handdator

Visa fullständig version : Motion B46: Sakpolitik: Socialpolitik: Kostnadsfria synhjälpmedel för minderåriga [bifallen]


Mötespresidiet
2013-10-07, 00:05
1. Att ha synfel borde ses som barnsjukdom och borde ha rätt till kostnadsfri hjälp, ögon är ett viktig organ där utvecklingen spelar en stor roll
för individen.
Att ha synfel kan begränsa barns utveckling i under sin utveckling,det bestrider med FN resolutionerna och bör ses som barnsjukdom.

Henrik Brändén
2013-10-07, 21:14
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Alla barn som har behov av glasögon ska tills de blir 18 år gammal eller gått ur gymnasiet ha rätt till kostnadsfria glasögon och synundersökning."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sitt yrkande till den formen.

Anna Blixt
2013-10-08, 09:30
Jag ogillar yrkande B46-Y01:att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökningJag ogillar eftersom jag anser att nedsatt syn är ett så vanligt problem att detta borde ingå i föräldrarnas ansvar, precis som kläder. Synundersökningar görs redan idag på skolbarn för att bedöma när behovet av glasögon kommer. Det föräldrarna förväntas stå för är i första hand själva glasögonen, och det anser jag är rimligt.

Anton Nordenfur
2013-10-08, 12:36
Jag ogillar yrkande B46-Y01:att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökningJag ogillar eftersom jag anser att nedsatt syn är ett så vanligt problem att detta borde ingå i föräldrarnas ansvar, precis som kläder. Synundersökningar görs redan idag på skolbarn för att bedöma när behovet av glasögon kommer. Det föräldrarna förväntas stå för är i första hand själva glasögonen, och det anser jag är rimligt.

Jag gillar detta yrkande av exakt samma anledning - eftersom det är ett så vanligt problem.

Jag hade tur som växte upp i en ekonomisk ganska bekväm medelklassfamilj, som kunde betala för mina glasögon sedan jag var tio. Jag reflekterade aldrig över hur mycket mina glasögon kostade - jag hade då (och har) ganska stora synproblem, så mina glasögon var och är rätt dyra.

Jag hade en klasskamrat när jag var runt 11-12, som hade fyra år gamla glasögon. Han hade värre syn än jag, och hade enorma problem med att delta i lektioner, leka ute, och läsa och skriva, helt enkelt för att hans glasögon var för gamla. Vi pratade om det då, och han sade rakt ut att ja, hans glasögon var gamla, men han kanske skulle få nya i julklapp.

Det finns barn som går runt med fyra år gamla glasögon, som för det får lida i sitt vardagsliv och sitt skolliv, och som om de har tur kan få nya glasögon istället för leksaker på julen. Och det är så sorgligt så det inte är sant.

Anna Blixt
2013-10-12, 11:47
Jag hör vad du säger Anton, och visst är det sorgligt, men man får 12 600 kr / år i barnbidrag, det borde finnas utrymme för ett par glasögon i det. Om man går på socialbidrag eller liknande kan man också få extra bidrag för att skaffa glasögon vid behov.

Ett generellt glasögonbidrag till barn blir ytterligare en omfördelning av resurser från icke-barnfamiljer till barnfamiljer - varav de allra flesta inte behöver den hjälpen.

Jag är inte helt tokigt starkt emot förslaget, men jag anser att det finns en del saker att diskutera med avseende på omfattningen av glasögonbidraget och ett eventuellt ekonomiskt behovsprövande.

Anton Nordenfur
2013-10-12, 15:11
Jag hör vad du säger Anton, och visst är det sorgligt, men man får 12 600 kr / år i barnbidrag, det borde finnas utrymme för ett par glasögon i det. Om man går på socialbidrag eller liknande kan man också få extra bidrag för att skaffa glasögon vid behov.

Ett generellt glasögonbidrag till barn blir ytterligare en omfördelning av resurser från icke-barnfamiljer till barnfamiljer - varav de allra flesta inte behöver den hjälpen.

Jag är inte helt tokigt starkt emot förslaget, men jag anser att det finns en del saker att diskutera med avseende på omfattningen av glasögonbidraget och ett eventuellt ekonomiskt behovsprövande.

Du anser alltså att det bör finansieras av staten, men att det bör finansieras genom barnbidraget och till alla. Resultatet då blir i så fall att de som inte behöver glasögon får extra pengar som kan användas till annat. Då anser jag det mer effektivt att helt enkelt betala för glasögonen för de som behöver det.

