handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Jan-Erik Malmquist


Mötespresidiet
2014-10-04, 23:34
Jan-Erik MalmquistKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval), Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=576

Ålder: 40
Bostadsort: Lund


Jag fick upp ögonen för Piratpartiet när inget etablerat parti trodde på människan, och när jag förstod vikten av samma grundläggande rättigheter för alla. Så jag vet att politiken kan leverera, då återstår det bara att övertyga tillräckligt många människor om vår förträfflighet, enkelt eller hur? Svenskarnas extrema förtroende för stat och myndigheter är dock en utmaning.

Vi har inte heller 25–40% stöd, så utmaningen är att synas. Vi bör inte vara rädda att sticka ut. Jag tror på att utmana vissa (läs många) av de politiskt korrekta antagandena: Vetenskapen och tekniken är fundamentalt positiv. Myndigheter och tjänstemän behöver ställas till ansvar. Dogmatisk drogpolitik dödar. Vuxna avgör själva vilka de älskar (med). De som vill jobba måste kunna göra det och ha incitament för det. Såvida arbetsmarknaden fungerar behöver vi oroa oss mer för utvandring än invandring.

Eftersom Piratpartiet är så beroende av engagerade aktivister är det också en utmaning att se till att deras tid och övertygelse tas tillvara. Jag har varit väldigt aktiv att ta fram både Lunds och Skånes lokala program. Jag vill att organisationen Piratpartiet som helhet engagerar, inspirerar och fungerar.

Anton Nordenfur
2014-10-05, 00:24
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Jan-Erik
2014-10-05, 01:17
Hej Anton, varför jag söker till styrelsen? Att hitta och behålla aktivister är viktigt. Jag tror det kräver vissa välkomnande förändringar i styrningen av partiet, för att vi ska ha goda chanser i kommande riksdags- och EU-val. Jag vill också ha ännu mer skärpa i hur vår politik presenteras. Jag tror mina erfarenheter från styrelsearbetet i Skåne och Lund är värdefulla.

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:55
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Jan-Erik
2014-10-08, 02:50
Tack Henrik, jag svarar så snart jag hinner (dvs. om ett par dagar).

Anna Troberg
2014-10-08, 15:51
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 14:06
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

Jan-Erik
2014-10-12, 19:23
1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Hej Henrik, vissa svar är säkert relevanta för Anna också. Den största utmaningen är att så mycket energi som möjligt ska läggas på dels att de som är aktiva kan trivas och få stöd i organisationen och dels att våra hjärtefrågor marknadsförs. I kontrast vill jag inte att vi lägger energi på att försöka få alla att tycka precis likadant. Vi behöver nå uppmärksamhet, och måste tillåta oss att vara provocerande i många fall. Vad vi inte bör förstöra är ju att Piratpartiet har sin styrka från aktivisterna, och vi strävar inte efter att bli toppstyrt på det sätt alla de större partierna är. Ens när vi blir ett större parti. Jag har erfarenhet från styrelsen i Lund och Skåne, och även i flera andra föreningar där jag skött ekonomin, arrangerat träffar och sociala aktiviteter. Jag är praktisk och drivande, och jag gillar med min ingenjörsbakgrund att förenkla saker.

Jan-Erik
2014-10-12, 20:45
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! [...] jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. [...]
1. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?
Ja, se tidigare svar, jag vet av erfarenhet att det mesta tar flera gånger längre tid än man först tror. Jag tror också på vikten av att faktiskt dyka upp. Jag vill passa på att också tacka för att du ställer upp för omval som partiledare, även om jag personligen inte stödjer din kanditatur.

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. [...] Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?
Jag är positivt fascinerad av att det gått att hitta en politik för områden som debatteras i Sveriges politiska klimat baserat på våra grundprinciper. Breddningen har också varit väldigt efterfrågad. Det jag upplevt i kontakt med väljare i Lund är att de flesta fortfarande ser oss som ett enfrågeparti. Därför behöver också de förändringar som redan skett marknadsföras ytterligare.

Områden som kan kräva mer fokus är granskning av och transparens hos myndigheter och rättssäkerhetsfrågorna. Det senare speciellt efter hur behandlingen varit av Peter Sunde. Jag upplever basinkomstfrågan som kontroversiell, där ett mycket stabilare grundarbete behövs för att t.ex. göra en kompetent analys att dynamiska effekter inte stjälper ekonomin som helhet.

3. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet? De lokala organisationerna måste behålla en stor frihet, både i AFK-aktiviteter och politik. Riks behöver vara bra på att vägleda hur man ekonomiskt och praktiskt får igång en organisation. Jag tror också det är viktigt att lokal verksamhet också kommer upp på nyhetsagendan på riks, att det är relevant för partiet som helhet att vi är aktiva i kommuner och landsting.

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. [...] Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti? Jag tror som jag skrev i tidigare svar att man måste leva med att vi har olika åsikter. Vi är också olika som människor. Vi måste visa att vi tror på yttrandefrihet, där man inte går in och försöker tysta röster. Det handlar oftast inte om negativ särbehandling av en person bara för att man inte håller med om personens åsikt!

Det finns en del t.ex. sexism och homofobi i de flesta övriga organisationer. Jag tror Piratpartiet hör till de mindre drabbade, och vi är många som faktiskt och av ren respekt rätt så mycket skiter i vilka folk älskar och var de kommer ifrån. Det blir inte bättre av att försöka skämmas, utan vi måste se när någon går utanför vad som är tolererbart och hantera det seriöst. Praktiskt bemöts fördomsfulla attityder bäst med öppenhet.

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Vi får nog räkna med att leva snålt ett tag, och titta på vad vi har för stora utgifter vi har någon möjlighet att undvika åren som kommer. Vi har tidigare levt helt på donationer, och det har alltid fungerat som del av vår finansiering. Donationer kan komma från våra mycket hedransvärda guldpirater, och kanske också företag (som en långsiktigt bättre investering än t.ex. patent). En idé som provats är valobligationer. Det finns också relativt gott om kommunala och regionala stöd att söka, där riks kan hjälpa till med information om villkor och ansökningar.

Henrik Brändén
2014-10-12, 22:01
Tack för väl genomtänkta svar på de frågor jag ställt.

Peter Johansson
2014-10-13, 15:22
Hej kandidat!
Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?
Tack.

Jan-Erik
2014-10-14, 03:06
Svar på frågorna från Peter Johansson om förslaget om att välja partiledare:

1. och 2: Just nu väljs partiledaren av styrelsen, så då tycker jag det är bra med en rådgivande omröstning. I framtiden hoppas jag medlemsmötet väljer.

3. Om jag får vara med att utse partiledare tror jag att egenskaper som att kunna lyssna, se möjliga samförstånd, entusiasmera, vara mycket insatt i vår ideologi och att ge klara besked både externt och internt är helt oumbärliga. Interna konflikter måste lösas snabbt och vi kan lägga energin på konstruktivare saker. Partiet bör t.ex. väcka debatt oftare och få mycket mer uppmärksamhet för att ha chanser i kommande val. Det är inte enbart partiledarens uppgift, men de aktivister och funktionärer som hjälper till måste få känna sig välkomna. Sedan ska vi också tänka på två vice partiledare som kompletterar PL på ett konstruktivt sätt. Slutligen måste kandidaterna ha tid och kunna leva med våra ekonomiska ramar.

4. Jag har inte definitivt bestämt vilka jag stödjer, men jag har lagt yrkande C02-Y05 om att råda styrelsen att välja Gustav Nipe som jag vet är tillfrågad och som jag tror besitter de personliga egenskaper som är viktiga. Vettiga personer (även för viceposterna) är bl.a. kämpar som Troed Sångberg, Björn Flintberg, Amelia Andersdotter och Christoffer Willenfort, men jag har inte fått bekräftelse på vilka av dessa som vill. Jag får också se vilka övriga förslag som läggs här på mötet.

5. Ja, jag tror styrelsen vågar rösta både för och emot Anna beroende på vad som förväntas fungera bäst. Jag stödjer som sagt namnen ovan i dagsläget.

willenfort
2014-10-14, 14:14
Svar på frågorna från Peter Johansson om förslaget om att välja partiledare:

1. och 2: Just nu väljs partiledaren av styrelsen, så då tycker jag det är bra med en rådgivande omröstning. I framtiden hoppas jag medlemsmötet väljer.

