handdator

Visa fullständig version : Motion B41: Sakpolitik: Skola: Nolltolerans i skolan [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 23:24
Tänk om hon hade klottrat något mörkt och sinnessjukt?!

(Om en 12-årig flicka som stängdes av från sin nolltolerans-skola för att hon skrev på sin bänk med en whyteboardpenna: "Jag älskar mina vänner Abby och Faith".)

"Imagine if she had been doodling something dark and disturbing." - 12 Year Old Handcuffed & Arrested For Writing On Desk
(http://auntieimperial.blogspot.se/2010/02/imagine-if-she-had-been-doodling.html)
http://therealrevo.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/mind-waste.jpg

Begreppet noll tolerans innebär att en elev i skolan som bryter mot någon regel eller policy, kommer automatiskt att få en påföljd eller bestraffning för det beteende man anser att eleven har brutit mot. Detta är komplett idioti och måste bort från skolan av många skäl. Här är några.

Nackdelen med detta noll tolerans-tänkande är att det bygger på en svartvit värld där man tror att just rektorer på skolor är riktigt duktiga på att att skriva regler och policys för just noll tolerans.

Man tror helt enkelt att regler och policys med automatiska (hårda) straff är bättre än att ge utrymme för rimliga alterantiva tolkningar, att ta hänsyn till förmildrande omständigheter eller bedöma någons uppriktiga intentioner. Det hela leder till att elever bestraffas i onödan och hårt då dessa regler sätts i händerna på människor som efterlever dem med den form av hjälplösa attityd som man förknippar med yrken med många regler att följa.

Det finns heller inga bevis för att dessa nolltoleransregler skulle vara effektiva på att motverka de saker man använder dem till. Och deras negativa konsekvenser är väl kända.

Några verkliga exempel:
Säg att man har en policy om noll tolerans mot vapen i skolan. En elev tar med sig en pistol till skolan. Det är en leksak formad som en pistol, avsedd att sitta på en nyckelring. Är den ett vapen? Enligt en noll tolerans policy är den det och eleven stängs av från skolan för detta. 

http://www.thisistrue.com/images/ztgun.jpg
(Länk till artikeln hos This is true nedan).

En elev har en Hello Kitty pistol som skjuter bubblor och säger till en klasskompis på bussen från skolan:

- Först kan du skjuta mig och så kan jag skjuta dig?

En skola med noll tolerans mot terroristhot finner att denna elev skall stängas av från skolan:

Suspension over 'Hello Kitty' toy bubble gun renews debate over zero tolerance rules at schools
(http://www.theoaklandpress.com/general-news/20130218/suspension-over-hello-kitty-toy-bubble-gun-renews-debate-over-zero-tolerance-rules-at-schools)
Ett till exempel - en nolltolerans mot droger innebär att även huvudvärkstabletter medför avstängning från skolan:

Adventures in Zero Tolerance Land #3: Failed War on Drugs Middle School Edition (http://www.usprisonculture.com/blog/2010/08/12/adventures-in-zero-tolerance-land-3-failed-war-on-drugs-middle-school-edition/)

Ett antal exempel på nolltoleransingripanden:

http://www.educationworld.com/a_issues/school_doodles/sd35_zerothought_r3_460w.gif

Källa (http://www.educationworld.com/a_issues/school_doodles/school_doodles37.shtml).

http://1.bp.blogspot.com/-JjpRDzCfbMw/T1vkqNLKwbI/AAAAAAAAApw/qWby6Zb2TzQ/s1600/zero+tolerance.jpg
'Zero-Tolerance' Policies: Are They Effective?
(http://perryjgreenbaum.blogspot.se/2013/03/zero-tolerance-policies-are-they.html)
(Missa inte den länkade forskningsrapporten i denna artikel.)

