handdator

Visa fullständig version : Motion B42: Sakpolitik: Skola: Ändring av beslut från VM2012 ang. psykologkallelser [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 22:20
“Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.”
– Groucho Marx


http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-politics-is-the-art-of-looking-for-trouble-finding-it-everywhere-diagnosing-it-incorrectly-and-groucho-marx-120920.jpg

Jag har kritiserat den form för intern demokrati vi har i Piratpartiet tidigare och med inlevelse. :)

Ibland händer det att genom den "maskin" vi byggt för att producera sakpolitik slinker igenom grejer som inte är helt genomtänkta. Det är inte speciellt konstigt då "maskinen" har i stort sett bara skapats av välmenande intentioner utan något specifikt konkret mål. Som tex att "maskinen" skall lösa en viss uppgift på ett visst sätt i syfte att åstadkomma ett visst resultat. Inte så konstigt då att resultaten varierar i kvalitet. SISU som det heter.

Det vore därför en god ide att på varje medlemsmöte ha en generell motion som man kan fylla med yrkanden gällande tidigare mötens fattade beslut i syfte att först vederlägga dem, sedan gå till beslut om att ta bort sådana beslut som saknar stöd i evidens, historien, naturlagarna, vetenskapen, principprogrammet, stadgar eller i övrigt är ogenomtänkta, inaktuella, överspelade, orimligt dyra i förhållande till effekt, slösaktiga, och/eller har oönskade konsekvenser. Eller på annat sätt helt enkelt innebär att vi har haft lite otur när vi tänkte till och nu kommit på bättre tankar.

Att göra detta innebär nämligen att vi erkänner att vi är lärande organismer. Både den enskilda medlemmen men även partiet som helhet. I den insikten ligger förstås att vad man tyckte var en riktigt bra ide vid en viss punkt i tiden, numera är rätt djäkla korkat, när man lärt sig mera.

Vi är förstås varken ofelbara eller 100% insatta i allt vi röstar om.

Vi påverkas lika mycket som folk i allmänhet av dåliga argument som tex -"Tänk på barnen" eller det man kallar för "bleeding heart"-syndrom. Utifrån välmenande intentioner så föreslår man saker som har nada att göra med vad problemet är, just för att ofta ju problemen illa definierade. Vilket innebär att man helt enkelt löser fel problem. Dvs angriper symptomen istället för sjukdomen så att säga. Som man säger: Vägen till helvetet är kantad med goda intentioner.

Avslutningsvis så förekommer det även att man föreslår något som är tänkt att angripa en orsak som ger en verkan vi ser. Man skriver då en motion med ett förslag för att motverka denna orsak. Men är man oskicklig när man observerar verkan och spekulerar över orsaken till denna så blir ju orsak-verkan kedjan fel, eller tom tvärtom. Man skriver en motion för att lösa en verkan, men verkan är orsaken och orsaken är verkan och förslaget blir därmed tokfel.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kausalitet

Dessa faktorer sammanlagt innebär att det är vettigt att då och då se över vad vi har beslutat om och se om allting fortfarande verkligen håller. Var vi behöver göra om och göra rätt. Helt enkelt regelbundet ta bort dåliga förslag vi beslutat om och ersätta dem med bättre.

En metod att göra detta är att ha två lag, ett lag som plockar fram politik och ett lag som försöker plocka bort den. Det senare heter…

Red Team!
Röda laget / Blå laget – ta fram politik mm med hjälp av två konkurrerande lag (Red team, Blue team) (http://aktivistforumet.se/index.php/forum/strategier-och-metoder-for-att-vinna-val-och-bilda-opinion/233-roda-laget-bla-laget-ta-fram-politik-mm-med-hjalp-av-tva-konkurrerande-lag-red-team-blue-team)

Tråden i aktivistforumet ovan beskriver metoden att plocka fram en story, sakpolitik eller en lösning på ett problem som handlar om att man har två lag. Ena laget försöker skapa något som de underbygger med källor, referenser, evidens, historik, statistik mm. Det handlar tex om att definiera ett problem korrekt, sedan granska olika lösningar, finna den som är bäst och förespråka den.

När förslaget har gått igenom varje ansträning att vara kontrolllerat, granskat, konsekvent och lämpligt så tar röda laget över. Deras jobb är att hitta svagheterna och helt enkelt hitta varför den förslagna lösningen är riktigt dålig. Stämmer källorna? Säger referenserna verkligen det man påstår? Är problemdefintionen korrekt? Finns det flera alternativa lösningar, tom bättre sådana än den valda?

Det är nämligen betydligt bättre att göra detta internt än få skämmas när DN's ledarsida sågar ett framtaget förslag jäms med fotknölarna för att man missat göra det jobbet före man gick ut med det.

Vad skall vi riva upp
Mera specifikt, vilket är denna motions syfte, ser jag att två beslut från tidigare möten måste raderas och så skall vi aldrig prata om dem igen…

http://motimeme.com/wp-content/uploads/2013/02/unique-just-because-you-are-unique-does-not-mean-you-are-useful.jpg

Det gäller beslutet om att kalla skolelever till psykolog för en psykologisk undersökning. Det finns en enormt lång diskussion om denna motion, dels i motionstråden ovan, men även på Facebook i gruppen PiFS - Pirater i fritt samtal (man måste vara medlem både på facebook och i gruppen för att se de två trådarna).

https://www.facebook.com/groups/506594049389207/permalink/542978505750761/
https://www.facebook.com/groups/506594049389207/permalink/543003015748310/

Skälet till att ta bort dessa två beslut är två, det finns inga bevis för att just detta är en riktigt bra lösning på problemet och för det andra, förslaget krockar med vår syn på integritet. Vi kan inte ha integritet som en profilfråga och samtidigt tycka att elever skall kallas till en myndighetsperson för en integritetskränkande undersökning.

Det blir rätt konstigt nämligen, det skulle kunna låta så här i valfiskesäsongen:

https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?p=276592&postcount=104

Vi behöver seriösa, tunga förslag som adresserar dessa viktiga problem, detta är trams. Trots dessa långa diskussioner så finns det helt enkelt inga bevis för att det är en bra ide och i brist på sådana skall vi defintivt inte anse problemet löst med detta dåliga förslag. Ämnet kräver att vi gör ett bättre jobb.

Läs motionen som bifölls här:
Motion B11: Skolelevers psykiska hälsa (Mötesforum vårmöte 2012)
(https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=36524)

(Se även: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=36201 där förslaget ursprungligen kom ifrån.)

