handdator

Visa fullständig version : Motion B44: Sakpolitik: Socialpolitik: Hederskultur [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 19:09
Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Hederskultur begränsar individens rätt att forma sig själv, och kan begränsa i det mest frekventa formerna. Normer och skräcken för skammen gör att man kan riskeras utfrysning från familj och etc. Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer.

Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som inskränker människors fri- och rättigheter med hänvisning till närståendes heder. Hedersförtryck är när hederskultur utövas mot personer som inte själva omfattar hederskulturens värderingar.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:18
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.

Deeqo
2013-10-07, 22:00
Jag har lagt yrkande B44-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.

Deeqo
2013-10-07, 22:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B44-Y01: Piratpartiet skall verka för ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur i helhet och hederskultur för HBTQ personer

Deeqo
2013-10-07, 22:03
Jag har lagt yrkande B44-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Deeqo
2013-10-07, 22:04
Jag Jämkar bort mitt yrkande B44-Y02 till fördel för B44-Y05.

Mitt bortjämkade B44-Y02:Piratpartiet skall verka för att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur
B44-Y05, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Deeqo
2013-10-07, 22:07
Jag har lagt yrkande B44-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."

Deeqo
2013-10-07, 22:08
Jag Jämkar bort mitt yrkande B44-Y03 till fördel för B44-Y06.

Mitt bortjämkade B44-Y03:Piratpartiet skall verka för utveckla ett stöd och komptensområde för barn som har blivit könstympade/könsomskurna
B44-Y06, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."

Deeqo
2013-10-07, 22:10
Ursäkta kladdet!

Anna Blixt
2013-10-08, 09:25
Jag ogillar yrkande B44-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"Hur ska vi kräva detta?

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:59
Ursäkta kladdet!

Tusen tack för justeringarna. De gör det framtida arbetet så mycket lättare. :)

ZastDerg
2013-10-08, 13:45
Jag gillar yrkande B44-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."Jag utgår ifrån att detta gäller såväl pojkar som flickor.

Deeqo
2013-10-08, 14:00
Ja, varför skall det finnas en begränsning per kön? Piratpartiet har tagit ställning i mot omskärelse utan medicinsk grund. Därför är det en självklarhet också att det skall finnas kunskap och stöd för de som redan blivit utsatta för omskärelse/könsstympning, man som kvinna.

Peter Johansson
2013-10-09, 14:34
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.

AndersLindbäck
2013-10-09, 14:43
Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
.

Den är förankrad hos en liten minoritet. De kallar sig svenskar men är i själva verket vanligta rasister och spyr gärna galla över något de kallar PK.

Jan Lindgren
2013-10-09, 14:48
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.

Det är idag inte alls lika skambelagt att vara HBTQ-människa som för 20-30 år sen, men jo då. Det förekommer fortfarande. Titta bara på hur få öppet homosexuella idrottare vi har på toppnivå.

Här har du t.ex. nån som på högstadiet mobbades i skolan för sin läggning: http://bloggar.aftonbladet.se/mobbad/2013/09/kristian-mobbades-for-sin-laggning/ Förhoppningsvis har det blivit ännu bättre sen dess, men att säga att det inte är speciellt eller skambelagt att vara HBTQ idag stämmer inte alls.

Peter Johansson
2013-10-09, 14:55
Angående yrkanden
"Yrkande B44-Y05
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Yrkande B44-Y04
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."


Angående yrkande B44-Y05
Hur vet du att grundskolans lärare inte redan har kunskap om hederskultur i säg religons kunskapen eller samhälls kunskapen?
Varför just i grundskolan varför inte på gymnasiet där den behövs som bäst då de människor som har dem problemen börjar komma i en ålder när de kan be om hjälp och bör upplysas om vilken lagstiftning som gäller i Sverige och vilken hjälp där finns att få?

Angående Yrkande B44-Y04
Varför ett utvecklat föräldrastöd de föräldrar som går i tankarna att begå hedersbrott lär knappast sätta sig ner för en föreläsning om varför de inte bör begå hedersbrott. De som inte funderar på det lär inte behöva det heller.