Vidare verkar du missförstå yrkandet (eller så missförstår jag, men jag tycker det är rätt tydligt) - det handlar inte om ett generellt bidrag till alla barnfamiljer, oavsett om de behöver det eller ej. Det handlar om att finansiera nya inköp av synhjälpmedel för de som behöver det.

Svarttusch
2013-10-14, 09:09
Jag håller med motionären samt Anton i detta. Alla barn ska ha samma möjligheter, och glasögon kan väldigt lätt bli väldigt dyrt. Att säga att barnbidraget ska kunna betala det är att tänka väldigt kortsiktigt. Barn kostar betydligt mycket mer än 1050 kr i månaden, kanske behövs dessa pengarna till mat, kläder eller hyra? Vad ska man som förälder välja då?

Jag har svårt att förstå hur man kan sätta sig emot motionen, men jag är också ganska enkelriktat. Mina pengar växer inte på träd. Skulle mina barn behöva glasögon skulle jag nog lyckas få råd med det efter lite pusslande. Jag har kompisar med barn som har än mindre pengar än mig, de skulle antagligen ha lite svårare att få råd och skulle därför kanske inte gå till optikern en gång om året för att dubbelkolla så att glasögonen fortfarande hjälper.

Jag skulle vilja se det samhället där ett barn som har sönder sina glasögon inte behöver höra frasen: "Vi har inte råd nu, men kanske om tre månader".

Gonte
2013-10-14, 20:56
Jag noterar att det här är en fråga som även drivs av Majblomman, som bjuder på lite praktiskt underlag i frågan.
T.ex. hittar vi på sid 10 i denna pdf (http://www.majblomman.se/PageFiles/258/2012-04-18%20PM%205%20Majblomman%20om%20skolbarns%20r%C3%A4tt%20till%20glas%C3%B6gon.pdf) en lista över hur det ser ut med ekonomiskt stöd för glasögon till barn i respektive landsting.

Extra läsvärde finner jag på sista sidan i samma pdf, snabbt summerat:
Antal barn som fått avstå från glasögon pga ekonomi: 10 515
Antal barn som fått vänta på glasögon pga ekonomi: 29 704
Barn i hushåll som avstått från annat viktigt för att köpa glasögon: 31 110
Barn i hushåll som nyttjat lån/avbetalning (aka skuldsatt sig) för att köpa glasögon: 13 999.

Det finns också en del optiker som själva erbjuder gratis glasögon till barn eftersom de anser att landstingens stöd är bristfälliga. De jag på rak arm känner till är Smarteyes, Specsavers och Lensway, men det kan mycket väl finnas fler exempel på det...

Spam
2013-10-14, 21:12
Jag gillar yrkande B46-Y01:att Alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammal eller går på gymnasiet ska ha rätt till statlig kostnadsfri glasögon med synundersökningDet framgår inte hur glasögonen ska finansieras, men jag föreslår via normala läkemedelskostnaden. De ska även ingå i högkostnadsskyddet, precis som andra läkemedel. Fördelen här är att det krävs dels läkarutlåtande, samt att familjer med många eller ofta sjuka barn får ekonomisk hjälp pga högkostnadsskyddet.

Vad gäller bågar mm, så lär det behövas regelverk för vad som ingår - kanske bör det bestämmas på samma sätt som vilka läkemedel inköps och ingår i högkostnadsskyddet.

Vi kanske ska förtydliga motionen med följande "Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögon"

Spam
2013-10-16, 19:22
Jag har lagt yrkande B46-Y02:att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögonEftersom synfel är så vanligt borde synfel ses som en "folksjukdom". Både undersökning och behandling ska ingå i den svenska sjukvården. Vi har idag redan två system för högkostnadsskydd, och synfel och synhjälpmedel bör kunna ingå i dem. För barn ska både vård och hjälpmedel vara kostnadsfria då de själva inte kan påverka sin ekonomiska situation.

Henrik Brändén
2013-10-16, 20:00
Jag gillar yrkande B46-Y02:att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögonLite dyrare, men det principiellt riktiga sättet att se på saken.

Anna Blixt
2013-10-17, 13:15
Jag har lagt yrkande B46-Y03:att att Alla barn ska ha rätt till ett synhjälpsbidrag vid konstaterat synfel. Bidraget regleras via optikern.Jag har lyssnat på andras argument och kan tänka mig att svänga i frågan, men jag föreslår några ändringar för att göra förslaget mer realistiskt och bättre genomtänkt.

