handdator

Visa fullständig version : Motion B07: Sakpolitik: EU: En finit Euro [tillbakadragen]


Mötespresidiet
2013-10-07, 00:00
Reformera Euron så att den kan konkurrerar med dollarn i världshandeln.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 20:32
För oss som inte förstår ekonomi, kan någon dra en sammanfattning av vad som innebärs med att göra euron finit, och varför det är bra?

Rasmus Haglund
2013-10-07, 22:00
Jag ogillar yrkande B07-Y01:att Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.Jag ogillar inte tanken, men jag skulle gärna vilja se ett förslag på hur det skulle kunna göras.

Henry Rouhivuori
2013-10-07, 22:04
Jag ogillar yrkande B07-Y01:att Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.Jag är av den uppfattningen att Euron är ett dödfött projekt och det vore snarare bättre att avveckla den.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:14
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Euron bör reformeras så ...""

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:50
Jag har lagt yrkande B07-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet "Lägg ner euron."I dagsläget är inte EUs länder tillräckligt integrerade för att en Euro skall fungera bra. De problem vi ser idag kommer fortsätta. De bästa är att tills vidare avskaffa euron.

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:19
Jag, som ändå tror mig vara rätt allmänbildad i samhällsfrågor, förstår inte vad förslaget innebär. Jag ser gärna en förklaring.

AndersLindbäck
2013-10-09, 10:52
För oss som inte förstår ekonomi, kan någon dra en sammanfattning av vad som innebärs med att göra euron finit, och varför det är bra?

Finit är ett franskt låneord och betyder ändlig. Bitcoin är ändlig i att det går att skapa ett visst antal bitcoins och sedan inte mer.

Ändliga valutor gillas av de som förespråkar deflation. Dvs den österrikska skolan. I sverige är det Cervenka - journalisten på SvD - som är en av de högljudda förespråkarna för den typen av ekonomi (han är dock inte ekonom utan journalist/politisk agitatör).


Huvudfåran i dagens ekonomiska värld tillhör inte deflationsförepråkarna - de är en högljudd grupp som fått förnyat luft under vingarna efter bankkrisen 2008. Att vara deflationsförespråkare är att vara emot Keynes som förespråkar att staten skall stödja samhället vid ekonomisk kris genom att då satsa på att bygga upp samhället. Så det är vanligtvis folk långt ut på högerkanten i politiken som förespråkar deflationspolitik för de vill ha en liten stat.


Att göra euron finit har inget med att göra den till en världsvaluta. Alla finita valutor blir hoardingvalutor då de per automatik skapar deflation och gynnar dem som äger valutan.

Anton Nordenfur
2013-10-09, 13:04
Jag ogillar yrkande B07-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet "Lägg ner euron."De länder som väljer att ha euro borde få ha euro utan att vi ska lägga oss i det. Piratpartiet är redan för att vi inte skaffar det i Sverige, men andra länder borde få behålla eller skaffa den som de vill.

Peter Johansson
2013-10-10, 11:01
Slutet av 90-talet rösta svenska folket om medlemskap i euron, resultatet blev nej. Vi har inte euro i Sverige och detta är då inte en fråga ett svenskt parti behöver driva.

AVSLAG båda yrkandena

JorgenL
2013-10-11, 00:06
Jag ogillar yrkande B07-Y01:att Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.Dels är inte detta en fråga för PP så länge Sverige inte är medlem i euron, det är inte en fråga som beslutas runt vare sig av riksdagen eller EU-parlamentet, och det finns ingen anledning för oss att egentligen ta en ståndpunkt i detta.

För det andra så är finita valutor dåliga i tider då efterfrågan på kapital ökar, eftersom de då driver deflation, dvs att penningvärdet ökar och priserna faller. Det minskar aktiviteten i ekonomin eftersom folk då inte vill spendera sina pengar, eftersom de vet att de stiger i värde, vilket i sin tur leder till lågkonjuktur och arbetslöshet. Stigande penningvärde är alltså mycket dåligt för ett lands ekonomi, vilket tex Japan har haft stora problem med de senaste decennierna.

JorgenL
2013-10-11, 00:08
Jag ogillar yrkande B07-Y02:att Piratpartiet antar ställningstagandet "Lägg ner euron."Detta är inte något som vi i sverige har någon påverkansmöjlighet på, det bestäms av de länder som är med i euron. Därför finns det ingen anledning att vi ska ta ett sånt här ställningstagande.

duke_h3
2013-10-13, 20:17
Slutet av 90-talet rösta svenska folket om medlemskap i euron, resultatet blev nej. Vi har inte euro i Sverige och detta är då inte en fråga ett svenskt parti behöver driva.

AVSLAG båda yrkandena

Omröstningen för Euron i Sverige skedde 2003. 1994 röstade vi om EU, i detta föredrag så förbinder vi oss att gå med i den gemensamma valutaunionen.

Om vi tror att Euron inte påverkar Sverige så bör man nog fundera en gång till. Här har vi tre skäl.

1. Världen har idag en hadelsvaluta, dollarn. I fjor så tryckte FED dollar motsvarande hela nordens BNP. Dessa pengar gavs till USA:s banker som äger dåliga huslån och till den Amerikanska staten. Förlorarna på detta blev alla som ägnar sig åt internationell handel. Så när Ericsson säljer en bastation till Kina så kan USA alltså såga av en bit och bygga hangarfartyg för den. Detta är inte en acceptabel situation för Sverige.

