-06, 14:15
Läxor är obligatorisk övertid idag, det är enligt min mening fel. Genom att ta bort detta kan eleverna få utvecklas inom reflekterande över dennes egna kunskap och på så vis själv utforma sin fritid och vad hen behöver lära sig för att klara av givna uppgifter (med handledning), precis som man idag gör på många arbetsplatser, och i och med det kan man fokusera på kunskapen och inte på uppgiften och därför kan eleven förberedas för det verkliga livet inte för ett liv i skolramen.

Vill eleverna utvecklas inom ett ämne kommer de göra detta antingen på egen hand medvetet eller omedvetet och om vi tar bort obligatoriska läxor från skolan kan lärarna fortfarande hänvisa till material där eleverna kan fördjupa sig eller hitta mer information om något relaterat, de borde dock också lyfta fram och uppmuntra elevernas egna lärande och peka på vad de faktiskt lär sig i och med deras redan existerande fritidssysselsättningar eller ge förslag på sysselsättningar som kan utveckla det eleven känner att denne behöver eller vill bli bättre på.
Men då borde vi lagföra att man inte får basera lektioner på läxor eftersom att det då blir obligatoriskt att göra just de läxorna.

Jag anser att valfrihet är en stor bristvara i speciellt grundskolan idag och det måste vi ändra på, uppenbarligen klarar inte de flesta lärarna av att skapa ett lektionsrum där eleverna kan utvecklas som individer i sin egen takt utefter de kursplaner och strukturer vi har idag, därför måste vi ändra på dem (enligt min mening).
Utan en lagföring så tror jag att det krävs mycket mer resurser och tid för att utveckling inom området skall ske, att förbjuda obligatoriska läxor är att sätta ner foten och tvinga skolverket, lärare och skolan i allmänhet att drastiskt förändras och det behöver de verkligen.

Därför skall vi inte bara ta bort läxorna, utan vi skall även införa ett helt annat skolsystem som baseras på verkligheten med uppgifter som eleven ska klara av och reflekterande över vad hen behöver lära oss för att klara av den uppgiften. Detta skapar också motivation eftersom att skolan idag inte klarar av att motivera många barn i och med att verklighetsförankringen saknas (enligt egna erfarenheter).

DangerDave
2013-11-06, 16:54
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag ser hellre att man inför en timme längre skoldagar än att man fortsätter att ha en timmes läxläsning utanför arbetstid, detta då olika barn har olika förutsättningar. Saker som pendeltid, sport, frånvarande föräldrar och dylikt påverkar olika barn olika mycket och ger en orättvis grund för utbildning.

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 17:35
Jag gillar yrkande B39-Y01:att läxor ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.När jag gick i skola så var arbetsbelastningen väldigt ojämn. Vissa veckor pluggade man mellan klockan 10 och 14 medan andra veckor var det fullt ös från klockan 8 på morgonen till närmare midnatt. Det är en arbetsdag på 16 timmar! Vi har lagar som reglerar hur mycket vuxna ska få jobba och hur mycket övertid som är tillåtet. Låt oss införa samma sak för våra ungdommar!

Taz_1999
2013-11-07, 11:19
Inför nästa omröstning har jag skapat tre förslag på valaffischer där alltså en av dem i och med denna omröstning är avslagen. Här är de:

http://alltommig.nu/_new/images/stories/memes/2013-11-07_meme_x3_skolan_500x721.png

Henry Rouhivuori
2013-11-07, 11:35
Inför nästa omröstning har jag skapat tre förslag på valaffischer där alltså en av dem i och med denna omröstning är avslagen. Här är de:
Nej, partiet har inte tagit beslut att ha kvar läxläsning. Mötet har avslagit ett förslag att ta bort läxläsning.

EnRIz
2013-11-07, 12:15
Ola: Om du kan visa mig exakt var i vårt utbildningspolitska program det står att PP tycker att "vi ska ha kvar läxor i skolan", så kan jag lova dig att jag ska göra vad jag kan för att riva upp det då jag inte tycker att det är något som PP bör ha som ställningstagande.

Den här motionen handlade om att förbjuda läxor vilket i praktiken innebär en detaljreglering av lärarnas metodik, något jag gärna ser att vi inte gör. Jag tolkar i stället mötets val att avslå yrkandet som ett tecken på att vi i Piratpartiet tror på att lärarna är kompetenta och har förmåga att själva välja sina arbetsmetoder.

Kristofer Pettersson
2013-11-09, 19:30
Jag ogillar yrkande B39-Y02:att piratpartiet antar ställningstagandet "Sveriges bör titta på hur vi bäst anammar Finlands metoder för läxläsning. "Sverige bör inspireras av länder som lyckas bra, men vi behöver också begripa varför de lyckas bra och det misslyckas den här motionen att övertyga mig om. Yrkandet är olyckligt formulerat. Vi vet inte varför vi ska vara som Finland, vi vet bara att Finland lyckas bra, av /någon/ okänd anledning.