handdator

Visa fullständig version : Motion B04: Sakpolitik: Bostad: En halv miljon nya bostäder [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-05, 22:07
Bostadspriserna åker i taket. Storstädernas befolkning ökar. Samtidigt är det svårt att hitta bostad. Det är bostadsbrist i många medelstora och stora städer i sverige pga urbaniseringen när landsorten avbefolkas och dagens ökande folkmängd.

För att fixa detta behövs fler bostäder. Idag byggs ca 30 000 bostäder per år. Samtidigt så behöver sverige till 2025 snarare en halv miljon nya bostäder. I Enköping saknas 8000 bostäder, i Västerås behövs det byggas 800 hyreslägenheter per år. osv osv. Till stockholm flyttar det in 30 000 per år och knappt några bostäder byggs.

Kommunerna gör inte tillräckligt för att se till att det byggs tillräckligt med bostäder för de som flyttar in.

Bostäder är något som byggs för att finnas i 100 år eller mer så det behövs att förändringar har bred samling bakom dem för att de skall vara långsiktigt godtagbara. En bred uppgörelse i riksdagen för att öka byggnationen behövs för att säkerställa att reglerna inte hattas hit och dit efter varje val.

Åtgärder som kan behöva genomföras innebär t.ex. förenklande regler för byggnad av vissa hus t.ex. studentbostäder eller andra för vissa grupper eller t.ex. subventioner för att säkerställa att fler hus av viss typ byggs. Även subventioner för sparande som används till eget boende kan komma i fråga för att öka byggandet i sverige med ca 2/3-delar av dagens nivå.

Exakt hur byggandet ökar får bestämmas efter förhandlingar och bör inte fastställas nu. Dock behöver sverige unga egna hem och vi bör förhindra att de lånar till över skorstenen och sedan råkar illa ut när bostadspriserna sjunker ( bostadspriserna är 20-25% övervärderade idag så den som tar lån riskerar att få en obehaglig överraskning när de skall sälja dem)

flintberg
2013-10-07, 20:41
Bra, men känner den behöver bli lite mer specifik även om jag är glad att den ändå är allmän nog att kunna skriva under på. Det ligger i linje med vår syn på individens frihet. Den som är satt i skuld är inte fri. Så kanske något mer om att byggande av hyresbostäder, studentbostäder och fler "förstahem" ska ligga i fokus. Det vanliga är någon form av subvention eller rabatt för att bygga hyreslägenheter. Man får kika mer på hur detta ska se ut. Finns kanske nån i partiet som är mer kunnig i bostadspolitiska frågor för detaljer kring hur det skulle kunna se ut. Jag är grundläggande positiv.

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 21:30
Ja, det vore nödvändigt att bygga fler bostäder eller se till att det byggs fler bostäder som är politikernas uppgift.

Per Ghosh
2013-10-07, 22:37
Man kan väl titta en del på hur Tyskarna hanterar sin bostadspolitik för de är verkar vara ett land som fokuserar på att få något gjort istället för att begrava sig i byråkrati.

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:53
Jag tror bostadspolitik skulle vara en bra fråga för oss att driva. Förutsatt att vi har något att komma med kring HUR man ska göra för att få upp byggandet. Den frågan sitter fast i en ideologisk låsning mellan höger och vänster, där höger/liberala vägrar diskutera att man återinför den typ av subventioner, som spelade en viktig roll när vi hade ett kraftigt bostadsbyggande på 1940- till 80-tal, samtidigt som vänstern vägrar diskutera ändringar i de hyresregleringar som låser fast marknaden för de hyresrätter som finns, och gör det näst intill omöjligt att få ekonomi i att bygga hyresrätter utan subventioner.

Jag försökte därför för något år sedan lansera tanken att göra både och: att vi tar ett ställningstagande där vi inte är intresserade av att bara göra det ena och inte heller av att bara göra det andra, men däremot av att göra både och samtidigt. Byggande av hyresrätter skulle då kunna komma igång, och de som redan finns skulle inte på samma sätt som idag låsas fast i svarta kontrakt och långa kedjor av andra- och femtehandskontrakt. Utan hyresreglering skulle subventioner inte vara lika otänkbara för liberaler som idag, och med subventioner skulle avskaffande av hyresregleringen inte vara lika otänkbar för människor på vänsterkanten som idag. Finns nu intresse för en sådan kohandel/kompromiss kan jag lägga ett yrkande om det nu.

Att bara slå fast att vi ska bygga en halv miljon bostäder på 12 år utan att beskriva hur det skulle gå till att få byggherrarna att vilja börja bygga dem känns inte så väldigt trovärdigt. Och jag tror mest det framstår som löjligt om det lilla partiet utan att tala om vad vi själva skulle vilja att man gör ropar att de stora partierna måste samla sig i en blocköverskridande överenskommelse för att den lösning vi inte kan tala om hur den ska se ut ska bli stabil över tiden. Eftersom det här är frågor med samma laddning för de etablerade partierna som FRA-frågan är för oss är det ungefär lika seriöst som om Bodström skulle säga att PP måste gå in i en kompromissöverenskommelse med de etablerade partierna för att underrättelseverksamheten ska få stabila spelregler.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:39
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att piratpartiet anser "sverige bör till år 2025 bygga minst 500 000 nya bostäder och det bör ske efter bred uppgörelse i riksdagen för att införa åtgärder för att öka byggandet i landet"Vad sjutton har detta med piratpolitik att göra?!?

Peter Johansson
2013-10-08, 10:33
Hur i h-skotta vill du att PP ska få igenom en bredd politisk lösning i riksdagen samt ha byggt 500000 nya bostäder på bara 12år?
Jag håller med att bostadsbristen i våra större städer är ett problem.
Men jag ser ingen lösning i motionärens yrkande även om hjärtat och viljan är på det rätta stället.

