handdator

Visa fullständig version : Motion B02: Sakpolitik: Arbetsmarknad: Rätt till 10 veckors semester [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-06, 23:00
Ännu en gång stiger solen upp över jorden, en ny dag tittar fram på människor som skyndsamt försöker hinna ikapp tiden.
Dag ut och dag in löper samma rutiner, en rutin som har ockuperat människors sinne och har lämnat oss strandsatta och fastkedjade, var och en helt ensamma, övergivna i sitt sinnes öde ö mitt i det allt mer folktäta och globala samhället, i takt med den industriella vetenskapliga framfarten ökar fattigdom och splittring, klyftorna mellan individer i ett samhälle, samhällets olika skick olika samhällen ökar i samma takt, i en värld där intellektuella och den materiella utvecklingen tros var högre än någonsin är konflikterna mer djupgående och makthavarna allt mer korrupta och kriget än mer blodigt glömska.

Mitt i allt detta är individen är så uppslukad av all den materialistiska konsumtion som pågår och dränks från alla håll, det blir helt enkelt en så stor ansträngning att ta sig ut ur virvelströmmen som uppstått, som att simma mot ström.

Istället orkar inte individen annat en blunda och hålla sig i dvala. Men en fråga fortsätter eka i väntan på sitt svar:
Till när, till när ska orättvisa fattigdom och krig accepteras?
Till när ska korruption, exploatering, rasism, grymhet, förtryck, fiendeskap och hat tolereras?
Till när ska lögn, orättvisa och förtryck härja fritt utan att bemötas?
Till när..till när?

Då och då kommer mitt i allt vimmel ögonblick av total tystnad och den alltid så upptagna människans medvetande för en kort stund, som står mitt i stormens öga, som då väljer att lyssna kan hon höra denna öron bedövande fråga eka, till när.
Det vore som tiden, jorden och himlen hela skapelsen och världen och allt liv längtar efter ankomsten av en gången tid som har varit, en tid till början lika mörk och till synes lika hopplös som denna innan de såg en glimt av ett himmelsk ljus och ett efterföljande starkt parti för de nya medborgarna.

Moralisk förförande, man kan inte styra medborgarna med järnhand och tvinga dem till lydnad genom hot eller skrämsel propaganda. Eller genom att ge desperat fattigdom i syfte att förmå medborgarnas sinnen att vara så fullt ockuperade i akten på sitt eget levebröd och egoism, samtidigt som styrande eliten egensinnigt kan styra sina betydande samhälles frågor i sin egen fördel.
För att förstå denna motion inför framtida strategiska handlingar för Piratpartiet så är det obligatoriskt att se dokumentären ``LÖNESÄNKARNA´´ från  Dokument inifrån av SVT.

Dokumentären hittas via länkarna nedan:

Finns kvar på SVT-play till årsskiftet slutet av 2013.
http://www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna 

Sociala nätverk:
https://www.facebook.com/DokumentInifranLonesankarna

TORRENTER: se google.se för privat miljö.

Förenklad handling om dokumentären,

Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. De senaste trettio årens ekonomiska politik har gjort Sverige till ett land med kraftigt ökande inkomstskillnader.


Efter dokumentären så har vi fått svar på nästan av alla våra frågor, frågor som har stormat våra tankar och fått oss splittras, där rasism och egoism föddes.
Det finns ett sista hopp för oss människor i Sverige att återförenas innan det blir försent där höger extremistiska får ett inflytande mer i vårt sista land i EU.

Våra förfäder har lämnat ett fantastiskt land till oss, de har byggt upp ett välbärgad land.
Ett land av mystiska krafter som små flörtar med oss medborgarna och ger oss tro, hopp drömmar.
Ett land som blomstrar av rättigheter och skyldigheter, Sverige bör bli unikare land jämfört med den globala världen som övrigt splittrar medborgarna och vilseleder människors sinne för att inte förstärka deras rättigheter.
Vårt vackra fantastiska land är ett välmående land, men till när ska vi medborgarna få ta del av den?
Att jag upprepar Sverige är för kärleken, den dolda kärleken till detta land, född här men har turkiska föräldrar som kom hit under 70-talet, så det är ingen sverigedemokrat som yttrar sig eller någon med ett egoistiskt hjärta.


Sammanfattning:
Denna motion innebär att vi som första parti tar ställning i semesterlagen där den bör utökas från 25 dagar till minst 50 dagar, 5 veckors semester utökas till minst 10 veckors semester.

Semester i korthet/fakta

Semester lagstadgades i Sverige år 1938, alla arbetare rätt till två veckors betald semester.
1963 ändrades semesterlagen till fyra veckors lagstadgad semester och fem veckor 1978.
1991 fick alla rätt till 27 dagars semester. Men 1994 ändrades semestern tillbaka till fem veckor och det är vad som fortfarande gäller.
Inom EU skiftar antalet semesterdagar mellan de olika länderna. Flera länder med kortast semester har 20 dagar och sedan ökar det upp till Frankrikes 30 dagar. I övriga världen varierar det mellan 1 och 3 veckor. I USA finns ingen lagreglerad semester alls. Vanligt är dock 2 veckors semester.


OBS i denna motion bör inte förknippas med arbetstider- arbetsförkortning eller tex. 6 timmars arbetstider för de regleringar som Vänster partiet brottas med.
Redan nu så förhalar Svenskt Näringsliv tillsammans med TCO och LO med 8,5 timmes arbetspass exklusive de långa raster upp till 90 min i flera sektorer/arbetsplatser.
Den korruptionen som finns mellan Svenskt Näringsliv, TCO och LO där de kör över arbetsmiljölagen med sina dispenser under oheliga, osmakliga och omänskliga kollektivavtal de undertecknar med sin monopolism.
Arbetstagare och medlemmar som får stora ansträngningar att ta sig ut från en så stor virvelstorm som uppstått, simma mot ström.


Jag anser att efter allt det hårda arbete våra medborgare utsättas för och försöka stå ut varje sekund, minut, timme, dag, månad, år.. generation till generation och med kränkande löneökningar med 0.0-3.8% som slukas upp av inflationen.
Vi har ingen möjlighet att kämpa för allas löner men vi kan erbjuda alla dem 10 veckors semestrar där de kan ta ut högst och minst 8 veckor under sommaren.
Medborgarna bör få tillbaka sin frihet där de kan få andas och återhämta sig i de socialdemokratiska reformer med de unika 10 veckors lagförda semestrar.


