handdator

Visa fullständig version : Motion B23: Sakpolitik: Säkerhet vid idrottsevenemang: Åtgärder för en spirande läktarkultur och minskat idrottsrelaterat våld i samband med idrottsarrangemang [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 06:15
Idrottsrörelsen är en av Sveriges största och starkaste folkrörelser och engagerar dagligen flera tusen personer på arenor och träningsanläggningar runt om i landet både som utövare,funktionär och publik. Idrotten är en av våra största kulturyttringar. Många är de eldsjälar som dagligen vigt sitt liv åt sin klubb, sport eller förening och arbetar för att hela tiden förbättra upplevelsen för de inblandade parterna. Det rör sig om alltifrån den lokala fotbollsklubben som med sin knatteverksamhet skolar framtidens stjärnor eller de stora elitklubbar som får tusentals att euforiskt jubla när det gjorts ett mål någonstans i landet. Idrotten är meningen i livet för många och den sprider så mycket glädje och uppmuntrar många till ett fysiskt aktivt liv vilket är en av de bästa preventiva åtgärderna mot olika sjukdomstillstånd. Det bildas sociala strukturer och möjligheter för människor att mötas och utbyta ideer och kunskap med varandra över klassgränser och andra sociala strukturer.


De senaste åren har ett par negativa aspekter flitigt debbaterats i media. Ett av dem är problem med våldshandlingar och ordningstörningar i samband med idrottsarrangemang. Det är alltifrån organiserade firmor som på förbestämda platser möts för att göra upp till ungdomstränare som hotas av föräldrar som anser att fel har begåtts i uttagningen av truppen till den senaste matchen eller vem som skulle lägga straffen som tilldömts.


För att komma till rätta med de problemen har det drivits en linje med hårda represalier, intergritetskränkande åtgärder, spontan deportationer, förbud av olika slag och en attityd från ordningsmakten att hålla sig borta ifrån vad allt en dialog kan frambringa. Den uppkomna situationen gynnar inte någon. Och supporterkulturen får kämpa i motvind. Förbudsivrarna har börjat skrika allthögre om både förbud att stå upp på arenor till upprättande av särskilda register över människor som kan röra sig i eller umgås med personer i våldsamma kretsar. Detta är en utveckling som varje pirat är emot. Vi tror på en positiv dialog kan lösa många av de problem och förtroendekriser som uppstått i och med senaste årens agerande. Kollektiva bestraffningar är aldrig en sund väg framåt därför vill vi komma tillrätta med problemen genom:

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:54
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:07
Jag ogillar yrkande B23-Y06:att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Kommersiella aktörer skall inte få tvinga polisen att betala för deras säkehetsarrangemang.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:08
Jag ogillar yrkande B23-Y08:att krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.Ser inte att detta skulle vara en politisk fråga

Anna Blixt
2013-10-08, 09:01
Jag ogillar yrkande B23-Y01:att pyroteknik är tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Vad sjutton har pyroteknik på matcher med piratideologi att göra?

Anna Blixt
2013-10-08, 09:02
Jag ogillar yrkande B23-Y04:att en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på/under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.Obegriplig punkt.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:03
Jag ogillar yrkande B23-Y05:att det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.Om ett sådant forum behövs kan det bildas på initiativ av klubbarna. Varför ska politiska partier sitta och pyssla med sånt här?

Anna Blixt
2013-10-08, 09:03
Jag ogillar yrkande B23-Y06:att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Nej, nej, nej.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:04
Jag ogillar yrkande B23-Y07:att polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.Polisens rättsliga övertramp ska alltid utredas grundligt - idrotten skall icke ha en särställning.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:05
Jag ogillar yrkande B23-Y08:att krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.Detta skulle vara ett utmärkt yrkande att lägga till Fotbollsklubbens årsmöte.

Henrik Brändén
2013-10-08, 09:28
Jag ogillar yrkande B23-Y06:att arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Man får välja om man vill vara ett aktiebolag eller en ideell förening, och inte hålla på med cherrypicking, och kräva aktiebolagets ekonomiska fördelar utan att ta dess bördor.

Christoffer Eldengrip
2013-10-08, 12:53
Jag har lagt yrkande B23-Y09:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."

Christoffer Eldengrip
2013-10-08, 12:54
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y01 till fördel för B23-Y09.

Mitt bortjämkade B23-Y01:pyroteknik är tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.
B23-Y09, som jag tycker bättre om: att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."

JorgenL
2013-10-08, 13:11
Jag ogillar yrkande B23-Y09:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."Detta måste väl rimligen vara en fråga för arrangören av matchen, dvs för den som har ansvaret för säkerheten på arrangemanget och eventuellt berörd brandmyndighet som besiktigar arenan? Det vore fullständigt orimligt att göra det till en rättighet att använda pyroteknik i strid med arrangörens vilja och brandmyndighetens instruktioner.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 19:42
Jag ogillar yrkande B23-Y03:att den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang stoppas.De som anordnar evenemang ska själva få sätta reglerna. Om fansen inte går med på det behöver de inte gå in.

