handdator

Visa fullständig version : Motion B12: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagsvalens frekvens [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-07, 00:07
Var fjärde år till val är besvärande för utvecklingen av landet, var tredje år skullefå Sverige att utvecklas mer med tiden och uppgradera
landet med nya ider snabbare takt.

flintberg
2013-10-07, 20:49
Jag kan tyvärr inte stödja det. Jag tycker redan det är för mycket politiskt manövrerande som bara handlar om att skaffa sig positionering och fördelar i olika sammanhang. Ibland, i mörka stunder, känns det som om de flesta politiker ser bara fram till nästa val och har svårt att se vad som är bra för Sverige på lång sikt. Därför tycker jag inte att kortare valtid är lämpligt.

Anton Nordenfur
2013-10-07, 20:52
Problemet är att det tar tid att göra saker. Har vi fyra års mandat kan ett parti komma till makten och göra rätt häftiga saker innan de blir utslängda igen. Har vi tre år minskar alla möjligheter att göra det. Tänk på att enorma resurser läggs ut under valåret på kampanjer, resurser och tid som annars kunde ha använts till att faktiskt göra något.

Henrik Brändén
2013-10-07, 20:57
Ju oftare man har val, desto oftare tvingas politiker ut och möta väljare och försvara vad de gör. Har vi val tillräckligt ofta kan politiker inte som nu använda tre år till att göra vad man tror behövs, och sedan ett år till att göra vad man tror att väljarna önskar. Då tvingas man istället in i en kontinuerlig dialog med väljarna, som kan ge politikerna ökad förståelse för vad väljarna vill, samtidigt som väljarna får ökad förståelse för politikens villkor, och de två perspektiven kan möta varandra, istället för som nu glida allt längre isär under tilltagande förakt åt bägge håll mellan väljare och politiker.

Med början av detta argument försvarade Tage Erlander systemet med val vart annat år, som vi hade fram till 1970. Jag är benägen att hålla med, och tycker tre år i vart fall är mindre dåligt än fyra.

flintberg
2013-10-07, 21:31
Ju oftare man har val, desto oftare tvingas politiker ut och möta väljare och försvara vad de gör. Har vi val tillräckligt ofta kan politiker inte som nu använda tre år till att göra vad man tror behövs, och sedan ett år till att göra vad man tror att väljarna önskar. Då tvingas man istället in i en kontinuerlig dialog med väljarna, som kan ge politikerna ökad förståelse för vad väljarna vill, samtidigt som väljarna får ökad förståelse för politikens villkor, och de två perspektiven kan möta varandra, istället för som nu glida allt längre isär under tilltagande förakt åt bägge håll mellan väljare och politiker.

Med början av detta argument försvarade Tage Erlander systemet med val vart annat år, som vi hade fram till 1970. Jag är benägen att hålla med, och tycker tre år i vart fall är mindre dåligt än fyra.
Eller så gör man än mindre verklig politik, duckar alla tuffa beslut till "nästa" mandatperiod och går bara på för att vinna röster och skapa fördelar på kort sikt och öka chanserna till en period till. Njae, jag tror nog jag håller på 4-5 år. Möjligen att vi tittar över om man kan ha val vartannat år och byta halva riksdagen :) Då får man brått att faktiskt lagstifta när man får makten men individerna behöver inte jaga valseger och interna nomineringar och ränk-spel :)

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:09
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Riksdagsval ska ske vart tredje år."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

JorgenL
2013-10-07, 22:47
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Jag tycker att det redan nu är för mycket tillrättaläggande av politiken inför valåret. Med tätare val blir politiken kortsiktigare.

Ofta tar politiska förändringar tid, och de förändringar som upplevs negativa sker långt innan de förändringar de skapar hinner ge positiva effekter.

Med för korta valperioder kommer en regering inte att våga göra det de tror behövs för att det ska bli bra på några års sikt, eftersom de vet att det är val innan de positiva effekterna kommer.

Som jag upplever det så är 4 år en ganska lagom längd. Det innebär att man hinner utreda förslag under ett år, sedan genomföra det, och efter ett par år se om det blev bra eller inte.

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:51
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Sverige försökte med 3 år - det gick uruselt.

Per Ghosh
2013-10-07, 23:08
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Sverige försökte med 3 år - det gick uruselt.
Har det gått bättre med 4?

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:34
Jag gillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Ju oftare politiker möter väljarna, desto vitalare demokrati,och desto mindre utrymme för valfläskorgier.

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:35
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Sverige försökte med 3 år - det gick uruselt.

Eftersom det gick bättre när vi hade val vart annat år var problemet med tre år inte att det var för ofta, utan att det var för sällan.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:51
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Vi höjde från 3 år till 4 för att regeringen skulle hinna med att göra någonting mellan varven, istället för att bara kampanja till nästa val. 3 år är för hattigt.

AndersLindbäck
2013-10-09, 11:53
Jag gillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Ju oftare politiker möter väljarna, desto vitalare demokrati,och desto mindre utrymme för valfläskorgier.


Du tänker baklänges på något sätt.