2. Euro systemet har missbrukats av korrupta politiker söder om alperna i konspiration med giriga bankdirektörer till att skuldsätta Sydeuropa till tänderna. Dessa ekonomier är idag långt över ruinens brant. Det kan inte ses ligga i svenska intressen att människorna i dessa länder plågas så. De ät trotts allt våra handelspartners, och deras ekonomi inte går bra så kommer vår också i längden att gå sämre.

3. Vi tjänar alla på att det finns ett enkelt system för att överföra värde över hela kontinenten. Inte minst när vi är ute och reser. Det är viktigt när vi jämför priser i olika länder i jakt på bättre varor. Det sänker dessutom risker i handel över landgränserna. Men vi kan likväl inte hamna i en sits där vi är beroende av Euron som enda valuta i landet. Därför skulle jag gissa att det enklaste vore ett system där man körde flera valutor parallellt. Speciellt om den nya Euron skulle vara en digital valuta, som användes i mobiltelefoner främst.

Euron är ett bra alternativ till dollar, givet att den reformeras från grunden, blir digital, transparent och vars mängd är förutsägbar.

duke_h3
2013-10-13, 21:27
För oss som inte förstår ekonomi, kan någon dra en sammanfattning av vad som innebärs med att göra euron finit, och varför det är bra?

Yes det borde jag ha gjort. Men tiden sprang iväg från mig.

Dagens valuter är alla dynamiska och bygger på ett system som kallas för FIAT. Antal pengar i systemet kallas för M3.

För att göra en mycket komplex historia kort så betyder det att bankerna skapar pengarna i samband med utlåning. Dvs när du går till banken och tar ett lån, kanske för att köpa ett hus eller en bil så ökar M3 med det beloppet som du lånar, om du betalar tillbaka ett lån så minskar systemet med samma belopp. Det innebär att ju större lån vi tar desto fler pengar finns det i systemet, desto större lån kan vi ta igen. Detta är den primära drivkraften till varför räntan förblir låg och huspriserna bara sticker iväg.

Pengarna som finns backas alltså inte upp av något finit ( exempelvis guld ) utan kan vara vad som helst. Det kan vara panten på ditt huslån som i exemplet ovan. Men det kan också vara inget alls, som i fallet om det är en stat som kommer och vill låna till sin statsskuld. Detta gör att korrupta stater i maskopi med giriga direktörer i praktiken kan öka mängden pengar i systemet istället för att ta ut skatt av sina medborgare.

Det är lite förenklat vad som hände i exempelvis Grekland och USA.

USA är ett extremfall eftersom dollarn fungerar som handelsvaluta i världshandeln. Detta gör att när USA tar ett "lån" från FED så spär man alltså ut den totala mängden dollar som finns därute. Vilket i praktiken innebär att man inför en dold skatt på varje individ som innehar en dollar just den sekunden.

I år kommer FED att "köpa" läs trycka dollar motsvarande hela nordens BNP, ja du hörde rätt Sverige, Finland, Norge ( med sin olja ) och Danmark. Dessa rätt så häftiga sedelbuntar fördelas lika mellan dels den federala staten och dels till de amerikanska huslånen. Det är hyfsat svårt att begripa.

Har du en finit valuta så går detta inte att göra. I en finit valuta så finns det en viss mängd pengar i systemet och för att du skall kunna ta ett lån så måste det först finnas en sparare som är beredd att låna ut pengarna. Detta betyder att du behöver betala en viss ränta till denna sparare.

Ett bra exempel på finit valuta är guld baserade valuter. Dvs US dollar innan 1971. Vill man ha en modern valuta så kan man titta på bitcoin.

Men följande Youtube videos är ett bra startskott. Jag har också funderat på att hålla i en studiecirkel på ämnet.

http://www.youtube.com/watch?v=60syRrYTiC8

duke_h3
2013-10-19, 13:44
Jag har lagt yrkande B07-Y03:att medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.Det kan låta banalt och självklart, men faktum är att vi i praktiken håller på att avskaffa såväl anonymiteten som överblickbarheten i systemet. Resultat medborgare får sin konton granskade medan stater och banker kan utöka mängden krediter utan att någon förstår varför eller vad som sker.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:50
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y02: Piratpartiet antar ställningstagandet "Lägg ner euron."

duke_h3
2013-10-19, 13:51
Jag har lagt yrkande B07-Y04:att medlemsmötet antar uttalandet att massövervakning utan misstanke om brott av det ekonomiska systemet är ett hot mot demokratin.Det kan återigen kännas uppenbart men en värld där NSA kan övervaka politiska donationer är ett uppenbart problem för demokratin. Men det blir värre, korrupta politiker tar idag regelbundet emot mutor i EU inte minst i de södra delarna. Detta är i sig ett allvarligt problem, men med en massövervakning av främmande makt blir problemet än värre. Det hade varit sin sak om denna övervakning hade lett till att dessa politiker åker fast och kan bytas ut. Men farna är istället att de blir offer för utpressning, och vi går från ett system där politiker göder sina privata ekonomier, till ett system där politiker fortfarande göder sina privata ekonomier men nu helt slutar representera sina medborgare och istället driver sina övervakares agenda.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:51
Jag ogillar yrkande B07-Y03:att medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.anonymt och transparent ? Staten måste kunna få in sin skatt.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 13:52
Jag har lagt yrkande B07-Y03:att medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.Det kan låta banalt och självklart, men faktum är att vi i praktiken håller på att avskaffa såväl anonymiteten som överblickbarheten i systemet. Resultat medborgare får sin konton granskade medan stater och banker kan utöka mängden krediter utan att någon förstår varför eller vad som sker.
Är inte yrkandet egentligen felplacerat då det inte har något med euron att göra?

duke_h3
2013-10-19, 13:52
Jag har lagt yrkande B07-Y05:att medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.Detta kan ske exempelvis genom att man slutar skicka privata transaktioner till USA för övervakning.

