handdator

Visa fullständig version : Motion B16: Sakpolitik: Innovation: Bioetik [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 19:59
Teknikoptimism är en minst sagt framträdande del av Piratpartiets profil. Vi är inte bara informationspolitiska liberaler, utan även entusiastiska förespråkare av rymdprogram och forskningsstöd. När partiet ställer ut på politiska events får 3D-skrivare ofta agera dragplåster. Det är nu dags att vi tar klivet in i den biologiska vetenskapsvärlden och applicerar vår utvecklingsvurm. Sverige har idag en bioetisk lagstiftning grundad på konservativa ideal med mottot att allt som är coolt skall vara förbjudet. I breddningsarbetet har vi hittills sett till att välja våra strider för att inte urvattna vårt politiska fokus, men här har Piratpartiet möjligheten att sticka ut hakan och förstärka sin teknikpositiva profil.Sveriges bioetiska lagstiftning kan bara beskrivas som konservativ och reaktionär. Det råder totalförbud mot kloning, genterapi - ja, allt vad genetisk ingenjörskonst heter. På tidiga embryon får man inte ens testa generna för egenskaper om det inte finns "hög risk" för ärftlig sjukdom, och till och med när genmaterialet samlats in får inga andra tester ske. Om samma fega ideal applicerats på avslutade graviditeter hade det fortfarande rådit abortförbud. Attityden för tankarna till USAs kristna högers moralpanik inför stamcellsforskningen.


Genetiken hålls tillbaka från att göra språnget till den typ av fantasieggande vetenskap som kan fånga våra drömmar om framtiden. Detta måste Piratpartiet råda bot på. Vi bör bygga vidare på vår teknikoptimistiska profil med en radikal liberalisering av bioetiken. Gentester bör få göras fritt på vilka egenskaper föräldrarna vill, genetisk ingenjörskonst bör tillåtas så länge det inte medför påtaglig risk för ökat lidande, och fulländad kloning bör - när det på sikt blir möjligt - vara lagligt även för människor. Vi borde även ställa oss positiva till genmodifierade grödor. Det här betyder förstås inte att man skall få släppa ut otestade genmodifierade grödor i naturen eller medvetet ge sina barn diabetes, men med sansad statlig översyn bör vi omfamna den moderna biologins möjligheter. Att företag som Monsanto lyckas förtrycka fattiga bönder i tredje världen är förstås ett problem, men verktyget för deras förtryck är genpatenten (som vi redan vill avskaffa), inte grödorna i sig.


En annan fråga, som kan tyckas obskyr men som kommer bli allt mer aktuell i takt med framsteg inom medicinsk forskning, är den om odödlighet. Det kan tyckas otroligt, men det finns faktiskt (religiöst motiverade konservativa) politiker runt om i världen som aktivt är emot obegränsad livslängd. Det vore därför lämpligt att PPs medlemsmöte formellt markerade att vi inte är av den åsikten.


När bioetik togs upp på breddningsbloggen togs vissa invändningar upp - bland annat obligatorisk märkning av genmodifierad mat och vissa dilemman i selektion av foster. Vi har därför försökt tillmötesgå dessa invändningar i att-satserna genom att göra dem lite mindre radikala än vi kanske önskat att de kunde vara, men vår grundläggande ståndpunkt kvarstår: Piratpartiet bör gå i spetsen för en förnyelse av Sveriges bioetiska lagstiftning.


Piratpartiet har gjort sig känt för informationsliberalism och teknikoptimism. Det är hög tid att vi lyfter genetiken och mikrobiologin ur 1800-talet och visar väljarkåren att de vetenskapliga framsteg vi står inför kommer höja deras levnadsstandard mer än vad något annat parti vågar drömma om. Med en modern bioetik kan vi äntligen låta biologin ta steget in i 2000-talet och råda bot på det genbetingade lidande som varit mänsklighetens gissel sedan dess begynnelse. Släpp sargen, slå ett slag för vetenskapen, och våga lek gud!Anton Nordenfur
Nicholas Miles

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:07
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Genterapi ska vara lagligt"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Mab
2013-10-07, 21:34
Jag gillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtMänskligheten har kommit överens om att rätten till liv är en mänsklig rättighet. Detta ställningstagande är den rättens logiska förlängning.

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:43
Jag ogillar yrkande B16-Y01:att Piratpartiet skall verka för att genterapi skall vara lagligtOklart om ställningstagandet bara gäller somatisk genterapi (på kroppsceller) eller även zygiotisk (på könsceller, befruktade ägg osv).

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:47
Jag ogillar yrkande B16-Y02:att Piratpartiet skall verka för att tester och modifiering av gener på embryon skall vara tillåtet om det är medicinskt motiveratYrkandet blandar ihop två mycket olika saker. Tester är redan idag tillåtet för att undvika svåra sjukdomar. Modifiering innebär tt man öppnar dörren för att ändra mänsklighetens arvsmassa, så att ändrade och nya gener går i arv från generation till generation, vilket är mycket knepigare etiskt, och som jag tycker vi inte ska tillåta.

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:49
Jag ogillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtOdödlighet vore förfärligt. Gud, så långtråkigt det till slut skulle bli.

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:51
Jag ogillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetJag anser inte det vara värdigt att födas till en genetiskt identisk kopia av en annan människa. Det vore förfärligt att kunna se den människans utveckling och ständigt oroa sig för vad av det man ser som beror på de gemensamma generna.

Henrik Brändén
2013-10-08, 07:56
Jag gillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtMänskligheten har kommit överens om att rätten till liv är en mänsklig rättighet. Detta ställningstagande är den rättens logiska förlängning.
Inte alls. Det är just eftersom ens tid på jorden är biologiskt begränsad, som den är så värdefull. Ett liv där man inte vet ungefär när man ska dö blir ett liv i ständig tristess, där det kan vara svårt för alla inblandade att förstå varför det skulle vara värre att få det avslutat av en mördares kula vid 5467 års ålder idag än av en nedfallande meteorit om yterligare 213 år.

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:24
Jag gillar yrkande B16-Y02:att Piratpartiet skall verka för att tester och modifiering av gener på embryon skall vara tillåtet om det är medicinskt motiveratOm vi ska komma framåt med utvecklingen behöver det vara möjligt att testa nya saker. Detta är ett viktigt ställningstagande för teknikoptimism.

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:27
Jag gillar yrkande B16-Y01:att Piratpartiet skall verka för att genterapi skall vara lagligtFullständigt reaktionärt att det inte är tillåtet idag. Detta är det enda rimliga ställningstagandet för oss.

Vi pirater behöver visa vägen framåt för den mänskliga utvecklingen. Genterapi skulle kunna bli en viktig behandlingsmetod för att bota sjukdomar.

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:29
Jag gillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtÅldrande bör betraktas som en sjukdom. Att leva för evigt borde vara det normala. Givetvis ska det inte vara tvingande att leva för evigt, men alla borde få möjligheten till det.

Denna att-satsen tycker jag är tydligt teknikprogressiv och går i linje med våra värderingar.

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:31
Jag gillar yrkande B16-Y04:att Piratpartiet skall verka för att genmodifierade grödor skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att trygga ekosystemets säkerhetAtt det inte är tillåtet idag är en otroligt konservativ hållning.

Förra året skrev jag en debattartikel på ämnet. http://debatt.svt.se/2012/02/18/vart-att-ta-risken-med-genmanipulerad-mat/

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:32
Jag gillar yrkande B16-Y05:att Piratpartiet skall verka för att matvaror baserade på genmodifierade grödor skall märkas som genmodifieradeDet är rimligt att informera medborgarna om vad det är för mat. De som inte vill äta GMO ska heller inte vara tvingade att göra det.

Gustav Nipe
2013-10-08, 08:39
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetKloning av människor vore bra. Vi skulle i längden ha en stående klon som utgör reservdelar till ditt primära jag ifall någonting händer. :)

Anton Nordenfur
2013-10-08, 10:50
Jag ogillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtOdödlighet vore förfärligt. Gud, så långtråkigt det till slut skulle bli.

