handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Christoffer Willenfort


Mötespresidiet
2014-10-05, 10:59
Christoffer WillenfortKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval), Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2017.

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=578

Ålder: 44 år
Bostadsort: Rydebäck
Jobb: Testledare i onlinespelsindustrin.
Poster i partiet: Styrelseledarmot PP helsingborg och PP skåne.
Familj: Gift och har ett barn.


Jag ställer upp till styrelsen för att jag anser att vi behöver strömlinjeforma organisationen inför nästa val och fortsätta vårt strategiska breddningsarbete utan att tappa den kärnan som gör oss till vem vi är.

Mina personliga mål som jag vill jobba mot är:
1) Bygga upp fler starka och självgående lokala grupper och se till att vår centrala organisation stödjer det lokala arbetet.
2)Fortsätta vårt breddningsarbete: Jag är nöjd med det arbetet som resulterade i vårt energiprogram och vill nu koncentrera mig på två nya områden, miljö och utrikespolitik (Med följdeffekt försvarspolitik)
3) se till att alla nya aktivister hittar "hem" i partiet och är peppade och redo till 2018
4)Organisera parleys för att bättra vår politik och föra ut den till alla våra aktivister.
5) Snygga till våra stadgar, buggfixa och förenkla i organisationen.

Jag är en socialliberal som lämnade folkpartiet då de slutade stå för individens frihet och möjligheter att granska makten
som person är jag en arkitekttyp som kämpar för att lämna ngt bra efter mig.

Jag är gammal föreningsnörd som suttit i massa olika styrelser och haft förtroendeuppdrag i allt från rollspelsföreningar till fackklubbar Satt i styrelsen 2010 men var tvungen att lämna den pga jobbet.

Anton Nordenfur
2014-10-05, 11:27
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

willenfort
2014-10-05, 11:53
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Jag är redan engagerad i PP Helsingborgs och PP skåne. Men jag känner att vi behöver få igenom en del försändringar i vår organisation och då jag har stor erfarenhet av organisationsarbete både från jobbet och privat så gör jag mer nytta i styrelsen just nu.

anderserk
2014-10-05, 14:37
Hej,
vad har du för idéer kring miljöpolitik?
På vilket sätt vill du "snygga upp stadgarna"

willenfort
2014-10-05, 16:46
Jag har en motion om miljöpolitik som ligger inne. (får vänta en dag innan jag kan länka till den.)

Jag startade även en FB grupp för miljödiskutioner som oturligt nog dog inför valen men som jag hoppas skall kunna återuppstå nu efter valen.

Mina generella tankar är att samhället måste vara i balans med miljön och inte bränna resurser som inte kan ersättas (i enlighet med WCED rapporten "Our common future") Det är min åsikt att de flest personer vill samma sak men att miljöpolitiken dras med samma problem som all annan politik nämligen särintressen som snedvrider politiken till egen fördel men samhällets nackdel.
därför behöver vi applicera PP's tänk på transparant maktutövning även här så att man ser varför lagar stiftas. speciellt eftersom miljöarbete ofta är internationellt och därmed implementeras i diverse avtal (inte minst neggativa implementationer i handelsavtal.)

Ang stadgar:
JAg var med i orggruppen som jobbade väldigt hårt med att få bra och tydliga stadgar som skulle ersäta fåra första stagar som inte var så bra. Detta fungerade delvis men det är mycket kvar. Det jag kan se på rak arm är:
Inga medlemsmöten innom viss tid före och efter val då det tar bort fokus från valet.
Minska storleken på styrelsen då den blir ohanterlig och fungerar mindre effektivt.
Sudda ut skillnaderna på styrelse och ledning. Man sitter i styrelsen för att man vill göra saker då skall man få det med. Styrelsen msåte vara mer opperativ inte bara strategisk och vi måste utnytja våra resurser bättre.
Välj PL och vice PL direkt. De behöver ett tydligt mandat från medlemmarna att faktiskt leda inte som nu då de kan avskedas av styrelsen med omedelbar verkan.
Snygga till hur lokala föreningar kopplas till PP riks och hur vi hanterar de områden som inte ännu har lokala föreningar. vi behöver tydligare kommunikation och ansvarsfördelningar för att kunna koncentrera oss på det viktiga nämligen få igenom vår politik.