Sen är det även en stor ekonomisk fråga inblandad i yrkandet.
Av vem och på bekostnad av vad ska detta nya halv miljoners program finansieras?

YRKAR AVSLAG

AndersLindbäck
2013-10-08, 15:06
Hur i h-skotta vill du att PP ska få igenom en bredd politisk lösning i riksdagen samt ha byggt 500000 nya bostäder på bara 12år?

500 000 / 12 = 41666 per år.

Det byggs idag drygt 30 tusen bostäder per år.

Så det är ingen stor ökning av byggandet - även om det ser ut att vara det då byggandet skall ske under lång tid

. Det är dock något som drabbar våra väljargrupper som inte kan finna en bostad. T.ex. så har många studenter svårt att få bostad på sin studieort.

Johan mlg Karlsson
2013-10-08, 15:45
En ökning på 130% är ingen stor ökning? Dessutom så räknar du med att byggandet ska ha satt igång ett år innan vi ens blivit invalda. Om man ska försöka ha någon form av realistisk plan:

1 år för att bli invalda. Då är vi på 2014.
Sedan två år för utredningar och för att komma fram till en kompromiss med de andra partierna. Då är vi på 2016.
Sedan så måste det tas fram tomter, det måste göras nya detaljplaner och så vidare. Med dagens byråkrati och överklaganden så kan du räkna med 3 år, även om vi sätter alla Sveriges kommuner i overdrive. Då är vi på 2019.

Så då har vi 6 år på oss att bygga 500 000 bostäder. Dvs, 120 000 bostäder extra per år. Plus att det måste byggas vägar och övrig infrastruktur (affärer, apotek, busslinjer..) i de nya områderna som skapas. Man kan räkna med att det behövs 2 byggjobbare per bostad och år och lika många för att bygga infrastrukturen. Så det skulle betyda att vi ska anställa 4 * 120 000 = 480 000 byggjobbare under 6 års tid. Det vill säga, nästan 10% av Sveriges arbetsföra befolkning skulle gå över till att bygga bostäder.

Jag tror det tillfälligt skulle leda till att byggbranchen skulle bli så överbelastad så den kunde höja priserna med flera hundra procent, för att sedan när "projektet" är färdigt, skulle krasha totalt. Och krasha skulle också bostadsbubblan göra, och dra ner Sveriges nationalekonomi i gruset för ganska så lång tid framöver.

Ökat byggande är bra, det behövs. Men någon måtta och någon realism måste det finnas i de förslag vi lägger.

AndersLindbäck
2013-10-08, 15:49
En ökning på 130% är ingen stor ökning? Dessutom så räknar du med att byggandet ska ha satt igång ett år innan vi ens blivit invalda. Om man ska försöka ha någon form av realistisk plan:


Du har missförstått motionen. Det är inte en ökning med 500 000 förutom det som redan idag byggs utan totalt 500 000 - dvs en ökning med ca 10 000 per år i genomsnitt.

AndersLindbäck
2013-10-08, 15:52
Motionen handlar om att det totalt i sverige skall byggas 500 000 nya bostäder till 2025.

Det byggs idag ca 30 000 per år. Så för att klara av det så behövs det från 2014 då vi kommer in att det byggs drygt 11 000 mer bostäder per år i genomsnitt.

Det kan faktiskt till stor del klaras av genom att man då talar om behovet och får fler att bygga bostäder samt att genom man får kommuner att planera för fler bostäder.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 19:47
Jag antar att mlg menade att skriva en ökning till 130 % av det nuvarande, inte en ökning med.

Faktum kvarstår dock, det låter doable om vi kan börja bygga nu, men så enkel är inte sanningen.

Henrik Brändén
2013-10-09, 18:54
Jag har lagt yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Det här är ett förslag jag droppade redan för ett och ett halvt år sedan, för att försöka bryta upp den politiska låsning mellan borgerlighet och vänster, som i 25 år förlamat den svenska bostadspolitiken. Om det verkar finnas någon chans att vi kan vara någorlunda ense om det tänker jag låta yrkandet ligga kvar.

Logiken är följande:

Eftersom bostadsbyggande är dyrt gav staten länge (ungefär 1945-90) kraftiga subventioner till nybyggen av bostäder. Då byggdes den absoluta majoriteten av de bostäder vi har idag. Men de bostäder som byggts efter 1990 har inte fått några subventioner, vilket skapat våra stora skillnader mellan hyrorna i nyare och äldre bostäder.

Samtidigt har vi en lagstiftning, som syftar att skydda hyresgäster från ockerhyror: Privata hyresvärdar får inte ta ut hyror som ligger väsentligt över ”bruksvärdet”, vilket i de flesta fall betyder de hyror ”allmännyttan” (alltså de kommunala bostadsföretagen) tar ut i lika stora lägenheter i samma område.

Detta gör det i stort sett omöjligt för en privat aktör att få ekonomi i att bygga nya hus i områden där kommunala bostadsföretag har äldre hus. Dessutom gör det hyrorna i äldre områden (som ofta ligger i och nära centrum) så låga, att de som en gång fått ett kontrakt där aldrig släpper dem, så det blir nästan omöjligt för nya människor att få förstahandskontrakt där. Istället har man fått ett system med byteshandel, och stora svarta pengar under bordet för attraktiva kontrakt.

Lite karikerat kan man säga att debattörer till höger tycker man ska lösa bostadsproblemet genom att ta bort den lag som begränsar hyrorna för privata hyresvärdar, och att debattörer till vänster tycker att man ska återinföra subventionerna av bostadsbyggandet.

Jag tror emellertid att det vore mycket klok politik att surra ihop de två förslagen till ett, odelbart förslag: Återinför ordentliga subventioner av bostadsbyggandet och avskaffa samtidigt dagens brukvärdessystem.