Självklart kommer vi aldrig att nå en plats där alla lever för evigt och är helt immuna från både shockskador och sjukdomar. Men genom att sikta på detta går vi emot detta, och gör det enklare och enklare att leva för evigt.

Vidare kommer vi aldrig hamna i en situation där den som vill ta livet av sig inte kommer att kunna göra det, så att det blir långtråkigt tycker jag inte du ska oroa dig för.

Henrik Brändén
2013-10-08, 17:11
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetKloning av människor vore bra. Vi skulle i längden ha en stående klon som utgör reservdelar till ditt primära jag ifall någonting händer. :)
Jag hoppas smileyn betyder att det är ett skämt. Om inte: Vem ska avgöra om det är du eller din klon som ska slaktas?

Johannes Ohl
2013-10-08, 17:21
Jag gillar yrkande B16-Y04:att Piratpartiet skall verka för att genmodifierade grödor skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att trygga ekosystemets säkerhetÄr otroligt tacksam för att en sådan viktig aspekt uppmärksammats under denna motion.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 17:41
Jag hoppas smileyn betyder att det är ett skämt. Om inte: Vem ska avgöra om det är du eller din klon som ska slaktas?

Nu förutsätter du att en klon skulle vara en hel människa, vilket är en syn som bäst hör hemma i science fiction från 1950-talet. Ett mycket mer effektivt sätt är att klona till exempel en extra njure som sedan kan opereras in i kroppen den dag personen som klonades får sin originalnjure defekt.

Henrik Brändén
2013-10-08, 19:40
Nu förutsätter du att en klon skulle vara en hel människa, vilket är en syn som bäst hör hemma i science fiction från 1950-talet. Ett mycket mer effektivt sätt är att klona till exempel en extra njure som sedan kan opereras in i kroppen den dag personen som klonades får sin originalnjure defekt.

Jodå, men formuleringen att det på sikt ska vara tillåtet med fullständig kloning av människor leder onekligen tanken till att det är just kloning av kompletta människor som avses. Och det är bara det jag är emot.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 19:44
Jodå, men formuleringen att det på sikt ska vara tillåtet med fullständig kloning av människor leder onekligen tanken till att det är just kloning av kompletta människor som avses. Och det är bara det jag är emot.

Fullständig kloning som bibehåller känslor och tankar skulle självklart inte användas för att ha reservdelar. Det vore högst oetiskt.

Henry Rouhivuori
2013-10-08, 19:47
Tänker på The Island (http://www.imdb.com/title/tt0399201/) : A man goes on the run after he discovers that he is actually a "harvestable being", and is being kept as a source of replacement parts, along with others, in a Utopian facility.

Gustav Nipe
2013-10-08, 19:57
Jag hoppas smileyn betyder att det är ett skämt. Om inte: Vem ska avgöra om det är du eller din klon som ska slaktas?

Tänker mig att det ska finnas en mängd klonade reservdelar som ska kunna ligga på lagar i händelse av behov.

Att slakta en exakt kopia av mig själv vore mycket mer problematiskt ur en etisk synpunkt, vem är jag och vem är klonen? Är en klon en människa eller är en klon något annat?

Henrik Brändén
2013-10-08, 20:15
Tänker mig att det ska finnas en mängd klonade reservdelar som ska kunna ligga på lagar i händelse av behov.

Att slakta en exakt kopia av mig själv vore mycket mer problematiskt ur en etisk synpunkt, vem är jag och vem är klonen? Är en klon en människa eller är en klon något annat?

Har du läst det yrkande du gillade? Det handlar uttryckligen om att klona hela, fullständiga mnniskor, det innehåller tom en klausul om att det bara ska ske ifall det är smärtfritt för barnen. Att klona reservdelar är något helt annat än detta yrkande handlar om, det är inte kontroversiellt, och det behöver inte bli tillåtet, för det är redan tillåtet. :)

AndersLindbäck
2013-10-10, 00:52
Fullständig kloning som bibehåller känslor och tankar skulle självklart inte användas för att ha reservdelar. Det vore högst oetiskt.

Så man förstör klonens medvetande för att då rättfärdiga att kunna ta reservdelar till sig själv ?

Nicholas Miles
2013-10-10, 02:13
Nej, man ser till att den inte har något medvetande till att börja med.

Henrik Brändén
2013-10-10, 06:58
Nej, man ser till att den inte har något medvetande till att börja med.
Men då diskuterar vi inte längre yrkande B16-Y06, antar jag?

Henrik Brändén
2013-10-10, 08:42
Först av allt: Jätteroligt att denna motion kommer. Den handlar dock om så många så stora saker, att det behövs rätt många och ibland långa kommentarer. I synnerhet som jag uppmanats att ge lite djupare förklaringar till mina ställningstaganden, än de jag åstadkommit hittills i diskussionen.

Biotekniken reser två typer av frågor. Dels rena riskanalyser, som ofta är rätt tekniska, men i grunden rätt triviala. Dels betydligt svårare etiska frågor som handlar om vad vi bör göra av de saker som visar sig vara tekniskt/medicinskt ofarliga. Där diskussionen ofta handlar om hur man tolkar människovärde och tanken om alla människors lika värde. Att många av de frågorna inte är triviala märker man på att det bland inblandade läkare och forskare finns radikalt olika uppfattningar, som inte grundar sig i olika tolkningar av biologiska eller medicinska förhållanden, utan på skilda syn på just de etiska frågorna.

Diskussionen kring frågorna i denna motion kompliceras dock av att terminologin i området är svajig, och att ett par begrepp (genterapi, kloning) kan användas om vitt skilda saker, där den ena varianten är etiskt trivial, medan den andra är djupt omdebatterad.

Jag tar nu de olika sakerna i den ordning de tas upp i motionen.

Genterapi är ett samlingsord för att behandla sjukdomar genom att tillföra nya gener till mänskliga celler. Det kan antingen vara frågan om att man tillför nya gener till kropssceller, som aldrig utvecklas vidare till könsceller. Till exempel för att leverera ett vaccin, stärka försvaret mot cancer eller tillverka en koaguleringsfaktor som saknas vid blödarsjuka. Förändringen stannar då hos den individ som får behandlingen, och förs inte vidare till avkomman. En rad kliniska tester pågår med sådana behandlingar, och de första av dessa har nyligen tagit steget från tester till klinisk rutin. Denna form av genterapi, kallad somatisk genterapi, anses etiskt lika okomplicerad som transplantationer, och principiella protester hörs bara från de religiösa grupper som också vägrar blodtransfusion. Metoden är tillåten i Sverige, och omges bara av normala regler för tester av nya läkemedel, och de något överdrivna säkerhetsregler som omger hanteringen av genetiskt modifierade organismer (eftersom de stympade virus som används för att leverera generna räknas som sådana.) Så i den mån motionens första att-sats handlar om somatisk genterapi yrkar jag självfallet bifall. Men tycker det vore bra om det i så fall preciseras att det är genterapi på kroppsceller som avses.

