handdator

Visa fullständig version : Motion B32: Sakpolitik: Rättspolitik: En snabbare och rättssäkrare domstol [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 18:12
Tiden från att någon grips för att brott och tills de får sin sak prövad i en domstol är för lång i sverige. Sverige har ett flertal gånger blivit dömda för brott mot mänskliga rättigheter för att vi inte har en effektivt domstolsväsende och att misstänkta för länge fått sitta häktade innan domstolsförhandlingar.


Med överklaganden så kan det ta många år innan någon slutgiltligt döms eller frias från ett brott. Under tiden vet inte personen om denne skall sättas i fängelse eller bli friad. Det skapar stor rättsosäkerhet och är skadligt för rättväsendet.

Det svenska jurysystemet - nämndemännan - har länge motarbetats av jurister som vill ha dömandet för sig. Men nämndemännan är viktiga för att kunna säga att de som döms döms av sina likar och inte höga magistrat som sitter över dem och dömer dem till brott.

Trots att nämndemän egentligen enligt dagens lagar skall utses bland rättskaffens och betrodda medborgare så har de politiska partierna valt att bara utse sina egna medlemmar till nämndemän. Denna praxis borde förbjudas och i stället borde det införas ett rättsäkert system där obundna nämndemän utses och som då inte väljs för sina politiska åsikter skull.

Kraven på nämdemännen skall vara samma som gäller idag; dvs man får inte jobba inom rättsväsendet eller vara dömd för allvarliga brott etc.

Man bör införa öppen ansökan för att jobba som nämdeman och bland alla som då vill och uppfyller kraven för att vara nämdeman så lottas det ut vilka som skall vara nämdemän i de olika rättegångarna. Självklart bör det då finnas lagligt rätt för var och en att söka tjänstledigt för den tid man sitter i en domstol och dömer som nämdeman samt en skälig ersättning för det arbetet.

Mab
2013-10-07, 22:50
Jag ogillar yrkande B32-Y02:att piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "Vad är en "rättskaffens medborgare"? Innebär det att bara tidigare odömda ska få vara nämndemän? Innebär det att enbart de med moraliska värden som överensstämmer med majoriteten ska få vara nämndemän?

Jag ser gärna ett alternativ till dagens nämndemannasystem, men det här är inte det alternativet.

AndersLindbäck
2013-10-08, 00:01
J]Vad är en "rättskaffens medborgare"? Innebär det att bara tidigare odömda ska få vara nämndemän?.

Det menas de krav som ställs idag så ja man får inte vara dömd för att bli nämndeman.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:15
Jag gillar yrkande B32-Y01:att piratpartiet anser "staten behöver satsa mer resurser för att få fram ett snabbare rättsförfarande med minskade ledtider för att minska rättsosäkerheten"Allvarligt problem, som det rimligen inte kan vara så dyrt att åtgärda.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:16
Jag ogillar yrkande B32-Y02:att piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "Gillar modellen, men ordet "rättsskaffens" kan tolkas alltför olika för att jag ska köpa denna formulering.

AndersLindbäck
2013-10-08, 16:39
Gillar modellen, men ordet "rättsskaffens" kan tolkas alltför olika för att jag ska köpa denna formulering.

Har du förslag på hur det skall annars uttryckas ?

AndersLindbäck
2013-10-08, 16:41
Jag har lagt yrkande B32-Y03:att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.Omformulerat.

AndersLindbäck
2013-10-08, 16:41
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y02 till fördel för B32-Y03.

Mitt bortjämkade B32-Y02:piratpartiet anser "ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän skall inte utses av politiska partier utan genom lottning från de rättskaffens medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt. "
B32-Y03, som jag tycker bättre om: piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:32
Jag ogillar yrkande B32-Y03:att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.Man måste ha något system för att rensa bort uppenbart olämpliga kandidater. I synnerhet om det införs medan nämndemän fortfarande har rösträtt och inte bara är bisittare.

AndersLindbäck
2013-10-09, 01:38
Jag har lagt yrkande B32-Y04:att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämdemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "Idag ger domstolarna nämndemannautbildning och alla får svära en ed att sköta sitt ämbete enligt lagen innan de blir nämndemän.

AndersLindbäck
2013-10-09, 01:40
Jag har lagt yrkande B32-Y05:att att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "Dvs samma krav på kvalite av nämdemän som gäller idag förenat med att de då inte väljs för sina politiska åsikters skull.

AndersLindbäck
2013-10-09, 01:41
Jag Jämkar bort mitt yrkande B32-Y03 till fördel för B32-Y05.

Mitt bortjämkade B32-Y03:piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan genom lottning från de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt.
B32-Y05, som jag tycker bättre om: att att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "

AndersLindbäck
2013-10-09, 01:41
Jag har dragit tillbaka yrkande B32-Y04: att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämdemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "

Peter Johansson
2013-10-17, 10:36
Bifall på båda yrkandena!!

Nicholas Miles
2013-10-18, 14:26
Jag har lagt yrkande B32-Y06:att piratpartiet antar ställningstagandet "Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. Både åklagarsidan och försvaret måste ha rätt att granska och lägga in veto mot varje nämndeman innan en rättegång. När en nämndeman petats utses en ny enligt samma process som tidigare. Också dessa ersättare ska granskas och kunna petas av vardera sida i rättsfallet."Om vi ska införa jurysystem, kan vi åtminstone se till att införa de grundläggande säkerhetsmekanismer man använder i USA. Där granskas och intervjuas varje potentiell jurymedlem, och om någon av sidorna anser att en person är negativt inställd till ena parten innan rättegången så petas den personen från juryn.

Det här förfarandet är nödvändigt för att t ex invandrare ska slippa dömas av nynazister, sexuella minoriteter slippa dömas av reaktionära präster, opinionsbildare slippa dömas av sina politiska fiender, osv.

Nicholas Miles
2013-11-09, 23:02
Jag ogillar yrkande B32-Y05:att piratpartiet antar ställningstagandet:
"Ett rättssäkert nämndemannasystem är nödvändigt för att säkerställa att personer döms av sina likar. För att vara rättsäkert krävs att nämndemän inte utses av politiska partier utan lottas bland de medborgare som vill göra sin samhälleliga plikt och uppfyller de krav som finns idag på nämndemän. Utvalda får då gå nämndemannautbildning samt svära nämndemannaeden innan de får deltaga och döma i rättsfall. "Det här är en rättsosäkrare variant av USA's jurysystem. Jag vill inte ha en rättsosäkrare variant av USA's jurysystem.