Då skulle vi få nyproduktion till överkomliga priser, samtidigt som man rensade upp i dagens träsk av andra-, tredje- och sjundehandskontrakt och betalningar under bordet för attraktiva hyreskontrakt. Med återinförda subventioner på byggande minskar risken för de stora hyreshöjningar, som vänstern fruktar om vi tar bort regleringen. Och genom att ta bort regleringen undviks den stelbenthet och ineffektivitet, som många till höger fruktar skulle bli resultatet av att bara införa mer subventioner.

Johan mlg Karlsson
2013-10-09, 21:30
Jag har lagt yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Det här är ett förslag jag droppade redan för ett och ett halvt år sedan, för att försöka bryta upp den politiska låsning mellan borgerlighet och vänster, som i 25 år förlamat den svenska bostadspolitiken. Om det verkar finnas någon chans att vi kan vara någorlunda ense om det tänker jag låta yrkandet ligga kvar.

Logiken är följande:
Den stora nackdelen med ditt förslag är att hyrorna i city kraftigt skulle gå upp, medan hyrorna i segregerade områden skulle gå ner.
Det skulle i sin tur leda till att man tvingade ut människor med problem i områden med problem samtidigt som alla rika medelålders vita män skulle vara de enda som har råd att bo kvar i city.
Jag är inte säker på att det är värt att offra integrationen för att få marknadshyror.

Per Ghosh
2013-10-09, 22:27
Ja, det vore nödvändigt att bygga fler bostäder eller se till att det byggs fler bostäder som är politikernas uppgift.
Så länge politiker har för mycket att säga till om vad gäller bostadsbyggande kommer det inte att byggas tillräckligt. Det finns för mycket att tjäna på att tränga ut ekonomiskt svaga och upprätthålla en brist. Bristen ökar priserna för de som är inne på marknaden

Per Ghosh
2013-10-09, 22:32
Den stora nackdelen med ditt förslag är att hyrorna i city kraftigt skulle gå upp, medan hyrorna i segregerade områden skulle gå ner.
Det skulle i sin tur leda till att man tvingade ut människor med problem i områden med problem samtidigt som alla rika medelålders vita män skulle vara de enda som har råd att bo kvar i city.
Jag är inte säker på att det är värt att offra integrationen för att få marknadshyror.

Ett problem med subventionerade hyror på attraktiva platser är att köpkraften ökar dubbelt. Dels hamnar ekonomiskt starka där och de får bidrag i form av subventionerade hyror, det blir mer pengar över till att spendera på annat. Därmed samlas fler företag och jobb på centrala delar.

Ytterområden som med nuvarande system har för höga hyror får än svårare att skapa jobb och få ett dynamiskt samhälle, de förlorar dubbelt. Färre jobb kommer skapas där så förutom att de betalar för högt pris för sin bostad får de också kostnader för att pendla in till centrala delar där jobben finns

AndersLindbäck
2013-10-09, 23:56
I dagsläget är det bostadsbrist i många större städer så införs marknadspriser på hyreslägenheter så kommer dels hyrorna att öka i bra läget samt hyrorna öka i dåliga lägen.

De som kommer råka illa ut är de mindre bemedlagde som kommer tvingas flytta från sin stad och i stället bosätta sig i någon mindre stad. I praktiken skapa

Vi skapar getton dit de tvinga flytta och de städer som får ta emot dem får stora ekonomiska problem.

Det är inte det Piratpartiet vill införa - segregation är tvärt emot det piratpartiet vill införa.

simon556
2013-10-11, 21:19
Den stora nackdelen med ditt förslag är att hyrorna i city kraftigt skulle gå upp, medan hyrorna i segregerade områden skulle gå ner.
Det skulle i sin tur leda till att man tvingade ut människor med problem i områden med problem samtidigt som alla rika medelålders vita män skulle vara de enda som har råd att bo kvar i city.
Jag är inte säker på att det är värt att offra integrationen för att få marknadshyror.
Nu får jag spela djävulens advokat lite, hellre segregation än hemlöshet. Har folk en plats att bo på har man iallafall någon stans att börja jobba med problemet från.

Henrik Brändén
2013-10-11, 22:19
Den stora nackdelen med ditt förslag är att hyrorna i city kraftigt skulle gå upp, medan hyrorna i segregerade områden skulle gå ner.
Det skulle i sin tur leda till att man tvingade ut människor med problem i områden med problem samtidigt som alla rika medelålders vita män skulle vara de enda som har råd att bo kvar i city.
Jag är inte säker på att det är värt att offra integrationen för att få marknadshyror.
Problemet med din invändning är att den verkliga kostnaden för att bo i hyresrätt i centrala lägen redan gått upp, men att detta skett inne i en svart ekonomi där bara de som betalar astronomiska summor under bordet (eller har värdefulla kontakter) kan få kontrakten i innerstäderna. Som av just den anledningen redan domineras av rika medelålders vita familjer.

Det är min övertygelse att det förslag jag lagt i verkligheten skulle minska segregationen. Ty idag är det ju så att de storstadsbor som har en knaper ekonomi och saknar kontakter är helt hänvisade till ett fåtal områden med nedslitna hyresrätter, ofta byggda i början av 1970-talet, långt ut i städernas ytterområden. Med subventioner av byggandet och ett avskaffande av de regleringar som idag gör det nästan omöjligt att få ekonomi i att bygga hyresrätter skulle det kunna byggas borätter till överkomliga priser i fler delar av städerna, och segregationen skulle minska.

Ty observera att det jag föreslår inte är att införa marknadshyror rakt av och sedan inte göra något mer. Vad jag föreslår är att man surrar fast de två beståndsdelarna subventioner av nybyggnad av bostäder och avskaffande av bruksvärdessystemet med varandra, så att vi lovar att bara rösta för det ena om vi samtidigt kan veta att även det andra genomförs.