Ordet genterapi används nämligen också för en principiellt helt annorlunda idé, nämligen att föra in nya gener i befruktade ägg/tidiga embryon, så att de nya generna hamnar i barnets alla celler, även dem som ska bilda könsceller, och därmed förs vidare till kommande generationer. Detta kallas zygotisk genterapi, och är betydligt mer komplicerad att ta ställning till. Även om vi i årtionden gjort motsvarande sak när vi genmodifierat möss, råttor och kossor har något sådant aldrig gjorts på människor, och det har fram till alldeles nyligen rått enighet bland forskare och läkare om att man inte ska prova att göra sådan. För det första därför att teknikerna för att göra själva genmodifieringen är trubbig och osäker: för var musunge med ny gen på rätt ställe nackar forskarna tiotals ungar som inte fått genen på plats, eller där den hamnat olämpligt. Och för det andra för att vi fortfarande har en mycket ofullständig uppfattning om vilka olika effekter en viss gen har i vår kropp. Är det något den moderna genforskningen visat är det nämligen att vi kan kasta den gamla läroboksbilden på sophögen, som säger att en gen är en determinant av en egenskap. Istället vet vi nu att varje egenskap bestäms av ett komplicerat samspel av ofta tiotals gener, och att varje gen är inblandad i och påverkar en rad olika system i kroppen. Därför kan man inte vara säker på vilka de långsiktiga effekterna blir av att förändra en eller två av dessa gener. Det är fullt möjligt att dessa invändningar under de närmaste åren kommer att visa sig vara överspelade - i vart fall för somliga tänkbara behandlingar. Och i så fall kommer frågan att ställas i skarpt läge: Är det etiskt rimligt att vi människor börjar genmodifiera våra barn och deras efterlevande?

Jag är djupt tveksam till om det är lämpligt. Jag är nämligen inte säker på om det går att upprätthålla tanken om alla människors lika värde i ett samhälle där man sätter i system att "rätta till" olika "oönskade" gener. Innan jag går vidare på det spåret vill jag dock säga några ord om nästa teknik som behandlas i motionen, att testa gener i nybefruktade ägg/tidiga embryon, för att välja ut vilka embryon som ska få planteras in. Preimplantatorisk genetisk diagnos, PDG, kallas det ofta, i populärvetenskapliga sammanhang har jag etablerat ordet "embryodiagnostik" för tekniken. Denna teknik är i Sverige tillåten att använda för att välja bort embryon som skulle drabbas av svåra obotliga ärftliga sjukdomar, och för att välja fram embryon som skulle utvecklas till lämpliga benmärgsdonatorer till svårt sjuka syskon. Däremot är den inte tillåten för att välja bort gener som ökar risken för sjukdomar, orsakar mindre allvarliga sjukdomar eller påverkar andra egenskaper än sjukdomar.

Både PDG och zygotisk genterapi reser i grunden samma etiska frågor kring om man över huvud taget bör välja bort eller förändra oönskade gener, vilka oönskade gener man i så fall bör kunna välja bort/förändra, och om vem som ska få bestämma om detta. I ena änden av spektrat finns gener för ärftliga sjukdomar som med hundra procents säkerhet dödar barnet under de första levnadsåren efter svåra plågor. I andra änden finns gener som påverkar egenskaper som kroppslängd, musikalitet och bollsinne, där föräldrar kan tänkas föredra vissa varianter framför andra. Mellan dessa finns ett kontinium av gener som påverkar olika sjukdomsrisker och egenskaper av olika allvarlighetsgrad, och där man kan ha olika åsikter om ifall en egenskap ska räknas som sjukdomar eller inte. Det innebär att om man väl börjar använda teknikerna i ena änden av spektrat är det mycket svårt att undvika en successiv ändamålsglidning, som slutar i spektrats andra ände.

Jag är som sagt långt ifrån säker på om vi kan upprätthålla tanken på alla människors lika värde om vi sätter i system att använda dessa tekniker kring alla möjliga gener och egenskaper. De som ofrånkomligen ändå kommer att födas med de gener och egenskaper man sätter i system att välja bort eller rätta till - kommer man att klara av att tillskriva dem samma värde som andra? Jag kan nästan höra ropen på skolgården "Hörru ditt UFO, varför tog inte dina föräldrar bort den där genen? Varför lät de dig födas fram?" Och jag har inga problem att följa barnet in i försäkringsbolagens värld. "Otur? Ingalunda. Ett oklokt beslut av dina föräldrar, som försäkringen verkligen inte täcker". Och i sjukvården: "Inte ska de hårt arbetande skattebetalare vars föräldrar tagit sitt samhälleliga ansvar behöva betala för konsekvenserna av dina föräldrars tossiga idéer!" Mot denna bild står naturligtvis bilden av barnet i mitt knä som efter ytterligare en sömnlös natt med tårar i ögonen tittar på mig och frågar "Pappa, varför tog ni inte bort den där hemska genen?" Frågan är komplicerad hur man här väger mellan påbudet att minska och lindra lidande och omsorgen om principen om alla människors lika värde. Bland de läkare, genforskare och kliniska genetiker jag diskuterat frågan med går åsikterna åt olika håll. När jag ställt frågan till gymnasieklasser är det dock uppenbart att majoriteten har en mycket återhållsam hållning till hur man bör använda dessa tekniker.

Min egen hållning är en kompromiss mellan realpolitisk pragmatism och min oro för att vi inte kommer att kunna upprätthålla tanken om alla människors lika värde om vi sätter i system att använda dessa tekniker: Tester av gener i embryon har kommit för att stanna, och jag skulle önska att vi kan hålla emot en fortsatt ändamålsglidning, så användningen begränsas till att undvika tillstånd som de flesta betraktar som allvarliga sjukdomar. Vad gäller förändring av mänskliga gener som kan gå i arv bör vi över huvud taget inte ge oss ut på det sluttande planet. Rent teknikst och biologiskt skulle det annars bara behöva ligga något tiotal år bort att standardsättet att skaffa barn blir följande:

Paret går till en skaffa barn-klinik och gör provrörsbefruktning. Ungefär tolv embryon tar sig så de ser fina och lyckade ut. En cell tas från varje och skickas till sekvensering. Två dagar senare kallas paret till möte med en av klinikens genetiska rådgivare, som lite luddigt förklarar att två av embryona hade alldeles för stor risk för otrevligheter och kastades bort. Och tar sedan upp långa listor, där intressanta punkter är färgmarkerade för de tio embryon som återstår att välja mella: "Här har vi en blond, blåögd pojke, gener som ger stor chans för mycket muskleroch ordentligt sprutt på generna för tillväxthormon och liknande, så han blir troligen lång. Kanske något om ni vill ha någon som blir bra på basket? Inga anlag som ger ökad risk för fetma, däremot en genvariant som ger ökad risk för koncentrationsproblem ... Nummer två blir en brunögd flicka med rakt hår, troligen välutvecklad byst, och en gen för dem som älskar chanstagningar: Stor sannolikhet för verklig kreativitet, men samtidigt ordentligt ökad risk för bipolaritet och schizofreni ,,, Och nummer tre här, en riskprofil ordentligt under genomsnittet för de flesta folksjukdomarna, men en liten olycklig genvariant som gör att han nästan säkert blir tondöv ... " Och när listorna är genomgångna tar rådgivaren fram en sista lista med de "ads on" kliniken erbjuder, extragener man för en obetydlig extra kostnad kan föra in i embryot innan det planteras in:en extragen för tillväxthormon ifall de genetiska förutsättningarna var skruttiga för att bli långväxt, en gen som dämpar aptit och därmed risk för fetma, eller klinikens specialitet: läxläsningsgenen: Med denna gen behöver man bara ta ett litet piller så ristas allt man läser eller är med om under den närmaste halvtimmen in i hjärnan för all framtid. (OBS: Se till att pojk/flickvän inte ringer och gör slut medan pillret verkar!). För några kanske detta låter som en högteknologisk våt dröm. För mig är det däremot en ren mardröm.

Frågorna om genmodifierade organismer är däremot inte alls komplicerad ssakligt och etiskt. De är skäligen triviala riskbedömningar, där all seriös forskning entydigt visar att dagens regelsystem inte bara klarar av att hantera de tänkbara risker som kan finnas, utan gör det med så kraftig råge, att det överdimensionerade regel- och kontrollsystemet gör utvecklingen av genmodifierade grödor så dyr att det lägger sig i vägen för de tillämpningar mot tredje världens behov, där tekniken verkligen kan göra betydelsefull nytta. Tyvärr har dock medias rapportering och den offentliga debatten i frågan hamnat så fruktansvärt snett, att det är förenat med betydande politiska risker att driva den enda sakligt rimliga politiken i frågan.