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:22
Jag tycker det skulle vara mycket olyckligt om Piratpartiet gick in och bestämde vad partiet anser att dess ungdomsförbund ska tycka. Att ett ungdomsförbund kan driva på sitt moderparti är en sak. Men moderpartiet bör inte komma med pekpinnar till sitt ungdomsförbund.

Mab
2013-10-07, 23:08
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Ung Pirat bör lägga sig i vilka åsikter Piratpartiet har.
Piratpartiet bör inte lägga sig i vilka åsikter Ung Pirat har.

Mab
2013-10-07, 23:09
Jag ogillar yrkande B42-Y04:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att Ung Pirat skall driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Ung Pirat bör lägga sig i vilka åsikter Piratpartiet har.
Piratpartiet bör inte lägga sig i vilka åsikter Ung Pirat har.

agnesson
2013-10-07, 23:15
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Äsch, det är Piratpartiets politik som gäller när vi blir invalda.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:29
Jag gillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Dessa behöver inte finnas på skolorna - det räcker att de finns inom BUP.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:29
Jag gillar yrkande B42-Y04:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att Ung Pirat skall driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Ung pirat brukar ju anta ställningstaganden om att de skall driva frågor mot piratpartiet - så varför inte tvärt om ?

JPAnderson
2013-10-08, 00:04
Jag gillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Dessa behöver inte finnas på skolorna - det räcker att de finns inom BUP.

Barn- och ungdomspsykiatrin är långt ifrån ett dugligt alternativ alena. Bl.a. så råder det idag sjuuukt långa köer och väntetider.
Samtidigt som det efterlyses mer behandlingsresurser inom socialtjänst OCH skola.

SR: Långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5645035)
SvD opinion: Stödet till utsatta barn brister (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stodet-till-utsatta-barn-brister_8579818.svd)

Taz_1999
2013-10-08, 00:42
Flera stycken, MAB, Henrik och Agnesson har reagerat på yrkandet att PP inte skall verka för att UP skall ändra sin politik.

Men det är ju så att de många motioner på UP's kongresser innehåller detta yrkande, att UP skall verka för att PP skall ändra sin politik. Jag finner det därför helt naturligt att denna påverkan går åt båda hållen, lika för lika helt enkelt. Är det en bra ide åt ena hållet är det en exakt lika bra ide åt andra hållet.

Anser man att det bara är dåliga ideer som kommer från PP's möten och de skall inte solka ner UPs? Eller anser man att alla bra ideer bara kommer från UP och dessa skall då in på PP's möten?

Är det en bra ide åt ena hållet att yrka detta så är det en exakt lika bra ide att yrka det åt andra hållet. UP's ideer och ställningstaganden skall bemötas seriöst på våra möten och det görs också. PP's ideer förväntar jag mig får samma behandling på UP's möten.

Finns det någon speciell anledning att UP inte skall hantera samma motionsmängd på sina möten som man skickar till PP? Är det för att de är "små" och "oförståndiga" eller att deras politik är helt oviktig? Jag tycker alltså inte det. Arbete uträttas av båda, låt oss kopiera varandras jobb och sprida det och arbeta för att organisationerna är synkroniserade så mycket det går.

Vi i PP borde mycket mera verka för att det vi beslutar även skall motioneras om och beslutas om på UP's möten och jag vill uppmana övriga mötesdeltagare att lägga till sådana yrkanden på sina motioner. Om det är en bra ide åt ena hållet...

Jag ser gärna något argument som understödjer dessa ogillanden utifrån tankarna ovan. Annars tycker jag, rent krasst, att man kan dra tillbaka dem.

Taz_1999
2013-10-08, 00:45
...råkade skapa ett huvudinlägg...

Jacob Hallén
2013-10-08, 00:54
Vad finns det för evidens på området? Säger den att insatser med psykologer och kuratorer är verkningslös? Säger den att insatserna är olönsamma och att andra resurser skulle ge bättre verkan? Saknas studier på området?

Motionen ger inte mer klarhet än det ursprungliga beslutet.

AndersLindbäck
2013-10-08, 00:58
Barn- och ungdomspsykiatrin är långt ifrån ett dugligt alternativ alena. Bl.a. så råder det idag sjuuukt långa köer och väntetider.
Samtidigt som det efterlyses mer behandlingsresurser inom socialtjänst OCH skola.

SR: Långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5645035)
SvD opinion: Stödet till utsatta barn brister (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stodet-till-utsatta-barn-brister_8579818.svd)


Korrekt. Skälet till de långa väntetiderna är att det finns ont om utbildade psykologer.

Dvs skolorna kommer a minst dubbelt så lång väntetid som BUP då de inte kommer hitta några psykologer att anställa.

duke_h3
2013-10-08, 01:02
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.PP bör inte verkar för att påverka andra organisationer i vad de tycker.

Taz_1999
2013-10-08, 01:31
Det är alltså det som skrivit det ursprungliga förslaget som skall bevisa att det stämmer och ger den påstådda effekten och att det är den bästa lösningen efter en utvärdering av alternativen.

Inget av detta är gjort, därmed skall beslutet rivas upp.

JPAnderson
2013-10-08, 01:31
Korrekt. Skälet till de långa väntetiderna är att det finns ont om utbildade psykologer.

Dvs skolorna kommer a minst dubbelt så lång väntetid som BUP då de inte kommer hitta några psykologer att anställa.

Inte brist på psykologer som så utan specialister... Men nu handlar motionen ifråga och behovet av psykologer såväl kuratorer etc. Men inte minst ett skyddsnät som fångar upp barn och ungdomar i skolan och bryggar det gap från hem- & skolmiljö till just BUP (som idag inte tar sig ann ens en bråkdel av de som faktiskt behöver hjälpen och stödet).

Och nej, det är varken påvisat eller uppenbart att skolan skulle ha "dubbelt så långa köer"... man får se till helheten av vad som faktiskt försöker åstadkommas i detta.

Taz_1999
2013-10-08, 01:33
JPAndersson: Jag finner ditt argument riktigt dåligt och ditt ogillande av yrkandet i fråga är ett exempel på att basera sina åsikter på något annat än evidens, sunt förnuft och logik. Precis det vi alltså försöker åtgärda i denna motion är vad du för med dig till den.