AndersLindbäck
2013-10-10, 01:55
Jag ogillar yrkande B23-Y05:att det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.Ej politiskt beslut. Finns redan idag samarbeten för att minska läktarvåldet.

Peter Johansson
2013-10-12, 17:13
Yrkande B23-Y02 bifall!

Avslag de övriga

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:45
Jag har lagt yrkande B23-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Formalia. Som svar till Jörgen så är de inte fråga om att tillåta all pyrotekniskt verksamhet tillstånd måste ju fortfarande inhämtas från berörda brandskyddsmyndighet och ägaren av fastigheten evenemanget skall bedrivas på. Vi har redan lagstiftning på området. Det som yrkandet är till att motverka är de negativa allmänna förbuden som upprättats gällande i princip alla pyrotekniska arrangemang. oavsett om de är matchvärden eller av matchvärden utsett ombud med erfoderlig teknisk kompetens på området som önskar genomföra ett arrangemang eller Exempel Exempelsson som kokar eget i farsans garage. Men givetvis önskas det tydligare yrkande så mottages ju gärna motförslag.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:45
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y09 till fördel för B23-Y10.

Mitt bortjämkade B23-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget."
B23-Y10, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:46
Jag har lagt yrkande B23-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:47
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y02 till fördel för B23-Y11.

Mitt bortjämkade B23-Y02:alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.
B23-Y11, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:49
Jag har lagt yrkande B23-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:49
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y03 till fördel för B23-Y12.

Mitt bortjämkade B23-Y03:den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang stoppas.
B23-Y12, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:51
Jag har lagt yrkande B23-Y13:att medlemsmötet antar ställningstagandet: en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på och under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:51
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y04 till fördel för B23-Y13.

Mitt bortjämkade B23-Y04:en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på/under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.
B23-Y13, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: en arrangörs säkerhetsansvar endast sträcker sig på och under arrangemanget och i dess absoluta närhet i tid och rum.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:53
Jag har lagt yrkande B23-Y14:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:54
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y05 till fördel för B23-Y14.

Mitt bortjämkade B23-Y05:det bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande.
B23-Y14, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:55
Jag har lagt yrkande B23-Y15:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:55
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y06 till fördel för B23-Y15.

Mitt bortjämkade B23-Y06:arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.
B23-Y15, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:56
Jag har lagt yrkande B23-Y16:att medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:57
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y07 till fördel för B23-Y16.

Mitt bortjämkade B23-Y07:polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.
B23-Y16, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.

Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:57
Jag har lagt yrkande B23-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.Formalia

Christoffer Eldengrip
2013-10-18, 07:58
Jag Jämkar bort mitt yrkande B23-Y08 till fördel för B23-Y17.

Mitt bortjämkade B23-Y08:krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.
B23-Y17, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.

Formalia

Tommten
2013-10-19, 07:12
Jag ogillar yrkande B23-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Jag förstår inte varför det här ska vara en piratpartistisk åsikt eller varför det skulle vara ett viktigt politiskt ställningstagande överhuvudtaget.

Tommten
2013-10-19, 07:23
Jag ogillar yrkande B23-Y14:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Det skall bildas ett nationellt forum för diskussion, meningsutbyte och dialog mellan klubbar, ordningsmakten, supportergrupperingar i syfte att komma till rätta med problemen med idrottsrelaterat våld och andra element som anses störande i samband.Det låter som något som klubbar, ordningsmakten och supportergrupperingar bör skapa i samråd om det är något som behövs. Jag ser ingen anledning till att PP eller något annat politiskt parti ska komma och peta i det, eller att PP ska driva åsikten.

Tommten
2013-10-19, 08:44
Jag ogillar yrkande B23-Y17:att medlemsmötet antar ställningstagandet: krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk idrott.Jag anser att detta yrkande är lika malplacerat som att på en idrottsförenings medlemsmöte yrka på att: "krafttag tas för att utreda de fall av otillåten påverkan av funktionärer, förtroendevalda och anställd personal inom svensk politik."

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:25
Jag ogillar yrkande B23-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Den intergritetskränkande övervakningen av publiken vid svenska idrottsarrangemang skall motarbetas.Ser ingen anledning och ha speciella sakfrågor gällande övervakning på sporttillställningar. Våra andra ställningstaganden räcker.

