handdator

Visa fullständig version : Motion B30: Sakpolitik: Rättspolitik: En restriktivare drogpolitik [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 22:24
Varje år dör det väldigt många unga människor av drogmissbruk i Sverige. De kämpar emot, men till slut tar drogerna överhand och det brukar sluta med en överdos. Andra kan kämpa mot droger i väldigt många år, vilket drabbar både de själva, deras bekanta och framförallt deras barn. Det här handlar många gånger om unga människor som mår dåligt och tar till droger för att det är ett sätt att tillfälligt förbättra deras liv. Problemet är bara att det är en osund väg. Det börjar med lättare droger. Från lättare droger blir steget sedan kortare till tyngre droger.

Vad de behöver är hjälp till ett bättre liv och inte lättare droger.

Att tillåta lättare droger innebär att samhället skickar signaler att lite droger inte är så farligt. Jag tror inte det är rätt väg att gå för att minska antalet drabbade och omkomna i drogmissbruk.

Piratpartiet har tidigare ställt sig bakom formuleringen att tillåta lättare droger för privat bruk med syfte att förenkla för vården av missbrukare.

Jag anser att fokus bör ligga på vård och hur vården ska se ut, snarare än på vilka droger som ska tillåtas eller ej. Därför anser jag att piratpartiet bör riva upp tidigare beslut att ändra lagen för att tillåta lättare droger och istället avskaffar anmälningsplikten så att vårdande instanser inte behöver anmäla lättare droginnehav.

Samtidigt bör piratpartiet verka för att förbättra vården av drogrelaterade missbruk.

Detta öppna upp för en konstruktiv debatt om droger istället för att behöva sätta sig i en försvarsposition för användande av lättare droger, vilket enbart kommer kosta partiet röster inför kommande val och signalera en oseriös och ansvarslös politik.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:46
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Anmälningsplikten för lättare droger för de vårdande instanserna ska ses över, och om det är lämpligt tas bort."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

Dessutom skulle det för tydlighetens skull vara bra om du i den första attsatsen för in en hänvisning till exakt vilket beslut du vill ska tas bort. De finns alla listade här: http://www.piratpartiet.se/wp-content/uploads/2013/05/130512-2-Sakpolitiska-stallningstaganden-efter-varmotet-20131.odt

Nicholas Miles
2013-10-07, 21:58
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Det finns inget sådant beslut och även om det hade funnits så är drogpolitik en fråga vi redan behandlat på ett tidigare möte. Omm den här breddningen skall fungera så måste vi som organisation lära oss att respektera tidigare kompromisser. Avslag.

Per Ghosh
2013-10-07, 22:04
Varför kriminalisera ett hälsoproblem? Senaste årens debatt har med all tydlighet visat att problemen kring droger handlar om kriminaliseringen, inte drogerna i sig.

AndersLindbäck
2013-10-07, 23:18
Jag har lagt yrkande B30-Y04:att piratpartiet antar stallningstagandet "Förbättra vården av drogrelaterade missbruk."Många av dagens brott begås av drogpåverkade - kan man ge dem i vård och få bort deras missbruk så minskar brotten i samhället.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:11
Jag gillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Tror inte att vi är redo för en friare drogpolitik.

Luftmjuk
2013-10-08, 10:36
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Allt tyder på att det förbud som finns idag orsakar mer skada än det hjälper missbrukare. Det kriminaliserar och stigmatiserar även människor som utan problem brukar droger och kan potentiellt få in dem i en kriminell värld dit de annars aldrig hade vänt sig.

Mattias Lennartsson
2013-10-08, 18:37
Jag gillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Detta skulle öka chanserna att komma in i riksdagen. Ingen röstar på nyliberala ideér och de signalerar oseriös politik. Denna fråga kan annars kosta partiet väldigt dyrt.

Mattias Lennartsson
2013-10-08, 18:42
Varför kriminalisera ett hälsoproblem? Senaste årens debatt har med all tydlighet visat att problemen kring droger handlar om kriminaliseringen, inte drogerna i sig.

Fast det går väl inte att argumentera mot att folk dör av droger.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-09, 23:06
Varför kriminalisera ett hälsoproblem? Senaste årens debatt har med all tydlighet visat att problemen kring droger handlar om kriminaliseringen, inte drogerna i sig.
Fast det går väl inte att argumentera mot att folk dör av droger.Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för 2012 dog 1 490 män och 422 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos (i Sverige).

Mig veterligen är det betydligt fler liv förlorade till alkoholen under 2012 än vad de illegala drogerna gemensamt skördade under samma år (även om man skulle inkludera kriminellas uppgörelser relaterade till narkotikahandeln).

