handdator

Visa fullständig version : Motion A02: Ändring av stadgar kring valberedningens arbete [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 16:02
I arbetet med valberedande inför de senaste två mötena har jag funderat över de stadgar som reglerar valberedningens ledamöter. I två avseenden tycker jag att de kan förbättras, för att vara en bra grund för ett framgångsrikt valberedningsarbete.

Den första förbättringen handlar om valet av valberedning. Nuvarande ordning är att valberedningen bereder detta precis som alla andra val. I många andra sammanhang i det svenska föreningslivet hanterar valberedningen inte detta. Enligt min mening finns det goda skäl för det.
Ur medlemmarnas perspektiv kan det vara känsligt att skicka in förslag på valberedningskandidater till valberedningen då det faktum att man föreslår någon annan än de sittande kan uppfattas som ett misstroendevotum för den sittande valberedningen.

Ur valberedningens perspektiv är det svårt att på ett rimligt sätt skatta andra lämpliga kandidater: vad de skulle tillföra gruppen, hur väl de skulle fungera tillsammans med befintliga ledamöter och hur de står sig vid en jämförelse med de sittande ledamöterna, utan att olika former av partiskhet kommer i spel. När detta ska vägas mot valberedarnas vilja eller ovilja att sitta kvar så blir det ännu svårare att fatta kloka och genomtänkta beslut.

Jag tror därför det vore bättre att kandidater till valberedningen tas fram genom fri nominering under medlemsmötet. För att åstadkomma denna förändring behöver vi ändra stadgarnas paragraf 7.1.1och 7.1.3 som idag lyder:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning."

till den nya lydelsen:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva."

Den andra förbättringen handlar om att möjliggöra för valberedningsledamöter att bli föreslagna till andra poster i partiet utan att de för den skull måste lämna valberedningen innan de tillträder den nya posten. Det händer ibland i ett valberedningsarbete att en valberedning inser att någon av dem är den lämpligaste kandidaten för ett uppdrag. Med våra nuvarande stadgar är enda sättet att då föreslå denna person att hen först avgår för att sedan bli föreslagen av sina tidigare kollegor.*

Tänk er en situation där flera av de avgående valberedningsledamöterna är lämpliga och villiga kandidater för att ta sig an andra uppgifter i partiet. Valberedningen kommer då när dessa personer avgått så att de kan bli nominerade vara underbemannad under resten av arbetet.

Jag tror att det vore bättre med ett system där valberedningen får föreslå i valberedningen ingående ledamöter, men för att göra det behöver visa att jäv inte förekommit genom upprättandet av ett protokoll eller en beslutsförklaring som visar att den nominerade personen inte deltog i beslutet.

Det är i föreningsliv och andra sammanhang ett ytterst vanligt förfarande att personer fortsätter vara delaktiga i ett organ och bara jävar ut sig för just de beslut de själva är berörda av på ett sådant sätt att jäv kan åberopas.*
För att åstadkomma denna förändring behöver vi ändra stadgarnas paragraf 7.1.3 som idag lyder:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning."

till den nya lydelsen:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."

Den som läst noga inser att vi inte kan ändra paragraf 7.1.3 till två olika saker samtidigt. Därför lägger jag tre olika yrkanden. Ett för att åstadkomma båda förändringarna, ett för att åstadkomma endast den första och ett för att åstadkomma endast den andra förändringen.*

Som en ren läsarservice visar jag här hur stadgarna kommer att se ut vid de olika besluten.

Stadgarna om vi väljer att inte förändra:
"§ 7.1 Valberedning
7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva, med undantag av valet till valberedning.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls."

Stadgarna om vi väljer att göra båda förändringarna:
"§ 7.1 Valberedning
7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls."

Stadgarna om vi väljer att göra bara den första förändringen:
"§ 7.1 Valberedning
7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls."

Stadgarna om vi väljer att göra den andra förändringen:
"§ 7.1 Valberedning
7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte.
7.1.2 Om medlemsmötet, partistyrelsen eller partiledningen önskar kan valberedningen även ta fram förslag till andra val inom partiet.
7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet.
7.1.4 Vid val på medlemsmöte ska valberedningens förslag vara mötespresidiet tillhanda senast tre (3) veckor innan mötet inleds och bifogas kallelsen.
7.1.5 Valberedningen väljs på höstmötet och tillträder vid kommande årsskifte.
7.1.6 Valberedningen ska bestå av sex (6) ledamöter.
7.1.7 Valberedningen utser inom sig en sammankallande för ett (1) år i taget.
7.1.8 Valberedningens ledamöter väljs på 2 år. Varje år väljs tre (3) ledamöter.
7.1.9 Skulle sammankallande lämna sin post väljer valberedningen inom sig en ställföreträdare till dess att fyllnadsval, eller nästa ordinarie val, hålls."

