handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Josef Ohlsson Collentine


Mötespresidiet
2014-10-03, 19:00
Josef Ohlsson CollentineKandiderar till Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=573

Ålder: 28
Bostadsort: Uppsala
Twitter: @collentine


Svensk/Amerikan uppväxt i Sverige. Jag har spenderat senaste två åren i Mexiko och pratar därför flytande Spanska också. Flyttat tillbaka till Uppsala igen och arbetar här.

Brinner för information och kommunikation av kunskap. Har studerat en kandidat i Mediekommunikation (inriktning PR & Marknadsföring). De senaste åren har jag jobbat med sociala medier.

Kort om mig som pirat:

Jag har varit pirat i ungefär 5 år och blir mer involverad för varje år. Blev i början aktiv i lokalföreningen i Jönköping (där mycket visioner kring ny politik utvecklas). 2011 blev jag internationell kontaktperson (https://medlem.piratpartiet.se/forum/discussion/40/internationell-kontakt-foer-piratpartiet#latest) för piratpartiet. 2012 grundade jag Pirate Times (http://piratetimes.net/) (PT - en internationell nyhetsservice) tillsammans med två andra pirater från Tyskland. De senaste två åren har PT publicerat +500 artiklar som beskriver piratrörelsen från ca 36 personer.

Jag har deltagit på Pirate Parties International (http://pp-international.net/) konferenserna i Friedrichshafen (2011), Prag (2012) och Paris (2014). Har deltagit på ThinkTwice konferenserna ("parley's" arrangerade av PPI för att blanda pirater, akademiker och organisationer) i Frankfurt (2014) och Istanbul (2014). Från dessa konferenser, mitt arbete som internationell kontaktperson och besök av många pirater i olika länder har jag ett väldigt brett internationellt nätverk av pirater.

Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill:
1) Delegera makten i piratpartiet neråt
2) Fixa infrastrukturen (särskilt för kommunikation)
3) Öka internationella samarbeten

Jag hoppas att de som ger mig förtroende som styrelseledamot också ger samma förtroende till Mikael Holm eftersom vi har mycket gemensamma visioner för piratpartiet.

Anton Nordenfur
2014-10-03, 21:58
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

joe2me
2014-10-04, 15:55
Hej Anton,

som beskrivits ovan:

Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill:
1) Delegera makten i piratpartiet neråt
2) Fixa infrastrukturen (särskilt för kommunikation)
3) Öka internationella samarbeten

anderserk
2014-10-05, 14:46
Hej, berätta mer om hur du vill delegrra makten neråt..
Hur ser du på vänster-högerdimensionen i politiken?

joe2me
2014-10-06, 15:41
Hej,

jag anser att Piratpartiet har blivit för hierarkiskt och vill därför skifta makten neråt.
Jag ser Piratpartiet som en ny sorts politiskt parti och vi bör därför kunna skapa en organisation som inte imiterar "traditionella partier" i vår organisation. En viss nivå av "professionalisering" behövs självklart men vi bör utgå från "gräsrötterna" istället för partiet centralt. Exakt hur detta bör ske är något jag inte vet än och som behöver konkretiseras.

Vänster-Höger dimensionen ser jag som relativt irrelevant och mest som ett sätt att kategorisera enligt stereotyper för att kunna generalisera en ståndpunkt för/emot istället för att se sakfrågan.

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:51
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

joe2me
2014-10-07, 13:48
Hej Henrik,

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?
som beskrivits ovan:
Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill:
1) Delegera makten i Piratpartiet neråt
2) Fixa infrastrukturen (särskilt för kommunikation)
3) Öka internationella samarbeten

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?
Skapa en yta för "vanliga" aktivister att delta på. Tror vi är på god väg med hjälp av det nya forumet och våra utskott med talespersoner men behövs mer.

Förbättra vårt organisatoriska lärande. Vi har oftast dokumenterad information men vi behöver förenkla lättheten att hitta denna (exempelvis att kunna hitta vår grafiska profil för de som vill skapa något)

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

Vår tro på varandra och att våga visionera mer om framtiden.

Infrastuktur som används behöver få finnas tills det finns alternativ (ex. gamla forumet, breddningsbloggen)

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Jag är utbildad inom PR&Marknadsföring och ser ofta till helheten av problem. Jag är en person som gillar visioner och att bygga för framtiden. Har ett starkt driv att föra fram mina tankar samtidigt som jag lyssnar på andras ideer och tar till mig konstruktiv kritik.

Har bra kontakter med pirater från flertalet länder efter att ha varit engagerad internationellt för Piratpartiet de senaste 4 åren och närvarat på nästan alla internationella piratkonferenser. Har kunskap om hur olika piratpartier har organiserat sig i sina länder vilket kan vara användbart för kontrast/jämförelse.

Carl Johan Rehbinder
2014-10-08, 06:28
Jag gillar din tydlighet och konsekventa linje.
Med ett sådant driv (och anhopad erfarenhet av piratrörelsen) kan du definitivt bli en tillgång i styrelsen.

Anna Troberg
2014-10-08, 15:50
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 14:03
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

Henrik Brändén
2014-10-11, 21:35
Tusen tack för genomtänkta och tydliga svar på frågorna jag ställt.

Peter Johansson
2014-10-13, 15:31
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

joe2me
2014-10-14, 15:49
1. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

Ja. Långsiktiga beslut och grundlig planering av verksamhet. Styrelsen har möten minst 6 möten om året vilket jag hoppas vi kan förändra till mer regelbundna möten varje månad.
Har börjat läsa igenom gamla styrelse-protokoll och avser att läsa in mig på mycket mer av organisationen för att ta de strategiska beslut som behövs. Kommer även använda telefonen mycket i mitt arbete i styrelsen för att ta del av den kunskap som redan finns.


2. Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

Driva för att medlemmarna har infrastrukturen som krävs för att kommunicera vad som händer inom piratpartiet. Kommunikationen behöver bli mer strategiskt och överskådlig både internt och externt för att nå rätt personer


3. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

Denna fråga verkar komma från en förförståelse om att styrelsen skulle störa lokal frihet samt tar sig en vinkel som är väldigt "uppifrån-ner".

Att stimulera lokalt arbete handlar främst om att lyssna på vad de har för behov samt att se till andra lokala föreningar för inspiration om vad som fungerar för att sprida vidare. Jag avser att skifta piratpartiets förförståelse av att makten kommer uppifrån till att göra gräsrötterna mer relevanta i strategiska beslut.


4. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

Det finns få saker som jag hatar så mycket som rasister. Övriga exkluderande faktorer bör också bekämpas genom olika metoder. Information och utbildning är en sådan metod som jag tycker du skött väldigt bra under din tid som partiledare.

Jag vet ej exakt vad som gjorts i nuvarande från organisationen men att lösa infrastrukturen för kommunikation kommer att hjälpa eftersom det kan tas särskilt beaktande i hur man löser detta. Ett annan metod är att förstärka utsatta grupper (ex. genom att arrangera event speciellt riktade till kvinnor som PP Slovenien gör) och att bemöta de fördomar som kommer upp.


5. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring inkomströmmar?

Inga än så länge. Är fortfarande inte tillräckligt insatt i nuvarande finanser och möjligheter för att kunna ta en sådan fråga. Dock är det något jag avser att bli och jag kommer att driva för att finna en lämplig lösning med hjälp av piratpartiets medlemmar.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:36
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

joe2me
2014-10-16, 13:33
1. Vad anser du om motionen?

En PL bör definitivt ha stöd av medlemmarna. Dock är motionen inte förenlig med nuvaranda stadgar.

2. Vad anser du om nuvarande situation att partistyrelsen utser PL och inte medlemmarna?

En styrelse kanske tänker mer strategiskt vid val men det är viktigt att ha medlemmarna bakom PL. Makten bör utgå ifrån gräsrötterna.

3. Säg att du blir invald till Partistyrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?

Nuvarande stadgar kräver att styrelsen utser PL. Hur de gör detta beslut är däremot mer öppet. Därmed är det möjligt för en rådfrågande omröstning från medlemmarna eller andra lösningar om det önskas. Avvaktar diskussionen kring frågan.

4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

Jag tar beslut om PL när det kommer på agendan och det är klart vad som gäller. Om någon har avsikt att kandidera är det bättre att det blir öppet och publikt bland medlemmarna istället för att någon i styrelsen ska driva en egen agenda kring detta.

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Om dem inte "vågar" har de inget i styrelsen att göra. Strategiska beslut tas från diskussioner och utvärderingar till vem som är bäst lämpad. Om det är Anna eller någon annan får vi se när det blir tid att ta ett beslut om frågan.

Henrik Brändén
2014-10-22, 09:12
Du skriver en del i din presentation om saker du vill engagera dig i för att få att fungera annorlunda eller bättre. Samtidigt vet vi ju att det är verksamhetsplanen som sätter ramarna för både styrelsens och ledningens arbete, och i diskussionen om verksamhetsplan ser jag inga spår av din förändringsvilja. Ska jag tolka det som att du delar den syn på vad som behöver göras som nuvarande ledning och styrelse presenterat genom att lägga fram liggande förslag till verksamhetsplan?

joe2me
2014-10-22, 12:03
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Ser att du ställt samma fråga till flera kandidater.

Jag har definitivt en del idéer men vet att flera i nuvarande styrelsen samt några av de nya kandidaterna delar mycket av mina tankar kring förändring. Tror därmed inte att jag kommer ses som en "ensamvarg".

Har en arbetsstil som är inkluderande och konsensus-sökande. Har lätt för att lyssna på andra och har ingått i många olika varianter av arbetsgrupper. Känner även väl till olika teoretiska modeller om grupp-dynamik (ex Tucker's forming-storming-norming-performing)

Starka argument med en vilja till anpassning (efter mot-argument) är något jag hoppas de flesta i styrelsen har och ser mig därför väl lämpad att ingå där direkt och även efter ett antal möten.

joe2me
2014-10-22, 12:15
Du skriver en del i din presentation om saker du vill engagera dig i för att få att fungera annorlunda eller bättre. Samtidigt vet vi ju att det är verksamhetsplanen som sätter ramarna för både styrelsens och ledningens arbete, och i diskussionen om verksamhetsplan ser jag inga spår av din förändringsvilja. Ska jag tolka det som att du delar den syn på vad som behöver göras som nuvarande ledning och styrelse presenterat genom att lägga fram liggande förslag till verksamhetsplan?

Tack för en väldigt relevant fråga. En verksamhet begränsar definitivt men lämnar ändå plats till ganska stor flexibilitet i utförandet. Min kandidering för styrelsen sträcker sig över flera år medans verksamhetsplanen enbart är för 2015. En strategiskt förändring är ett långsiktigt arbete och jag räknar inte med att hinna allt jag vill redan första året.

Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag vill:
1) Delegera makten i piratpartiet neråt
2) Fixa infrastrukturen (särskilt för kommunikation)
3) Öka internationella samarbeten

1) Behöver en genomgående analys av nuvarande läget och är beroende av att främst (2) ordnas först för att ge en bas att utgå ifrån.

2) Anser jag att verksamheten för 2015 täcker bra. Främst via 1.4 2.2 2.3 och 2.4

3) Punkt 3.0 täcker denna bra.

= jag stödjer nuvarande verksamhetsplan för 2015 vilket är anledningen att jag inte diskuterat den vidare.