handdator

Visa fullständig version : Motion B03: Sakpolitik: Bibliotek: Ta bort lagen om pliktexemplar [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 13:31
Vi har i Sverige Lagen om pliktexemplar (1993:1392) (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19931392-om-pliktexempl_sfs-1993-1392/?bet=1993:1392) som kräver att du varje gång du skapar någonting för allmän publikation måste leverera en kopia på det till det Kungliga biblioteket och till sex av Sveriges universitetsbibliotek. Detta ska ske helt på din bekostnad och fritid. Ett vanligt missförstånd är att det bara rör böcker, men det inkluderar även radioprogram, TV-program, filmer, och elektroniska dokument (skivor, USB-stickor, hårddiskar, moln, et cetera).

Från början var syftet med detta att kunna kontrollera och censurera den information som privata aktörer spred, men nu för tiden handlar det snarare om att dokumentera vad som trycks, av rent historiska anledningar.

Det finns minst tre anledningar till att Lagen om pliktexemplar borde tas bort:

1. Ekonomi och krångel

När lagen först dök upp 1661 var den publikation som skedde utanför staten ganska begränsad, och den skyddades inte av någon grundlagsstiftad yttranderätt. Då var det rätt självklart att den som tryckte upp en text i tiotusentals exemplar också var en rik person som hade råd och möjlighet att dessutom skicka några exemplar till staten.

År 2013 har vi en helt annan situation, där dessa verk tillverkas av varenda svensk medborgare nästan varje dag. Lagen täcker nu upp en bloggpost du skriver, en affisch du trycker upp för en rockkonsert, en kattvideo du spelar in och lägger upp på YouTube, en artikel du skriver för Wikipedia, en facebookuppdatering du skriver, en webbsida du skapar. Vi har alla brutit mot den här lagen tusentals gånger, och jag bryter mot den bara genom att skriva denna motion utan att skicka in det. Vi har inte råd eller tid att varje gång vi gör detta trycka upp sju exemplar och posta dem till sju olika bibliotek.

2. Ingen följer lagen i alla fall

Det är överlag dåligt att ha lagar som ingen följer, av två anledningar. För det första underminerar det respekten för lagen (”varför ska jag bry mig om den här lagen när jag ändå inte bryr mig om den där?”). För det andra ger det möjligheten att särskilja mellan person och person – om en åklagare har agg för en individ av annan anledning kan hen fälla hen för brott mot Lagen om pliktexemplar, bara för att.

3. Staten borde inte ges möjligheten att övervaka eller censurera

Här kommer den mest piratrelaterade poängen in – medan detta i nuläget är en lag som ingen fälls för kan en regering eller en polis när som helst välja att börja använda den. En person som skriver politiska inlägg som går emot staten kan exempelvis fällas i domstol för att hen inte lämnade in tryckexemplar, vilket är ett utmärkt sätt att censurera en politisk motståndare.

Och när lagen efterföljs, då har vi helt plötsligt ett samhälle där staten har ett register över alla politiska inlägg alla landets medborgare någonsin skrivit. Vad sägs om den vackra åsiktsregistreringen?

Så vad är alternativet?

Anledningen bakom den moderna lagen, att dokumentera vad som i framtiden kommer ses som historiska dokument, är mycket fin och hedersvärd. Men låt staten ta hand om detta, inte upphovspersonerna – tillsätt istället fler att arbeta med att gå igenom de texter och andra verk som skapas i Sverige, och spara det de tror kan vara av historiskt värde.

Och se, det tycker redan Piratpartiet. Vi har bara glömt ta bort den gamla kvarlevan. Det här står i vårt bibliotekspolitiska program: ”Ett nationellt digitalt bibliotek ska skapas, som digitaliserar vårt kulturarv och tillhandahåller detta för fildelning. Det ska bland annat gälla så mycket som möjligt av de texter, musikinspelningar, filmer, TV-produktioner och andra delar av det nationella kulturarvet som finns på bland annat de stora biblioteken, riksarkivet, olika muséer och public services arkiv.” (http://ledning.piratpartiet.se/files/2013/06/Bibliotekspolitiskt-program-121124.pdf)

I det här fallet gäller alltså inte ens att behöva komma med ett alternativ, vi behöver bara ta bort den hemska kvarlevan.