AndersLindbäck
2013-10-07, 21:06
Jag ogillar yrkande A02-Y01:att att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Sätter man sig i valberedning så gör man det medveten om att man inte tänker sig kandidera till någon av posterna valberedningen skall bereda.

Peter Johansson
2013-10-08, 09:57
Sitter man i valberedningen så ställer man inte upp i val till de poster valberedningen tillsätter om man inte kandiderar till valberedningen.

YRKAR AVSLAG

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:21
Jag ogillar yrkande A02-Y03:att att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Sitter man i valberedningen får man ta att man inte kandiderar.

Henrik Brändén
2013-10-08, 14:05
Jag har suttit rätt många gånger i valberedningar i många olika organisationer.

I etablerade organisationer är det ofta så att de som hamnar i valberedningen är "gamla rävar", som inte längre vill sitta kvar på tunga poster, inte som hos oss en hög hungriga ungdomsförbundare. Trots det händer allt som oftast att de som sitter i valberedningen upptäcker att man inte hittar lämpligt folk till vissa av de poster, man ska föreslå till. Varpå man tittar runt bordet, och upptäcker att den bäste tänkbare kandidaten till den återstående posten sitter i valberedningen.

I de delar av arbetarrörelsen där jag varit aktiv händer detta gång på gång, när det behövede tillsättas ny kassör. I höstens valberedningsarbete i partiet hände detta kring val av ordförande i mötespresidiet: Den som haft posten i flera år ville hoppa av. De två som många pekade ut som uppenbara efterträdare vägrade i sten. Till slut återstod bara en av valberedningens ledamöter.

Det behövs inte att något sådant händer för särskilt många poster, för att det inte ska gå att hantera saken genom att den som ska föreslås hoppar av valberedningen. Det riskerar helt enkelt att inte bli tillräckligt många kvar, för att valberedningen ska kunna fatta något beslut alls.

Om vi nu äntligen haft en valberedning som någorlunda väl utfört sitt arbete - kan det då inte finnas skäl att lyssna på ett förslag som kommer från dess sammankallande, om vad som krävs för att arbetet framöver ska kunna fungera bättre?

Gismya
2013-10-09, 15:06
Sitter man i valberedningen får man ta att man inte kandiderar.

Jag hade hemskt gärna tagit att jag inte skulle kandidera, jag har till och med tagit medvetna beslut om samma sak när jag suttit i Ung Pirats valberedning (där liknande krav inte finns) för att inte skapa ett dåligt prejudikat inför framtiden. Anledningen till att denna motion kommer upp handlar till stor del om att valberedningen valde att sätta mig som förslag till ordförande för mötespresidiet. Detta inte för att jag ville få mer makt, komma högre upp i någon hirearki eller liknande utan enbart för att ingen annan fanns tillgänglig. Jag anser att det är illa att försöka använda valberedningen som en plattform för att själv ta sig vidare, men det måste finnas spelrum att kunna gå in där det behövs.

AndersLindbäck
2013-10-09, 15:24
utan enbart för att ingen annan fanns tillgänglig.

Flera har kommit fram och sagt sig vara nominerade men inte blivit tillfrågade, så nej det har funnits andra som kunnat ta jobbet.

JorgenL
2013-10-09, 19:43
Flera har kommit fram och sagt sig vara nominerade men inte blivit tillfrågade, så nej det har funnits andra som kunnat ta jobbet.

Att vara nominerad och villig är inte nödvändigtvis detsamma som att vara lämplig, bara sådär som en allmän iakttagelse. (Jag har ingen aning om vilka det gällde.)

Göran Widham
2013-10-09, 22:14
Jag ogillar yrkande A02-Y03:att att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Sitter man i valberedningen får man ta att man inte kandiderar.

När du uttrycker dig så definitivt har du då tagit i beaktande att så som våra val fungerar man inte bara är ovalbara medan man sitter i valberedningen utan att de som sitter i valberedningen inte kan komma i fråga för några andra pister under nästa verksamhetsår med mindre än att de avgår ur valberedningen? Är inte det en onödigt rigid syn på problemet i så fall?