Trots det är inte Systembolaget ett kriminellt syndikat, som agerar utanför lagen. Det är istället ett statligt helägt bolag, som sysselsätter ett stort antal människor och genererar stora summor i skatter och vinst till staten. Dessa pengar kan staten, om den vill, välja att använda till att försöka minska skadeeffekterna av att det finns alkohol i samhället.

Det skulle gå att göra liknande för en, eller flera, av de idag illegala drogerna. Dvs, avkriminalisera bruket och reglera försäljningen. Det skulle ge många positiva effekter, utöver enorma summor till statskassan i form av punktskatter och moms.

En av dessa positiva effekter är att brottsligheten i samhället skulle minska, då kostnaden för brukaren sjunker (en stor del av priset på narkotika idag är ett "risktillägg" till de som hanterar den illegala handeln). När brukaren inte längre behöver dra in några tusen kronor om dagen behöver den inte heller försörja sitt bruk genom exempelvis inbrott eller prostitution. Vilket är positivt för de som annars skulle drabbats av exempelvis nämnda inbrott.

En annan positiv effekt är att det skulle bli lättare för sjukvården att komma i kontakt med både brukare och missbrukare, då det faktum att deras bruk är kriminellt idag stoppar många från att uppge för vården att det finns ett bruk. Vilket bland annat kan försvåra vid sättande av diagnos.

Samt, precis som i fallet med Systembolaget skulle en stor mängd människor kunna få (legala) jobb, som ger skatteintäkter och ökad sysselsättning. Med momsen och punktskatterna inräknat får vi en rejäl inkomst till staten, vilken bland annat kan användas till utökade vårdmöjligheter för de som har problem med sitt bruk samt deras anhöriga.

Samtidigt slås benen undan på den organiserade brottsligheten, som försörjer mycket av sin övriga verksamhet med narkotikahandeln.

Per Ghosh
2013-10-11, 02:32
Fast det går väl inte att argumentera mot att folk dör av droger.
Då är frågan, kan det vara så att de som nu dör av droger gör det för att kvaliteten är undermålig då man tvingas köpa drogerna på svarta marknaden. Finns det andra omständigheter som sammanfaller på grund av den utstötning som sker av de som på något vis kan kopplas till droger. Det är ett mycket hårt liv många där tvingas leva när samhället inte tillåter dem vara med.

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:20
Då är frågan, kan det vara så att de som nu dör av droger gör det för att kvaliteten är undermålig då man tvingas köpa drogerna på svarta marknaden. Finns det andra omständigheter som sammanfaller på grund av den utstötning som sker av de som på något vis kan kopplas till droger. Det är ett mycket hårt liv många där tvingas leva när samhället inte tillåter dem vara med.

De flesta som idag dör av missbruk har idag 'lagliga' läkemedel i kroppen som de skaffat på olaglig väg.

Vi har tyvärr en del läkare som tjänar pengar på sidan genom att skriva ut en stor mängd narkotiska läkemedel till missbrukare.

JorgenL
2013-10-11, 22:08
Jag gillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Detta skulle öka chanserna att komma in i riksdagen. Ingen röstar på nyliberala ideér och de signalerar oseriös politik. Denna fråga kan annars kosta partiet väldigt dyrt.

Detta påstående är ett sakfel. Piratpartiet har inte beslutat något sådant.
Det som beslutats är att avkriminalisera själva missbruket och som konsekvens därav små mängder för eget bruk av ALLA droger. Utgångspunkten för detta är att missbruk inte ska betraktas som ett juridiskt problem utan som ett socialt.

Beslutet handlar inte om att "tillåta" några droger, oavsett om de är lätta eller tunga, utan om att förändra synen på missbrukaren. Missbrukaren ska inte ses som brottsling för att han använder en drog utan någon som behöver hjälp att sluta missbruka.

simon556
2013-10-12, 00:01
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Så vi ska fortsätta med samma hjärnadöda politik som inte fungerat på 100 år långt försök, men du tror att om vi bara fortsätter kommer det att funka. Låt mig citera Albert Einstein.
"Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results."

Tommten
2013-10-13, 13:43
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Vilket beslut då? Är det ett tidigare riksdagsbeslut eller ett tidigare beslut inom PP som du vill riva upp? Specificera vilket möte och vilket beslut som du faktiskt vill riva upp så att det går att ta ställning till yrkandet. Avslag.