Och då är min övertygelse att (1) bostadsbyggandet kan få en ordentlig skjuts, (2) det kommer åter att bli möjligt att få ekonomi i att bygga hyresrätter, (3) genom subventionerna blir de nya lägenheterna såpass måttligt dyra att den hyresvärd som höjer hyrorna dramatiskt kommer att få se sina hyresgäster rösta med fötterna och (4) det kommer inte längre att vara lika lönsamt att tjuvhålla på hyreskontrakt man inte behöver och hyra ut lägenheterna i andra, tredje och tjugofemte hand, så fler av de befintliga lägenheterna kommer ut på den riktiga marknaden och (5) man rycker undan mattan för mycket av dagens svarta handel på hyresrätter.

Henrik Brändén
2013-10-11, 22:21
Det blev fel i andra stycket, näst sista raden ovan. Skrev borätter, men menade naturligtvis hyresrätter.

AndersLindbäck
2013-10-11, 23:38
Såg att hyresrättsföreningen nu har en kampanj gällande detta - de trycker på det faktum att 289 000 unga vuxna söker egna hem:


http://www.youtube.com/watch?v=h_GWMp15Ris

Kan vi driva detta i valrörelsen så finns det 289 000 potentiella röstare som kan rösta på oss!

JorgenL
2013-10-14, 00:27
Jag gillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Jag är med på detta rent principiellt. Dock är det inte oproblematiskt då det till stor del framför allt skulle gynna byggandet i höghyreslägen och subventionerna därigenom skulle behöva sättas väldigt högt för att det skulle resultera i att byggföretagen ska välja att bygga för tex ungdomar. En möjlig väg runt detta skulle då möjligen vara att införa subventionerna några år i förskott så att man till viss del hinner "bygga ifatt" efterfrågan innan man släpper bruksvärdesprincipen.

Om man samtidigt ska bygga både där det finns profit att hämta genom att bruksvärdesprincipen tas bort OCH dessutom i de lägen där det behövs subventioner på en gång är det dessutom stor risk för överhettning på byggmarknaden med högre löner och högre materialkostnader.

Krister Renaud
2013-10-14, 11:05
OM vi ska verka för subventioner anser jag att vi samtidigt måste verka för att hindra ombildning från hyres- till bostadsrätter. (För övrig anser jag att vi ska göra det ändå)

Eller att man lägger in att subventioner måste återbetalas i samband med ombildning.

Tankar om detta?

Per Ghosh
2013-10-14, 14:49
Jag ogillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Man kan inte subventionera en marknad som inte fungerar, slöseri med resurser.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-14, 17:57
Problemet med din invändning är att den verkliga kostnaden för att bo i hyresrätt i centrala lägen redan gått upp, men att detta skett inne i en svart ekonomi där bara de som betalar astronomiska summor under bordet (eller har värdefulla kontakter) kan få kontrakten i innerstäderna. Som av just den anledningen redan domineras av rika medelålders vita familjer.Det må vara verklighet i Stockholm, men det är inte verklighet i Malmö. Här har vi en ganska väl fungerande bostadskö, och ett allmännyttigt MKB som äger en stor del av stan. De har väldigt effektiva åtgärder för att motverka svarthandel med hyreskontrakten, det går som hyresgäst till exempel inte att påverka vem som tar över lägenheten efter dig.

Det är min övertygelse att det förslag jag lagt i verkligheten skulle minska segregationen. Ty idag är det ju så att de storstadsbor som har en knaper ekonomi och saknar kontakter är helt hänvisade till ett fåtal områden med nedslitna hyresrätter, ofta byggda i början av 1970-talet, långt ut i städernas ytterområden. Med subventioner av byggandet och ett avskaffande av de regleringar som idag gör det nästan omöjligt att få ekonomi i att bygga hyresrätter skulle det kunna byggas borätter till överkomliga priser i fler delar av städerna, och segregationen skulle minska.Återigen, det må vara verklighet i Stockholm, men det är inte verklighet i Malmö.
Det är istället min övertygelse att ditt förslag kraftigt skulle öka segregationen, då hyrorna snabbt skulle skjuta i höjden. Och detta inte bara i Stockholms city, utan i alla de städer där det idag råder bostadsbrist. Vill man råda bot på bristen på hyresrätter i Stockholms city tror jag en mycket effektivare lösning är att förhindra utförsäljning av allmännyttan och ombildningar till bostadsrätter.
Och om alla hyresrätter redan är ombildade till bostadsrätter så får ni väl tvångsombilda tillbaka dem till hyresrätter igen, samt tvångsåterköpa er allmännytta ifall ni nu sålt ut allting. Men kom inte och tvinga högre hyror på oss andra bara för att ni inte har kunnat sköta er planering på rätt sätt i Stockholm.

AndersLindbäck
2013-10-14, 18:29
Jag gillar yrkande B04-Y01:att piratpartiet anser "sverige bör till år 2025 bygga minst 500 000 nya bostäder och det bör ske efter bred uppgörelse i riksdagen för att införa åtgärder för att öka byggandet i landet"Bra fråga att driva i valrörelsen

Henrik Brändén
2013-10-16, 14:10
Det må vara verklighet i Stockholm, men det är inte verklighet i Malmö. Här har vi en ganska väl fungerande bostadskö, och ett allmännyttigt MKB som äger en stor del av stan. De har väldigt effektiva åtgärder för att motverka svarthandel med hyreskontrakten, det går som hyresgäst till exempel inte att påverka vem som tar över lägenheten efter dig.

