handdator

Visa fullständig version : Motion B28: Sakpolitik: Näringspolitik: Konkurrens och certifiering [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 14:35
Det har länge i diskussionen i partiet pratats om hur viktigt det är med en stark konkurrenspolitik, och att den utformas inte bara för att underlätta för några få stora giganter att konkurrera med varandra, utan också för nya och små aktörer att slå sig in.

Motionerat av Amelia Andersdotter och Henrik Brändén

flintberg
2013-10-07, 19:56
B28-Y02 blir väl lite svår, om ni inte enbart avser sådana certifieringar som skapats av staten? Internationella certifieringar som inte Sverige har koll på kan inte direkt påverkas.

Hur tänker ni mer, på vilket sätt ska man verka för detta? Pratar vi lagstiftning, ökad dialog? Säger ni förenkling av LOU så är jag med direkt :)

Peter Johansson
2013-10-15, 10:39
Bifall på båda!

AndersLindbäck
2013-10-15, 13:41
B28-Y02 blir väl lite svår, om ni inte enbart avser sådana certifieringar som skapats av staten? Internationella certifieringar som inte Sverige har koll på kan inte direkt påverkas.

Hur tänker ni mer, på vilket sätt ska man verka för detta? Pratar vi lagstiftning, ökad dialog? Säger ni förenkling av LOU så är jag med direkt :)


Dessa är ett generella ställningstaganden som då kan användas för att skapa mer konkreta sakfrågor senare från detta. Alla certifieringar kan påverkar - de internationella kan vara lite svårare.

TeirdeZ
2013-10-16, 23:05
B28-Y02 blir väl lite svår, om ni inte enbart avser sådana certifieringar som skapats av staten? Internationella certifieringar som inte Sverige har koll på kan inte direkt påverkas.

Hur tänker ni mer, på vilket sätt ska man verka för detta? Pratar vi lagstiftning, ökad dialog? Säger ni förenkling av LOU så är jag med direkt :)

Tänk snarare bilprovningen, växtsortlistan, läkemedel, medicinsk utrustning osv.

Vi är omgärdade av saker som behöver certifieras för att staten ska godkänna vår användning av dem. Särskilt i bil- och fröindustrin skapar detta inlåsningseffekter och marknadskoncentrationer som är ytterst konkurresbegränsande. Det är därför dessa lyfts upp specifikt.

Men vi har faktiskt en hel del certifieringskrav för offentliga system också i informationsteknologi! Alltså statliga. Det kan man ifrågasätta varför det är rimligt - våra legitimationer och pass ska till exempel tillverkas enligt vissa standarder som bara tillhandahålls av tyska och franska smart-card-tillverkare för att vara tillräckligt dugliga - varför det? De tillverkarna har just nu bildat kartell och utreds för detta av kommissionen.

Certifiering är i allmänhet ett snårigt område eftersom motiven för certifiering oftast är någon typ av säkerhetsargument ("vi blir säkrare om vi certifierar"). Det är inte utrett i särskilt stor detalj någonstans hur certifieringsmarknader uppstår och utvecklas. Det finns lite inom typ säkerhetsekonomiska studier för främst IT, men sen har vi ju typ alla andra sektorer också (bilbranschen torde vara intressantast att titta på) och allmänna, övergripande studier har i alla fall jag haft svårt att lokalisera.

Jag ser heller inget allmänt problem med att man gör ett mer svepande perspektiv och inkluderar även andra certifikationsmodeller som kan ha konkurrensbegränsande effekter. Varför skulle vi godkänna en konkurrensbegränsande åtgärd grundad i certifiering bara för att certifieringsprocessen ligger i en internationell institution? Så skulle vi inte resonera om andra konkurrensbegränsande åtgärder: man får inte bilda kartell i Sverige bara för att man har huvudkontor i Tyskland, t ex.