Det var nog de viktigaste punkterna.

Henrik Brändén
2014-10-06, 20:53
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

willenfort
2014-10-06, 23:28
Svar inline :)

Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

Ingen fara.

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

Jag skulle säga att det är (utan inbördes prioritet)

Hantera den osäkerhet som finns idag om exakt vad ledning styrelse respektive lokala organisationer skall vara ansvariga för, och i det arbetet bygga upp enkla och klara kommunikationskanaler mellan alla delar av organisationen
Gå vidare med den politiska breddningen utan att tappa vårt politiska fokus
Skapa en organisation som kan hantera att utbilda aktivister och få bättre genomslag i politiken till 2018 (och som inte väntar till 2018 med att synas utåt.)


2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

Vår förmåga att vara snabba från gräsrötterna och inte vänta på order uppifrån.

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Lång politisk vana, erfarenhet av process och organisationsarbete och vana av ledarskap. Sen att Jag är hobbyfilosof skadar inte då vi skall bredda :)
[QUOTE=Henrik Brändén;292631]

Anna Troberg
2014-10-08, 15:52
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 14:06
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

willenfort
2014-10-09, 14:36
Svar till Anna's frågor.

1) Eftersom jag har suttit i styrelsen innan (och var tvungen att avgå pga nytt jobb och veckopendling ) Så är jag medveten om vad som krävs. Jag behöver inte veckopendla längre och kan därför ge den tidden som behövs till styrelsearbetet.

2)Personligen kommer jag fortsätta på samma sätt jag gjort innan dvs att titta på vår politiks helhet, identifiera svaga punkter och försöka starta grupper som kan hjälpas åt att "fylla in hålen" (som tex energigruppen som lyckades få till en väldigt bra energipolitik) Som del av styrelsen så vill jag ta samma koncept och göra det större och uppmuntra till parleys i olika ämnen med det uttalade syftet att de skall leda till ny politik för oss.

3)Jag vet inte hur just nu . Det är en av sakerna som jag anser att vi behöver fundera på det närmsta året. Som jag skrev ovan om viktiga punkter. "Hantera den osäkerhet som finns idag om exakt vad ledning styrelse respektive lokala organisationer skall vara ansvariga för, och i det arbetet bygga upp enkla och klara kommunikationskanaler mellan alla delar av organisationen" Men jag vill utreda och fundera innan jag kommer med förslag. och jag vill ha med ALLA existerande lokala organisationer i den utredningen så vi i styrelsen inte bestämmer över huvudet på de lokala aktivisterna.

4) Genom att (förhoppningsvis) vara en bra person . Jag är en tekniknörd och vill inte påstå att jag har superkoll på sexism homofobi och rasism. så jag kan inte vara en frontfigur som vet lösningarna. Men jag vet hur det är att vara utanför och titta in och det vill jag inte att någon skall behöva uppleva så jag kommer att göra mitt bästa för att sådant inte sker där jag är med.

5)Eftersom vi lever helt på bidrag så måste vår prio vara 1)Att vara så relevanta att folk vill donera pengar till oss och 2) göra det så enkelt som möjligt att donera till oss.
Sen kan man fundera på om medlemsavgifter är en sak vi skall ha (JA jag svär i kyrkan :) ) Jag säger inte att det är en perfekt lösning men vi bör fundera på den och studera fördelar och nackdelar.
Andra saker man kan titta på är sponsorlösningar (låna ut vårt varumärke för pengar men då måste vi vara SKITNOGRANNA med hur och varför.) och olika stipendier (Det finns en hel del stipendier för demokratiskt arbete frågan är om vi kvalar för dem och om det är lönt arbetsinsattsen att söka.)