Paragrafer/utökningar som skyddar sin egen paragraf PP2013:§  PP 10 veckors semesterlagen:

PP2013:1§ den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.

PP2013:2§ den som tecknar kollektivavtalet samt motpart har ingen laga kraft att förhandla bort utöver mindre än 8 veckors semester under perioderna juni, juli, augusti.

PP2013:3§ semesterlagen går inte och förhandlas om.Nackdelar, positiva och negativa effekter av 10 veckors lagstadgade semestrar:

Enligt vad jag tror av min hypotes så kan effekterna bli,

Nackdelar/den negativa effekten:
1. Alkoholkonsumtion kommer att kunna öka, alkoholismen kan eskaleras med ökningen av konsumtion.

2. Olycksfall kommer öka; på fritiden, hemma och under utomlandsvistelser inklusive dödsolyckor.

3. Stökighet kommer öka vid ledigheter under stora högtider, kommer belasta sjukvården samt ordningsmakten någorlunda negativt.

4. Piratpartiets semester kommitté kommer göra en större undersökning av nackdelarna så de kan utökas/analyseras.

_____________________________________________________________________

Fördelar - den positiva effekten:

1. Demokrati kommer att upplevas, friheten för medborgarrätten kommer upplevas.

2. Sjukfrånvaron på företag kommer att sjunka och närvaron kommer förmodligen att bli 95%/anställd.

3. Produktiviteten kommer ge effekt, tex man tar ut 2 semester tillfällen en under vintern och en under sommaren. Kommer få positiv effekt och ge mer trivsel på arbetsplatserna.

4 Den psykosociala och den sociala känslan kommer stärkas för individen/medborgaren.

5. Under somrarna kommer vikarierade tjänster utökas till minst 8 veckor, sysselsättningen av arbetslösa och studenter kommer täcka de lediga arbetsplatsernas tjänster där med att arbetsförmedlingen kommer belastas mindre och ge statskassan mer.

6. En viktig positiv effekt att få barnen den bästa önskningen att som skilda barn/ungdomar till föräldrar som är skilda från varandra kommer inte behöva vänta till nästa år för att semestra med sin andra förälder, att de kan planera bättre sammanhållning och vårdnaden av barnet går rättvist.
Barnens rätt till umgås med båda föräldrarna under samma år under semestern är deras självklarhet till rätt som kretsar i FNs rätt om barns rättigheter till lika rätt och va med en och samma föräldrar i samma år.

7,För stor familjerna och stjärnfamiljerna kommer kunna va med sina barn under hela sommarlovet, finns ingen risk att familjen får ställa in sina sommar planer av sina egna paragrafer som PP skyddar paragraferna PP2013:§1-4.

8,Positivitet sprider positivitet

9,Piratpartiet semester kommittén bör se igenom de positiva effekterna så de kan utökas/analyseras

flintberg
2013-10-07, 19:32
Vilka effekter förutspår du för arbetslöshet och kostnader för företagen i den här motionen? Redan idag betalar arbetsgivaren för den semester som den anställde har inklusive ett semestertillägg. Jag ser två stora problem med motionen, men det är möjligt jag har missat om det finns vinster som kan motverka.

1: Semesterlönekostnaden kommer öka dramatiskt, med ungefär 100% för alla företagare. En genomsnittlig butik, för att ta en vardaglig verksamhet, betalar en lön på kanske 24.000 för en arbetare + sociala, ca 30tkr. Med en extra 5 veckors ledighet ökar den direkta kostnaden med ca 35-40tkr per anställd och år.

2: Om inte företaget kan acceptera att minska omsättning och intäkter måste en vikarie anställas för samma period. Då blir kostnaden 70-80tkr per anställd i ökad kostnad. En butik med 4 anställda får därför 280-320tkr i ökad kostnad. Med en TB1 på 50% måste man öka försäljningen på 560-640tkr per år för att finansiera detta.

Utan ett förslag om att staten tar över kostnaden för semesterlöner kommer det sänka väldigt många mindre butiker och små verkstadsföretag, för att inte tala om konsultföretagen. Det måste i så fall paras med annan kompensation.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 19:38
att Piratpartiet antar ställningstagandet: semesterlagen inte ska gå att förhandla om.

Detta förstår jag inte. Om jag inte vill ha semester utan istället vill jobba, varför ska jag då inte kunna förhandla bort semestern?

JorgenL
2013-10-07, 20:04
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Det här yrkandet är obegripligt. Vad betyder den delen som avser familjemedlemmar etc?

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 20:15
Oj, vad detaljpetande jag läser i motionen. Nog är det bäst att överlåta det mesta till arbetsmarknadens parter.

Rasmus Haglund
2013-10-07, 20:50
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.I så fall tror jag mer på förkortad arbetstid till kanske 7 - 7,5 timmar per dag i kombination med större rättigheter till att jobba deltid och kanske syssla med det man verkligen vill göra på den resterande tiden.

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 20:54
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.I så fall tror jag mer på förkortad arbetstid till kanske 7 - 7,5 timmar per dag i kombination med större rättigheter till att jobba deltid och kanske syssla med det man verkligen vill göra på den resterande tiden.
Komptiden som förhandlats om av LO för många år sedan är i storleksordningen två timmar per vecka har jag för mig. Vi behöver således inte låsa in alla i 50 dagars semester som motionen innebär. Den arbetstagare som vill ha lediga dagar tar det av komptiden.

Tegmen
2013-10-07, 23:20
förstår du inte att arbetstider som kortas ner kommer få ökade obetalda raster som 70-90 minuter där vi har i redan flera sektorer/arbetsplatser.
Jag kan bevisa det till dig om du inte tror på det.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 07:25
Komptiden som förhandlats om av LO för många år sedan är i storleksordningen två timmar per vecka har jag för mig. Vi behöver således inte låsa in alla i 50 dagars semester som motionen innebär. Den arbetstagare som vill ha lediga dagar tar det av komptiden.
Jag förstår inte riktigt kopplingen till det jag skrev.

Anna Blixt
2013-10-08, 07:36
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Jag ser det inte som hållbart att utöka semestern med så många dagar på ett bräde.

Anna Blixt
2013-10-08, 07:36
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Yrkandet är obegripligt.