duke_h3
2013-10-19, 13:53
Jag har lagt yrkande B07-Y06:att medlemsmötet antar uttalandet att övervakning av en enskild individ eller organsiations ekonomiska förehavanden ej skall kunna ske utan att föregås av laglig prövning i domstol.

duke_h3
2013-10-19, 13:54
Jag har lagt yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.

duke_h3
2013-10-19, 13:56
Jag har lagt yrkande B07-Y08:att medlemsmötet antar uttalandet att en valuta som fungerar över hela unionen är önskvärd, men skall inte vara utgöra ett monopol, utan skall fungera parallellt med andra nationella, lokala, eller privata alternativ.Typisk exempel på nationella valutor är SEK, lokala Trelleborgsdaler och private exempelvis guld eller bitcoin.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 13:57
Jag ogillar yrkande B07-Y04:att medlemsmötet antar uttalandet att massövervakning utan misstanke om brott av det ekonomiska systemet är ett hot mot demokratin.Vi har redan åsikt om massövervakning, vänligen vattna inte ut det.

duke_h3
2013-10-19, 13:57
Jag har lagt yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den.

duke_h3
2013-10-19, 13:57
Jag har lagt yrkande B07-Y10:att medlemsmötet antar uttalandet att en reformerad EURO skall finnas i en digital såväl som fysisk version.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 13:58
Jag ogillar yrkande B07-Y03:att medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.Bitcoin är ett befintligt anonymt och transparent betalningssystem.

AndersLindbäck
2013-10-19, 13:59
Jag ogillar yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.Smyger in skolfrågor i denna motion.

duke_h3
2013-10-19, 13:59
Jag har lagt yrkande B07-Y11:att medlemsmötet antar uttalandet att en reformerad EURO endast skall kunna kan expanderas genom beslut taget av personer som har ett direkt folkvalt mandat, eller via folkomröstningar.Detta betyder alltså en folkomröstning eller beslut i EU parlamentet. Alltså inte via anställda byråkrater eller privata intressen som sker idag.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 13:59
Jag ogillar yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den.Sverige i euron? That's never going to happen.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:01
Jag ogillar yrkande B07-Y05:att medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.Rätt flummigt yrkande.

duke_h3
2013-10-19, 14:02
Jag har lagt yrkande B07-Y12:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att acceptera denna reformerade EURO som ersättning för skatt.Detta kallas ibland för riktigapengar / rikspengar.

duke_h3
2013-10-19, 14:02
Jag har lagt yrkande B07-Y13:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att inte acceptera "löftan om överlämning vid begäran" som skatt.Detta kallas ibland för bankpengar / löftespengar.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:02
Jag ogillar yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.Yrkandet är felplacerat i en motion om en finit euro.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:03
Jag ogillar yrkande B07-Y05:att medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.Utanför motionens område.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:04
Jag ogillar yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den.Tror inte euron har någon framtid öht.

duke_h3
2013-10-19, 14:04
Jag har lagt yrkande B07-Y14:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall frånta unionen rätten att ta in skatt från medborgarna. Unionen skall även i fortsättningen finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.Man kan tycka att detta är löjligt men faktum är att det var möjligheten för USA:s federala del som gjorde att man kunde skapa FED och därmed börja den lånekarusell man nu är inne i. Rätten att ta ut skatt är alltså det som gör att ens lån har en garanti bakom sig.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:04
Jag ogillar yrkande B07-Y10:att medlemsmötet antar uttalandet att en reformerad EURO skall finnas i en digital såväl som fysisk version.Låter komplicerat rent tekniskt för en gammelvaluta, leve BTC.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:05
Jag ogillar yrkande B07-Y08:att medlemsmötet antar uttalandet att en valuta som fungerar över hela unionen är önskvärd, men skall inte vara utgöra ett monopol, utan skall fungera parallellt med andra nationella, lokala, eller privata alternativ.Parallella valutor orsakar bara problem.

duke_h3
2013-10-19, 14:05
Jag har lagt yrkande B07-Y15:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall införa ett förbud för medlemsstater såväl som unionens institutioner att ägna sig åt så kallade bailouts eller räddningspaket, oavsett om detta sker direkt via bidrag eller indirekt via subventionerade lån, eller garantier för lån.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:06
Jag ogillar yrkande B07-Y12:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att acceptera denna reformerade EURO som ersättning för skatt.Man skall reformera EURO i stället för att ta in skatt ?

duke_h3
2013-10-19, 14:06
Jag har lagt yrkande B07-Y16:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall utreda om det går att tillämpa en distribuerad transfererinsmekanism för en reformerad EURO.

duke_h3
2013-10-19, 14:07
Jag har lagt yrkande B07-Y17:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall inkludera en separation mellan transfereringsdelen och spekulationsdelen av ekonomin.

duke_h3
2013-10-19, 14:08
Jag har lagt yrkande B07-Y18:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall säkerställa att ränta på lån tagna i ECB skall omedelbart tillfalla unionen att använda i nästa års budget.

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:08
Jag ogillar yrkande B07-Y16:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall utreda om det går att tillämpa en distribuerad transfererinsmekanism för en reformerad EURO.Euron har ingen framtid.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:08
Jag ogillar yrkande B07-Y14:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall frånta unionen rätten att ta in skatt från medborgarna. Unionen skall även i fortsättningen finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.Gillar yrkandet skarpt. Men det är utanför motionens område som då handlar om euron.

duke_h3
2013-10-19, 14:09
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y01: Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:09
Jag ogillar yrkande B07-Y17:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall inkludera en separation mellan transfereringsdelen och spekulationsdelen av ekonomin.Utanför motionen handlar ej om euro

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:10
Jag ogillar yrkande B07-Y17:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall inkludera en separation mellan transfereringsdelen och spekulationsdelen av ekonomin.Hur då? Varför skall det ligga så högt som i ett nytt fördrag?