Du anser, på fullt allvar, utan minsta tvekan, utan att darra på manchetten, med den bergsäkra övertygelse som vanligen bara är reserverad för oinsatta, att eftersom det råder en brist på resurser på BUP så är det en bra lösning att åtgärda detta genom satsa mera pengar på något annat än BUP?! :facepalm:

Vore det inte, typ, enklare och smula mera logiskt att om man finner en brist på BUP så skall man yrka för att det skall satsas mera resurser där och inte, alltså... någon annanstans? :)

Vore det dessutom inte bättre att undersöka vad det är som ger bäst effekt mot det man vill åstadkomma och då försöka hitta en metod att lösa det som har den effekten och inte samtidigt ruinerar en verksamhet på bekostnad av en annan?

Dessutom, så saknas alltså i det här fallet, evidens för att det fungerar med mera resurser, att dessa har någon effekt och även att det är en god ide. (Det framgår av länkarna och diskussionerna). Det vore toppen om du satte dig in i motionstexten och vad syftet med motionen är.

Detta allvarliga ämne förtjänar en seriös diskussion där riktiga tunga förslag plockas fram i en process designad för att åstadkomma goda förslag av hög kvalitet, som är lämpliga och har effekt på problemen. Vill du inte bidra till detta utan bara limma plåster på symptomen, så finns det många andra motioner att lämna sådana bidrag i.

Taz_1999
2013-10-08, 01:35
"PP bör inte verkar för att påverka andra organisationer i vad de tycker."

För att? Alltså verkligen?

Läs det igen, vad är konsekvenserna av det påståendet? Vad har PP som organisation för existensberättigande om vi INTE skall göra det? :)

JPAnderson
2013-10-08, 01:51
JPAndersson: Jag finner ditt argument riktigt dåligt och ditt ogillande av yrkandet i fråga är ett exempel på att basera sina åsikter på något annat än evidens, sunt förnuft och logik. Precis det vi alltså försöker åtgärda i denna motion är vad du för med dig till den.

Du anser, på fullt allvar, utan minsta tvekan, utan att darra på manchetten, med den bergsäkra övertygelse som vanligen bara är reserverad för oinsatta, att eftersom det råder en brist på resurser på BUP så är det en bra lösning att åtgärda detta genom satsa mera pengar på något annat än BUP?! :facepalm:

Vore det inte, typ, enklare och smula mera logiskt att om man finner en brist på BUP så skall man yrka för att det skall satsas mera resurser där och inte, alltså... någon annanstans? :)

Vore det dessutom inte bättre att undersöka vad det är som ger bäst effekt mot det man vill åstadkomma och då försöka hitta en metod att lösa det som har den effekten och inte samtidigt ruinerar en verksamhet på bekostnad av en annan?

Dessutom, så saknas alltså i det här fallet, evidens för att det fungerar med mera resurser, att dessa har någon effekt och även att det är en god ide. (Det framgår av länkarna och diskussionerna). Det vore toppen om du satte dig in i motionstexten och vad syftet med motionen är.

Detta allvarliga ämne förtjänar en seriös diskussion där riktiga tunga förslag plockas fram i en process designad för att åstadkomma goda förslag av hög kvalitet, som är lämpliga och har effekt på problemen. Vill du inte bidra till detta utan bara limma plåster på symptomen, så finns det många andra motioner att lämna sådana bidrag i.

Jag baserar mina egna åsikter inte minst på att jag har yrkeserfarenhet av psykiatrin, haft insyn i barn- & ungdomspsykiatrin tillika skolans möjlighet att hantera bl.a. barns psykiska hälsa (alltså båda ändar av frågan) och utöver detta, läst på! T.o.m. googlat ;)
Och ja, jag är också av den åsikten att ju mer möjligheter och resurser till att HJÄLPA och fånga upp barn och unga som mår dåligt eller far illa, desto bättre!

Och som sagt, originalmotionen: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=36524 baserades på ett förslag från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.... men vad vet dem?

Fler unga försöker ta sina liv - http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-unga-forsoker-ta-sina-liv_6451378.svd
Lösningarna för att stoppa ungas självmord - http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/609433-har-ar-atgarderna-som-kravs-for-att-halvera-antalet-sjalvmor

Anna Blixt
2013-10-08, 09:20
Jag gillar yrkande B42-Y01:att det bifallna yrkandet B11-Y01 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Bra! Riv upp eländet.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:20
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Motionera om detta hos UP istället.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:21
Jag ogillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Psykoterapeuter mm behöver inte finnas på grundskolorna.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:44
Jag ogillar yrkande B42-Y01:att det bifallna yrkandet B11-Y01 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Genom att alla kallas får den som har problem möjlighet att få hjälp utan att stigmatiseras. Det här borde vara lika okontroversiellt som kallelser till tandläkare.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:45
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Partiet ska inte ge UP pekpinnar.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:45
Jag ogillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Psykisk ohälsa bland unga är ett växande och allvarligt problem.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:52
Flera stycken, MAB, Henrik och Agnesson har reagerat på yrkandet att PP inte skall verka för att UP skall ändra sin politik.

Men det är ju så att de många motioner på UP's kongresser innehåller detta yrkande, att UP skall verka för att PP skall ändra sin politik. Jag finner det därför helt naturligt att denna påverkan går åt båda hållen, lika för lika helt enkelt. Är det en bra ide åt ena hållet är det en exakt lika bra ide åt andra hållet.

Anser man att det bara är dåliga ideer som kommer från PP's möten och de skall inte solka ner UPs? Eller anser man att alla bra ideer bara kommer från UP och dessa skall då in på PP's möten?

Är det en bra ide åt ena hållet att yrka detta så är det en exakt lika bra ide att yrka det åt andra hållet. UP's ideer och ställningstaganden skall bemötas seriöst på våra möten och det görs också. PP's ideer förväntar jag mig får samma behandling på UP's möten.

Finns det någon speciell anledning att UP inte skall hantera samma motionsmängd på sina möten som man skickar till PP? Är det för att de är "små" och "oförståndiga" eller att deras politik är helt oviktig? Jag tycker alltså inte det. Arbete uträttas av båda, låt oss kopiera varandras jobb och sprida det och arbeta för att organisationerna är synkroniserade så mycket det går.

Vi i PP borde mycket mera verka för att det vi beslutar även skall motioneras om och beslutas om på UP's möten och jag vill uppmana övriga mötesdeltagare att lägga till sådana yrkanden på sina motioner. Om det är en bra ide åt ena hållet...

