handdator

Visa fullständig version : Motion B37: Sakpolitik: Skattefrågor: Införandet av ett generellt avdrag för tjänster [tillbakadragen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 22:34
Ett återkommande tema som man hör är att vi har för stor arbetslöshet i landet. Vissa ser det till och med som en av de absolut viktigaste valfrågorna. Som piratpartist ser jag på det är som inget annat än trams. Du kan gå till vilken småbarns förälder som helt och ställa frågan. Känner du att du spenderar för mycket tid med dina barn, eller känner du att du har för mycket fritid för att ägna dig åt personlig utveckling? Självklart är det inte så. Det som däremot förkommer är en ojämn fördelning på arbete i samhället, och som en följd av detta en ojämn fördelning av lönen för mödan.

Den grundläggande frågan är varför är det så? Ja en av anledningarna hittar vi föga förvånande i skattesystemet. För det är nämligen så att i den vita sektorn så har staten en väldigt stor del av kakan, och detta gör att det finns starka incitament för välutbildade yrkesmän att även ägna sig åt arbeten som de är högs okvalificerade för. Allt detta eftersom de inte känner att de har råd med något annat.

Ett bra exempel är bilmekanikern som väljer att ta ledigt från jobbet för att måla huset. För samhället är detta naturligtvis ett vansinne, men för bilmekanikern kan detta mycket väl vara en bra affär. Anledningen är enkel. För varje timme som han arbetar på jobbet så kan han hyra in en målare i 22 minuter, resten 38 minuter tar staten hand om.* Målaren måste alltså vara nästan 3 ggr så effektiv för att det skall vara lönt för bilmekanikern att hyran in honom. För vissa tjänster är detta relativt enkelt. En advokat kommer att göra ett juridiskt arbete betydligt effektivare. Men ju längre ner vi kommer i kvalifikationerna desto knepigare blir det.

Vänsterns syn på det hela:
Vänsterblocket har länge insett problemet ned arbetslösheten, och detta var historiskt deras paradgren. Men deras lösningar imponerar inte, på mig som pirat. Den primära lösningen brukar vara att subventionera något som ligger i tiden. Varvsindustrin på 80-talet, gröna jobb mer i närtid. Varför inte bygga fler vägar, det sätter alltid folk i arbeta :). Någon som vill gå en meningslös AMS kurs till?

Som en sista väg har man pratat om arbetstidsförkortning. Problemet är att de arbetstidsförkortningar som man har försökt med lite här och var har inte slagit speciellt väl ut. Det är i allmänhet inte lätt att göra samma jobb med fler människor som arbetare färre timmar i annat än de mest okvalificerade yrkena.

Högerns syn på det hela:
Högern ser gärna att man behåller specialiseringarna, och föreslog 2006 införandet av ett så kallat ROT och RUT avdrag. ROT och RUT hjälper delvis till att för att avlasta problemet, genom att ta bort kommun och landstingsdelen av skatten. Detta gör att målaren får 36 minuter på sig att måla huset för varje timme läkaren är på jobbet. Men likväl så går nästan hälften till staten. Det är en reform som stannar på halva vägen och som tråkigt nog säkerställer att vi blir kvar i ett klassamhälle. Dessutom så blir gränsdragningen intressant varför skall det vara avdragsgillt om någon kommer hem till dig att byter däcken men inte om du gör det på verkstaden?

Min syn som pirat:
Ett parti som sätter individers rätt att deltaga i samhället främst kan ju inte vara nöjt med ett system där en väldigt stor del av våra medborgare lider av en hopplös tillvaro i FAS 3, eller skall utföra jobb som är varken efterfrågade eller produktiva. Samtidigt som överstressade personer som har jobb förväntas att göra allt mer och bränner ut sig.

Lösningen borde vara tämligen enkel. Reformera ROT och RUT avdraget till att innefatta alla tjänster, och inkludera såväl moms som arbetsgivaravgift i avdraget. Så att medborgarna kan byta timme mot timme med varandra.

* Beräkningen förutsätter att timersättningen till målaren är i samma som för bilmekanikern. ( Det är den inte idag och det är inte målet med motionen att den skall bli ).

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:30
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "ROT och RUT ska reformeras så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

flintberg
2013-10-08, 00:09
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet skall verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generllt grundavdrag för tjänster där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilda.Medborgare kan byta timmar redan idag så länge det är byteshandel och inte på yrkesmässig basis.

Jag förstår inte vad du menar med att arbetsgivaravgift och moms ska ingå i avdraget? Måste vi ha en massa krångliga skatteavdrag och en armé av administratörer för att hantera detta?

Om jag tolkar dig rätt skulle det vara enklare att sänka momsen på samtliga tjänster till 12% eller 6% och få samma effekt i plånboken för den som ska köpa tjänsten. Men både detta och ditt förslag skulle fullständigt mörda den svenska statskassan, eftersom vi pratar en reform på nånstans i trakten kring 60-80 miljarder kronor oavsett om vi pratar moms eller avdrag på skatt.

duke_h3
2013-10-08, 08:57
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet skall verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generllt grundavdrag för tjänster där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilda.Medborgare kan byta timmar redan idag så länge det är byteshandel och inte på yrkesmässig basis.

Så är det säkert, men jag ser inte varför vi skall hindra detta sker "yrkesmässigt" också.


Jag förstår inte vad du menar med att arbetsgivaravgift och moms ska ingå i avdraget? Måste vi ha en massa krångliga skatteavdrag och en armé av administratörer för att hantera detta?

Nej. Det var inte tanken. ROT och RUT har idag ett administrativt system kring sig. Det är långt från perfekt, men tanken är att vi skulle ha motsvarande.