Återigen, det må vara verklighet i Stockholm, men det är inte verklighet i Malmö.
Det är istället min övertygelse att ditt förslag kraftigt skulle öka segregationen, då hyrorna snabbt skulle skjuta i höjden. Och detta inte bara i Stockholms city, utan i alla de städer där det idag råder bostadsbrist. Vill man råda bot på bristen på hyresrätter i Stockholms city tror jag en mycket effektivare lösning är att förhindra utförsäljning av allmännyttan och ombildningar till bostadsrätter.
Och om alla hyresrätter redan är ombildade till bostadsrätter så får ni väl tvångsombilda tillbaka dem till hyresrätter igen, samt tvångsåterköpa er allmännytta ifall ni nu sålt ut allting. Men kom inte och tvinga högre hyror på oss andra bara för att ni inte har kunnat sköta er planering på rätt sätt i Stockholm.

OK. I den enda av de större städerna som nästan konstant haft socialdemokratiskt styre säger du att den gamla socialdemokratiska modellen fortfarande fungerar. Tyvärr inte i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Umeå, för att ta de större orter jag har hyfsad kunskap om.

Och inte som polemisk fråga, utan av ren nyfikenhet: Om det är så lätt att få en hyreslägenhet i halvcentrala lägen i Malmö, varför talas det så mycket om segregation i Malmö? Gäller den diskussionen uppdelningen av staden mellan hyresrättsområden och villaområden, eller?

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:26
Jag ogillar yrkande B04-Y01:att piratpartiet anser "sverige bör till år 2025 bygga minst 500 000 nya bostäder och det bör ske efter bred uppgörelse i riksdagen för att införa åtgärder för att öka byggandet i landet"Att besluta att det ska byggas bostäder är som att lägga en tårta på en tårta. Om det saknas bostäder måste det först etableras en bra teori om varför det saknas bostäder. Därefter kan vi identifiera eventuella problem och hur de ska avvärjas. I norrlands inland finns det massor av tomma bostäder och utrymme för att bygga nytt för en billig peng. Anledningen att det verkar saknas bostäder är för att människor har märkliga incitament för var de vill bo. De kan lika gärna betala för de preferenserna snarare än att till exempel människor i norrland ska behöva göra det. :satisfied:

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:38
Jag har lagt yrkande B04-Y03:att glesbygdens invånare får motsvarande subventioner för att bevara och förbättra sina bostäder när allt fler väljer att ge upp sitt levnadsutrymme för att flytta till trånga städer på grund av politiska subventioner för att byggda nya bostäder där.En halv miljon nya bostäder i städerna ska inte bekostas av glesbygdens människor som kämpar för att få bo kvar där de vill leva. Varje påverkan av den fria marknaden har en potential att sabotera för människor som anpassat sig efter rådande omständigheter. Därmed hamnar man i en ond spiral där fler och fler insatser krävs för att åtgärda problem man tidigare orsakat genom en ogenomtänkt reform.

Nicholas Miles
2013-10-18, 15:35
Jag gillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Denna kompromiss skulle äntligen bygga bort den bostadspolitiska låsning som funnits i partiet under lång tid. Vissa vill lösa bostadskrisen med skattepengar, andra vill lösa det med marknadsmekanismer. Denna låsning har hindrat partiet från våga föreslå den typ av radikala lösningar som bostadsproblemet kräver.

Vi ska minnas i hög utsträckning drabbar ungdomar, vår främsta målgrupp. Om vi på allvar vill kunna stärka stödet för partiet inom den gruppen måste vi ha ett tydligt svar på bostadsfrågan. Henriks förslag släpper fri marknadskrafterna för att lösa problemet, samtidigt som staten med offentliga medel går in och garanterar att fixa vad marknaden inte rår på.

Nicholas Miles
2013-10-18, 15:58
Jag skulle vilja lyfta hur viktigt Henriks yrkande, B04-Y02, är. Piratpartiet har under lång tid lidit av en bostadspolitisk låsning som detta yrkande skulle bygga bort. Vi ska minnas att bostadsbristen i hög utsträckning drabbar ungdomar, vår främsta målgrupp. Om vi på allvar vill kunna stärka Piratpartiets stöd inom den gruppen måste vi ha ett tydligt svar på bostadsfrågan.

Genom hela breddningsprocessen har vi talat om hur viktigt det är att partiets falanger lär sig kompromissa och komma över ens. Vänster och höger inom partiet måste lära sig att man inte alltid kan få precis som man vill. Om vi kan kompromissa kommer partiets interna spretighet bli till en styrka; vidden av perspektiv kommer kunna ge oss en slags blocköverskridande mittenprofil som gör att vi ser mindre småaktiga ut än de andra partierna.

Henriks yrkande innebär ett perfekt tillfälle att utveckla en sådan profil.
Vissa vill lösa bostadskrisen med skattepengar, andra vill lösa det med marknadsmekanismer. Istället för att låta denna situation fortsätta vara en låsning som hindrar partiet från våga föreslå den typ av radikala lösningar som bostadsproblemet faktiskt kräver, borde vi visa på hur stort allvar vi tar bostadskrisen genom att kopiera lösningar från både höger och vänster.

Henriks förslag släpper fri marknadskrafterna för att lösa problemet, samtidigt som staten med offentliga medel går in och garanterar att fixa vad marknaden inte rår på. Liberala pirater får driva sin käpphäst om slopade hyrestak men måste i utbyte gå med på att partivänstern också får propagera för sina kära subventioner. Det här är den enda lösning jag kan se på problemet, både för bostadsmarknaden och Piratpartiet. Alternativet är att vi antingen skapar en djup splittring i partiet med en kategoriskt liberal eller socialistisk politik, eller att vi fortsätter den låsning vi haft hittills.

När ungdomar kommer till våra valstugor nästa år och frågar vad vi tänker göra för att de ska kunna flytta hemifrån eller till orten de vill studera på vill jag kunna ge ett tydligt svar. Jag vill inte att det första jag måste göra blir att prata om konkurrensrättsliga intrikaliteter eller undantag i detaljplansregleringar. Jag vill kunna säga "marknadshyror och byggsubventioner." Det är slagkraftigt, det är populärt, och det håller ihop partiet. Denna lilla att-sats skulle inte bara stärka partiets politiska självförtroende, den skulle ge oss det verktyg vi behöver för att kunna vara riktigt uppkäftiga mot de andra partierna i en av de hetaste frågorna för vår viktigaste målgrupp.

