handdator

Visa fullständig version : 001. Motion C02 bör klassificeras som stadgemotion [besvarad]


infallsvinkel
2014-10-07, 12:21
Motion C02, om val av partiledare, bör omklassificeras till A-motion, eftersom den ofrånkomligen rör en stadgefråga.

Ett alternativ är att mötespresidiet uttalar att yrkanden om stadgeförändringar kommer att accepteras till denna motion.

Som det är just nu framstår det som tveksamt ifall ett yrkande av typen "partiets stadga bör förändras så att partiledaren väljs vid medlemsmöten" skulle godkännas till motionen eller inte. Trots att detta vore en synnerligen logisk hållning i förhållande till motionens sakinnehåll.

infallsvinkel
2014-10-07, 12:22
Jag vill också säga att jag förstår utmaningarna med att klassificera motionerna, och jag är djupt tacksamt mot mötespresidiet för dess fantastiska insats!

infallsvinkel
2014-10-07, 12:50
Samma synpunkt gäller även motion C07, om införandet av språkrör.

Får man yrka där att stadgan revideras så att språkrör införs?

AndersLindbäck
2014-10-07, 15:44
C02 håller jag med. Det är någon som regleras av stadgan och bör i så fall vara med där.

När det gäller C07 så har vi idag redan detta. De heter talespersoner idag. Dessa är inte reglerade i stadgarna så C07 bör vara kvar där den är.

infallsvinkel
2014-10-07, 17:44
C02 håller jag med. Det är någon som regleras av stadgan och bör i så fall vara med där.

När det gäller C07 så har vi idag redan detta. De heter talespersoner idag. Dessa är inte reglerade i stadgarna så C07 bör vara kvar där den är.

Såsom det uttrycks i motionen förefaller motionärerna vilja *ersätta* partiledaren med språkrör, vilket isåfall är en stadgefråga.

Mötespresidiet
2014-10-07, 18:50
Yrkandena i motion C02 handlar inte om att ändra något i stadgan. Att ett möjligt bifall på ett av yrkandena skulle innebära brott mot stadgarna gör inte att det rör sig om en stadgefråga utan ett sådant möjligt beslut landar hos partistyrelsen att sedan tolka.

Yrkandena i motion C07 handlar inte heller de om att ändra något i stadgan. Införandet av nya roller är inget som måste hanteras i stadgan, och eftersom yrkanden om stadgeändringar saknades i motionen kommer vi inte heller tolka den som en stadgemotion.

Vi kommer inte att ta med yrkanden om stadgeändringar i dessa motioner i vårt förslag till voteringsordning då vi anser att de ligger utanför motionerna område.

Mötespresidiet anser därmed ordningsfrågan vara besvarad.