handdator

Visa fullständig version : Kandidat, Partistyrelsen: Erik Lönroth


Mötespresidiet
2014-10-07, 08:21
Erik LönrothKandiderar till Styrelseledamot till och med 2015 (fyllnadsval) och Styrelseledamot till och med 2016 (fyllnadsval).

https://forum.piratpartiet.se/misc.php?do=kandidatbild&bildid=582Mitt långsiktiga engagemang bottnar i frihetsfrågor på nätet och i riktiga livet. Piratpartiet är det parti som just nu är det enda partiet i Sverige som tar det på allvar.

Jag accepterar min nominering till styrelsen.

Mina kvalifikationer är att ha lett Södertäljes piratparti i flera år. Därefter ordförande i Stockholms läns Piratparti.
Jag ansvarade för The Pirate Bays 10årsfest och har formulerat stora delar av det som nu är Piratpartiets bibliotekspolitik.

Nu är jag också styrelseledamot i Strängnäs och Södermanland.

Jag är född i Södertälje, men är uppvuxen på Internet. 36år. Två barn. Sambo. Jobbar i en ledande roll med framtidens IT på ett stort internationellt företag.

Anton Nordenfur
2014-10-07, 12:06
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Henrik Brändén
2014-10-07, 16:29
Hej,

Jag brukar ställa några frågor till alla som kandiderar till styrelsen. Jag hoppas ni inte uppfattar det som ett förhör från partisekreteraren, utan som en stimulans att få berätta lite hur ni tänker om partiet, dess framtid och er själva. https://forum.piratpartiet.se/images/smilies/Smile.gif

1. Vilka är de tre viktigaste politiska och/eller organisatoriska utmaningar partiet står inför?

2. Vilka förändringar i vårt sätt att arbeta tycker du det är riktigt viktigt att åstadkomma?

3. Finns det något i vårt sätt att arbeta du tycker är viktigt och värdefullt, som vi inte bör förstöra?

4. Vilka egenskaper och erfarenheter har du som kan vara värdefulla i styrelsearbetet?

Anna Troberg
2014-10-08, 14:51
Hej och tack för att du ställt dig till förfogande till partiets styrelse! Partiet är helt beroende av att bra människor sträcker ut en hand och erbjuder sin hjälp.

Jag brukar alltid ställa några frågor till de som kandiderar till styrelsen och det gör jag även denna gång. Jag förväntar mig inga uppsatser till svar, men jag vill gärna ha specifika och konkreta exempel på hur just du vill bidra. Kort sagt, inga svepande generaliseringar, utan konkreta exempel.
Tack för att du tar dig tid. :-)

/Anna

1. Under de år jag suttit i styrelsen eller arbetat nära den har det blivit uppenbart för mig att få inser hur mycket tid styrelsearbete tar i anspråk. Det har bland annat visat sig i dålig mötesnärvaro som lett till problem att få beslutsmässighet på möten, att ärenden blivit liggande, etc. Har du satt dig in i vad det innebär att sitta i partiets styrelse och är beredd att ge det som krävs och i så fall hur?

2. Under de senaste åren har Piratpartiet genomgått en viktig politisk utveckling genom att fördjupa och bredda vår politik. Det är en möjlighet för oss att visa hur mycket vår ideologi betyder för människors vardagsliv och därmed också en möjlighet att nå fler människor med vårt budskap.
Hur kommer du som styrelseledamot att bidra till denna fortsatta utveckling?

3. Det lokala arbetet är mycket viktigt för partiets möjligheter att opinionsbilda under mellanvalsår och mobilisera under valår. Vi har därför bland annat tagit det positiva steget att öppna för autonoma lokala organisationer. Hur kommer du som styrelseledamot att agera för att stimulera det lokala arbetet utan att inskränka de lokala organisationernas frihet?

4. Den interna arbetsmiljön i partiet är i vissa fall så dålig att den aktivt skrämmer bort intresserade och aktivister från organisationen. Det är ett stort problem för återväxten i partiet. Det skapar också problem i andras bild av oss, något som oundvikligen påverkar våra möjligheter att opinionsbilda effektivt. Hur kommer du i din egenskap av styrelseledamot att aktivt agera mot tex sexism, homofobi och rasism och göra Piratpartiet till ett inkluderande parti?

5. Piratpartiet är i dag helt beroende av donationer. Jag tror inte på att sitta och hoppas på högsta vinsten, så för att trygga partiets långsiktiga överlevnad krävs att vi även hittar andra inkomstströmmar. Det vore förutom utåtriktad verksamhet som tex Pride, Bokmässan och andra event, till exempel också önskvärt att kunna ordna afk-kongresser, utbildningshelger och annat som kostar pengar. Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

malin.ahnberg
2014-10-09, 13:07
Hej!

Eftersom du ställer upp i valet till partistyrelsen så tänkte jag redan nu informera om att vi har årets sista partistyrelsemöte men också kommande års konstituerande styrelsemöte helgen den 6e - 7e december. Mötet kommer att hållas i Uppsala.

