handdator

Visa fullständig version : Motion B05: Sakpolitik: Bostad: Förbättringar på bostadsmarkanden [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 23:59
Skall du bo i bostadsrätt eller hyresrätt?

Få frågor splittrar den svenska politiska fältet som synen på bostaden. Det är också i allmänhet den största affären som en människa gör under sitt liv. Här pratar vi verkligen en valvinnare, inte minst efter att vi har haft en lågräntepolitik som har tvingat alla 70-talister och framåt att skuldsätta sig till tänderna och därtill, till 40-talisternas stora lycka. För det är dessa som är de stora vinnarna både på den låga räntan och på utförsäljningen av allmännyttan.

Vänsterns syn:
Vänstern har alltid varit en stor anhängare av hyresrätten. Statlig planering och stora statliga subventioner. Betala din skatt så löser farbror staten allt. Bostadsrätter har alltid setts med stor misstänksamhet, byggherrar och bostadsbolag lika så . Man är en varm anhängare reglerad hyresmarknad. Där kommunens bostadsbolag i praktiken sätter hyran, standarden och tvingar dig att leva miljövänligt.

Högerns syn:
Att äga sin bostad har alltid varit en småborgerlig dröm. Det är inte en slump att ROT avdraget är utformat på så vis att den som bor i en hyresrätt inte kan ta del av det. Att äga och förvalta ligger i blodet. Att man gör detta genom ett system som trycker pengar känns man dock inte vid. Man anser lite till mans att det är den reglerade hyran som är roten till det onda. Inför vi bara marknadshyror så löser sig nog allt. Man är misstänksam mot byggfacket och den kartell som de bildar på arbetsmarknaden. De allmännyttiga bostadsbolagen vill man sälja ut, bostadsrätt skall det ju vara.

Piratideologiskt syn:

För ett parti som tror på medborgarens kraft att fixa sin egen tillvaro känns det främmande. Med vänsterns planekonomiska syn på bostadsfrågan. Den fungerade inte bra i Sovjet, och det fungerar rätt så dåligt här. Samtidigt så kan vi inte blunda för resultatet av den lånekarusell som idag tvingar oss till än allt lägre ränta. Bankerna håller ju snart varje barnfamilj som gisslan. Skulle marknadshyra införas idag så skulle det på kort sikt bara gynna ett fåtal rika.

Likväl så är det så att det finns enkla saker som går att göra. Vissa reformer har mer av en vänster prägel, andra mer av en högerprägel. Men tar man dem i klump så hopps jag att vi får en bostadspolitik som är både högaktuell för våra väljare som bra för landet.

1. Termen oäkta bostadsrättsförening skall bort. Detta är ett system som på ett helt ofattbart sätt bestraffar bostadsrättsinnehavare om det finns för många hyresrättsboende i föreningen. I praktiken gör detta system att folk inte kan hyra bostadsrätter från föreningar. ( Jag återkommer med konkret exempel )

2. Skattesystemet skall sluta missgynna hyresrätten framför bostadsrätten. Idag så får du avdrag för räntor som du själv har tagit för att köpa din bostad. Men om du istället hyr den och betalar en hyra till värden som i sin tur betalar ränta på sitt lån, så får du inte det.

3. Vi har ett system idag där banken riskfritt kan låna ut en allt större mängd pengar för köp av bostäder. Vilket har lett till en bolånebubbla. Andra länder har andra och bättre system. I USA så fungerar det så att bostadsägaren när som helst kan gå och lämna nycklarna till banken och går därifrån skuldfri. Ett sådant system om det infördes i Sverige skulle troligen leda till en betydligt sundare lånemarknad.

AndersLindbäck
2013-10-07, 21:25
För hyreserätter så får inte lägenhetsinnehavarna ränteavdrag för hyresevärdens lån. Däremot så får hyresvärden ränteavdrag för sina lån.

För de lån bostadsrättsföreningen har får inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för bostadsrässföreningens lån. Däremot får bostadsrättsföreningen göra avdrag för lånen.

Så den som har lån får idag rätt till avdrag för sina lån. Det är fel att låta någon annan göra avdrag för lånen imho.

AndersLindbäck
2013-10-07, 21:26
Jag ogillar yrkande B05-Y02:att Skattesystemet ändras så att hyresrätter skattetekniska jämställs med bostadsrätter.Den som tar lånet skall få göra avdrag för räntan.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:15
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Den skattetekniska termen oäkta bostadsrättsförening skall tas bort. "

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

duke_h3
2013-10-08, 00:18
Jag lovade tidigare exempel för att göra det hela tydligare. Så har kommer det.