Vad gäller kloning är även detta ett ord som kan användas om två principiellt helt olika saker, som blandats ihop i diskussionen i den här tråden. Dels har ordet tidigare använts om tekniker för att ta fram stamceller identiska med givaren, som kan användas för att odla fram reservdelsceller och reservdelsorgan. Fram till för några år sedan trodde man att detta rent tekniskt behövde inkludera själva kärnan i den process som användes för att ta fram det klonade fåret Dolly, att man skapar ett embryo, klonat från givaren, från vilket man sedan kan ta ut embryonala stamceller. Men sedan några år vet man att man kan få fram lika duktiga stamceller (så kallade inducerade pluripotenta stamceller) direkt från hud eller blod, och att man därför kan göra detta på ett sätt som inte väcker invändningar ens från dem som anser att ett befruktat människoägg har ett fullt människovärde. Samtidigt visade det sig vara mycket svårare än man föreställt sig att göra detta via ett klonat embryo. Att odla fram klonade mänskliga organ är därför idag en etiskt fullständigt okontroversiell verksamhet, som är tillåten i de flesta länder. De första enklare sådana organen har redan planterats in i mottagare, och en rad forskargrupper tävlar om att komma först med olika mer komplicerade organ.

Helt annorlunda är det med kloning av hela människor (reproduktiv kloning), där ett klonat embryo planteras in i en livmoder för att födas fram som människa. Detta har hittills inte lyckosamt genomförts, trots att några läkare påstår sig ha försökt. De allra flesta läkare och forskare är dock ense om att det inte bör göras. Då man klonar djur föregås nämligen varje frisk klonad individ av handfullar med sent aborterade svårt missbildade foster, dödfödda missbildade foster och levande missbildade eller svårt sjuka djur som dör tidigt. Teknikerna är helt enkelt inte tillräckligt utvecklade flör att det ska anses rimligt att försöka på människa. Dessutom vet vi ännu inte ifall den inre klockan nollställs vid kloning, eller om den klonade individens kropp "tror" sig vara ungefär lika gammal som den som klonats.

Möjligen, men inte säkert, kommer man om ett antal år att ha kontroll på dessa tveksamheter, och anse det vara tillräckligt säkert att försöka klona hela människor för attd et ur den synpunkten ska vara rimligt att prova. Då återstår frågan om det är etiskt rimligt. Å ena sidan är argumenten för att klona människor bara måttligt starka - några vägande medicinska skäl finns inte (med ett mycket speciellt eventuellt undantag, där det är en definitionsfråga om det som diskuteras ska kallas kloning eller genmodifiering). Å andra sidan är motargumenten inte heller extremt starka. Kloning kan uppenbarligen inte vara ett övergrepp mot människovärdet, eftersom ingen på allvar kan hävda att enäggstvilingar inte skulle ha fullt människovärde. Två vägande invändningar finns dock. För det första: Det blir en grundläggande assymetri mellan de tvåklonerna. Den som låter klona sig bestämmer att det ska uppstå en klon av hen. Den som föds som en klon av hen har däremot inte blivit tillfrågad om saken. För det andra: Hur värdigt är det att vara född till en klon av en kanske trettio år äldre människa, och ständigt få konfronteras med hur den människan utvecklas, och ständigt tvingas fråga sig vad av den man ser som är ett resultat av de gemensamma generna, och vad man kan hoppas på att slippa/frukta att inte få? Tills dessa frågor diskuterats i botten tycker jag inte att vi ska öppna för kloning av hela människor.

AndersLindbäck
2013-10-10, 09:49
Nej, man ser till att den inte har något medvetande till att börja med.

Kloningen skall vara fullständig enligt yrkandet - därmed även hjärnan och det högre medvetandet.

Henry Rouhivuori
2013-10-10, 10:55
Jag ogillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetThe Island http://www.imdb.com/title/tt0399201/
A man goes on the run after he discovers that he is actually a "harvestable being", and is being kept as a source of replacement parts, along with others, in a Utopian facility.

Peter Johansson
2013-10-10, 14:55
Oj vilken lång brödtext.
I yrkande 1 vad menas egentligen med genterapi?

Bifall på följande yrkande: B16-Y02 B16-Y04 B16-Y05

Avslag på följande yrkande B16-Y03 B16-Y06

Odödlighet ska inte vara något att eftersträva.
Vi har ett liv att leva gör det mesta av det låt det inte vara oändligt.
Fram till 1913 så var livslängden 50år efter det började den öka.
Med dagens moderna medicin och sjukhus vård (Om vi förutsätter att man lever tills man är 90år) så har du redan fått 40år extra.
Varav du kan vara normalt fungerande tills du är en bit in i 70års åldern.
Det är 20 år extra av ett gott liv.

Anser inte heller att kloning är något att eftersträva då finns det ingen anledning att ha sex i fortplantnings syfte. Meningen med livet är att du ska få barn och dela med dig av din liverfarenhet så denna blir mer bildad och kunnig om hur vårt samhälle fungerar och hur man klarar sig i den.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:02
Jag gillar yrkande B16-Y03:att Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärtÅldrande bör betraktas som en sjukdom. Att leva för evigt borde vara det normala. Givetvis ska det inte vara tvingande att leva för evigt, men alla borde få möjligheten till det.

Denna att-satsen tycker jag är tydligt teknikprogressiv och går i linje med våra värderingar.

Åldrandet är ingen sjukdom, du ökar dit kunnande inte bara det akademiska.
Du drar på dig livs erfarenheter och visdom.

Jag förstår att man i 25+ åren både känner sig som odödlig och gärna vill vara det samt man tror man vet allt för att 10 år senare upptäcka hur lite man visste då.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:08
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetKloning av människor vore bra. Vi skulle i längden ha en stående klon som utgör reservdelar till ditt primära jag ifall någonting händer. :)

Vad är det som hindrar om man klonar sig själv inte göra vissa "förbättringar"
Till exempel på genetisk väg ökar muskel massan så man blir mer muskulös eller förlänga snorren så den blir 30+cm eller tjock som en telefonstolpe??

Anton Nordenfur
2013-10-10, 15:09
Åldrandet är ingen sjukdom, du ökar dit kunnande inte bara det akademiska.
Du drar på dig livs erfarenheter och visdom.

Jag förstår att man i 25+ åren både känner sig som odödlig och gärna vill vara det samt man tror man vet allt för att 10 år senare upptäcka hur lite man visste då.

Jag tror inte att de som yrkar bifall känner sig odödliga. Om vi redan var odödliga skulle ju yrkandet vara helt poänglöst.

Nicholas Miles
2013-10-10, 15:52
Jag har lagt yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Med biologisk odödlighet, bättre känt som engelskans "indefinite lifespan," menas att sjukdomar och andra kroppsliga funktioner inte dödar en. Det innebär alltså inte att man blir fysiskt osårbar.

Nicholas Miles
2013-10-10, 15:52
Jag Jämkar bort mitt yrkande B16-Y03 till fördel för B16-Y07.

Mitt bortjämkade B16-Y03:Piratpartiet ska betrakta mänsklig odödlighet som något eftersträvansvärt
B16-Y07, som jag tycker bättre om: att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"

Henry Rouhivuori
2013-10-10, 15:59
Jag har lagt yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Med biologisk odödlighet, bättre känt som engelskans "indefinite lifespan," menas att sjukdomar och andra kroppsliga funktioner inte dödar en. Det innebär alltså inte att man blir fysiskt osårbar.
Fortfarande, så lever man inte i oändlig tid. För att dra en parallell till science fiction på detta med, så skulle inte ens medvetande om det fanns lagrat i en databas överleva för alltid då heller.

Anton Nordenfur
2013-10-10, 16:08
Fortfarande, så lever man inte i oändlig tid. För att dra en parallell till science fiction på detta med, så skulle inte ens medvetande om det fanns lagrat i en databas överleva för alltid då heller.

