handdator

Visa fullständig version : Motion B14: Sakpolitik: Informationsfrihet: Företagshemligheter [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 15:31
Förslag diskuteras och cirkulerar kring att ge ett speciellt straffrättsligt skydd åt företagshemligheter, och således göra det möjligt för företag att kräva åtal mot tidigare anställda, som i deras ögon pratar bredvid mun. Detta innebär uppenbara risker för allvarliga inskränkningar i informationsfriheten. Ska man över huvud taget ha ett skydd för företagshemligheter ska det vara en fråga mellan de olika företag som vill använda respektive monopolisera informationen, inte mellan staten och tidigare anställda.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén

Per Ghosh
2013-10-07, 22:15
Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:57
Jag har lagt yrkande B14-Y02:att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."De två meningarna i ursprungsyrkandet motsäger varandra. Då konkurrensrättslig frågor är de som staten stiftar lagar om.

De menar arbetsrättslig fråga.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:30
Jag gillar Yrkande B14-Y02 bättre.

Tror själv att det rör sig om en arbetsrättslig fråga inte konkurrensmässig fråga.

Bifall Y02
Avslag Y01

Henrik Brändén
2013-10-15, 18:57
Vad vi menar i den här motionen är att vi inte vill att det ska vara eller bli så som många av dagens transnationella teknikgiganter önskar, att företagshemligheter ska skyddas straffrättsligt, så det blir ett brott att avslöja dem, som staten kan jaga och döma sina medborgare för, på de transnationella giganternas uppdrag. Observera likheterna mellan företagens ambitioner i detta, och de metoder andra företag använt för att försvara sina upphovsrättsmonopol. Man lobbar fram lagar, som ställer statens våldsmonopol i företagens tjänst, mot enskilda.

Inte heller vill vi att frågan om företagshemligheter ska bli en fråga mellan företaget och den enskilde, med staten som överdomare, som det bleve om det gjordes till en arbetsrättslig fråga.

Vi vill att det ska vara en fråga mellan de berörda företagen. Att det företag som anser att ett annat företag på ett olovligt sätt tillägnat sig ens egna företagshemligheter får vända sig direkt till detta företag, eller tussa rättsväsendet på företaget, utan att ge sig på den enskilde anställde.

Därför menar vi att det ska hanteras inom konkurrensrätt, varken arbetsrätt eller straffrätt.

Henrik Brändén
2013-10-15, 18:59
Jag ogillar yrkande B14-Y02:att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."Vi menar konkurrensrättslig. Företagen ska göra upp sinsemellan, utan att ge sig på enskilda anställda.

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:50
Jag har dragit tillbaka yrkande B14-Y02: PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en arbetsrättslig fråga."

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:52
Jag har lagt yrkande B14-Y03:att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en fråga mellan företagen och inte mellan företag och anställd."Nu säger denna vad som motionärerna vill ha sagt - utan att då använda fel ord (konkurrensrättsliga är vad staten bestämmer)

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:53
Jag ogillar yrkande B14-Y01:att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."Tautalogi - staten bestämmer över konkurrensrätten.

flintberg
2013-10-16, 15:01
Bara så jag förstår?

Anställd A på företaget B får inte den lön hen begärt och är missnöjd med en ny chef på forskningsavdelningen. Anställd A skickar över detaljerna i ett kontrakt som löper på 10 år med en global aktör, X, till konkurrenten C som vill att A ska jobba där istället.

Företaget C får kontraktet med X och A slutar på företaget B och får istället jobb på företaget C.

Företaget B har inga maktmedel att ta till för att förhindra A eller gå åt hen den juridiska vägen utan måste använda advokater för att gå på företaget C. Både företag A och B har bra advokater och tvisten beräknas pågå i 10 år och troligen sluta i att man inte kan bevisa att det är så att C har uppmanat A att skicka över informationen utan hen har gjort det på eget bevåg. A bekräftar detta och hävdar, nu som forskningschef på C, att hen gjorde det helt utan påtryckningar.

Företag B går i konkurs.

Det är så ni menar?

Henry Rouhivuori
2013-10-16, 15:23
Bara så jag förstår?