Det fattas många bra mycket stora och viktiga beslut i olika sammanhang där man nöjer sig med att den som är personligt berörd av beslutet jävar ut sig och inte deltar i just det beslutet. Jag ser ingen anledningen till att den ordningen inte skulle fungera i en valberedning. Gör du?

Göran Widham
2013-10-09, 22:16
Flera har kommit fram och sagt sig vara nominerade men inte blivit tillfrågade, så nej det har funnits andra som kunnat ta jobbet.

Nu blir jag lite undrande. Menar du att det finns folk som var villiga att sitta i mötespresidiet som blivit nominerade och som inte blivit tillfrågade av valberedningen? I så fall har de försvunnit i postgången eller blivit borttappade i hanteringen. Samtliga nominerade till poster i mötespresidiet som jag har dokumenterat har blivit tillfrågade och sagt nej.

AndersLindbäck
2013-10-10, 00:03
Nu blir jag lite undrande. Menar du att det finns folk som var villiga att sitta i mötespresidiet som blivit nominerade och som inte blivit tillfrågade av valberedningen? I så fall har de försvunnit i postgången eller blivit borttappade i hanteringen. Samtliga nominerade till poster i mötespresidiet som jag har dokumenterat har blivit tillfrågade och sagt nej.

Frågan gällde den person i valberedningen som nominerades av valberedningen.

Det fanns andra som var nominerade till samma position men som inte fick någon fråga av valberedningen.

Göran Widham
2013-10-13, 15:57
Frågan gällde den person i valberedningen som nominerades av valberedningen.

Det fanns andra som var nominerade till samma position men som inte fick någon fråga av valberedningen.

Jag vet fortfarande inte om jag förstår vad du menar. Men jag gissar att du inte syftar på en nominering utan på kandidatur på EU-listan. I så fall handlar ditt argument inte om det motionen handlar om. Jag föreslår ingen förändring av de reglerna, eftersom det i dem inte finns något förbud för valberedningen att föreslå valberedningsledamöter.

Jag hoppas att du inte försöker använda sammanblandningen av dessa två frågor som ett debattgrepp för att förvirra frågeställningen.

Det finns mig veterligen ingen nominerad till de val detta stadgeändringsförslag handlar om som inte blivit tillfrågad, som ville sitta men blev förbigången för en person ur valberedningen. Eller gör det? För då vill jag hemskt gärna veta det.

Göran Widham
2013-10-13, 16:02
Jag ställde några frågor till Anton Nordenfur, men jag vill hemskt gärna rikta dem till alla som tycker att en valberedningsledamöter självklart inte ska komma i fråga för uppdrag.

Har ni tänkt på att så som våra val fungerar är valberedaren inte bara ovalbar medan hen sitter i valberedningen utan kan inte komma i fråga för några andra poster under nästa verksamhetsår med mindre än att hen avgår ur valberedningen?
Är inte det en onödigt rigid syn på problemet i så fall?
Det fattas många stora och viktiga beslut i olika sammanhang där man nöjer sig med att den som är personligt berörd av beslutet jävar ut sig och inte deltar i just det beslutet. Jag ser ingen anledningen till att den ordningen inte skulle fungera i en valberedning. Gör ni?

Henrik Brändén
2013-10-14, 10:07
Jag ogillar yrkande A02-Y02:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva."Vi ska inte förbjuda valberedare att ställa upp för att lösa knepiga situationer.

AndersLindbäck
2013-10-14, 12:09
Men jag gissar att du inte syftar på en nominering utan på kandidatur på EU-listan. I så fall handlar ditt argument inte om det motionen handlar om. Jag föreslår ingen förändring av de reglerna, eftersom det i dem inte finns något förbud för valberedningen att föreslå valberedningsledamöter.

Det stämmer inte - det finns förbud för valberedningen i sina förslag till val att nominera sig själva.

Det är imho glasklart att detta förbud gäller även för valberedandet enligt 7.1.2

Doddyswe
2013-10-16, 07:57
Jag ogillar yrkande A02-Y03:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Håller med Nordenfur m.fl i frågan. Jag ser det som ett strikt demokratiskt problem om, medvetet eller omedvetet, en person i valberedningen nominerar sig själv. Och det gäller alla människor, hoppas inte att detta uppfattas som riktat mot någon enskild då valberedningens arbete är en av grundpelarna för att upprätthålla demokratins funktion inom partiet - även om det självfallet uppstår problem.

