handdator

Visa fullständig version : Motion B11: Sakpolitik: Författningsfrågor, mm.: Riksdagslöner [avslagen]


Mötespresidiet
2013-10-07, 00:09
Riksdagslönerna i dagens läge är för höga, de flesta som sitter i riksdagen har andra inkomst källor i alla andra olika verksamheter samtidigt.
Lönen är från skattebetalarna och de borde respektera ett lönesänkning med 25%.

Henrik Brändén
2013-10-07, 22:10
Vi beslöt på höstmötet 2011 behandla sakpolitik så att medlemsmötet antar ställningstaganden, som sedan ställs samman i en lista, och används av styrelsen för att skriva sakpolitiska program. De ställningstaganden som tagits under de senaste tre mötena har alla skett genom yrkanden på formen

att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Riksdagsledamöternas löner ska sänkas med 25%"

Så länge yrkanden ser ut på det sättet blir det tydligt exakt vilken text som ska föras in i listan över ställningstaganden, och den som upprättar listan behöver inte göra några egna tolkningar av saken. Jag skulle därför vädja till motionären att justera sina yrkanden till den formen.

Rasmus Haglund
2013-10-07, 22:15
Jag tycker det inte är ett problem att politiker har hög lön, gör de ett bra jobb förtjänar de verkligen pengarna. Dock har jag ett problem med att många har jobb vid sidan av som stör huvudarbetet, men det är en annan fråga.

Mab
2013-10-07, 22:26
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.det här har diskuterats till döddagar. Svenska riksdagslöner är inte särdeles höga internationellt sett, inte heller om man jämför med beslutsfattare inom en rad privata sektorer.

JorgenL
2013-10-07, 22:38
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Det finns goda skäl för att parlamentariker ska ha ganska höga löner, och riksdagsmannalönerna är inte speciellt hög, de ligger på nivå med en avdelningschef i privata sektorn ungefär.

Det finns en dubbelhet i resonemangen om politikerlöner. Dels klagar folk på att politikerna är okunniga och lågt utbildade och att de aldrig skulle kunnat få den lönen på ett "hederligt jobb". Samtidigt vill folk sänka lönerna till en nivå där kunniga och välutbildade skulle få kraftigt sänkt lön om de satte sig i riksdagen...


Om vi vill att folk med högre utbildning ska vara intresserade av att ta ett jobb som kanske inte varar längre än 4 år, innebär jobb i princip alla dagar och kvällar i veckan, och gör att man trillar ur befordringsgången på sitt ordinarie jobb så man hamnar efter om man skulle komma tillbaka efter en eller två mandatperioder, då ska vi nog snarare höja lönerna så att även sådana kan tänka sig att bli riksdagsmän...

flintberg
2013-10-07, 23:14
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Det är inte mycket betalt jämfört med vad man har i andra länder, man är ständigt utsatt i media, arbetar 60-80 timmar i veckan och är med och stiftar lagar där jag helst inte ser att man är alltför lätt att bjudas på gratisresor och annat. En bra och vettig lön är rimlig.

Att man sätter sin egen lön däremot känns inte lika rimligt. Men det är en annan fråga.

Henrik Brändén
2013-10-08, 08:32
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Populism. Det måste vara möjligt för den som haft tur i lönelotteriet och skaffat sig bostad efter det att gå över från annat jobb till riksdagen. Annars får vi bara yrkespolitrucker i riksdagen.

Anna Blixt
2013-10-08, 08:50
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Parlamentariker SKA vara bra betalda.

Peter Johansson
2013-10-10, 15:08
Detta har diskuterats på tidigare medlemsmöten också.
De har redan sänkt de bidrag riksdagsledamöter får när de åker ur riksdagen de nya som tillträder 2014 får 300 dagars Akassa med 80% av riksdags lönen.
Thats it så det är en sänkning mot tidigare.

Yrkar AVSLAG.

Tegmen
2013-10-11, 00:21
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Parlamentariker SKA vara bra betalda.

Är pengar allt för dig,?

Anton Nordenfur
2013-10-11, 00:39
Är pengar allt för dig,?

Det var väl ett skumt argument av den som motionerade för att ta tillbaka mer från parlamentarikerna, och blir kontrad av någon som vill ge mer pengar till parlamentarikerna.

