handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Christoffer Eldengrip


Mötespresidiet
2014-10-02, 23:41
Christoffer EldengripKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval), Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=571

Årsmodell: 90
Bostadsort: Överallt och ingenstans
Fritidssyssla: Fysiska aktiviteter och friluftsliv
Önskar sig: Nya utmaningar
Citat: Strategi utan taktik är en långsam väg till seger. Taktik utan strategi är endast bullret före nederlag.


Hej! Tänkte köra en kortare presentation för er som inte träffat på mig tidigare. Christoffer heter jag och jag har varit aktiv pirat nu i rätt många år på olika förtroendeposter bland annat har jag varit invald i ung pirats förbundsstyrelse två mandatperioder, varit ordförande för ung pirat södra distriktet och startat upp och varit ordförande för piratpartiet västra götaland och piratpartiet skåne.

Jag kommer ursprungligen ifrån Örkelljunga där jag är född och uppvuxen men bor sedan månadsskiftet i Malmö. Jag driver eget företag och pluggar lite för min egna del vid lunds universitet.

Så här efter valnederlagen står partiet slaget men ändock vid gott mod upp för den personliga integriteten i svensk politik. Partiet kommer behöva friska krafter i styrelsen som kan förvalta det förtroendet som medlemmarna ger dem. Det organisatoriska byggandet på lokalaföreningar har bara tagit sin början och det behövs nu rätt stöd för att vi ska kunna ta till vara på aktivismen som just nu flödar i landet.

Rösta på mig så lovar jag att ta med mig de lokala engagemang och driv som finns runt om i landet ända in i styrelserummet.

Anton Nordenfur
2014-10-03, 21:58
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:59
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Anna Troberg
2014-10-08, 15:52
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 14:02
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

Peter Johansson
2014-10-13, 15:52
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Christoffer Eldengrip
2014-10-14, 12:25
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Hej Anton.

Jag tror att du är väl medveten om att jag redan är engagerad på andra poster i partiet men jag ser ju enkelheten i att ställa samma fråga till alla kandidater.

Jag känner att jag börjar bli till åren kommen och det är dags att lämna över en del engagemang inom Ung Pirat till yngre förmågor och ser därmed det som ett naturligt steg att kandidera till partistyrelsen. Vad beträffande andra kandidater och redan invalda i partistyrelsen kan jag inte uttala mig om men för mig är det inte uteslutet att vara aktiv i olika nivåer i partiet samtidigt utan snarast önskvärt. Annars är risken stor att man mister förankringen lokalt och kontakten med medlemmarna.

Christoffer Eldengrip
2014-10-14, 13:14
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Hej Henrik!

1. Jag tror inte att det endast finns tre avgörande utmaningar utan tre områden med avgörande utmaningar Aktivismen, Politiken, Organisationen.

Genom att implementera aktivismen i både den politiska och organisatoriska utvecklingen kan vi komma långt. Jag tror att en modell med aktivistinspirerade utskott kan vara vägen framåt för breddningen. Det finns många bra förslag som aldrig realiseras eftersom det saknas medel för att utveckla dem.

2. Det måste bli tydligare med ansvarsfördelningen inom partiet och att lämna mer ansvar till våra aktiva föreningar som runt om i landet gör ett stort jobb med aktivismen. Samtidigt tror jag den centrala verksamheten under mellanvalsperioden skall fokusera på lokalutveckling och administrationsavlastning.

3. Ingenting är heligt finns det bättre arbetsmetoder ska de implementeras, men man ska heller inte byta arbetssätt för bytandes skull varje förändring bör vara väl avägd och dessutom ses av en majoritet som ett bättre alternativ gentemot det befintliga systemet. Jag tror att en kommande stadgerevisionsgrupp kommer kolla på hur nya stadgar underlättar för organisationens utveckling. Så jag har inga incitament att gå händelserna i förväg på de området.

4. Jag har stor erfarenhet av ledarskap och administration från ett brett spektrum av arbetsplatser alltifrån offentlig sektor till privata företag och ideella föreningar. Men den viktigaste egenskapen är ändå viljan att kompromissa för att driva partiet framåt.

Henrik Brändén
2014-10-14, 17:13
Tack för tydliga och genomtänkta svar på frågorna jag ställt.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:35
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Christoffer Eldengrip
2014-10-19, 16:54
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?1. Ja, det har jag. Efter långvarigt engagemang lokalt och inom Ung Pirat, så är jag väl införstådd i att det inte bara är själva mötena som tar tid i anspråk utan även förberedelser till mötena.

2. Jag tror det är viktigt att breddningen inte går igenom enskilda idivider utan att vi inkluderar de lokala föreningarna. Genom mitt arbete i styrelsen hoppas jag kunna få en fungerande kontaktyta mellan medlemmarna och styrelsen.