Tommten
2013-10-13, 13:49
Jag gillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Detta skulle öka chanserna att komma in i riksdagen. Ingen röstar på nyliberala ideér och de signalerar oseriös politik. Denna fråga kan annars kosta partiet väldigt dyrt.Exakt vad är det du vill riva upp. Citera beslutet om att tillåta lättare droger som du inte vill att PP ska stå bakom längre. Det går att hitta alla beslut från tidigare möten på forumet. Lycka till!

Peter Johansson
2013-10-15, 11:46
Avslag samtliga yrkanden.
Vi behöver inte ha fler ställningstaganden som river upp de yrkanden som fått bifall på tidigare medlemsmöte.
Alla yrkanden här upplever jag ryms inom vad som gick igenom på tidigare medlemsmöte.

Därför avslag samtliga yrkanden

Mattias Lennartsson
2013-10-15, 18:09
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Vilket beslut då? Är det ett tidigare riksdagsbeslut eller ett tidigare beslut inom PP som du vill riva upp? Specificera vilket möte och vilket beslut som du faktiskt vill riva upp så att det går att ta ställning till yrkandet. Avslag.

Beslutet togs under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition.

Höstmötet 2012, proposition P27, yrkande Y22:

att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.


Även om jag inte riktigt förstår hur droger "inte för den skull legaiseras" även om man tillåter bruk och innehav av enstaka doser.

Mattias Lennartsson
2013-10-15, 18:20
Avslag samtliga yrkanden.
Vi behöver inte ha fler ställningstaganden som river upp de yrkanden som fått bifall på tidigare medlemsmöte.
Alla yrkanden här upplever jag ryms inom vad som gick igenom på tidigare medlemsmöte.

Därför avslag samtliga yrkanden

Det här är förvirrande. Vad jag tror du menar är att din motion under vårmötet röstades ned (rätta mig om jag har fel). Men även om den röstades ned så har inte mötet sagt motsatsen till motionen, utan avslag betyder att alla ändringar stryks. Motionen gör därmed ingen skillnad.

Jag tycker det är fullt rimligt att se över ställningstagendet. Dels för att jag inte tror yrkandet skulle gått igenom efter en inledande debatt, och därför att formuleringen på att-satsen är så pass saltad att den lätt misstolkas. Det som står är att bruk och innehav ska tillåtas, resten är i sammanhanget irrelevant fluff-fluff.

Mattias Lennartsson
2013-10-15, 18:33
Jag har lagt yrkande B30-Y05:att att riva upp det tidigare beslutet som togs under under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition P27, yrkande Y22. Enligt yrkandet ska bl. a. användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.Yrkandets fulla lydelse:

att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.

Yrkandet är på många vis otydligt och saltat med extra fraser om att informera om missbruksvård.

Mattias Lennartsson
2013-10-15, 18:39
Jag har dragit tillbaka yrkande B30-Y03: piratpartiet ska verka för att förbättra vården av drogrelaterade missbruk.

Jacob Hallén
2013-10-15, 18:39
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Ställningstagandet om att avkriminalisera enstaka doser av lättare droger föregicks av en motion som var väl motiverad och en omfattande debatt med sakargument.

Den här motionen baseras på löst tyckande utan saklig underbyggnad. Avslag.

Mattias Lennartsson
2013-10-15, 18:46
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Det finns inget sådant beslut och även om det hade funnits så är drogpolitik en fråga vi redan behandlat på ett tidigare möte. Omm den här breddningen skall fungera så måste vi som organisation lära oss att respektera tidigare kompromisser. Avslag.

Det gör den uppenbart. Det står till och med på våran breddnignsflyer. Denna: https://butik.piratpartiet.se/product_info.php?cPath=83&products_id=688

Har redan får stå och argumentera kring detta förslag.

Peter Johansson
2013-10-15, 19:42
Det här är förvirrande. Vad jag tror du menar är att din motion under vårmötet röstades ned (rätta mig om jag har fel). Men även om den röstades ned så har inte mötet sagt motsatsen till motionen, utan avslag betyder att alla ändringar stryks. Motionen gör därmed ingen skillnad.

Jag tycker det är fullt rimligt att se över ställningstagendet. Dels för att jag inte tror yrkandet skulle gått igenom efter en inledande debatt, och därför att formuleringen på att-satsen är så pass saltad att den lätt misstolkas. Det som står är att bruk och innehav ska tillåtas, resten är i sammanhanget irrelevant fluff-fluff.

Nej inte min den baserade sig på en drog motion som fick bifall på ett tidigare medlemsmöte.