Jag anser att det är viktigt att stödet utformas som ett bidrag med ett fast belopp, istället för att antyda att vi villkorslöst ska bekosta nya glas och bågar till alla skolbarn. Ett bidrag med fast belopp skulle åstadkomma att situationen blir mer rättvis - den som vill ha linser eller dyrare bågar och specialvarianter av glas kan välja det och få rabatt, medan den som vill ha enklare bågar och glas kan komma undan gratis. Bidragets storlek bör vara anpassat till ett par standardbågar och standardglas, med byte av glas årligen och byte av bågar t.ex. vart 2-3 år. Bidraget kan reglers via optikern precis som tandvårdsbidraget, för att undvika att dysfunktionella familjer blåser pengarna på annat.

Jag anser att det är en dålig idé att skattebetalarna ska gå in och villkorslöst bekosta bågar (som kan vara väldigt dyra) år alla barn. Det här yrkandet skapar en alternativ lösning där hjälpen hamnar där den behövs, utan att skapa onödigt höga kostnader.

Anna Blixt
2013-10-17, 13:17
Jag ogillar yrkande B46-Y02:att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögonOgillar, eftersom det principiellt blir fel att slå fast att detta ska ses som ett handikapp / en sjukdom, men bara gälla barn. Då står vi och velar med en fot på varje sida av linjen. Om synfel ska räknas som handikapp / sjukdom ska naturligtvis även vuxna omfattas av detta.

Spam
2013-10-17, 18:30
Jag ogillar yrkande B46-Y02:att Synfel ska ses som ett handikapp eller sjukdom och ska innefattas av svensk sjukvård. Barn ska ha rätt att få kostnadsfri vård och kostnadsfria hjälpmedel, tex glasögonOgillar, eftersom det principiellt blir fel att slå fast att detta ska ses som ett handikapp / en sjukdom, men bara gälla barn. Då står vi och velar med en fot på varje sida av linjen. Om synfel ska räknas som handikapp / sjukdom ska naturligtvis även vuxna omfattas av detta.
Det står inte att det bara gäller barn. Däremot ska det vara gratis för barn, precis som tandvård är idag.

Peter Johansson
2013-10-18, 12:13
Bifall på yrkande B46-Y01

Avslag de övriga

Anna Blixt
2013-10-19, 13:46
Jag undrar för övrigt vad som menas med originalyrkandet. Om en 17-åring vill ha ett par Gucci-bågar med specialslipning för 8000 kr, ska vi verkligen bekosta det då? Eller har motionären tänkt sig mer som ett bidrag anpassat för ett par standardbågar med standardglas?

Anna Blixt
2013-10-19, 13:50
Jag håller med motionären samt Anton i detta. Alla barn ska ha samma möjligheter, och glasögon kan väldigt lätt bli väldigt dyrt. Att säga att barnbidraget ska kunna betala det är att tänka väldigt kortsiktigt. Barn kostar betydligt mycket mer än 1050 kr i månaden, kanske behövs dessa pengarna till mat, kläder eller hyra? Vad ska man som förälder välja då?

Jag har svårt att förstå hur man kan sätta sig emot motionen, men jag är också ganska enkelriktat. Mina pengar växer inte på träd. Skulle mina barn behöva glasögon skulle jag nog lyckas få råd med det efter lite pusslande. Jag har kompisar med barn som har än mindre pengar än mig, de skulle antagligen ha lite svårare att få råd och skulle därför kanske inte gå till optikern en gång om året för att dubbelkolla så att glasögonen fortfarande hjälper.

Jag skulle vilja se det samhället där ett barn som har sönder sina glasögon inte behöver höra frasen: "Vi har inte råd nu, men kanske om tre månader".


Mina pengar växer inte heller på träd, och därför vill jag se en rimlighet i förslaget. Glasögon är inte bara synhjälpmedel, utan också en modeaccessoar, och därtill kommer problemet med att vissa inte tar hand om sina glasögon.

Jag vill inte se ett samhälle där folk inte har råd till glasögon till sina barn. Men jag vill heller inte se ett samhälle där skattebetalarna tvingas bekosta modeaccessoarer åt folk, eller ett samhälle där folk inte är rädda om sina glasögon eftersom de vet att skattebetalarna ersätter om något skulle hända.