Anna Blixt
2013-10-18, 16:13
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att glesbygdens invånare får motsvarande subventioner för att bevara och förbättra sina bostäder när allt fler väljer att ge upp sitt levnadsutrymme för att flytta till trånga städer på grund av politiska subventioner för att byggda nya bostäder där.Virrigt yrkande, beroende av att vi först tar ställning till subventioner - vilket jag anser att vi ska hålla oss långt borta ifrån.

Anna Blixt
2013-10-18, 17:04
Jag gillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Denna kompromiss skulle äntligen bygga bort den bostadspolitiska låsning som funnits i partiet under lång tid. Vissa vill lösa bostadskrisen med skattepengar, andra vill lösa det med marknadsmekanismer. Denna låsning har hindrat partiet från våga föreslå den typ av radikala lösningar som bostadsproblemet kräver.

Vi ska minnas i hög utsträckning drabbar ungdomar, vår främsta målgrupp. Om vi på allvar vill kunna stärka stödet för partiet inom den gruppen måste vi ha ett tydligt svar på bostadsfrågan. Henriks förslag släpper fri marknadskrafterna för att lösa problemet, samtidigt som staten med offentliga medel går in och garanterar att fixa vad marknaden inte rår på.

EN bättre lösning på låsningen är att släppa frågan. Vi behöver ingen politik för finansiering av nybyggnationer. Vad sjutton ska vi med det till? S och M slåss redan om saken och det kommer att avgöras där. Vad ska vi bidra med?

Den här kompromissen övertygar ingen av sidorna.

Subventioner är långsiktigt dåligt och vår långa användning av subventioner är en av de främsta anledningarna till varför det är så dyrt att bygga i Sverige idag. Att subventionerna togs bort har inte minskat bostadsbyggandet.

Brukvärdesprincipen är förvisso dålig och bör slopas, men jag anser inte att vi är rätt parti att driva detta eftersom vi inte är eniga i frågan. Dessutom krockar de båda sakerna med varandra.

Återinförda subventioner ger nämligen, på sikt, en ökning av priset för byggnation och därmed en ökning av hyrorna - samtidigt som den slopade brukvärdesprincipen ger ytterligare hyreshöjningseffekter i attraktiva områden. Dessa två ställningstaganden i kombination skapar en mycket stark segregationseffekt på sikt. Det är inte bra.

Kompromissen suger. Man försöker fjäska för båda sidor i debatten, och det slutar med en kompromiss som får toknegativa effekter på sikt.

Kristofer Pettersson
2013-10-19, 01:48
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att glesbygdens invånare får motsvarande subventioner för att bevara och förbättra sina bostäder när allt fler väljer att ge upp sitt levnadsutrymme för att flytta till trånga städer på grund av politiska subventioner för att byggda nya bostäder där.Virrigt yrkande, beroende av att vi först tar ställning till subventioner - vilket jag anser att vi ska hålla oss långt borta ifrån.

Se det som en säkerhetsventil om vi faktiskt tar ställning för subventioner samt en möjlighet att konkret ta ställning emot att ge glesbygden motsvarande subventioner som stadsmänniskorna vill ha.

AndersLindbäck
2013-10-19, 12:36
Jag ogillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Dåligt försök till kompromiss - skapas segregation i samhället

JorgenL
2013-10-19, 13:34
Jag ogillar yrkande B04-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet "Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet."Har ändrat uppfattning om detta yrkande.

Ett borttagande av hyresbegränsningarna och ett samtidigt införande av subventioner för att bygga i höghyresområden skulle sannolikt leda till att det bara blir där det byggs, på samma sätt som det idag bara byggs bostadsrätter.

Jag tror att man måste hitta smartare sätt att gynna specifikt byggande som efterfrågas av tex ungdomar och dem som står utanför bostadsmarknaden idag.

En möjlig väg skulle vara att titta på hur miljonprogrammet fungerade på 60-talet. Även om implementationen, med gigantiska anonyma områden, var dålig på många sätt, så fanns det något i det som funkade, det blev en massa byggt. Med erfarenheterna av vad som inte funkade, borde man kunna använda det som var bra i modellen, och göra det på nytt, fast med ett mer människovänligt resultat. Det gamla miljonprogrammet var präglat av tidsandan på 60-talet, där extrem ekonomisk rationalism gjorde att de mänskliga behoven sattes på undantag, det är inte ett misstag vi behöver göra om idag.

Det kan också vara klokt att se över byggstandarden. ALLA lägenheter måste kanske inte redan från början uppfylla ALLA önskemål som alla har, utan det kanska räcker med att vissa procent av lägenheterna i ett hus uppfyller samtliga krav på tex tillgänglighet.

Jag tror att subventioner är nödvändiga för att få igång sådant byggande som löser bostadsbristen för ungdomar, men jag tror att ett borttagande av hyresbegränsningarna skulle vara direkt kontraproduktivt i det sammanhanget eftersom det skulle göra att alla subventionerna hamnade på byggande som ändå inte skulle leda till lägenheter som blir möjliga för ungdomar att bo i.

JorgenL
2013-10-19, 17:18
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att glesbygdens invånare får motsvarande subventioner för att bevara och förbättra sina bostäder när allt fler väljer att ge upp sitt levnadsutrymme för att flytta till trånga städer på grund av politiska subventioner för att byggda nya bostäder där.Detta handlar om att bygga bort bostadsbrist, inte om att höja standarden i befintliga bostäder. I den mån det finns otillfredsställd efterfrågan på bostäder i glesbygden bör naturligtvis även denna få stödåtgärder, men jag upplever det inte som att bostadsbristen i glesbygden är ett stort problem idag...

