handdator

Visa fullständig version : Motion B08: Sakpolitik: Finanspolitik: Avgiftsfria banktjänster [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-07, 00:08
Bankerna i Sverige gör vinst för varje kvartal och år, ivrigheten bör stoppas. De borde ha kostnadsfria internettjänster och betalkort.
Liknande monopolism leder till störst sannolikt till karteller,det är ett olaglig verksamhet som medborgarna tvingas till
bekosta.
Tillsammans med Finansinspektionen borde man hjälpa konsumenterna till liknande gratis tjänster.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:13
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Avgifterna bör tas bort på ..."

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Mab
2013-10-07, 22:21
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Jag ser inte behovet av att reglera det här i lag. Vill man ha en bank med en viss tjänst kostnadsfri tar man rimligen och letar reda på en sådan bank.

Per Ghosh
2013-10-07, 22:41
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Banker har en hel del regler de måste uppfylla för att få vara bank. Att banker skall ta betalt för transaktioner som mer och mer sköts via datorer, varför inte sätta kravet till att man inte får ta betalt för en sådan "tjänst"

AndersLindbäck
2013-10-07, 22:45
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Jag ser inte behovet av att reglera det här i lag. Vill man ha en bank med en viss tjänst kostnadsfri tar man rimligen och letar reda på en sådan bank.


Idag regleras via lag näringsidkares rätt att ta ut avgifter för kortköp.
Så denna typ av reglering finns redan idag.

Fö så håller EU på att införa regler om kortavgifter för bankerna.

Tegmen
2013-10-08, 00:07
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Jag anser att bankerna borde erbjuda gratis tjäntser.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:45
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Det finns redan idag banker som erbjuder detta tjänster gratis, bland annat Länsförsäkringar bank. Om det är viktigt för folk med avgiftsfri Internetbank kan de redan idag välja bank utefter detta.

Tegmen
2013-10-08, 11:24
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Det finns redan idag banker som erbjuder detta tjänster gratis, bland annat Länsförsäkringar bank. Om det är viktigt för folk med avgiftsfri Internetbank kan de redan idag välja bank utefter detta.


Hej Anna, det finns inga banker som erbjuder 100% gratis tjänster.
Internet tjänster och kortavgifter bör slopas.

Här är din Länsförsäkringar som har sin dolda avgifter:

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/betalningar_och_kort/betaltjanster/priser/sidor/default.aspx

Anna Blixt
2013-10-08, 16:08
Hej Anna, det finns inga banker som erbjuder 100% gratis tjänster.
Internet tjänster och kortavgifter bör slopas.

Här är din Länsförsäkringar som har sin dolda avgifter:

http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/betalningar_och_kort/betaltjanster/priser/sidor/default.aspxLäser du ens vad du länkar till? Detta är inga dolda avgifter för Internettjänster, detta innebär att LF bank tar betalt för privatgiro, personlig service och övertrasseringar/påminnelser/inkasso. Inget av detta har något med motionen och dess innehåll med avseende på Internetbanktjänster att göra.

Jag har haft den här banken i över ett år och jag betalar ingenting för deras Internettjänster. Läs vad du länkar till.

Tegmen
2013-10-08, 18:07
Läser du ens vad du länkar till? Detta är inga dolda avgifter för Internettjänster, detta innebär att LF bank tar betalt för privatgiro, personlig service och övertrasseringar/påminnelser/inkasso. Inget av detta har något med motionen och dess innehåll med avseende på Internetbanktjänster att göra.

Jag har haft den här banken i över ett år och jag betalar ingenting för deras Internettjänster. Läs vad du länkar till.

Anna, börjar bli less på din attityd här.

Motionen säger det ska va gratis tjänster för internettjänster
och för betalkort.
Länsförsäkringar sar betalt för 225kr per år för sina betalningskort
Och bestrider motionens yttrande.
http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/rantor_o_priser/samtliga_priser/Sidor/default.aspx?noCookie=1

Hitta nån bank som har med motionens anspråk.

duke_h3
2013-10-09, 15:26
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Piratpartiet har sedan i våras en motion på ett liknande tema där vi kräver att riksbanken åter igen kan börja acceptera betalningar och på så sätt införa digitala kontanter.

Peter Johansson
2013-10-10, 11:06
Jag gillar yrkandet men ställer mig frågande till om ett politiskt parti behöver driva frågan om vilka avgifter en bank tar ut?

Bankerna tjänar idag multum på våra lån så i perspektivet av detta vore det positivt med vad yrkandet önskar se.

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:42
Jag gillar yrkandet men ställer mig frågande till om ett politiskt parti behöver driva frågan om vilka avgifter en bank tar ut?

Bankerna tjänar idag multum på våra lån så i perspektivet av detta vore det positivt med vad yrkandet önskar se.


Bankerna tjänar idag multum på sina avgifter. Det är tack vara att de kan ta ut stora avgifter på vanliga transaktioner som de idag kraftigt driver frågan om kontantfria samhället trots de kända problemen det medför genom dåliga elektroniska betal-lösningar.

