handdator

Visa fullständig version : Motion B19: Sakpolitik: Integritet: Nedläggning av myndigheten FRA [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 04:01
FRA har de senaste åren varit i rampljuset för mycket medialuppmärksamhet i samband med ibland tvivelaktigt agerande som myndighet i en rättsstat. Särskilda intergritetsvidriga lagar har inrättats som gett FRA möjligheten att spionera på helt vanliga svenskar trots att de inte varit misstänkta för något brott, samtidigt har informationsutbytet mellan bland annat Säpo och FRA varit flitigt. FRA gömmer sig bakom paragrafer som rör militär underrättelseinhämtning, men läcker ganska ofta den inhämtade informationen till andra myndigheter och dess företrädare så som Säpo. Berörda chefer kan ofta gömma sig när snålblåsten tilltar då de faktiskt är en annan myndighet som gör övertrampen. Genom att lägga ner myndigheten FRA och direkt underställa myndighetens tidigare funktioner till rikspolisstyrelsen och försvarsmakten så får vi en tydligare distinktion mellan vad som är militär underrättelseinhämtning och civilbrottsbekämpning. Vilka befogenheter de olika avdelningarna skulle ha hade blivit tydligare och det hade varit lättare att påvisa när övertramp skett. FRA sköter idag många viktiga funktioner för försvarsmaktens underrättelseinhämtning och en hel del spaning åt Säpo, vilket de även i framtiden kommer att ha behov av. Vi vill med denna motion inte ta bort dessa funktioner helt utan bara göra de tydligt på vilka befogenheter som ska gälla samtidigt som berördmyndighetschef får ett större ansvar för den verksamhet som bedrivs.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:04
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Myndigheten FRA läggs ner och tillämpliga delar av FRA överförs ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:03
Jag ogillar yrkande B19-Y01:att Att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.FRA lagen må vara dåligt. Men FRA gör annat bra som vi behöver ha. Ingen av de andra myndigheterna är bra alternativ att flytta den verksamheten till.

Henrik Brändén
2013-10-08, 09:00
Jag ogillar yrkande B19-Y01:att Att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.Onödigt detaljerat. Vi bör peka på vilka aktiviteter vi vill förbjuda. Inte beskriva exakt vilka myndigheter som ska ha ansvar för vad.

Peter Johansson
2013-10-10, 16:23
Vi ÄR emot FRA är det något vi egentligen måste spendera tid på att få yrkandet igenom ett medlemsmöte??

I övrigt bifall

AndersLindbäck
2013-10-10, 20:50
Vi ÄR emot FRA är det något vi egentligen måste spendera tid på att få yrkandet igenom ett medlemsmöte??

I övrigt bifall


Partiet är emot FRA-lagen. Det är lite annat än den andra verksamheten som FRA gör som t.ex. statens kunniga inom datasäkerhet/kryptoteknik.

duke_h3
2013-10-13, 21:47
Jag har lagt yrkande B19-Y02:att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkterDet är fullt möjligt att FRA har haft historiska skäl för att finnas. Men det kalla kriget tog slut 1990. Det är snart 25 år sen.

Hög tid att göra om FRA.

1. Den Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
2. De data man har inhämtat skall publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.

JorgenL
2013-10-14, 01:29
Jag har lagt yrkande B19-Y02:att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkterDet är fullt möjligt att FRA har haft historiska skäl för att finnas. Men det kalla kriget tog slut 1990. Det är snart 25 år sen.

Hög tid att göra om FRA.

1. Den Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.
2. De data man har inhämtat skall publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.