Ponera ett fiktivt hur A som kostar 20 Mkr att bygga. Den traditionella sättet att finansiera detta är genom att ta ett lån i banken. Vilket i sin tur ökar krediterna i samhället. Vi förutsätter att huset har 10 lägenheter och att de fasta kostnaderna för huset är 2000 kr per månad och lägenhet. Givet att vi har en ränta på 3% så betyder det att huset har en årlig kostnad på 240 000 + 600 000 = 840 000. Eller om man så vill 7 000 kr / månad och lgh.

Om vi gör huset till en hyresrätt så ser vi direkt att en hyra på 7 000 kr är behövlig för att fastigheten skall gå runt. ( Vi väljer att inte räkna med någon vinst i exemplet ).

Om vår ägare väljer att istället säja bostadsrätter av huset och erbjuder varje hyresgäst att köpa lägenheten för dess andel i byggnaden, dvs 2 Mkr. Förutsatt att samtliga hyresgäster nappar så kan hela det ursprungliga lånet betalas av. Kvar blir då att betala underhållskostanden. Dvs 240 000 kr per år, vilket blir en avgift på 2 000 kr per lägenhet. Däremot så måste nu varje hyresrättsinnehavare betala ränta på ett lån till banken motsvarande 2 Mkr eller om man vill 5 000 kr per månad vid 3% ränta.

Man kan nu förledas att tro att inget har hänt i praktiken, men så är inte fallet. Räntor är nämligen avdragsgilla. Vilket gör att de i praktiken kostar 3 500 kr per månad, får en person som har en anställning eller motsvarande beskattningsbar inkomst. Det betyder att det faktiska kostnaden för att bo i bostadsrätten blir 5 500 kr per månad.

I min värld helt orimligt, det finns två tänkbara sätt att komma tillrätta med den här problemet.

Ta bort avdragsrätten för lån vid bostad.
Inför ett hyresrätts avdrag som kompenserar för ränteavdraget.


Min plan är inte att vi skall ta ställning till vilket av dessa vi förordar utan mest konstatera att det är orimligt att bostadsrätter i praktiken skall vara gynnad framför hyresrätter.

Nästa problem som man råka ut för är problemet oäkta bostadsrättsförening. Varför denna lag finns är för mig en gåta. Där den enda teorin är socialdemokratisk snikenhet.

Det är nämligen så att i en vanlig bostadsrättförening kan det finnas hyreslägenheter och lokaler som inte är med i föreningen. Dessa betalar hyror som vanligt till föreningen. Men om summan av dessa pengar är för stor då kan man bli betraktad som en oäkta bostadsrättsförening . Själva formeln är knepig och innehåller en hel del godtycke, Men förenklat så tar man och beräknar en fiktiv hyra på bostadsrätterna ( i vårt exempel 7 000 kr ) och jämför denna fiktiva hyra med de faktiska intäkterna från hyresgäster. Visar det sig då att de riktiga hyrorna är mer än 40%, då är man oäkta. I vårt exempel så är det 4 av 10 lägenheter. Konsekvensen för privatpersonerna i föreningen är inte milda. Dels så finns där massa beskattningsregler som inträder vid försäljning. Dels så blir man förmånsbeskattad för skillnaden mellan avgiften och hyran. I detta fallet alltså 5 000 kr, som om det vore lön. Självklart är detta en källa till en massa konflikter, helt onödigt.

duke_h3
2013-10-08, 00:26
För hyreserätter så får inte lägenhetsinnehavarna ränteavdrag för hyresevärdens lån. Däremot så får hyresvärden ränteavdrag för sina lån.

För de lån bostadsrättsföreningen har får inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för bostadsrässföreningens lån. Däremot får bostadsrättsföreningen göra avdrag för lånen.

Så den som har lån får idag rätt till avdrag för sina lån. Det är fel att låta någon annan göra avdrag för lånen imho.

Jag har skrivit ett exempel på hur det hela ser ut. Har du några argument för varför vi skall skattetekniskt gynna bostadsrätter framför hyresrätter? Att du tycker så är inte ett argument ;).

Jag personligen kan inte motivera varför vi skall ha det så. Jag hade gärna sett att vi hade infört motsvarande avdrag för hyresrätterna. Inte genom att man får dra av lånen men exempelvis genom att man får dra av en del av hyran på skatten. Man gör alltså en delmängd av hyran avdragsgill. Man kan också tänka sig att man tar bort möjligheten för ränteavdrag vid bostad.

AndersLindbäck
2013-10-08, 00:45
Man kan också tänka sig att man tar bort möjligheten för ränteavdrag vid bostad.

Min åsikt - den som har tagit ett lån skall få dra av utgiftsräntan. Den som får inkomst från pengar skall betala skatt på inkomsterna.