Lycka till i valet!

erik78se
2014-10-09, 16:14
Hej!

Jag ställer en fråga till alla som kandiderar: varför vill du engagera dig i just partistyrelsen istället för på andra poster i partiet?

Anton

Jag har inte tänkt välja bort andra uppdrag även om jag kommer lämna över framför allt Stockholm till en efterträdare. Jag tror att styrelsen och Piratpartiet behöver mig mer än Stockholms länsförening gör just nu.

Peter Johansson
2014-10-13, 14:37
Hej kandidat!

Du kandiderar till partistyrelsen och jag har några frågor.
Frågorna rör motion C02 Val av partiledare.
https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39858

1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?

3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?
4. Säg att du blir invald kommer du att rösta för Anna Troberg som PL för 2015 eller har du någon annan kandidat i åtanke, i så fall vilken?

5. Tror du att du eller resten av partistyrelsen vågar utse någon annan kandidat än nuvarande Anna Troberg?

Tack.

Henry Rouhivuori
2014-10-15, 13:40
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

erik78se
2014-10-21, 07:39
1. Vad anser du om motionen?
2. Vad anser du om nuvarande situation att parti styrelsen utser PL och inte medlemmarna?
3. Säg att du blir invald till Parti styrelsen och ni har diskussionen runt att utse PL för 2015 vad är dina tankar runt detta ämne?


Jag tycker att ledningen är viktigare än partiledaren. Så ledningen måste fungera på gruppnivå.

Anna har ett gäng mycket lojala medarbetare som trots allt får något att fungera.

Att byta ut en partiledare måste ske med detta i åtanke.

Hur Piratpartiet ska välja PL har jag ingen bestämd åsikt om. Där ska jag lyssna på andra som får berätta sin syn på det hela.

erik78se
2014-10-21, 07:49
När man blir vald till ett förtroendeuppdrag så kan det som i fallet styrelseledamot krävas en del flexbilitet, en del vana att jobba i grupp och framförallt vana att fatta kollektiva beslut. När jag tittar på de ytterligheter jag ser finnas; ensamvargen som har egna idéer och främst vill se sina idéer vinna kraft vs en person som ser socialt nätverkande före sina arbetsuppgifter, så ställer jag följande frågor:

Var placerar du dig på en sådan skala när du stiger in i styrelserummet för första gången?

Var på skalan gissar du att du ligger efter tre styrelsemöten?

Jag tror att andra ska bedöma detta. Inte jag.

Jag vill tro att jag får saker gjorda och i den riktning som jag kommunicerar.

erik78se
2014-10-21, 08:06
Vilka konstruktiva och konkreta idéer har du kring detta?

Du har så många frågor Anna =)

Jag kommer försöka se till att bidra till en fungerande styrelse som kan hjälpa ledningen lyckas med att vinna val om 4 år.

Jag kommer inte arbeta med HQBT frågor, eller andra liknande frågor. Det gör ledningen alldeles ypperligt.

Mitt fokus kommer vara på att försöka motivera medlemmar att bli aktivister och aktivister att utvecklas till politiker.

Finansiering är svårt. Det får vi grupparbeta om.

Anna Troberg
2014-11-08, 10:41
Du har så många frågor Anna =)

Jag kommer inte arbeta med HQBT frågor, eller andra liknande frågor. Det gör ledningen alldeles ypperligt.

Finns det någon mer fråga som medlemsmötet beslutat att partiet ska jobba med som du tänker ignorera i ditt styrelsearbete, eller är det bara just den här? Ledning jobbar ju flitigt med många olika frågor (tex integritet, nätfrihet, immigration). Tänker du strunta även i dessa, eller bara just integritetsfrågan vad det gäller hbtq-personer du tänker strunta i att följa medlemsmötets beslut om? :-)

erik78se
2014-11-12, 17:43
Finns det någon mer fråga som medlemsmötet beslutat att partiet ska jobba med som du tänker ignorera i ditt styrelsearbete, eller är det bara just den här? Ledning jobbar ju flitigt med många olika frågor (tex integritet, nätfrihet, immigration). Tänker du strunta även i dessa, eller bara just integritetsfrågan vad det gäller hbtq-personer du tänker strunta i att följa medlemsmötets beslut om? :-)

Jag har inte haft möjlighet att svara på den här tråden men det gör ju inte så mycket. Mötet är ju snart över dessutom.

Men jag tänkte försöka svara ändå:

Jag tror inte man kan driva ALLA frågor och speciellt inte som styrelseledamot. Just HQBT-frågor är jag dessutom inte tillräckligt insatt i för att kunna göra någon verklig insats i och jag tycker partiet spenderat alldeles för mycket energi på dessa frågor.

Jag vet inte varför du tror att jag skulle strunta i dem för den delen. Att inte arbeta med dem är inte samma sak som att strunta i dem.