handdator

Visa fullständig version : Motion B34: Sakpolitik: Sjukvård: En humanare demensvård [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 05:17
Demenssjukdomar innebär ofta en stor påfrestning för de anhöriga till den drabbade och ofta är de någon närstående som får dra det tyngsta lasset när det gäller omvårdnaden om den sjuke. Demenssjukdomar uppträder oftast högre upp i åldrarna men det kan även komma väldigt tidigt. Många demenssjuka är också sjuka på annat sätt och lider av diverse besvär. De är ofta så kallade multisjuka och behöver i regel väldigt stora resurser för att kunna vårdas och tas om hand på ett bra sätt. Demensvården skall inte ses som någon sista samhällspåfrestande förvaringsåtgärd i livets slutskede, utan den ska byggas på de humana människovärde som individen besitter trots det att den kanske inte uppför sig på samma sätt som innan till följd av sjukdomens fortgång.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:34
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Krav ska ställas på minimibemanning inom demensvården med personal närvarande dygnet runt.."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Jerlerup
2013-10-08, 08:14
Jag har lagt yrkande B34-Y06:att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.Idag skär man ner demensvården i landet, och stödboenden. Man låter hemtjänst och anhöriga göra det jobb som innan personal på demensavdelningar gjorde.

Om man tittar på motiveringarna bakom det saknas nästan alltid medicinska skäl. (Därför att de oftast inte finns. Det är helt enkelt inte bättre demensvård att anhöriga vårdar.) Därför måste omstruktureringar och nedskärningar motiveras medicinskt också.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:20
Jag ogillar yrkande B34-Y03:att Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.(1) Onödigt detaljerat. (2) Forskningen är global, och vi kan omöjligen veta om det är just detta svenska forskare är bäst på.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:23
Jag ogillar yrkande B34-Y06:att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.Om en kommun måste spara, så måste den. Varför ska just demensvården men inget annat ha frisedel?

Anna Blixt
2013-10-08, 16:33
Jag ogillar yrkande B34-Y06:att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.Kommunerna måste kunna spara även på vård, och förändringar som beror på besparingsskäl behöver inte bli negativa. Om man t.ex. börjar samarbeta med en annan avdelning kring användning av en dyr maskin sparar man pengar utan att det är medicinskt motiverat.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 23:08
Jag ogillar yrkande B34-Y03:att Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.Politiken ska inte sänka ned tänderna så djupt i forskarnas nackar.

Jerlerup
2013-10-11, 12:56
ja de måste kunna spara. Men inte utan att motivera det medicinskt också. problemet idag är att det sparas UTAN att man med ett enda ord motiverar eller utreder vad resultatet blir medicinskt.

Tex här i Borgholm där demensavdelningar läggs ner. man måste ju spara. Som nödlösning har man lagt över ansvaret på hemtjänst. När man pratar med ansvariga politiker kan det låta så här.

"Då förs ansvaret över på de anhöriga också?"

- "Öh, nämen, så kan det väl inte vara, men jo, det har du en poäng i"...

"Kan ni visa de utredningar som gjorts om hur demensvården ska skötas av hemtjänst och anhöriga"?

- "Öh, vad då? vilka då? menar du vår budget?"

jag skrev om det här:

http://borgholmaren.wordpress.com/2013/08/22/kommer-man-ihag-vardaspekten/

Anna Blixt
2013-10-12, 12:50
Jag ogillar yrkande B34-Y01:att Att det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.Ogillar, krav på närvarande personal dygnet runt behövs inte i riktigt alla fall.

Peter Johansson
2013-10-17, 11:06
Bifall på dessa Yrkande B34-Y01 Yrkande B34-Y02 Yrkande B34-Y05 Yrkande B34-Y06


Avslag på de övriga

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:25
Jag har lagt yrkande B34-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:26
Jag har lagt yrkande B34-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:26
Jag har lagt yrkande B34-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:27
Jag har lagt yrkande B34-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:27
Jag har lagt yrkande B34-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:27
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y01 till fördel för B34-Y07.

Mitt bortjämkade B34-Y01:Att det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.
B34-Y07, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:28
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y02 till fördel för B34-Y08.

Mitt bortjämkade B34-Y02:Att det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.
B34-Y08, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:28
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y03 till fördel för B34-Y09.

Mitt bortjämkade B34-Y03:Att det ska forskas mer på demenssjukdomar med tonvikt på preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet.
B34-Y09, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:28
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y04 till fördel för B34-Y10.

Mitt bortjämkade B34-Y04:Att antalet geriatriska vårdplatser måste öka.
B34-Y10, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 09:28
Jag Jämkar bort mitt yrkande B34-Y05 till fördel för B34-Y11.

