handdator

Visa fullständig version : Valberedningens förslag


Mötespresidiet
2014-09-21, 20:58
Valberedningens förslagMotiveringar kommer offentliggöras så fort de inkommit till presidiet.

Styrelse:
Ledamöter, med mandat t o m 2017-12-31
Fredrik Holmbom
Josef Collentine
Marit Delden
Marie Andersson
Mikael Holm

Ledamot, med mandat t o m 2016-12-31 (fyllnadsval)
Mattias Lundbäck

Ledamot, med mandat t o m 2015-12-31 (fyllnadsval)
Wilhelm Dahl


Valberedning:
Ledamöter, med mandat t o m 2016-12-31
Elin Andersson
Annika Suikki
JP Andersson


Revisorer:
Revisorer, med mandat t o m 2015-12-31
Jacob Hallén
Markus Berglund

Revisorsersättare, med mandat t o m 2015-12-31
Vakant
Vakant

Mötespresidium, för kommande mötesperiod:
Mötesordförande: Mikael Iresten
1:e vice mötesordförande: Emil Isberg
2:e vice mötesordförande: Vakant
3:e vice mötesordförande: Vakant
4:e vice mötesordförande: Vakant
5:e vice mötesordförande: Vakant
6:e vice mötesordförande: Vakant