Anna Blixt
2013-10-08, 07:37
Jag ogillar yrkande B02-Y03:att Piratpartiet antar ställningstagandet: semesterlagen inte ska gå att förhandla om.Semestern måste gå att förhandla om.

Peter Johansson
2013-10-08, 09:13
Oj oj oj vilken brödtext.
Är osäker på vad motionären vill ha sagt.
Förstår inte heller vad fler semester dagar ska kunna åstadkomma.
Är detta obetalda eller betalda semester dagar? Är det betalda så finns det få företag som skulle kunna klara av ett sådant antal rent ekonomiskt.

YRKAR AVSLAG

Peter Johansson
2013-10-08, 09:18
Jag har lagt yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Lägger ett motyrkande som jag tror är lättare att få igenom men samtidigt är inne på samma linje. Få företag klarar av att betala den anställde för fler semester dagar. Men att kunna ta ut fler obetalda semester dagar bör kunna vara mer rimligt. Hur många som sen tar ut fler obetalda semester dagar är en annan intressant sak att diskutera.

Henry Rouhivuori
2013-10-08, 11:13
Jag förstår inte riktigt kopplingen till det jag skrev.
Komptiden är en arbetstidsförkortning.

Anna Blixt
2013-10-08, 15:05
Jag ogillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Detta är inget stort problem för löntagaren idag, men skulle ställa till problem för arbetsgivaren om det infördes. Det behövs mer sammanhang kring detta och analyser av hur det skulle påverka arbetsmarknaden.

Rasmus Haglund
2013-10-08, 16:59
Komptiden är en arbetstidsförkortning.
Men man får väl bara komptid i specialfallet när man jobbar över? Jag har till exempel inga komptimmar, så jag kan inte använda dem för att ta ledigt. Eller tänker jag fel?

Henry Rouhivuori
2013-10-08, 17:53
Men man får väl bara komptid i specialfallet när man jobbar över? Jag har till exempel inga komptimmar, så jag kan inte använda dem för att ta ledigt. Eller tänker jag fel?
Vet ej om alla LO-förbund har en sådan arbetstidsförkortning, men IF/Metall har det sedan ett antal år.

JorgenL
2013-10-08, 20:11
Vet ej om alla LO-förbund har en sådan arbetstidsförkortning, men IF/Metall har det sedan ett antal år.

Många tjänstemannafack har liknande konstruktioner.

Istället för att förhandla fram längre semester så har man valt att ackumulera en pott av tid som byggs på med ett visst antal minuter för varje dag.
Sen kan man ta ut det när man vill i samråd med arbetsgivaren så att det funkar.

Man får alltså "komptid" att ta ut trots att man inte jobbat övertid.

JorgenL
2013-10-08, 20:22
För det första tror jag att det skulle vara katastrofalt rent samhällsekonomiskt.

Detta är en oerhört dyr reform, och det finns inget i motiveringen här som anger hur den skulle finansieras.

Skulle den finansieras så som övrig semester, dvs helt betalas av arbetsgivaren skulle den med stor sannolikhet driva många företag i konkurs.

Historiskt sett så har förlängningen av semestern bekostats genom att fackföreningarna avstått delar av löneutrymmet som uppstått genom högre produktivitet för att bekosta förlängningen av semester.

Jag har svårt att tro att det plötsligt skulle ske en så gigantiskt produktivitetsförbättring att det plötsligt blir utrymme att fördubbla semestern.

En andra invändning mot detta är att de flesta fackföreningar på senare decennier har avstått från "fasta" arbetstidsförkortningar, eftersom detta inte är det som efterfrågas av deras medlemmar. Istället har man fått igenom "tidspotter" som fylls på efter hand man jobbar och varifrån man kan plocka tid när man behöver, och inte nödvändigtvis hela dagar. Det vore att gå rakt mot detta att kräva att alla plötsligt ska tvingas att gå tillbaka till ett mindre flexibelt system.

Tegmen
2013-10-08, 22:16
Detta förstår jag inte. Om jag inte vill ha semester utan istället vill jobba, varför ska jag då inte kunna förhandla bort semestern?

Hej, Anton!

Självklart ska du få jobba när du vill under sommaren,
förhandla bort menas mer att du har all rätt och ta ut minst 8 v i streck eller under de sommar månaderna för att facket eller arbetsgivaren inte ska förhandla bort den eller splittra den med ohumanitära dispenser.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 22:22
Hej, Anton!

Självklart ska du få jobba när du vill under sommaren,
förhandla bort menas mer att du har all rätt och ta ut minst 8 v i streck eller under de sommar månaderna för att facket eller arbetsgivaren inte ska förhandla bort den eller splittra den med ohumanitära dispenser.

Du får ursäkta att jag är väldigt dålig på arbetsmarknadspolitik, så jag kanske ställer dumma frågor.

Får jag alltså enligt ditt förslag förhandla att till exempel aldrig ta semester och istället få extra lön?

Får jag enligt ditt förslag förhandla mig till att inte ta semester och inte få någon ersättning?

Tegmen
2013-10-08, 22:23
Vilka effekter förutspår du för arbetslöshet och kostnader för företagen i den här motionen? Redan idag betalar arbetsgivaren för den semester som den anställde har inklusive ett semestertillägg. Jag ser två stora problem med motionen, men det är möjligt jag har missat om det finns vinster som kan motverka.

1: Semesterlönekostnaden kommer öka dramatiskt, med ungefär 100% för alla företagare. En genomsnittlig butik, för att ta en vardaglig verksamhet, betalar en lön på kanske 24.000 för en arbetare + sociala, ca 30tkr. Med en extra 5 veckors ledighet ökar den direkta kostnaden med ca 35-40tkr per anställd och år.

2: Om inte företaget kan acceptera att minska omsättning och intäkter måste en vikarie anställas för samma period. Då blir kostnaden 70-80tkr per anställd i ökad kostnad. En butik med 4 anställda får därför 280-320tkr i ökad kostnad. Med en TB1 på 50% måste man öka försäljningen på 560-640tkr per år för att finansiera detta.

Utan ett förslag om att staten tar över kostnaden för semesterlöner kommer det sänka väldigt många mindre butiker och små verkstadsföretag, för att inte tala om konsultföretagen. Det måste i så fall paras med annan kompensation.

Hej,!