Det var just därför yrkandet ändrades till ett som handlar om medicinskt obegränsad livstid, alltså att sjukdomar inte ska vara ett hinder.

AndersLindbäck
2013-10-10, 20:30
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Att dö är naturligt.

Anton Nordenfur
2013-10-10, 21:50
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Att dö är naturligt.

Då torde vi stänga ned alla sjukhus och göra oss av med alla läkare och forskare då.

Och slå ned radhus förstås, och bryta ned vägar.

Och internet, det är knappast heller naturligt.

Henrik Brändén
2013-10-11, 07:02
Om odödlighet citerar jag en snutt motionärerna provocerade mig att skriva i skype igår:

Om man tycker att det som ger mening med livet inte är att sitta i en bekväm fåtölj, äta god mat och dricka dyra viner, utan att se nya saker, uppleva nya saker, lära sig nya saker, då inbillar jag mig att man med evigt liv till slut kommer till en punkt av fullständig tristess, då ingenting känns nytt, ingenting stimulerande, ingenting eggande, men man samtidigt eftersom dödskräcken är inbyggd inte heller kommer att ha kraft att avsluta eländet. För mig är läran om evigt liv det största hindret för mig att bli tydligt bekännande kristen. Det verkar så fruktansvärt förfärligt enformigt att sitta där på molntappen och dingla med benen och veta att man redan läst alla bra dikter så många gånger att man kan dem utantill, ha smakat alla goda viner (förlåt, alla goda sorters nektar), ha samtalat med alla människor omkring så att man kan deras barndomar framlänges och baklänges ...

Jag tror en del människor i den önskan att få leva lite längre, som jag verkligen delar, inte riktigt tänkt sig in i vad det innebär mentalt och psykologiskt när man lägger matematikens oöändlighetsbegrepp på vår livstid.

simon556
2013-10-11, 22:30
Jag gillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Tror inte någon kan motsätta sig detta.

simon556
2013-10-11, 22:36
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetSka man kunna göra framsteg inom forskning måste man få undersöka allt, även det som är omoraliskt för tillfället. Hade inte forskare brutit mot samhällets regler och grävt upp kroppar ur gravar för att dissekera dem. Hade medicinforskning aldrig kommit så långt som den kommit idag.

Henry Rouhivuori
2013-10-11, 22:47
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetSka man kunna göra framsteg inom forskning måste man få undersöka allt, även det som är omoraliskt för tillfället. Hade inte forskare brutit mot samhällets regler och grävt upp kroppar ur gravar för att dissekera dem. Hade medicinforskning aldrig kommit så långt som den kommit idag.
Har du sett filmen jag anför som motivation för mitt ogillande av det yrkandet?

Jacob Hallén
2013-10-12, 13:23
Den här motionen väcker en rad viktiga frågor. Mänskligheten måste välja väg i hanteringen av bioteknik och det är bra om vi som politiskt parti tar ställning. Vad vårt ställningstagande ska vara är däremot besvärligt.

Personligen tycker jag att frågorna kring terapeutisk användning av bioteknik är enkla. Det ska vara tillåtet att använda genetisk ingenjörskonst för att behandla sjukdomar och åldrande Det ska vara tillåtet att genetiskt förändra embryon så att ett ett barn slipper växa upp med ärftliga sjukdomar. Om det leder till biologisk odödlighet i förlängningen så må det vara hänt. Att försöka lagstifta bort en strävan att med alla medel förlänga livet tror jag är meningslöst och destruktivt. Bättre då att reglera formerna för det.

Jag ser inte ens några stora problem med att välja eller modifiera ett barns egenskaper genom att analysera och modifiera DNA. I grund och botten måste vi förvänta oss att föräldrar vill sina barns bästa. Om vi kan hålla behandlingen inom den reglerade sjukvårdens område så kan vi ha lagar och regler som sätter gränser för vad läkarna får gå med på. Om det skulle bli möjligt att labba med sina egna embryon hemma skulle jag vara mycket rädd för konsekvenserna.

Att klona människor ställer jag mig mer tveksam till. Jag är inte lika orolig som Henrik över konsekvenserna för barnet, för det finns många miljöfaktorer som bidrar till att skapa en annan individ än den klonade personen. Däremot är jag skeptisk till hela idén med att låta en persons DNA bli grunden för en ny individ. Det ligger en anda av stagnation över hela tanken. Något som mänskligheten inte är betjänt av.

När det gäller genmodifikation av andra andra organismer är jag mycket negativ. Mänskligheten klarar inte av att analysera ens de mest grundläggande konsekvenserna av sitt handlande när det gäller förändring av miljöfaktorer. Kända exempel är introduktionen av kaniner i Australien, följt av rävar för att åtgärda kaninproblemet. Mindre känt är introduktionen av ärttörne, pungråttor och vesslor på Nya Zealand. Till och med växtförädling genom urval och selektiv korsning har skapat problem i form av sämre smakande och mindre nyttiga grödor.

Att mot bakgrund av dessa misslyckanden låta forskare och kommersiella företag laborera med alla de hundratusentals arter som finns på jorden är ett allt för stort och brett område. Risken för ett katastrofalt felsteg är helt enkelt allt för stort. Om genetisk modifikation av icke-mänsklig DNA över huvud taget ska tillåtas ska det vara med ett litet urval av arter och med ett litet urval av specifika syften. Eftersom det rör hela mänskligheten så måste beslut om vad som ska hamna på listan fattas i FN eller motsvarande internationella samfund. Vetomöjligheterna måste dessutom vara stora och breda.

infallsvinkel
2013-10-13, 22:04
Jag ogillar yrkande B16-Y05:att Piratpartiet ska verka för att matvaror baserade på genmodifierade grödor ska märkas som genmodifieradeDet finns massor med saker man skulle kunna märka maten med ("ekologiskt odlad", "CO2-kompenserad" etc.), men låt oss begränsa oss till att ställa krav på märkning om sådant som är relevant.

JorgenL
2013-10-14, 00:22
Jag ogillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetDet finns en OERHÖRT stor etisk diskussion att föra innan en sån här ståndpunkt är befogad.

AndersLindbäck
2013-10-14, 07:35
Jag gillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Tror inte någon kan motsätta sig detta.

Enkelt att vara emot - det är nämligen ett snömosutalande som att t.ex. att det är bra att folk är friska och att sjukdomar går att bota.

Henrik Brändén
2013-10-14, 08:57
Jag ogillar yrkande B16-Y05:att Piratpartiet ska verka för att matvaror baserade på genmodifierade grödor ska märkas som genmodifieradeDet finns massor med saker man skulle kunna märka maten med ("ekologiskt odlad", "CO2-kompenserad" etc.), men låt oss begränsa oss till att ställa krav på märkning om sådant som är relevant.

Ert här är frågan ifall människor ska ha rätt att få den kunskap de anser sig behöva för att göra sina val utifrån sina egna föreställningar om vad som är bra respektive dåligt, även i de fall en massa människor har föreställningar om vad som är bra och dåligt som vi välutbildade upplysta människor tror oss veta är felaktiga.

Man behöver inte vara kunskapsrelativist för att anse att människor ska ha rätt att få veta även sådan som jag - utifrån den kunskap om forskningsläget jag besitter - tror att de egentligen inte behöver veta. Makten över kunskapen till folket. Så fort makten försöker undanhålla den kunskap folket vill ha tappar folket av goda skäl förtroendet för makten.

Anton Nordenfur
2013-10-14, 15:37
Enkelt att vara emot - det är nämligen ett snömosutalande som att t.ex. att det är bra att folk är friska och att sjukdomar går att bota.

Jag är jätteglad att höra att du förstått yrkandet, Anders. Det är precis vad det går ut på.

Spam
2013-10-14, 21:16
Jag ogillar yrkande B16-Y04:att Piratpartiet ska verka för att genmodifierade grödor ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att trygga ekosystemets säkerhetJag är starkt emot GMO grödor!