Om vi ska driva den här frågan vill jag se en rimlig formulering, där man gör det tydligt att det handlar om ett bidrag. Det är en rimlig kompromiss, där alla barn får de pengar som behövs till ett par enkla standardbågar med glas, men där man samtidigt måste ta hand om sina bågar (bidraget ska inte räcka till 3 bågar om året) och där man själv får lägga till pengar om man vill ha finare bågar och mer avancerade glas.

Mötespresidiet
2013-10-20, 18:05
Motionen handlar om synhjälpmedel till barn, B46-Y02 gäller hela synen på synproblem och att det ska ses som en del av den övriga vården. Presidiet anser därför att yrkandet ligger utanför motionens område och kommer därmed inte att inkludera det i sitt förslag till voteringsordning.

Doddyswe
2013-10-22, 08:35
Jag gillar yrkande B46-Y01:att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.Självklart, det är en enorm ekonomisk börda för låginkomsttagare/ungdomar. Varför det särbehandlats från annan vård är för mig oförståeligt.

Svarttusch
2013-10-26, 20:08
Mina pengar växer inte heller på träd, och därför vill jag se en rimlighet i förslaget. Glasögon är inte bara synhjälpmedel, utan också en modeaccessoar, och därtill kommer problemet med att vissa inte tar hand om sina glasögon.

Jag vill inte se ett samhälle där folk inte har råd till glasögon till sina barn. Men jag vill heller inte se ett samhälle där skattebetalarna tvingas bekosta modeaccessoarer åt folk, eller ett samhälle där folk inte är rädda om sina glasögon eftersom de vet att skattebetalarna ersätter om något skulle hända.

Om vi ska driva den här frågan vill jag se en rimlig formulering, där man gör det tydligt att det handlar om ett bidrag. Det är en rimlig kompromiss, där alla barn får de pengar som behövs till ett par enkla standardbågar med glas, men där man samtidigt måste ta hand om sina bågar (bidraget ska inte räcka till 3 bågar om året) och där man själv får lägga till pengar om man vill ha finare bågar och mer avancerade glas.

Jag kan förstå hur du tänker, men jag tycker en sådan formulering kan bli dum. Om jag tar mig själv som exempel. Jag har haft glasögon sedan mellanstadiet och jag tog väl hand om mina glasögon. T. ex när det var dags att byta återanvände jag bågarna och bara bytte glas. Jag har varit med om att ett enda par gått sönder för mig, det var på en idrottslektion när jag fick en fotboll rätt på ögat. Säg att jag hade "fått" dessa glasögon bara tre månader innan, ska jag då tvingas gå utan eller med trasiga glasögon i 9 månader? Eller hur ska en sådan formulering vara? Hur många glasögon på år är tillåtet? Och hur många barn ser sina glasögon som en modeaccesoar som måste bytas ut flera gånger per år?

Dessutom, det ligger på föräldrarna att lära barnen att ta hand om sina saker, och föräldrar som har dåligt ställt brukar inte direkt hantera sina saker som "slit och släng". Det är nog större risk att barnen till rika föräldrar har sönder sina glasögon. Med just barn är det svårt att säga hur många glasögon som är "lagom" på ett år, för det beror helt på hur barnen är aktiva. Om de bara sitter framför datorn borde ju glasögonen hålla till de behöver bytas pågrund av synfelet. Däremot, ett barn som är aktivt, ute och leker, med i klassfotbollen och liknande kanske förbrukar ett par glasögon per år.

Jag kan inte rösta emot den här motionen enbart för att vissa föräldrar inte lär sina barn att vara rädd om sina ägodelar.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-26, 20:32
Jag ogillar yrkande B46-Y01:att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.B46-Y03 är bättre

Krister Renaud
2013-11-07, 13:00
Jag ogillar yrkande B46-Y01:att alla barn som har behov av glasögon tills de blir 18 år gammla, eller går på gymnasiet, ska ha rätt till statliga kostnadsfria glasögon med synundersökning.Kostnadsfritt helt fel målsättning eftersom man då tvingar alla att bära billigaste/fulaste på marknaden (tänk lumpenglasögon).

Bidrag däremot är bättre eftersom det ger den enskilde bättre möjligheter att välja.

Eftersom motionen är för "kostnadsfria" kommer jag rösta Avslag.Oavsett anser jag att det inte är en lika viktig fråga idag som förr eftersom det kommit in aktörer som Lensway på marknaden som gör att man trots svåra synfel kan få glasögon för 4-500kr när de kör någon av sina kampanjer.