"Enstaka doser för eget bruk skall vara tillåtet om en person som är minderårig tas med ett narkotika klassat ämne skall denne överlämnas till socialtjänsten för vård så att denne kan komma tillrätta med sitt missbruk. Om en myndig person tas med narkotika skall denne upplysas om var denna kan komma tillrätta med sitt missbruk."

Citera mig inte ordagrant på denna eftersom den är ifrån mitt minne och kan skilja sig ifrån det korrekta yrkandet.:)

Min motion var att vi skulle definiera hur mycket som kan räknas som enstaka doser.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 00:54
Observera att det finns ett sakfel i motionen. Det jag fått för mig var att piratpartiet ställt sig bakom lättare droger. Det tidigare yrkandet vill avkriminalisera allt drogbruk. Men jag anser inte att det påverkar motionen i huvudsak, yrkandet är att riva upp tidigare beslut.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 01:09
Jag ogillar yrkande B30-Y01:att det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.Så vi ska fortsätta med samma hjärnadöda politik som inte fungerat på 100 år långt försök, men du tror att om vi bara fortsätter kommer det att funka. Låt mig citera Albert Einstein.
"Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results."


Att något behöver göras är jag helt överens om. Men att avkriminalisera droger är jag lika övertygad om att inte är rätt väg att gå. Det som behövs är att man förändrar vården.

Mattias Lennartsson
2013-10-16, 01:11
Jag har dragit tillbaka yrkande B30-Y01: det tidigare beslutet om att tillåta lättare droger rivs upp.

Doddyswe
2013-10-16, 07:20
Jag gillar yrkande B30-Y04:att piratpartiet antar stallningstagandet "Förbättra vården av drogrelaterade missbruk."Beroendevården kan förbättras på många sätt, avkriminalisering är bara ett sådant.
Jag anser att konsekvenserna av substansmissbruk och beroendesjukdom skall, precis som behandling av andra sjukdomar, behandlas av medicinsk expertis.

Vill vi minska skadeverkningarna på samhället och individen på lång sikt?
Då är det inte bekämpning, utan behandling som gäller.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-16, 15:03
Jag ogillar yrkande B30-Y02:att anmälningsplikten för lättare droger för de vårdande instanserna ska ses över, och om det är lämpligt tas bort.Mig veterligen så finns det idag ingen form av anmälningsplikt för de vårdande instanserna vad det gäller nån form av droger (eventuellt med undantag för behandlingshemmen). Detta yrkandet vill alltså att vi ska se över något som inte finns, för att sedan eventuellt ta bort det.

Avslag!

TeirdeZ
2013-10-17, 21:32
Jag ogillar yrkande B30-Y05:att att riva upp det tidigare beslutet som togs under under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition P27, yrkande Y22. Enligt yrkandet ska bl. a. användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.Avkriminalisering syftar bland annat till att minska social stigmatisering. Det är i huvudsak bra att inte stigmatisera och skambelägga människor man vill ska skaffa mod att söka vård.

Henrik Brändén
2013-10-18, 00:38
Jag ogillar yrkande B30-Y05:att att riva upp det tidigare beslutet som togs under under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition P27, yrkande Y22. Enligt yrkandet ska bl. a. användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.Det beslut vi tog förra hösten handlar inte om att kasta Sveriges restriktiva drogpolitik över ända. den handlar bara om att rensa ut ett fundamentalistiskt och människofientligt inslag i den politiken.

Fundamentalism kännetecknas nämligen av att man gör principer viktigare än människor. Kriminaliseringen av bruk och enstaka doser slog inte mot den smuggling och langning, som gjort narkotikamissbruk möjligt. Den slog mot missbrukarna. Den slog mot deras möjlighet att söka vård. Det slog mot deras möjligheter att vända sig till polisen eller andra myndigheter för att få hjälp i utsatta situationer. Och det har inte på något sätt bidragit till att minska missbruket.

Däremot har förbudet visat sig vara ytterligare ett vapen i den arsenal poliskåren förfogar över för att skrämma, hota och terrorisera människor som på något sätt avviker från normen.

Därför är det beslut vi tog i höstas inte ett uttryck för narkotikaliberalism. Det är ett beslut som är både möjligt och rimligt att försvara för mig, som är en varm anhängare till en fortsatt restriktiv narkotikapolitik.

Därför har jag också skarpt ogillat att en rad medlemmar på partiets officiella Facebookgrupp gång på gång ägnat sig åt skriverier, som fått det att låta som att det här beslutet bara är ett första steg mot legalisering, och ett tecken på att narkotikaliberala vindar blåser i partiet.

Var och en av oss som stödde beslutet förra hösten har haft sina egna skäl till det. Partiets åsikt är att bruk och innehav av enstaka doser som uppenbarligen är för eget bruk inte längre ska vara straffbart. Ingenting annat.