Enklare: Inkomst av X -> betala skatt. Utgift av X -> få tillbaka på skatten.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:41
Jag ogillar yrkande B05-Y02:att Skattesystemet ändras så att hyresrätter skattetekniska jämställs med bostadsrätter.Den som tar lånet gör avdrag för räntan och detta påverkar hyresnivån för en eventuell hyresgäst. Hyresgästerna får redan idag nytta av detta.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:43
Jag ogillar yrkande B05-Y03:att Individens personliga betalnings ansvar vid pantbelåning avskaffas.Dels har vi ingen bolånebubbla i Sverige (detta är ett rent ut populistiskt och lögnaktigt påstående). Dels är systemet med att folk kan lämna nycklarna till banken inte vidare bra - det bidrog till en bankkollaps. Den som köper en bostad är den som ska bära risken.

duke_h3
2013-10-08, 09:02
Jag ogillar yrkande B05-Y02:att Skattesystemet ändras så att hyresrätter skattetekniska jämställs med bostadsrätter.Den som tar lånet gör avdrag för räntan och detta påverkar hyresnivån för en eventuell hyresgäst. Hyresgästerna får redan idag nytta av detta.

Det där stämmer inte. Om du tittar på mitt räkneexempel så ser du tydligt att skattesystemet gynnar privat ägande, och det väldigt mycket. Idag så kompenseras detta delvis med att vi har en reglerad hyresmarknad.

Anna Blixt
2013-10-08, 10:14
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet skall verka för att den skattetekniska termen oäkta bostadsrättsförening skall tas bort.Ser inte hur detta är ett stort problem.

Peter Johansson
2013-10-08, 10:38
Bifall på Yrkande B05-Y03
Avslag på de två andra

duke_h3
2013-10-08, 16:10
Jag ogillar yrkande B05-Y03:att Individens personliga betalnings ansvar vid pantbelåning avskaffas.Dels har vi ingen bolånebubbla i Sverige (detta är ett rent ut populistiskt och lögnaktigt påstående). Dels är systemet med att folk kan lämna nycklarna till banken inte vidare bra - det bidrog till en bankkollaps. Den som köper en bostad är den som ska bära risken.
Jag personligen har ingen åsikt om huruvida vi har en bubbla elller inte. Men kan konstatera att vi har en riksbanskschef som anser att vi har det, och en finansminister.

Det jag däremot kan konstatera är att en väldigt stor del av hushållen skulle drabba relativt hårt om räntan skulle återgå till en historisk mer rimlig nivå, som exempelvis 5%. Detta skulle i sin tur troligen resultera i att man kommer att vilja sänka räntan från politiskt håll för att "få igång" ekonomin igen. Så då är vi kvar i ett läge där vi har en lågränte politik.

De flesta bedömare menar att USA:s bostadskris började med att bankerna just kunde komma ifrån sin risk genom att sälja det hela vidare till freddy mac och fannie mae. Dvs när man frångick systemet med att banken tog risken så fick man bubbla.

Peter Schiff hade en intressant tal på ämnet 2006.

http://www.youtube.com/watch?v=jj8rMwdQf6k

duke_h3
2013-10-08, 16:46
Bifall på Yrkande B05-Y03
Avslag på de två andra

Vore det inte roligt med en MOTIVERING till det ena eller det andra?

duke_h3
2013-10-08, 16:52
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet skall verka för att den skattetekniska termen oäkta bostadsrättsförening skall tas bort.Ser inte hur detta är ett stort problem.
Det är inte ett stort problem. Men det gör att hyresformen som är en mycket flexiblare bostadsform bra för ungdomar i praktiken upphör att existera. Så därför vill vänster människor att man skall tvinga fram byggandet av hyresrätter ( som marknaden alltså inte vill ha ). Tar du bort lagen så finns det ju en möjlighet att vi återigen får ett områden där det förekommer både hyresrätter och bostadsrätter.

Men att det inte är ett stort problem är normalt inte ett bra skäl för att behålla en i grunden konstig lag stiftning.

duke_h3
2013-10-08, 16:53
Jag förstår att du tycker det, men har du några bra argument för det?

duke_h3
2013-10-08, 16:59
Min åsikt - den som har tagit ett lån skall få dra av utgiftsräntan. Den som får inkomst från pengar skall betala skatt på inkomsterna.

Enklare: Inkomst av X -> betala skatt. Utgift av X -> få tillbaka på skatten.
Jo jag förstår åsikten. Ven kan du presentera argument för att den är bra.

För i praktiken så betyder det att du vill skattetekniskt gynna att man först långa pengar i en bank för att sedan köpa en sak framför att man lånar själva saken. För mig är det ologiskt.

Henrik Brändén
2013-10-08, 17:59
Jag gillar yrkande B05-Y03:att Individens personliga betalnings ansvar vid pantbelåning avskaffas.Jag tror detta är ett utmärkt sätt att lugna ner kreditgivningen till allt dyrare bostäder. (Den som säger att vi inte har en bubbla idag vet inte vad som hände med bostadsmarknaden på 90-talet.)