Andreas Bjärnemalm
2013-10-19, 17:25
Och inte som polemisk fråga, utan av ren nyfikenhet: Om det är så lätt att få en hyreslägenhet i halvcentrala lägen i Malmö, varför talas det så mycket om segregation i Malmö? Gäller den diskussionen uppdelningen av staden mellan hyresrättsområden och villaområden, eller?Talas det mycket om segregation i Malmö? Det är inget jag känner till, och inte heller något jag märker av. I min stadsdel (i centrala Malmö) har vi runt 150 olika nationaliteter representerade, det kallar inte jag segregerat.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:04
Talas det mycket om segregation i Malmö? Det är inget jag känner till, och inte heller något jag märker av. I min stadsdel (i centrala Malmö) har vi runt 150 olika nationaliteter representerade, det kallar inte jag segregerat.
Möjligen kan jag blanda ihop med diskussionen om Malmö <-> villakommuner runtom.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:16
En möjlig väg skulle vara att titta på hur miljonprogrammet fungerade på 60-talet. Även om implementationen, med gigantiska anonyma områden, var dålig på många sätt, så fanns det något i det som funkade, det blev en massa byggt. Med erfarenheterna av vad som inte funkade, borde man kunna använda det som var bra i modellen, och göra det på nytt, fast med ett mer människovänligt resultat. Det gamla miljonprogrammet var präglat av tidsandan på 60-talet, där extrem ekonomisk rationalism gjorde att de mänskliga behoven sattes på undantag, det är inte ett misstag vi behöver göra om idag.

1) Grundförutsättningen för miljonprogrammet var kraftiga subventioner samt de stora pensionsfonder som ATP-reformen skapat, varifrån pengar lånades ut till byggande. Eftersom det inte längre råder någon brist på pengar att låna är det bara subventionerna som saknas i ekvationen. Men skulle vi kräva enbart det skulle vi i allas ögon göra oss till ett vänsterparti.

2) De mänskliga behoven sattes inte alls på undantag i miljonprogramsområdena. Bostäderna i dessa var enormt mycket bättre anpassade till människornas behov än det som byggts de senaste femton åren. De flesta miljonprogramsområden är idag omtyckta och attraktiva. En liten andel av områdena har dock fått problem, och det är ett resultat av att projektet verkligen lyckades med att se till att alla människor, även de längst ner på samhällets botten, fick rymliga, ljusa, hygieniska bostäder. När mot slutet av miljonprogrammet alla "skötsamma" arbetare och tjänstemän redan kunnat flytta till nya, bekväma bostäder fortsatte man bygga, så att de sista områden som byggdes i de större städerna under miljonprogrammet kom att fyllas med människor som tidigare stått mycket långt från en vettig bostad, t ex genom drogproblem. Därför kom en handfull miljonprogramsområden i vardera av de större städerna att få dåligt rykte och bli impopulära, så att de som hade möjlighet sökte sig därifrån. Miljonprogrammet var den sista sant människovänliga insats som gjorts i svensk bostadspolitik. Som enda land i västvärlden såg vi till att även de allra mest utsatta i samhället fick en anständig bostad.

Jacob Hallén
2013-10-20, 00:53
Att få upp bostadsbyggandet är inte snutet ur näsan. Det första problemet som måste ösas är att planprocessen tar för lång tid och kostar för mycket pengar. Detaljplaner, bygglov och miljöprövningar kan överklagas allt för många gånger och i allt för många instanser. Det skulle kunna slimmas ned så att det fanns max 2-3 tillfällen att få beslut omprövade.

Det finns en statlig utredning om saken: http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/63/12/f995ad3c.pdf

Om man lyckas slimma planeringsprocessen så kommer nästa problem: Att öka byggkapaciteten. Den kapacitet som finns idag är för liten för det byggande vi har. Det är en av de faktorer som gör det så dyrt att bygga. Hantverkaryrken är inte speciellt populära bland ungdomar och därför skulle det gå långsamt att bygga upp byggkapaciteten. Den som var med om att fastighetsbubblan sprack 1990-1991 minns hur en tredjedel av hantverkarkåren blev arbetslös inom loppet av ett par månader. Man måste vara försiktig med hur man stimulerar byggande, så att man inte skapar nya bubblor.

Henrik Brändén
2013-10-20, 19:05
Jag har dragit tillbaka yrkande B04-Y02: medlemsmötet antar ställningstagandet &amp;quot;Återinför subventioner (i form av riktade och villkorade bidrag eller skattesänkningar) för bostadsbyggande samtidigt som brukvärdesprincipen avskaffas. De bägge kraven bildar tillsammans en odelbar enhet.&amp;quot;

Henrik Brändén
2013-10-20, 19:12
Jag konstaterar trots uppmuntrande tillrop från några partivänner att det uppenbarligen inte finns någon samsyn runt det förslag jag lade för att bryta det dödläge som förlamat svensk bostadspolitik i 30 år.

Ska vi driva en stor fråga som ligger vid sidan om våra kärnfrågor bör vi dock vara någorlunda ense, och det var vi inte om denna. Därför har jag dragit tillbaka yrkandet.

Tyvärr innebär det också att jag har svårt att se hur vi skulle kunna få någon trovärdighet i att lyfta bostadsfrågan i valrörelsen. Eftersom frågan är en potentiell vinnare för oss och mycket aktuell för våra målgrupper tycker jag det är mycket synd. Men jag vill inte i onödan bidra till en politik som stora grupper av våra aktiva inte känner att de kan stå för.

Kristofer Pettersson
2013-10-22, 13:22
Jag ogillar yrkande B04-Y03:att glesbygdens invånare får motsvarande subventioner för att bevara och förbättra sina bostäder när allt fler väljer att ge upp sitt levnadsutrymme för att flytta till trånga städer på grund av politiska subventioner för att byggda nya bostäder där.Virrigt yrkande, beroende av att vi först tar ställning till subventioner - vilket jag anser att vi ska hålla oss långt borta ifrån.

