handdator

Visa fullständig version : Motion A01: Ändring av stadgebilaga: Stadgebilaga 1 och krav på register över lokala föreningar [tillbakadragen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 19:36
Stadgebilaga 1 beskriver hur ledning och styrelsen skall hantera lokala föreningar. Samtidigt så är det idag ledningen som har två personer som ansvarar för att hjälpa lokala föreningen att starta igång och att hjälpa dem med bidrag etc. Styrelsens enda uppgift är att notera i sina protokoll när en förening startas upp och läggs ner.

I bilagar står bl.a. :

"§ 2. En lokal förening inom Piratpartiet har bildats ifall:

...
f) partistyrelsen på därefter kommande styrelsemöte anser att föreningen når upp till alla dessa krav och därmed godkänner föreningen.

...

§ 6. Om en lokal förening läggs ned ska partistyrelsen på sitt närmast kommande möte därefter notera detta i protokollet."


I praktiken så har styrelsen idag delegerat detta jobbet till en styrelseledemöt och de i ledningen som jobbar med lokala föreningar som då ger rekommendationer till styrelsen att godkänna nya föreningar och stänga ner de som inte längre är aktiva.
Dock måste detta hela tiden antecknas i protokoll och styrelsen kan egentligen inte helt delegera denna uppgift till gruppen utan de som driver den lokala föreningen måste vänta på att styrelsen håller möte innan de vet om de formellt kan säga sig vara en föreningen eller ej.

Det vore administrativt enklare om styrelsen kunde delegera till dessa som idag sköter om detta att direkt till lokala styrelsen säga att de är accepterade eller ej.

Mitt förslag är därför att man tar bort ovanstående paragraf 2f och 6 samt byter ut dem mot en ny paragraf 6 som säger:



§ 6. Styrelsen skall tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelsen till vårmötet.

Sedan blir det då upp till styrelsen att själv välja hur registret förs så man inte är bunden av stadgabilaga 1 om hur startandet och avslutandet av föreningar måste registreras i styrelseprotokoll.

Det kan bli lite svårt att veta om en föreningen existerar eller ej då det kräver att man går tillbaka och läser gamla protokoll där de godkändes (för det krävs då att man först hittar det kanske många år gamla protokollet som säger att föreningen godkänns samt då även har med alla protokoll efter det för att visa på att föreningen i något av dem aldrig avslutats - den som tvingats att rota i många år gamla protokoll för att hitta just den information man söker vet hur svårt det kan vara). Då är det enklare om det förs ett register där man direkt kan se föreningens status.

Dvs lite mindre administration och mycket enklare att ta reda på vilka lokala föreningar som finns.

JorgenL
2013-10-07, 21:41
Jag ogillar yrkande A01-Y01:att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen ska tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse till vårmötet."Det finns inget i detta förslag som minskar byråkratin. Att föra ett register är mer byråkrati än att bara notera något i protokollet.

En anledning till den nuvarande utformningen är att det finns en bedömningsfråga inbyggd i godkännandet av en ny förening, nämligen: Lever den upp till de minimikrav som är uppsatta? Anledningen till att detta lagts på styrelsen är att det är vårt högsta beslutande organ emellan medlemsmötena, och att det vore tveksamt att göra det till en tjänstemannafråga i de (säker få) fall det kan finnas anledning att neka ett godkännande.

Det finns därför anledning att det är styrelsen som har det formella ansvaret att godkänna att föreningen existerar som en organisation i Piratpartiet, alltså bör det protokollföras när föreningen godkänns och upphör. I praktiken, om det inte finns något att diskutera bör detta vara avklarat på ett par sekunder på ett styrelsemöte.

Om styrelsen vill delegera det praktiska med att sedan hålla reda på föreningarna till någon person som för att underlätta arbetet för ett register med referens till när föreningen godkändes etc, så finns det inget i stadgarna som hindrar detta.

