handdator

Visa fullständig version : Motion B17: Sakpolitik: Integritet: Förbud mot massövervakning [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 22:04
Piratpartiet motsätter sig massövervakning av individer utan brottsmisstanke. Piratpartiet har länge varit tydliga att vi vill avskaffa FRA-lagen. Men det räcker inte. Massövervakningen måste också förbjudas. Det finns inget som visar att massövervakning skulle ge ett tryggare samhälle och det behov som samhället har av brottsbekämpning kan mycket väl lösas med måttlig övervakning riktad mot misstänkta individer.

Piratpartiet har mig vad jag vet inte tagit något beslut om att "förbjuda" massövervakning av individer utan brottsmisstanke. Ett sådant beslut skulle underlätta vid debatter eftersom vi kan luta oss mot detta beslutet och hävda att vi vill förbjuda massövervakning helt, till skillnad från andra partier.

Förbudet mot massövervakning måste också skivas in i grundlag. Grundlagen ger idag ett visst skydd mot massövervakning, men uppenbart måste detta skyddet stärkas eftersom massövervakning förekommer idag.


Jag föreslår att höstmötet ställer sig bakom följande:

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:06
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:01
Jag gillar yrkande B17-Y01:att att piratpartiet, om vi kommer in i riksdagen, ska verka för att massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke.Finns redan i grundlagen. Bara det att riksdagen bryr sig inte.

Peter Johansson
2013-10-10, 16:17
Jag har också den känsla av att den redan finns i grundlagen.

Men Yrkar Bifall

Anton Nordenfur
2013-10-10, 18:30
Jag har lagt yrkande B17-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke."

JorgenL
2013-10-14, 01:25
Jag ogillar yrkande B17-Y01:att piratpartiet, om vi kommer in i riksdagen, ska verka för att massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke.Motyrkandet är bättre formulerat.

Henrik Brändén
2013-10-15, 19:43
Jag gillar yrkande B17-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke."Enklare att hantera denna formulering efter mötet.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 12:25
Jag Jämkar bort mitt yrkande B17-Y01 till fördel för B17-Y02.

Mitt bortjämkade B17-Y01:piratpartiet, om vi kommer in i riksdagen, ska verka för att massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke.
B17-Y02, som jag tycker bättre om: medlemsmötet antar ställningstagandet: "Massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke."

Fredrik Eldh
2013-10-17, 14:47
Jag gillar yrkande B17-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Massövervakning av individer utan brottsmisstanke ska förbjudas genom att grundlagen omarbetas så den tydligt förbjuder massövervakning av individer utan konkret brottsmistanke."Man kan byta ut "massövervakning" mot "övervakning".