Anställd A på företaget B får inte den lön hen begärt och är missnöjd med en ny chef på forskningsavdelningen. Anställd A skickar över detaljerna i ett kontrakt som löper på 10 år med en global aktör, X, till konkurrenten C som vill att A ska jobba där istället.

Företaget C får kontraktet med X och A slutar på företaget B och får istället jobb på företaget C.

Företaget B har inga maktmedel att ta till för att förhindra A ...
Att förhindra att A slutar och börjar jobba på hos C?

Företaget B kan ju inte veta på vilket sätt företaget C fått kontrakt med X. Vet inte hur vanligt det är att misstänka konkurrenter för fusk/spioneri etc över ett förlorat kontrakt bland företag.

Nåväl då anställd A slutar och börjar hos konkurrenten C börjar forskningschefen hos B känna på sig att det kan ha hänt något... om det stannar som en känsla eller inte vet vi inte då anställd A inte på något sätt utåt visat missnöje då denne planerade att föra över information och sig själv till ett fördelaktigare anställningsförhållande hos konkurrenten C.

flintberg
2013-10-16, 16:01
Som sagt, det kanske inte alls handlar om detta, och att jag missförstått intentionen hos motionären men alla företag jag jobbat på i vuxen ålder har antingen haft en vitesklausul, och/eller en skadeståndsklausul för den som bryter mot sekretess eller aktivt skadar företaget genom att prata om saker som är företagshemligheter.

Eller är det så att motionären bara menar att STATEN inte ska verka för att reglera den typen av konkurrenslagstiftning, men att företag och anställda är fria att sluta vilka avtal de vill? För det kan jag köpa rakt av.

Mab
2013-10-16, 16:03
Det är så ni menar?

Här finns en bra sammanfattningen om bakgrunden till motionen och varför den behövs: https://ameliaandersdotter.eu/2013/03/04/fyra-dagar-kvar-att-ryta-om-foretagshemligheter-i-eu

Jag tror att ni kan finna svar på en hel del frågor där.

/Mab

AndersLindbäck
2013-10-16, 16:10
Här finns en bra sammanfattningen om bakgrunden till motionen och varför den behövs: https://ameliaandersdotter.eu/2013/03/04/fyra-dagar-kvar-att-ryta-om-foretagshemligheter-i-eu

Jag tror att ni kan finna svar på en hel del frågor där.

/Mab

Den var klargörande.

Dock förändrar det inte det faktum att yrkandet är problematiskt då den utgår från en europeisk lagstiftningstradition och nu anpassar den till den svenska. Detta innebär problem då dessa inte är likadana.

Men det går att fixa till genom ett tilläggsyrkande.

AndersLindbäck
2013-10-16, 16:10
Jag har dragit tillbaka yrkande B14-Y03: PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en fråga mellan företagen och inte mellan företag och anställd."

AndersLindbäck
2013-10-16, 16:13
Jag har lagt yrkande B14-Y04:att mötet antar ställningstagandet "Statens skall ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.Så sverige får samma struktur som resten av eu och ursprungsyrkandet i motionen får relevans för svenska lagar.

TeirdeZ
2013-10-16, 23:28
Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter

Det ska vara otillåtet att skriva in så kallade konkurrensklausuler i anställningsavtal helst. Att avreglera företagshemligheter innebär dock inte att konkurrensklausuler (det du pratar om) blir olagligt, utan bara att man inte kan hållas straffrättsligt skyldig för att bryta mot dem. Det blir som ett vanligt avtalsbrott snarare än någonting staten lägger en massa resurser på.

Konkurrensklausuler har den tråkiga konsekvens att det blir svårare för människor att byta jobb och ta med sig erfarenheter från anställningar i större företag in i mindre företag (t ex). Det är framför allt för att skydda småföretagande och entreprenörer som man vill göra det så enkelt som möjligt för människor att förverkliga sina idéer utan att leva under företagshemlighetsrättsligt hot.

TeirdeZ
2013-10-16, 23:30
Tror inte att det framför allt är konkreta lagförslag vi behöver utan principställningstaganden. Det är inte så att det hade varit rätt för Sverige att ha en företagshemlighetslag bara för att andra EU-länder har det. I t ex USA har högsta domstolen beslutat att företagshemligheter är en immaterialrätt - så är fallet bara i Frankrike i EU. Ska Sverige därför göra så? Nja.