Ursprungsmotionen föreslår en subventionerad handlingsplan för att öka antalet bostäder. Det är inte en marknadsprincip som ska råda. Alla pengar som kommer användas för att bygga bostäder genom den politiskt subventionerade handlingsplanen kommer att komma från våra gemensamma pengar och de kommer sannolikt att gå till storstäder istället för glesbygd som borde tjäna på att städerna inte växer snabbare.

Anna Blixt
2013-10-22, 17:18
Ursprungsmotionen föreslår en subventionerad handlingsplan för att öka antalet bostäder. Det är inte en marknadsprincip som ska råda. Alla pengar som kommer användas för att bygga bostäder genom den politiskt subventionerade handlingsplanen kommer att komma från våra gemensamma pengar och de kommer sannolikt att gå till storstäder istället för glesbygd som borde tjäna på att städerna inte växer snabbare.

Subventioner är oerhört problematiska i detta avseende. Våra gemensamma skattepengar går då till byggen i storstäder, där bostadsbyggarna tror att det finns en långsiktig lönsamhet i att bygga. Intresset för att använda subventionerna för att bygga nytt på glesbygden blir lågt, eftersom det inte råder någon bostadsbrist på mindre orter - en del orter har snarare problem med avbefolkning.

Jag förstår yrkandets andemening och jag tycker att den är god, men eftersom jag anser subventioner vara av ondo och inte borde drivas av oss alls vill jag inte gilla yrkandet - det baseras ju på att vi har en subventionslinje.

Det är också värt att påpeka att ROT-avdraget även kan användas för att underhålla och bevara byggnader på glesbygden, så om det avdraget blir kvar känns yrkandets andemening i vilket fall som någonting som redan är en realitet.

AndersLindbäck
2013-10-22, 21:01
Subventioner är oerhört problematiska i detta avseende. Våra gemensamma skattepengar går då till byggen i storstäder, där bostadsbyggarna tror att det finns en långsiktig lönsamhet i att bygga.

Stockholm har man dragit in 3 miljarder från kommunala fastighetsbolaget för att bekosta annat de senaste åren.

Tänk om de pengarna hade används för att bygga bostäder i stället. Då hade man fått 10 000 nya hyresrätter i stället.

Så nej detta handlar inte så mycket om subventioner som att ställa krav på de kommuner som växer att bygga bostäder.

Michael Ståhl
2013-10-24, 11:57
Jag gillar yrkande B04-Y01:att piratpartiet anser "sverige bör till år 2025 bygga minst 500 000 nya bostäder och det bör ske efter bred uppgörelse i riksdagen för att införa åtgärder för att öka byggandet i landet"I grunden bra men "efter uppgörelse i riksdagen" är samtidigt för ihåligt för att det ska gå att använda i valet.

AndersLindbäck
2013-10-24, 21:42
Jag gillar yrkande B04-Y01:att piratpartiet anser "sverige bör till år 2025 bygga minst 500 000 nya bostäder och det bör ske efter bred uppgörelse i riksdagen för att införa åtgärder för att öka byggandet i landet"I grunden bra men "efter uppgörelse i riksdagen" är samtidigt för ihåligt för att det ska gå att använda i valet.

I valrörelsen så står det "500 000 nya bostäder" på affisherna.

Michael Ståhl
2013-10-27, 11:18
I valrörelsen så står det "500 000 nya bostäder" på affisherna.

Och då ska vi kunna svar på hur och att bara säga "genom en uppgörelse i riksdagen" räcker inte då.

AndersLindbäck
2013-10-27, 13:33
Och då ska vi kunna svar på hur och att bara säga "genom en uppgörelse i riksdagen" räcker inte då.

Alla de frågor piratpartiet driver kan endast genomföras om vi får 50+% av riksdagsrösterna. Om PP inte får det så kommer de endast genomföras genom en uppgörelse i riksdagen.

Så det skiljer inte från andra frågor. I alla frågor är vi beroende av att hitta stöd för de frågor vi driver.

Michael Ståhl
2013-10-27, 16:17
Alla de frågor piratpartiet driver kan endast genomföras om vi får 50+% av riksdagsrösterna. Om PP inte får det så kommer de endast genomföras genom en uppgörelse i riksdagen.

Så det skiljer inte från andra frågor. I alla frågor är vi beroende av att hitta stöd för de frågor vi driver.

Isf skulle "genom en uppgörelse i riksdagen" vara en standardfras i alla våra ställningstaganden, eller? Vad vi gör här är istället att inte ens ha en idé för hur något sådant skulle gå till.

AndersLindbäck
2013-10-28, 13:23
Isf skulle "genom en uppgörelse i riksdagen" vara en standardfras i alla våra ställningstaganden, eller? Vad vi gör här är istället att inte ens ha en idé för hur något sådant skulle gå till.


Problemet är att jag har för många ideér om hur detta skall gå till.
Alla av dem funkar. Det är ett trivialt problem att lösa bara vi kommer in.

Tegmen
2013-11-11, 00:49
I valrörelsen så står det "500 000 nya bostäder" på affisherna.

Jag tror inte andra människor som har lagt ut miljoner kronor för köpa sin lägenhet kommer tillåta, marknadspriset på lägenheter,villor & mm
kommer falla.

simon556
2013-11-11, 01:01
Jag tror inte andra människor som har lagt ut miljoner kronor för köpa sin lägenhet kommer tillåta, marknadspriset på lägenheter,villor & mm
kommer falla.
Ska vi vara helt ärliga så är det inte våran väljar grupp, våran väljare grupp är studenter eller unga människor, personer med ett egen intresse i att priserna på bostäder sjunker fram till dagen då de själva ska köpa bostad.