handdator

Visa fullständig version : Motion B24: Sakpolitik: Migration: Utökade flyktingsskäl för whistleblowers [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 06:02
För inte så jättelänge sedan avslöjades den största övervakningskandalen någonsin. Att NSA i princip suger upp all data överallt i hela världen var toppnyheten i flera månader. Det hela avslöjades av Edward Snowden i samarbete med The Guardian. Mr. Snowden flydde till Ryssland där han fick asyl

Innan det var det dock inget annat land som erbjöd honom asyl. Fastän NSA hade spionerat på hela Europa och att en man riskerade sitt liv för att avslöja dem, fanns det inget land som erbjöd honom det han förtjänade- Asyl.

I begreppet politisk flykting idag inkuderas egentligen redan folk som flyr på grund av att de avslöjat missförhållanden någonstans i något land och förföljs av det landet på grund av det. Det vi föreslår är att vi öppet ska deklarera att Sverige är en hemvist för folk som flyr av sådana skäl genom att deklarera öppet at vi in begreppet "politisk flykting" inkluderar whistleblowers.

Det gör lämpligast genom att begreppet "whistleblowers", eller liknande, förs in bland de officiella flyktingssklen vid sidan om förföljelse på grund av kön, sexuell läggning eller politisk förföljelse.


Torbjörn Jerlerup
Lukas Monetha
Rene Malmgren

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:52
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

Henrik Brändén
2013-10-08, 09:31
Jag gillar yrkande B24-Y01:att Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.Det är fruktansvärt pinsamt att västländerna skickat Snowden i gapet på Putin och hans FSB.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:56
Jag har lagt yrkande B24-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:56
Jag har lagt yrkande B24-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."

Jerlerup
2013-10-08, 12:59
Jag Jämkar bort mitt yrkande B24-Y01 till fördel för B24-Y02.

Mitt bortjämkade B24-Y01:Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.
B24-Y02, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."

Anton Nordenfur
2013-10-08, 13:00
Jag fixade lite så att Torbjörns yrkanden såg finare ut.

Henrik Brändén
2013-10-08, 18:17
Jag gillar yrkande B24-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."Genant att västvärlden kastat Snowden i armarna på Putins FSB.

duke_h3
2013-10-09, 00:46
Jag gillar yrkande B24-Y01:att Eftersom Piratpartiet anser att det är staten som ska övervakas, inte medborgarna och dessutom är för en generös flyktingpolitik, yrkar vi:

att medlemsmötet beslutar att förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl. Att begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen.Det är fruktansvärt pinsamt att västländerna skickat Snowden i gapet på Putin och hans FSB.

Skickade är lite synd att säga. Snoden valde att åka till Moskva. Putin valde att ge honom skydd. Hela den här affären visar att vårt land är inte att lita på. Notera att det lilla jag såg så sökte han asyl i SAMTLIGA grannländer men inte i Sverige. Jag antar att händelserna på Bromma, TPB och det som hände Julian i Sverige spelar en roll i den bedömningen. Hög tid att skämmas och att ändra sig.

Henrik Brändén
2013-10-09, 08:23
Skickade är lite synd att säga. Snoden valde att åka till Moskva. Putin valde att ge honom skydd. Hela den här affären visar att vårt land är inte att lita på. Notera att det lilla jag såg så sökte han asyl i SAMTLIGA grannländer men inte i Sverige. Jag antar att händelserna på Bromma, TPB och det som hände Julian i Sverige spelar en roll i den bedömningen. Hög tid att skämmas och att ändra sig.
Det var knappast Snowdens förstahandsval att stanna i Ryssland, och mycket tyder på att han nu är i säkert förvar tillsammans med FSB som pumpar honom på sådant de gärna vill veta om amerikanarnas säkerhetstjänst. Jag skulle inte bli förvånad om han sedan av en händelse råkar blir offer för tjetjensk terrorism när de inte tror sig kunna få mer ur honom.

Tommten
2013-10-11, 18:45
Vad tillför tilläggsyrkandet som inte täcks upp av orginalyrkandet?

Peter Johansson
2013-10-15, 11:17
Bifall båda yrkandena!!

Anna Troberg
2013-10-15, 13:11
Jag gillar yrkande B24-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."Bra förslag. Länder som Ryssland ska inte kunna ta billiga poäng på att skydda visselblåsare. :-)

Fredrik Eldh
2013-10-17, 14:50
Jag gillar yrkande B24-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Förföljelse på grund av att man är en "whistleblower" som avslöjat missförhållanden i myndigheter i ett land ska räknas som flyktingsskäl."Myndigheter är inte ensamma om att kunna förfölja folk. Stora företag och organiserad brottslighet kan också göra det. Därför bör "i myndigheter i ett land" tas bort.

JorgenL
2013-11-02, 14:22
Jag gillar yrkande B24-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Begreppet "whistleblower" eller liknande svensk term ska skrivas in bland de officiella flyktingskälen."Föredrar detta eftersom det inte begränsar sig till missförhållanden i myndigheter.