Appendix

Du kan läsa mer om pliktexemplar hos KB: http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/

Lagen kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19931392-om-pliktexempl_sfs-1993-1392/?bet=1993:1392

- See more at: http://anton.nordenfur.se/#sthash.LaPl3rGM.dpuf

AndersLindbäck
2013-10-07, 21:04
Jag ogillar yrkande B03-Y01:att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.Censur kan ske utan pliktexempler - det är bara ett skenargument.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 21:10
Jag ogillar yrkande B03-Y01:att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.Censur kan ske utan pliktexempler - det är bara ett skenargument.

Övervakning kan ske utan FRA-lagen. Det betyder inte att vi ska acceptera FRA-lagen.

Vidare framställs många olika argument i motionen, där censursmöjligheter är en av dem. Vad tycker du om de andra?

Mab
2013-10-07, 22:15
Jag ogillar yrkande B03-Y01:att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.Den här motionen bygger på en felaktig förståelse av lagen. I motionen står: " Lagen täcker nu upp en bloggpost du skriver, en affisch du trycker upp för en rockkonsert, en kattvideo du spelar in och lägger upp på YouTube, en artikel du skriver för Wikipedia, en facebookuppdatering du skriver, en webbsida du skapar." Detta påstående är falskt. Det är enbart om man, i Sverige, bränner ut filen på minst 50 CD-rom-skivor eller USB-minnen (eller liknande) som den omfattas av lagen.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:17
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

JorgenL
2013-10-07, 22:17
Pliktexemplaren funktion idag och sedan mycket lång tid är att spara "tidsandan" för framtida forskning. De är på ett sätt vårt gemensamma kollektiva minne, och de används till otroligt mycket forskning, även på saker som man när de trycktes aldrig i livet kunde förstå skulle vara intressanta om 50 år.

Vad jag däremot kan hålla med om i resonemanget är att systemet idag är klumpigt. Däremot tycker jag att det vore fel att avskaffa det för sådant som bara publiceras på papper. Insamling av sånt material kan inte göras på annat sätt än att den som trycker skickar in det någonstans, och det vore tragiskt att helt tappa bort den del av historien som inte finns på webben.

Däremot vet vi ju att i stort sett allt som trycks existerar i elektronisk form idag, och det borde finnas möjlighet att lämna arkivexemplaren digitalt istället.

Samtidigt bör man ge KB resurser till att tråla "den publika svenska webben" med jämna mellanrum för att ta ett snapshot av hur vår verklighet ser ut för framtida forskare. Jag vet att KB har viss verksamhet i den riktningen (http://www.kb.se/om/projekt/svenska-webbsidor---kulturarw3/) , men jag vet inte riktigt hur läget är, har för mig de hade problem med resurser.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 22:33
Jag ogillar yrkande B03-Y01:att Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.Den här motionen bygger på en felaktig förståelse av lagen. I motionen står: " Lagen täcker nu upp en bloggpost du skriver, en affisch du trycker upp för en rockkonsert, en kattvideo du spelar in och lägger upp på YouTube, en artikel du skriver för Wikipedia, en facebookuppdatering du skriver, en webbsida du skapar." Detta påstående är falskt. Det är enbart om man, i Sverige, bränner ut filen på minst 50 CD-rom-skivor eller USB-minnen (eller liknande) som den omfattas av lagen.

Lagen skrevs 1993, innan koncept som att spara information online var välspridda. Lagen specifierar dock aldrig att informationen ska tryckas upp på något vis.

Jag ser positivt på tilläggsyrkanden som snarare vill fixa till lagen och anpassa den till 2000-talet. Om det görs ser jag dock inte varför vi ska skilja på fysiska och digitala släpp, när vi som parti förespråkar att de ska ses som detsamma i andra avseenden.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:34
Övervakning kan ske utan FRA-lagen. Det betyder inte att vi ska acceptera FRA-lagen.


Korrekt. men pliktexemplar innebär inte i sig census - FRA lagen innebär i sig integritetsbrott.