Peter Johansson
2013-10-10, 10:50
Vore det inte roligt med en MOTIVERING till det ena eller det andra?

Med Y01 och Y02 ser jag inte riktigt problematiken
Har inte hört eller läst att "oäkta bostadsrättsförening" skulle vara ett stort problem.

En hyresrätt och en bostadsrätt ska inte skattetekniskt vara densamma
En hyresrätt ägs av ett bolag och är då ett vinst drivande företag medan bostadsrätt drivs av en förening vars mål ska vara att förbättra för bostadsrätts innehavarna.
En annan intressant teori vore att ombilda samtliga bostadsrätter till ägar lägenheter då kan man verkligen säga " my home is my castle" Det finns ju fortfarande en styrelse som sköter det löpande underhållet av huset men det stora ekonomiska ansvaret försvinner.

Y03 minskar bankernas generösa utlåning, då de tar ett större "eget" ansvar (Om de inte skyfflar över ansvaret på skattebetalarna) Då den utlånade summan alltid ställs mot bostadens värde, vilket de då kommer att räkna på kanske två gånger per år.

Apropå detta med skulder och skuldsanering så diskuteras detta i en tråd på fb som jag läst. Där var en skuldsanerare hos en kommun som uppmanade en skuldsatt att skuldsätta sig mer då det på pappret skulle vara helt omöjligt för den skuldsatte att betala av och då hade KF ingen annat val än bevilja skuldsanering 5 år på existens minimum sen var man ren och skuld fri.

Nu vet jag inte hur många av de som hamnar hos KF är där av dåliga bolån men läste nyligen moderaternas förslag att det skulle bli lättare att få skuldsanering. Y03 skulle kunna vara vårt alternativ till detta om bolån är boven i dramat.

AndersLindbäck
2013-10-10, 10:55
Vi kan inte ta bort termen oäkta bostadsrättsföreningen.

Det öppnar upp möjligheten för någon att skapa en bostadsrättsföreningen med en bostadsrätt och resten är hyreslägenheter som gör att man i praktiken har en hyreshus - men genom fiffig lagkonstruktion - som räknas som bostadsrätt.

Det faktum att förslagsställaren finner beräkningen besvärlig eller beteckningen konstig föranleder inte att man avskaffar termen.

willenfort
2013-10-11, 10:48
Jag har lagt yrkande B05-Y04:att Att samtliga bostadsformer skall av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Ursprungsyrkandet var för begränsat då den inte tar hänsyn till äganderättsbostäder och villor.

Genom att skriva den mer neutralt så behöver vi inte skriva nya ställningstaganden för andra former.

willenfort
2013-10-11, 10:56
Jag ogillar yrkande B05-Y03:att Individens personliga betalnings ansvar vid pantbelåning avskaffas.Dels har vi ingen bolånebubbla i Sverige (detta är ett rent ut populistiskt och lögnaktigt påstående). Dels är systemet med att folk kan lämna nycklarna till banken inte vidare bra - det bidrog till en bankkollaps. Den som köper en bostad är den som ska bära risken.

Varför skall banken inte ta del av denna risken ? skall bankers utlånande alltid vara riskfritt ? Det tycker inte jag. Om banker kolapsar för att folk lämnar nycklarna då de inte kan betala lånen tydet på att bankerna har lånat ut för mycket pengar till folk som inte kan betala åter. det är bankens problem. det ingår i deras företagsrisk.

Sättet samhället skall hantera det är genom att kräva att banken har rimliga mängder reservkapital samt se till att ingen enskilda bank blir så stor att des kolapps skulel allvarligt skada samhället. (If it is to big to fail it is to big to be private)

AndersLindbäck
2013-10-11, 11:12
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska verka för att den skattetekniska termen "oäkta bostadsrättsförening" ska tas bort.Vi måste hindra avancerad skatteplanering.

duke_h3
2013-10-11, 12:50
Jag Jämkar bort mitt yrkande B05-Y02 till fördel för B05-Y04.

Mitt bortjämkade B05-Y02:skattesystemet ändras så att hyresrätter skattetekniskt jämnställs med bostadsrätter.
B05-Y04, som jag tycker bättre om: Att samtliga bostadsformer skall av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.

duke_h3
2013-10-11, 12:52
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska verka för att den skattetekniska termen "oäkta bostadsrättsförening" ska tas bort.Vi måste hindra avancerad skatteplanering.

På vilket sätt menar du att detta stoppar avancerad skatteplanering? Det här med skatteplanering är lite som med terrorism. Våra lagar hindrar inte skatteplanerare. Men däremot så betyder det ett lidande för vanligt folk. I det aktuella fallet så handlar det om folk som av en eller annan anledning inte vill äga sin bostad utan istället vill hyra den.

duke_h3
2013-10-11, 12:54
Vi kan inte ta bort termen oäkta bostadsrättsföreningen.