Men själva godkännandet bör ligga på styrelsens bord så länge det finns krav som ska uppfyllas för att godkännas, det är inte lämpligt att delegera bort ansvaret att avslå en förenings godkännande eller att ta beslut om att en förening inte längre har tillräckligt medlemsunderlag.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:19
Att föra ett register är mer byråkrati än att bara notera något i protokollet.


Korrekt. Men det finns redan idag ett underförstått krav att föra ett register.

För hur skall annars styrelsen hålla koll på om en lokalföreningen skall avregistreras ?

Register måste föras oavsett om detta yrkande faller eller ej.

Peter Johansson
2013-10-08, 09:52
Har svårt att se att detta skulle förenkla på något sätt.
Yrkar därför avslag

agnesson
2013-10-08, 12:56
Jag ogillar yrkande A01-Y01:att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen ska tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse till vårmötet."Registret finns redan, på flera platser. I Pirateweb, på hemsidan och i ledningens interna arbetsverktyg Trello. Det är snarare en fråga om att göra det mer tillgängligt. I verksamhetsberättelsen är dock fel plats.

Jag gillar att partistyrelsen godkänner föreningar. Partistyrelsen är medlemsvald och makten att inte godkänna nya föreningar bör ligga medlemmarna så nära som möjligt tycker jag.

I vårt ungdomsförbund är det förbundskongressen som bestämmer vilka föreningar som ska avregistreras.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 19:41
Jag ogillar yrkande A01-Y01:att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen ska tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse till vårmötet."Registret finns redan, på flera platser. I Pirateweb, på hemsidan och i ledningens interna arbetsverktyg Trello. Det är snarare en fråga om att göra det mer tillgängligt. I verksamhetsberättelsen är dock fel plats.

Å andra sidan tycker jag det redan är mycket tillgängligt. För den som inte sett det finns det idag svart på vitt på piratpartiet.se/lokalt (http://www.piratpartiet.se/lokalt/) för den som vill se.

AndersLindbäck
2013-10-08, 20:14
Å andra sidan tycker jag det redan är mycket tillgängligt. För den som inte sett det finns det idag svart på vitt på piratpartiet.se/lokalt (http://www.piratpartiet.se/lokalt/) för den som vill se.


Det är inte ett officiellt register. Det är inte alls ovanligt att webbsidor slutas uppdateras. Då får man problemet att det finns flera register som alla visar på olika saker....

Den som underhålligt gammal programkod vet om att man kan hitta kod där specarna säger en sak, kommenteraren i koden säger en annan och själva koden gör en tredje sak. Var är buggen ?

Utan en officellt register så är enda lösningen att börja läsa gamla protokoll.

AndersLindbäck
2013-10-08, 20:18
Jag gillar att partistyrelsen godkänner föreningar. Partistyrelsen är medlemsvald och makten att inte godkänna nya föreningar bör ligga medlemmarna så nära som möjligt tycker jag.



I allting annat som partistyrelsen beslutar om är det partistyrelsen som själva beslutar hur besluts tas - och kan då delegera beslutsrätten till andra - förutom i just detta fallet.

När det gäller avslut så är det inte partistyrelsen som gör denna avnotering utan partistyrelsen skall bara göra notering i protokollet ( den skall inte ta något beslut i frågan)

Anton Nordenfur
2013-10-08, 20:37
Det är inte ett officiellt register. Det är inte alls ovanligt att webbsidor slutas uppdateras. Då får man problemet att det finns flera register som alla visar på olika saker....

Den som underhålligt gammal programkod vet om att man kan hitta kod där specarna säger en sak, kommenteraren i koden säger en annan och själva koden gör en tredje sak. Var är buggen ?

Utan en officellt register så är enda lösningen att börja läsa gamla protokoll.

Fast då är en mycket enklare lösning att bestämma att den sidan är officiell.

AndersLindbäck
2013-10-08, 20:50
Fast då är en mycket enklare lösning att bestämma att den sidan är officiell.


och det är just det denna motion vill göra möjligt.

Johan mlg Karlsson
2013-10-15, 22:55
och det är just det denna motion vill göra möjligt.
Fast - styrelsen kan ta ett beslut om att föra register över en sak utan att medlemsmötet beslutar det.