Det är en stor och viktig skillnad.


Plitkexemplar är viktiga för att få en samling av de svenska verken som finns. Idag har t.ex. för många svenska tidiga filmer upphört att existera för de kopior som fanns är förstörda pga brand och det fanns ingen statlig lagring av dessa filmer.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 22:34
Jag har lagt yrkande B03-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas."

Anton Nordenfur
2013-10-07, 22:34
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y01 till fördel för B03-Y02.

Mitt bortjämkade B03-Y01:Piratpartiet ska arbeta politiskt för att ta bort Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.
B03-Y02, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: " Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas."

Anton Nordenfur
2013-10-07, 22:36
Plitkexemplar är viktiga för att få en samling av de svenska verken som finns. Idag har t.ex. för många svenska tidiga filmer upphört att existera för de kopior som fanns är förstörda pga brand och det fanns ingen statlig lagring av dessa filmer.

Det går att lösa på andra vis. Det nämns bland annat i motionen. Att kräva att alla som tillverkar något skickar in det i fysiska exemplar till sju olika bibliotek är en extremt otymplig och suboptimal lösning.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:14
Det går att lösa på andra vis. Det nämns bland annat i motionen. Att kräva att alla som tillverkar något skickar in det i fysiska exemplar till sju olika bibliotek är en extremt otymplig och suboptimal lösning.

Då vill du inte avskaffa lagen utan förändra den. Kom med sådant förslag.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 23:19
Då vill du inte avskaffa lagen utan förändra den. Kom med sådant förslag.

Jag vill avskaffa lagen och ersätta den med andra lösningar. Piratpartiet har redan en sådan lösning föreslagen. Det framgår i stycket av motionen som heter "Så vad är alternativet?".

Jacob Hallén
2013-10-07, 23:36
Lagen om pliktexemplar är ett hål i den annars all-omfattande upphovsrätten. Jag tycker att vi ska värna om det hålet, för det ger en argumentationsbas för att upphovsrätten inte är absolut.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:44
Jag vill avskaffa lagen och ersätta den med andra lösningar. Piratpartiet har redan en sådan lösning föreslagen. Det framgår i stycket av motionen som heter "Så vad är alternativet?".

Det nationella biblioteket fungerar enbart om det finns en möjlighet för det biblioteket att få tag på alla ex av alla utgivna verk.

Dvs pliktexemplarlagen är en förutsättning för att kunna genomföra detta.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 01:32
Det nationella biblioteket fungerar enbart om det finns en möjlighet för det biblioteket att få tag på alla ex av alla utgivna verk.

Dvs pliktexemplarlagen är en förutsättning för att kunna genomföra detta.

Det håller jag inte med om. Det är en potentiell väg att göra det möjligt, men det är verkligen inte den enda.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:38
Jag ogillar yrkande B03-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: " Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas."Jag vill inte avskaffa pliktexemplaren innan ett bättre system finns på plats.

Peter Johansson
2013-10-08, 10:24
Efter att ha läst kommentators fältet så finns där en viss god argumentation för att behålla pliktexemplar just att man om 50 eller 100 år ska kunna bedriva forskning om just vår tid.
Den typen av forskning bör underlättas och stödjas.

YRKAR AVSLAG

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:02
Jag har lagt yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Jag gör detta förtydligande eftersom det är viktigt att vi aldrig står utan en insamling till framtida kulturskatter. Exakt hur detta nya system ska se ut får gärna läggas fram i tilläggsyrkanden.

Det är i min mening omöjligt att helt enkelt bevara eller modernisera lagen om pliktexemplar, utan det måste bytas ut med ett nytt system.

Lagen är idag otydlig eftersom den är från en tid innan internet blev populärt. Den tar därför inte upp den massiva informationsrevolution som uppkommit sedan dess. Om vi skulle förnya lagen, skulle vi behöva explicit skriva in den nya typen av publikationer som finns - bloggar, YouTube-videos, Facebook-uppdateringar, och så vidare - som sker på internet men för en tilltänkt massiv publik.