Jag ser gärna något argument som understödjer dessa ogillanden utifrån tankarna ovan. Annars tycker jag, rent krasst, att man kan dra tillbaka dem.

Av ungefär samma skäl som riksdagen inte ska tala om för elevorganisationen vad de ska tycka om betyg fastän elevorganisationen har åsikter om vad riksdagen borde besluta om betyg.

PP är den del av Piratrörelsen som gör anspråk på att driva politiken parlamentariskt. Då är det logiskt att andra delar av rörelsen diskuterar och har åsikter om vilken politik partiet bör driva. Om PP däremot går in och försöker styra vad UP tar för åsikter innebär det att partiets majoritet försöker lägga en filt över diskussionen i rörelsen, och sänka taket för diskussionen.

Jag vill ha ett uppkäftigt ungdomsförbund som nafsar oss i baken. Inte en lydig kopplad hund.

Anna Blixt
2013-10-08, 18:14
Barn- och ungdomspsykiatrin är långt ifrån ett dugligt alternativ alena. Bl.a. så råder det idag sjuuukt långa köer och väntetider.
Samtidigt som det efterlyses mer behandlingsresurser inom socialtjänst OCH skola.

SR: Långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5645035)
SvD opinion: Stödet till utsatta barn brister (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stodet-till-utsatta-barn-brister_8579818.svd)

Lösningen på att det är långa köer och att stöder brister kan inte rimligtvis vara att kalla barn som inte behöver kallas. Varifrån ska alla dessa extra specialiserade barnpsykologer komma, om de inte är tillräckliga idag?

Anna Blixt
2013-10-09, 11:47
Jag gillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Varför behöver dessa finnas på skolorna? De finns tillgängliga genom BUP.

Plux
2013-10-09, 16:16
Jag ogillar yrkande B42-Y04:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att Ung Pirat skall driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Piratpartiet ska inte styra UP på det sättet. Vi ska inte säga åt UP hur dom tycker och inte.

Plux
2013-10-09, 16:17
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.NEJ! Vi ska inte säga åt UP vad dom får tycka och inte.

JorgenL
2013-10-09, 23:04
Jag har lagt yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Det är uppenbart när man ser på diskussionen att kännedomen om vad en psykolog eller kurator gör är väldigt dålig, och att därför det nuvarande beslutet missuppfattas.

Det här yrkandet adresserar både hur denna okunskap på sikt kan minskas och gör en mera konkret tolkning av hur i vart fall jag uppfattar det nuvarande beslutets andemening.

Jerlerup
2013-10-11, 12:50
Jag ogillar yrkande B42-Y01:att det bifallna yrkandet B11-Y01 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Jag ska säga att jag inte riktigt förstår alla strider runt detta förslag. jag har inget emot att elever kallas till kuratorer regelbundet och får träffa dessa, lika lite som jag har problem med de obligatoriska hälsoundersökningarna i skolan.

Ni som blåser upp detta så enormt missar att skolhälsovårdens syfte också är förebyggande.

JPAnderson
2013-10-11, 13:27
Jag ska säga att jag inte riktigt förstår alla strider runt detta förslag. jag har inget emot att elever kallas till kuratorer regelbundet och får träffa dessa, lika lite som jag har problem med de obligatoriska hälsoundersökningarna i skolan.

Ni som blåser upp detta så enormt missar att skolhälsovårdens syfte också är förebyggande.

Precis!

Återigen ter sig motståndet mot denna motion grundat på att vissa helt enkelt inte riktigt gillar kuratorer, psykologer etc. och att de missförstått kallelsen som tvång hellre än att se fördelen med att ytterligare ge möjlighet till att fånga upp och hjälpa barn & unga som annars faller mellan stolarna.

En viktig detalj att hålla i åtanke, den psykiska ohälsan bland våra barn och unga är stor idag och ökar dessutom.

JPAnderson
2013-10-11, 13:41
Läs gärna socialstyrelsens enkätsammanställning från 2009; Skolhälsovårdens metoder för att förebygga psykisk ohälsa. - En nationell inventering (http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8443/2009-126-238_2009126238.pdf)

Där konstateras bl.a. att:

"Skolhälsovården har samhällets uppdrag att organisera och erbjuda hälso-
vård för barn och ungdomar. Med sin bas inom skolan, med återkommande
kontakter och närhet till eleverna, har skolhälsovården möjligheter att bedri-
va hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på såväl individnivå
som generell nivå.
Skolhälsovården har också en självklar roll i skolans inre arbete och utgör en resurs för skolans samlade ansvar för varje elevs välbefinnande, utveckling och lärande.
Den har en viktig uppgift i skolans elevvårdande arbete, där det finns tillgång till bl.a. skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog."

Vidare konstaterar de att;

"De vanligaste sätten att upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga är
genom samtal med dessa och genom information från annan skolperso-
nal.

och

"Det finns ett stort intresse för mer kunskaper och rekommendationer om
hur skolhälsovården bäst kan arbeta med insatser i samband med psykisk
ohälsa hos elever.
Främst nämns kunskap om olika beteendeproblem och diagnoser, men intresset gäller också metoder och arbetssätt som är lämp-
liga att använda i den egna verksamheten."

Jan Lindgren
2013-10-11, 14:29
Jag hade ett intressant samtal härom dan med en person som jobbar på en skola (och har jobbat inom skolväsendet ett tag). Enligt hen är står det idag att skolorna ska ha elevvård i lag, men det är inte specificerat hur. Vilket innebär att skolor som vill spara pengar drar in på just detta och så har en skola på 300 elever en skolsköterska som finns på plats 3h var tredje vecka. Och då blir det ännu värre med kuratorer, studievägledare m.m.

jenny.s
2013-10-12, 01:14
Det var jag som pratade med Janne om mina erfarenheter i skolvärlden - dock var exemplet skolpsykolog och inte skolsköterska men det går nog på ett ut.

Jag jobbade på Academedias flaggskeppsskola - dit VD tog journalister för visning och fototillfällen - men om man synade verksamheten hade man nog haft betänkligheter. 300 gymnasieelever men ingen kurator. 300 gymnasieelever och bara en studievägledare en dag varannan vecka. 300 gymnasieelever och bara en extern psykolog som kunde bokas in max 4 timmar i taget varje månad.