Är offret för någon form av hedersbrott en kvinna så lär hon snabbt sättas på ett plan tillbaka till sitt hemland för ett snabbt tvångsgifte kallas (A shootgun wedding) i USA, där det i de flesta fall slutar med en laglig våldtäkt av kvinnan av hennes äkta man (Om det nu finns något sådant som en laglig våldtäkt)??

Anton Nordenfur
2013-10-09, 15:47
Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.

Jag hade en homosexuell kille i min klass på högstadiet. Han bytte skola efter att han försökte ta sitt liv på grund av mobbingen och skammen.

Jag har en transexuell kompis som när han kom ut blev av med nästan hela sitt kontaktnät, blev av med jobbet och tappade all kontakt med hela sin familj förutom en bror.

Jag har en bisexuell tjejkompis som förtränger sina lustar gentemot kvinnor för att hon har vänner och familj som skulle utestänga henne om de visste om att hon var bi.

Våga inte säga att det inte är skambelagt att vara HBTQ i Sverige år 2013.

Deeqo
2013-10-09, 18:24
Angående yrkanden
"Yrkande B44-Y05
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"

Yrkande B44-Y04
att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer."


Angående yrkande B44-Y05
Hur vet du att grundskolans lärare inte redan har kunskap om hederskultur i säg religons kunskapen eller samhälls kunskapen?
Varför just i grundskolan varför inte på gymnasiet där den behövs som bäst då de människor som har dem problemen börjar komma i en ålder när de kan be om hjälp och bör upplysas om vilken lagstiftning som gäller i Sverige och vilken hjälp där finns att få?

Angående Yrkande B44-Y04
Varför ett utvecklat föräldrastöd de föräldrar som går i tankarna att begå hedersbrott lär knappast sätta sig ner för en föreläsning om varför de inte bör begå hedersbrott. De som inte funderar på det lär inte behöva det heller.

Är offret för någon form av hedersbrott en kvinna så lär hon snabbt sättas på ett plan tillbaka till sitt hemland för ett snabbt tvångsgifte kallas (A shootgun wedding) i USA, där det i de flesta fall slutar med en laglig våldtäkt av kvinnan av hennes äkta man (Om det nu finns något sådant som en laglig våldtäkt)??

På många skolor är hedersbegreppet så laddat att många skolor helt enkelt väljer att inte prata om det för att undvika konflikter.

http://http://www.ur.se/Produkter/161495-Skolministeriet-Hederskultur-och-skolan


Det finns många utländska föräldrar idag som ger sina barn skolförbud, Det var en undersökning i Stockholm som visade att 11% av flickorna och 8% av pojkarna inte fick ta del av ämnen som sexualkunskap , idrott och etc. Och många skolor vågar inte öppna en dialog om det heller.
Anledningen för jag tycker det är viktigare att lägga resurser på grundskolan är för det exakt då som barnen lever helt under föräldrarnas tillsynes, och där barnen inte har någon makt över sig själva är det viktigt att vuxna omkring, speciellt skolan att barnen får en trygg tillvaro.

Deeqo
2013-10-09, 18:49
Saxat ur bröd texten till inlägget
"Hederskultur grundar sig inte på någon religion, och hederskultur är förankrat i det svenska samhället som det är fäst i alla andra kulturer.
Den svenska kulturs skamkultur är framför allt i dag drabbande för HBTQ personer"

Jag kan inte minnas att hederskulturen är förankrad i det Svenska samhället.
Om jag minns tillbaka ifrån slutet av 80-talet och framåt, Så kom hederskultur inte att utövas av etniska svenskar utan av våra invandrare speciellt ifrån mitten till slutet av 90-talet och framåt när stora grupper kom ifrån muslimska länder. De vill gärna ta del av allt det goda Sverige har att erbjuda så länge det inte stör deras tro och deras sätt att leva.

Angående HBTQ skam kultur så var det något skamligt vad jag kan minnas på 80-90-talet att vara HBTQ idag är det absolut inget speciellt eller skam belagt om man inte tillhör ovanstående grupp.


Jag har varit aktiv medlem i HÅbeteku (HBTQ-STUDENTER i göteborg). Där vi bland annat jobbat och försöka lyfta hedersproblematiken i det svenska samhället för HBTQ personer, i Göteborgsuniversitet. Det är ett erkänt problem men det finns inga direkta åtgärder, en av sakerna är att man inte vågar ta upp det och därför ingen prioritering.

