handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Marcus Tynnhammar


Mötespresidiet
2014-09-25, 14:53
Marcus TynnhammarKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval), Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=556

Ålder?: 30 år
Bostadsort?: Luleå
Star Wars eller Star Trek?: Trekkie all the way! :D


Jag har varit förtroende val i väldigt många olika styrelser, så är väl medveten om allvaret i en styrelsepost. Förutom detta har jag en Masterexamen i Statsvetenskap (har flera examina).

Jag har hela mitt liv varit partipolitiskt obunden men bestämda mig vid detta val att det är dags att göra något åt de viktiga frågorna som andra partiet inte lyfter, nämligen hur ålderdomligt det är med ägande-system (såsom upphovsrätten) samt att en stat bör inte ha som huvuduppgift att spionera på sina och andras medborgare.

Anton Nordenfur
2014-09-26, 20:13
Hej Marcus!

Jag hoppas du inte tolkar min fråga fel, men jag tycker att den kan vara väldigt relevant - eftersom du är så pass ny i Piratpartiet, hur kan vi då lita på att du kommer att arbeta hårt för partiet så långt som tre år framåt i tiden?

Tynnhammar
2014-09-30, 06:49
Jag tycker det är en väldigt relevant och bra fråga!

Ända sedan partiet bildades har jag röstat pirat och jag har flera vänner och bekanta som engagerat sig i partiet. Har även noga försökt följa partiets utveckling, men valt att inte engagera mig under mina studier i Statsvetenskap. Anledningen till detta val beror på att jag ville vara politiskt obunden när jag studerade politik.

Dock handlade din fråga mer om tillit till om jag kan driva politiken som medlemmarna bestämt. På detta vill jag svara att det inte handlar om hur ny eller gammal man är i partiet utan istället hur lätt man har för att ta till sig allas idéer och omvandla det till gångbar politik. Just denna förmåga är något jag övat på i många styrelser samt lärt mig mycket om i mina statsvetenskapliga studier.

Anton Nordenfur
2014-10-03, 21:59
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:58
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Carl Johan Rehbinder
2014-10-08, 06:41
Hej!

Du skriver att "en stat bör inte ha som huvuduppgift att spionera på sina och andras medborgare" - men finns det verkligen någon stat som ser det som sin "huvuduppgift"? Är inte det lite överdrivet formulerat?

Du skriver också att du hela ditt liv varit partipolitiskt obunden, vilket inte definierar dig ideologiskt alls. Det skulle vara kul att få se var du hamnar t.ex. på "The Political Compass".

Slutligen skriver du något om "hur ålderdomligt det är med ägande-system (såsom upphovsrätten)". Vill du förtydliga det? Tycker du att ägande som sådant är dåligt, som mark, fastigheter, lös egendom, pengar, immateriella tillgångar? Tycker du att Piratpartiet är på fel väg i att stärka den ideella upphovsrätten? Vill du ha bort den helt och hållet?

Anna Troberg
2014-10-08, 15:49
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 13:57
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

Tynnhammar
2014-10-12, 11:37
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Jag tror alla människor är bra på olika saker och det är viktigt att se vad som är ens egna styrka. Min styrelsevana i kombination med att jag är strateg och van vid att diskutera och debattera gör att jag känner att det är där som jag mest kommer kunna hjälpa till med mina personliga styrkor.

Tynnhammar
2014-10-12, 11:48
Hej,

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

Politiskt är det två utmaningar, dels att förklara nedladdnings-frågor på ett sätt så att det inte hamnar i området "ni vill bara ladda ned gratis film". Dessvärre är det än så länge alltid dit som frågan dragits, men jag tror den egentliga frågan bör handla om äganderätt och upphovsrätt. Den andra utmaningen är att bredda politiken och få en tydlig linje och ståndpunkt i andra frågor än våra kärnfrågor, detta för att visa tydligt att vi är ett seriöst alternativ och inte enbart ett enfrågeparti. Den tredje utmaning ligger i att se över fler alternativ för att organisera oss utanför den vanliga partistrukturen med folk som står på gator och delar ut flygblad. Vi måste hitta vårt sätt att nå ut till väljarna.