Det finns många exempel på hur GMO-grödor sprider sig utanför sina designerade odlingsområden - det är faktiskt näst intill omöjligt att stoppa. GMO har en oöverskådelig påverkan på naturen och de ekologiska systemen. Därför ogillar jag yrkandet.

Vidare så är det tveksamt till de fördelar som ni ser verkligen beror på GMO. Det är också svårt att veta hur GMO påverkar människan i längden, dessutom mycket svårt att mäta orsak och effekt. Även pga detta ogillar jag yrkandet. När det gäller hälsa och ekosystem SKA vi ha en restriktiv hållning.

Spam
2013-10-14, 21:20
Jag gillar yrkande B16-Y05:att Piratpartiet ska verka för att matvaror baserade på genmodifierade grödor ska märkas som genmodifieradeDetta är mycket viktigt, speciellt nu när USA har beslutat att märkning inte är nödvändigt för GMO-produkter, eller för produkter med GMO-ingredienser.

EU tillåter redan GMO-ingredienser i produkter, så länge GMO-andelen är tillräckligt liten. Piratpartiet bör verka för att sänka gränsen mot noll.

Anna Troberg
2013-10-15, 12:06
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Odödlighet är inget att eftersträva. Däremot är det värdefullt att eftersträva att livet ska vara så bra och hälsosamt som möjligt hela vägen tills man dör.

Anna Troberg
2013-10-15, 12:10
Jag ogillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetDet finns en oändlig mängd filosofiska, moraliska och psykologiska hänsyn att ta här. "Yeah, coolt med en klon!" är inte riktigt tillräckligt som argument. Inte heller argumentet att vi alla skulle kunna ha en klon att plocka "reservdelar" från om vi skulle behöva en ny lever. En klon skulle vara en människa med sin alldeles egna uppsättning av mänskliga rättigheter, som naturligtvis måste respekteras.

Spam
2013-10-15, 16:26
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetSka man kunna göra framsteg inom forskning måste man få undersöka allt, även det som är omoraliskt för tillfället. Hade inte forskare brutit mot samhällets regler och grävt upp kroppar ur gravar för att dissekera dem. Hade medicinforskning aldrig kommit så långt som den kommit idag.Hitler hade en del sånna oetiska experiment - även tillsammans med svenska forskare. Jag är helt övertygad om att vi som samhälle och männniska kan utvecklas bättre med andra metoder.

duke_h3
2013-10-16, 07:32
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetHur man än vänder och vrider på det så är det här en väg vi behöver gå för att komma ut i rymden

Spam
2013-10-16, 09:05
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetHur man än vänder och vrider på det så är det här en väg vi behöver gå för att komma ut i rymden
Hur menar du? Jag ser inte kopplingen.

JorgenL
2013-10-16, 19:36
Jag ogillar yrkande B16-Y02:att Piratpartiet ska verka för att tester och modifiering av gener på embryon ska vara tillåtet om det är medicinskt motiveratDetta behöver preciseras i enlighet med Henriks frågeställningar innan det går att ta ställning till.

Henry Rouhivuori
2013-10-16, 19:47
Jag gillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetHur man än vänder och vrider på det så är det här en väg vi behöver gå för att komma ut i rymden
Ah, kolonisera vintergatan. Jag läste en bok när jag var i tolvårsåldern hur förloppet var när vintergatan koloniserades i en avlägsen framtid. Enligt nyare siffror så rör det sig om omkring 20 miljoner år att kolonisera vår galax.

Kloning av människor kanske är nödvändigt ifall man vill kunna ta stegen mellan solsystemen. Då rör det sig om 100-200 år per sådant steg. Frågan är om man vill leva så länge och om det gör detsamma om man i framtiden kan finnas lagrad i någon gigantisk datamaskin med virtuell verklighet inpå knuten. Det skulle dock kunna bli lika tråkigt att leva så länge oavsett.

Spam
2013-10-16, 19:53
Jag ogillar yrkande B16-Y05:att Piratpartiet ska verka för att matvaror baserade på genmodifierade grödor ska märkas som genmodifieradeDet finns massor med saker man skulle kunna märka maten med ("ekologiskt odlad", "CO2-kompenserad" etc.), men låt oss begränsa oss till att ställa krav på märkning om sådant som är relevant. Det är skillnad att undanhålla från konsumenten att en produkt innehåller artificiella ämnen, organiska eller inte. Därav ska vi ha en GMO-märkning.

Dessutom är GMO viktigare än bara märkningen eftersom GMO kan ha en oerhört stor ekologisk påverkan världen över. Sök på suicide seeds och se om du tycker att det verkar härligt och bra. (första länken på Google: http://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-farming/5329947 (The Seeds Of Suicide: How Monsanto Destroys Farming)

Nicholas Miles
2013-10-16, 23:13
Jag har lagt yrkande B16-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagande "reproduktiv kloning av människor ska på sikt vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet."Med reproduktiv kloning menas att du skapar en fullständig genetisk kopia av föräldern.

Processen skulle innebära att arvsanlagen i en befruktad äggcell ersätts med arvsanlagen från människan man vill klona. Ägget skulle därefter få utvecklas i en livmoder som vilket annat ägg som helst, och efter nio månader resultera i ett spädbarn som är genetiskt identiskt med den förälder som donerade arvsanlagen.

Nicholas Miles
2013-10-16, 23:13
Jag Jämkar bort mitt yrkande B16-Y06 till fördel för B16-Y08.

Mitt bortjämkade B16-Y06:Piratpartiet ska verka för att fullständig kloning av människor på sikt ska vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet
B16-Y08, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagande "reproduktiv kloning av människor ska på sikt vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet."

Nicholas Miles
2013-10-16, 23:20
Jag har lagt yrkande B16-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet "kloning av delar av människor, till exempel reservorgan men även hela människokroppar utan hjärnfunktion och medvetande, ska vara tillåtet."Detta innebär vad man lite löst skulle kunna kalla "medicinsk kloning." Dvs. att man vid behov klonar nya organ eller kanske rent av har en stående (hjärndöd) reservkropp som kan användas för huvudtransplantationer, som numera är medicinskt möjliga.

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 10:37
Jag ogillar yrkande B16-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet "kloning av delar av människor, till exempel reservorgan men även hela människokroppar utan hjärnfunktion och medvetande, ska vara tillåtet."Detta tycker jag faller på sista ledet i yrkandet.

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 10:40
Jag ogillar yrkande B16-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagande "reproduktiv kloning av människor ska på sikt vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet."The Island: http://www.imdb.com/title/tt0399201/

A man goes on the run after he discovers that he is actually a "harvestable being", and is being kept as a source of replacement parts, along with others, in a Utopian facility.

Nicholas Miles
2013-10-17, 22:18
Jag har lagt yrkande B16-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet "somatisk genterapi ska vara lagligt."Somatisk genterapi innebär enbart en behandling för patienten själv. Den påverkar inte vilka egenskaper som går i arv har därför ingen effekt på framtida barn patienten kan tänkas få.

Nicholas Miles
2013-10-17, 22:19
Jag Jämkar bort mitt yrkande B16-Y01 till fördel för B16-Y10.

Mitt bortjämkade B16-Y01:Piratpartiet ska verka för att genterapi ska vara lagligt
B16-Y10, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet "somatisk genterapi ska vara lagligt."

Nicholas Miles
2013-10-17, 22:27
Jag har lagt yrkande B16-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet "zygotisk genterapi ska vara lagligt i fall där det hindrar mycket allvarliga sjukdomar hos det framtida barnet. Tekniken ska bara få användas när forskningsläget blivit sådant att risken för komplikationer minimerats eller eliminerats."Zygotisk genterapi innebär att man ändrar på egenskaper som går i arv. Om man till exempel tar bort anlagen för Tay-Sachs syndrom hos en patient så kommer patientens framtida avkomma inte heller ha sådana anlag.