Peter Johansson
2013-10-12, 16:16
Jag har lagt yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.De experter som diskuterat detta i tv sofforna när ett hedersmord har hänt har önskat en skärpt lagstiftning som avskräcker ifrån att begå hedersmord/brott.
Det räcker inte att ge de som arbetar med dessa frågor några enstaka verktyg låt oss ge dem vad de behöver nämligen hela verktygslådan.

ZastDerg
2013-10-12, 16:52
Jag har lagt yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.De experter som diskuterat detta i tv sofforna när ett hedersmord har hänt har önskat en skärpt lagstiftning som avskräcker ifrån att begå hedersmord/brott.
Det räcker inte att ge de som arbetar med dessa frågor några enstaka verktyg låt oss ge dem vad de behöver nämligen hela verktygslådan.

Jag älskar hur du utgår ifrån att alla som begår hedersbrott är utlandsfödda. Själv är jag född i Sverige och har bott här i hela mitt liv. Ifall jag skulle bli dömd för hedersbrott, vilket land skulle jag skickas till tycker du?

Sedan är det sjukt inkonsekvent. Visst är hedersvåld illa, men är det verkligen värre än mord och andra brott? Varför inte ha deportering som påföljd för de brotten också?

Peter Johansson
2013-10-12, 17:08
Jag älskar hur du utgår ifrån att alla som begår hedersbrott är utlandsfödda. Själv är jag född i Sverige och har bott här i hela mitt liv. Ifall jag skulle bli dömd för hedersbrott, vilket land skulle jag skickas till tycker du?

Sedan är det sjukt inkonsekvent. Visst är hedersvåld illa, men är det verkligen värre än mord och andra brott? Varför inte ha deportering som påföljd för de brotten också?

Detta med en människas "heder" var något viktigt här i väst ifrån 1800talet och bakåt. Heder betydde verkligen något som att dina med människor pratade med dig, att folk ville göra affärer med dig. Att de gick med på att låna dig pengar, Att du som man fick gifta dig. Detta försvann ifrån den västerländska kulturen på 1900-talet. Se tv-serien Nord & Syd utspelas 1860-1865 där diskuteras detta med heder de kunde gå in i döden för att försvara den.
Detta finns kvar i den muslimska/arabiska delen av världen.

Experterna önskar se en hårdare lagstiftning i avskräckande syfte.
Du har haft ditt medborgarskap hela livet och jag utgår ifrån att du är äldre än 10år.
Den tidsperioden är för att den hedersbrottsutsatte personen ska hinna bli myndig.

JorgenL
2013-10-12, 20:42
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Jag tycker det här är ett väldigt fördomsfullt yrkande som underförstått påstår att hedersproblematik inte finns hos infödda svenskar.

Har du nånsin hört uttrycket "Gör inte sådär, man får ju skämmas för dig!" från en förälder till ett barn, mellan syskon eller mellan partners? Det är också ett uttryck för hederstänkande.

JorgenL
2013-10-12, 20:48
Detta finns kvar i den muslimska/arabiska delen av världen.


Det finns i stort sett i alla delar av världen där staten är för svag för att garantera tryggheten för individen, inte alls bara i de muslimska delarna, det har alltså inte ett skvatt med religion att göra.

I samhällen där staten inte klarar av att garantera den grundläggande tryggheten är det familjen som gör det och det uppstår ett klan/ättesamhälle där hedersbegreppet blir mycket starkt.

Henry Rouhivuori
2013-10-12, 20:51
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Förstår att hedersbrott ses som allvarliga, men det här yrkandet finner jag på något sätt otrevligt och samtidigt otänkbart för att vara piratpartiets politik.

AndersLindbäck
2013-10-12, 20:53
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Sverige kan inte återkalla medborgarskap.

Anna Troberg
2013-10-15, 13:50
Jag gillar yrkande B44-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"Mycket bra förslag. :-)

Anna Troberg
2013-10-15, 13:51
Jag gillar yrkande B44-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."Ja, absolut. Detta är ett område där det verkligen behövs resurser.