Skollagen anger bara att skolhälsovård ska erbjudas, inget om X antal heltidstjänster kurator/skolsköterska/psykolog etc per 100 elever. Jag anser att en miniminivå här är viktigare än det ursprungliga beslutet, särskilt då de flesta skolsköterskor som jag jobbat med under åren har låtit eleverna fylla i en blankett med erbjudande om uppföljningssamtal m.m.

jenny.s
2013-10-12, 01:54
Kan också tillägga att tillsammans med min mamma, moster, pappa och morfars syster så har vi tillsammans ca 150 års erfarenhet i skolan som lärare/speciallärare/föreståndare/studievägledare/skolsekreterare/skoladministratör och vi har alltid flitigt diskuterat skolans villkor.

Anna Blixt
2013-10-12, 12:12
Jag ogillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Ogillar, eftersom resurserna inte kan finnas för att reservera tider åt alla elever hos psykologer. Situationen är ansträngd redan idag. Om alla ska få reserverade tider, måste vi också ha en personalsituation som täcker upp detta, och det är fullkomligt ohållbart att hitta så många specialiserade barnpsykologer till alla skolor.

Anna Troberg
2013-10-15, 13:47
Jag ogillar yrkande B42-Y01:att det bifallna yrkandet B11-Y01 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Det är ingen hemlighet att många barn och ungdomar har psykiska problem. Jag tycker att det är vårt ansvar att se till att detta fångas upp så tidigt som möjligt. På så sätt kan man minska lidande och snabbare sätta in hjälp till de som behöver det. Det är inte konstigare att arbeta med denna del av hälsan än att se till barn och ungdomars tänder mår bra.

TeirdeZ
2013-10-17, 21:48
Jag gillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Verkar rimligt att inte tvångsvårda skolelever.

Peter Johansson
2013-10-18, 12:00
Det är mycket svårt för ett yrkande eller en motion att få bifall på ett medlemsmöte. Så varför spendera tid på att få bort de få som nu fått bifall.

Yrkar avslag på samtliga yrkanden.

AndersLindbäck
2013-10-18, 14:07
Det är mycket svårt för ett yrkande eller en motion att få bifall på ett medlemsmöte. Så varför spendera tid på att få bort de få som nu fått bifall.

Yrkar avslag på samtliga yrkanden.

För att förslaget är dyrt, idag helt ogenomförbart och kommer kosta partiet röster i valet.

JPAnderson
2013-10-18, 17:57
Du får gärna dela med dig av vad du grundar detta på Anders.

Förslaget i fråga och liknande ställningstaganden är efterfrågade från flera olika håll, vilket redan påtalats under såväl denna som förra mötets diskussioner i frågan och inte det minsta dyrare än vad ökade insatser från sjukvården, psykiatrin generellt och ja, t.o.m. kriminalvården kommer att kosta, faktiskt.

Självmordstankar, depression, outredda diagnoser, fysiskt och psykisk utsatthet i hemmet... listan kan göras lång. Detta är en realitet för allt för många barn och unga idag och ökar dessutom.

Varför i all världen skall man inte göra sitt yttersta för att ge ökade möjligheter och resurser till att hjälpa dessa barn och unga?
Och låt oss vara ärliga nu, dagens insatser/resurser räcker inte på långa vägar och bortsett BUP så efterfrågas också ökade möjligheter/insatser från just skola och sociala myndigheter.

Inte minst, hur kostar dylika förslag oss röster? Jag vill påstå att det köper oss röster hellre.

Tommten
2013-10-19, 15:24
Jag gillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Jag gillar det här för att det är en lustig tankegång att PP ska ha åsikter om vad UP tycker. Att UP har åsikter om hur PPs politik ser ut är ju ganska naturligt, men varför inte det omvända egentligen? Rolig tanke!

Tommten
2013-10-19, 15:36
Och som sagt, originalmotionen: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=36524 baserades på ett förslag från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.... men vad vet dem?
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?p=276582&postcount=100
I brödtexten så skriver Gustav Nipe
Förslaget kommer ursprungligen från Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES).
Jag skulle vilja uppmärksamma mötet på att förslaget som lades till motionen INTE är vad Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES) föreslog. Jag känner mig därmed både arg och lurad. Jag frågade efter källa för påståendet tidigare i motionen, men fick den inte. Vi kan inte ha en situation där vi säger att SPES är en grund för vårt ställningstagande, när de inte håller med oss.

Därmed inte sagt att SPES måste hålla med oss för att vi ska ha åsikten, men det kan vara bra att veta att vi inte kan använda SPES, som motionären hänvisar till, som argument för vår ståndpunkt.

Något vi däremot kan hänvisa till är Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) som i sin rapport Det gäller livet (http://www.rsmh.se/det_galler_livet.pdf) på sidan 4 säger följande.

"En miniminivå av elevvård behövs för att kompensera denna situation så att kurator eller psykolog på ett avdramatiserat sätt hinner träffa varje elev enskilt minst en gång varje år. Förslag på en miniminivå på elevvårdskostnaden är bra men ett minimikrav bör också ställas på det antal timmar elevvård som skolan ska kunna erbjuda."

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa (RUS) och
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) alltså

Inte Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd (SPES)

AndersLindbäck
2013-10-19, 21:33
Intressant för det betyder att det ursprungliga yrkandet inte alls är i linje med det förslag som finns från en intreseorganisation då det är helt annorlunda utformat än yrkandet. Där talas inte alls om att elever skall kallas regelbundet utan om en minimumnivå på vården vilket är något helt annorlunda.

Det gör mig ännu mer övertygad om att ursprungliga antagna yrkandet är dåligt och verkligen behöver röstas bort.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:35
Du får gärna dela med dig av vad du grundar detta på Anders.

Förslaget i fråga och liknande ställningstaganden är efterfrågade från flera olika håll, vilket redan påtalats under såväl denna som förra mötets diskussioner i frågan och inte det minsta dyrare än vad ökade insatser från sjukvården, psykiatrin generellt och ja, t.o.m. kriminalvården kommer att kosta, faktiskt.

Självmordstankar, depression, outredda diagnoser, fysiskt och psykisk utsatthet i hemmet... listan kan göras lång. Detta är en realitet för allt för många barn och unga idag och ökar dessutom.

Varför i all världen skall man inte göra sitt yttersta för att ge ökade möjligheter och resurser till att hjälpa dessa barn och unga?
Och låt oss vara ärliga nu, dagens insatser/resurser räcker inte på långa vägar och bortsett BUP så efterfrågas också ökade möjligheter/insatser från just skola och sociala myndigheter.

Inte minst, hur kostar dylika förslag oss röster? Jag vill påstå att det köper oss röster hellre.