Nicholas Miles
2013-10-17, 23:05
Odödlighet är inget att eftersträva. Däremot är det värdefullt att eftersträva att livet ska vara så bra och hälsosamt som möjligt hela vägen tills man dör.

Jag har lite svårt att förstå vad du menar. Du säger att vi bör eftersträva hälsa hos människor, men själva definitionen av hälsa är ju att inte vara sjuk. Att eftersträva hälsosamma människor är alltså att eftersträva människor som inte blir sjuka. Människor som inte blir sjuka är biologiskt odödliga. Av ditt eget resonemang följer alltså att du borde vara för yrkandet om medicinskt obegränsad livslängd.

Henrik Brändén
2013-10-17, 23:10
Tack Nicholas för dina justeringar i yrkandena, som gör att den viktiga diskussion du lyft inte riskerar trasslas sönder av oklarheter kring innebörden i yrkandena.

AndersLindbäck
2013-10-18, 00:52
Människor som inte blir sjuka är biologiskt odödliga.

Det beror på om man ser på åldrandet som något naturlig eller som en sjukdom.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:09
Jag gillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Människor som vill dö av hög ålder är fria att göra så, vi som hellre vill leva får en chans att göra det. Bra yrkande!

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:10
Jag gillar yrkande B16-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet "somatisk genterapi ska vara lagligt."Bra förtydligande av föregående yrkande som över 10 gillande!

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:12
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Odödlighet är inget att eftersträva. Däremot är det värdefullt att eftersträva att livet ska vara så bra och hälsosamt som möjligt hela vägen tills man dör.

Kan du motivera varför det är bra att dö av hög ålder om det går att åtgärda? Vad betyder det att dö av hög ålder och varför är det rättvist att vissa får dö 10-20 år senare än andra?

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:22
Det finns många exempel på hur GMO-grödor sprider sig utanför sina designerade odlingsområden - det är faktiskt näst intill omöjligt att stoppa. GMO har en oöverskådelig påverkan på naturen och de ekologiska systemen.


1. Kan du ge några exempel på hur GMO-grödor sprider sig okontrollerat? Tvärt om verkar det omvända vara ett problem, dvs att GMO-producenter begränsar möjligheten till spridning så att det inte går att avsätta frön för nästa års skörd.

2. De flesta av människans påfund har oöverskådlig påverkan på ekosystemet. Genom återkommande kontroller kan man hitta indikationer och sätta in lämpliga motmedel. Det gäller allt från fossila bränslen, till naturlig spridning av naturliga grödor som växer på olika kontinenter till virus och bakterier som sprids via flygplan.


Vidare så är det tveksamt till de fördelar som ni ser verkligen beror på GMO. Det är också svårt att veta hur GMO påverkar människan i längden, dessutom mycket svårt att mäta orsak och effekt. Även pga detta ogillar jag yrkandet. När det gäller hälsa och ekosystem SKA vi ha en restriktiv hållning.

Ingen ifrågasätter en restriktiv hållning, utan det är en oresonlig och irrationellt förhållningssätt som ifrågasätts. Fördelar bakom GMO är många men beror på varje enskild applikation. Att i ett uttalande generellt ifrågasätta varje tänkbar applikation av princip är inte ett rationellt tankesätt.

Vik händan utvecklingshatande medeltidsdemon!

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 10:32
Om odödlighet citerar jag en snutt motionärerna provocerade mig att skriva i skype igår:Jag tror en del människor i den önskan att få leva lite längre, som jag verkligen delar, inte riktigt tänkt sig in i vad det innebär mentalt och psykologiskt när man lägger matematikens oöändlighetsbegrepp på vår livstid.

Vad är du orolig över? Att alla odödliga människor efter 1000+ år blir galna eller ångrar sig?

Mer troligt är att en människa efter 1000 år av erfarenhet kan ta ett klokt och informerat beslut om sin fortsatta livstid. Eller har du blivit mindre klok och framförsynt ju äldre du blivit? :w00t:

Timmy
2013-10-18, 20:38
Jag gillar yrkande B16-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagande "reproduktiv kloning av människor ska på sikt vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet."Låter bra, men varför inte ändra formuleringen till "... onödigt lidande för klonen", då hen rimligtvis inte ska behöva vara ett barn hela livet, och hens frånvaro av lidande förhoppningsvis inte ska vara begränsat till livets tidiga skede.

Tommten
2013-10-19, 17:14
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Det här är en livsåskådning som jag tycker att varje person själv ska ta ställning till i lugn och ro. Av samma anledning som partiet inte tar ställning för en viss trosuppfattning så bör medlemsmötet eller Piratpartiet inte anta någon gemensam inställning i denna fråga.

Tommten
2013-10-19, 17:21
Jag ogillar yrkande B16-Y06:att Piratpartiet skall verka för att fullständig kloning av människor på sikt skall vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnetThe Island http://www.imdb.com/title/tt0399201/
A man goes on the run after he discovers that he is actually a "harvestable being", and is being kept as a source of replacement parts, along with others, in a Utopian facility.Jag såg den just. Bra film! Jag kommer att rösta avslag på yrkandet.

Henrik Brändén
2013-10-19, 17:39
Jag gillar yrkande B16-Y10:att medlemsmötet antar ställningstagandet "somatisk genterapi ska vara lagligt."Förekommer idag, och kommer kunna bota och förebygga en del svåra sjukdomar.

Henrik Brändén
2013-10-19, 17:40
Jag ogillar yrkande B16-Y02:att Piratpartiet ska verka för att tester och modifiering av gener på embryon ska vara tillåtet om det är medicinskt motiveratTycker inte vi ska börja genmodifiera människan så de nya arvsanlagen går i arv.

Henrik Brändén
2013-10-19, 17:43
Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Efter några tusen år skulle man nog tycka det blev förfärligt tråkigt. Gärna längre, men absolut inte oändligt.

Henrik Brändén
2013-10-19, 17:45
Jag ogillar yrkande B16-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet "zygotisk genterapi ska vara lagligt i fall där det hindrar mycket allvarliga sjukdomar hos det framtida barnet. Tekniken ska bara få användas när forskningsläget blivit sådant att risken för komplikationer minimerats eller eliminerats."Vi kommer inte kunna hindra ändamålsglidning om vi börjar förändra gener på våra barn.

JorgenL
2013-10-19, 23:28
Jag ogillar yrkande B16-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet "kloning av delar av människor, till exempel reservorgan men även hela människokroppar utan hjärnfunktion och medvetande, ska vara tillåtet."Enskilda organ i odling, ja, men inte hela människor, det är alltför creepy, och jag tror att det på sikt kan ge effekter på synen på människovärdet.

JorgenL
2013-10-19, 23:33
Jag ogillar yrkande B16-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet "zygotisk genterapi ska vara lagligt i fall där det hindrar mycket allvarliga sjukdomar hos det framtida barnet. Tekniken ska bara få användas när forskningsläget blivit sådant att risken för komplikationer minimerats eller eliminerats."Inom överskådlig framtid kommer vi inte att ha kompetensen att göra den riskbedömningen på ett seriöst sätt. Därför bör det inte i nuläget vara tillåtet. Om vi i framtiden faktiskt hamnar i ett sådant läge att det är alldeles uppenbart att vi vet vad vi håller på med så kan man ompröva detta.

Nicholas Miles
2013-10-20, 21:45
Jag har lagt yrkande B16-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet "embryodiagnostik, så som genetiska tester, ska vara tillåtet när det är medicinskt motiverat."En bättre formulerad att-sats. Biten om att genmodifiera embryon har strukits eftersom den överlappar med den nya att-satsen om zygotisk genterapi.

Nicholas Miles
2013-10-20, 21:46
Jag Jämkar bort mitt yrkande B16-Y02 till fördel för B16-Y12.

Mitt bortjämkade B16-Y02:Piratpartiet ska verka för att tester och modifiering av gener på embryon ska vara tillåtet om det är medicinskt motiverat
B16-Y12, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet "embryodiagnostik, så som genetiska tester, ska vara tillåtet när det är medicinskt motiverat."

