handdator

Visa fullständig version : Motion B29: Sakpolitik: Politik: Motion om politiskt ledarskap och ansvarsutkrävande [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 14:23
Det har i Sverige blivit allt svårare att se var ansvaret för olika beslut ligger: Beställar- och utförarorganisationer kastar ansvar för missförhållanden på varandra. Tjänstemän gömmer sig allt oftare bakom riktlinjer från politiker, medan politiker lägger ansvaret på tjänstemännens tolkningar av deras riktlinjer. Och så vidare.

För Piratpartiet bör det vara viktigt med transparens och tydlighet i det offentliga beslutsfattandet. Det måste vara lätt för medborgare att veta vem de ska utkräva ansvar från.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén.

agnesson
2013-10-07, 21:47
Jag ogillar yrkande B29-Y01:att att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."Det är ingen sakpolitik. In med det i principprogrammet i så fall.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:15
Jag gillar yrkande B29-Y02:att att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."Genom den maskinbyråkrati som finns inom offentliga sektorn så har alla bara ansvar för sin lilla bit.

Peter Johansson
2013-10-15, 10:42
Bifall båda
Men Y01 är inte ett ställningstagande utan ett önsketänkande.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-15, 16:52
Jag ogillar yrkande B29-Y01:att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."Instämmer till fullo med agnesson. Detta är inte sakpolitik. Vill vi tycka detta så hör det hemma i principprogrammet.

Henrik Brändén
2013-10-15, 18:06
Jag ogillar yrkande B29-Y01:att att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."Det är ingen sakpolitik. In med det i principprogrammet i så fall.

Gränsfall. Nu står det inte i principprogrammet. Jag har inga svårigheter att se att denna mening står som en inledande mening i vårt program om styrelseskick, precis före meningen i det kommande ställningstagandet. Jag tror till och med att det är lättare att begripa det kommande ställningstagandet mot bakgrund av en sådan skrivning.

JorgenL
2013-10-15, 19:21
Gränsfall. Nu står det inte i principprogrammet. Jag har inga svårigheter att se att denna mening står som en inledande mening i vårt program om styrelseskick, precis före meningen i det kommande ställningstagandet. Jag tror till och med att det är lättare att begripa det kommande ställningstagandet mot bakgrund av en sådan skrivning.

Det är väl alldeles normalt att ett sakpolitiskt program inleds med några citat från principprogrammet, så att en text också bör återfinnas i ett sakpolitiskt program är väl inget som direkt motsäger att det kan höra hemma i principprogrammet.

Den typen av ställningstaganden som Y01 och Y02 innebär är typiskt visionära påstående som handlar om enligt vilka principer vi vill organisera samhället, det kan absolut inte kallas för sakpolitiska krav. Typiskt saker som ska återfinnas i principprogrammet. allså (och sedan refereras till i ingressen på sakpolitiken).

Henrik Brändén
2013-10-15, 19:49
Det är väl alldeles normalt att ett sakpolitiskt program inleds med några citat från principprogrammet, så att en text också bör återfinnas i ett sakpolitiskt program är väl inget som direkt motsäger att det kan höra hemma i principprogrammet.

Den typen av ställningstaganden som Y01 och Y02 innebär är typiskt visionära påstående som handlar om enligt vilka principer vi vill organisera samhället, det kan absolut inte kallas för sakpolitiska krav. Typiskt saker som ska återfinnas i principprogrammet. allså (och sedan refereras till i ingressen på sakpolitiken).

Den gränsen är svår. I vårt principprogram fokuserar vi på de frågor om är de grundläggande för just oss piratpartister, vi mejslar inte ut de grundläggande principerna för vart och ett av politikens alla områden. Och de frågor vi inte fört in i principprogrammet måste man rimligtvis kunna börja diskutera och ta ställning till i sakpolitikbehandlingen. Och om vi sedan inser att "tusan, det här är ju en helt grundläggande piratståndpunkt", då kan vi sedan lyfta in dem i principprogrammet också. Tycker jag.

TeirdeZ
2013-10-16, 22:58
Jag har sett invändningar mot den sakpolitiska relevansen av denna motion, och huruvida det istället bör läggas som princippolitiska förslag.