Tegmen
2013-10-12, 00:33
Det var väl ett skumt argument av den som motionerade för att ta tillbaka mer från parlamentarikerna, och blir kontrad av någon som vill ge mer pengar till parlamentarikerna.Idag höjdes riksdagslönen med 1500kr, irritationen var stor bland våra medborgare.

Dagens läge med lågkonjunktur borde de ha avstått lönetilläggen.
Vi behöver en smartare riksdag.

Anton Nordenfur
2013-10-12, 15:14
Idag höjdes riksdagslönen med 1500kr, irritationen var stor bland våra medborgare.

Dagens läge med lågkonjunktur borde de ha avstått lönetilläggen.
Vi behöver en smartare riksdag.

Jag ser inte kopplingen till det inlägg du citerade.

Jag har inte kritiserat din motion, och ej heller stött den, jag reagerade bara på det dåliga försöket till argumentation.

willenfort
2013-10-13, 20:28
Jag har lagt yrkande B11-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Riksdagsledamöternas löner skall knytas till prisbasbeloppet."JAg anser att detta är en bra kompromiss för att göra det mer accepterat att riksdagen sätter sina egna löner.

Det har tre stora fördelar.
1) idag höjs riksdagslönerna oftast direkt efter valet och ligger sen kvar i 4-år. Detta gör att höjningarna ser väldigt stora ut. Men min metod så höjs de varje år då prisbasbbeloppet justeras.

2) Det minskar politikernas incitament att fiffla med prisbasbeloppet.

3) om riksdagen vill höja sina löner mer än prisbasbeloppet så kommer detta föranleda kraftigare ifrågasättande om den rimliga lönenivån eftersom deras slutlön räknans upp varje år.

/C

Henry Rouhivuori
2013-10-13, 20:33
3) om riksdagen vill höja sina löner mer än prisbasbeloppet så kommer detta föranleda kraftigare ifrågasättande om den rimliga lönenivån eftersom deras slutlön räknans upp varje år.
De kanske har ökat sina löner snabbare än vad prisbasbeloppet stigit över tid.

Henry Rouhivuori
2013-10-13, 20:55
Riksdagslöner vs Basbelopp

Räknat på höjningen som sker 1 november (varje år) mot prisbasbeloppet för samma år.

2013: 59800 / 44500 = 1.3438
2012: 58300 / 44000 = 1.3250
2010: 56000 / 42400 = 1.3208
2006: 49200 / 39700 = 1.2393Riksdagsledamöternas löner har således ökat mer än prisbasbeloppet.

JorgenL
2013-10-14, 01:02
Jag ogillar yrkande B11-Y02:att att medlemsmötet antar ställningstagandet: "Riksdagsledamöternas löner skall knytas till prisbasbeloppet."Det här tycker jag egentligen är en trevlig lösning. Då slipper man diskussionen om vilka höjningar som är motiverade eller inte. MEN den hanterar det inte långsiktiga reallönehöjningar, dvs när alla andra faktiskt får lönehöjningar som inte äts upp av inflationen.

Ett fungerande förslag bör inte i längden leda till att riksdagsmännen inte hänger med i den allmänna löneutvecklingen. På lång sikt skulle det innebära att det blir ännu svårare att få kvalificerade människor att sätta sig i riksdagen.

Här är ett diagram över reallöneutveckling från SCB:
http://www.scb.se/Statistik/OV/OV0011/2013M05b/OV0011_2013M05b_DI_36_SV_Realloner_1976.gif

Krister Renaud
2013-10-14, 11:30
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Lönen ser jag inte som ett problem. Däremot har reglerna för f.d ledamöter varit för generösa och man kan diskutera om de fortfarande är det.

Och definitivt borde alla ledamöter omfattas av de nya reglerna i samband med att de blir omvalda.

Leffelini
2013-10-17, 09:14
Jag ogillar yrkande B11-Y01:att Riksdagslönerna sänks med 25%.Min upplevelse av problemet är inte att riksdagslönerna egentligen är för höga (med tanke på arbetsbelastning och liknande) utan att andra löner i exempelvis offentlig sektor är väldigt låga. Varför sänka de som har bra lön istället för att höja de som inte har det? Det är lite bakvänt för mig så därför kommer jag rösta avslag på den här motionen.