Anna Troberg
2013-10-15, 13:56
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Som motionen i övrigt belyser alldeles förträffligt bra, så finns det hedersbrott inom alla kulturer, även hos oss som råkar vara födda i Sverige. Hedersbrott ska naturligtvis straffas på samma sätt oavsett vem som begår dem och ingen extra bestraffning ska läggas till för att man råkar vara född någon annanstans.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-15, 18:13
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Ett beviljat svenskt medborgarskap går idag inte att återkalla. Dvs, har en person en gång beviljats svenskt medborgarskap så är personen svensk medborgare.
Om detta är något man vill ändra tycker jag att man bör skicka in en motion om frågan till ett medlemsmöte, och inte försöka smyga in en så omfattande förändring i ett motyrkande i en motion om hederskultur.

Spam
2013-10-15, 21:04
Jag ogillar yrkande B44-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.Tycker att beskrivningen är både för otydlig och för inriktad.

Vad är det vi vill åstadkomma här när vi nämner föräldrastöd och HBTQ specifikt?

Motionen skulle kunna skrivas i en mer generell ton: "Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld ska minska"

Jag tycker att det är skillnad på hedersvåld och hederskultur. Det första är eller kan vara ett brott medan det senare är just kultur och inte nödvändigtvis fel. Det är viktigt att vi förblir öppna för att det ska få finnas olika värdegrunder i samhället.

Spam
2013-10-16, 19:04
Jag har lagt yrkande B44-Y08:att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.Hederskultur är ett svårt begrepp då det nödvändigtvis inte alltid innefattar våld eller förtryck. Samhället är uppbyggt av normer som mer eller mindre påverkar människors sätt att vara. Det är när dessa normer övergår i förtryck och skam som de blir ett problem.

Som många redan påpekat finns vissa grupper, tex HBTQ, som far extra illa och det ska vi jobba för att förbättra, tex genom att särskilt utbilda lärare och elever. Jag förordar dock en mer generell beskrivning snarare än att peka ut alla olika grupper som upplever hedersvåld, förtryck och skam. Det gör det lättare att jobba och utveckla frågorna inom partiet.

Fredrik Eldh
2013-10-17, 13:43
Jag ogillar yrkande B44-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.Oklart vad som menas med yrkandet.

Deeqo
2013-10-17, 14:28
Jag ogillar yrkande B44-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.Oklart vad som menas med yrkandet.

Idag kan föräldrar få stöd från socialtjänsten när livet krisar sig.
Det finns olika sorters stöd, där socialtjänsten har olika fält fokuseringar.
Det finns idag föräldrar stöd / eller stöd generellt för hederskultur. Men de är oftast bara krisjourer, eller stöd inriktat sig mot kvinnor.

Jag tycker de är begränsande, även om det är bättre än inget.

Har kan man läsa hur de funkar i Göteborg till exempel:
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/omsorg-o-hjalp/missbruk-vald-och-brott/vald-och-hot/hederskultur/!ut/p/b1/04_SjzQ0MzUzNzexsDDWj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9LDzdzYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAReNDTA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Deeqo
2013-10-17, 15:03
Jag har lagt yrkande B44-Y08:att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.Hederskultur är ett svårt begrepp då det nödvändigtvis inte alltid innefattar våld eller förtryck. Samhället är uppbyggt av normer som mer eller mindre påverkar människors sätt att vara. Det är när dessa normer övergår i förtryck och skam som de blir ett problem.

Som många redan påpekat finns vissa grupper, tex HBTQ, som far extra illa och det ska vi jobba för att förbättra, tex genom att särskilt utbilda lärare och elever. Jag förordar dock en mer generell beskrivning snarare än att peka ut alla olika grupper som upplever hedersvåld, förtryck och skam. Det gör det lättare att jobba och utveckla frågorna inom partiet.


Jag tror du har missförstått det saken.

Kontakta socialtjänsten i din kommun för stöd för ditt föräldrarskap, och socialstjänsten har kompetens och fokusområde på barn och ungdomar.
Problemet är att stödet för hederskultur inte är så utbrett och det stödet är främst fokuserat på kvinnor bara, vilket jag tycker är begränsande.