Henrik Brändén
2014-10-11, 21:34
Tusen tack för tydliga svar på frågorna jag ställde.

Peter Johansson
2014-10-13, 15:32
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

willenfort
2014-10-13, 16:56
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

1) motionen går emot fåra nuvarande stadgar och bör därför ej antas.
2) våra nuvarande stadgar för ändras så att PL väljs av medlemmarna (Har skrivit tydligare om det ovan.)
3)Se svar på fråga 2
4) Det beror på alldeles för många variabler för att jag skall kunna ge ett direkt svar nu. Och jag brukar inte ge löften om jag vet att jag inte kan hålla dem.
5) Jag tänker inte ens svara på den frågan eftersom jag anser den vara Ledande och direkt förolämpande mot hela styrelsen. Frågan insinuerar nämligen att om man utser Anna som fortsatt partiledare så är man feg. medans om man väljer en annan partiledare är man modig. den insinuerar dessutom att PL på ngt sätt styr över styrelsen och inte tvärt om vilket är både otrevligt och felaktigt.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 14:38
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

willenfort
2014-10-15, 22:05
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

JAg skulle säga att jag ligger ganska nära mitten i båda fallen.
JAg stälelr upp i styrelsen bland annat för att jag tror att jag har bra lösningar på ett antal av våra problem och jag är beredd att kämpa för dessa. samtidigt så är det viktigt för mig att styrelsen fungerar och jag är öppen för att andra personer kan ha bättre idéer än jag så jag kommer aldrig kämpa in absurdum för mina idéer.

Henrik Brändén
2014-10-22, 09:13
Du skriver en del i din presentation om saker du vill engagera dig i för att få att fungera annorlunda eller bättre. Samtidigt vet vi ju att det är verksamhetsplanen som sätter ramarna för både styrelsens och ledningens arbete, och i diskussionen om verksamhetsplan ser jag inga spår av din förändringsvilja. Ska jag tolka det som att du delar den syn på vad som behöver göras som nuvarande ledning och styrelse presenterat genom att lägga fram liggande förslag till verksamhetsplan?

willenfort
2014-10-23, 15:59
Du skriver en del i din presentation om saker du vill engagera dig i för att få att fungera annorlunda eller bättre. Samtidigt vet vi ju att det är verksamhetsplanen som sätter ramarna för både styrelsens och ledningens arbete, och i diskussionen om verksamhetsplan ser jag inga spår av din förändringsvilja. Ska jag tolka det som att du delar den syn på vad som behöver göras som nuvarande ledning och styrelse presenterat genom att lägga fram liggande förslag till verksamhetsplan?

Det är ganska enkelt. Den verksamhetsplan som ligger nu är tillräckligt nära vad jag själv tycker för att jag inte skall ha några problem med att den går igenom. Istället har jag ägnat tid åt diskussioner om olika motioner som jag anser behöver bättring.

Om jag blir invald i styrelsen kommer jag ha åsikter på verksamhetsplanen men jag vill förankra dessa åsikter med resten av styrelsen, ledningen och medlemmarna på ett bättre sätt än att bara lägga ändringsförslag under medlemsmötet.

willenfort
2014-10-23, 16:10
Det är ganska enkelt. Den verksamhetsplan som ligger nu är tillräckligt nära vad jag själv tycker för att jag inte skall ha några problem med att den går igenom. Istället har jag ägnat tid åt diskussioner om olika motioner som jag anser behöver bättring.

Om jag blir invald i styrelsen kommer jag ha åsikter på verksamhetsplanen men jag vill förankra dessa åsikter med resten av styrelsen, ledningen och medlemmarna på ett bättre sätt än att bara lägga ändringsförslag under medlemsmötet.

Om man skall vara petig så har jag deltagit i diskussionen om verksamhetsplanen men endast genom att påpeka felaktigheter i vissa ändringsförslag.

willenfort
2014-11-03, 16:09
Det har varit väldigt tyst här. är det verkligen inga andra saker som undras om mig ?