Man skapar inte ökade möjligheter och mer resurser genom att hinka resurser över elever som inte är intresserade av att söka hjälp. Förslaget innebär att vi måste uppbåda en bokstavlig armé av specialiserade barnpsykoloer som står i standby utifall eleverna skulle svara ja på sin inbjudan / kallelse. De resurserna existerar inte.

De resurser som faktiskt existerar är det bättre att lägga på de barn som faktiskt vill ha hjälp. Om man vill göra det lättare för barnen att söka hjälp, kan man informera i klassrummet och införa ett lättillgängligt bokningssystem där barnen själva får ta initiativet till att söka hjälp. Vissa problem kan man också hantera enkelt och bra i grupp, genom att besöka klassrummet.

Att lägga såhär mycket fokus och resurser på en-och-en-samtal är inte bara orealistiskt och sanslöst dyrt, utan stjäl också resurser från de elever som faktiskt skulle behöva hjälp. Samtidigt gör det inte ett piss för stigmat kring att söka hjälp. Om någon är frånvarande en lektion i samband med att kallelsen går ut, så förstår resten av klassen precis vad den eleven är någonstans. Stigmat försvinner inte för att man kallar alla.

Henrik Brändén
2013-10-20, 17:02
Man skapar inte ökade möjligheter och mer resurser genom att hinka resurser över elever som inte är intresserade av att söka hjälp. Förslaget innebär att vi måste uppbåda en bokstavlig armé av specialiserade barnpsykoloer som står i standby utifall eleverna skulle svara ja på sin inbjudan / kallelse. De resurserna existerar inte.

De resurser som faktiskt existerar är det bättre att lägga på de barn som faktiskt vill ha hjälp. Om man vill göra det lättare för barnen att söka hjälp, kan man informera i klassrummet och införa ett lättillgängligt bokningssystem där barnen själva får ta initiativet till att söka hjälp. Vissa problem kan man också hantera enkelt och bra i grupp, genom att besöka klassrummet.

Att lägga såhär mycket fokus och resurser på en-och-en-samtal är inte bara orealistiskt och sanslöst dyrt, utan stjäl också resurser från de elever som faktiskt skulle behöva hjälp. Samtidigt gör det inte ett piss för stigmat kring att söka hjälp. Om någon är frånvarande en lektion i samband med att kallelsen går ut, så förstår resten av klassen precis vad den eleven är någonstans. Stigmat försvinner inte för att man kallar alla.
Man skapar inte ökade möjligheter och mer resurser genom att hinka resurser över elever som inte är intresserade av att undersöka sin atänder. Förslaget innebär att vi måste uppbåda en bokstavlig armé av specialiserade tandläkare som står i standby utifall eleverna skulle svara ja på sin inbjudan / kallelse. De resurserna existerar inte.

De resurser som faktiskt existerar är det bättre att lägga på de barn som faktiskt har akut tandvärk. Om man vill göra det lättare för barnen att söka hjälp, kan man informera i klassrummet och införa ett lättillgängligt bokningssystem där barnen själva får ta initiativet till att söka hjälp. Vissa problem kan man också hantera enkelt och bra i grupp, genom att en tandhygienist besöker klassrummet.

Att lägga såhär mycket fokus och resurser på individuella undersökningar är inte bara orealistiskt och sanslöst dyrt, utan stjäl också resurser från de elever som faktiskt skulle behöva hjälp. Samtidigt gör det inte ett piss för stigmat kring att söka hjälp för dåliga tänder. Om någon är frånvarande en lektion i samband med att kallelsen går ut, så förstår resten av klassen precis var den eleven är någonstans. Stigmat försvinner inte för att man kallar alla.

AndersLindbäck
2013-10-20, 18:04
Att lägga såhär mycket fokus och resurser på individuella undersökningar är inte bara orealistiskt och sanslöst dyrt,

Skälet till att man måste ha regelbunden tandvård är för att man vill säkerställa att alla de som man vet kommer drabbas av tandproblem
fixas i tid.

Skillnaden i frekvens mellan behov av tandvård och psykologhjälp är enorm om man tittar på hur mycket den används. Det finns därför idag inget behov av att regelbundet kalla skolbarn till psykolog.

Idag finns redan denna apparat med tandvård uppbyggd för behovet finns.

Det resurser som finns borde snarare satsas på BUP än på att kalla elever till onödiga undersökningar.

När man väljer mellan olika metoder för att hjälpa eleverna skall man självklart satsa på de som ger bäst resultat generellt sätt givet de totala
behoven eleverna har - då är det dumt att översatsa på åtgärder som inte ger någon större hjälp då det finns andra områden som är mera akuta där det behövs mer resurser.

Henrik Brändén
2013-10-20, 23:01
Skälet till att man måste ha regelbunden tandvård är för att man vill säkerställa att alla de som man vet kommer drabbas av tandproblem
fixas i tid.

Skillnaden i frekvens mellan behov av tandvård och psykologhjälp är enorm om man tittar på hur mycket den används. Det finns därför idag inget behov av att regelbundet kalla skolbarn till psykolog.

Idag finns redan denna apparat med tandvård uppbyggd för behovet finns.

Det resurser som finns borde snarare satsas på BUP än på att kalla elever till onödiga undersökningar.

När man väljer mellan olika metoder för att hjälpa eleverna skall man självklart satsa på de som ger bäst resultat generellt sätt givet de totala
behoven eleverna har - då är det dumt att översatsa på åtgärder som inte ger någon större hjälp då det finns andra områden som är mera akuta där det behövs mer resurser.

Skälet till att man bör ha regelbundna kallelser till psykolog/kurator är att man vill säkerställa att alla de som håller på att utveckla psykiska problem får stöd och hjälp i tid.

Skillnaden i frekvens mellan tandvård och psykologhjälp är enorm om man tittar på hur mycket den används. Det beror huvudsakligen på att den ena typen av hälsovård kallas man regelbundet till, så att de problem som finns upptäcks och åtgärdas. Den andra kallas man inte till, vilket leder till att problem förvärras, och arbetsbelastningen blir sedan blir enorm för BUP, när problemen blivit allvarliga.

Att argumentera mot regelbundna kallelser till psykolog med att BUP är överbelastat är som om man argumenterat mot regelbundna tandkontroller med att tandvården är överbelastad av rotfylla värkande tänder hos tonåringar.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:48
Skälet till att man bör ha regelbundna kallelser till psykolog/kurator är att man vill säkerställa att alla de som håller på att utveckla psykiska problem får stöd och hjälp i tid.


