handdator

Visa fullständig version : Motion B36: Sakpolitik: Sjukvård: Ändring av ståndpunkt avseende journalsystem [omröstning sker i B35]


Mötespresidiet
2013-10-06, 23:57
Vi har ett problem med att FRA håller på de kryptonycklar som landstingen använder. Därför måste vi villkora vårt beslut att vi är för att man skall kunna läsa sin egen patientjournal på nätet.

Det är en bra dag idag! :)

C Magnus Berglund

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:32
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Patientjournaler ska göras tillgängliga på nätet först efter det att ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkanden till den formen.

puggan
2013-10-07, 22:31
Betyder B36-Y01 att vi inte vill att journalerna ska vara tillgängliga via internet?

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:36
Betyder B36-Y01 att vi inte vill att journalerna ska vara tillgängliga via internet?


Tills vidare - ja.

Se fö min motion om journalsystem så ser du en imho bättre förslag gällande detta.


https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39144

agnesson
2013-10-07, 22:56
Jag ogillar yrkande B36-Y01:att vi villkorar vårt beslut att vara för patientjournaler skall vara tillgängliga på nätet tills dess vi har säkerställt säkerheten.Otydligt yrkande.

CMagnusB
2013-10-08, 00:17
Det är helt klart inte den bästa formuleringen. Men innehållet är desto viktigare. Vi kan inte släppa FRA helt fri att läsa våra journaler. Som det är i nuläget och med FRAs ändamålsglidning så är vi där när som helst. Uppsala försöket kan redan ha satt processen i rullning. Glöm inte bort att FRA har redan registrerat sexuell läggning. Om man betänker varför de skulle göra något sådan, så är det inte helt orimligt att patientjournaler kan vara mer värdefullt ur samma syfte.

Så skriv gärna nya formuleringar som passar. Bara ändåmålet är den riktiga.

CMagnusB
2013-10-08, 00:18
Betyder B36-Y01 att vi inte vill att journalerna ska vara tillgängliga via internet?

Inte förrän vi har säkerställt (via lag, nedläggning av FRA eller likande) att FRA inte skall hantera landstingens kryptonycklar.

Henrik Brändén
2013-10-10, 15:59
Jag ogillar yrkande B36-Y01:att vi villkorar vårt beslut att vara för att patientjournaler ska vara tillgängliga på nätet tills dess vi har säkerställt säkerheten.Oklart vad yrkandet betyder.

JPAnderson
2013-10-11, 13:14
Jag ogillar yrkande B36-Y01:att vi villkorar vårt beslut att vara för att patientjournaler ska vara tillgängliga på nätet tills dess vi har säkerställt säkerheten.Lite för otydligt och anser dessutom att tillgången till sin egna patientjournal via nätet överväger ev. insyn från FRA i nuläget.

Spam
2013-10-13, 08:51
Jag gillar yrkande B36-Y01:att vi villkorar vårt beslut att vara för att patientjournaler ska vara tillgängliga på nätet tills dess vi har säkerställt säkerheten.Vilket villkor gäller enligt yrkandet?

Patientjournaler ska överhuvud taget inte finnas på nätet eller ens i gemensamma datorsystem. Vilka fördelar har kunna påvisas i verkligheten av dessa sammankörda system?

Jag hade bättre koll med min gamla husläkare med pappersjournal än i nuvarande system.

Läkare, och andra professionella inom patienthantering skriver allt som oftast korta kommentarer som inte säkert är entydiga eller fria från tolkning. Därför är det snarar OSÄKERT att ha sammankörda system, istället för att läkare kommunicerar med varandra direkt vid behov. Vi måste kunna lita på att en människa som är patient kan förklara om det finns något relevant i sin historik.

Peter Johansson
2013-10-17, 12:21
yrkandet är lite vagt yrkar avslag.

TeirdeZ
2013-10-17, 21:14
Jag håller med andan i förslaget och tycker att det är huvudsakligen puckat att lägga ut alla sjukjournaler på ett medium som världens samlade militärer och säkerhetstjänster verkar vilja bedriva krig på. Det är heller inte bra att först tvinga ungdomar att gå till psyktanter som registrerar deras tonårsångest i skolan och sedan lägga ut dem på någon typ av uppkopplat medium - oavsett bakom hur många brandväggar och hur många krypton. Det skapar en osäkerhet och lär människor att ljuga för vården.

Å andra sidan tror jag att Anders S Lindbäcks förslag i sådana fall är bättre: Lindbäck ställer mycket högre krav på patienternas möjligheter att själva få välja hur deras journaler ska hanteras, och som informationsfrihetligt parti bör vi också verka för att människor får göra egna och specifika val.

Mötespresidiet
2013-11-03, 16:41
B36-Y01 röstas om i motion B35.