handdator

Visa fullständig version : 04. Val av två justerare [avklarad]


Mötespresidiet
2014-09-21, 22:08
[placeholder]

Mötespresidiet
2014-10-07, 22:16
Det finns inga nominerade till rollerna som justerare och därför kan inget val till de posterna hållas.

Ärendet anses därmed behandlat.