AndersLindbäck
2013-10-19, 14:10
Jag ogillar yrkande B07-Y16:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall utreda om det går att tillämpa en distribuerad transfererinsmekanism för en reformerad EURO.Finns ju redan

Henry Rouhivuori
2013-10-19, 14:11
Jag ogillar yrkande B07-Y06:att medlemsmötet antar uttalandet att övervakning av en enskild individ eller organsiations ekonomiska förehavanden ej skall kunna ske utan att föregås av laglig prövning i domstol.Utanför motionens område.

Tommten
2013-10-19, 14:43
Jag ogillar yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den."måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den." låter som någon slags halvinvit till att Sverige ska ansluta sig till EUROn. Det gillar jag inte.

JorgenL
2013-10-19, 15:24
Huvuddelen av de nya yrkanden har inget med motionens ämne att göra.
Skriv en ny motion till nästa möte.

Henrik Brändén
2013-10-19, 17:57
Jag ogillar yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.Ställningstagandet att det ekonomiska systemet ska vara enkelt att förstå är inte speciellt lätt att förverkliga politiskt. Det enda försök jag kan komma på att skapa ett lättbegripligt ekonomiskt system med hjälp av politiska beslut påbörjades 1917 och begravdes 1989.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:24
Jag ogillar yrkande B07-Y05:att medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.Orimligt att anse något sådant i en fri ekonomi. (Jag hade förstått ett yrkande med innebörden att samhällets reglering av ekonomin ska utformas så att ...)

duke_h3
2013-10-19, 23:36
Jag har lyft yrkande B07-Y01: Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:10
Jag ogillar yrkande B07-Y01:att Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.Tycker inte att det angår Sverige så länge vi står utanför Euron. Lika bisarrt som att vi skulle ha åsikter om hur japanerna ska hantera Yen.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:11
Jag ogillar yrkande B07-Y04:att medlemsmötet antar uttalandet att massövervakning utan misstanke om brott av det ekonomiska systemet är ett hot mot demokratin.Vad har detta med motionen att göra?

Anna Blixt
2013-10-20, 12:12
Jag ogillar yrkande B07-Y03:att medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.Vad sjutton menas med att det ska vara anonymt och transparent på samma gång?

Anna Blixt
2013-10-20, 12:13
Jag ogillar yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den.Vad är det man vill reformera?

Anna Blixt
2013-10-20, 12:13
Jag ogillar yrkande B07-Y05:att medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.Obegripligt yrkande.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:15
Jag ogillar yrkande B07-Y06:att medlemsmötet antar uttalandet att övervakning av en enskild individ eller organsiations ekonomiska förehavanden ej skall kunna ske utan att föregås av laglig prövning i domstol.Dels är detta LÅNGT utanför motionens område (vad sjutton har detta med finit Euro att göra? Skriv en egen motion!) och dels finns det redan idag lagstiftning som reglerar i vilken utsträckning och på vilka premisser man kan övervaka individers ekonomiska förehavanden. När det gäller organisationer - vad menas? Ett företag är en organisation och ett företags ekonomiska förehavanden ska redovisas och granskas noga.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:16
Jag ogillar yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.Har ingenting med motionen att göra, det framgår inte vad som menas med "lätt att förstå" och det ingår redan en viss undervisning om ekonomi i grundskolan genom samhällskunskapen.

Anna Blixt
2013-10-20, 12:17
Jag ogillar yrkande B07-Y12:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att acceptera denna reformerade EURO som ersättning för skatt.Ursäkta, men WTF?!?

Anna Blixt
2013-10-20, 12:18
Jag ogillar yrkande B07-Y14:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall frånta unionen rätten att ta in skatt från medborgarna. Unionen skall även i fortsättningen finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.
Utanför motionens område

Mötespresidiet
2013-10-20, 17:59
Motionen handlar om "en finit euro". Presidiet anser att följande yrkanden ligger utanför denna avgränsning och vi kommer därmed inte att inkludera dem i vårt förslag till voteringsordning:
B07-Y03
B07-Y04
B07-Y05
B07-Y06
B07-Y07
B07-Y08
B07-Y09
B07-Y10
B07-Y12
B07-Y13
B07-Y14
B07-Y15
B07-Y16
B07-Y17
B07-Y18

duke_h3
2013-10-20, 23:59
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y01: Piratpartiet ska verka för att Euron reformeras så att den blir finit och kan konkurrera med dollarn.

duke_h3
2013-10-20, 23:59
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y04: medlemsmötet antar uttalandet att massövervakning utan misstanke om brott av det ekonomiska systemet är ett hot mot demokratin.

duke_h3
2013-10-20, 23:59
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y03: medlemsmötet antar uttalandet att ett anonymt och transparent betalningssystem, som skyddar användarnas integritet, är en förutsättning för ett fungerande demokratiskt system.

duke_h3
2013-10-21, 00:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y09: medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den.

duke_h3
2013-10-21, 00:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y05: medlemsmötet antar uttalandet att det ankommer på det ekonomiska systemet att säkerställa att individers integritet skyddas.

duke_h3
2013-10-21, 00:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y06: medlemsmötet antar uttalandet att övervakning av en enskild individ eller organsiations ekonomiska förehavanden ej skall kunna ske utan att föregås av laglig prövning i domstol.