3. Lyhördhet är ledordet för att styrelsen ska kunna ge de förutsättningar som föreningarna efterfrågar. Det är viktigt att vi tillsammans med föreningar aktivt börjar arbeta med dessa frågor. Man måste aktivt börja söka information uppifrån om man saknar det från de lokala organisationerna.

4. Det viktigaste är att man börja se till individerna istället för att fokusera på deras skillnader och egenheter. Genom att systematiskt göra detta kan vi komma till bukt med eventuella problem som förekommer.

5. Genom att tydliggöra vad donationerna går till och ge möjlighet för långvariga donationer även till de lokala organisationerna. Sedan är det viktigt att vi börjar arbeta med alternativa finansieringar. Satsa mer på merchandise, försäljningar och lotterier är en tänkbar väg framåt.

Christoffer Eldengrip
2014-10-19, 17:44
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.


Hej Peter

1. Jag anser inte att motionen löser sin egna problemformulering och den bör därför avslås.

2. Jag tror det är viktigt att dessa frågor kommer upp i den nya stadgan där medlemmarna får ökat inflytande över partiledarposten och dess tillsättande.

3. Jag tycker det är viktigt att vi får en ny partiledare som har en förankring inom partiet intill dess att nya stadgan ev reglerar att tillsättandet ska ske på annat sätt.

4. Jag tror det kommer finnas alternativ till sittande som presenteras. Det är nog viktigt att partiet gör ett historiskt avstamp efter de katastrofala valen 2014. Ett partiledarbyte är ett naturligt steg i detta.

5. Personligen vågar jag rösta för en ny partiledare, men vad beträffar övriga sittande eller kandidater får du fråga dem då jag inte vill spekulera i deras våglighet.

Christoffer Eldengrip
2014-10-19, 18:00
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

För att svara kort på dina frågor Henry kan jag säga att jag varken ser mig som ensamvargen eller som en individ som prioriterar socialt nätverkande. Som individ är jag Social men jag prioriterar verkan framför genomförande av verksamhet som inte leder till resultat.

Jag tror inte det kommer vara några större förändringar på den skalan efter 3 möten.

Henrik Brändén
2014-10-22, 09:03
Både i din presentation, och i svar på olika frågor, framskymtar att du tycker partiet centralt i många avseenden borde göra helt andra saker och arbeta på andra sätt än idag. Som gammal organisationsräv vet du naturligtvis att ramarna för styrelsens och ledningens arbete sätts av medlemsmötet när den antar verksamhetsplan. Varför ser vi inte något spår av dina åsikter om vad partiet bör göra i diskussionen om denna?

Christoffer Eldengrip
2014-10-23, 00:51
Både i din presentation, och i svar på olika frågor, framskymtar att du tycker partiet centralt i många avseenden borde göra helt andra saker och arbeta på andra sätt än idag. Som gammal organisationsräv vet du naturligtvis att ramarna för styrelsens och ledningens arbete sätts av medlemsmötet när den antar verksamhetsplan. Varför ser vi inte något spår av dina åsikter om vad partiet bör göra i diskussionen om denna?


Medlemsmötet så som de fungerar eller snarare inte fungerar i dagsläget ligger mycket till grund för detta. Många av de lokala aktivister som känt sig undan sopade och bortglömda har vittnat om att de känt så inte på grund av vad styrelsen och partiledningen velat genomföra (och producerat med olika resultat) utan på hur saker och ting genomförts. Visst kan man diskutera detaljer i verksamhetsplanen som exempelvis fokuset "Lokala aktivistansvariga ska finnas i minst 75 av landets hundra största kommuner." där hade jag personligen då hellre sett "i minst 100 av landets kommuner." Men som även du som organisationsräv vet att det är bättre att ha en bra styrelse och ledning som kan leverera mer än vad som fastslås i en medelmåttig verksamhetsplan än en dålig ledning som inte ens mäktar med att genomföra en bråkdel av de uppgifter en fenomenal verksamhetsplan föreskriver.

Jag vill inte ta fokus från medlemsmötets övergripande uppgifter och fullständigt massakrera inkomna motioner med massa små ändringsförslag. Medlemsmötet upplevs redan som svårövervakat av många och att börja gå in och peta på vad jag anser är smådetaljer skulle inte göra det hela lättare speciellt med tanke på att vi under valrörelsen har fått många nya aktivister som kanske för första gången ska deltaga på ett medlemsmöte.

En verksamhetsplan skall peka ut en målbild och ett lägsta krav för resultatet på uppgifterna som framläggs inte vara en prognos på framtiden. Jag anser inte att en styrelse har misslyckats med ett mål om det föreskrivs att man ska värva 1000 nya medlemmar och resultatet blev 2000.

Henrik Brändén
2014-10-23, 10:20
Tack för ditt svar.

Christoffer Eldengrip
2014-11-02, 15:08
Ingen orsak. Så nu drar valet snart igång hoppas alla svaren har varit tydliga för frågeställaren.