Förlöjligande är en härskarteknik. Att hålla på och upprepa den stärker knappast trovärdigheten för argumenten.

Du vet lika väl som jag att antalet som drabbas av tandproblem är långt större än de som drabbas av psykiska problem. Det finns därmed ett berättigande att regelbundet kalla till tandläkarbesök som inte finns för psykologbesök.

Henrik Brändén
2013-10-21, 15:13
Förlöjligande är en härskarteknik. Att hålla på och upprepa den stärker knappast trovärdigheten för argumenten.

Du vet lika väl som jag att antalet som drabbas av tandproblem är långt större än de som drabbas av psykiska problem. Det finns därmed ett berättigande att regelbundet kalla till tandläkarbesök som inte finns för psykologbesök.
Det var inte menat att förlöjliga. Det var menat att peka på de paralleller mellan frågeställningarna, som du menar inte finns.

De allra flesta drabbas inte av värre tandproblem än att det gick att lösa genom att bita ihop, och sedan gå till bysmeden och dra ut den onda tanden. På samma sätt drabbas majoriteten inte av värre psykiska problem än att det går att bita ihop, och ta sig genom.

Skillnaden är dock att några drabbas av psykiska problem, som är mycket allvarligare än ett par värkande tänder. Och en del av dem skulle kunna fångas upp och få hjälp i tid, som förebygger de riktigt allvarliga problem som överlastar BUP, om man sjösätter det system, som partiet för närvarande förespråkar. Faktum är att psykisk ohälsa (genom självmord) är en av de dominerande dödsorsakerna för ungdomar och unga vuxna.

Därför finns det imho ännu större berättigande i regelbundna kallelser till psykolog/kurator, än till tandläkare.

AndersLindbäck
2013-10-21, 17:32
. Faktum är att psykisk ohälsa (genom självmord) är en av de dominerande dödsorsakerna för ungdomar och unga vuxna.

Därför finns det imho ännu större berättigande i regelbundna kallelser till psykolog/kurator, än till tandläkare.

Idag begår ca 5 personer under 15 per år självmord - trots det skall alla i grundskolan kallas till psykolog regelbundet ? Många av de som begår dessa självmord är redan kända av BUP.

För 15-24åringarna så är självmord en olycklig dödsorsak. Ett drygt hundratal per år.

Vill man stoppa att unga begår självmord så vore de pengar man satsar på att kalla en massa som inte tänker begå självmord till psykolog rätt dåligt investerade pengar.

Tyvärr påminner detta om den säkerhetsteater man genomför i flygplatserna. Satsa på verkligen åtgärder i stället för saker som får folk att sova tryggt på natten men inte gör någon verklig nytta.

Att satsa den närmare 1 miljon psykologtimmar på att kalla de som inte behöver det och satsa det på bup så skulle nog antalet unga som dör av självmord minska betydligt.

JPAnderson
2013-10-21, 20:12
Anders väljer sin statistik med omsorg...
Han glömmer helt nämna hur många unga som förutom fullbordade självmord även försöker ta sina liv.

Senaste rapporterna avser 2011 där tex. åldersgruppen 15-24 är siffrorna för självmordsförsök ca. 1250 bland unga män och ca. 2700 bland unga kvinnor.
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - Självmordsförsök i Sverige - Kvinnor (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39513&a=123311&l=sv) Självmordsförsök i Sverige - män (http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39513&a=123256&l=sv)


DN: Självmordsförsöken har ökat bland ungdomar under de senaste tio åren (http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-barn-vill-inte-leva-vidare/)

"Självmord är den vanligaste dödsorsaken mellan 15 och 24 år, visar Socialstyrelsens statistik över dödsfall. Under 2010 tog 121 personer under 25 år livet av sig. Ytterligare 30 fall räknas som troliga självmord.

Men medan det totala antalet självmord i Sverige har minskat med omkring 20 procent de senaste 15 åren, har dödstalet inte sjunkit för personer under 25 år. Och antalet självmordsförsök bland unga har ökat under de senaste tio åren."


Socialstyrelsen - Självmord och trafik vanligaste dödsorsakerna bland barn (http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/sjalvmordochtrafikvanligastedodsorsakernablandbarn)

"Under perioden 2005-2008 var trafikolyckor och självmord de vanligaste dödsorsakerna för barn som omkommer på grund av en skada.

I genomsnitt tog ungefär 30 barn och ungdomar livet av sig varje år. Ungefär lika många pojkar som flickor begick självmord.

Däremot var de flesta som vårdades på sjukhus till följd av avsiktligt självdestruktiv handling flickor, 77 procent av 1 300 barn. Av alla som vårdades på sjukhus hade 84 procent avsiktligt förgiftat sig, oftast med läkemedel. Mer än nio av tio var över 13 år."


AB: Även små barn begår självmord (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10448845.ab)

"Tanken på att vilja dö kan finnas redan hos treåringar. Varje år tar två barn under nio år sitt liv.
Olyckor med små barn kan rentav vara förtäckta självmordsförsök."Mera förebyggande insatser och ökade resurser inom alla områden som rör barn & ungdomar är enbart bra!!

AndersLindbäck
2013-10-21, 22:54
Anders väljer sin statistik med omsorg...
Han glömmer helt nämna hur många unga som förutom fullbordade självmord även försöker ta sina liv.

Senaste rapporterna avser 2011 där tex. åldersgruppen 15-24 är siffrorna för självmordsförsök ca. 1250 bland unga män och ca. 2700 bland unga kvinnor.!


Notera att du tar upp statistik för gruppen 15-25 år - jag tog fram statistik för gruppen upp till 14 år.

Det är olika grupper.

Det jag visade på är att för gruppen till 14 år så är detta inget större problem och att satsa massiva resurser på den gruppen är en mycket dålig investering.

Många av de som begår självmord i gruppen 15-24 går inte ens i skolan. Så att satsa massiva pengar på skolan när de behövs utanför är kontraproduktivt.

JPAnderson
2013-10-21, 23:49
Det sker alltså ungefär 15 000 självmordsförsök i landet varje år.
Av dessa personer är det ungefär hälften som söker hjälp. Den vanligaste orsaken till att man inte söker hjälp är skamkänslor.


