handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Michael Andersson


Mötespresidiet
2014-10-03, 22:20
Michael AnderssonKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval), Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=575

Ålder: 24 år
Bostadsort: Landskrona, Skåne
Sysselsättning: Studerande


Aloha!

Mitt namn är Michael Anderson och har varit medlem sedan 2009 och blev aktiv 2012, under denna tid har jag fått förtroendeuppdrag i olika lokala områden inom både i Ung Pirat och Piratpartiet i södra Sverige. Jag kandiderade i både Skåne och Landskrona i valet med goda resultat, även om vi ej fick några mandat i detta val.

Jag är uppväxt i den lila byn Svalöv och flyttade hemifrån vid 16 års ålder pga studier, sedan 2010 har jag bott i Landskrona där jag fortsatt att studera och arbeta inom IT-Linux/Avionik/Turbin-system.

Efter valnedgången behövs det ett starkt styre för att organisera byggandet från medlemmarna i lokalavdelningar upp till partiledningen. Landet är fullt med hungriga aktivister som behöver stöd för att aktivera sig inom organisationen och starta fler lokalavdelningar för att göra ett större insläpp av medlemmar som också vill engagera sig inom piratrörelsen.

Rösta på mig så ska jag driva satsningar på en effektiv utveckling av partistyrelsen som ska jobba hårt för att både vara hållbar och förtjänar medlemmarnas tillit, från att ha god kontakt med medlemmarna i organisationen genom landets lokalavdelningarna.

Anton Nordenfur
2014-10-03, 22:41
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:57
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Anna Troberg
2014-10-08, 15:53
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 14:05
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

Peter Johansson
2014-10-13, 15:51
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:39
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

UN4SALE
2014-10-15, 18:12
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton
Hej Anton,

Jag blir äldre med åren som går, så som alla andra och kommer snart föra vidare facklan till den yngre generationen som kan ta över mina uppdrag inom Ung Pirat när det är tiden är inne. Därmed engagerar jag mig mer i partiet på dem nivåer där jag kan göra min insats i olika uppdrag på flera nivåer i partiet.

Jag har varit aktiv i södra Sverige och arbetat med lokalavdelningarna där. Detta vill jag fortsätta med detta genom att skapa en bättre kommunikation ifrån toppen i partiet till lokalavdelningarna i hela Sverige, för att skapa ett mer aktivt parti ifrån EU-nivå till lokal-nivå. Sedan ser jag inga svårigheter att ha uppdrag på andra nivåer inom partiet samtidigt som jag skulle sitta i partistyrelsen.

Henrik Brändén
2014-10-22, 09:16
Du skriver en del i din presentation om saker du vill engagera dig i för att få att fungera annorlunda eller bättre. Samtidigt vet vi ju att det är verksamhetsplanen som sätter ramarna för både styrelsens och ledningens arbete, och i diskussionen om verksamhetsplan ser jag inga spår av din förändringsvilja. Ska jag tolka det som att du delar den syn på vad som behöver göras som nuvarande ledning och styrelse presenterat genom att lägga fram liggande förslag till verksamhetsplan?

Anton Nordenfur
2014-11-03, 00:00
Första omröstningen börjar snart, och du har fortfarande inte besvarat en del frågor. Jag kommer därför tyvärr av ren princip inte att rösta på dig - jag kan inte lita på att en person som inte svarar i sin utfrågningstråd kan sköta styrelsearbetet, där kommunikation med andra medlemmar är så viktig.