På vårt kontor i Bryssel har vi försökt hjälpa människor motarbeta den pågående rörelsen mot europeisk företagshemlighetslagstiftning. Man kan läsa mer om det här: https://ameliaandersdotter.eu/2013/10/06/trade-secrets-galore-commission-consultation-reveal-citizens-dont-want-it

TeirdeZ
2013-10-16, 23:42
Företagshemligheter är ett inte alls särskilt knepigt område som man kan motsäga sig på flera principiella grunder:

- Staten kan inte överta skyldigheter att upprätthålla och skydda saker med straffrättsliga medel (polisiära resurser) eller t ex militära medel (det som försvarsmakten vill göra) som de inte vet vad de är. Företagshemligheter är hemligheter, och fortsätter att vara det så länge de hålls hemliga. Det finns mycket få anledningar för staten att införa lagstiftning annat än av korporativistiska eller protektionistiska skäl.

- Fackföreningar har invänt att företagshemligheter skapar otrygghet på arbetsplatsen. Man kan läsa mer detaljerat om fackens invändningar hos TCO (http://www.blaljus.nu/sites/default/files/filarkiv/pdf/2012_arkiv/larmw.pdf t ex, men de har en bättre skrift jag inte hittar nu) eller i bilagorna till SOU:n om företagshemligheter från 2009 (http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/69/52/1ab47dbd.pdf)

- Konkurrensklausuler, det vill säga en paragraf i ett anställningskontrakt som förbjuder den anställde från att ta med sig kunskap till en ny arbetsplats från en gammal inom en tidsperiod efter att man frångått tidigare position, kommer inte att påverkas bara för att man inte skapar starkare företagshemligheter. De bör dock ifrågasättas för de gör det till exempel svårt att bryta sig ur en anställning på ett stort företag för att istället realisera sina tankar och idéer på ett eget, litet företag.

I Kalifornien har man klassat konkurrensklausuler som ogiltiga by default - de får stå i anställningsavtalet men det finns inget sätt att upprätthålla dem juridiskt. Det gör att människor som inte trivs på sin arbetsplats eller som vill testa ett nytt sätt att göra saker enkelt kan ta med sig sina erfarenheter på den tidigare arbetsplatsen till en ny, eller skapa ett eget företag.

- Företagshemligheter har börjat figurera mycket i säkerhetstjänstretoriken. Bland annat Försvarshögskolan har så sent som i år argumenterat för att FRA borde skydda företagshemligheter (se dumheterna här: https://www.ida.liu.se/~g-johsi/docs/NyT_2013-05-02_FRA-cyberspionage_Sigholm.pdf). Man kan också se att förslagen från SOU 2008:63 (ovan) återuppstår i spioneriutredningen 2012:93 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/208622), så någonstans på Justitiedepartementet sitter det någon som varken bryr sig om fack eller småföretag.

- De primära intressegrupper som idag vill ha starkare företagshemlighetslagstiftning är: läkemedelsindustrin, chipindustrin. De som itne vill ha starka lagstiftning är typ alla andra.

TeirdeZ
2013-10-16, 23:47
Det är inte sant att motionen utgår ifrån en europeisk lagstiftningstradition. Man kan själv läsa kommissionens utredningar om företagshemligheter och nå slutsatsen att den europeiska traditionen är ganska spridd - oftast är det konkurrensrättslig fråga (östblocket), i vissa medlemsländer finns visst äganderättsskydd (t ex Tyskland, men bara genom praxis och hänvisning till EKMR), i vissa medlemsländer är de kvasi-immaterialrätter (tex Sverige) och i ytterligare några är de rena industrirätter (Frankrike).

Den utgår ifrån en värderingsprincip att staten inte ska ta över uppgiften att skydda företags hemligheter.