Ur texten
The accumulated evidence points to a clear need for change in how zero tolerance policies are applied and toward the need for a set of alternative practices. These alternatives rely upon a more flexible and commonsense application of school discipline and on a set of prevention practices that have been validated in over 10 years of school violence research. Although further research is necessary to understand how best to implement such alternatives, current evidence clearly suggests that research-based prevention practices hold a great deal more promise than zero tolerance for reaching our shared goals of safe schools and productive learning environments..

Slarvigt snabböversatt:
Den samlade bevisningen tyder på att det finns ett tydligt behov för en förändring av hur nolltolerans-regler tillämpas som pekar mot ett behov av alternativa arbetsmetoder. Dessa alterantiva metoder bygger på mer flexibilitet och mera sunt förnuft i tillämpningen av skolors diciplinregler och de innehåller även en uppsättning metoder som förebygger diciplinproblem som har validerats av mer än 10 års forskning på våld i skolor. Även om mera forskning behövs så för att förstå hur sådana metoder implementeras på bästa sätt, så tyder hitills nådda resultat att forskningsbaserade förebyggande metoder är långt mer lovande än nolltoleranspolicies för att nå vårt gemensamma mål av trygga skolor och produktiva inlärningsmiljöer.

Losing my Tolerance for "Zero Tolerance" (http://www.thisistrue.com/zt.html)

Ur texten:
There are obviously problems in schools from such things as drugs and violence. But terrorizing children with inflexible rules is not the answer. School principals have always had the responsibility to make and enforce rules, and punish accordingly when those rules are broken. "Zero-Tolerance" laws take that responsibility away. They mandate certain responses that can be way out of proportion to the rule violation in question. That is what these stories are about.

Slarvigt snabböversatt:
Det finns uppenbarligen problem i skolorna med saker som droger och våld. Men att terrorisera barn med oflexibla regler är inte lösningen. Rektorer har alltid haft ansvaret för att skapa och upprätthålla regler och utdela lämpliga straff när de reglerna bryts. Vad nolltolerans gör är att man tar bort det ansvaret från rektor. De kräver nämligen specifika reaktioner som kan vara helt oproportionerliga mot regelbrottet ifråga. Det är vad dessa historier handlar om.

Zero Tolerance for Zero Tolerance (http://binarybiker.com/2011/05/27/zero-tolerance-for-zero-tolerance/)

Ur texten:
There’s two issues at heart here with Zero Tolerance:

Punishing innocent children who don’t understand the significance of an infraction – punishment that may follow them all the days of their lives.

Preventing children from learning and understanding appropriate behavior for their “darker” emotions of anger and hurt.

Slarvigt snabböversatt:

Det finns många problem med nolltolerans, två av dem är:

Man bestraffar oskyldiga barn som inte förstår betydelsen av ett regelbrott, ett bestraffning som kan följa dem genom hela skolan och resten av livet.

Man förhindrar barn från att lära sig och förstå lämpliga beteenden för sina mörkare känslor av ilska och må dåligt.

Mer läsning
Schools must move away from zero tolerance
(http://articles.philly.com/2011-09-18/news/30172195_1_zero-tolerance-school-discipline-officers)
Zero Tolerance teaches kids Zero Judgment. Oh, and everybody is a winner, too…
(http://therealrevo.com/blog/?p=680)
Här har vi en kommun som tillämpar nolltolerans, så här ser det vanligen ut (det är detta som alltså skall bort ur skolorna)

Piteå kommun > Nolltolerans mot kränkning i förskola och skola
(http://www.pitea.se/sv/Pitea-kommun/Forskola-och-skola/Nolltolerans-mot-krankning-i-forskola-och-skola/)

En till artikel där man diskuterar noll tolerans, hos Skolinspektionen.
Snabb handläggning viktigare än ändrad lagstiftning
(http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/Nyheter/snabb-handlaggning-viktigare-an-andrad-lagstiftning/)

flintberg
2013-10-07, 21:25
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Alla exemplen du har är från USA. Har du några svenska exempel på där termen nolltolerans mot ex.vis rasism eller våld använts för att skapa avstängningar av elever från undervisningen?