Johan mlg Karlsson
2013-10-15, 22:55
Jag ogillar yrkande A01-Y01:att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen ska tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse till vårmötet."What Jörgen said.

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:04
Fast - styrelsen kan ta ett beslut om att föra register över en sak utan att medlemsmötet beslutar det.

Nej det kan de inte - för stadgebilagan säger hur styrelsen skall agera vid nya lokalföreningen och hur lokalföreningar tas bort.

Styrelsen är blockerad av dagens stadgebilaga att göra detta (ett eventuellt register blir då bara inofficiellt).

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:16
Jag har lagt yrkande A01-Y02:att att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen bestämmer när lokalföreningen uppfyller kraven i paragraf 2 och därmed blir en godkänd lokalföreningen och när lokalförening har lagts ner eller inte längre uppfyller kraven och inte längre skall anses vara en lokalförening"Det är styrelsen som bestämmer och därmed avgör om lokalföreningen har bildats enligt paragraf 2 och även när den sedan skall avnoteras för den lagts ner eller inte längre uppfyller villkoren.

AndersLindbäck
2013-10-15, 23:17
Jag Jämkar bort mitt yrkande A01-Y01 till fördel för A01-Y02.

Mitt bortjämkade A01-Y01:Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen ska tillse att det förs ett register där alla godkända lokala föreningarna finns listade. Registret ska bifogas styrelsens verksamhetsberättelse till vårmötet."
A01-Y02, som jag tycker bättre om: att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen bestämmer när lokalföreningen uppfyller kraven i paragraf 2 och därmed blir en godkänd lokalföreningen och när lokalförening har lagts ner eller inte längre uppfyller kraven och inte längre skall anses vara en lokalförening"

Många ogillar att det skall föras ett register över lokala föreningar. Så den biten är bortagaen och i stället står bara att styrelsen godkänner nya föreningar och avpolleterar gamla.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 10:21
Styrelsen bestämmer ... när lokalförening har lagts ner ...

Nej, styrelsen bestämmer inte när en förening har lagt ner. Det regleras i föreningens stadga.

10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

Styrelsen ska förihelvete inte kunna bestämma att en lokalförening har lagts ner enbart för att få tillgång till föreningens pengar. Skärpning för i h-vete!

Henrik Brändén
2013-10-16, 11:00
Nej, styrelsen bestämmer inte när en förening har lagt ner. Det regleras i föreningens stadga.

10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

Styrelsen ska förihelvete inte kunna bestämma att en lokalförening har lagts ner enbart för att få tillgång till föreningens pengar. Skärpning för i h-vete!

Man behöver inte misstänka att styrelsen kan ha så låga motiv för att anse förslaget vara olämpligt. If it ain´t broken - don´t fix it.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 11:37
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity..

Nej, jag tror inte att det var med flit skrivningen blev så. Men det gör ändå att den är olämplig, även av den anledningen. :)

AndersLindbäck
2013-10-16, 15:38
Nej, styrelsen bestämmer inte när en förening har lagt ner. Det regleras i föreningens stadga.

10.4 Om förening inte återuppväckts inom ett (1) år läggs den ned, och dess tillgångar tillfaller Piratpartiet.

Styrelsen ska förihelvete inte kunna bestämma att en lokalförening har lagts ner enbart för att få tillgång till föreningens pengar. Skärpning för i h-vete!

Du feltolkar det hela det enda styrelsen bestämmer är att efter att föreningen lagts ner så skall den inte längre vara officiell lokal föreningen för partiet.

Piratpartiets styrelsen kan inte lägga ner en annan juridisk person, du har missförstått mitt förslag till ändrad skrivelse av stadgebilaga 1. Om du har förslag till hur den skrivningen kan förbättras för att minska missförstånd så är jag idel öra.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 16:04
Jag tror inte du faktiskt menar så heller - men faktum är - det är så det står. Jag tycker det är en bättre lydelse så som det står redan i stadgan. Om jag inte förstår fel så står det redan precis så som du vill ändra det till. :)

AndersLindbäck
2013-10-16, 16:18
Jag tror inte du faktiskt menar så heller - men faktum är - det är så det står. Jag tycker det är en bättre lydelse så som det står redan i stadgan. Om jag inte förstår fel så står det redan precis så som du vill ändra det till. :)

Nej det står det inte.