I fråga om invändningen att den anställde A vill förråda sin arbetsgivare B för att arbetsgivaren B behandlar denne som en skit: eventuellt ska man inte behandla sina anställda som skitar, för då kanske man får leva med att de är dumma tillbaka.

pelutt
2013-10-17, 19:36
Jag ogillar yrkande B14-Y04:att mötet antar ställningstagandet "Statens skall ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.Jag begriper inte det här yrkandet alls.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:31
Förstår inte motionen

Exempel: Ibland får anställda skriva på att de inte får börja hos en konkurrent inom en viss tid om man slutar sitt jobb, en slags karantän. Skall det vara tillåtet eller otillåtet?
Generellt så har större företag mer resurser att köpa över personer som sitter på hemligheter
Det är i så fall ett civilrättsligt avtal mellan företaget och den anställde. Det finns inget skäl för staten att kasta polis och åklagare över dem som en gammal arbetsgivare vill hindra från att använda sina kunskaper på en ny arbetsplats.

Doddyswe
2013-10-22, 06:51
Jag gillar yrkande B14-Y01:att PP antar ställningstagandet "Det ska inte vara statens uppgift att ge privata företag tvångsmedel för att förbjuda tidigare anställda att använda saker de lärt sig på arbetsplatsen. Företagshemligheter ska hanteras som en konkurrensrättslig fråga."Kan bara konstatera att jag är förbryllad över att det här inte implementerats tidigare. Väl formulerat!

AndersLindbäck
2013-10-26, 16:12
Det är i så fall ett civilrättsligt avtal mellan företaget och den anställde. Det finns inget skäl för staten att kasta polis och åklagare över dem som en gammal arbetsgivare vill hindra från att använda sina kunskaper på en ny arbetsplats.

Så länge som vi har lagen om företagshemligheter som den är idag så blir det fortfarande så att polis och åklagare kan blandas in. Därav mitt tilläggsyrkande.

xpndr
2013-10-28, 15:37
Jag gillar yrkande B14-Y04:att mötet antar ställningstagandet "Statens ska ta bort lagar om företagshemligheter och i stället reglera företagshemligheter som illojal konkurrens mellan företag i konkurrenslagstiftningen.Smart yrkande eftersom en utnyttjad företagshemlighet ger en konkurrensfördel.

TeirdeZ
2013-10-29, 09:55
Så länge som vi har lagen om företagshemligheter som den är idag så blir det fortfarande så att polis och åklagare kan blandas in. Därav mitt tilläggsyrkande.

Jag tror inte att ett sådant tilläggsyrkande behövs. Var och en som tolkar mitt och Henriks ursprungliga yrkande kommer att förstå att en särskilt lag för företagshemligheter inte behövs, och därför är det implicit i ställningstagandet att den lag vi har i Sverige sedan 1982 bör tas bort.

Det betyder inte att ett sådant förtydligande gör skada, men det ger inte heller större tydlighet och klarhet. För partiet som helhet kan det också vara bättre att fokusera på de positiva principiella ställningstagandena i sakpolitiken, snararen än listor på saker vi vill bygga, köpa, lagar vi vill ta bort, och så vidare. Det blir lätt ett väldigt detaljpetande som dessutom låser fast ledamöter i förhandlingspositioner - kan vi tänka oss en företagshemlighetslag som inkluderar betydligt bättre flexibilitet t ex? Jag tror att vi bör lämna öppet för att vi helt enkelt i enlighet med våra principer förbättrar företagshemlighetslagen, så att vi inte tvingas ställa oss utanför diskussioner om hur vi förbättrar en sådan lagstiftning.

Tråkigt och konservativt argument, jag vet, men räknar också med att behöva ta de här diskussionerna i Bryssel någon gång de närmsta fem åren.

AndersLindbäck
2013-10-29, 13:40
Jag tror inte att ett sådant tilläggsyrkande behövs. Var och en som tolkar mitt och Henriks ursprungliga yrkande kommer att förstå att en särskilt lag för företagshemligheter inte behövs, och därför är det implicit i ställningstagandet att den lag vi har i Sverige sedan 1982 bör tas bort.


Klarhet är alltid bättre. Väljarna kan inte förväntas fårstå detta.

Vi får problem om vi antar ställningstaganden där för mycket blir outsagt. Det har vi upplevt tidigare.

Det är bara och ta stadgetolkningsfrågaom om huruvida valberedningen bröt mot stadgarna för att inse att klarhet är bra.