duke_h3
2013-10-21, 00:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y07: medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.

duke_h3
2013-10-21, 00:00
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y08: medlemsmötet antar uttalandet att en valuta som fungerar över hela unionen är önskvärd, men skall inte vara utgöra ett monopol, utan skall fungera parallellt med andra nationella, lokala, eller privata alternativ.

duke_h3
2013-10-21, 00:01
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y10: medlemsmötet antar uttalandet att en reformerad EURO skall finnas i en digital såväl som fysisk version.

duke_h3
2013-10-21, 00:01
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y11: medlemsmötet antar uttalandet att en reformerad EURO endast skall kunna kan expanderas genom beslut taget av personer som har ett direkt folkvalt mandat, eller via folkomröstningar.

duke_h3
2013-10-21, 00:01
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y12: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att acceptera denna reformerade EURO som ersättning för skatt.

duke_h3
2013-10-21, 00:01
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y13: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall förbinda medlemstaterna att inte acceptera "löftan om överlämning vid begäran" som skatt.

duke_h3
2013-10-21, 00:02
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y15: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall införa ett förbud för medlemsstater såväl som unionens institutioner att ägna sig åt så kallade bailouts eller räddningspaket, oavsett om detta sker direkt via bidrag eller indirekt via subventionerade lån, eller garantier för lån.

duke_h3
2013-10-21, 00:02
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y16: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall utreda om det går att tillämpa en distribuerad transfererinsmekanism för en reformerad EURO.

duke_h3
2013-10-21, 00:02
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y18: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall säkerställa att ränta på lån tagna i ECB skall omedelbart tillfalla unionen att använda i nästa års budget.

duke_h3
2013-10-21, 00:02
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y17: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall inkludera en separation mellan transfereringsdelen och spekulationsdelen av ekonomin.

duke_h3
2013-10-21, 00:03
Jag har dragit tillbaka yrkande B07-Y14: medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall frånta unionen rätten att ta in skatt från medborgarna. Unionen skall även i fortsättningen finansiera sin verksamhet med medlemsavgifter.

duke_h3
2013-10-21, 08:34
Jag ogillar yrkande B07-Y17:att medlemsmötet antar uttalandet att ett nytt fördrag skall inkludera en separation mellan transfereringsdelen och spekulationsdelen av ekonomin.Utanför motionen handlar ej om euro

Ja, det beror sig på hur man tolkat EURO. Jag skulle säga att det gör det visst det. EURO:n idag fungerar som en löftes valuta. Dvs banken lovar att ge dig EURO vid begäran, och staterna garanterar ( var för sig ) att bankerna håller detta löfte. Jag antar dessutom att de flesta av staterna också accepterar motsvarande löfte som betalning för skatt. Det finns också en väldigt liten mängd riktiga sedlar och mynt.

Givet att detta är systemet är uppbyggt så betyder det i praktiken att transfereringssystemet och investeringssystemet är tätt knutna till varandra.

Så jo diskuterar man reformen av EURO:n så bör man också kunna diskutera systemet som defakto bär upp den.

AndersLindbäck
2013-10-21, 09:19
Så jo diskuterar man reformen av EURO:n så bör man också kunna diskutera systemet som defakto bär upp den.

Systemet fungerar likadant om EU hade haft US dollar eller SEK som valuta.
Så frågan har inget med euron att göra utan med hur systemet är uppbyggt.

duke_h3
2013-10-21, 12:51
Systemet fungerar likadant om EU hade haft US dollar eller SEK som valuta.
Så frågan har inget med euron att göra utan med hur systemet är uppbyggt.

Jo men varken SEK eller US dollar ( efter 72 ) är att betrakta som finita. Tvärt om så är det expanderbara via banker. Den här motionen pratar om att reformera Euron och göra den finit. Då påverkas systemet som bär upp Euron.

Ett fullt möjligt ( och rimlig tolkning av motionen ) är att ersätta dagen Euro system som gällde för US dollar innan 1912.

duke_h3
2013-10-21, 15:46
Motionen handlar om "en finit euro". Presidiet anser att följande yrkanden ligger utanför denna avgränsning och vi kommer därmed inte att inkludera dem i vårt förslag till voteringsordning:
B07-Y03
B07-Y04
B07-Y05
B07-Y06
B07-Y07
B07-Y08
B07-Y09
B07-Y10
B07-Y12
B07-Y13
B07-Y14
B07-Y15
B07-Y16
B07-Y17
B07-Y18

Jag kan ju personligen säga att jag upplever att Jörgens sätt att hantera detta ärende lämnar en hel del att önska.

1. Jag personligen ser det som en dygd att inte blanda mig i en konversation som moderator om man dessutom är part i målet. Jörgen har en åiskt i frågan ( inget fel med det ) och har varit aktiv både här och på FB. Att då gå in och diskutera vad som är in skope eller out of skope är inte bra.

2. Man skall dessutom inte utlova resultat på FB
http://snag.gy/UHauq.jpg

3. Den praxis som han talar om är för övrigt en hel del flytande. Personligen känner till minst en prop från styrelsen där man istället valde att ändra rubriken för att få det att framgå tydligare vad som gäller.

4. Hör det inte till god ton att prata med den som har skrivit inlägget innan man gör tolkningar på saker och ting, speciellt om detta gäller komplexa saker som man säkert inte förstår. Speciellt om den som driver frågan dessutom tydligt visat att man inte gillar det som sägs ur en politisk synvinkel?

5. Känns det lite småskola att gå in och lika ett beslut som man själv ha tagit. Det är lite som att trycka gilla på sina egna inlägg på FB.