Ursäkta långrandigheten.

Mab
2013-10-17, 05:10
Jag ogillar yrkande A02-Y02:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva."Det är givetvis problematiskt för en valberedning att valbereda valberedningskandidater. Men det är inte ett dugg lättare för medlemsmötet att göra det.

Tror vi att en valberedning inte klarar av att valbereda en framtida valberedning kan vi nog skrota valberedningsförfarandet helt och hållet. För vad säger att de är mer kompetenta på att valbereda övriga uppdrag?

Johan mlg Karlsson
2013-10-17, 11:14
En sak som vi absolut inte får glömma bort här är att det tidigare år har varit otroligt svårt att hitta folk som vill sitta i valberedningen. Ifall man tar bort från valberedningens uppdrag att hitta kandidater till dessa poster så riskerar vi att inte få någon valberedning alls.

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 11:21
En sak som vi absolut inte får glömma bort här är att det tidigare år har varit otroligt svårt att hitta folk som vill sitta i valberedningen. Ifall man tar bort från valberedningens uppdrag att hitta kandidater till dessa poster så riskerar vi att inte få någon valberedning alls.
Att vi idag har rena personval, dvs ej valberedda listor till det val som höstmötet skall hålla är till en del sprunget ur tidigare strömningar inom partiet att valberedningen är överflödig.

Johan mlg Karlsson
2013-10-17, 12:13
Att vi idag har rena personval, dvs ej valberedda listor till det val som höstmötet skall hålla är till en del sprunget ur tidigare strömningar inom partiet att valberedningen är överflödig.
Jo, men det ändrar inte det faktum att vi utan valberedningen troligtvis inte kommer hitta tillräckligt många kandidater för att täcka in alla platser som ska väljas.

Och det vore synd om vi återigen fick ett sådant förfarande att det enda man behövde göra för att bli invald i styrelsen var att ställa upp och sedan inte missköta sig så mycket att mer än 50% av deltagarna hellre ser att platsen är vakantsatt.

Själva syftet med paragrafen från början är ju att man inte ska kunna smita in i styrelsen genom att först bli invald i valberedningen. Att försöka täppa det hålet på bekostnad av att man öppnar ett betydligt större hål måste vara feltänk.

Henrik Brändén
2013-10-19, 18:54
I de flesta organisationer jag varit aktiv har det varit kutym att valberedningen inte berett val av ny valberedning. Kutym har istället varit att några andra ansvarskännande medlemmar tänkt på frågan.

Vidare har det inte sällan förekommit att valvberedningen varit tvungen att föreslå någon av sig själv till en post dit det inte gått att hitta någon annan. Däremot har jag aldrig varit med om att valberedningspersoner blivit föreslagna samtidigt som det funnits andra lika eller mer kompetenta, som varit beredda att ta på sig posten.

Man kan naturligtvis inte utesluta möjligheten att det någon gång kommer att dyka upp en valberedning bestående av maktkåta karriärister som använder sitt valberedande för att pusha fram sig själva. Men för det första löser inte dagens regler det problemet - det räcker ju för karriäristen att hoppa av valberedningen efter det hen övertalat sina kollegor om att föreslå hen. För det andra så skapar reglerna betydligt allvarligare problem. När saker fungerar väl placeras ju omdömesgilla, ansvarskännande personer i valberedningen. Och då vore det dumt att utesluta möjligheten att i kommande val utnyttja någon av dem till de viktiga poster som behöver tillsättas.

JorgenL
2013-10-20, 11:46
Jag gillar yrkande A02-Y03:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Instämmer med de kloka synpunkter som framförts till stöd för detta yrkande. De gånger vi inte haft fungerande valberedningar så har resultatet blivit:
a) Att vi haft färre kandidater än antalet poster att välja
b) Att det i stort sett räckt att nominera sig själv för att bli vald.
c) Att vi vid ett par tillfällen haft speciella omröstningar för att vakantsätta poster redan innan valen för att mötet upplevt att urvalet kandidater varit för litet.

En fungerande valberedning är alltså av stor vikt för att få fram bra kandidater. Då innebär detta också att själva valberedningen är viktig att valbereda så att vi verkligen får en valberedning som kan fungera, men erfarenhet av valberedningsarbete och kontaktnät inom partiet. Alltför viktigt för att bara hålla tummarna för att det ska nomineras en bra sådan på mötet.