Problemet är att lagen om pliktexemplar inte är praktiskt möjlig att följa i den moderna informationsrevolutionen. Förr kunde en pliktexemplarsskyldig publikation släppas av en individ kanske några gånger per år. Nu sker det flera gånger om dagen. Det finns däremot mycket bättre lösningar för att förenkla detta, som att låta KB ständigt göra kopior av webben för att samla in denna information själv.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:03
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y02 till fördel för B03-Y03.

Mitt bortjämkade B03-Y02:medlemsmötet antar ställningstagandet: " Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas."
B03-Y03, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."

Spaedtke
2013-10-09, 09:20
Skulle vilja hävda att motionen inte är helt sann.

Lagen täcker nu upp en bloggpost du skriver, en affisch du trycker upp för en rockkonsert, en kattvideo du spelar in och lägger upp på YouTube, en artikel du skriver för Wikipedia, en facebookuppdatering du skriver, en webbsida du skapar.Stämmer helt enkelt inte. Problemet var att elektronisk information INTE täcktes av Lagen om pliktexemplar (1993:1392).Därför finns det sedan ett år tillbaka en annan lag som omfattar elektroniskt material Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2012-492/)

Exakt vad som omfattas av den lagen är dock fortfarande inte helt utrett om jag förstått saken rätt men det som gäller i dagsläget är att privatpersoner INTE behöver leverera någonting alls och därför inte bryter mot lagen när de publicerar information på internet.

Enligt KBs hemsida

Från och med 2015 gäller lagen fullt ut. Den kommer då att omfatta tre grupper.


De som har automatiskt grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Till exempel traditionella massmedieföretag som tv-, radioredaktioner, bok- och tidskriftsförlag. Även organisationer och föreningar tillhör den här kategorin.
Den som yrkesmässigt framställer och/eller distribuerar elektroniskt material. Till exempel e-böcker eller musik som bara publiceras digitalt.
Statliga och kommunala myndigheter.

Med andra ord ingenting om privatpersoner.

Se http://www.kb.se/plikt/Eplikt/ och http://sv.wikipedia.org/wiki/E-plikt för mer information.

Vet inte hur jag ska formulera mig korrekt i sådana här sammanhang men jag tycker motionen borde ändras så att den inte innehåller direkta felaktigheter.

Anton Nordenfur
2013-10-09, 12:59
Skulle vilja hävda att motionen inte är helt sann.

Stämmer helt enkelt inte. Problemet var att elektronisk information INTE täcktes av Lagen om pliktexemplar (1993:1392).Därför finns det sedan ett år tillbaka en annan lag som omfattar elektroniskt material Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2012-492/)

Exakt vad som omfattas av den lagen är dock fortfarande inte helt utrett om jag förstått saken rätt men det som gäller i dagsläget är att privatpersoner INTE behöver leverera någonting alls och därför inte bryter mot lagen när de publicerar information på internet.

Enligt KBs hemsida

Från och med 2015 gäller lagen fullt ut. Den kommer då att omfatta tre grupper.


De som har automatiskt grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Till exempel traditionella massmedieföretag som tv-, radioredaktioner, bok- och tidskriftsförlag. Även organisationer och föreningar tillhör den här kategorin.
Den som yrkesmässigt framställer och/eller distribuerar elektroniskt material. Till exempel e-böcker eller musik som bara publiceras digitalt.
Statliga och kommunala myndigheter.

Med andra ord ingenting om privatpersoner.

Se http://www.kb.se/plikt/Eplikt/ och http://sv.wikipedia.org/wiki/E-plikt för mer information.

Vet inte hur jag ska formulera mig korrekt i sådana här sammanhang men jag tycker motionen borde ändras så att den inte innehåller direkta felaktigheter.

Tack för uppdateringen!

Jag kunde inte hitta detta vid mina sökningar, och det hela försvårades av att de aldrig uppdaterade den gamla lagen, de lade bara till en ny lag att komplettera det de inte antog att den täckte.

Jag ska göra ett tilläggsyrkande för att uppdatera om detta. Återigen, tack för informationen.