2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

Vi måste se till att vara en del av debatten, att media tar oss seriöst och att vi tar oss det utrymme som vi bör ha för att få ut vår politik. Intrycket jag fick innan jag var med i partiet var att partiet jobbar på bra internt men når inte ut till andra väljare.


3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

Det som är innovativt är förmågan att kommunicera inom partiet via internet som inte är lika naturligt i andra partier. Styrkan ligger just i intresset och förmågan att vilja utveckla nya sätt och strukturer och inte fastna i att göra precis som alla andra partier gjort de senaste hundra åren.


4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Jag har både lång/bred utbildning och arbetslivserfarenhet som gör att jag har bra koll på många olika områden, som sedan fokusera genom min Master i Statsvetenskap in i olika politiska områden.

Tynnhammar
2014-10-12, 12:12
Hej!

Du skriver att "en stat bör inte ha som huvuduppgift att spionera på sina och andras medborgare" - men finns det verkligen någon stat som ser det som sin "huvuduppgift"? Är inte det lite överdrivet formulerat?

Är en viss överdrift, men behöver poängteras att underättelseverksamhet bedrivs i mångt och mycket på detta sätt. Har själv gjort lumpen och jobbat inom UndSäk, där är tänket väldigt tydligt att inte lita på någon. Vilket leder till att de pressar politiker till att gå med på FRA-lagen, IPRED osv. Vilket i sin tur innebär att staten godkänner att den egna verksamheten spionerar på sina medborgare. Därför bör de politiska organen som granskar underättelseverksamheten tydligt trycka på att det inte är okej att spionera på egna medborgare.


Du skriver också att du hela ditt liv varit partipolitiskt obunden, vilket inte definierar dig ideologiskt alls. Det skulle vara kul att få se var du hamnar t.ex. på "The Political Compass".

Enligt mig säger ett test bara en liten del, men i det testet är jag left-libetarian.
Mitt problem med vänster-höger skalan är att den handlar om staten ska äga eller inte äga något. Istället anser jag att vi bör diskutera vad staten ska göra och varför den ska göra något. Enligt mig bör staten se till att mänskliga rättigheter upprätthålls, vilket i förlängningen kommer skapa ett skyddsnät i samhället osv.


Slutligen skriver du något om "hur ålderdomligt det är med ägande-system (såsom upphovsrätten)". Vill du förtydliga det? Tycker du att ägande som sådant är dåligt, som mark, fastigheter, lös egendom, pengar, immateriella tillgångar? Tycker du att Piratpartiet är på fel väg i att stärka den ideella upphovsrätten? Vill du ha bort den helt och hållet?

Det jag menar är att äganderätten såsom den är idag är föråldrad då den ser till materiella ting och överför det till immateriella ting. Dels så är det svårt med ägande av t.ex. mark då jag inte kan styra över marken helt, då min granne kan förorena sin mark som i sin tur förorenar min. Tänket med ägande måste omvärderas och utredas enligt mig. Upphovsrätten är problematisk då den idag sällan ger skaparen rätten utan istället ägs rätten av någon annan. Därför bör vi försöka omvärdera och omdefiniera vad ägande är. I slutändan anser jag att det viktiga är att människor har råd med bostad, mat och har kapaciteten att utveckla sig själva till de individer de vill vara. Därför blir det konstigt när en ny artist jobbar häcken av sig, får massa cred för sin prestation men skivbolaget tar pengarna. Helt klart ska den som skapat något ha betalt för det, även den som hjälper den skapat något. Men det system vi har idag fungerar uppenbarligen inte.

Tynnhammar
2014-10-12, 12:38
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna


Hej!
Jag ska försöka svara kort och konkret!


1.Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?
Jag har suttit i olika styrelser sedan tonåren och är medveten om att styrelsearbete kan innebära väldigt mycket arbete. Allt är beroende av vilken styrelse det är och hur villiga styrelseledamöterna är att göra det dom är valda till att göra. Jag har även pluggat 150%-200% och jobbat samtidigt, så har inget problem med att ha mycket att göra.


2.Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

Jag kommer kunna bidra med att översätta det till ett språk som väljare förstår och sedan förmedla detta till väljarna.