6. Det här är det sista mötet där man på ett bra sätt kan ta in frågor inför EU valet. Att då nonchalant säga lägg en motion inför nästa möte känns allt annat än smidigt.

duke_h3
2013-10-21, 15:52
Jag ogillar yrkande B07-Y07:att medlemsmötet antar uttalandet att det ekonomiska systemet bör vara enkelt att förstå och skall undervisas i grundskolan.Ställningstagandet att det ekonomiska systemet ska vara enkelt att förstå är inte speciellt lätt att förverkliga politiskt. Det enda försök jag kan komma på att skapa ett lättbegripligt ekonomiskt system med hjälp av politiska beslut påbörjades 1917 och begravdes 1989.

Jo men nu behöver man inte göra saker så svårt för sig. Det nuvarande ekonomiska systemet är inte så svårt att förstå. Men det lärs idag ut felaktigt. Bla så väljer man alltså bort att lära ut hur banker ges möjlighet att expandera mängden pengar som finns i systemet. Man väljer också bort att förklara hur förhållandet mellan staten, banken och riksbanken fungerar. Det vi pratar om är alltså en lektion på samhällskunskapen inte mer.

Anna Blixt
2013-10-21, 20:59
Jo men nu behöver man inte göra saker så svårt för sig. Det nuvarande ekonomiska systemet är inte så svårt att förstå. Men det lärs idag ut felaktigt. Bla så väljer man alltså bort att lära ut hur banker ges möjlighet att expandera mängden pengar som finns i systemet. Man väljer också bort att förklara hur förhållandet mellan staten, banken och riksbanken fungerar. Det vi pratar om är alltså en lektion på samhällskunskapen inte mer.

Lägg då en motion inom skolpolitik där du föreslår en reviderad läroplan för samhällskunskap. Detta har ingenting att göra med huruvida euron ska vara finit eller inte att göra.

Anna Blixt
2013-10-21, 21:09
Jag kan ju personligen säga att jag upplever att Jörgens sätt att hantera detta ärende lämnar en hel del att önska.

1. Jag personligen ser det som en dygd att inte blanda mig i en konversation som moderator om man dessutom är part i målet. Jörgen har en åiskt i frågan ( inget fel med det ) och har varit aktiv både här och på FB. Att då gå in och diskutera vad som är in skope eller out of skope är inte bra.

2. Man skall dessutom inte utlova resultat på FB
http://snag.gy/UHauq.jpg

3. Den praxis som han talar om är för övrigt en hel del flytande. Personligen känner till minst en prop från styrelsen där man istället valde att ändra rubriken för att få det att framgå tydligare vad som gäller.

4. Hör det inte till god ton att prata med den som har skrivit inlägget innan man gör tolkningar på saker och ting, speciellt om detta gäller komplexa saker som man säkert inte förstår. Speciellt om den som driver frågan dessutom tydligt visat att man inte gillar det som sägs ur en politisk synvinkel?

5. Känns det lite småskola att gå in och lika ett beslut som man själv ha tagit. Det är lite som att trycka gilla på sina egna inlägg på FB.

6. Det här är det sista mötet där man på ett bra sätt kan ta in frågor inför EU valet. Att då nonchalant säga lägg en motion inför nästa möte känns allt annat än smidigt.

1) Att diskutera vad som är i / utanför scope är inte samma sak som att lägga sig i sakfrågan. Dessutom var det fullkomligt uppenbart att dina förslag ligger utanför motionen. Vem som helst hade dragit samma slutsats som moderator. Du kan inte rimligtvis hävda något slags jäv eller maktmissbruk här.

2) I FB-inlägget du visar upp förklarar Jörgen varför det är dåligt att smyga in en massa yrkanden under fel motion. Bra agerande, där han dessutom förklarar för dig vad som kommer att ske.

3) Det är två olika saker att ändra en från början missvisande rubrik för att bättre passa motionens innehåll, och att försöka ändra motionens innehåll i efterhand.

4) Sådant här rent trollande stryker man bara, men du fick faktiskt en förklaring på FB som du uppenbarligen läste.

6) Det kommer fler EU-val. Att försöka smyga in en massa förslag genom yrkanden på en helt orelaterad motion är inte ett bra sätt att driva igenom din personliga agenda inför valet. Politik vi ska driva ska vara förankrad inom partiet, och den blir inte förankrad på det här viset. Du försökte ninja igenom en massa förslag under felaktig rubrik, och misslyckades - acceptera det.

Ursäkta tonen, men sluta upp med att trolla runt, håll dig till ämnet, och skriv dina egna motioner istället för att försöka kapa frågor på det här sättet.

JorgenL
2013-10-21, 21:14
Jag kan ju personligen säga att jag upplever att Jörgens sätt att hantera detta ärende lämnar en hel del att önska.

1. Jag personligen ser det som en dygd att inte blanda mig i en konversation som moderator om man dessutom är part i målet. Jörgen har en åiskt i frågan ( inget fel med det ) och har varit aktiv både här och på FB. Att då gå in och diskutera vad som är in skope eller out of skope är inte bra.


Rene, eftersom jag har erfarenhet av hur mötet brukar tycka att vi ska hantera frågor utanför motionens ämne så ansåg jag det som mera some en juste sak att förvarna om att det var sannolikt att de här yrkandena inte skulle komma med i presidiets förslag till voteringsordning. Om inte annat gav det dig lite extra tid att förbereda dig för att lägga ett alternativt förslag till voteringsordning där de var med om du hade önskat det.

duke_h3
2013-10-21, 23:16
1) Att diskutera vad som är i / utanför scope är inte samma sak som att lägga sig i sakfrågan. Dessutom var det fullkomligt uppenbart att dina förslag ligger utanför motionen. Vem som helst hade dragit samma slutsats som moderator. Du kan inte rimligtvis hävda något slags jäv eller maktmissbruk här.