Socialtjänsten är där för hjälpa, och många HBTQ personer far väldigt illa åt, självklart ska de finnas stöd för dem.

Tommten
2013-10-19, 06:58
Jag har lagt yrkande B44-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med inriktning mot hederskultur som helhet."Förenklat yrkande och gäller alla.

Henrik Brändén
2013-10-19, 23:42
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Man kan inte återkalla medborgarskap, och man kan bara utvisa dem som inte är svenska medborgare. Det här yrkandet är influerat av rasistiska tankar om vilka människor som begår vilka slags brott, och det vore mycket trevligt om det drogs tillbaka.

Tommten
2013-10-20, 10:40
Jag har dragit tillbaka yrkande B44-Y09: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med inriktning mot hederskultur som helhet."

Anna Blixt
2013-10-20, 13:20
Jag ogillar yrkande B44-Y04:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver ett utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på hederskultur som helhet, och hederskultur för HBTQ personer.Oklart yrkande.

Anna Blixt
2013-10-20, 13:21
Jag ogillar yrkande B44-Y08:att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.Vi behöver inte tycka detta särskilt, det gör vi redan.

Anna Blixt
2013-10-20, 13:22
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Ogillar!!!! Detta gör hedersbrott till ett av de allvarligast bestraffade brotten vi har i landet. Varför ska livstidsutvisning kunna utdömas för just detta? Och hur i all världen ska man hantera människor med enbart svenskt medborgarskap som begår sådana handlingar?

Doddyswe
2013-10-22, 08:53
Jag gillar yrkande B44-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Vi kräver att grundskolans lärare innehar eller ges kunskap om hederskultur"Gillas mestadels, men jag ser gärna att "kunskap om hederskultur" breddas något för att inte riskera att dels utsatta elever utpekas, utan också att elever utsatta för annat inte glöms bort.

Doddyswe
2013-10-22, 09:12
Jag gillar yrkande B44-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet :"Vi kräver att det utvecklas ett stöd och kompetensområde för barn som har blivit könsstympade/könsomskurna."Gillas! Jag ser dock gärna att man även ger stöd till vuxna som blivit utsatta, och att det sker med minst samma nivå av sekretess som används inom psykiatrin. Annars är jag rädd att många inte kommer att våga söka stöd.

Jag kan ha helt fel uppfattning om hur offren upplever situationen, dock.

Peter Johansson
2013-10-25, 17:31
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upp hävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Ogillar!!!! Detta gör hedersbrott till ett av de allvarligast bestraffade brotten vi har i landet. Varför ska livstidsutvisning kunna utdömas för just detta? Och hur i all världen ska man hantera människor med enbart svenskt medborgarskap som begår sådana handlingar?

Ja mord är ett av de allvarligaste brotten man kan begå.
Begår man ett hedersbrott ska domstolen döma ett lämpligt straff men med motionen kan de även ta och överväga utvisning.
En medborgare som inte faller under ramen för vad jag skrev i yrkandet kan man naturligtvis inte utvisa.

Paven
2013-11-04, 11:47
Jag ogillar yrkande B44-Y07:att Piratpartiet driver en skärpning av lagstiftningen om man blir dömd för hedersbrott ska domstolen även kunna döma till livstidsutvisning för en eller flera av de dömda, upphävning av uppehållstillståndet samt återkallelse av medborgarskapet i upp till tio år efter att det blivit beviljat.Löjligt och rasistiskt då 10 år gränsen gör att bara folk som blivigt medborgare efter 5 år ålder kan råga ut för att utvisas. Frågan är var man ska utvisa dessa personer. Att göra någon statslös är hemskt då all mark på jorden inahas av någon stat.

DangerDave
2013-11-05, 09:39
Jag ogillar yrkande B44-Y08:att Piratpartiet tar avstånd från våld och förtryck och ska särskilt verka för att s.k. hedersvåld och förtryck ska minska.Hedersvåld och det förtryck som det innebär är för visso oerhört oönskat, men jag ser ingen anledning till att Piratpartiet ska särskilt verka för att just hedersvåld och förtryck.
Jag anser att det ska vara lika prioriterat - varken mer eller mindre, som andra typer av orättvisor och olaglig aktivitet.