Henrik Brändén
2013-10-20, 19:25
Jag ogillar yrkande B23-Y15:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Vill man ha de ekonomiska vinsterna med att driva aktiebolag får man ta de ekonomiska smällarna också.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-26, 19:33
Jag ogillar yrkande B23-Y15:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Arrangemangets art ska vara styrande inte vem arrangören är i frågan om debitering av polisiära kostnader.Jag instämmer med Henrik:
"Vill man ha de ekonomiska vinsterna med att driva aktiebolag får man ta de ekonomiska smällarna också."

LoveMee
2013-11-09, 14:45
Jag gillar yrkande B23-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Jag antar att man bör vara insatt i hur pyroteknik används och arrangeras.
Det finns organisationer som tar detta seriöst och har en tydlig säkerhetsaspekt.
Dessa är otroligt mycket lättare att kontrollera om det är tillåtet och har regler för hur detta sköts. Än att random tomtar står och leker med jävligt farliga saker.
I min yrkesroll hade jag hellre sett att vi och annan säkerhetspersonal hade blivit kontaktad vid pyrotekniska event, säkerheten är inte jättesvår att hantera. Om alla samarbetar och har koll på allt från produkt till risk.

Dessutom är det sjukt stämningshöjande med pyroteknik.
Vet att Luleå Tifo håller en hög säkerhet, trots att de smusslar och gör saker i smyg. Om vi fick veta att de tänker arrangera något hade vi dessutom kunnat underlätta för dem och vara beredd med släckare. Just nu är det en fri djungel, du kan bli straffad men du blir inte det. Säkerheten har endast minskat med förbudet.

Christoffer Eldengrip
2013-11-10, 05:02
Jag gillar yrkande B23-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Jag antar att man bör vara insatt i hur pyroteknik används och arrangeras.
Det finns organisationer som tar detta seriöst och har en tydlig säkerhetsaspekt.
Dessa är otroligt mycket lättare att kontrollera om det är tillåtet och har regler för hur detta sköts. Än att random tomtar står och leker med jävligt farliga saker.
I min yrkesroll hade jag hellre sett att vi och annan säkerhetspersonal hade blivit kontaktad vid pyrotekniska event, säkerheten är inte jättesvår att hantera. Om alla samarbetar och har koll på allt från produkt till risk.

Dessutom är det sjukt stämningshöjande med pyroteknik.
Vet att Luleå Tifo håller en hög säkerhet, trots att de smusslar och gör saker i smyg. Om vi fick veta att de tänker arrangera något hade vi dessutom kunnat underlätta för dem och vara beredd med släckare. Just nu är det en fri djungel, du kan bli straffad men du blir inte det. Säkerheten har endast minskat med förbudet.

Precis kunde inte sagt det bättre själv.

Fredrik Waller
2013-11-13, 00:28
Jag ogillar yrkande B22-Y06:att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.Vill arrangören av ett idrottsevenemang ha maskeringsförbud är det bara att följa det.

HIB
2013-11-13, 15:24
Jag ogillar yrkande B23-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Alkoholservering fortsatt ska vara tillåten vid idrottsarrangemang under förutsättning att gällande lagstiftning kring alkoholservering efterlevs i samband med arrangemanget.Om alkohol serveras enligt gällande lag så är den ju tillåten. Det verkar vara onödigt att besluta om.

Om förslagsställarna inte menar att det ska vara en skyldighet att servera alkohol om lagen inte förbjuder det. Det tycker jag inte är ett bra förslag.

HIB
2013-11-13, 15:30
Jag ogillar yrkande B22-Y06:att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.Håller med Rasmus.

Paven
2013-11-14, 08:20
Jag ogillar yrkande B22-Y06:att medlemsmötet motsätter sig ett totalt maskeringsförbud på idrottsevenemang.Inte konstigare med maskering förbud på en arema än att man måste logga in för att vara med på facebook. Anonymitet är en rättighet, men arrangören har oxå rätt att bestämma vad de arrangerar för event.

morr
2013-11-15, 15:05
Jag ogillar yrkande B23-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Pyroteknik ska vara tillåten i anslutning till och under matcher under organiserade former där säkerheten garanteras av arrangören av de pyrotekniska arrangemanget.Jag förstår inte, om arrangörer vill ha pyroteknik och anlitar en pyroteknikfirma för att sköta det så är väl det tillåtet idag? Det sker ju överallt. Om frågan gäller att supportrarna vill ha pyro så får ju de göra upp det tillsammans med arrangören och det är ju då också lagligt idag? Att lagstadga att supportrar får ha pyro mot arrangörens vilja låter väldigt konstigt.

morr
2013-11-15, 15:09
Jag ogillar yrkande B23-Y16:att medlemsmötet antar ställningstagandet: polisens rättsliga övertramp i samband med insatser under och i anslutning till matcher utreds grundligare.Polisens rättsliga övertramp ska alltid utredas grundligt. Oavsett i vilket sammanhang.