Jo det kan jag. Det kallas asymmetrisk kommunikation. En part i ett mål har en fördel som den andra inte har.

Sen är det så att jag skrev grundmotionen, jag har diskuterat det här med valuta i 3 år snart. Läst 3-4 böcker på ämnet och arbetar aktivt med frågorna, och min bedömning är att samtliga yrkanden faller in i kategorin reformer av Euron i syfte att göra den finit, eller tolkningar av piratideologin med bäring på det sakpolitiska förslaget.


2) I FB-inlägget du visar upp förklarar Jörgen varför det är dåligt att smyga in en massa yrkanden under fel motion. Bra agerande, där han dessutom förklarar för dig vad som kommer att ske.


Han berättat hur han har tänkt att driva en politisk tolkning i sitt valda ämbete. Jag hade gärna sett att han hade låtit bli.


3) Det är två olika saker att ändra en från början missvisande rubrik för att bättre passa motionens innehåll, och att försöka ändra motionens innehåll i efterhand.


Se ovan.


4) Sådant här rent trollande stryker man bara, men du fick faktiskt en förklaring på FB som du uppenbarligen läste.


Framför gärna argument för att styrka att jag trollar.


6) Det kommer fler EU-val. Att försöka smyga in en massa förslag genom yrkanden på en helt orelaterad motion är inte ett bra sätt att driva igenom din personliga agenda inför valet. Politik vi ska driva ska vara förankrad inom partiet, och den blir inte förankrad på det här viset. Du försökte ninja igenom en massa förslag under felaktig rubrik, och misslyckades - acceptera det.

Ursäkta tonen, men sluta upp med att trolla runt, håll dig till ämnet, och skriv dina egna motioner istället för att försöka kapa frågor på det här sättet.

Jag försöker alltså kapa min egen motion?

duke_h3
2013-10-21, 23:37
Jag ogillar yrkande B07-Y09:att medlemsmötet antar uttalandet att ett omfattande reform av EUROn, och systemet kring den, måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den."måste ske innan Sverige kan ansluta sig till den." låter som någon slags halvinvit till att Sverige ska ansluta sig till EUROn. Det gillar jag inte.
Vad du gillar är kanske inte så intressant. ;)

Ingen i den meningen säger att PP förordar att Sverige ansluter sig till Euron. Den säger bara att vi INTE kan tänka oss att ansluta oss till systemet så länge det ser ut som det gör idag. Det handlar alltså främst om att göra kritiken tydlig.

duke_h3
2013-10-21, 23:39
Lägg då en motion inom skolpolitik där du föreslår en reviderad läroplan för samhällskunskap. Detta har ingenting att göra med huruvida euron ska vara finit eller inte att göra.

Nej men det har en hel del att göra med systemet Euro, det ses som en av grundproblemen med dagens system. Nämligen att man inte berättar för folk hur det fungerar.

duke_h3
2013-10-21, 23:45
Jag ogillar yrkande B07-Y08:att medlemsmötet antar uttalandet att en valuta som fungerar över hela unionen är önskvärd, men skall inte vara utgöra ett monopol, utan skall fungera parallellt med andra nationella, lokala, eller privata alternativ.Parallella valutor orsakar bara problem.

Det är inte sant. Det finns både för och nackdelar med flera valutor. Men i regel så är bedömningen att fördelarna överväger. Där den stora fördelen är att om det finns flera parallella konkurrerande system så kan ingen missbruka en monopolställning, vilket är precis vad som sker idag. Folk är tvingade att handla med löftespengar och blir blåsta på kuppen eftersom de inte kan komma undan. Skiljer inte mycket från andra typer av monopol. Vill man titta på ett land där två valutor fungerar alldeles utmärkt så kan man titta på Lettland, jag var där i helgen. De har alla priser i lokal valuta och i €. Vissa butiker sätter priset i € andra i Lat. Man tar emot bägge. Hade valutorna dessutom varit digitala så hade det varit ännu smidigare.

Vi har en världshandelsvaluta idag, $. Titta hur bra det går, USA låter oss betala deras militär.

JorgenL
2013-10-21, 23:45
Sen är det så att jag skrev grundmotionen, jag har diskuterat det här med valuta i 3 år snart. Läst 3-4 böcker på ämnet och arbetar aktivt med frågorna, och min bedömning är att samtliga yrkanden faller in i kategorin reformer av Euron i syfte att göra den finit, eller tolkningar av piratideologin med bäring på det sakpolitiska förslaget.


Varför tog du då inte med alla dessa yrkanden i grundmotionen? Om du hade gjord det hade den fått en annan rubrik. Vi sätter motionsrubrikerna i första hand baserat på orginalyrkandena, men så tight det går för att hålla diskussionen så fokuserad kring ett specifikt ämne som möjligt, av de anledningar du citerade från FB-tråden. Så har det fungerat i många år, och det är i enlighet med de mötesregler vi gemensamt röstat fram.

Det vi fick in var en motion med nästan ingen brödtext och ett par yrkanden, som bara handlade om att göra Euron finit, och utifrån det satte vi motionens rubrik.

Om du anser att dina övriga yrkanden trots allt passar in under rubriken så argumentera för det istället för att dra tillbaka dem. Om du kan motivera på ett logiskt sätt hur de kan vara rimliga inom ämnet "En finit Euro" så är det ju fullt möjligt både att vi ändrar oss, eller att du kan få med dig mötet på en alternativ voteringsordning där de finns med.