Anton Nordenfur
2013-10-09, 13:01
Jag har lagt yrkande B03-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Piratpartiet ser inte skillnad på elektroniskt och fysiskt material, och bägge bör därför täckas av samma lag eller uppdrag.

Därför bör både lagen om fysiska pliktexemplar och lagen om elektroniska sådana avskaffas, men självklart först när de ersatts av ett nytt system för att fånga in kulturskatter.

AndersLindbäck
2013-10-10, 00:22
Jag ogillar yrkande B03-Y03:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Kom med ersättningsförslaget först.

AndersLindbäck
2013-10-10, 00:23
Jag ogillar yrkande B03-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Kom med ersättningsförslaget först.

AndersLindbäck
2013-10-11, 10:20
Jag har lagt yrkande B03-Y05:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lagarna om pliktexemplar samordnas så samma regler gäller för insamlandet av både fysiska och elektronisk verk."Vi lever i en tid då skillnaden mellan en musik i fysisk form på en CD skiva och elektronisk form på Internet egentligen bara är mediumet musiken distribueras via. Det finns därmed inget behov av olika lagar pga vilket form musiken distribueras utan en och samma lag kan täcka både och.

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:20
Jag har lagt yrkande B03-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Piratpartiet har redan ett ställningstagande för digitaliseringen. Detta ställningstagande tar även upp insamlingen som föranleder digitaliseringen.

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:20
Jag har lagt yrkande B03-Y07:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Piratpartiet har redan ett ställningstagande för digitaliseringen. Detta ställningstagande tar även upp insamlingen som föranleder digitaliseringen.

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:21
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y07: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:21
Jag har lagt yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Piratpartiet har redan ett ställningstagande för digitaliseringen. Detta ställningstagande tar även upp insamlingen som föranleder digitaliseringen.

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:22
Jag har lagt yrkande B03-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Det är viktigt att vi aldrig står utan en insamling till framtida kulturskatter. Exakt hur detta nya system ska se ut får gärna läggas fram i tilläggsyrkanden.

Det är i min mening omöjligt att helt enkelt bevara eller modernisera lagen om pliktexemplar, utan det måste bytas ut med ett nytt system.

Lagen är idag otydlig eftersom den är från en tid innan internet blev populärt. Den tar därför inte upp den massiva informationsrevolution som uppkommit sedan dess. Om vi skulle förnya lagen, skulle vi behöva explicit skriva in den nya typen av publikationer som finns - bloggar, YouTube-videos, Facebook-uppdateringar, och så vidare - som sker på internet men för en tilltänkt massiv publik.

Problemet är att lagen om pliktexemplar inte är praktiskt möjlig att följa i den moderna informationsrevolutionen. Förr kunde en pliktexemplarsskyldig publikation släppas av en individ kanske några gånger per år. Nu sker det flera gånger om dagen. Det finns däremot mycket bättre lösningar för att förenkla detta, som att låta KB ständigt göra kopior av webben för att samla in denna information själv.

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:22
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y06: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."

Anton Nordenfur
2013-10-11, 16:22
Jag Jämkar bort mitt yrkande B03-Y03 till fördel för B03-Y08.

Mitt bortjämkade B03-Y03:medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."
B03-Y08, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."

Anna Troberg
2013-10-15, 12:43
Pliktexemplaren som nu fyller våra bibliotek och ger oss en oerhört viktig inblick i hur man tyckte och tänkte förr. Utan dem hade många texter som nu visat sig vara värdefulla för tex forskning ha gått förlorade. Jag tycker därför att det är ytterst viktigt att vi behåller pliktexemplaren för tryckt material.

Digitala alster är lite knepigare av flera skäl. Dels på grund av omfattningen. Det är inte helt lätt att spara allt. Dessutom kan det finnas integritetsaspekter kopplade till det hela. Men, någon form av "ögonblicksbilder" av webben behöver göras och sparas för framtiden. Om inte, så kommer stora delar av vår historia att gå förlorad för framtiden.

Så, jag är för att pilla med de exakta formuleringarna i lagen som reglerar pliktexemplar, men jag är absolut inte beredd att helt slopa tanken på pliktexemplar. Vi ska inte lämna walkover på uppgiften att vara med och skriva vår egen historia.