Om jag tolkar dig rätt skulle det vara enklare att sänka momsen på samtliga tjänster till 12% eller 6% och få samma effekt i plånboken för den som ska köpa tjänsten. Men både detta och ditt förslag skulle fullständigt mörda den svenska statskassan, eftersom vi pratar en reform på nånstans i trakten kring 60-80 miljarder kronor oavsett om vi pratar moms eller avdrag på skatt.

Du är den andra personen som säger detta, intressant att det kan missuppfattas så. Nej du kommer inte att få samma effekt. Det här handlar om att kunna lyfta kanske 10% av de arbetande timmarna som de med fast jobb gör och byta bort dem mot lågkvalificerade tjänster, så som städning, byte av däck, renovering i hemmet mm. Det är alltså rakt av en arbetstidsförkortning, fast där du behåller många av fördelarna med specialisering.

Sen är detta så att detta är inte tänkt som ett förslag för att sänka skatten. Om en utredning skulle visa på att staten förlorar pengar på det här så behöver vissa skatter höjas för att kompensera. Exakt vilka och hur mycket känns idag lite out of skope :).

Anna Blixt
2013-10-08, 09:15
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet skall verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generllt grundavdrag för tjänster där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilda.Ogillar, dels pga att ekonomin bakom är dåligt efterforskad, och dels pga att detta förslag är oändligt mycket krångligare än att sänka momsen.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:28
Jag gillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet skall verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generllt grundavdrag för tjänster där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilda.Det är viktigt att göra något åt skattekilar, så vi kan dra nytta av att folk är duktiga på olika saker. Utan att behöva trassla in oss i de konstiga gränsdragningar som ROT och RUT medfört.

Anna Blixt
2013-10-08, 10:31
Bekämpning av skattekilar i all ära, men var finns rimligheten i förslaget, och hur är detta effektivare än att sänka momsen (vilket är betydligt enklare). Det här förslaget blir mer komplicerat än ROT/RUT, som idag faktiskt är oerhört enkelt.

Jag håller inte heller med motionen om att det är "vansinne" att bilmekanikern tar ledigt från jobbet för att måla huset. Jag tycker att det låter hälsosamt.

Christoffer Eldengrip
2013-10-16, 16:28
Jag gillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet ska verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster, där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla.Då slipper vi alla diffusa gränsdragningar inom rut/rot systemet och samtidigt tar vi ett stort steg mot ett väletablerat tjänstesamhälle.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 16:46
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet ska verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster, där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla.Nej, nej, nej. Vi har redan massor av förslag som innebär minus i stadskassan. Att avskaffa landstings- och kommun-skatterna kanske är lockande, men något måste kunna betala sjukvård och skola också.

Motionären skriver vidare att ett sådant här förslag skulle få bort konstiga gränsdragningar. Det får det inte. Ifall du köper grannens begagnade däck och ber om att få dom regummerade så är det en tjänst. Ifall verkstaden köper grannens begagnade däck, regummerar dom och säljer dom till dig är det inte en tjäst. Så länge du inte köper dom av verkstaden innan dom är regummerade.

Henry Rouhivuori
2013-10-16, 17:38
Jag har lagt yrkande B37-Y02:att mötet antar ställningstagandet: "Speciella avdrag såsom RUT/ROT och liknande punktåtgärder ska tas bort, varvid skatt och arbetsgivaravgift återfår samma nivå i alla branscher."

AndersLindbäck
2013-10-16, 17:42
Jag ogillar yrkande B37-Y02:att mötet antar ställningstagandet: "Speciella avdrag såsom RUT/ROT och liknande punktåtgärder ska tas bort, varvid skatt och arbetsgivaravgift återfår samma nivå i alla branscher."RUT har dödat den svarta tjänstemarknaden.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:26
Bifall B37-Y01

Anna Blixt
2013-10-17, 12:53
Jag ogillar yrkande B37-Y02:att mötet antar ställningstagandet: "Speciella avdrag såsom RUT/ROT och liknande punktåtgärder ska tas bort, varvid skatt och arbetsgivaravgift återfår samma nivå i alla branscher."Jag ser inte fördelen i att ta bort framgångsrika och populära avdrag, som skapar jobb, förbättrar skicket på våra bostäder och gör det enklare för människor att byta tjänster med varandra.

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 17:29
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet ska verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster, där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla.Det som föreslås i yrkandet är en mycket mer omfattande åtgärd än till exempel riksdagens högerpartier skulle ta sig till som beskrivs i motionens brödtext. Motionären har gång på gång återkommit med liknande förslag. Denna variant är mer omfattande än tidigare och jag ser att vi inte på ett vettigt sätt kan hämta hem några budgetvinster, om det ens finns några. Något förslag på utredning finns inte i yrkandet, som man minst skulle kunna förvänta sig som underlag när man skall besluta om en så omfattande åtgärd. (förslaget är för höger och riskerar vår strävan om att vara med och bilda en stark mittenregering vid ett lyckat riksdagsinträde)

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 17:42
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y02: mötet antar ställningstagandet: "Speciella avdrag såsom RUT/ROT och liknande punktåtgärder ska tas bort, varvid skatt och arbetsgivaravgift återfår samma nivå i alla branscher."

TeirdeZ
2013-10-17, 21:55
Jag ogillar yrkande B37-Y01:att Piratpartiet ska verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster, där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla.Det här känns som en oplanerad avstickare in i ett område där vi inte har några allmänna principer.

duke_h3
2013-10-20, 23:57
Jag har dragit tillbaka yrkande B37-Y01: Piratpartiet ska verka för att reformera ROT och RUT så att det införs ett generellt grundavdrag för tjänster, där även moms och arbetsgivaravgifter blir avdragsgilla.