Tror du alla arbetslösa blir vikarier?
De flesta arbetslösa som får tillfälliga arbeten praktiserar och vikarierar under en period får
ekonomiska stöd från AF där de står för social avgifter och 70% av lönen till arbetsgivaren.

Semesterlönen regleras själv från varje anställdas lön varje månad som bunkras in och betalas ut under semesterdagarna/månaden.
Man kan justera den här motionen och den kan bli bättre för alla.

Hoppas du har sett den här programmet ``lönesänkarna´´
så du kan förstå varför det är rättvisare med 10v semester.
http://www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna

trevlig kväll!

Tegmen
2013-10-08, 22:31
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Det här yrkandet är obegripligt. Vad betyder den delen som avser familjemedlemmar etc?


Hej Jorgen!

Familjemedlemmar i samma arbetsplats ska kunna få ta ut sina semestrar samtidigt(om de önskar), att företagen inte ska kunna neka dem till semester under samma gång och ange personalbrist på arbetsplatsen.

Hur kul är det för en familj med barn att mamman får semester juni 4 v och pappan 4 veckor under juli?

Trevlig kväll vännen!
rekommenderar starkt att du ser dokumentären:
http://www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna 

Tegmen
2013-10-08, 22:39
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.I så fall tror jag mer på förkortad arbetstid till kanske 7 - 7,5 timmar per dag i kombination med större rättigheter till att jobba deltid och kanske syssla med det man verkligen vill göra på den resterande tiden.

Hej Rasmus,!

Jag har själv erfarenheter från att försöka sänka arbetstider genom andra arbetet inom stor fackförening(önskemål av medlemmarna),
men det blir uppförsbacke för dig, mig och andra som vill det omöjligt kan ja säga.
TCO,AFA,LO & Näringslivet kommer aldrig tillåta de kortare arbetstider.
Vissa yrkesgrupper kan man inte sänka arbetstiderna under 10 timmar,
jag arbetar själv i en sån arbetsgrupp 8 år tillbaka.

Om du skulle få igenom 7-8 arbets timmar per dag kommer stora delar av andra arbetsområden få ohumanitära dispenser av facket och mellan företagen att den korta arbetstimmarna per dag inte gäller för just dem.
Bättre att alla får lika många semesterveckor för de kan se det som kompensation.

Trevlig kväll, du är alltid välkommen och ringa till mig..nr är kastad i ditt inkorg...

Tegmen
2013-10-08, 22:41
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Yrkandet är obegripligt.

Hej Anna!

På vilket sätt, motivera dig så kan jag försöka förklara mer.

Trevlig vecka!

Tegmen
2013-10-08, 22:45
Jag ogillar yrkande B02-Y03:att Piratpartiet antar ställningstagandet: semesterlagen inte ska gå att förhandla om.Semestern måste gå att förhandla om.

Hej Anna!

Angående om förhandla bort menas mer att du har all rätt och ta ut minst 8 v i streck eller under de sommar månaderna för att facket eller arbetsgivaren inte ska förhandla bort den eller splittra den med ohumanitära dispenser.

Jag hoppas du förstår mig, om du undrar nått mer så kan du alltid ringa, muntliga svar ger mer än citera här.

Tegmen
2013-10-08, 22:56
Oj oj oj vilken brödtext.
Är osäker på vad motionären vill ha sagt.
Förstår inte heller vad fler semester dagar ska kunna åstadkomma.
Är detta obetalda eller betalda semester dagar? Är det betalda så finns det få företag som skulle kunna klara av ett sådant antal rent ekonomiskt.

YRKAR AVSLAG

Hej Peter!

Mitt råd till dig är att du borde se dokumentären ``LÖ´´som handlar om en Scania anställd borde ha 34 000 kr i grundlön utöver de han har nu 25 000 kr.

De jag vill säga att lönerna idag är låga jämfört med ekonomin som går hur bra som helst och utvecklingen under de senaste 30 åren,
företagen gör vinst och lönerna hålls nere av facken tillsamman med företagen.
NI och LO´s överenskommelse i långsiktigt.
Anledningen är att vi inte kan yrka så allas löner ökar med 35% enheter. istället kan vi erbjuda friheten till alla anställda så de kan ta vara på sin semester som inte har heller har ändrats under de 45 åren.

De jag vill säga att lättare att alla medborgare kan få ha rätt till 10v semester än att höja alla yrkesgruppernas löner till 35%.
Om ni självklart hjälper till!

http://www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna  ta en titt!
Trevlig kväll vännen!

Tegmen
2013-10-08, 23:10
Du får ursäkta att jag är väldigt dålig på arbetsmarknadspolitik, så jag kanske ställer dumma frågor.

Får jag alltså enligt ditt förslag förhandla att till exempel aldrig ta semester och istället få extra lön?

Får jag enligt ditt förslag förhandla mig till att inte ta semester och inte få någon ersättning?

Hej igen!

Anton själv är jag inte heller nån expert på allt, men tillsammans kan vi försöka hjälpa varandra så att vi förstår framöver framtida frågor.

Som jag vet så får nästan alla löneökningar enligt nån kollektivavtal som tecknas av jättarna.
Semesterlagen säger redan nu att man har minst 25 dagar som heltidsanställd
och du kan spara några dagar till nästa år osv.

Du kan alltid jobba som du vill men du bör inte förhandla bort din semester som du har rätt till.
Den bör va skyddad så grundligt att den inte skall ha några kryphål så fack eller företagen ska kunna utnyttja ditt arbetskraft när de passar de båda.
Sen som individ kan man planera hur man vill ta ut den.
/Tegmen

Anton Nordenfur
2013-10-09, 00:41
Hej igen!

Anton själv är jag inte heller nån expert på allt, men tillsammans kan vi försöka hjälpa varandra så att vi förstår framöver framtida frågor.

Som jag vet så får nästan alla löneökningar enligt nån kollektivavtal som tecknas av jättarna.
Semesterlagen säger redan nu att man har minst 25 dagar som heltidsanställd
och du kan spara några dagar till nästa år osv.

Du kan alltid jobba som du vill men du bör inte förhandla bort din semester som du har rätt till.
Den bör va skyddad så grundligt att den inte skall ha några kryphål så fack eller företagen ska kunna utnyttja ditt arbetskraft när de passar de båda.
Sen som individ kan man planera hur man vill ta ut den.
/Tegmen

Svaren är alltså nej och nej. Rätta mig om jag har fel.