Mitt bortjämkade B34-Y05:Att de bereds bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.
B34-Y11, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.

Spam
2013-10-19, 11:45
Jag ogillar yrkande B34-Y06:att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.Kommunerna måste kunna spara även på vård, och förändringar som beror på besparingsskäl behöver inte bli negativa. Om man t.ex. börjar samarbeta med en annan avdelning kring användning av en dyr maskin sparar man pengar utan att det är medicinskt motiverat.Jag tror inte att detta är vad vi pratar om här, eller hur. Det är snarare att människosynen är äcklig hos många vårdgivare. Människan är en produkt där produktionen av den måste vara så billig som möjligt. Det finns inte någon som ställer etiska krav - livskvalitet, glädje och mänsklig trygghet är totalt främmande uttryck på många avdelningar jag sett i mina år.

Problemet är just den faktabaserade "objektiva" sättet som så många tycker är bra - för är vi objektiva kan vi mäta och sätta en peng, eller hur? Problemet är att produkten blir ett objekt istället för en människa.

Jag tycker att motionens grundtanke är bra - vi måste hitta ett sätt att värdera en människas livsglädje, trygghet och välmående på ett helt nytt sätt. De föreslagna yrkandena tycker jag inte passar.

Anna Blixt
2013-10-20, 17:33
Jag ogillar yrkande B34-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.Märkligt ställningstagande. Kan vi inte vara lite mer konkreta istället?

Henry Rouhivuori
2013-10-20, 17:37
Jag gillar yrkande B34-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.Ja att ha någon personal på t.ex natten är önskvärt och borde vara ett krav.

Henry Rouhivuori
2013-10-20, 17:38
Jag gillar yrkande B34-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.Ja, annars finns det risk att det görs eller att det görs endast en koll på prislappen.

Henry Rouhivuori
2013-10-20, 17:40
Jag gillar yrkande B34-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.Kunde vara bättre formulerat, men helt klart att så borde ske.

Henry Rouhivuori
2013-10-20, 17:41
Jag gillar yrkande B34-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.Måste eller bör.

Henry Rouhivuori
2013-10-20, 17:42
Jag gillar yrkande B34-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.Något att sträva mot, helt klart.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:45
Jag gillar yrkande B34-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.Mänsklig närvaro istf övervakningskameror, typ.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:46
Jag gillar yrkande B34-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.Det är dålig ekonomi att bara titta på priset och inte på kvaliteten på produkten.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:47
Jag ogillar yrkande B34-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Preventiva åtgärder och tidiga insatser för att bromsa sjukdomsförloppet måste bli effektivare.Detta är antingen så självklart att det är orimligt att ta som ett krav, eller obegripligt formulerat.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:49
Jag gillar yrkande B34-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.Antar vi förslaget om biologiskt obegränsad livslängd blir detta en absolut nödvändighet.

Henrik Brändén
2013-10-22, 22:50
Jag gillar yrkande B34-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det ska beredas bättre stöd för de anhöriga som vill kunna bistå i vården av den sjuke vid exempelvis sammanboende på vårdhem och liknande.Kommer antagligen både att öka livskvalitet och på sikt spara pengar.

JorgenL
2013-10-26, 18:13
Jag ogillar yrkande B34-Y06:att Förändringar av demensvården får inte motiveras av besparingsskäl enbart. De måste motiveras av medicinska skäl också.Inte någon bra formulering. Det innebär att inte ens uppenbart slöseri kan åtgärdas om minkade kostnader är enda resultatet. Naturligtvis ska man bedriva verksamheten så kostnadseffektivt det är möjligt, så länge det inte drabbar patienterna. Ett krav runt detta måste formuleras med patienternas bästa som huvudpunkt.

Tommten
2013-11-07, 11:02
Jag ogillar yrkande B34-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.Jag saknar både motivering och förklaring.

Krister Renaud
2013-11-07, 13:13
Jag ogillar yrkande B34-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs krav på minimibemanning inom demensvården med krav på närvarande personal dygnet runt.1. Detta är en landstingsfråga.
2. Det går inte att sätta ett relevant minimikrav eftersom behoven på olika avdelningar ser såpass olika ut.

Krister Renaud
2013-11-07, 13:14
Jag ogillar yrkande B34-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det införs ökade minimikrav på kvaliten på vården när upphandlingar görs.1. Det är en landstingsfråga
2. Fluffig formulering som inte kommer betyda något i praktiken

Krister Renaud
2013-11-07, 13:16
Jag ogillar yrkande B34-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Antalet geriatriska vårdplatser måste öka.1. Det är en landstingsfråga
2. Vilka geriatriska vårdplatser? Det finns många olika slags sådana.