Det öppnar upp möjligheten för någon att skapa en bostadsrättsföreningen med en bostadsrätt och resten är hyreslägenheter som gör att man i praktiken har en hyreshus - men genom fiffig lagkonstruktion - som räknas som bostadsrätt.

Det faktum att förslagsställaren finner beräkningen besvärlig eller beteckningen konstig föranleder inte att man avskaffar termen.

Vad är problemet med att ha ett hyreshus, det finns flera sådana i det här landet kvar ;)

Per Ghosh
2013-10-11, 14:30
Jag har lagt yrkande B05-Y05:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Förenklar uthyrning av delar eller hela den egen bostaden. Minskar ner avgifter och engångsskatter som finns i samband med olika former av bostadsförändringarEtt stort problem på den Svenska bostadsmarknaden är att det kostar att förändra sin bostadssituation. En del typer av bostadsförändringar är förknippade med höga kostnader, andra med långa köer. Det orsakar fastlåsningar och hela bostadsmarknaden blir lidande. I extrema situationer kan en gammal ensamstående pensionär bli sittandes i gigantisk bostad där stora delar är helt outnyttjade, det samtidigt som ungdomar trängs i mycket små utrymmen.

duke_h3
2013-10-13, 13:19
Med Y01 och Y02 ser jag inte riktigt problematiken
Har inte hört eller läst att "oäkta bostadsrättsförening" skulle vara ett stort problem.


Nej det är inte ett stort problem. Men att ett problem inte upplevs som stort är i sig ett dåligt argument till att man skall ha kvar det ;)

Det finns tre goda skäl till att vilja ta bort det här systemet.

1. Det är att system som bidrar till att hyresrätten blir allt sällsyntare som bostadsform i populära städer som Stockholm.

2. Den hör inte hopa med nuvarande politik som PP för. Vi har ett beslut som säger att om man bygger nya områden så skall man blanda hyresbostäder med bostadsrätter. I praktiken istället för endast bostadsrätter som normalt är alternativet, eftersom denna form är skattegynnad och inte prisreglerad. Däremot så säger vi att vi skall beskatta bostadsrätterna om man tillåter hyresrätter i samma hus.

3. Det finns en mänsklig aspekt på det hela som kanske inte syns. Jag bor numera i en bostadsrätt som är oäkta. Det är inte ett problem för mig, eftersom mitt företag äger lägenheten. Men just nu går vår styrelse runt till hyresrätterna ofta människor som är för fattiga, eller för gamla för att orka bry sig och tjatar på dem så att de skall köpa sin lägenhet. Jag tycker att det är ovärdigt på så många plan. Det är också ett sätt att se till att folk börjar bråka mellan varandra.


En hyresrätt och en bostadsrätt ska inte skattetekniskt vara densamma
En hyresrätt ägs av ett bolag och är då ett vinst drivande företag medan bostadsrätt drivs av en förening vars mål ska vara att förbättra för bostadsrätts innehavarna.
En annan intressant teori vore att ombilda samtliga bostadsrätter till ägar lägenheter då kan man verkligen säga " my home is my castle" Det finns ju fortfarande en styrelse som sköter det löpande underhållet av huset men det stora ekonomiska ansvaret försvinner.


Jo det är två olika saker. Men varför skall vi gynna bostadsrätten skattemässigt? Vi beskattar ju vinster i företaget. Det vi gör i praktiken är att vi har en dold extraskatt på de bostäder som innehas av de fattigaste i landet, alternativ så har vi en skatterabatt för de som är rika nog att äga sin bostad. Jag kan inte motivera det hela.


Y03 minskar bankernas generösa utlåning, då de tar ett större "eget" ansvar (Om de inte skyfflar över ansvaret på skattebetalarna) Då den utlånade summan alltid ställs mot bostadens värde, vilket de då kommer att räkna på kanske två gånger per år.

Apropå detta med skulder och skuldsanering så diskuteras detta i en tråd på fb som jag läst. Där var en skuldsanerare hos en kommun som uppmanade en skuldsatt att skuldsätta sig mer då det på pappret skulle vara helt omöjligt för den skuldsatte att betala av och då hade KF ingen annat val än bevilja skuldsanering 5 år på existens minimum sen var man ren och skuld fri.

Nu vet jag inte hur många av de som hamnar hos KF är där av dåliga bolån men läste nyligen moderaternas förslag att det skulle bli lättare att få skuldsanering. Y03 skulle kunna vara vårt alternativ till detta om bolån är boven i dramat.