Det tycker jag är dåligt. Jag gillar rätten att skriva kontrakt.

Tegmen
2013-10-10, 23:40
Jag har lagt yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Om medborgaren väljer max 8 veckor under sommarperioderna så skall den inte kränkas eller bort förhandlas av facket eller företagen tillsammans.

Anna Blixt
2013-10-11, 13:05
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Varför den här besattheten med sommarmånaderna? Förstår ni vilket problem man skulle ställa till för företagen om alla hade rätt att ta till upp till 8 veckors semester samtidigt?!? Självfallet måste detta går att förhandla om, och alla kan inte ha rätt att ta semester samtidigt. Jag vill att affärer, säsongsverksamheter, sjukhus, taxibilar mm ska fungera även på sommaren.

Tegmen
2013-10-12, 00:13
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Varför den här besattheten med sommarmånaderna? Förstår ni vilket problem man skulle ställa till för företagen om alla hade rätt att ta till upp till 8 veckors semester samtidigt?!? Självfallet måste detta går att förhandla om, och alla kan inte ha rätt att ta semester samtidigt. Jag vill att affärer, säsongsverksamheter, sjukhus, taxibilar mm ska fungera även på sommaren.

Så andra du är så negativ inställd på alla motioner tex
motionen: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39183
där du vill till och med förbjuda kostnadsfria synhjälpmedel för barn.

Så som du tänker så skadar du partiet mer än du försöker omgestalta Partiet.
Jag tror du är här för sabotera och vilse leda våra medlemmar och ingenting annat,du har inte ens skrivit ett enda motion för att utveckla partiet.

Varför just Juni,Juli,Aug är viktigt det för att vi har sommarlov i det här landet under de perioderna och de flesta tar ut sin semester.
Många barn har skilda föräldrar där vårdnaden delas vartannat år/sommarlov, ett barn bör ha rätt till sin sommarlov med båda föräldrarna men kanske inte under samma månad men under samma perioden.(Hur normalt är det att barnen ska vänta vartannat år för att umgås med sin ena förälder)

Många arbetsplaster har olika sökningar, vissa familjer har fått splittrade sommarlov där de inte har kunnat planera semestrarna tillsammans pga de ena har fått tidig semester beviljade motsvarande till ena familjemedlem fått beviljad semestern under sen sommaren.
Sen har vi flera par som jobbar under samma företag som inte får nån förtur och de får ta ut sina semestrar olika tillfällen som leder till paren lever olyckliga.

Va inte orolig vår vackra land Sverige blir inte till ett spökstad för ett bättre folkhälsa med sin ledighet.
Allt kommer förbli likadant som det har gjort tidigare,din taxi,buss,restauranger affärer sjukhus och allt kommer fungera 24 timmar smärtfritt.

Anton Nordenfur
2013-10-12, 00:31
Så andra du är så negativ inställd på alla motioner tex
motionen: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39183
där du vill till och med förbjuda kostnadsfria synhjälpmedel för barn.

Så som du tänker så skadar du partiet mer än du försöker omgestalta Partiet.
Jag tror du är här för sabotera och vilse leda våra medlemmar och ingenting annat,du har inte ens skrivit ett enda motion för att utveckla partiet.

Lägg ner med att förlöjliga och göra personangrepp på folk bara för att de inte håller med dig politiskt. Det är ingen schysst attityd om man vill ha riktigt världsförändring, eller för den delen om man vill behålla vänner. Bemöt argumenten direkt istället.

Plux
2013-10-12, 00:54
Jag ogillar yrkande B02-Y03:att Piratpartiet antar ställningstagandet: semesterlagen inte ska gå att förhandla om.Jättedålig ide, det innebär att vi inte kan förhandla fram en längre semster i ett avtal, utan minimi nivån i lag är det som alltid gäller oavsett vad.

Plux
2013-10-12, 00:55
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Förstår inte vad yrkandet innebär, det är obegripligt.

Plux
2013-10-12, 00:56
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Det är en ganska dålig ide att fördubbla semestern på det här sättet, jag tycker vi har en ganska OK mininivå i Sverige idag, och man kan alltid genom avtal förhandla fram mer semster.

Plux
2013-10-12, 00:58
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Hela Sverige kan inte stanna upp på sommaren. Alla verksamheter kan inte stänga under sommarmånaderna. Det skulle skapa ett helt ohållbart system.

Tegmen
2013-10-12, 09:30
Lägg ner med att förlöjliga och göra personangrepp på folk bara för att de inte håller med dig politiskt. Det är ingen schysst attityd om man vill ha riktigt världsförändring, eller för den delen om man vill behålla vänner. Bemöt argumenten direkt istället.

En person som trycker ner barn och motargumenterar för kostnadsfria synundersökning och medel visar bara egoism.
Har vi egoism och rasism inom partiet så borde människor uteslutas eller så
går våra idéer isär.
Om PP ska lyckas komma in i Riksdagen så ska man vara öppen för alla förslag och inte sitta kritisera varenda motion när personen/personerna inte ens betalar
medlemsavgiften och lämnar in ett enda motion.

Anna Blixts uttalande:
´´Du, jag har absolut noll förtroende och respekt för dig efter alla tramsiga motioner du har postat. Du har ingenting att säga till om här. Dina motioner skadar partiet, eftersom de får oss att framstå som oseriösa spån. Att det finns en voice of reason som säger emot är jag övertygad om att det uppskattas. Så, gå och gör något annat är du snäll. Jag lyssnar inte på dig.´´

Kom och bemöt den här,tack!

Tegmen
2013-10-12, 09:34
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Hela Sverige kan inte stanna upp på sommaren. Alla verksamheter kan inte stänga under sommarmånaderna. Det skulle skapa ett helt ohållbart system.

På vilket sätt tror du Sverige skulle bli en spökstad?
Vi har många arbetssökande/studenter och medborgare som vill jobba under sommaren också.

Tegmen
2013-10-12, 09:43
Jag ogillar yrkande B02-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet: den som har rätt och ta ut semestern skall få kunna ta ut högst 8 veckor under månaderna juni, juli, augusti, det gäller också för samtliga familjemedlemmar, bekantskap som ingår i samma arbetsplats/företag.Förstår inte vad yrkandet innebär, det är obegripligt.