Ju oftare politiker måste möta väljare,
desto oftare måste de bjuda på valfläskorgier.

Det var en av orsakerna till att sverige böt från 3 till 4 år.

Henrik Brändén
2013-10-09, 18:21
Du tänker baklänges på något sätt.

Ju oftare politiker måste möta väljare,
desto oftare måste de bjuda på valfläskorgier.

Det var en av orsakerna till att sverige böt från 3 till 4 år.

Politikerna måste inte alls bjuda på valfläskorgier för att de ska möta väljarna.
Det är de etablerade politikernas eget val att göra det.
Och de gör det pga väljarförakt.
De tror att väljarna är så dumma i huvudet, att de bara kan förmås att rösta på ett parti för att det bjuder på valfläsk.
Vi föraktar inte väljarna.
Vi tror att väljarna kan lockas att rösta på ett parti för att det partiet stämmer med deras värderingar, och ger bäst svar på hur man ska lösa framtidens frågor.
Alltså bör vi inte rädas att möta väljarna så ofta som möjligt.
Eller har vi också börjat förakta väljarna på samma sätt som de etablerade politikerna i det parti jag lämnade för tre år sedan?

AndersLindbäck
2013-10-10, 01:07
Politikerna måste inte alls bjuda på valfläskorgier för att de ska möta väljarna.
Det är de etablerade politikernas eget val att göra det.
Och de gör det pga väljarförakt.
De tror att väljarna är så dumma i huvudet, att de bara kan förmås att rösta på ett parti för att det bjuder på valfläsk.


Så länge som väljarna gör det så har de ju inte fel.

Det är kanske cyniskt att säga, men det är tyvärr sant.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:11
På 90-talet höjde man ifrån 3-4år
Jag tycker vart fjärde år är en bra tidsrymd.

Yrkar avslag.

Vore det inte bättre att sänka EUs mandat period ifrån 5-4år??

JorgenL
2013-10-11, 00:42
Eftersom det gick bättre när vi hade val vart annat år var problemet med tre år inte att det var för ofta, utan att det var för sällan.

Sverige har inte haft val vartannat år. Under tvåkammarriksdagen hade vi 4-åriga mandatperioder.

1970 gick man över till 3-åriga mandatperioder vilket man hade fram till 1994.

AndersLindbäck
2013-10-11, 01:34
Sverige har inte haft val vartannat år. Under tvåkammarriksdagen hade vi 4-åriga mandatperioder.

1970 gick man över till 3-åriga mandatperioder vilket man hade fram till 1994.

Under tvåkammarriksdagen så skedde landstings/kommunalvalen inte samtidigt som andra-kammarvalet utan det blev val vart annat år på så sätt - de gick om lott. Dessutom så utsågs första kammaren via landstingen så regeringsunderlaget förändrades vart annat år.

Henrik Brändén
2013-10-11, 07:49
Sverige har inte haft val vartannat år. Under tvåkammarriksdagen hade vi 4-åriga mandatperioder.

1970 gick man över till 3-åriga mandatperioder vilket man hade fram till 1994.

Fram till 1970 skedde andrakammarval vart fjärde år (1940, 1944, 1948 osv) år och val till kommuner och landsting, som utsåg förstakammaren, vart annat år (1942, 1946, 1959 osv). Resultat: Val vart annat år med en markerad rikspolitisk innebörd, som ledde till att rikspolitiker mötte väljare vart annat år. För ofta för att det skulle kunna bli alltför stora valfläskorgier.

Tage Erlander skriver i sina memoarer att hans stora tvekan inför den reform som sedan skedde låg just i värdet av att ha val så ofta att rikspolitikerna nästan befann sig i en permanent valrörelse, där de ständigt var tvugna att gå ut och möta väljarna och förklara sin politik, och att han fruktade att övergången till var mer sällan skulle leda just till en uppdelning av de politiska livet i perioder när politikerna styr utan att bry sig om att förankra och diskutera det de gör med väljarna, och perioder när de försöker reparera sin popularitet med valfläsk.

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:17
Och det kan man lösa idag genom att skilja de år som man har kommun/landstingsval med det år man har riksdagsval så valen sker om lott vartannat år.

Man behöver inte minska hur länge folk sitter i riksdagen för det.

Tommten
2013-10-11, 17:24
Jag gillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Jag gillar att detta dessutom skulle få effekten att riksdagsvalet oftast inte skulle ske samtidigt som kommun och landstingsval. Riksdagsvalet tar över hela debatten i dagsläget, det tycker jag är tråkigt.

JorgenL
2013-10-11, 20:35
Fram till 1970 skedde andrakammarval vart fjärde år (1940, 1944, 1948 osv) år och val till kommuner och landsting, som utsåg förstakammaren, vart annat år (1942, 1946, 1959 osv). Resultat: Val vart annat år med en markerad rikspolitisk innebörd, som ledde till att rikspolitiker mötte väljare vart annat år. För ofta för att det skulle kunna bli alltför stora valfläskorgier.