Då det i stadgebilagen står att ett beslut måste stå i ett protkoll betyder det att styrelsen itne kan ta per capsulambeslut om dessa frågor.

Det gör att uppstart av lokala föreningar stoppas rejält då de måste vänta tills styrelsen fått ett korrekt protokoll innan de formellt är lokalföreningar för partiet.

Det kan allvarlig förhindra Piratpartiets möjlighet att snabbt kunna välja att ställa upp i en kommun.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 16:36
Skitsnack! Det går alldeles utmärkt att skriva ett protokoll för ett pc-beslut också ifall nu styrelsen skulle känna att det är så akut att protokollföra något.

AndersLindbäck
2013-10-16, 17:19
Skitsnack! Det går alldeles utmärkt att skriva ett protokoll för ett pc-beslut också ifall nu styrelsen skulle känna att det är så akut att protokollföra något.


Det är stadgebilaga 1 som tvingar fram protokollförandet. I alla andra frågor är styrelsen befogad att själv välja hur besluts fattas.

Men inte när det gäller lokala föreningar ?

Det är imho helt fel och gör det onödigt komplicerat för styrelsen.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 17:52
Nej, jag håller inte med där heller. Det är underförstått att styrelsen ska vara kompetent nog att skriva ner alla sina beslut i protokoll.
Det är möjligt att det är onödigt komplicerat att kräva av styrelsen att styrelsen ska skriva protokoll över sina beslut, men jag vill faktiskt kunna kräva detta av styrelsen ändå.

Henrik Brändén
2013-10-16, 17:52
Det har visserligen varit tradition att per capsulam-beslut på partiets forum liksom dokumenterat och protokollfört sig själva. Men det finns absolut ingenting som hindrar styrelsen från att upprätta ett protokoll över ett beslut fattat per capsulam.

AndersLindbäck
2013-10-16, 19:00
Nej, jag håller inte med där heller. Det är underförstått att styrelsen ska vara kompetent nog att skriva ner alla sina beslut i protokoll.


Håller helt med dig. Därav är stadgebilaga 1 fel.

För den förutsättar att så inte sker.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 20:14
Och jag tycker det är slöseri med mötets tid att lägga en motion om att ändra i stadgan ifall stadgeändringen inte medför någon skillnad.

AndersLindbäck
2013-10-16, 20:43
Och jag tycker det är slöseri med mötets tid att lägga en motion om att ändra i stadgan ifall stadgeändringen inte medför någon skillnad.

Självklart vore det bra om det gick att genomföra detta på ett enklare sätt men ändringar av stadgebilaga kräver medlemsmötesbeslut.

Vi kan då rösta ner denna nu och ta upp den igen om några år på ett nytt medlemsmöte eller så kan vi rösta igenom den nu.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 21:40
Eller så kan vi bara fullständigt skita i det då det faktiskt inte spelar någon roll. Det finns hundratals småsaker man skulle kunna trimma med den stadgebilagan, men att ta en åt gången är bara fjantigt.

Dra tillbaka motionen och så tar vi ett helhetsgrepp på det efter valet, när vi faktiskt vet vad som krävs av organisationen, mkay?

AndersLindbäck
2013-10-17, 12:49
Jag har dragit tillbaka yrkande A01-Y02: att Piratpartiet i stadgebilaga 1 tar bort paragraf 2f och 6, och ersätter dem med:
"§ 6. Styrelsen bestämmer när lokalföreningen uppfyller kraven i paragraf 2 och därmed blir en godkänd lokalföreningen och när lokalförening har lagts ner eller inte längre uppfyller kraven och inte längre skall anses vara en lokalförening"