Att om ett par arbetar i samma arbetsplats inte ska få nekad semester om de vill ta ut samma månad.
Många företag hänvisar till personalbrist och beviljar inte semester under samma
månad och ansäller inte extra personal.
Paret/familjen som inte kan ta ut sin semester leder till olyckligt liv och rätten att va med familjen/återhämtningen misslyckas.

Anton Nordenfur
2013-10-12, 14:03
Om PP ska lyckas komma in i Riksdagen så ska man vara öppen för alla förslag och inte sitta kritisera varenda motion när personen/personerna inte ens betalar medlemsavgiften och lämnar in ett enda motion.

Om PP ska lyckas komma in i riksdagen måste vi också kunna kritisera förslag vi anser vara dåliga. Att ignorera all kritik leder ingenvart.

Och, för den delen, vi kommer aldrig in i riksdagen om vi inte lär oss att behandla varandra som människor. Skärp dig.

Krister Renaud
2013-10-14, 09:47
1. Jag anser att detta är något som staten inte borde lägga sig i. Det är en sak för arbetsmarknadens parter.

2. Ett sådant här förslag har en hel del negativa effekter i de branscher där vi redan idag har brist på kvalificerad personal. Vi kommer få ökad läkarbrist, lärarbrist, brist på ingenjörer osv.

Peter Johansson
2013-10-15, 18:56
Hej Peter!

Mitt råd till dig är att du borde se dokumentären ``LÖ´´som handlar om en Scania anställd borde ha 34 000 kr i grundlön utöver de han har nu 25 000 kr.

De jag vill säga att lönerna idag är låga jämfört med ekonomin som går hur bra som helst och utvecklingen under de senaste 30 åren,
företagen gör vinst och lönerna hålls nere av facken tillsamman med företagen.
NI och LO´s överenskommelse i långsiktigt.
Anledningen är att vi inte kan yrka så allas löner ökar med 35% enheter. istället kan vi erbjuda friheten till alla anställda så de kan ta vara på sin semester som inte har heller har ändrats under de 45 åren.

De jag vill säga att lättare att alla medborgare kan få ha rätt till 10v semester än att höja alla yrkesgruppernas löner till 35%.
Om ni självklart hjälper till!

http://www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna  ta en titt!
Trevlig kväll vännen!

En utmärkt dokumentär fann den mycket intressant.
Däremot ser jag inte hur fler semester dagar ökar lönen för den anställde eller skapar fler jobb för det är vad Sverige behöver.

Tegmen
2013-10-16, 23:28
En utmärkt dokumentär fann den mycket intressant.
Däremot ser jag inte hur fler semester dagar ökar lönen för den anställde eller skapar fler jobb för det är vad Sverige behöver.

Tack att du har visat intresse för dokumentären,
jag anser fortfarande att våra medborgare bör ha utökat semester till familjens
förhållande i dagens läge, folkhälsan och sociala livet.

Henry Rouhivuori
2013-10-17, 10:14
Jag ogillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Detta kallas för tjänsteledighet.

TeirdeZ
2013-10-18, 02:39
Varför inte istället föreslå 25 timmars arbetsvecka? Kortad arbetstid skulle innebära fler jobb åt fler personer. En minst lika viktig del av semesterreformerna under tidigt 1900-tal var att man i flera steg kortade arbetstiden: först från 12 timmar per dag, sex dagar i veckan, till 10 timmar per dag, sex dagar i veckan, och så småningom till 8 timmar per dag, fem dagar i veckan.

Det kan vara värt att fundera på om vi nu kanske bör tänka oss 5 timmar per dag, fem dagar i veckan, eller 6 timmar per dag, fyra dagar i veckan, istället.

Kristofer Pettersson
2013-10-18, 09:14
Jag ogillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.En löntagare som inte är på jobbet men ändå ska ha en reserverad plats på arbetsplatsen kommer att blockera rörligheten på marknaden både för löntagare och företagare. Effekten kommer vara att ingen anställer utan istället endast bygger upp nätverk av små entreprenörer som lätt kan avsluta sitt företag och friställa alla anställda. Vill man ha en bättre arbetsmarknadssituation med större frihet för icke-arbetare så behövs en mer hållbar spelteori i botten. :facepalm:

Spiderweb
2013-10-24, 17:20
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Kostnaderna skulle skjuta i höjden. Plus att varje arbetstagare har rätt att göra som de vill med sin semester.

Persbrant
2013-10-26, 21:45
Jag gillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Att ta från dom rika och ge till dem som gör de rika rikare :rolleyes:
Det låter rimligt i mina öron

Tegmen
2013-11-03, 21:01
Jag ogillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug.
Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 v får inte heller störas av andra part
tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ skall respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 v under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Kostnaderna skulle skjuta i höjden. Plus att varje arbetstagare har rätt att göra som de vill med sin semester.

Hej vännen!

Jag kanske inte har vart tydlig, det menas om en familj eller ensamstående person har själv rätt till välja sin semester hur den vill, det handlar om arbetaren själv väljer ut och ta ut minst 8v under sommaren.Då borde den vara under beskydd och inte kunna störas av andra organisationer samt bli nekad företagen underden perioden om NU den som väljer vilja ta ut minst 8v.

Semestern är du själv som sparar in under och det är inte företagen som betalar som extra kostnad.
Samtidigt öppnar du dörren till långtidsdömda arbetslösa att kunna sysselsättas in allt mer med riktiga löner och undvika bidrag,mindre belastning för vårt samhälle.

undrar du nått mer,varför inte ses och prata över ett fika?
Mvh Tegmen

L_Holmgren
2013-11-04, 20:16
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Helt orimligt krav. Får Piratpartiet att framstå i ett löjets skimmer.

Tegmen
2013-11-04, 23:18
Jag ogillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Helt orimligt krav. Får Piratpartiet att framstå i ett löjets skimmer.

Hej, vilsna vännen har du sett dokumentären som var inbakad i motionen?

Tänk på barnen och familjerna som kan vinna på det här, hur tänkte du få in PP in i riksdagen att springa runt på plattan och skrika slagord till Obama?

Vakna vännen,,

Tegmen

MrOggy85
2013-11-05, 07:40
Jag anser snarare att motsatsen till detta förslag är att föredra. Politiker ska inte gå in och kladda för mycket i avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är lätt att sitta på kammaren och tycka att 10 veckors semester vore najs.