Rene, Gör om ditt yrkande om du vill ha med punkterna i yrkandet, annars kommer medlemmarna att bara rösta om att vi ska ha 5 punkter, fast inte vilka...
(Lägg ett nytt som inkluderar punkterna och jämka det befintliga med det)

AndersLindbäck
2013-10-14, 08:30
Jag ogillar yrkande B19-Y02:att FRA:s verksamhet skall göras om i enlighet med följande 5 punkterPublicera inte privata data!

duke_h3
2013-10-14, 21:12
Jag har lagt yrkande B19-Y03:att FRA:s Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.

duke_h3
2013-10-14, 21:13
Jag har lagt yrkande B19-Y04:att Den data som FRA har inhämtat skall publiceras i en anonymiserad form så att omfattningen på deras övervakning blir känd för allmänheten.

duke_h3
2013-10-14, 21:13
Jag har lagt yrkande B19-Y05:att De människor som har varit övervakade av FRA skall kontaktas och omfattningen av övervakningen skall göras tydlig för dem.

duke_h3
2013-10-14, 21:15
Jag har lagt yrkande B19-Y06:att de resurser, inklusive personal, som tillhörde FRA skall flyttas över till KTH där de skall bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA. Ett villkor för personalen är att de fullt ut samarbetar.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 12:48
Jag ogillar yrkande B19-Y02:att FRA:s verksamhet ska göras om i enlighet med följande 4 punkter:

1. Den Internet övervakande verksamheten ska läggas ner.
2. De data man har inhämtat ska publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA ska flyttas över till KTH där de ska bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.Bättre att flytta resterna till MSB än till en högskola. Dels för att det snedvrider konkurrensen mellan högskolor och dels för att vad de gör idag, dvs hjälper till vid ex dataintrång eller analys av programvara, inte är forskning i en akademisk mening, och FRA (sannolikt) har väldigt få anställda som är forskarutbildade. Däremot har MSB redan ett CERT som säkerligen kan ta emot ökade resurser och kompetens.

AndersLindbäck
2013-10-16, 15:41
Jag ogillar yrkande B19-Y03:att FRA:s Internet övervakande verksamheten skall läggas ner.ställningstagandet finns redan - detta är tårta på tårta.

Kristofer Pettersson
2013-10-22, 13:15
Jag ogillar yrkande B19-Y03:att FRA:s internetövervakande verksamhet ska läggas ner.När FRA ägnar sig åt att stödja vårt försvar gör de ett väldigt bra jobb. Man ska heller inte glömma att FRA också ägnar sig åt att bevaka att fysisk infrastruktur fungerar i händelse av krig vilket måste ses som en grundläggande verksamhet för ett fungerande försvar.

Kristofer Pettersson
2013-10-22, 13:17
Jag ogillar yrkande B19-Y02:att FRA:s verksamhet ska göras om i enlighet med följande 4 punkter:

1. Den Internet övervakande verksamheten ska läggas ner.
2. De data man har inhämtat ska publiceras ( vid behov i en anonymiserad form )
3. De människor som har varit övervakade ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig.
4. Resurser som tillhörde FRA ska flyttas över till KTH där de ska bli del i en special forskningsenhet med syfte att skydda såväl militära som civila delar mot angrepp från exempelvis NSA.Det är en eskalering av grundproblemet att flytta över militär verksamhet från en dåligt anpassad myndighet till en ännu sämre och mindre lämpad civil myndighet. Låt signalspaning tillhöra försvaret och inte någon privat intressegrupp.

Martin Bergström
2013-11-06, 00:27
Jag ogillar yrkande B19-Y04:att Den data som FRA har inhämtat ska publiceras i en anonymiserad form så att omfattningen på deras övervakning blir känd för allmänheten.Det är inte trivialt att avanonymisera data. Finns alla möjligheter i världen att göra misstag som gör att identiteten kan röjas. Nyckelord för googling: deanonymizing

infallsvinkel
2013-11-10, 10:33
Jag ogillar yrkande B19-Y01 + P19-Y05:att myndigheten FRA läggs ner samtidigt som tillämpliga delar av FRA överförs samt underställs antingen Försvarsmakten och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST eller rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen Säpo.

att De människor som har varit övervakade av FRA ska kontaktas och omfattningen av övervakningen ska göras tydlig för dem."Lägg ner försäkringskassan eftersom de utförsäkrar folk!" FRA sysslar med bra saker också, myndigheten är inte per definition ond. Bland annat sysslar de med ren militär signalspaning och IT-skydd för myndigheter. Vad finns det för skäl att tro att SÄPO/MUST skulle vara bättre på det?