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:25
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

agnesson
2013-10-07, 23:12
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Jag tycker att motionären blandar ihop nolltolerans mot vapen och droger och nolltolerans mot hur en människa kan bete sig illa mot andra människor på ett sätt som jag inte känner igen.

Taz_1999
2013-10-07, 23:41
I denna video från Ted Talks så diskuterar man nolltolerans vid 3:58 eller så och hur nolltolerans är en policy som oftare drabbar pojkar än flickor och gör det svårare för pojkar att hänga med i skolan. Deras kultur krockar med den i skolans.

Denna länk bör leda dit direkt:

Ali Carr-Chellman: Gaming to re-engage boys in learning
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=23Uuehgmd14#t=236)

Det här är ett försök att bädda in videon i ett inlägg.

23Uuehgmd14

Hela föredraget är jättebra.

flintberg
2013-10-07, 23:44
Vad menar du med "deras" kultur?

Taz_1999
2013-10-07, 23:49
Jag hoppas också att innan man klickar på ogilla och gilla yrkanden, att man tar sig lite tid att läsa motionstexten, länkarna och även fundera på saken. Det står alltså riktigt vettiga saker i motionen, det hela är underbyggt med gott om källor och det vi kallar för evidens, så jag förstår inte riktigt varför man ogillar dessa yrkanden?

Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

Mina exempel är amerikanska, det var lite stressigt att skriva. Kanske man kan istället för att kritisera exemplen googla lite själv på saken? Istället för att klicka på ogilla direkt?

Eller fundera över följande: Om denna typ av policy har dessa effekter, är det inte sannolikt att en liknande policy kommer att ha likande effekter även i Sverige? Det kan därför vara klokt att stämma i bäcken redan nu?

Ogillar man dessa yrkanden, så är man för nolltolerans och gillar även de effekter det medför och då undrar jag verkligen om man satt sig in i motionens ämne?

Taz_1999
2013-10-07, 23:50
Flintberg: Det är något som hon säger i videon. Den är jättebra så kolla gärna.

duke_h3
2013-10-08, 01:09
Om du tittar längst ner så ser du flera länkar från Sverige

JPAnderson
2013-10-08, 01:18
Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

Mina exempel är amerikanska, det var lite stressigt att skriva. Kanske man kan istället för att kritisera exemplen googla lite själv på saken? Istället för att klicka på ogilla direkt?

Eller så är det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag och kanske besvara de spörsmål som dyker upp?

Själv är jag lika konfunderad som övriga om vad exakt för noll tolerans du pratar om, och vilka "negativa effekter" du syftar på? ...här hemma i Sverige alltså.

Taz_1999
2013-10-08, 01:46
JP Andersson:
Din argumentationsteknik är horribel. I motionen finns det nio länkar. En av dem leder till en forskningsrapport som visar att noll tolerans är en riktigt dålig ide. Det gör även de många exempel och resonemang som finns i de nio länkarna och de skojiga bilderna som illusterar denna motion.

Hur i hela friden kan du på fullt allvar anse att: "det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag"?!

Så jag måste fråga: Vilken av de nio är det du inte läst och/eller inte förstått? Vilken av videofilmerna är det du inte sett och/eller inte förstått? Kan du ge en lista så är det lättare att förklara?

Vad noll tolerans är förklaras i motionstexten i början och även, lågt räknat, nio gånger till i de olika länkarna och exemplen.

Om du trots denna massiva mängd förklaringar och exempel fortfarande inte förstår vad som diskuteras i denna tråd och de horribla konsekvenser som nolltolerans policys har och hur dåliga de är för barn, så kanske du skall undersöka om det finns någon annan motion som behöver din hjälp?

Eller trollar du bara för att det är jag?