Men, det ställningstagare innebär att du tvingar att företagare ska betala dig en massa pengar utan att du gör något i gengäld. Det är inte schysst eller moralisk rätt. I grund och botten är semester en del av lönen, men fast knutet till en period av ledighet. Semester är möjlig även utan den lagstiftning vi har idag.

Jag tar kraftigt avstånd från detta förslag och tycker att värdegrunden den vilar på smakar illa.

Hårfagre
2013-11-05, 10:46
Jag gillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Precis som motionären säger så bör alla se filmen "Lönesänkarna". Trots att effektiviteten mångdubblats på 100 år, först i och med industriella revolutionen och nu i och med informationsrevolutionen så får man gå tillbaka till 1830-talet för att hitta en punkt i historien då en lika liten procentuell andel av det genererade välståndet gick till arbetarna istället för ägarna.

Idag flyttas det välstånd som majoriteten skapar till skatteparadis och istället för att hitta dessa skattasmitarpengar och återinvestera dem i samhället så försöker våra makthavare, som går i storföretagens och bankernas ledband, slå i oss att vi måste jobba ännu hårdare och få ännu sämre betalt för att vara konkurrenskraftiga. Världens regeringar tävlar om att få sina länder att komma först till botten.

Vad vi behöver är en ny definition av välstånd - jag menar då inte att vi ska kräva en större disponibel inkomst för de som arbetar utan snarare mer ledig tid att tillbringa med vår familj och vänner. Om alla var lediga mer utan lön skulle konsumtionshetsen i samhället dämpas och vi skulle kunna dela på de jobb som finns. Att "skapa jobb" är bland det dummaste jag har hört - vi behöver både jobba och konsumera långt mindre än vad vi gör nu och därför stöder jag förslaget med tilläggsyrkandet.

Tegmen
2013-11-05, 11:24
Jag gillar yrkande B02-Y05:att Individen/Medborgaren, arbetaren,företagaren och gästarbetaren bör få ta ut max 8 veckors semester om de väljer det under Juni,Juli,Aug. Den ska icke kunna förhandlas bort av facket eller företagaren.

8 veckor får inte heller störas av andra part, tredjepart samt andra makt, tredje makt osv samt paragraferna PP2013:1§,PP2013:2§,PP2013:3§ ska respekteras fullt ut.
(Om Medborgaren/individen vill så har den rätt och ta ut max 8 veckor under somrarna där perioderna har nämnt tidigare)Viktigt att den blir ostört och inte uppköpta fackorganisationerna tillsammans med företagen inte förhandlar bort det här eller skriver dispans för att störa den så mycket som möjligt.

Tegmen
2013-11-05, 11:41
Jag gillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Precis som motionären säger så bör alla se filmen "Lönesänkarna". Trots att effektiviteten mångdubblats på 100 år, först i och med industriella revolutionen och nu i och med informationsrevolutionen så får man gå tillbaka till 1830-talet för att hitta en punkt i historien då en lika liten procentuell andel av det genererade välståndet gick till arbetarna istället för ägarna.

Idag flyttas det välstånd som majoriteten skapar till skatteparadis och istället för att hitta dessa skattasmitarpengar och återinvestera dem i samhället så försöker våra makthavare, som går i storföretagens och bankernas ledband, slå i oss att vi måste jobba ännu hårdare och få ännu sämre betalt för att vara konkurrenskraftiga. Världens regeringar tävlar om att få sina länder att komma först till botten.

Vad vi behöver är en ny definition av välstånd - jag menar då inte att vi ska kräva en större disponibel inkomst för de som arbetar utan snarare mer ledig tid att tillbringa med vår familj och vänner. Om alla var lediga mer utan lön skulle konsumtionshetsen i samhället dämpas och vi skulle kunna dela på de jobb som finns. Att "skapa jobb" är bland det dummaste jag har hört - vi behöver både jobba och konsumera långt mindre än vad vi gör nu och därför stöder jag förslaget med tilläggsyrkandet.


Klok människa, historien om Sverige från 1830 talet är lika bortglömt som Sveriges 100% stöd till nazismen under 1930:talet i Europa.

Många kommentarer här skrämmer mig, okunskap och inkompetens som går hand i hand.
Den här motionen kan vinna många medborgarnas hjärta, för de är trötta av 40år av lögnerna i dagens riksdag.

Min vän jag ber klart och tydligt i motionen att de borde se dokumentären ‘Lönesänkarna' men våra så kallade politiska vänner här läser inte, de är för kritisera.
Personerna här verkar inte ha ens ett riktigt jobb och vet inte va vi syftar på.
De tror att vi kan vinna valet genom att bråka med FRA,Carl Bildt kritisera USA.
Många av våra medborgare älskar landet USA och reser också till landet mer och mer,så hur tänker PP?

gittanmahl
2013-11-06, 11:16
Jag gillar yrkande B02-Y01:att Piratpartiet antar ställningstagandet: antalet semesterdagar ska utökas från 25 till 50 dagar.Gillar speciellt tankarna kring familjerna och barnen, och att det skulle vara obligatoriskt gör att genusfrågan inte kommer ivägen, som idag tyvärr sker när det gäller föräldraförsäkringen.:smooooth:

Gagarin Miljkovich
2013-11-06, 13:16
Jag rekommenderar att du talar med Can öga mot öga, så kan han förklara. Kan alltid vara bra att ha med is bagaget under resan genom livet. :-)

Gagarin Miljkovich
2013-11-06, 13:18
Lär man inte av historien, så upprepar man den...

Gagarin Miljkovich
2013-11-06, 13:21
Jag gillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Precis som motionären säger så bör alla se filmen "Lönesänkarna". Trots att effektiviteten mångdubblats på 100 år, först i och med industriella revolutionen och nu i och med informationsrevolutionen så får man gå tillbaka till 1830-talet för att hitta en punkt i historien då en lika liten procentuell andel av det genererade välståndet gick till arbetarna istället för ägarna.

Idag flyttas det välstånd som majoriteten skapar till skatteparadis och istället för att hitta dessa skattasmitarpengar och återinvestera dem i samhället så försöker våra makthavare, som går i storföretagens och bankernas ledband, slå i oss att vi måste jobba ännu hårdare och få ännu sämre betalt för att vara konkurrenskraftiga. Världens regeringar tävlar om att få sina länder att komma först till botten.