Jag förhåller mig skeptisk till en stark distinktion mellan dessa två områden. Om sakpolitik reduceras till att innebära specifika förslag om specifika föremål som vi vill köpa till invånarna (t ex e-sportarenor eller bredband), alternativt mycket specifika lagstiftningar vi vill ändra (vi vill ta bort DLD) så blir sakpolitiken inte mycket mer än en önskelista.

Om jag tänker mig principer som partiet grundar sig i så är det snarare mänskliga rättigheter, decentralisering, osv. Alltså ganska stora, omfattande principer för samhällsorganisationen och riktningen på samhället: vi tror att det är bra med mänskliga rättigheter och demokratiskt styre, och vi tror att det är bra att inte centralisera för mycket eftersom man då skapar bättre hållbarhet, enklare maktutövande för medborgarna, osv.

I sakpolitiken tänker jag mig att man förfinar vad det kan innebära: t ex tror vi inte att det är bra att centralisera makten för upprätthållande av företagshemligheter på staten, och vi tror inte att det är bra för mänskliga rättigheter med omfattande, obligatorisk datalagring (oavsett om detta sker genom ett direktiv från EU eller genom nationell lagstiftning - vi skulle inte ha tyckt att någonting liknande datalagringsdirektivet var bra ens om det klubbats i Norge som icke-europeiskt förslag och utan inblandning från EU, antar jag).

Det här är en möjlighet för partiet att tydliggöra att man upplever ledarskapet som viktig i sakpolitiken och att varje politiker har ett ansvar för sitt eget ledarskap och för sitt partis ledarskap, på samma sätt som tjänstemännen har ansvar för administrationen. De två yrkandena kompletterar därför varandra och gör det uppenbart att Piratpartiet inte bara tror att varje enskild tjänstemän har ett ansvar för sitt maktutövande utan att även politiker har ett ansvar för sitt ledarskap.

JorgenL
2013-10-26, 16:30
Den gränsen är svår. I vårt principprogram fokuserar vi på de frågor om är de grundläggande för just oss piratpartister, vi mejslar inte ut de grundläggande principerna för vart och ett av politikens alla områden. Och de frågor vi inte fört in i principprogrammet måste man rimligtvis kunna börja diskutera och ta ställning till i sakpolitikbehandlingen. Och om vi sedan inser att "tusan, det här är ju en helt grundläggande piratståndpunkt", då kan vi sedan lyfta in dem i principprogrammet också. Tycker jag.

För min del så handlar sakpolitik om mer konkreta krav än så, i vart fall NÅGON konkret åtgärd får HUR man vill uppnå de här målen. Det här är så extremt högtflygande allmänna principer så jag har mycket svårt att se det som ens i närheten av sakpolitik. Det ska handla om att vidta någon åtgärd på något område för att förändra något. Inte nödvändigtvis konkreta lagförslag eller hänvisningar till vad som ska ändras i statsbudgeten, men i vart fall någon indikation på en åtgärd som man upplever skulle förbättra ett konkret problem.

Sakpolitik på områdena ni nämner är tex "för att uppnå att politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen, så vill vi att [någon åtgärd]"

JorgenL
2013-10-26, 16:32
Jag ogillar yrkande B29-Y01:att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."Detta är inte sakpolitik, det är saker som bör skrivas in i principprogrammet, vilket jag görna skulle rösta för, skulle en sådan motion dyka upp till nästa möte.

JorgenL
2013-10-26, 16:32
Jag ogillar yrkande B29-Y02:att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."Detta är inte sakpolitik, det är saker som bör skrivas in i principprogrammet, vilket jag görna skulle rösta för, skulle en sådan motion dyka upp till nästa möte.

JorgenL
2013-10-26, 16:35
Jag gillar yrkande B29-Y02:att PP antar ställningstagandet "Det är viktigt att systemen för politik, förvaltning och upphandling är så utformade att det är lätt att se var ansvaret ligger för olika beslut."OK,då. Detta kan man till _nöds_ anse vara sakpolitik. :-)

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 22:26
Jag ogillar yrkande B29-Y01:att PP antar ställningstagandet "Vi vill ha ett samhälle där politiker visar politiskt ledarskap och tar ansvar för samhällsutvecklingen."Det här är inte sakpolitik, men lagt som det ändå för att slippa 75%-majoritetskravet för att ändra principprogrammet.