Rent strategiskt tror jag dessutom att det vore oklokt att lägga denna punkt till vårt bibliotekspolitiska program. Jag misstänker att det skulle vara en nagel i ögat på många av de bibliotekarier som tycker väldigt bra om det program vi redan har. Pliktexemplaren är en viktig del av biblioteksväsendet.

Anna Troberg
2013-10-15, 12:48
Jag ogillar yrkande B03-Y05:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lagarna om pliktexemplar samordnas så samma regler gäller för insamlandet av både fysiska och elektronisk verk."Vi brukar kritisera Förläggareföreningen när de låtsas att digitala verk är samma sak som fysiska. Då blir det lite konstigt att vi själva gör samma sak, men tvärt om, låtsas att fysiska verk är digitala verk. ;-)

Anna Troberg
2013-10-15, 12:49
Jag ogillar yrkande B03-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Tror det är bättre att hitta ett alternativ först.

Anna Troberg
2013-10-15, 12:51
Jag ogillar yrkande B03-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."Låt oss fundera ut ett alternativ innan vi slår fast att det hela ska avskaffas. Jag tror att det finns utrymme för förbättringar av nuvarande lag som kan komma fram om vi funderar ett varv till.

AndersLindbäck
2013-10-15, 14:32
Jag har dragit tillbaka yrkande B03-Y05: att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lagarna om pliktexemplar samordnas så samma regler gäller för insamlandet av både fysiska och elektronisk verk."

Anna Blixt
2013-10-17, 12:39
Jag ogillar yrkande B03-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."KOm med lösningen först.

AndersLindbäck
2013-10-17, 12:44
Jag ogillar yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Pliktexemplar löser detta fint idag. Om detta går igenom kommer jag ge ut 1 bok i 100 ex som varje ex kommer kosta 100 miljoner kr styck. Självklart förväntar jag mig att KB då kommer köpa ett ex. Egenligen är boken så bra att den borde kosta 100 miljarder men så mycket pengar har jag inte så mycket användning för och dessutom så kanske de då ändrar lagen...

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:02
Jag ogillar yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Tycker vi inte redan ungefär detta? Vi har redan ställningstagandena:

P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10pt; } Biblioteken och riksarkivet ges skyldighet att utforma och genomföra en kontinuerlig urvalsprocess som syftar till att bevara och tillgängliggöra, för allmänheten, vårt digitala nationalarv, fritt och utan kostnad för allmänheten, för all framtid. 2012-vår, B27-Y13
P { margin-bottom: 0.21cm; }P.western { font-size: 10pt; } Riksarkivet och biblioteken ska ges i uppdrag att, tillsammans med andra relevanta aktörer, fritt tillgängliggöra i digital form, hela vårt fysiska kulturarv. 2012-vår, B27-Y11

JorgenL
2013-10-20, 11:52
Jag ogillar yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Ett onödigt yrkande då det redan täcks av tidigare ställningstagande.

Persbrant
2013-11-12, 21:55
Jag ogillar yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Fin tanke, men Anders Lindbäck har ett poäng i sitt resonemang.
På vilket sätt ska kungliga biblioteket samla in? Ska de tvingas köpa ett exemplar av precis all kultur som ges ut?
Är precis all kultur relevant, inkluderar det mina självporträtt som jag ritat med vänster hand och ställt ut på ett obskyrt litet galleri i nordmaling?

Det här är ett bra förslag men det måste justeras lite bara.

Johan mlg Karlsson
2013-11-12, 23:11
Jag ogillar yrkande B03-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Kungliga biblioteket får i uppgift att samla in kultur, både fysiskt och digitalt utgiven sådan, och digitalisera det för allmän tillgång."Vi tycker redan detta

Christoffer Eldengrip
2013-11-13, 05:39
Jag gillar yrkande B03-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material ska avskaffas, men bara efter det att ett nytt system för att samla in framtida kulturskatter finns på plats."För er som är negativa för ni inte vet att de kommer ske en insamling så kan jag upplysa om att FRA fixar ju den insamlingen redan.... all info lagras ju på säker plats utomlands. Trollolololo