Vad vi behöver är en ny definition av välstånd - jag menar då inte att vi ska kräva en större disponibel inkomst för de som arbetar utan snarare mer ledig tid att tillbringa med vår familj och vänner. Om alla var lediga mer utan lön skulle konsumtionshetsen i samhället dämpas och vi skulle kunna dela på de jobb som finns. Att "skapa jobb" är bland det dummaste jag har hört - vi behöver både jobba och konsumera långt mindre än vad vi gör nu och därför stöder jag förslaget med tilläggsyrkandet.
Bl.a vår EU-parlamentariker Christian Engström har talat enn hel del om detta, fastän i andra ord. För den som vill lära mer så rekommenderar jag Christian's föredrag från i våras, som finns tillgänglig på YouTube. Föredraget är över en timme långt men väl värt den tiden.

Christian Engström (PP) pratar om basinkomst
http://christianengstrom.wordpress.com/2013/04/04/video-christian-engstrom-pp-pratar-om-basinkomst-65-min/

Gagarin Miljkovich
2013-11-06, 13:26
En utmärkt dokumentär fann den mycket intressant.
Däremot ser jag inte hur fler semester dagar ökar lönen för den anställde eller skapar fler jobb för det är vad Sverige behöver.
EN del svar finner du i vår EU-parlamentariker Christian Engströms debattinlägg och video-föredrag här:

Christian Engström (PP) pratar om basinkomst: http://christianengstrom.wordpress.com/2013/04/04/video-christian-engstrom-pp-pratar-om-basinkomst-65-min/

Gagarin Miljkovich
2013-11-06, 13:35
Om PP ska lyckas komma in i riksdagen måste vi också kunna kritisera förslag vi anser vara dåliga. Att ignorera all kritik leder ingenvart.

Och, för den delen, vi kommer aldrig in i riksdagen om vi inte lär oss att behandla varandra som människor. Skärp dig.
Anton, bara för att man lägger en motion, så betyder det inte att man har alla svar, på de frågor motionen väcker.

Tanken bakom Tegmen's motion är att just väcka ett antal frågor. Samhället står inför stora omvälvningar. Frågan är hur vi skall kunna lösa dem utan konflikter.

Jag rekommenderar dig och motionsförfattaren Tegmen, att ni träffas och tar och pratar om det här. Nu pratar ni förbi varandra. Det är lätt att det blir missförstånd när man skall uttrycka det man tänker i text.

Det kommer både du och Tegmen ha nytta av i era liv.

anderserk
2013-11-06, 15:32
Oj, vad detaljpetande jag läser i motionen. Nog är det bäst att överlåta det mesta till arbetsmarknadens parter.

Hmm, inte så visionärt kanske.. men att se ett annat slags "arbetssamhälle" framför oss förefaller ganska naturligt när man kikar runt i världen, hur vi misslyckats att förvandla de framsteg som gjorts via "produktivitesökningar" till ett friare samhälle med grundtrygghet för alla. Se gärna min kommentar till motion B01 - hellre basinkomst än föreskriven långledighet - mer flexiblet

anderserk
2013-11-06, 15:44
Oj, vad detaljpetande jag läser i motionen. Nog är det bäst att överlåta det mesta till arbetsmarknadens parter.

Se min kommentar till motion B01. Vad ser vi när vi blickar framåt utifrån våra grundvärderingar? Ta fram verktygen! Kultur, kunskap, integritet.. Vi känner till den nya givar- och delarekonomin på nätet, där vi "arbetar" på alltmedan lönearbetena rationaliseras bort via mekanisering, datorisering, flytt till låglöneländer och ökat tryck på dem som har anställning. Vi har inte lyckats skapa ett samhälle med grundtrygghet för alla och ökad frihet att skapa sina liv utan jagar på varandra med en "arbetslinje", som kränker integriteten och hämmar kreativitet, kunskapsbildning och kulturell utveckling. Arbetsmarknadens parter verkar vara de som minst fattat vart världen är på väg, och mest saknar idéer om vad man vill med den, förutom "mer jobb".

mrwalker
2013-11-08, 04:08
Jag gillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Vi måste ändå vänja oss vid massiv teknologisk arbetslöshet inom en inte allt för lång framtid, så fler semesterdagar är ett bra steg på vägen för det.

HIB
2013-11-13, 14:02
Semesterlagstiftningen är svårbegriplig i sig och kan endast förstås av experter om hänsyn tas till kollektivavtal och lokala avtal. Så ska inte väsentligheter som ledighet få regleras. Den anställda ska enkelt kunna läsa sig till sina rättigheter.

Arbetsmarknadens parter styr endast över anslutna företag och fackmedlemmar. Ett mycket stort antal anställda och företag tvingas därför göra egna förtydliganden och kompletteringar av semesterlagen. På många arbetsplatser finns det medlemmar i flera fackliga organisationer.

Den anställde och arbetsgivaren får komma överens om ev ytterligare ledighet och när den förläggs. Den anställde ska ha stora möjligheter att avgöra när ledigheten ska tas ut så att den kan tas ut när det passar familj, vänner, mm. Och inte minst vaktsäsong.

Det är svårt att förstå varför arbetsgivaren ska hålla inne med semesterersättning till dess att arbetstagaren har tjänat in hela semestern. Vissa fackliga avtal ger rätt till förskottssemester, som dock krånglar till det än mer. Den innehållna ersättningen för tankarna till baka till brukssamhället där disponenten höll ordning på "sitt folk".

För övrigt bör begreppen arbetsgivare och arbetstagare avskaffas. Det får en att tänka på företagare som är vänlig att ge bort ett arbete som en gåva. Engelskan anställare och anställd är avsevärt bättre . Om detta har jag dock inget förslag.

Förslag:

Ersätt nuvarande svårtolkade semesterlagen med rätt till (inte skyldighet) 25 arbetsdagar ledighet. Ge den anställde rätt att välja när ledigheten ska tas ut om det inte medför allvarliga konsekvenser för arbetsgivare.

Arbetsgivarna bör inte heller ha rätt att hålla inne semesterlönen utan den bör betalas ut allteftersom den tjänas in.

HIB
2013-11-14, 11:41
Jag gillar yrkande B02-Y04:att Antalet obetalda semester dagar som man ska kunna ta ut per år utökas.Håller med men givetvis måste det vara en överenskommelse mellan anställare och anställd.