JPAnderson
2013-10-08, 02:15
JP Andersson:
Din argumentationsteknik är horribel. I motionen finns det nio länkar. En av dem leder till en forskningsrapport som visar att noll tolerans är en riktigt dålig ide. Det gör även de många exempel och resonemang som finns i de nio länkarna och de skojiga bilderna som illusterar denna motion.

Hur i hela friden kan du på fullt allvar anse att: "det upp till motionären att underbygga sina argument med ett komplett underlag"?!

Så jag måste fråga: Vilken av de nio är det du inte läst och/eller inte förstått? Vilken av videofilmerna är det du inte sett och/eller inte förstått? Kan du ge en lista så är det lättare att förklara?

Vad noll tolerans är förklaras i motionstexten i början och även, lågt räknat, nio gånger till i de olika länkarna och exemplen.

Om du trots denna massiva mängd förklaringar och exempel fortfarande inte förstår vad som diskuteras i denna tråd och de horribla konsekvenser som nolltolerans policys har och hur dåliga de är för barn, så kanske du skall undersöka om det finns någon annan motion som behöver din hjälp?

Eller trollar du bara för att det är jag?

Två av länkarna har anknytning till Sverige varpå den ena är Piteå kommuns riktlinjer för hanteringen av kränkning i förskola och skola och den andra en debattartikel från en facktidning för lärare om hur man mer enhetligt kan stärka noll tolerans mot kränkande behandling i våra skolor.

Övriga är knappast tillämpningsbara här då de handlar om främst USA och deras skolväsende.

Men du vill ha bort hållningen av noll tolerans mot kränkande behandling, mobbning, fysiskt våld och trakasserier av barn och unga i den svenska skolmiljön... varför?

flintberg
2013-10-08, 07:08
Det är helt barockt att dra jämförelser mellan det amerikanska skolsystemet och det svenska. Det om något är trollande. Jag har utbildat i båda systemen och sett skillnaderna - och det var innan alla skolskjutningar. I ett land där vapentillgången är extremt stor och där du haft massmord på ett antal skolor kan det tänkas att det blir rätt tuff nolltolerans. Men att säga att "såhär ser det ut i USA, så kommer det se ut här" det är ju bara rent trollande. Du kan lika gärna peka på Kina och säga att de har spöstraff där, då kommer vi också ha det.

Vad i nedanstående från Piteå är det du tycker rimmar illa med vår värdegrund kring alla människors lika värde??

"Alla enheter ska arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling. Varje enhet ska regelbundet kartlägga och analysera om det finns något som leder till, eller riskerar att leda till diskriminering eller kränkande behandling. Arbetet dokumenteras i en Likabehandlingsplan. Barn, elever och vårdnadshavare ska få information om planen.

Om ett barn eller en elev känner sig kränkt eller trakasserad ska eleven eller vårdnadshavaren vända sig till förskolans eller skolans personal som i sin tur är skyldig att informera enhetens förskolechef eller rektor. Du kan kontakta enhetens förskolechef eller rektor om du inte vill prata med mentor eller klasslärare.

Förskolechef eller rektor är skyldig att utreda och dokumentera uppgifterna. Förskolor och skolor måste ha rutiner för att åtgärda uppkomna situationer.

Förskolechef och rektor måste anmäla kränkningar, trakasserier och diskriminering till barn- och utbildningsnämnden."


Och vad är det i "pojkars kultur" som gör att du tycker det är viktigt att man får uttrycka sig på ett visst sätt?

Antingen trollar du i frågan eller så är det ett direkt frontalangrepp på värderingarna om allas lika värde. Att motverka mobbing, trakasserier och rasism är utmärkt. Och att ha ett samlingsnamn som heter noll tolerans för detta arbete spelar väl ingen roll?