Bland vuxna har antalet självmord sjunkit de senaste decennierna UTOM bland ungdomar som dessutom anses vara en riskgrupp.
Det förekommer även att barn under 15 år tar sitt liv och antalet ökar!

En fjärdedel av alla dödsfall bland tonåringar sker via självmord. Antalet självmordsförsök för de mellan 15 och 24 år är det högsta som uppmätts på 20 år.


Och igen, skulle gärna vilja veta vad du grundar dina påståenden på eller om det är din högst personliga och subjektiva åsikt?
Att trivialisera, bygga halmgubbar och blåsa rökridåer är billigt.

Läs gärna det som hänvisas ovan, googla even... lovar, det finns ingen brist på statistik och rapporter vad gäller den ökande psykiska ohälsan hos våra barn och unga, likaså vädjanden om preventiva insatser.

P.S. Vet inte när du vart färdig med skolan men mig veterligen så är de flesta som genomgått svensk, förskola, grundskola och gymnasium 18, 19 ja, till och med 20 år när de väl tar examen.

Henrik Brändén
2013-10-22, 23:13
Notera att du tar upp statistik för gruppen 15-25 år - jag tog fram statistik för gruppen upp till 14 år.

Det är olika grupper.

Det jag visade på är att för gruppen till 14 år så är detta inget större problem och att satsa massiva resurser på den gruppen är en mycket dålig investering.

Många av de som begår självmord i gruppen 15-24 går inte ens i skolan. Så att satsa massiva pengar på skolan när de behövs utanför är kontraproduktivt.
Precis som jämförelsen med tandvård vill antyda är allvarlig psykisk ohälsa med självmordsbenägenhet något som liksom tandvärk går att förebygga om man får förebyggande insatser och enklare vård i tid. Därför är det en utmärkt idé att erbjuda undersökningar och förebyggande insatser till dem som är under 15 år för att minska risken för allvarlig sjukdom hos dem som är över 15 år.

Michael Ståhl
2013-10-24, 14:26
Jag ogillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Finns ingen anledning till att inte upptäcka och behandla psykisk sjukdom på samma sätt som fysiologisk.

Leffelini
2013-10-25, 18:42
Jag ogillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Att kalla till löpande kontakt är inte samma sak som att den ska vara obligatisk (eleverna kan tacka nej). Så jag förstår inte vad det här yrkandet egentligen vill ändra på.

Leffelini
2013-10-25, 18:44
Jag ogillar yrkande B42-Y01:att det bifallna yrkandet B11-Y01 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att piratpartiet ska driva att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Jag tycker det är bra att vi jobbar med elevernas psykiska ohälsa i skolan och tar bort stigmatiseringen kring denna fråga. Alla elever ska ha rätt till den hjälp de behöver och detta är en del i att kunna lyckas med det.

Leffelini
2013-10-25, 18:46
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.För det första är jag emot allt som handlar om att Piratpartiet ska verka för vad Ung Pirat ska tycka. För det andra så tycker jag att det bra att vi som rörelse förstår allvaret i ungdomas psykiska ohälsa och tänker göra något emot detta.

Leffelini
2013-10-25, 18:49
Jag ogillar yrkande B42-Y03:att det bifallna yrkandet B11-Y02 från vårmötet 2012, skall rivas upp och avslås, vilket lyder: att Piratpartiet ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.Kommuner skär gärna ner på kuratorer och liknande i skolorna samtidigt som elevers psykiska ohälsa bara stiger. Att Piratpartiet ska motverka detta ser jag som en självklarhet.

Leffelini
2013-10-25, 18:49
Jag ogillar yrkande B42-Y04:att Att Piratpartiet verkar för att följande inte skall vara en del av Ung Pirats politik: att Ung Pirat skall driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa skall fortbildas kontinuerligt.För det första är jag emot allt som handlar om att Piratpartiet ska verka för vad Ung Pirat ska tycka. För det andra så tycker jag att det bra att vi som rörelse förstår allvaret i ungdomas psykiska ohälsa och tänker göra något emot detta.

Camilla Morin
2013-11-04, 09:38
Jag gillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Detta är ett stort problem i det svenska samhället då 7 av 10 barn som dör har valt att ta sina egna liv. Det är en utav huvudfrågorna som jag jobbar med inom unicef att få fram kampanjmatrial och denna siffra skulle kunna sjunka genom att få bort tabun kring att prata med en psykolog. Vårt samhälle behöver detta just för att rent psykologist så är det det som saknas i vårat samhälle. Många är friska men mår dåligt. Man gör ingenting åt det bara för att det är just tabulagt. Främst skulle utanförskapsproblemet minska, speciellt barns utanförskap.

Henrik Brändén
2013-11-06, 23:36
Jag ogillar yrkande B42-Y05:att Piratpartiet ändrar ställningstagandet:
Elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.till:Det är viktigt att få bort de tabun som existerar runt att söka professionellt stöd när man mår psykiskt dåligt. Många ungdomar mår dåligt och känner inte att de har någon att prata med om detta, samtidigt som de har mycket dåliga kunskaper av vad det faktiskt innebär att gå till skolpsykolog eller skolkurator och få någon att prata igenom sin situation med.

Det är därför viktigt att avdramatisera detta. Ett viktigt sätt för att genomföra denna avdramatisering är att psykologer och kuratorer oftare får tillfälle att i klassrummet presentera vad deras verksamhet går ut på, men också att tröskeln för eleverna att få kontakt med detta stöd sänks. Ett sätt som vi anser vara lämpligt är att eleverna får en personlig inbjudan till ett samtal med jämna mellanrum så att man vet att det finns en tid reserverad om man väljer att utnyttja den.Det ursprungliga förslaget är bra. Man förebygger svår sjukdom, genom att kunna ge hjälp i tid. Precis som genom att kalla till tandläkarbesök.

Anna Troberg
2013-11-08, 07:42
Jag ogillar yrkande B42-Y02:att Piratpartiet verkar för att följande inte ska vara en del av Ung Pirats politik: att elever ska fortlöpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden.Det är upp till UP att ha vilka åsikter de vill. Det är inte PPs sak att lägga sig i dem.

Anna Troberg
2013-11-08, 07:43
Jag ogillar yrkande B42-Y04:att Piratpartiet verkar för att följande inte ska vara en del av Ung Pirats politik: att Ung Pirat ska driva för en ökad närvaro av kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i grundskolorna samt att dessa ska fortbildas kontinuerligt.UP är fullt kapabla att fatta egna beslut. PP ska inte tvångsmata dem med åsikter.