AndersLindbäck
2013-10-11, 09:43
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Piratpartiet har sedan i våras en motion på ett liknande tema där vi kräver att riksbanken åter igen kan börja acceptera betalningar och på så sätt införa digitala kontanter.

Nja detta är ett komplement till det yrkandet.

Anton Nordenfur
2013-10-12, 15:38
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Jag gillar den fria marknaden. Om man inte vill ha en viss bank kan man gå till en annan bank.

JorgenL
2013-10-14, 00:49
Jag ogillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Jag gillar den fria marknaden. Om man inte vill ha en viss bank kan man gå till en annan bank.

Problemet är ju att marknaden inte verkar fungera i det här fallet. Vi har många banker, men ingen av dem verkar försöka konkurrera med de andra på något sätt som minskar bankernas vinster, vilket borde ske i en perfekt marknad.

Det finns i vart fall ett bra exempel på när staten kunnat gå in och agera marknadsmässigt, men ändå lyckats sänka kostnaden för konsumenterna och det är SBAB som är statligt ägt men konkurrerar på marknadsmässiga villkor, och har fungerat som en prispressare på bolånemarknaden genom att gå före och sänka räntorna.

En liknande roll skulle en statligt ägd transaktionsbank kunna fylla. Det skulle alltså vara en bank som konkurrerade på likvärdiga villkor med de övriga bankerna, men som fokuserade på att hålla kundernas kostnader låga snarare än ägarnas vinster höga.

fröken_grön
2013-10-16, 20:28
Jag har lagt yrkande B08-Y02:att medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ansvarar för att det finns kostnadsfria och säkra tjänster för enklare bankärenden (på nätet och på fysiskt bankkontor) som sparande, betala räkningar, överföringar mellan konton, betala med kort och ta ut pengar.Det är bra att inte binda upp exakt hur det ska genomföras. Om kostnadsfria tjänster redan finns, så behöver ju inte staten lägga sig i. Jag tror att det behöver tillsättas en utredning med en grupp experter som tittar på mer i detalj hur detta ska genomföras.

I grunden ser jag dock att vi idag har två valutor, kontanter och digitala. De digitala måste bli mer tillgängliga för allmänheten om vi ska använda den som grundvaluta. Idag har vi ju t.ex en rad bankkontor som inte hanterar kontanter.

Dessa tjänster skulle alltså vara de mest grundläggande funktionerna och inte krediter, aktier, fonder m.m. Det vill säga de funktioner man behöver till exempel i kontakt med Skatteverket.

Det är svårt att skriva motiveringar, hjälp mig gärna.

Tycker att idén med en statlig bank verkar intressant, särskilt efter bankkrisen, men är kanske en separat fråga? Dessutom är det svårt att överblicka vad det skulle innebära.

Spam
2013-10-16, 20:42
Jag tycker att fysiska pengar ska förbli gällande betalmedel. Digitala pengar har sina fördelar, helt klart, men jag ser en stor risk att våra liv blir uppköpta genom de digitala transaktionerna.

Det är inte bara ICA, Coop, Willys, mfl som loggar köpen, utan även kreditkortsföretagen som VISA och MasterCard. Vidare ligger många av dem utanför Sveriges gränser vilket begränsar våra möjligheter till kontroll. Därtill finns SWIFT och övriga överföringar av vår personliga information.

AndersLindbäck
2013-10-16, 21:06
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Finns för butiksägare som tar betalt med kort - bör självklart även gälla banker.

fröken_grön
2013-10-16, 21:12
Jag har dragit tillbaka yrkande B08-Y02: medlemsmötet antar ställningstagandet: Staten ansvarar för att det finns kostnadsfria och säkra tjänster för enklare bankärenden (på nätet och på fysiskt bankkontor) som sparande, betala räkningar, överföringar mellan konton, betala med kort och ta ut pengar.

Henrik Brändén
2013-10-19, 19:26
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Det måste faktiskt vara möjligt att få lön, pension, skatteåterbäring etc utan att man själv ska behöva betala för att ta emot de pengar man ska få. Bifall.

AndersLindbäck
2013-10-19, 21:22
Idag är det reglerat i lag som tvingar butiksägare som tar betalt med kort att inte ta ut några extrautgifter för det.

För bankerna finns inte samma lagstiftning. Detta förslag gör att även bankerna får inte ta betalt för korten och därmed hamnar i samma situation som butiksägarna.


Idag finns egentligen två stora betalkort som alla är anslutna till och kostnadsläget gör att dessa kostar en hel del för butiksägare men är väldigt lönsamma för bankerna.


PS EU håller på att införa liknande lagstiftningen som innebär begränsningar i detta - hur det slutgiltigen ser ut vet vi inte idag.