Och för min del tycker jag det är en åsikt som går utomordentligt väl ihop med visionen om en narkotikafri värld, åsikten att narkotika ska vara illegalt och åsikten att vi behöver satsa mer på kampen mot narkotikan.

AndersLindbäck
2013-10-18, 01:19
Kriminaliseringen av bruk och enstaka doser slog inte mot den smuggling och langning, som gjort narkotikamissbruk möjligt. Den slog mot missbrukarna. Den slog mot deras möjlighet att söka vård. Det slog mot deras möjligheter att vända sig till polisen eller andra myndigheter för att få hjälp i utsatta situationer. Och det har inte på något sätt bidragit till att minska missbruket.


Det finns missbrukare som berättar att det som fick dem att få upp ögonen för det de gjorde var dåligt för dem var att de då togs av polisen.

De såg sig som brukare men var i verkligheten missbrukare.

Tommten
2013-10-18, 23:26
Beslutet togs under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition.

Höstmötet 2012, proposition P27, yrkande Y22:

att mötet antar ställningstagandet: "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras.

Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt narkotikabruk.

Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta kontakt med vårdande instanser.


Även om jag inte riktigt förstår hur droger "inte för den skull legaiseras" även om man tillåter bruk och innehav av enstaka doser.Det står ingenting alls om "lättare droger" i det beslutet, men jag ser att du har dragit tillbaks ditt yrkande och lagt ett nytt nu.

Jag håller med om att meningen "Användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull legaliseras." är mycket svårbegriplig. Jag skulle inte känna mig trygg med att försöka förklara för någon vad den meningen innebär. Jag kanske förstod den en gång i tiden, men nu fattar jag den inte.

Mattias Lennartsson
2013-10-22, 19:43
Jag ogillar yrkande B30-Y05:att att riva upp det tidigare beslutet som togs under under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition P27, yrkande Y22. Enligt yrkandet ska bl. a. användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.Avkriminalisering syftar bland annat till att minska social stigmatisering. Det är i huvudsak bra att inte stigmatisera och skambelägga människor man vill ska skaffa mod att söka vård.

Att skambelägga de som missbrukar droger är naturligtvis dåligt för deras vård. Men det är naivt att tro att användningen av droger kommer minska om man tillåter användning och innehav av enstaka doser. Det mer troliga är att användningen kommer att öka och problemet bli därmed ännu värre. Om man lyckas 10-faldiga antalet brukare/missbrukare på grund av legaliseringen är det knappast någon tröst att dessa känner sig mer bekväma att söka vård.

Ett bättre sätt att minska skambeläggandet av missbrukare som inte leder till att missbruket ökar, kan exempelvis vara att arbeta med bättre skyddsmekanismer från samhällets sida för att ta hand om de som fastnar i ett missbruk, dvs en bättre vård. Så att det inte förknippas med hemlöshet, etc.

JorgenL
2013-10-26, 17:39
Jag ogillar yrkande B30-Y05:att att riva upp det tidigare beslutet som togs under under höstmötet 2012 som ett motyrkande till en proposition P27, yrkande Y22. Enligt yrkandet ska bl. a. användning och innehav av enstaka doser narkotika för eget bruk avkriminaliseras.Avslag. Att avkriminalisera missbrukaren är helt rätt. Ingen är hjälpt av att det är brottsligt att vara sjuk.

Johan mlg Karlsson
2013-11-06, 23:29
Jag ogillar yrkande B30-Y02:att anmälningsplikten för lättare droger för de vårdande instanserna ska ses över, och om det är lämpligt tas bort.Läs vad Andreas skriver!

Tommten
2013-11-07, 07:08
Jag ogillar yrkande B30-Y04:att piratpartiet antar stallningstagandet "Förbättra vården av drogrelaterade missbruk."Meningslöst ställningstagande som tar upp plats. Det finns ingen som inte vill att vården ska förbättras om den kan förbättras. Det här är en fullständigt självklar åsikt som det inte behöver tas beslut på.

Fuwalu
2013-11-09, 11:10
Jag ogillar yrkande B30-Y04:att piratpartiet antar stallningstagandet "Förbättra vården av drogrelaterade missbruk."Läs vad Tommten skrev. Vi kan ju rimligtvis inte anta sakpolitik där vi säger att saker ska bli "bättre". Vari ligger SAKpolitiken? Vem vill gå till val på att något ska bli sämre? Alla politiska partier förutsätter självklart att deras politik bereder väg för en ljusare framtid.