När det gäller att ledamöter i valberedningen ska ha möjlighet att nominera någon ur valberedningen, så är det naturligtvis inte det optimala, men OM man hamnar i situationen att det faktiskt är det minst dåliga alternativet så är det inte orimligt att det ska vara möjligt. I praktiken så är det ju ändå möjligt genom att den nominerade avgår ur valberedningen innan förslaget läggs fram, och det känns då ärligare att det funkar på ett mera transparent sätt.

Andreas Bjärnemalm
2013-11-05, 12:29
Jag ogillar yrkande A02-Y02:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva."Det här tycker jag är ett rent ut sagt uselt förslag.
Varför ska vår valberedning inte bereda val av just valberedning? Det är bara dumt.
Det kommer resultera i att vi med största sannolikhet helt blir utan valberedningar i framtiden, då ingen kommer att ha raggat folk att ställa upp till posterna.
Låt bli att ändra stadgan när den inte behöver ändras!

Andreas Bjärnemalm
2013-11-05, 12:30
Jag ogillar yrkande A02-Y01:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Det här tycker jag är ett rent ut sagt uselt förslag.
Varför ska vår valberedning inte bereda val av just valberedning? Det är bara dumt.
Det kommer resultera i att vi med största sannolikhet helt blir utan valberedningar i framtiden, då ingen kommer att ha raggat folk att ställa upp till posterna.
Låt bli att ändra stadgan när den inte behöver ändras!

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 22:31
Jag ogillar yrkande A02-Y02:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag inte nominera sig själva."Om inte valberedningen valbereder valet till valberedning så kommer vi troligtvis inte hitta tillräckligt många som ställer upp! Och då får vi ingen valberedning alls!

Andreas Bjärnemalm
2013-11-08, 22:38
Jag ogillar yrkande A02-Y03:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Jag anser inte att det finns anledning att ändra stadgan på denna punkten.
Avslag!

Henrik Brändén
2013-11-09, 00:05
Jag ogillar yrkande A02-Y01:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.1 och 7.1.3 ändras till:
"7.1.1 Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte med undantag för valet av valberedning."
"7.1.3 Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Det här tycker jag är ett rent ut sagt uselt förslag.
Varför ska vår valberedning inte bereda val av just valberedning? Det är bara dumt.
Det kommer resultera i att vi med största sannolikhet helt blir utan valberedningar i framtiden, då ingen kommer att ha raggat folk att ställa upp till posterna.
Låt bli att ändra stadgan när den inte behöver ändras!
Den fråga du ställer är besvarad i motionens brödtext. Det blir en mycket märklig situation för en valberedning där somliga sitter kvar att bereda valet av andra halvan av sig själv. Så att denna del av stadgan inte behöver ändras är din personliga uppfattning - inte ett objektivt faktum.

Och så j-a kassa är vi inte som organisation att vi inte skulle klara det de flesta andra organisationer klarar av - att se till att det finns några som känner ansvar för att fråga runt vilka som kan tänka sig vara valberedning utan att själva redan sitta i den.

Johan mlg Karlsson
2013-11-09, 21:41
Den fråga du ställer är besvarad i motionens brödtext. Det blir en mycket märklig situation för en valberedning där somliga sitter kvar att bereda valet av andra halvan av sig själv. Så att denna del av stadgan inte behöver ändras är din personliga uppfattning - inte ett objektivt faktum.

Det är subjektivt att det blir en märklig situation också. Jag tycker tex att det är betydligt mer märkligt ifall tex den avgående styrelsen ska nominera till valberedning. Då väljer styrelsen vilka som ska välja vilka som ska föreslå till styrelsen istället..

Och så j-a kassa är vi inte som organisation att vi inte skulle klara det de flesta andra organisationer klarar av - att se till att det finns några som känner ansvar för att fråga runt vilka som kan tänka sig vara valberedning utan att själva redan sitta i den.

Mja, mjo. I år lyckades vi inte få tillräckligt med kandidater för att ens fylla valberedningen. Och det var trots att valberedningen faktiskt valberedde sig själva.

Henrik Brändén
2013-11-09, 23:45
Jag gillar yrkande A02-Y03:att lydelsen av stadgarnas paragraf 7.1.3 ändras till:
"Valberedningens ledamöter får i sitt förslag nominera sig själva, men ska då genom protokoll eller liknande visa att den nominerade personen inte deltagit i beslutet."Umärkt förslag.