handdator

Visa fullständig version : Vem bestämmer vad som är piratpolitik i riksdagen?


larsl
2006-06-30, 20:36
Anta att Piratpartiet lyckas få in ett par mandat i riksdagen i höst och ta en vågmästarroll. Enligt dokument här på websidan så ska ledamoterna då enbart "rösta själva" i frågor som täcks av partiets principprogram, och i övriga frågor ska de rösta med den piratvänliga regeringen. Men vem är det som bestämmer vad som täcks av principprogrammet? Det kommer garanterat att komma upp frågor som många tycker är gränsfall.

Bo Leuf
2006-06-30, 23:27
Man kan förmoda att sådana fall blir föremål för diskussion i riksdagsgruppen (som vid 4% tröskel lär bestå av minst 13 invalda) och skulle jag tro i det öppna forum (detta eller mostvarande) där alla partimedlemmar kan säga sin mening.Piratpartiet har som arbetsmetod valt att vara så öppen som möjligt i alla lägen. Detta tänker vi fortsätta med.

Bo Leuf
2006-06-30, 23:30
Det är förresten så att i de egna frågorna är vågmästarrollen sådan att samarbetsblocket ska lova att rösta med oss i dessa frågor, för att vi ska rösta med dem i övriga. Det är alltså knappast så att vi ska "rösta för oss själva" i någon fråga. Egentligen.