Andreas Bjärnemalm
2013-10-20, 00:55
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Det måste faktiskt vara möjligt att få lön, pension, skatteåterbäring etc utan att man själv ska behöva betala för att ta emot de pengar man ska få. Bifall.Det är fortfarande möjligt att ha ett bankkonto och ta emot pengar utan att det kostar något. Det går att koppla endast bankomatkort till sitt konto, vilket är kostnadsfritt.
Vidare finns det banker idag där det är möjligt att få betalkort kostnadsfritt, eller rabatterat. Även internetbank är kostnadsfritt hos ett antal banker.
Låt marknaden hantera detta, jag upplever inte att detta är ett problem och tycker inte heller det är något partiet ska lägga sig i.

Anna Blixt
2013-10-21, 17:07
Jag gillar yrkande B08-Y01:att Banker i Sverige bör ta bort sina avgifter för kort samt internet tjänster av sina privat kunder,eller så införs en statlig bank
som kan erbjuda dessa tjänster kostnadsfritt.Det måste faktiskt vara möjligt att få lön, pension, skatteåterbäring etc utan att man själv ska behöva betala för att ta emot de pengar man ska få. Bifall.

Det är möjligt redan idag.

Exempel, Länsförsäkringar bank. Gratis VISA-kort, Internetbank mm. Alla basgrejerna är gratis - det är deras affärsidé. Det du efterfrågar finns redan. Marknaden kan hantera detta. Uppenbarligen.

flintberg
2013-10-21, 18:40
Alltså... det här låter ju väldigt märkligt i mina öron. Om man nu är emot att banker tar ut avgifter, då kan vi lika gärna verka för att banker inte får tjäna pengar. Eller vänta, då finns det inga banker längre...

Vi kan inte hålla på och verkar för "jag tycker att företagstypen X tjänar för mkt pengar på tjänsten Y så då lagstiftar vi om den." Jag råkar tycka att p-avgifterna är för höga, att systembolaget tar för mkt skatt, att bensinskatten är för hög, att det är för höga marginaler på kemiska produkter osv.

Snart sitter vi och lusläser alla lagar med små avgifter som vi vill ta bort och gör en lång lista. Det blir inte hållbart.

Att butiker inte fick ta ut kortavgift håller jag med var felaktigt - det var för att vissa använde det som en fiffig extraavgift och tog ut rejält med slantar extra. Nu blir det istället en förlust för butikerna men en vinst för bankerna.

Ska vi skruva åt bankerna kan vi istället sätta ett tak på hur mkt marginal man får lov att ha på finansiella tjänsteprodukter mot konsumenter generellt, särskilt på bolånemarknaden som är en pysande hindenburg.

Tegmen
2013-10-21, 21:24
Det är möjligt redan idag.

Exempel, Länsförsäkringar bank. Gratis VISA-kort, Internetbank mm. Alla basgrejerna är gratis - det är deras affärsidé. Det du efterfrågar finns redan. Marknaden kan hantera detta. Uppenbarligen.


Svar nej, Länsförsäkringar bank tar betalt för sina kunder.
Det har jag påpekat till dig förut, eller om du vill motbevisa det visa vart det är kostnadsfri.
Priser för betaltjänster
Betaltjänster, pris
Internettjänsten
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr
Autogiro
0 kr
Privatgiro
225 kr/år


källa:http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/betalningar_och_kort/betaltjanster/priser/sidor/default.aspx

Anna Blixt
2013-10-24, 17:39
Svar nej, Länsförsäkringar bank tar betalt för sina kunder.
Det har jag påpekat till dig förut, eller om du vill motbevisa det visa vart det är kostnadsfri.
Priser för betaltjänster
Betaltjänster, pris
Internettjänsten
0 kr
Elektronisk faktura
0 kr
Autogiro
0 kr
Privatgiro
225 kr/år


källa:http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/betalningar_och_kort/betaltjanster/priser/sidor/default.aspx

Länsförsäkringar HAR tjänster som kostar - bland annat att ha ett privatgiro. Det jag har hävdat är att BASTJÄNSTERNA är gratis - Internetbank, visakort mm. De sakerna man behöver för att kunna hantera pengar i vardagen. Om man vill ha personlig service eller privatgiro kostar det extra - men det är TILLVAL, inte BASTJÄNSTER.

Ingen har påstått att LF bank är 100% avgiftsfria på absolut allt - men de är avgiftsfria på de tjänster som efterfrågas här i tråden. Om du följer länken som jag postade (och du själv kopierade) så ser du att bastjänsterna är gratis. Om du läser det du själv länkar till, vill säga.

Privatgiro är ingenting man behöver.

Tegmen
2013-10-26, 13:46
När ska vi vakna alla?
se den här länken: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/bankerna-chockhojer-priserna


Dold agenda

Mikael Johansson menar att det finns en dold agenda från bankerna.

Genom att höja priset på kontanter, så vill man öka kortanvändningen och då tjänar bankerna mer pengar, säger Mikael Johansson.

`- Vi har fem banker idag och det är inget snack om att det är monopol, som köpman sitter man i knäna på bankerna, säger Bernt Jansson ordförande i Luleå köpmannaförening.
´