Vi har inte ett problem idag. Tvärt om så stiger priserna över hela landet, så det som är rika nog att äga en lägenhet blir rikare. Men allt detta beror på en väldigt låg ränta. Skulle räntan gå upp ( och det finns skäl för det ) så får vi problemet. Det här säkerställer att det är banken, inte barnfamiljen som tar smällen om ( när ) det händer.

JorgenL
2013-10-13, 17:22
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska verka för att den skattetekniska termen "oäkta bostadsrättsförening" ska tas bort.Detta skulle öppna för missbruk. Bostadsformen bostadsrättsförening är grundad i att ge möjligheten för de boende i en fastighet att gemensamt äga och förvalta sin gemensamma fastighet utan vinstintresse. Det är mot bakgrund av detta som de ur vissa synpunkter har mer förmånliga och enklare regler på sig än en kommersiell hyresfastighet. Om andelen hyreslägenheter i en förening blir för hög så fyller inte längre föreningen detta syfte, utan då bör den betraktas som en kommersiell hyresfastighet och följa de regler som finns för sådana.

JorgenL
2013-10-13, 17:25
Jag gillar yrkande B05-Y03:att individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning avskaffas.Ett bra förslag. Bankerna skyddas i allt för hög grad från oansvarig utlåning. På det här sättet skulle risken fördelas på ett rimligare sätt mellan banken och låntagaren.

Per Ghosh
2013-10-14, 13:25
Jag har lagt yrkande B05-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Boende ges ökade möjligheter att utforma sitt boende. Piratpartiet skall verka för att minska ner regelhysterin kring boende.
Bostaden är den huvudsakliga kulturbäraren och kulturen tillhör Piratpartiets kärnfrågor. Levande städer har stor variation på bostäders design och inredning.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 17:03
Jag ogillar yrkande B05-Y01:att Piratpartiet ska verka för att den skattetekniska termen "oäkta bostadsrättsförening" ska tas bort.Detta skulle öppna för missbruk. Bostadsformen bostadsrättsförening är grundad i att ge möjligheten för de boende i en fastighet att gemensamt äga och förvalta sin gemensamma fastighet utan vinstintresse. Det är mot bakgrund av detta som de ur vissa synpunkter har mer förmånliga och enklare regler på sig än en kommersiell hyresfastighet. Om andelen hyreslägenheter i en förening blir för hög så fyller inte längre föreningen detta syfte, utan då bör den betraktas som en kommersiell hyresfastighet och följa de regler som finns för sådana.
Fast ifall man nu skulle likställa hyresrätter och bostadsrätter skattetekniskt så skulle väl den största förmånen försvinna?

Nu har jag inte jättekoll, men som hyresgäst så har man väl samma rättigheter oavsett ifall man hyr av ett hyresbolag eller en bostadsrättsförening?

AndersLindbäck
2013-10-16, 17:21
Fast ifall man nu skulle likställa hyresrätter och bostadsrätter skattetekniskt så skulle väl den största förmånen försvinna?


Skillnaden ligger i hur kommersiella bolag beskattar jämfört hur bostadsrättsföreningar beskattas.

AndersLindbäck
2013-10-16, 17:29
Bostadsrättsföreningen betalar ingen vinstskatt. Aktiebolag som äger bostäder betalar vinstskatt. Genom att omvandla sin aktiebolag till bostadsrättsföreningen så undslipper man skatten.


Därför beteckningen oäkta bostadsrättsförening.

Det är till för att stoppa skatteflykt.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 18:12
Bostadsrättsföreningen betalar ingen vinstskatt. Aktiebolag som äger bostäder betalar vinstskatt. Genom att omvandla sin aktiebolag till bostadsrättsföreningen så undslipper man skatten.


Därför beteckningen oäkta bostadsrättsförening.

Det är till för att stoppa skatteflykt.

Vore inte en bättre lösning att börja vinstskatta bostadsrättsföreningar i så fall? Övertyga mig gärna om varför det är en dålig ide, men när jag sitter och funderar kan jag faktiskt inte komma på någon anledning till varför det inte ska vara så.

AndersLindbäck
2013-10-16, 18:44
Vore inte en bättre lösning att börja vinstskatta bostadsrättsföreningar i så fall? Övertyga mig gärna om varför det är en dålig ide, men när jag sitter och funderar kan jag faktiskt inte komma på någon anledning till varför det inte ska vara så.


För att i normala bostadsrättsföreningar så betalas pengarna till sig själva. Dvs hyran erläggs av ägarna. Dessa har inga inkomster i normal bemärkelse utan är gemensamma bolag för att hantera gemensamma utgifter.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 20:15
Och genererar inga vinster, vilket gör det riskfritt att vinstbeskatta bostadsrättsföreningar.

AndersLindbäck
2013-10-16, 21:03
Och genererar inga vinster, vilket gör det riskfritt att vinstbeskatta bostadsrättsföreningar.

Nja då måste du ändra bokföringslagen för att man skall se det på det sättet.