Det verkar som om du har hakat upp dig på termen, analyserat den ur ett i det närmaste lingvistiskt perspektiv, därtill kopplat att det är precis så alla menar när de använder termen noll tolerans och sedan dragit växlar på detta att det skulle innebära en rad saker som du själv bara spekulerar i. Och så tar du med en video med en forskare som tycker att det är dåligt.

Jerlerup
2013-10-08, 08:25
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Nolltolerans betyder inte samma sak i Sverige och i USA. Jag kan förstå motionsskrivarens oro, men motioner om Sverige eller Eu bör utgå från förhållanden här.

Och här är det snarast så att det är för slappt. man har "nolltolerans mot mobbning" men det tar EVIGHETER innan det ageras och det ageras ofta slappt. Och gör man inget får det inga konsekvenser för skolan.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:19
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Virrig och osammanhängande motion.

Henrik Brändén
2013-10-08, 10:38
Det du argumenterar mot är att man sätter upp rigida regler och omedelbart bestraffar elever som bryter mot dem.

När man i Sverige diskuterar "nolltolerans" mot exempelvis mobbing eller sexuella trakasserier innebär det att man bestämmer sig för att ledningen för skolan/arbetsplatsen måste göra allt som står i dess makt för att hindra att sådant beteende förekommer, och reagera omedelbart om det förekommer, bland annat genom att klargöra för alla inblandade att det är oacceptabelt.

Därför slår det väldigt fel att utifrån hur ett ord används i USA argumentera mot en helt annan sak i Sverige, som råkar betecknas med det ord som man får genom en bokstavlig översättning av det amerikanska begreppet.

agnesson
2013-10-14, 13:21
Jag hoppas också att innan man klickar på ogilla och gilla yrkanden, att man tar sig lite tid att läsa motionstexten, länkarna och även fundera på saken. Det står alltså riktigt vettiga saker i motionen, det hela är underbyggt med gott om källor och det vi kallar för evidens, så jag förstår inte riktigt varför man ogillar dessa yrkanden?

Kom ihåg att det är alltså upp till de som förespråkar noll tolerans som skall bevisa att det funkar, vilket de alltså inte gör. Denna motion handlar om att det inte har gjorts, därför bör detta inte förekomma i skolan, proaktivt så att säga. På samma sätt vi inte har kollektiv bestraffning, så bör vi inte ha nolltolerans.

...

Ogillar man dessa yrkanden, så är man för nolltolerans och gillar även de effekter det medför och då undrar jag verkligen om man satt sig in i motionens ämne?

Om vi som parti var tvungna att tycka om vi är för eller emot nolltollerans, då är din argumentation här ok. Men nu behöver vi inte tycka någonting. Man har till och med rätt att ogilla dina yrkanden enbart av denna anledning.

Taz_1999
2013-10-14, 17:03
Noll tolerans mot "olagligt beteende på nätet".

Fundera på den.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:37
Yrkar avslag på yrkandet.

Michael Ståhl
2013-10-24, 14:21
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler skall tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Motionen grundas i amerikansk nolltolerans inte i svensk sådan.

JorgenL
2013-11-03, 20:01
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Nolltoleransbegreppet i svensk skola betyder inte det motionären menar. I svensk skola är betydelsen "Detta får skolledningen inte strunta i att försöka göra något åt" inte "Stäng av elever".

Nolltoleransen är här riktad med spetsen mot skolledningen, inte mot eleverna.

Paven
2013-11-04, 11:35
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Finns inga lagliga nolltollerans regler i sverige av den typen som motinären beskriver. Elever har starka rättigheter att fortsätta i just deras skola.

DangerDave
2013-11-06, 17:24
Jag ogillar yrkande B41-Y01:att nolltolerans-regler ska tas bort från förskola, grundskola och gymnasieskola.Det är inget fel på noll-tolerans i sig, utan det är snarare dåligt noll-tolerans mot dåligt definierade fenomen som är problemet.
Vidare upplever jag inte att detta är något problem i Sverige.