Skillnaden var ju just det, att det var kummunalval, och att fokus hamnade mera på kommunala frågor medan riksdagen inte påverkades förrän efter hand. Första kammarens ledamöter byttes ut med en åttondel om året, så det dröjde innan kommunvalen fick genomslag i första kammaren, vilket då också innebar att risken att "straffas" för att man vidtog åtgärder som inte gav effekt förrän på längre sikt minskade.

Det jag främst vänder mig emot med alltför täta val är just att det uppmuntrar kortsiktighet i politiken och straffar den som vidtar nödvändiga åtgärder vars effekter inte visar sig förrän på längre sikt än en mandatperiod.

Henry Rouhivuori
2013-10-12, 10:46
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.En regeringen måste få tiden att driva igenom det som den (regeringspartierna) gått till val på. Tre år för kort tid.

Henrik Brändén
2013-10-13, 23:08
Skillnaden var ju just det, att det var kummunalval, och att fokus hamnade mera på kommunala frågor medan riksdagen inte påverkades förrän efter hand. Första kammarens ledamöter byttes ut med en åttondel om året, så det dröjde innan kommunvalen fick genomslag i första kammaren, vilket då också innebar att risken att "straffas" för att man vidtog åtgärder som inte gav effekt förrän på längre sikt minskade.

Det jag främst vänder mig emot med alltför täta val är just att det uppmuntrar kortsiktighet i politiken och straffar den som vidtar nödvändiga åtgärder vars effekter inte visar sig förrän på längre sikt än en mandatperiod.
Läs valfri memoar av en politiker som var med under tvåkammarriksdagens tid. Både i kommun- och andrakammarvalrörelse diskuterade rikspolitiker rikspolitik med väljarna. Partiernas ledningar på riksnivå tog resultaten av bägge typerna av val på ungefär lika stort allvar. Landet befann sig i valrörelsenära tillstånd nästan hälften av tiden. Utan att landet drabbades av de ansvarslöshetsexcesser, som det här varnas för. Snarare tvärt om.

Jag tycker ditt sista stycke undervärderar väljarnas vilja och förmåga att tänka. Väljarna är inte så dumma som dagens etablerade politiker tror.

JorgenL
2013-10-14, 01:18
Läs valfri memoar av en politiker som var med under tvåkammarriksdagens tid. Både i kommun- och andrakammarvalrörelse diskuterade rikspolitiker rikspolitik med väljarna. Partiernas ledningar på riksnivå tog resultaten av bägge typerna av val på ungefär lika stort allvar. Landet befann sig i valrörelsenära tillstånd nästan hälften av tiden. Utan att landet drabbades av de ansvarslöshetsexcesser, som det här varnas för. Snarare tvärt om.

Jag tycker ditt sista stycke undervärderar väljarnas vilja och förmåga att tänka. Väljarna är inte så dumma som dagens etablerade politiker tror.

Skillnaden var ju att även om rikspolitik diskuterades vartannat år, så gav det inte speciellt stort genomslag i parlamentet mer än vart fjärde. Det innebar att de åtgärder man vidtog i början på mandatperioden förhoppningsvis hann få positivt genomslag tills nästa andrakammarval och då kunde pekas på som lyckad politik och generera röster.

Problemet är detsamma som för kvartalskapitalismen på börsen. Ofta är det korrekta beslutet på lång sikt i direkt konflikt med det bästa beslutet på kort sikt.

Ett lysande exempel om man vill fördjupa sig i den typen av problematik är att studera historien om Kodak, ett av världens största företag inom foto, som var först med all den teknologi som sen skulle bli deras fall, de hade världes första digitalkamer, bläckstråleskrivare, osv osv. Men de styrdes av en önskan av att "vi kör ett år till med den gamla kemiska tekniken, den ger fortfarande vinst" för att aktieägarna ville ha vinst, i år. På det sättet vågade de aldrig ta de investeringar som behövdes för att det långsiktiga resultatet skulle bli bra och blev till slut överspelade.

På samma sätt riskerar politiken att agera när väljarna blir allt mer volatila och det kortsiktiga "whats-in-it-for-me" dominerar. Ingen vågar ta de långsiktiga besluten.

Swingthatcat
2013-11-04, 11:47
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Det har vi försökt med nyligen och det gick inte bra.

Tegmen
2013-11-07, 00:12
Jag ogillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Det har vi försökt med nyligen och det gick inte bra.

``Politker och blöjor ska bytas ofta´´

:facepalm: hahaha

DangerDave
2013-11-10, 20:36
Jag gillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Det är lätt som medborgare att glömma bort hur illa ett parti skött sig i vissa frågor när de skedde för sisådär 1500 dagar sedan.
Förstår problematiken med att det blir svårare med större projekt och reformer, men jag tror det finns sätt att lösa det på.

Tegmen
2013-11-11, 00:58
Jag gillar yrkande B12-Y01:att Riksdagsvalet ändras från 4år till 3år som för bättre Sverige och ärligare Sverige.Det är lätt som medborgare att glömma bort hur illa ett parti skött sig i vissa frågor när de skedde för sisådär 1500 dagar sedan.
Förstår problematiken med att det blir svårare med större projekt och reformer, men jag tror det finns sätt att lösa det på.

Håller helt med dig!