3.Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

Nyckelordet är enligt mig decentraliseringen, vilket är en viktig fråga för mig. Ge dom möjligheterna att vara fria med eget ansvar, då brukar grupper även klara sig samtidigt som de även ber om hjälp när det behövs. Så helt enkelt stå till deras förfogande så de vet att vi finns där för dom, utan att vara någon som ligger på dom hela tiden om vad dom gör och hur dom gör det.


4.Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

Först och främst gäller det att aldrig acceptera dessa uttryck, sedan kommer det viktiga att diskutera och reda ut de personer som för sig med dessa uttryck. Enbart säga till en person att de är sexist leder sällan till att de blir mer jämställda. Däremot att säga att det inte accepteras och diskutera med dom varför det inte accepteras ger dom möjligheten att antingen lämna partiet eller ändra ståndpunkt.


5.Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

Donationer är en otydlig ekonomisk post, antar att du menar monetära donationer från medlemmar. Min konkreta idé är då att se över möjligheter att anordna de saker du ser genom andra typer av donationer. Se om det går att komma över lokaler på andra sätt än genom att betala för hyra med monetära donationer. Sedan tillkommer även klassiska saker inom andra partier såsom tidningsutgivning, men även bygga upp ett väljarstöd som ger partistöds-pengar framöver från staten.

Tynnhammar
2014-10-12, 12:41
Anledningen till att jag varit lite sen med svar är att jag tillbringat två veckor i Uzbekistan, med väldigt långsam och instabil uppkoppling samt väldigt lite fritid.
Är tillbaka i Sverige nu och kommer kunna svara på frågor snabbare!

Peter Johansson
2014-10-13, 15:27
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:41
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Tynnhammar
2014-10-18, 12:34
Hej kandidat!

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Tack för frågorna. De är något ledande gällande motionen och jag kommer därför välja att besvara den underliggande frågan. Andligt mig handlar den frågan om maktpositioner och medlemmars rätt och förmåga att påverka stora beslut.

Min personliga ståndpunkt är att makt ska utgå ifrån folket, inom ett parti bör därför medlemmarna bestämma så pass mycket det går. Samtidigt väljs en styrelse för att ta beslut och driva partiets arbete framåt. Avvägningen som verkar ha gjorts i detta fall är att ge medlemmarna möjlighet att kandidera och välja kandidater medan styrelsen väljer partiledare. Jag håller med dig om att denna princip behöver utvärderas av medlemmarna och om nu medlemmar i partiet anser att det inte ska ske på detta vis så bör stadgarna ändras. Stadgarna ska spegla den vilja medlemmarna har.

Nu över till dina mer konkreta frågor gällande min involvering i val av PL.
Mina tankar gällande vem som blir PL kommer fokusera på två saker. 1. Vem har mest förtroende inom partiet och kan stärka partiet inåt? 2. Vem har bäst chans att möta andra partier i debatter utåt? Baserat på dessa båda frågor kommer jag göra mitt val, där lite mer vikt kommer ligga på första frågan, då jag tror Piratpartiet är i behov av att bygga en stark inre bas för att fortsätta överleva och göra en bra valrörelse om fyra år!

Sista frågan går inte att svara på förrän styrelsen blivit vald, däremot kan jag svara för mig själv. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och kommer rösta för den kandidat jag upplever som bäst lämpad att lösa uppgiften.

Tynnhammar
2014-10-18, 12:38
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Tack för frågan! Gillar att du beskriver det som en skala med ytterligheter, då även jag ser det som en skala. Min ingång är alltid öppen, jag är medveten om att jag har en egen vilja och egna idéer men vill gärna lyssna på vad andra tycker så att vi kan konformera till en gemensam ståndpunkt vi alla kan stå för. Sedan under styrelsemöternas gång och beroende på vilka frågor som väcks kommer jag inte vara rädd för att hävda min ståndpunkt i de fall jag anser att den är viktigare än andras.

Detta är inte helt svar på din fråga men ger en bild av min metod och hur jag angriper jobb i grupp. Det är viktigt att ha en egen individualitet med egen ståndpunkt. Samtidigt som man är villig att dela med sig av sin ståndpunkt måste man vara öppen för att ta del av andra åsikter. Till slut är det ett gemensamt beslut som ska tas, där alla bör ha fått bidra med något.