Det är inte mötespresidiet som tar det beslutet, det är mötet. Vi lägger bara fram ett förslag i enlighet med hur vi tolkar praxis.

duke_h3
2013-10-22, 23:16
Varför tog du då inte med alla dessa yrkanden i grundmotionen? Om du hade gjord det hade den fått en annan rubrik. Vi sätter motionsrubrikerna i första hand baserat på orginalyrkandena, men så tight det går för att hålla diskussionen så fokuserad kring ett specifikt ämne som möjligt, av de anledningar du citerade från FB-tråden. Så har det fungerat i många år, och det är i enlighet med de mötesregler vi gemensamt röstat fram.

Det vi fick in var en motion med nästan ingen brödtext och ett par yrkanden, som bara handlade om att göra Euron finit, och utifrån det satte vi motionens rubrik.

Om du anser att dina övriga yrkanden trots allt passar in under rubriken så argumentera för det istället för att dra tillbaka dem. Om du kan motivera på ett logiskt sätt hur de kan vara rimliga inom ämnet "En finit Euro" så är det ju fullt möjligt både att vi ändrar oss, eller att du kan få med dig mötet på en alternativ voteringsordning där de finns med.

Det är inte mötespresidiet som tar det beslutet, det är mötet. Vi lägger bara fram ett förslag i enlighet med hur vi tolkar praxis.

Av den enkla anledningen att jag är inte intresserad av att leka en lek där domaren är med och sparkar på bollen. Det förstör bara min tid. Jag vill inte heller legitimera ett riggat system.

Dessutom så har du lyckats med fenomenet att få debatten att handla om vad som skall tolkas in skope eller inte. Vilket är ett riktigt bra sätt att sabba en saklig debatt. Ungefär som ett troll gör.

Du sitter och kommenterar en motion och sen sitter du och i ämbetet bereder samma motion så att resultatet råkar sammanfaller med vad du gillar och inte gillar. Har du funderat på att söka praktik hos Tomas Nordström (http://sv.wikipedia.org/wiki/Pirate_Bay-m%C3%A5let)?

JorgenL
2013-10-31, 00:32
Dessutom så har du lyckats med fenomenet att få debatten att handla om vad som skall tolkas in skope eller inte. Vilket är ett riktigt bra sätt att sabba en saklig debatt. Ungefär som ett troll gör.

Det är liksom det som är min uppgift som presidieledamot. Vid tidigare möten när vi inte hunnit titta på vilka yrkanden som var inom eller utom motionens ämne så har vi fått kritik just för att vi inte i tid talat om vilken bedömning vi skulle göra...

Därför har vi med tiden försökt vara tydliga med det så fort vi upptäcker såna yrkanden.

AndersLindbäck
2013-10-31, 01:03
Det är liksom det som är min uppgift som presidieledamot. Vid tidigare möten när vi inte hunnit titta på vilka yrkanden som var inom eller utom motionens ämne så har vi fått kritik just för att vi inte i tid talat om vilken bedömning vi skulle göra...

Därför har vi med tiden försökt vara tydliga med det så fort vi upptäcker såna yrkanden.

Jag tycker personligen det är mycket bra att mötespresidiet har gjort detta i år. Tidigare år har det kommit som en obehaglig överaskning för den som lagt yrkandet.

Som det fungerar i år så har de som lagt yrkanden haft chansen att se över dem och se om de kan omformuleras så de då ligger rätt.

Tack mötespresidiet för det!

duke_h3
2013-11-10, 02:29
Det är liksom det som är min uppgift som presidieledamot. Vid tidigare möten när vi inte hunnit titta på vilka yrkanden som var inom eller utom motionens ämne så har vi fått kritik just för att vi inte i tid talat om vilken bedömning vi skulle göra...

Därför har vi med tiden försökt vara tydliga med det så fort vi upptäcker såna yrkanden.

Du menar alltså att det är din uppgift som precidieledamot att samtidigt spela boll och vara linjedomare?

Det kan hända att det är jag som kommer från en konstig kultur, men för mig skulle det vara helt otänkbart att jag skulle få för mig att samtidigt agera domare på plan och att spela i samma match. Lika så skulle jag aldrig få för mig att moderera en konversation där jag själv deltar i debatten.

duke_h3
2013-11-10, 02:32
Jag tycker personligen det är mycket bra att mötespresidiet har gjort detta i år. Tidigare år har det kommit som en obehaglig överaskning för den som lagt yrkandet.

Som det fungerar i år så har de som lagt yrkanden haft chansen att se över dem och se om de kan omformuleras så de då ligger rätt.

Tack mötespresidiet för det!

Du tycker alltså att det är bra att Jörden går in och bedömer ( i ämbetet ) vad som är inscope och out of scope i en motion där har gått in och debatterat emot sagda motion, och som av en ren händelse bedömer alla yrkandena att vara out of scope. Även de som en någorlunda påläst person skulle se som absolut in scope.

AndersLindbäck
2013-11-10, 19:35
Du tycker alltså att det är bra att Jörden går in och bedömer ( i ämbetet ) vad som är inscope och out of scope i en motion där har gått in och debatterat emot sagda motion, och som av en ren händelse bedömer alla yrkandena att vara out of scope. Även de som en någorlunda påläst person skulle se som absolut in scope.

Jag tycker det är bra att Mötespresidiet delger de som motionerar sin åsikt om huruvida ett yrkande är inom motionens ämnesområde eller ej under tiden som man fortfarande kan lägga nya yrkanden.

Det ger den som lägger ett yrkande möjlighet att föra en dialog och få reda på varför de tycker så och i så fall ändra sina yrkanden så de ligger inom motionens ämnesområde.