3. Om jag får vara med att utse partiledare tror jag att egenskaper som att kunna lyssna, se möjliga samförstånd, entusiasmera, vara mycket insatt i vår ideologi och att ge klara besked både externt och internt är helt oumbärliga. Interna konflikter måste lösas snabbt och vi kan lägga energin på konstruktivare saker. Partiet bör t.ex. väcka debatt oftare och få mycket mer uppmärksamhet för att ha chanser i kommande val. Det är inte enbart partiledarens uppgift, men de aktivister och funktionärer som hjälper till måste få känna sig välkomna. Sedan ska vi också tänka på två vice partiledare som kompletterar PL på ett konstruktivt sätt. Slutligen måste kandidaterna ha tid och kunna leva med våra ekonomiska ramar.

4. Jag har inte definitivt bestämt vilka jag stödjer, men jag har lagt yrkande C02-Y05 om att råda styrelsen att välja Gustav Nipe som jag vet är tillfrågad och som jag tror besitter de personliga egenskaper som är viktiga. Vettiga personer (även för viceposterna) är bl.a. kämpar som Troed Sångberg, Björn Flintberg, Amelia Andersdotter och Christoffer Willenfort, men jag har inte fått bekräftelse på vilka av dessa som vill. Jag får också se vilka övriga förslag som läggs här på mötet.

5. Ja, jag tror styrelsen vågar rösta både för och emot Anna beroende på vad som förväntas fungera bäst. Jag stödjer som sagt namnen ovan i dagsläget.

Tack för tanken JE man jag är inte lämplig person för partiledarrollen.
/C

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:37
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Jan-Erik
2014-10-19, 17:07
Hej Henry,

Jag känner inte igen mig i din skala. Jag försöker välja var jag lägger min och andras tid, hitta dels frågor där den spontana lösningen är bäst, och dels de där diskussion tillför avgörande vinklingar. Jag är alltid nyfiken på vad andra tycker och framför allt varför, med folks ärliga mening på bordet är besluten oftast ganska enkla att ta.

Jan-Erik
2014-11-02, 20:58
Jag ser att jag glömt besvara två frågor:

1. Malin Ahnberg undrade om jag kan närvara på konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december i Uppsala, om jag blir vald. Ja, det kan jag.

2. Henry Rouhivuori undrade om min möjlighet att ta kollektiva beslut, och hur det påverkas efter tre styrelsemöten; hur jag driver egna idéer jämfört med "nätverkande". Jag tror att de övrigas sätt att kommunicera kommer att ha framgått mycket mer efter tre möten. Jag kan då driva egna förslag tydligare men också snabbare se när det finns andra, bättre idéer i styrelsen och mina förslag inte har tillräckligt stöd. Grundfrågan är för mig mer om idéer i praktiken är bra eller dåliga än hur rimliga de låter eller från vem de kommer ursprungligen.

Jan-Erik
2014-11-03, 12:29
Ett tillägg om marknadsföring:

PP behöver uppmärksammas och jag tror video är speciellt effektivt. Det finns och fanns innan valet nästan inga aktuella träffar på "Piratpartiet" om man söker på YouTube och andra stora videotjänster. De mest kända är ju Ola Anderssons filmer om andra partiers tal i Almedalen 2013, ett exempel: https://tinyurl.com/ppommp13 .

Ett fantastiskt initiativ, både innehållsmässigt och tekniskt (helt byggt med fri mjukvara) som dock inte syntes i PP:s offentliga kanaler är ju Liberties Report (https://www.youtube.com/channel/UC1HrjCEY3nxF30rkrtLbbnA). Nyheter om piratfrågor en gång i veckan. Sedan 5 juli i år!

Jag hoppades kunna få in ett par aktuellare filmer för marknadsföring lite innan valet, men fick ingen respons centralt. Vilka hade t.ex. erfarenhet och utrustning för videoproduktion, t.ex. från den stora satsningen med #exile6e? Till slut tog jag bara upp en enkel digitalkamera och lät David Boholm och mig (Sök "Piratpartiet Lund" på YouTube.com) lite snabbt sammanfatta politiken på ett mer levande sätt (https://tinyurl.com/ppjelund).

Jan-Erik
2014-11-10, 13:36
Ser att Leif Svahn följt min uppmuntran om videomarknadsföring och postat en videofilm om sina ståndpunkter inför partistyrelsevalet: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39860&page=5