Så enklast är att behålla beteckningen och att folk helt enkelt inte bor i dessa oäkta bostadsrättsföreningar. Det går ju t.ex. att göra om dem till ägarlägenheter om man så vill.

Johan mlg Karlsson
2013-10-16, 21:50
Nja då måste du ändra bokföringslagen för att man skall se det på det sättet.

Nej, det enda som behövs är att tillåta skattefria fonderingar för framtida renoveringar.

Så enklast är att behålla beteckningen och att folk helt enkelt inte bor i dessa oäkta bostadsrättsföreningar. Det går ju t.ex. att göra om dem till ägarlägenheter om man så vill.
Ja, det är ju helt klart enklast att inte göra några som helst ändringar angående något. Men jag tror inte att det är något man vinner val på. :)

Anna Blixt
2013-10-17, 12:41
Jag ogillar yrkande B05-Y04:att Att samtliga bostadsformer skall av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Obegripligt vad som menas.

Anna Blixt
2013-10-17, 12:41
Jag ogillar yrkande B05-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Boende ges ökade möjligheter att utforma sitt boende. Piratpartiet skall verka för att minska ner regelhysterin kring boende.
Bostaden är den huvudsakliga kulturbäraren och kulturen tillhör Piratpartiets kärnfrågor. Levande städer har stor variation på bostäders design och inredning.Fullkomligt obegripligt yrkande. Vad sjutton menas?

AndersLindbäck
2013-10-17, 12:49
Ja, det är ju helt klart enklast att inte göra några som helst ändringar angående något. Men jag tror inte att det är något man vinner val på. :)

Att ta bort beteningen är något man förlorar val på för då öppnar man upp för andra att ha öppet mål "Piratpartiet vill göra det enkelt att skattefuska!"

För jag har ännu inte sett något skäl som får folk att rösta på oss om detta tas bort.

duke_h3
2013-10-17, 15:55
Skillnaden ligger i hur kommersiella bolag beskattar jämfört hur bostadsrättsföreningar beskattas.

Nja, det finns många bottnar. i den här gropen.

I praktiken betyder det att dina grannar kan bli beskattade beroende på vilken bostadsform du väljer.

AndersLindbäck
2013-10-18, 01:50
Nja, det finns många bottnar. i den här gropen.

I praktiken betyder det att dina grannar kan bli beskattade beroende på vilken bostadsform du väljer.

Nej, det har inget med min boendeform utan med den boendeform som de själva väljer.

Tommten
2013-10-19, 08:11
Jag ogillar yrkande B05-Y03:att individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning avskaffas."Vore det inte roligt med en MOTIVERING till det ena eller det andra?" ;)

Du har inte skrivit någon motivering till yrkandet. Jag är en ekonomiskt idiot och vet inte effekterna av pantbelåning. Har aldrig haft något intresse för det. Du måste förklara för mig vad en avskaffning av pantbelåningen innebär för samhället och enskillda individer. Vem vinner på det och vem förlorar på det? Varför ska PP ta ställning åt något håll?

JorgenL
2013-10-20, 12:50
Jag ogillar yrkande B05-Y04:att Att samtliga bostadsformer skall av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Vilka förändringar innebär detta yrkande? Det behöver redovisas för att jag ska kunna bedöma om det är ett bra yrkande eller ej.

duke_h3
2013-10-20, 23:55
Jag har dragit tillbaka yrkande B05-Y01: Piratpartiet ska verka för att den skattetekniska termen "oäkta bostadsrättsförening" ska tas bort.

duke_h3
2013-10-20, 23:55
Jag har dragit tillbaka yrkande B05-Y03: individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning avskaffas.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:38
Jag har lyft yrkande B05-Y03: individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning avskaffas.

duke_h3
2013-10-23, 17:02
Nej, det har inget med min boendeform utan med den boendeform som de själva väljer.

Men snälla någon, vad är det för argument.

Christoffer Eldengrip
2013-10-26, 15:20
För hyreserätter så får inte lägenhetsinnehavarna ränteavdrag för hyresevärdens lån. Däremot så får hyresvärden ränteavdrag för sina lån.

För de lån bostadsrättsföreningen har får inte bostadsrättsinnehavaren göra avdrag för bostadsrässföreningens lån. Däremot får bostadsrättsföreningen göra avdrag för lånen.

Så den som har lån får idag rätt till avdrag för sina lån. Det är fel att låta någon annan göra avdrag för lånen imho.

Har för mig att avdragsmöjligheterna är större om en fysisk person står på lånen? Förutsatt att man har en beskattningsbar inkomst. Kommer ihåg en hätskt debatt mellan medlemmarna i en förening där ena gruppen förspråkade en högre avgift för att föreningen skulle kunna amortera hårdare medan den andra falangen önskade lägre avgifter så andelsägarna kunde betala av sina lån hårdare. vem hade rätt och varför?