Henrik Brändén
2013-10-20, 21:52
Jag gillar yrkande B16-Y12:att medlemsmötet antar ställningstagandet "embryodiagnostik, så som genetiska tester, ska vara tillåtet när det är medicinskt motiverat."Förekommer redan, och så länge man håller sig till situationer där det är medicinskt motiverat undviker man en situation där vi väljer egenskaper åt våra barn.

Nicholas Miles
2013-10-20, 21:57
Enskilda organ i odling, ja, men inte hela människor, det är alltför creepy, och jag tror att det på sikt kan ge effekter på synen på människovärdet.
Ha gärna i åtanke att kloning av hela kroppar inte skulle vara något man bara gör för skojs skull. Det är idag medicinskt möjligt att transplantera ett huvud till en helt ny kropp (minst en sådan operation, där patienten överlevde har redan genomförts).

För någon som varit med om en allvarlig olycka och inte kan överleva enbart med organtransplantationer innebär sådan teknik en ny chans att få leva. Proceduren kräver emellertid en medicinskt kompatibel kropp från en nyligen avliden donator. Att hitta en sådan är förstås ännu svårare än att hitta transplanterbara organ. Med klonade helkroppar skulle däremot tillgången kunna öka så mycket vi vill. Det skulle rädda liv.

Dessutom skulle man kunna göra ett större urval vid helkroppstransplantationer, för att bättre matcha patientens tidigare kroppsbyggnad. Kanske skulle man rent av kunna klona patientens egen kropp. Det skulle innebära en enorm förbättring av den psykologiska påfrestning det måste innebära att vakna upp i en ny kropp.

Henrik Brändén
2013-10-20, 22:12
Det är idag medicinskt möjligt att transplantera ett huvud till en helt ny kropp (minst en sådan operation, där patienten överlevde har redan genomförts).
Referens, please!

Henrik Brändén
2013-10-20, 22:42
Det jag kan hitta är detta (http://www.surgicalneurologyint.com/article.asp?issn=2152-7806;year=2013;volume=4;issue=2;spage=335;epage=342;aulast=Canavero), som är en skiss på hur man kanske skulle kunna göra (hypothetical protocol), och vad man behöver göra först för att utveckla metoderna (Extensive preparation for the surgery will be necessary. The teams will have to refine the approach details on cadaveric specimens and the surgery will have to be reenacted several times in order to coordinate the surgical and anesthesiological teams. GEMINI will also need to be confirmed with preliminary primate experimentation, or, ideally in brain dead patients before organ explantation). Eftersom det publicerades i somras, och alltså skissar en hel del förberedande arbete, känns det måttligt troligt att det redan är gjort. Å andra sidan är det uppenbarligen betydligt mer realistiskt och mindre science fiction än jag föreställde mig när jag läste ditt inlägg.

Nicholas Miles
2013-10-20, 22:43
Henrik: Jag hittar ingen källa nu, så jag får nog medge att jag kanske missuppfattat arten hos patienten. Min poäng övrigt kvarstår dock, eftersom vi kan räkna med att tekniken för kroppstransplantation för människor lär bli möjlig inom överskådlig framtid.

Jag ogillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Det här är en livsåskådning som jag tycker att varje person själv ska ta ställning till i lugn och ro. Av samma anledning som partiet inte tar ställning för en viss trosuppfattning så bör medlemsmötet eller Piratpartiet inte anta någon gemensam inställning i denna fråga.
Yrkanden handlar inte om att tvinga, uppmuntra, eller på annat sätt influera människor till att vilja leva längre. Det handlar om att vi som parti ska vara positivt inställda till forskning på livstidsförlängande mediciner, utan några inskränkningar för hur pass mycket de förlänger din livstid.

Tommten
2013-10-21, 22:09
Yrkanden handlar inte om att tvinga, uppmuntra, eller på annat sätt influera människor till att vilja leva längre. Det handlar om att vi som parti ska vara positivt inställda till forskning på livstidsförlängande mediciner, utan några inskränkningar för hur pass mycket de förlänger din livstid.Yrkandet säger att vi ska tycka att biologisk odödlighet är eftersträvansvärd, inte att vi ska vara positivt inställda till livstidsförlängande mediciner. Om du inte vill att vi gemensamt ska ta ställning för att det är eftersträvansvärt med odödlighet så har du formulerat yrkandet fel. Jag hade inte haft något problem med att rösta bifall för forskning om livsförlängande mediciner, men nu är det som sagt inte det yrkandet säger.

Michael Ståhl
2013-10-24, 11:26
Jag gillar yrkande B16-Y07:att att medlemsmötet antar ställningstagandet "medicinskt obegränsad livslängd - alternativt kallat biologisk odödlighet eller 'indefinite lifespan' - är eftersträvansvärt"Lika självklart att förhindra dödsfall pga åldrande som på grund av någon annan naturlig företeelse såsom t.ex. genmutation i form av cancer.

Michael Ståhl
2013-10-24, 11:31
Jag gillar yrkande B16-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet "zygotisk genterapi ska vara lagligt i fall där det hindrar mycket allvarliga sjukdomar hos det framtida barnet. Tekniken ska bara få användas när forskningsläget blivit sådant att risken för komplikationer minimerats eller eliminerats."Att inte göra något är också ett val och det vore att aktivt inte hindra onödigt lidande för det kommande barnet.

simon556
2013-11-06, 01:04
Jag gillar yrkande B16-Y08:att medlemsmötet antar ställningstagande "reproduktiv kloning av människor ska på sikt vara tillåtet under reglerade former ämnade åt att hindra onödigt lidande hos barnet."Ska man kunna göra framsteg inom forskning måste man få undersöka allt, även det som är omoraliskt för tillfället. Hade inte forskare brutit mot samhällets regler och grävt upp kroppar ur gravar för att dissekera dem. Hade medicinforskning aldrig kommit så långt som den kommit idag.

Tommten
2013-11-07, 03:50
Jag ogillar yrkande B16-Y09:att medlemsmötet antar ställningstagandet "kloning av delar av människor, till exempel reservorgan men även hela människokroppar utan hjärnfunktion och medvetande, ska vara tillåtet."Jag kan se skandalrubrikerna framför mig. "Det har visat sig att de kloner som använts för reservdelar faktiskt hade medvetande, men var totalförlamade och kände all smärta när kroppsdelar opererades bort ifrån dom. De ansvariga beklagar det inträffade och lovar att se över rutinerna för kommande kloningar."

Detta är en risksituation som inte ska kunna få inträffa överhuvudtaget. Starkt avslag!

Tommten
2013-11-07, 04:12
Jag ogillar yrkande B16-Y11:att medlemsmötet antar ställningstagandet "zygotisk genterapi ska vara lagligt i fall där det hindrar mycket allvarliga sjukdomar hos det framtida barnet. Tekniken ska bara få användas när forskningsläget blivit sådant att risken för komplikationer minimerats eller eliminerats."Det är två saker jag ser som gör att jag kommer att avslå detta.

Vi har i dagsläget en situation där vaccination har lett till att barn har fått narkolepsi. Vem ska ställas ansvarig om den zygotiska genterapin på ett liknande sätt får ej avsedda konsekvenser, som kanske är mycket mer allvarliga, och som kanske leder till att individen till och med avlider?

Jag kan se en framtid framför mig där det bildas en överklass där de med rika föräldrar har köpt barn fri från sjukdomar och kanske har skaffat sig lite andra förbättrande egenskaper på barnen också, medans de med genetiska sjukdomar blir en ny underklass. För att jag ska kunna ställa mig bakom ett sånt här yrkande så måste det garantera att alla föräldrar ska erbjudas detta utan att det ska kosta något. "ska vara lagligt" räcker alltså inte.

Gustav Nipe
2013-11-09, 11:11
Har röstat bifall till allt! :)