Paven
2013-11-04, 11:14
Jag ogillar yrkande B05-Y04:att samtliga bostadsformer ska av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Känns flummigt otydligt vad som menas. Hur blir det skatteneutralt. Formuleringen i den beskrivande texten är extra flummig och påståendet om att vi har planekonomi känns som en förlegad alians retorik som inte hjälper till att förtydliga syftet.

Paven
2013-11-04, 11:16
Jag gillar yrkande B05-Y03:att individens personliga betalningsansvar vid pantbelåning avskaffas.Även om motinstexten är flummig kan jag inte annat än att gilla detta yrkande.

MrOggy85
2013-11-05, 08:50
Jag gillar yrkande B05-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Boende ges ökade möjligheter att utforma sitt boende. Piratpartiet ska verka för att minska ner regelhysterin kring boende.
Bostaden är den huvudsakliga kulturbäraren och kulturen tillhör Piratpartiets kärnfrågor. Levande städer har stor variation på bostäders design och inredning.Håller med formuleringen!
I praktiken handlar detta om bygglov och grannars samt statens makt. Individen och dess äganderätt måste respekteras mer. Lagar ocg regler om bygglov ska kraftigt minskas för att folk ska ha större frihet att bygga bostäder mer som de önskar. Så länge man inte förstör för andra (faktisk skada inte avundsjuka).

MrOggy85
2013-11-05, 09:06
Jag anser att författaren av förslaget, med all respekt, har en lite skev verklighetsbild.

Det går inte att likställa hyresrätt och bostadsrätt.
En person som bor i en hyresrätt äger inte sin bostad. Den har inte lagt in några pengar i den och riskerar inget. Det är hyresvärden som äger bostaden. Hyresgästen är att likställa med en hotellgäst, men som hyr under en längre tid och har rätt att möblera bostaden.

En bostadsrättsinnehavare är att likställa med en hyresvärd. Båda äger en fastighet och har lagt in pengar för den.

gittanmahl
2013-11-06, 12:24
Jag ogillar yrkande B05-Y04:att samtliga bostadsformer ska av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Håller med Anna Blixt.:crazy:

anderserk
2013-11-06, 16:55
Jag gillar yrkande B05-Y04:att samtliga bostadsformer ska av staten hanteras på ett skatteneutralt sätt.Absolut, även om det inte är helt givet hur det ska gå till, men som princip. Sen får man inte glömma den nya (2004) upplåtelseformen kooperativ hyresrätt (googla) , som är ett mellanting som söker just få med fördelar från både hyres- och bostadsrätt. Den finns i två former, där den s.k. hyresmodellen (eg. en arrendemodell) är intressantast. Där går boende samman i en reglerad samverkan med en hyresvärd och fördelar ansvaret för skötsen som man vill, och anpassar hyran till det. Man får bostadsrättens ökade inflytande över sitt boende (i valfri omfattning utom de större åtgärderna som värden inte vill släppa) i kombination med att man slipper spekulation.

anderserk
2013-11-06, 16:57
Jag ogillar yrkande B05-Y05:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Verkar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Förenklar uthyrning av delar eller hela den egen bostaden. Minskar ner avgifter och engångsskatter som finns i samband med olika former av bostadsförändringarAtt propagera för "ökad rörlighet på bostadsbarknaden" innebär att ifrågasätta folks rätt att bestämma när man vill överge sitt hem.

anderserk
2013-11-06, 17:06
"Det är hyresvärden som äger bostaden. Hyresgästen är att likställa med en hotellgäst, men som hyr under en längre tid och har rätt att möblera bostaden."

Tyvärr är det så som många hyresvärdar ser på sin verksamhet, jo. Man är inte hemuthyrare, man har invetsterat i en fastighet, och att det bor folk där är ett hinder och besvär, förutom att det trillar in pengar.

Om jag hyr en bil har jag ibland större friheter att använda den som jag vill, för att inte tala om en borrmaskin. Och hyresvärden kan salta hyran ganska långt innan jag brytet upp från allt jag investerat genom jobb i lägenheten, kontaktskapande i omgivningen etc.

Man bör jämföra de boende, det är de som betalar i alla upplåtelseformer.

DangerDave
2013-11-06, 17:36
Jag ogillar yrkande B05-Y06:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Boende ges ökade möjligheter att utforma sitt boende. Piratpartiet ska verka för att minska ner regelhysterin kring boende.
Bostaden är den huvudsakliga kulturbäraren och kulturen tillhör Piratpartiets kärnfrågor. Levande städer har stor variation på bostäders design och inredning.För otydligt vad som menas. Vidare är det olämpligt att i ett politiskt program använda färgade ord så som "regelhysteri".